Om kolonner i din statistiktabel

Om oprettelse og redigering af kolonnesæt

Husk! For visse annoncørers vedkommende afspejles bestemte rapporteringsændringer ikke i både den forrige og den nye Google Ads-oplevelse.
 • Kolonnesæt, du opretter i én Google Ads-oplevelse, er ikke tilgængelige i den anden.
 • Hvis du foretager ændringer i dine kolonnesæt, bliver de kun gemt i den Google Ads-oplevelse, hvor du foretog ændringen.

Kolonnerne i dine statistiktabeller viser dig forskellige oplysninger om din konto. Dine muligheder for valg af kolonner varierer, afhængigt af hvilken statistiktabel du får vist. Du kan vælge kolonner, du ønsker at få vist, omarrangere dem og gemme dem i den ønskede rækkefølge. På denne måde får du nem adgang til alle de data, der er vigtigst for dig, i din statistiktabel.

I denne artikel får du et overblik over de almindelige kolonner og kolonner, der kun er tilgængelige, når du får vist bestemte data.

Tip!

Det er muligt at sammenligne effektivitet på tværs af datointervaller og få disse resultater vist i kolonnerne i din statistiktabel. Få flere oplysninger om, hvordan du sammenligner effektivitet inden for to forskellige perioder.

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Almindelige kolonner

Nogle kolonner findes på næsten alle faner på din AdWords-konto.

Statuskolonner

Kolonnen "Status" på fanerne Kampagner og Annoncegrupper viser oplysninger om den aktuelle status for individuelle kampagner eller annoncegrupper, samt om de er sat på pause, fjernet, begrænset af budget eller har andre statusser.

 • På fanen Annoncer kan du i kolonnen "Status" se, om din annonce kører, og hvis ikke, om den så er sat på pause, fjernet eller afvist.
 • På fanen Søgeord kan du se, om hvert enkelt søgeord er kvalificeret til at udløse eksponering af annoncer, eller om det er markeret som sat på pause, fjernet, afvist eller har en anden status.

Få flere oplysninger om statusser for kampagner, annoncegrupper, annoncer og søgeord.

Kolonner for attributter, effektivitet, konverteringer og opkaldsdetaljer

Kolonner for attributter

 • Budstrategitype: Navnet på den budstrategi, der bruges til at administrere bud for dine søgeord, annoncegrupper eller kampagner. Hvis din kampagne eksempelvis bruger manuel CPC-budgivning, står der "CPC" i denne kolonne. Hvis din kampagne bruger automatisk budgivning, står der "Auto" i kolonnen. Der kan også stå "(udvidet)", hvilket betyder, at AdWords justerer dit maks. CPC-bud for at nå dit mål, f.eks. at maksimere antallet af konverteringer.
 • Budstrategi: Dette er den fleksible budstrategi, der bruges til at administrere bud for dine søgeord, annoncegrupper eller kampagner. Bemærk! I denne kolonne kan du se det navn, du har oprettet for den fleksible budstrategi. Hvis du ikke bruger en fleksibel budstrategi, vises der en bindestreg (-).

Kolonner for effektivitet

 • Klik – når nogen klikker på din annonce, f.eks. på den blå overskrift i en tekstannonce, tæller vi det som et klik.
 • Eksponeringer – det tæller som en eksponering, hver gang din annonce vises på en søgeresultatside eller et andet website på Google Netværket.
 • CTR – en procentdel, der angiver, hvor ofte de personer, der ser din annonce, ender med at klikke på den. CTR kan bruges til at måle, hvor effektive dine søgeord og annoncer er.
 • Gns. CPC – det beløb, du betaler for dine annoncer, divideret med det samlede antal klik. 
 • Gns. CPM – den gennemsnitlige pris pr. tusinde eksponeringer (CPM) er det beløb, som du i gennemsnit er blevet debiteret for 1.000 visninger af din annonce (hvis du bruger CPM-budgivning).
 • Pris – er det samlede forbrug for alle interaktioner, f.eks. klik for tekstannoncer og visninger for videoannoncer.
 • Gns. position – gennemsnitlig position beskriver, hvor din annonce typisk vises på søgeresultatsiden sammenlignet med andre annoncer.

Kolonner for effektivitet på tværs af kampagner

Når du ser på flere kampagnetyper på én gang, ser du også disse tre kolonner til rapportering på tværs af kampagner: "Interaktioner", "Interaktionsfrekvens" og "Gennemsnitlig pris". Disse kolonner rapporterer de nøgle-metrics, der er relevante for hver enkelt kampagnetype, hvilket kan hjælpe dig med at få et hurtigt overblik over, hvor effektive dine annoncer er i forhold til at nå dine annonceringsmål. Kolonnen "Interaktioner" viser f.eks. antallet af klik for en søgekampagne, antallet af videovisninger for en videokampagner osv. Få flere oplysninger om interaktioner.

Kolonner for konverteringer

Hvis du har konfigureret Konverteringssporing på dit website, kan disse kolonner give dig indsigt i din konverteringseffektivitet. Hold markøren over spørgsmålstegnet Spørgsmålstegn øverst i den enkelte kolonne for at se en definition.

Data om assisterede konverteringer fra rapporterne Attribution

Disse kolonner kan hjælpe dig med at få en forståelse af, hvilken rolle dine søgeord spiller i de søgninger på Google.com, der fører til en konvertering. Det er ofte det "sidste klik" før en konvertering, der får al æren, da det er det klik, der fører direkte til det salg, den konvertering eller den tilmelding, du ønsker. Der kan dog også være assisterende søgeord, der har bidraget til at lede dine kunder mod konverteringen. Data om assisterede konverteringer fra rapporterne Attribution kan give dig et mere komplet billede af værdien af dine individuelle søgeord, når det drejer sig om at generere konverteringer. Som det er tilfældet med kolonnerne for konvertering, skal du have konfigureret Konverteringssporing på dit website for at kunne se data om assisterede konverteringer.

Kolonner for opkaldsdetaljer

I disse kolonner rapporteres der om opkald fra annoncer, hvor der vises et Google-viderestillingsnummer på computere eller bærbare computere, tablets og avancerede mobilenheder, og du finder dem på fanerne Annoncegrupper og Kampagner. Find ud af, hvilke statistikker der er tilgængelige i kolonnerne for opkaldsdetaljer.

Kolonner, der kun vises på bestemte faner

Nogle kolonner findes kun på bestemte faner på AdWords-konti. De kan fortælle dig følgende om din effektivitet:

% aktive (kun Shopping)

Kolonnen "% aktive" viser antallet af aktive produkter i din produktgruppe divideret med det aktuelle antal produkter, der er indsendt for den pågældende produktgruppe. Du kan bruge denne kolonne til at hjælpe dig med at få indblik i, hvordan dine produktdata og dine kampagneindstillinger påvirker din produktgruppes effektivitet.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal opfylde følgende krav for at være aktivt:

 • Produktet er godkendt på din Merchant Center-konto.
 • Produkt er aktivt. Produktets kampagne og annoncegruppe er aktiverede, og dets produktgruppe er ikke ekskluderet.

De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er aktivt, kan det ikke vises, og du risikerer dermed at gå glip af trafik.

Eksempel

Hvis din produktgruppe er indstillet til "Ekskluderet", er 0 % af dine produkter aktive. Dette betyder, at ingen af dine produkter kan vises.

Fejlfinding

Du kan bruge kolonnen "Produktstatus" på fanen Produkter til at få oplysninger om, hvorfor et individuelt produkt er inaktivt. Her er nogle af de mest almindelige årsager, og hvad du kan gøre.

 • Dit produkt er afvist på din Merchant Center-konto. Når dine produkter er afvist, er de ikke tilgængelige i din Shopping-kampagne. Du kan tjekke dit produkts status følgende steder for at få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist:

 • Dit produkt er godkendt, men inaktivt. Det kan skyldes flere årsager. Kampagnen eller annoncegruppen kan være sat på pause eller fjernet. Produktgruppens maks. CPC-værdi er muligvis angivet til "Ekskluderet".
% godkendt (kun Shopping)

Kolonnen "% godkendte" viser dig det aktuelle antal godkendte produkter i din produktgruppe divideret med det aktuelle antal indsendte produkter for den pågældende produktgruppe. Du kan bruge denne kolonne til at hjælpe dig med at få indblik i, hvordan dine produktdata påvirker din produktgruppes effektivitet.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal være godkendt på din Merchant Center-konto for at kunne godkendes. Hvis et produkt er godkendt, betyder det, at det overholder vores politik og lever op til vores krav til datakvalitet.

De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er godkendt, kan det ikke vises, og du risikerer dermed at gå glip af trafik.

Eksempel

Hvis din produktgruppe har sendt 80 produkter, hvoraf de 60 er blevet godkendt, betyder det, at 75 % af dine produkter er godkendt. Dette betyder samtidig, at 25 % af dine produkter ikke kan vises.

Fejlfinding

Der kan være forskellige årsager, at dine produkter er afvist. Du kan tjekke dit produkts status følgende steder for at få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist:

% klar til visning (kun Shopping)

"% klar til visning" er det aktuelle antal produkter i din produktgruppe, der er klar til visning, divideret med det aktuelle antal indsendte produkter i den pågældende produktgruppe. Du kan bruge denne kolonne til at hjælpe dig med at få indblik i, hvordan dine produktdata og dine kampagneindstillinger påvirker din produktgruppes effektivitet.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal opfylde følgende krav for at være klar til visning:

 • Produktet er godkendt på din Merchant Center-konto.
 • Produkt er aktivt. Produktets kampagne og annoncegruppe er aktiverede, og dets produktgruppe er ikke ekskluderet.
 • Produkt er klar til visning. Produktet er på lager.

De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er klar til visning, kan det ikke vises, og du risikerer dermed at gå glip af trafik. Produkter, der er klar til visning, er kvalificerede til at deltage på annonceauktionen, men der er ingen garanti for, at de opnår eksponeringer eller klik. Hvis et produkt er klar til visning, men ikke modtager nogen eksponeringer, kan det skyldes, at buddet er for lavt, at budgettet er begrænset, eller at meget få brugersøgninger kan matches. Hvis meget få brugersøgninger kan matches, skal du overveje at føje flere oplysninger til din produkttitel og din produktbeskrivelse.

Eksempel

Hvis din produktgruppe har sendt ti produkter, men fire af dem ikke er på lager, er 60 % af dine produkter klar til visning. Dette betyder samtidig, at 40 % af dine produkter ikke vises i annoncer.

Fejlfinding

Du kan bruge kolonnen "Produktstatus" på fanen Produkter til at få et indblik i, hvorfor et individuelt produkt ikke kan vises. Her er nogle af de mest almindelige årsager, og hvad du kan gøre.

 • Dit produkt er afvist på din Merchant Center-konto. Når dine produkter er afvist, er de ikke tilgængelige i din Shopping-kampagne. Du kan tjekke dit produkts status følgende steder for at få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist:

 • Dit produkt er godkendt, men inaktivt. Det kan skyldes flere årsager. Kampagnen eller annoncegruppen kan være sat på pause eller fjernet. Produktgruppens maks. CPC-værdi er muligvis angivet til "Ekskluderet".
 • Dit produkt er ikke på lager. Du angiver dit produkts tilgængelighed ved hjælp af attributten availability i dine produktdata. Hvis statussen for dit produkt er ikke på lager, kan produktet ikke vises. Hvis produktet er klar til at blive købt, skal du sørge for at opdatere produktets attribut, så den viser, at produktet nu er på lager. Få flere oplysninger om attributten availability.
Aktiv budjustering

Den aktive budjustering er den form for budjustering, som du har angivet. Hvis du f.eks. har valgt en mobilbudjustering, står der "Enhed". Du kan hæve eller sænke dine bud, så de bliver mere eller mindre konkurrencedygtige på forskellige enheder, placeringer, tidspunkter på dagen osv. Budjusteringer giver dig større kontrol over, hvornår og hvor din annonce vises.

Denne kolonne er kun tilgængelig på fanen Annoncegrupper.

Annoncetype

Denne kolonne er tilgængelig på fanen Annoncer, og den angiver, hvilken type annonce du viser: Tekst-, billed-, mobil- eller videoannonce.

Budsimulator

I disse kolonner anslås det, hvordan forskellige budændringer kan påvirke din ugentlige trafik på Søgenetværket. Estimaterne opdateres som hovedregel én gang om dagen, og de afspejler de seneste syv dages aktivitet på din konto fra beregningsdatoen (op til syv dage siden). Budsimulatorkolonner er tilgængelige på søgeordsniveau samt på kampagneniveau for budjusteringer efter enhed. Se nedenstående afsnit for at få oplysninger om hver af dem.

En streg (--) i kolonnen betyder, at der de seneste syv dage ikke har været nok data til at give et estimat.

Bemærk! Budsimulatorkolonnerne viser estimater for, hvordan alternative bud kunne have påvirket din tidligere annonceeffektivitet. De er ikke beregnet til at give forudsigelser om eller garantier for fremtidig annonceeffektivitet. Disse kolonner giver ikke estimater for kampagner, der bruger automatisk CPC-budgivning eller mål-CPA, eller for kampagner, der jævnligt bruger hele deres daglige budget.

Budsimulatorkolonner for søgeord

Kolonnerne for budsimulatorerne i kampagner på Søgenetværket og Displaynetværket kan ses på fanen Søgeord. I forbindelse med Shopping-kampagner kan disse kolonner ses på fanen Produktgrupper.

Kolonnen "Maks. CPC – basis" oplister de bud, som AdWords har brugt til at oprette klik- og prisestimater for de øvrige budsimulatorkolonner. Du skal se denne kolonne i stedet for kolonnen "Maks. CPC-bud", når du evaluerer dine budsimulatorresultater. Dit nuværende Maks. CPC-bud kan have ændret sig, siden AdWords beregnede estimaterne.

Kolonner for budjustering efter enhed på kampagneniveau

Du kan også se budsimulatorkolonner for budjusteringer efter enhed på kampagneniveau. Disse kolonner findes på fanen Enheder på fanen Indstillinger.

Kolonnen "Basisbudjust." viser den budjustering, AdWords har brugt til at beregne estimaterne til de øvrige budsimulatorkolonner. Der henvises til denne kolonne vedrørende evaluering af ​​budsimulatorresultaterne. Din aktuelle budjustering kan have ændret sig, siden AdWords beregnede estimaterne.

Estimaterne i disse budsimulatorkolonner er baseret på, at alle budjusteringer på annoncegruppeniveau er blevet fjernet.

Få flere oplysninger om budsimulatorer.

Standard maks. CPC

Din standardmaksimumpris pr. klik (maks. CPC, cost-per-click) er det højeste beløb, som du er villig til at betale for et klik. Dit standardmaksimum-CPC-bud fastsættes på annoncegruppeniveau, men du kan tilsidesætte det ved at fastsætte specifikke maks. CPC-bud for individuelle søgeord. Bemærk, at du ikke kommer til at betale mere end dit maks. CPC-bud, og ofte betaler du mindre. Du kan se det gennemsnitlige beløb, som du betaler for klik i kolonnen "Gns. CPC".

Måske står der "auto" eller "(udvidet)" ud for dine bud. Det betyder følgende:

 • Automatisk: Dette betyder, at AdWords automatisk angiver det bud, der vises i denne kolonne. Der kan stå "Auto", hvis din kampagne f.eks. bruger automatisk budgivning eller den fleksible budstrategi "Mål-ROAS". Bemærk! Disse budbeløb kan ikke redigeres.
 • Udvidet: Dette betyder, at AdWords-systemet justerer det viste bud fra auktion til auktion for at nå målet for den valgte budgivningsstrategi. Det kunne f.eks. være at maksimere antallet af konverteringer for Udvidet CPC eller at maksimere konverteringsværdien for dit Mål-ROAS. Bemærk! For alle søgeord i denne annoncegruppe, der bruger standardbuddet, forsøger AdWords at angive bud, som i gennemsnit stort set svarer til det viste bud.

Husk, at buddene til nogle budstrategier, f.eks. mål-ROAS, både kan angives som automatiske og udvidede. Hvis du bruger Mål-ROAS, bruges det viste bud ikke ved auktioner på Displaynetværket.

Kolonnen "Standard maks. CPC" er kun tilgængelig på fanen Annoncegrupper.

Endelig webadresse

Kolonnen "Endelig webadresse" findes blandt andet på fanen Søgeord. Hvis du angiver en endelig webadresse på søgeordsniveau, har denne forrang over den endelige webadresse, som du angiver for den enkelte annonce. Lad os sige, at du vælger følgende:

 • Annoncens endelige webadresse: www.eksempel.dk
 • Søgeordets endelige webadresse: www.eksempel.dk/frugter

Hvis din annonce udløses af søgeordet "æble", bruger annoncen "www.eksempel.dk/frugter" i stedet for "www.eksempel.dk" som sin endelige webadresse.

Estimeret bud for første side/Estimeret bud for øverst på siden/Estimeret bud for første position

De tre metrics "Estimeret bud for første side", "Estimeret bud for øverst på siden" og "Estimeret bud for første position" beregner det omtrentlige bud på pris pr. klik (CPC, cost per click), der kræves, for at din annonce kan nå en position på henholdsvis den første side, øverst på siden eller som den første annonce i Googles søgeresultater, når en søgeterm er et eksakt match til dit søgeord. Estimaterne bygger på kvalitetsresultatet og den aktuelle konkurrence bland annoncørerne om det pågældende søgeord.

I sjældne tilfælde kan "Estimeret bud for øverst på siden" og "Estimeret bud for første position" overstige 100 USD og angives i disse tilfælde som >= 100 USD. Når du ser "Estimeret bud for øverst på siden" og "Estimeret bud for første position" i andre valutaer, ser du muligvis se en lignende annotering for et beløb, der svarer til 100 USD i din foretrukne valuta.

Bemærk, at disse estimater ikke giver nogen garanti for at opnå en bestemt placering. Annoncepositionen påvirkes af mange faktorer, herunder anden annoncøraktivitet, brugernes søgeaktivitet, kontoindstillinger og kontoaktivitet såsom budgetændringer. Alle disse faktorer gør, at din annonce muligvis ikke vises på første side eller øverst på siden, selvom du matcher estimaterne.

Disse kolonner er kun tilgængelige på fanen Søgeord.

Effektiv maks. CPC (kun Shopping)

I Shopping-kampagner bruger du produktgrupper til at angive bud for dine produkter. Du kan tjekke buddet for hvert enkelt produkt via kolonnen "Effektiv maks. CPC" på fanen Produkter. Dette er det bud, der bruges til at rangere dine produkter på annonceauktionen. Det er det højeste bud for et individuelt produkt i den valgte kampagne eller annoncegruppe, selv når der tages højde for kampagneprioriteter. Klik på den viste værdi for at gå til den produktgruppe, der angiver buddet, så du kan foretage justeringer.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonnen på fanen Produkter i en Shopping-kampagne.

Betydning

Din effektive maksimale pris pr. klik er det højeste beløb, som du er villig til at betale for et individuelt produkt i din annoncegruppe. Hvis et produkt er ekskluderet, eller hvis kampagnen eller annoncegruppen ikke er aktiveret, vises der "--" i stedet for et maks. CPC-bud.

Den viste værdi inkluderer ikke følgende kampagneindstillinger:

 • Budjusteringer. Dette betyder, at du muligvis byder højere ud fra de budjusteringer, som du har angivet. Hvis du f.eks. har angivet en mobilbudjustering på 300 %, kan dit effektive maks. CPC-bud på 5 DKK stige til 15 USD, når der afgives bud for mobilannoncer. Få flere oplysninger om budjusteringer

Eksempel

Du har kampagnen "Sko" med produktet "Løbesko" i to annoncegrupper. Den ene annoncegruppe bruger et maks. CPC-bud på 1,20 USD for "Løbesko", mens den anden annoncegruppe bruger et bud på 3 USD. Når du ser på "Løbesko" på fanen Produkter i kampagnen, ser du et effektivt maks. CPC-bud på 3 USD, da dette er det højeste beløb, du er villig til at byde for de annoncegrupper, der indeholder "Løbesko".

Fejlfinding

Hvis du klikker på værdien i kolonnen "Effektiv maks. CPC", kan du se den produktgruppe, som buddet er angivet for. Du kan justere buddet herfra.

Annonce-id

Dette er din annonces individuelle id-nummer. Denne kolonne er kun tilgængelig på fanen Annoncer.

Webadresse for billede

Hvis du har valgt at vise billedannoncer på Displaynetværket, gemmes billederne på Googles servere, og der refereres til dem fra denne webadresse. Denne kolonne er kun tilgængelig på fanen Annoncer.

Eksponeringsandel, mist. eksp.andel (rangering), mist. eksp.andel (budget), eksp.andel for eksakt match

Eksponeringsandel er procentdelen af eksponeringer, som du har modtaget, divideret med det estimerede antal eksponeringer, som du var kvalificeret til at modtage.  Kvalificeringen baseres på dine aktuelle annoncers målretningsindstillinger, godkendelsesstatus, bud og kvalitetsresultater. Få flere oplysninger om eksponeringsandel, mistet eksponeringsandel og eksponeringsandel for eksakt match.

Denne kolonne er tilgængelig på fanerne Kampagner og Annoncegrupper. Data for eksponeringsandel er også tilgængelige i rapporterne "Tid" på fanen Dimensioner.

Klikandel

Denne metric er kun tilgængelig for Shopping-kampagner. Klikandel er det antal klik, du har opnået på Søgenetværket, divideret med det estimerede maksimale antal klik, du kunne have opnået.

Det maksimale antal klik, du kan opnå, afhænger af, annoncens mulighed for eksponering og hvor mange af dine annoncer der vises ved en bestemt søgeforespørgsel. Disse to faktorer påvirkes af en række andre faktorer, heriblandt dit bud og dine annoncers generelle kvalitet og relevans.

Denne kolonne er tilgængelig på fanen "Produktgrupper". Få flere oplysninger om klikandel.

Ugyldige klik/Ugyldig klikrate

Disse kolonner angiver antallet og procentdelen af klik, som er blevet klassificeret som ugyldige og automatisk blevet bortfiltreret fra din konto. Du debiteres ikke for disse klik, og de påvirker ikke dine kontostatistikker. Få flere oplysninger om ugyldige klik.

Denne kolonne er kun tilgængelig på fanerne Kampagner og Dimensioner.

Matchtype

For kampagner, der er målrettet mod Google Søgenetværket, kan du bruge følgende matchtyper for søgeord: bredt match, sætningsmatch, eksakt match eller negativt match. Disse valgmuligheder for søgeordsmatchning hjælper dig med at styre, hvem der ser dine annoncer. Du opnår muligvis flere annonceeksponeringer, klik og konverteringer med nogle matchtyper og færre eksponeringer og en mere præcis målretning med andre. Kolonnen "Matchtype" på fanen Søgeord angiver, hvilken indstilling du vælger til hvert enkelt søgeord, og den giver dig mulighed for at ændre indstillingen. Få flere oplysninger om søgeordsmatchtyper.

Denne kolonne finder du på fanen Søgeord.

Der findes også andre metrics for "matchtyper" i AdWords:

Segmentet matchtype for søgetermer: Se dine søgeordsdata segmenteret efter matchtype for søgetermer. Det kan være et bredt match, sætningsmatch og eksakt match af en søgeterm, som udløste dit søgeord. På den måde kan du sammenligne statistikker om bl.a. klik, eksponeringer, klikrater (CTR, click-through rate) og konverteringsrater for søgetermer, der udløste visning af din annonce. Brug denne segmenteringsmulighed til at identificere, hvilke søgeord der giver de bedste resultater for en bestemt matchtype for søgeterm.

Kolonnen "Matchtype" i rapporten Søgetermer: Denne kolonne i rapporten Søgetermer fortæller dig, hvilken matchtype der gav brugeren mulighed for at se din annonce, da vedkommende søgte efter en bestemt term. Brug disse oplysninger til at forbedre din søgeordsliste.

Maks. CPC

Din maksimumpris pr. klik (maks. CPC, cost-per-click) er det højeste beløb, som du er villig til at betale for et klik. Du kan angive specifikke maks. CPC-bud for individuelle søgeord, hvis du ønsker at fastsætte højere eller lavere bud for de enkelte søgeord baseret på deres effektivitet. Bemærk, at du ikke kommer til at betale mere end dit maks. CPC-bud, og ofte betaler du mindre. Du kan se det gennemsnitlige beløb, som du betaler for klik i kolonnen "Gns. CPC".

Måske står der "auto" eller "(udvidet)" ud for dine bud. Det betyder følgende:

 • Automatisk: Dette betyder, at AdWords automatisk angiver det bud, der vises i denne kolonne. Der kan stå "Auto", hvis din kampagne f.eks. bruger automatisk budgivning eller den fleksible budstrategi "Mål-ROAS". Bemærk! Disse budbeløb kan ikke redigeres.
 • Udvidet: Dette betyder, at AdWords-systemet justerer det viste bud fra auktion til auktion for at nå målet for den valgte budgivningsstrategi. Det kunne f.eks. være at maksimere antallet af konverteringer for Udvidet CPC eller at maksimere konverteringsværdien for dit Mål-ROAS. Bemærk! For alle søgeord i denne annoncegruppe, der bruger standardbuddet, forsøger AdWords at angive bud, som i gennemsnit stort set svarer til det viste bud.

Husk, at buddene til nogle budstrategier, f.eks. mål-ROAS, både kan angives som automatiske og udvidede. Hvis du bruger Mål-ROAS, bruges det viste bud ikke ved auktioner på Displaynetværket.

Kolonnen "Maks. CPC" er kun tilgængelig på fanerne Søgeord og Automatiske mål.

Kvalitetsresultat

I denne kolonne vises dit søgeords kvalitetsresultat, som er en måling af, hvor relevante dine annoncer og din landingsside er for en person, der ser din annonce.

Denne kolonne er kun tilgængelig på fanen Søgeord.

Produktstatus (kun Shopping)

Kolonnen "Produktstatus" viser dig den aktuelle status på et individuelt produkt i din kampagne. Denne kolonne kan give dig svaret på, om dit produkt er klar til at blive vist.

Hvor er den tilgængelig?

Du kan kun se denne kolonnen på fanen Produkter i en Shopping-kampagne.

Betydning

Her er de statusser, der kan vises for et produkt, og hvad du kan gøre:

 • Afvist: Dit produkt er afvist på din Merchant Center-konto. Når dit produkt er afvist, er det ikke tilgængeligt i din Shopping-kampagne. Du kan se årsagen til afvisningen i kolonnen Produktstatus. Hvis du klikker på taleboblen Boble for annonceafvisning, kan du se en mere detaljeret forklaring på afvisningen, og hvad du kan gøre for at rette op på det. Husk, at du kan altid tjekke dit produkts status i Merchant Center, så du kan få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist. Få flere oplysninger om produktstatusser i Merchant Center.
 • Inaktiv: Dit produkt er i en kampagne, der ikke er aktiv. Det kan skyldes flere årsager. Kampagnen kan være sat på pause eller fjernet. Produktgruppens maks. CPC-værdi er muligvis angivet til "Ekskluderet".
 • Ikke klar til visning: Dit produkt er ikke på lager. Du angiver dit produkts tilgængelighed ved hjælp af attributten "availability" i dine produktdata. Hvis statussen for dit produkt er "ikke på lager", kan produktet ikke vises. Hvis produktet er klar til at blive købt, skal du sørge for at opdatere produktets attribut, så den viser, at produktet nu er på lager. Få flere oplysninger om attributten availability.
 • Klar til visning: Dit produkt er kvalificeret til at deltage på annonceauktionen. Der er ingen garanti for, at produkter med statussen "Klar til visning" modtager eksponeringer eller klik. Hvis et produkt er klar til visning, men ikke modtager nogen eksponeringer, kan det skyldes, at buddet er for lavt, at budgettet er begrænset, eller at meget få brugersøgninger kan matches. Hvis meget få brugersøgninger kan matches, skal du overveje at føje flere oplysninger til din produkttitel og din produktbeskrivelse.
De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Eksempel

I kampagnen "Sko" har produktet "Løbesko" produktstatussen "Afvist". Dette betyder, at produktet ikke er kvalificeret til at deltage på annonceauktionen, og at du skal finde og rette problemet, så produktet får statussen "Klar til visning".

Fejlfinding

Hvis dit produkts status ikke er "Klar til visning", kan annoncer for produktet ikke vises til potentielle kunder. Du kan bruge ovenstående statusoplysninger til at finde ud af, hvorfor statussen vises, og hvad du kan gøre for at rette den.

Aktive produkter (kun Shopping)

Kolonnen "Aktive produkter" viser dig antallet af aktive produkter i din produktgruppe.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal opfylde følgende krav for at være aktivt:

 • Produktet er godkendt på din Merchant Center-konto.
 • Produkt er aktivt. Produktets kampagne og annoncegruppe er aktiverede, og dets produktgruppe er ikke ekskluderet.
De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er aktivt, kan det ikke vises, og du risikerer dermed at gå glip af trafik.

Eksempel

Hvis din produktgruppe er ekskluderet, er ingen af dine produkter aktive.

Fejlfinding

Du kan bruge denne kolonne sammen med kolonnen "% aktive" til at finde ud af, hvor mange af dine indsendte produkter der har et aktivt bud. Hvis du forventede et højere antal aktive produkter, kan du overveje at gennemgå dine produktdata eller dine kampagneindstillinger af følgende årsager:

 • Dit produkt er afvist på din Merchant Center-konto. Når dine produkter er afvist, er de ikke tilgængelige i din Shopping-kampagne. Du kan tjekke dit produkts status følgende steder for at få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist:

 • Dit produkt er godkendt, men inaktivt. Det kan skyldes flere årsager. Kampagnen eller annoncegruppen kan være sat på pause eller fjernet. Produktgruppens maks. CPC-værdi er muligvis angivet til "Ekskluderet".
Godkendte produkter (kun Shopping)

Kolonnen "Godkendte produkter" viser dig antallet af produkter i din produktgruppe, der er godkendt i Merchant Center i øjeblikket.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal godkendes på din Merchant Center-konto for at kunne regnes som godkendt. Hvis et produkt er godkendt, betyder det, at det overholder vores politik og lever op til vores krav til datakvalitet.

De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er godkendt, kan det ikke vises, og du risikerer dermed at gå glip af trafik.

Eksempel

Hvis din produktgruppe indeholder 80 produkter, men 20 af dem er afvist, ser du 60 produkter i kolonnen "Godkendte produkter".

Fejlfinding

Du kan bruge denne kolonne sammen med kolonnen "% godkendte" til at finde ud af, hvor mange af dine indsendte produkter der er godkendt i Merchant Center. Hvis du forventede et højere antal godkendte produkter, skal du overveje at gennemgå dine produktdata for at finde og rette eventuelle fejl. Du kan tjekke dit produkts status følgende steder for at få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist:

Indsendte produkter (kun Shopping)

Kolonnen "Indsendte produkter" viser dig antallet af produkter i din produktgruppe, der p.t. er indsendt på din Merchant Center-konto.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal føjes til din Merchant Center-konto ved hjælp af produktdata for at kunne regnes som indsendt. Et produkt, der er udløbet på din Merchant Center-konto, tælles ikke som indsendt. Få flere oplysninger om, hvordan du opretter og indsender produktdata.

De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er indsendt, kan det ikke vises.

Eksempel

Du sælger sko og har 20 forskellige løbesko. Du har allerede oprettet produktdata for disse 20 forskellige løbesko og indsendt dem via Merchant Center. Du kan derfor se 20 indsendte produkter på din AdWords-konto. Du har dog lige føjet 10 nye løbeskomodeller til din kollektion på 20. Når du forbereder produktdataene for de nye sko og sender dem til Merchant Center, har du nu indsendt 30 produkter.

Fejlfinding

Hvis du forventede et højere antal indsendte produkter, skal du kontrollere, at du har indsendt produktdata for eventuelle manglende produkter. Få flere oplysninger om, hvordan du opretter og indsender produktdata.

Du kan bruge denne kolonne sammen med andre Shopping-kampagnekolonner til at se, hvor effektive dine kampagner er. Andre relevante kolonner kan f.eks. være følgende:

 • Godkendte produkter
 • Aktive produkter
 • Produkter, der er klar til visning
 • % godkendte
 • % aktive
 • % klar til visning
Produkter, der er klar til visning (kun Shopping)

Kolonnen "Produkter, der er klar til visning" viser antallet af produkter i din produktgruppe, der er klar til visning og er kvalificerede til at deltage på annonceauktionen.

Hvor er den tilgængelig?

Du finder denne kolonne på fanen Produktgrupper i en Shopping-kampagne.

Betydning

Et produkt skal opfylde følgende krav for at være klar til visning:

 • Produktet er godkendt på din Merchant Center-konto.
 • Produkt er aktivt. Produktets kampagne og annoncegruppe er aktiverede, og dets produktgruppe er ikke ekskluderet.
 • Produkt er klar til visning. Produktet er på lager.

De krav, et produkt skal opfylde for at være aktivt

Hvis et produkt ikke er klar til visning, kan det ikke vises, og du risikerer dermed at gå glip af trafik. Produkter, der er klar til visning, er kvalificerede til at deltage på annonceauktionen, men der er ingen garanti for, at de opnår eksponeringer eller klik. Hvis et produkt er klar til visning, men ikke modtager nogen eksponeringer, kan det skyldes, at buddet er for lavt, at budgettet er begrænset, eller at meget få brugersøgninger kan matches. Hvis meget få brugersøgninger kan matches, skal du overveje at føje flere oplysninger til din produkttitel og din produktbeskrivelse.

Eksempel

Hvis din produktgruppe har indsendt ti produkter, men fire af dem ikke er på lager, er seks af dine produkter klar til visning.

Fejlfinding

Du kan bruge denne kolonne sammen med kolonnen "% klar til visning" til at finde ud af, hvor mange af dine indsendte produkter der er klar til visning. Hvis du forventede et højere antal produkter, der er klar til visning, kan du overveje at gennemgå dine produktdata eller dine kampagneindstillinger af følgende årsager:

 • Dit produkt er afvist på din Merchant Center-konto. Når dine produkter er afvist, er de ikke tilgængelige i din Shopping-kampagne. Du kan tjekke dit produkts status følgende steder for at få flere oplysninger om, hvorfor produktet blev afvist:

 • Dit produkt er godkendt, men inaktivt. Det kan skyldes flere årsager. Kampagnen eller annoncegruppen kan være sat på pause eller fjernet. Produktgruppens maks. CPC-værdi er muligvis angivet til "Ekskluderet".
 • Dit produkt er ikke på lager. Du angiver dit produkts tilgængelighed ved hjælp af attributten availability i dine produktdata. Hvis statussen for dit produkt er ikke på lager, kan produktet ikke vises. Hvis produktet er klar til at blive købt, skal du sørge for at opdatere produktets attribut, så den viser, at produktet nu er på lager. Få flere oplysninger om attributten availability.
Relativ CTR

Relativ CTR er et mål for, hvor effektive dine annoncer er på Displaynetværket i forhold til andre annoncørers annoncer, der vises på de samme websites.

Vi beregner relativ CTR ved at dividere din klikrate med den gennemsnitlige klikrate for alle annoncører på de placeringer, hvor dine annoncer vises. Da dette er en konkurrencebaseret metric, er den ikke statisk. Den ændrer sig, afhængigt af hvilke websites dine annoncer vises på, og hvad andre annoncører gør.

Denne kolonne er kun tilgængelig på fanerne Kampagner og Annoncegrupper.

Eksempel

Lad os antage, at en annoncør, som sælger digitalkameraer, har en display-CTR på 0,05 %. Annoncøren vises på en enkelt side om fotografering på Displaynetværket sammen med tre andre annoncører. De andre annoncører har en CTR på 0,005 %.

Den første annoncør har altså en CTR, der er 10 gange så høj som konkurrenternes. Da folk er mere interesserede i denne annoncørs produkter, har vedkommende en meget høj relativ CTR (10).

Vist

I denne kolonne vises procentdelen af tid, hvor din annonce er blevet vist, i forhold til resten af de aktive annoncer inden for samme annoncegruppe. Denne kolonne er kun tilgængelig på fanen Annoncer.

Tip!

Når du sammenligner "% vist" for to annoncer, skal du huske at justere dit datointerval til et tidsrum, hvor begge annoncer kører, for at få en reel sammenligning.

Det er normalt, at der er forskel på annoncevisningsprocenten eller antallet af opnåede eksponeringer for hver annonce i din annoncegruppe. Følgende faktorer har indflydelse på, hvor ofte en bestemt annonce vises:

 • Annoncerotation

  Alle kampagner er som standard indstillet til optimeret annoncevisning. Dette betyder, at hvis én annonce har en højere klikrate (CTR, click-through rate), vises den oftere end andre annoncer i din annoncegruppe. I dette system sker der automatisk en favorisering af de mest effektive annoncer, der leder mere trafik til dit website.

  Du kan fravælge optimeret annoncevisning, hvis du ønsker, at AdWords-systemet skal rotere dine annoncer mere eller mindre regelmæssigt. Hvis du gør det, skal du bemærke, at dine annoncer stadig vil opsamle forskellige annoncevisningsprocenter eller antal eksponeringer. Det skyldes, at AdWords-systemet medregner en annonces kvalitetsresultat, når den rangeres på en søgeresultatside. En annonce med et godt kvalitetsresultat kan blive vist på den første side med søgeresultater, hvor den opnår en eksponering, hver gang den vises. På den anden side kan en annonce med et dårligt kvalitetsresultat blive vist på den anden side i søgeresultaterne, hvor den kun vil opsamle en eksponering, hvis brugeren klikker sig frem til den side.

 • Tid

  Hvis en annonce oprettes sidst på dagen, vil den have en lavere annoncevisningsprocent, når dagen er omme, end de allerede oprettede annoncer. Denne forskel formindskes med tiden.

 • Godkendelsesstatus

  Hvis en annonce endnu ikke er blevet gennemgået og godkendt, vises den kun på Google. Hvis en annonce endnu ikke genererer eksponeringer på Google Netværket, vil den have en lavere annoncevisningsprocent.

Samlet pris

De samlede omkostninger, som kampagnen har akkumuleret i det valgte tidsrum.

Denne kolonne er kun tilgængelig på fanen Kampagner.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye