Sloupce v tabulce statistik

Vytváření a úpravy sad sloupců

Mějte na paměti, že u některých inzerentů se určité změny v přehledech neprojevují v obou prostředích Google Ads (novém i starém).
 • Sady sloupců vytvořené v jednom prostředí Google Ads nebudou dostupné ve druhém.
 • Veškeré změny sad sloupců budou uloženy pouze v tom prostředí Google Ads, ve kterém je provedete.

Sloupce v tabulkách statistik poskytují řadu informací o vašem účtu. Výběr sloupců závisí na tom, kterou kartu statistik si prohlížíte. Můžete vybrat sloupce, které se mají zobrazit, změnit jejich uspořádání a uložit je v takovém pořadí, které vám bude nejvíce vyhovovat. Všechny údaje, na kterých vám nejvíce záleží, tak můžete mít přehledně dostupné v tabulce statistik.

Tento článek obsahuje základní informace o běžných sloupcích a sloupcích viditelných pouze tehdy, když si prohlížíte určitou sadu dat.

Tip

Můžete porovnávat výkon za různá časová období a výsledky zobrazit ve sloupcích tabulky statistik. Porovnávání výkonu za dvě časová období

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Běžné sloupce

Některé sloupce najdete téměř na všech kartách v účtu AdWords.

Sloupce Stav

Sloupec Stav na kartách KampaněReklamní sestavy obsahuje údaje o aktuálním stavu jednotlivých kampaní a reklamních sestav. Poznáte z nich, zda jsou pozastaveny, odstraněny, omezeny rozpočtem nebo v nějakém dalším stavu.

 • Na kartě Reklamy je ve sloupci Stav uvedeno, zda je reklama spuštěna, a pokud ne, zda je pozastavena, odstraněna nebo byla zamítnuta.
 • Na kartě Klíčová slova tento sloupec udává, zda příslušné klíčové slovo může spouštět reklamy, nebo je označeno jako pozastavené, odstraněné, zamítnuté či je jeho stav jiný.

Další informace o stavech kampaní, reklamních sestav, reklamklíčových slov

Sloupce atributů, výkonu, konverzí a podrobností volání

Sloupce atributů

 • Typ strategie nabídek: Jedná se o název strategie nabídek, která spravuje nabídky pro klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně. Pokud kampaň například používá manuální nabídku CPC, zobrazí se v tomto sloupci „CPC“. Jestliže kampaň využívá automatické nabízení cen, uvidíte zde označení „automatická“. Dále se může objevit štítek „(vylepšená)“, což znamená, že max. nabídku CPC upravuje služba AdWords, abyste dosáhli svého cíle – např. maximalizace počtu konverzí.
 • Strategie nabídek: Flexibilní strategie nabídek, která spravuje nabídky pro klíčová slova, reklamní sestavy a kampaně. V tomto sloupci uvidíte název, který jste pro flexibilní strategii nabídek vytvořili. Jestliže takovou strategii nepoužíváte, zobrazí se pomlčka „-“.

Sloupce výkonu

 • Kliknutí: Když někdo klikne na vaši reklamu, například na modrý nadpis textové reklamy, počítáme to jako kliknutí.
 • Zobrazení: Zobrazení se započítá pokaždé, když se reklama zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání nebo na jiném webu v síti Google.
 • CTR: Poměr, který udává, jak často uživatelé na reklamu kliknou, když ji uvidí. Pomocí CTR lze měřit výkon klíčových slov a reklam.
 • Prům. CPC: Částka zaplacená za reklamy vydělená počtem kliknutí. 
 • Prům. CPM: Průměrná částka, kterou jste zaplatili za 1000 zobrazení vaší reklamy (pokud používáte nabídky CPM).
 • Cena: Cena vyjadřuje celkové výdaje za všechny interakce (např. kliknutí v případě textových reklam či zhlédnutí v případě videoreklam) během daného období.
 • Prům. pozice: Tento údaj uvádí, kde na stránce s výsledky vyhledávání se obvykle vaše reklama zobrazuje v porovnání s ostatními reklamami.

Sloupce výkonu v různých kampaních

Pokud si prohlížíte několik typů kampaní najednou, zobrazí se další sloupce přehledů pro různé kampaně: Interakce, Míra interakce a Průměrná cena. Tyto sloupce uvádějí hlavní metriky relevantní pro jednotlivé typy kampaně. Díky tomu budete moci rychle změřit, jak efektivně reklamy plní vaše cíle inzerce. Například sloupec Interakce vám u kampaně ve vyhledávání ukáže počet kliknutí, u videokampaně počet zhlédnutí videa atd. Další informace o interakcích

Sloupce konverzí

Pokud na webu používáte měření konverzí, poskytnou vám tyto sloupce informace o konverzním výkonu. Umístěním kurzoru myši na otazník Otazník v horní části sloupce zobrazíte definici.

Údaje o asistovaných konverzích z přehledů Atribuce

Tyto sloupce umožňují porozumět roli klíčových slov ve vyhledáváních na webu Google.cz, která následně vedou ke konverzi. Veškerý podíl na konverzi je často připisován poslednímu prokliku, ke kterému před konverzí dojde, protože tento proklik bezprostředně vede k požadované akci, např. prodeji, získání zákazníka nebo registraci. K tomu, že zákazník dokončil konverzi, však mohla přispět i pomocná klíčová slova. Na základě údajů o asistovaných konverzích z přehledů atribuce můžete získat ucelenější přehled o podílu jednotlivých klíčových slov na získávání konverzí. Abyste mohli tyto údaje o asistovaných konverzích zobrazit, bude třeba nastavit na webu měření konverzí (stejně jako u sloupců konverzí).

Sloupce podrobností volání

Tyto sloupce poskytují údaje o voláních z reklam, které zobrazují číslo pro přesměrování Google na stolních/přenosných počítačích, tabletech a mobilních zařízeních vyšší třídy. Najdete je na kartách Reklamní sestavyKampaně. Informace o statistikách, které máte k dispozici, najdete v článku Sloupce podrobností volání.

Sloupce, které se nacházejí pouze na určitých kartách

Některé sloupce se nacházejí pouze na určitých kartách účtu AdWords. Mohou vám o výkonu poskytnout tyto informace:

% aktivní (pouze Nákupy Google)

Sloupec „% aktivní“ udává počet aktivních produktů ve vaší skupině vydělený aktuálním počtem produktů, které byly pro danou skupinu odeslány. Z tohoto sloupce můžete zjistit, jak údaje o produktu a nastavení kampaně ovlivňují výkon vaší skupiny produktů.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Aktivní produkt musí splňovat tyto požadavky:

 • Produkt je schválen ve vašem účtu Merchant Center.
 • Produkt je aktivní. Kampaň a reklamní sestava tohoto produktu jsou aktivovány a příslušná skupina produktů není vyloučena.

Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt aktivní, nemůže se zobrazovat a můžete přicházet o návštěvnost.

Příklad

Je-li skupina produktů nastavena na Vyloučeno, je aktivních 0 % produktů. To znamená, že se žádný z vašich produktů nemůže zobrazovat.

Odstraňování problémů

Podle sloupce Stav produktu na kartě Produkty můžete zjistit, proč je daný produkt neaktivní. Zde uvádíme některé z nejčastějších příčin a jejich řešení.

 • Produkt byl zamítnut ve vašem účtu Merchant Center. Když jsou produkty zamítnuty, nejsou v kampani v Nákupech Google k dispozici. Na několika místech můžete stav produktu zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut:

 • Produkt je schválen, ale není aktivní. K tomu může dojít z několika důvodů. Kampaň nebo reklamní sestava mohla být pozastavena či odstraněna. Max. CPC skupiny produktů mohla být nastavena na hodnotu Vyloučeno.
% schváleno (pouze Nákupy)

Sloupec „% schváleno“ udává počet schválených produktů ve vaší skupině produktů vydělený aktuálním počtem produktů, které byly pro danou skupinu odeslány. Z tohoto sloupce můžete zjistit, jak údaje o produktu ovlivňují výkon vaší skupiny produktů.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Má-li být produkt schválen, musí být schválen ve vašem účtu Merchant Center. Schválený produkt splňuje naše zásady a požadavky na kvalitu dat.

Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt schválen, nemůže se zobrazovat a můžete přicházet o návštěvnost.

Příklad

Obsahuje-li skupina produktů 80 odeslaných produktů a 60 schválených produktů, je schváleno 75 % vašich produktů. To znamená, že 25 % z nich není možné zobrazovat.

Odstraňování problémů

K zamítnutí produktů může dojít z několika důvodů. Na několika místech můžete stav produktu zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut:

% připraveno k zobrazování (pouze Nákupy Google)

„% připraveno k zobrazování“ je aktuální počet produktů z vaší skupiny produktů, které se již mohou zobrazovat, vydělený aktuálním počtem produktů, které byly pro danou skupinu odeslány. Z tohoto sloupce můžete zjistit, jak údaje o produktu a nastavení kampaně ovlivňují výkon vaší skupiny produktů.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Produkt připravený k zobrazování musí splňovat tyto požadavky:

 • Produkt je schválen ve vašem účtu Merchant Center.
 • Produkt je aktivní. Kampaň a reklamní sestava tohoto produktu jsou aktivovány a příslušná skupina produktů není vyloučena.
 • Produkt je připraven k zobrazování. Produkt je skladem.

Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt připraven k zobrazování, nemůže se zobrazovat a můžete přicházet o návštěvnost. Produkty připravené k zobrazování se mohou účastnit aukcí reklam, ale není zaručeno, že získají zobrazení nebo kliknutí. Pokud je produkt připraven k zobrazování, ale zobrazení nezískává, může to být příliš nízkou nabídkou, omezeným rozpočtem nebo tím, že produkt odpovídá jen malému počtu vyhledávání prováděných uživateli. Odpovídá-li produkt malému počtu vyhledávání, patrně byste k jeho názvu a popisu měli uvést další podrobnosti.

Příklad

Pokud skupina produktů zahrnuje 10 odeslaných produktů, ale 4 produkty nejsou skladem, bude k zobrazování připraveno 60 % vašich produktů. To znamená, že 40 % vašich produktů se v reklamách nebude zobrazovat.

Odstraňování problémů

Ve sloupci Stav produktu na kartě Produkty můžete zjistit, proč není konkrétní produkt připraven k zobrazování. Zde uvádíme některé z nejčastějších příčin a jejich řešení.

 • Produkt byl zamítnut ve vašem účtu Merchant Center. Když jsou produkty zamítnuty, nejsou v kampani v Nákupech Google k dispozici. Na několika místech můžete stav produktu zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut:

 • Produkt je schválen, ale není aktivní. K tomu může dojít z několika důvodů. Kampaň nebo reklamní sestava mohla být pozastavena či odstraněna. Max. CPC skupiny produktů mohla být nastavena na hodnotu Vyloučeno.
 • Váš produkt není skladem. Dostupnost svého produktu uvádíte prostřednictvím atributu dostupnost [availability] v datech produktu. Pokud je dostupnost produktu nastavena na není skladem [out of stock], nebude produkt připraven k zobrazování. Až budete mít produkt skladem, aktualizujte atribut produktu, aby bylo zřejmé, že už je dostupný. Další informace o atributu dostupnost.
Úprava aktivní nabídky

Úprava aktivní nabídky je typ úpravy nabídky, který jste si sami nastavili. Máte-li např. nastavenou úpravu nabídky pro mobilní zařízení, uvidíte označení „Zařízení“. Nabídky můžete zvyšovat a snižovat tak, abyste pro různá zařízení, lokality, denní doby nebo další faktory nabízeli více nebo méně konkurenceschopné ceny. Díky úpravám nabídek budete mít větší kontrolu nad tím, kdy a kde se vaše reklama zobrazí.

Tento sloupec je k dispozici pouze na kartě Reklamní sestavy.

Typ reklamy

Tento sloupec je dostupný pouze na kartě Reklamy. Dozvíte se z něj, o jaký typ reklamy jde: textová, grafická, mobilní nebo videoreklama.

Simulátor nabídek

Tyto sloupce uvádějí odhady, jak mohou různé změny nabídek ovlivnit vaši týdenní návštěvnost ve Vyhledávací síti. Odhady se obecně aktualizují jednou denně a odrážejí aktivity na vašem účtu za posledních 7 dní ode dne, kdy byly odhady vypočteny (až 7 dnů zpět). Sloupce simulátoru nabídek jsou dostupné na úrovni klíčového slova a u úprav nabídek pro zařízení na úrovni kampaně. Příslušné informace naleznete v sekcích níže.

Znak „--“ ve sloupci znamená, že jsme k vytvoření odhadu neměli za posledních 7 dní dostatek dat.

Všimněte si, že sloupce simulátoru nabídek poskytují odhady, jak mohly alternativní nabídky ovlivnit výkon vašich reklam v minulosti. Neslouží jako přesná předpověď ani nezaručují budoucí výkon. V těchto sloupcích nebudou uvedeny odhady pro kampaně, které používají automatickou nabídku CPC nebo cílovou CPA, ani pro kampaně, u kterých byl pravidelně utracen celý denní rozpočet.

Sloupce simulátoru nabídek pro klíčová slova

Sloupce simulátorů nabídek pro kampaně ve Vyhledávací síti a kampaně v Obsahové síti jsou uvedeny na kartě Klíčová slova. Pro kampaně v Nákupech Google jsou uvedeny na kartě Skupiny produktů.

Ve sloupci Základní nabídka max. CPC vidíte nabídky, z nichž služba AdWords vypočítala odhady kliknutí a nákladů uvedené v ostatních sloupcích simulátoru nabídek. Při analýze výsledků simulátoru nabídek doporučujeme používat namísto toho sloupec Nabídka max. CPC. Vaše aktuální Nabídka max. CPC se od doby, kdy služba AdWords provedla odhady, mohla změnit.

Sloupce úpravy nabídek pro zařízení na úrovni kampaně

K dispozici jsou i sloupce simulátoru nabídek pro úpravy nabídek pro zařízení na úrovni kampaně. Tyto sloupce naleznete na kartě Zařízení na kartě Nastavení.

Sloupec Základní úprava nabídky ukazuje úpravu nabídky, kterou služba AdWords použila k vytvoření odhadů pro sloupce simulátoru nabídek. Tento sloupec používejte, když hodnotíte výsledky simulátoru nabídek. Vaše aktuální úprava nabídky se od doby, kdy služba AdWords provedla odhady, mohla změnit.

Odhady v těchto sloupcích simulátoru nabídek předpokládají, že byly odstraněny veškeré úpravy nabídek na úrovni reklamní sestavy.

Další informace o simulátorech nabídek

Výchozí maximální cena za proklik

Výchozí maximální cena za proklik (max. CPC) je nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí. Nastavuje se na úrovni reklamní sestavy. Tato hodnota se však nemusí použít, pokud nastavíte samostatnou max. CPC pro jednotlivá klíčová slova. Za kliknutí nezaplatíte více než nastavenou max. CPC a často zaplatíte i méně. Průměrnou částku, kterou platíte za kliknutí, naleznete ve sloupci Prům. CPC.

Vedle nabídek se může objevit štítek „automatická“ nebo „(vylepšená)“. Níže naleznete vysvětlení jejich významu:

 • Automatická: Toto označení znamená, že nabídku zobrazenou v tomto sloupci automaticky nastavuje služba AdWords. Označení „automatická“ se může objevit i v případě, že v kampani využíváte např. automatické nabízení cen nebo flexibilní strategii nabídek „Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)“. Tyto částky nabídek nelze upravit.
 • Vylepšená: Toto označení znamená, že systém AdWords zobrazenou nabídku upravuje pro každou aukci tak, aby bylo dosaženo cíle stanoveného používanou strategií nabídek. Může jít například o maximalizaci počtu konverzí u Vylepšení CPC nebo maximalizaci hodnot konverzí u strategie s cílovou návratností investic do reklamy (ROAS). Pro každé klíčové slovo v této reklamní sestavě, které používá výchozí nabídku, se AdWords snaží nastavovat nabídky blížící se průměru zobrazovaných nabídek.

U některých strategií (např. cílové návratnosti investic do reklamy) mohou být nabídky jak automaticky nastavované, tak rozšířené. Pokud používáte cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), zobrazená nabídka se nepoužívá pro aukce v Obsahové síti.

Sloupec Výchozí max. CPC je dostupný pouze na kartě Reklamní sestavy.

Cílová URL

Sloupec Cílová URL naleznete mimo jiné na kartě Klíčová slova. Pokud nastavíte cílovou adresu URL na úrovni klíčového slova, bude mít před cílovou adresou URL nastavenou na úrovni reklamy přednost. Příklad:

 • Cílová URL reklamy: www.example.com
 • Cílová URL klíčového slova: www.example.com/ovoce

Pokud reklamu spustí klíčové slovo „jablko“, nepoužije reklama cílovou URL www.example.com, ale www.example.com/ovoce.

Odhad nabídky pro první stránku / Odhad nabídky pro horní část stránky / Odhad nabídky pro první pozici

Metriky Odhad nabídky pro první stránku, Odhad nabídky pro horní část stránky a Odhad nabídky pro první pozici uvádějí přibližnou nabídku ceny za proklik (CPC), kterou bude reklama potřebovat, aby se ve výsledcích vyhledávání na Googlu zobrazila na první stránce, v horní části stránky, nebo na první pozici (za předpokladu, že vyhledávací dotaz bude přesně odpovídat klíčovému slovu). Odhady vycházejí ze skóre kvality a aktuální konkurence inzerentů u daného klíčového slova.

Ve výjimečných případech mohou odhady nabídky pro horní část stránky nebo pro první pozici překročit 2000 Kč. Pak budou uvedeny jako >=2000 Kč. Když si metriku Odhad nabídky pro horní část stránky nebo Odhad nabídky pro první pozici zobrazíte v jiné měně, může se zobrazit podobná poznámka pro ekvivalent částky 2000 Kč ve zvolené měně.

Tyto odhady nejsou zárukou umístění. Pozici reklamy ovlivňuje celá řada faktorů včetně aktivity ostatních inzerentů, aktivity vyhledávajících uživatelů, nastavení účtu a aktivit v rámci účtu, jako jsou změny rozpočtu. Z těchto důvodů se vaše reklama nemusí zobrazit na první stránce nebo v horní části stránky ani tehdy, použijete-li odhadnutou výši nabídky.

Tyto sloupce jsou k dispozici pouze na kartě Klíčová slova.

Účinná max. CPC (pouze Nákupy Google)

K nastavení nabídek pro produkty se v kampaních v Nákupech Google používají skupiny produktů. Nabídky pro jednotlivé produkty můžete zkontrolovat ve sloupci Efektivní max. CPC na kartě Produkty. Podle těchto nabídek se v aukcích reklam vaše produkty hodnotí. Je to nejvyšší nabídka pro jednotlivý produkt ve vybrané kampani nebo reklamní sestavě, i když jsou v potaz vzaty priority kampaně. Kliknutím na zobrazenou hodnotu přejdete na skupinu produktů, která nabídku určuje, a můžete provést úpravy.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Produkty u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Efektivní maximální cena za proklik je nejvyšší částka, kterou jste ochotni nabídnout ve své reklamní sestavě za jednotlivý produkt. Pokud je produkt vyloučen nebo pokud není kampaň či reklamní sestava aktivována, zobrazí se znak „--“ namísto max. CPC.

Uvedená hodnota nezahrnuje následující nastavení kampaně:

 • Úpravy nabídek. To znamená, že podle nastavených úprav nabídky byste mohli nabídnout vyšší cenu. Pokud například nastavíte úpravu nabídky pro mobilní zařízení na 300 %, může při podávání nabídky pro mobilní reklamy vzrůst efektivní max. CPC z 20 Kč na 60 Kč. Další informace o úpravách nabídek

Příklad

Máte kampaň Obuv s produktem Rychlé tenisky ve dvou reklamních sestavách. Jedna reklamní sestava používá pro Rychlé tenisky maximální nabídku CPC 24 Kč, zatímco druhá reklamní sestava pracuje s nabídkou 60 Kč. Když se na kartě Produkty kampaně podíváte na Rychlé tenisky tab, uvidíte efektivní max. CPC 60 Kč, protože to je nejvyšší částka, kterou jste v reklamních sestavách obsahujících Rychlé tenisky ochotni nabídnout.

Odstraňování problémů

Pokud kliknete na hodnotu ve sloupci Efektivní max. CPC, uvidíte skupinu produktů, která udává nabídku. Zde můžete nabídky upravovat.

Číslo reklamy

Jde o individuální identifikační číslo reklamy. Tento sloupec je k dispozici pouze na kartě Reklamy.

URL obrázku

Pokud jste se rozhodli v Obsahové síti zobrazovat grafické reklamy, budou obrázky uloženy na serverech Google a z této adresy URL se na ně bude odkazovat. Tento sloupec je dostupný pouze na kartě Reklamy.

Podíl zobrazení, Podíl ztracených zobrazení (hodnocení), Podíl ztracených zobrazení (rozpočet), Podíl zobrazení přesné shody

Podíl zobrazení představuje procentuální hodnotu zaznamenaných zobrazení vydělenou odhadovaným počtem zobrazení, kterých jste mohli dosáhnout.  Dosažitelný počet zobrazení závisí na vašem aktuálním nastavení cílení reklam, stavech schválení, nabídkách a na skóre kvality. Přečtěte si další podrobnosti o metrikách Podíl zobrazení, Podíl ztracených zobrazení a Podíl zobrazení přesné shody.

Tento sloupec je k dispozici na kartách Kampaně a Reklamní sestavy. Údaje o podílu zobrazení jsou k dispozici také v časových přehledech na kartě Dimenze.

Podíl kliknutí

Tento sloupec je dostupný pouze v kampaních v Nákupech Google. Podíl kliknutí udává počet kliknutí získaných ve Vyhledávací síti vydělený odhadovaným maximálním počtem kliknutí, která jste získat mohli.

Maximální počet kliknutí, která jste mohli získat, závisí na viditelnosti vašich reklam a počtu reklam, které pro určitý vyhledávací dotaz zobrazujete. Tyto dva faktory jsou dále ovlivňovány několika dalšími, například celkovou kvalitou a relevancí vašich reklam a cenovou nabídkou.

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů. Další informace o podílu kliknutí

Neplatná kliknutí / Míra neplatných kliknutí

Tyto sloupce udávají počet a procento kliknutí, která byla označena za neplatná a z účtu automaticky odfiltrována. Za tato kliknutí neúčtujeme poplatky a kliknutí se neprojeví ve statistikách účtu. Další informace o neplatných kliknutích.

Tento sloupec je k dispozici pouze na kartách Kampaně a Dimenze.

Typ shody

U kampaní cílených na Vyhledávací síť Google lze používat následující typy shody klíčových slov: volná, frázová, přesná, vylučující. Pomocí těchto možností shody klíčových slov můžete ovlivňovat, kdo vaše reklamy uvidí. U některých typů shody můžete zaznamenat větší počet zobrazení reklam, kliknutí a konverzí, u jiných pro změnu nižší počet zobrazení a přesnější cílení. Sloupec Typ shody na kartě Klíčová slova uvádí nastavení zvolená pro příslušné klíčové slovo a umožňuje provést jejich změnu. Další informace o typech shody klíčových slov

Tento sloupec se nachází na kartě Klíčová slova.

V AdWords jsou k dispozici i další metriky typu shody:

Segmentace podle typu shody vyhledávacích dotazů: Údaje o klíčových slovech můžete zobrazit segmentované podle typu shody vyhledávacího dotazu, tedy podle vyhledávacích dotazů ve volné, frázové a přesné shodě, které byly spárovány s vaším klíčovým slovem. Můžete tak porovnávat statistiky, jako je počet kliknutí a zobrazení, CTR nebo míra konverze vyhledávacích dotazů, které spustily reklamu. Pomocí této možnosti segmentace zjistíte, která klíčová slova dosahují nejlepšího výkonu u daného typu shody vyhledávacího dotazu.

Sloupec Typ shody v přehledu vyhledávacích dotazů: Tento sloupec v přehledu vyhledávacích dotazů uvádí, který typ shody umožnil zobrazit uživateli reklamu při vyhledávání konkrétního výrazu. Na základě těchto informací můžete vylepšit seznam klíčových slov.

Max. CPC

Maximální cena za proklik (max. CPC) je nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí. Chcete-li pro jednotlivá klíčová slova nastavit vyšší či nižší nabídky na základě jejich výkonu, můžete nastavit i samostatné max. CPC právě u jednotlivých klíčových slov. Za kliknutí nezaplatíte více než nastavenou max. CPC a často zaplatíte i méně. Průměrnou částku, kterou platíte za kliknutí, naleznete ve sloupci Prům. CPC.

Vedle nabídek se může objevit štítek „automatická“ nebo „(vylepšená)“. Níže naleznete vysvětlení jejich významu:

 • Automatická: Toto označení znamená, že nabídku zobrazenou v tomto sloupci automaticky nastavuje služba AdWords. Označení „automatická“ se může objevit i v případě, že v kampani využíváte např. automatické nabízení cen nebo flexibilní strategii nabídek „Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)“. Tyto částky nabídek nelze upravit.
 • Vylepšená: Toto označení znamená, že systém AdWords zobrazenou nabídku upravuje pro každou aukci tak, aby bylo dosaženo cíle stanoveného používanou strategií nabídek. Může jít například o maximalizaci počtu konverzí u Vylepšení CPC nebo maximalizaci hodnot konverzí u strategie s cílovou návratností investic do reklamy (ROAS). Pro každé klíčové slovo v této reklamní sestavě, které používá výchozí nabídku, se AdWords snaží nastavovat nabídky blížící se průměru zobrazovaných nabídek.

U některých strategií (např. cílové návratnosti investic do reklamy) mohou být nabídky jak automaticky nastavované, tak rozšířené. Pokud používáte cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), zobrazená nabídka se nepoužívá pro aukce v Obsahové síti.

Sloupec Max. CPC je k dispozici pouze na kartách Klíčová slova a Automatické cíle.

Skóre kvality

V tomto sloupci je uvedeno skóre kvality klíčového slova. To vyjadřuje relevanci a užitečnost reklamy a vstupní stránky pro uživatele, kterému se reklama zobrazila.

Tento sloupec je dostupný pouze na kartě Klíčová slova.

Stav produktu (pouze Nákupy Google)

Sloupec Stav produktu udává aktuální stav jednotlivých produktů ve vaší kampani. Tento sloupec informuje, zda je daný produkt připraven k zobrazování.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici pouze na kartě Produkty u kampaně v Nákupech Google.

Význam

V dalším textu uvádíme přehled možných stavů, ve kterých mohou produkty být, a co můžete udělat:

 • Zamítnuto: Produkt byl v účtu Merchant Center zamítnut. Zamítnutý produkt nebude v kampani v Nákupech Google k dispozici. Důvod zamítnutí uvidíte ve sloupci Stav produktu. Kliknutím na řečovou bublinu (Bublina s informacemi o zamítnutí reklamy) zobrazíte podrobnější zdůvodnění zamítnutí a pokyny nápravě. Nezapomeňte, že v účtu Merchant Center můžete stav produktu vždy zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut. Další informace o stavech produktů v účtu Merchant Center
 • Neaktivní: Produkt je součástí kampaně, která není aktivní. K tomu může dojít z několika důvodů. Kampaň mohla být pozastavena nebo odstraněna. Max. CPC skupiny produktů mohla být nastavena na hodnotu Vyloučeno.
 • Není připraveno k zobrazování: Produkt není skladem. Dostupnost svého produktu uvádíte prostřednictvím atributu „dostupnost“ [availability] v datech produktu. Pokud je dostupnost produktu nastavena na „není skladem“ [out of stock], produkt není připraven k zobrazování. Až budete mít produkt skladem, aktualizujte atribut produktu, aby bylo zřejmé, že už je dostupný. Další informace o atributu availability [dostupnost].
 • Připraveno k zobrazování: Produkt se může účastnit aukcí reklam. Že je produkt připravený k zobrazování neznamená, že má zaručené zobrazení nebo kliknutí. Pokud je produkt připraven k zobrazování, ale zobrazení nezískává, může to být příliš nízkou nabídkou, omezeným rozpočtem nebo tím, že produkt odpovídá jen malému počtu vyhledávání prováděných uživateli. Odpovídá-li produkt malému počtu vyhledávání, patrně byste k jeho názvu a popisu měli uvést další podrobnosti.
Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Příklad

Produkt Rychlé tenisky ve vaší kampani Obuv má stav Zamítnuto. To znamená, že se nemůže účastnit aukcí reklam a musíte nejprve daný problém vyřešit, aby byl produkt připraven k zobrazování.

Odstraňování problémů

Pokud nemá produkt stav Připraven k zobrazování, potenciální zákazníci reklamu na daný produkt neuvidí. Z výše uvedených informací o stavu můžete zjistit, proč má produkt daný stav a jak to můžete napravit.

Aktivní produkty (pouze Nákupy Google)

Sloupec Aktivní produkty udává počet produktů ve vaší skupině produktů, které jsou v současné době aktivní.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Aktivní produkt musí splňovat tyto požadavky:

 • Produkt je schválen ve vašem účtu Merchant Center.
 • Produkt je aktivní. Kampaň a reklamní sestava tohoto produktu jsou aktivovány a příslušná skupina produktů není vyloučena.
Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt aktivní, nemůže se zobrazovat a můžete přicházet o návštěvnost.

Příklad

Je-li vaše skupina produktů vyloučena, nejsou aktivní žádné z vašich produktů.

Odstraňování problémů

Z tohoto sloupce a sloupce „% aktivní“ můžete zjistit, kolik z vámi odeslaných produktů je připraveno k zobrazování. Pokud jste očekávali, že budete mít vyšší počet aktivních produktů, zkuste zkontrolovat údaje o svých produktech nebo nastavení kampaně, zda nedošlo k deaktivaci z následujících důvodů:

 • Produkt byl zamítnut ve vašem účtu Merchant Center. Když jsou produkty zamítnuty, nejsou v kampani v Nákupech Google k dispozici. Na několika místech můžete stav produktu zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut:

 • Produkt je schválen, ale není aktivní. K tomu může dojít z několika důvodů. Kampaň nebo reklamní sestava mohla být pozastavena či odstraněna. Max. CPC skupiny produktů mohla být nastavena na hodnotu Vyloučeno.
Schválené produkty (pouze Nákupy Google)

Sloupec Schválené produkty udává počet produktů ve vaší skupině produktů, které jsou v současné době ve službě Merchant Center schváleny.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Má-li být produkt považován za schválený, musí být schválen ve vašem účtu Merchant Center. Schválený produkt splňuje naše zásady a požadavky na kvalitu dat.

Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt schválen, nemůže se zobrazovat a můžete přicházet o návštěvnost.

Příklad

Pokud skupina produktů zahrnuje 80 produktů, ale 20 produktů bylo zamítnuto, uvidíte ve sloupci Schválené produkty 60 produktů.

Odstraňování problémů

Z tohoto sloupce a sloupce „% schváleno“ můžete zjistit, kolik z vámi odeslaných produktů je připraveno k zobrazování. Pokud jste očekávali, že budete mít vyšší počet schválených produktů, zkuste odstranit problémy s údaji o produktech. Na několika místech můžete stav produktu zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut:

Odeslané produkty (pouze Nákupy Google)

Sloupec Odeslané produkty udává počet produktů ve vaší skupině produktů, které jsou v současné době ve vašem účtu Merchant Center odeslány.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Má-li být produkt považován za odeslaný, musí být přidán ve vašem účtu Merchant Center s použitím údajů o produktu. Produkt, jehož platnost v účtu Merchant Center vypršela, se nepočítá jako odeslaný. Přečtěte si další informace o vytváření a odesílání dat produktu.

Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt odeslán, není k dispozici a nemůže se zobrazovat.

Příklad

Prodáváte obuv a máte řadu 20 druhů tenisek. Vytvořili jste údaje o těchto 20 druzích tenisek a odeslali jste je prostřednictvím účtu Merchant Center. V důsledku toho máte nyní v účtu AdWords odesláno 20 produktů. Nicméně vaše firma začala navíc k původním 20 druhům tenisek prodávat novou řadu 10 dalších druhů tenisek. Jakmile připravíte informace o nové obuvi a odešlete je do služby Merchant Center, budete mít 30 odeslaných produktů.

Odstraňování problémů

Pokud jste očekávali, že budete mít vyšší počet odeslaných produktů, zkontrolujte, zda jste odeslali data o všech chybějících produktech. Přečtěte si další informace o vytváření a odesílání dat produktu.

Z tohoto sloupce a dalších sloupců kampaně v Nákupech Google můžete zjistit, jak si vaše kampaně vedou z hlediska výkonu. Mezi další sloupce, které můžete chtít použít, patří následující:

 • Schválené produkty
 • Aktivní produkty
 • Produkty připravené k zobrazování
 • % schváleno
 • % aktivní
 • % připraveno k zobrazování
Produkty připravené k zobrazování (pouze Nákupy Google)

Sloupec Produkty připravené k zobrazování udává počet produktů ve vaší skupině produktů, které se mohou začít zobrazovat a mohou se účastnit aukcí reklam.

Dostupnost

Tento sloupec je k dispozici na kartě Skupiny produktů u kampaně v Nákupech Google.

Význam

Produkt připravený k zobrazování musí splňovat tyto požadavky:

 • Produkt je schválen ve vašem účtu Merchant Center.
 • Produkt je aktivní. Kampaň a reklamní sestava tohoto produktu jsou aktivovány a příslušná skupina produktů není vyloučena.
 • Produkt je připraven k zobrazování. Produkt je skladem.

Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Není-li produkt připraven k zobrazování, nemůže se zobrazovat a můžete přicházet o návštěvnost. Produkty připravené k zobrazování se mohou účastnit aukcí reklam, ale není zaručeno, že získají zobrazení nebo kliknutí. Pokud je produkt připraven k zobrazování, ale zobrazení nezískává, může to být příliš nízkou nabídkou, omezeným rozpočtem nebo tím, že produkt odpovídá jen malému počtu vyhledávání prováděných uživateli. Odpovídá-li produkt malému počtu vyhledávání, patrně byste k jeho názvu a popisu měli uvést další podrobnosti.

Příklad

Skupina produktů zahrnuje 10 odeslaných produktů, ale 4 produkty nejsou skladem. V tom případě je 6 z vašich produktů připraveno k zobrazování.

Odstraňování problémů

Z tohoto sloupce a sloupce „% připraveno k zobrazování“ můžete zjistit, kolik z vámi odeslaných produktů je připraveno k zobrazování. Pokud jste očekávali, že budete mít vyšší počet produktů připravených k zobrazování, zkuste zkontrolovat údaje o produktech nebo nastavení kampaně, zda nejsou problémy z následujících příčin:

 • Produkt byl zamítnut ve vašem účtu Merchant Center. Když jsou produkty zamítnuty, nejsou v kampani v Nákupech Google k dispozici. Na několika místech můžete stav produktu zkontrolovat a zjistit, proč byl zamítnut:

 • Produkt je schválen, ale není aktivní. K tomu může dojít z několika důvodů. Kampaň nebo reklamní sestava mohla být pozastavena či odstraněna. Max. CPC skupiny produktů mohla být nastavena na hodnotu Vyloučeno.
 • Váš produkt není skladem. Dostupnost svého produktu uvádíte prostřednictvím atributu dostupnost [availability] v datech produktu. Pokud je dostupnost produktu nastavena na není skladem [out of stock], nebude produkt připraven k zobrazování. Až budete mít produkt skladem, aktualizujte atribut produktu, aby bylo zřejmé, že už je dostupný. Další informace o atributu dostupnost.
Relativní CTR

Relativní CTR měří, jakých výkonů dosahují vaše reklamy v Obsahové síti ve srovnání s reklamami jiných inzerentů, které se zobrazují na stejných webech.

Relativní CTR se vypočítá vydělením vaší míry prokliku průměrnou mírou prokliku všech inzerentů v umístěních, kde se zobrazují vaše reklamy. Vzhledem k tomu, že se jedná o metriku pro analýzu konkurence, není statická. Mění se na základě toho, na kterých webech se vaše reklamy zobrazují a co podnikají ostatní inzerenti.

Tento sloupec je dostupný pouze na kartách Kampaně a Reklamní sestavy.

Příklad

Řekněme, že inzerent, který prodává digitální fotoaparáty, dosahuje CTR v Obsahové síti 0,05 %. Reklamy inzerenta se zobrazují na jedné stránce v Obsahové síti o fotografování společně s reklamami tří dalších inzerentů. Ostatní inzerenti dosahují CTR 0,005 %.

První inzerent tak dosahuje ve srovnání s konkurenty desetinásobné CTR (0,05 % / 0,005 % = 10). Lidé mají o výrobky tohoto inzerenta větší zájem, a proto tento inzerent dosahuje velmi vysoké relativní CTR (10).

Zobrazeno

Tento sloupec uvádí procentní vyjádření doby, po kterou se reklama zobrazovala v porovnání s ostatními aktivními reklamami ve stejné reklamní sestavě. Tento sloupec je k dispozici pouze na kartě Reklamy.

Tip

Když porovnáváte % zobrazování u dvou reklam, je třeba upravit časové období na dobu, kdy byly obě reklamy v provozu. Srovnání bude jinak nepřesné.

Je normální, že se poměr zobrazení reklamy či počet zobrazení zaznamenaných jednotlivými reklamami v reklamní sestavě liší. To, jak často se určitá reklama zobrazí, ovlivňují následující faktory:

 • Střídání reklam

  Ve výchozím nastavení využívají všechny kampaně optimalizované zobrazování reklam. To znamená, že má-li některá reklama vyšší míru prokliku, bude se zobrazovat častěji než ostatní reklamy v reklamní sestavě. Tento systém automaticky upřednostňuje reklamy s vyšším výkonem, které na web přivádějí více návštěvnosti.

  Chcete-li, aby systém AdWords reklamy přibližně rovnoměrně střídal, můžete se z optimalizovaného zobrazování reklam odhlásit. I v takovém případě však mohou reklamy zaznamenat různý poměr či počet zobrazení. Je to způsobeno tím, že systém AdWords při hodnocení reklamy na stránce výsledků vyhledávání přihlíží k jejímu skóre kvality. Reklama s vysokým skóre kvality se může objevit na první stránce s výsledky vyhledávání, kde zaznamená zobrazení pokaždé, když se zobrazí. Reklama s nízkým skóre kvality se může naopak objevit na druhé stránce s výsledky vyhledávání, kde zaznamená zobrazení pouze tehdy, pokud uživatel na tuto stránku proklikne.

 • Čas

  Pokud je reklama vytvořena později během dne, bude mít na konci dne nižší poměr zobrazení než existující reklamy. Tento rozdíl se bude časem snižovat.

 • Stav schválení

  Pokud musí být reklama teprve zkontrolována a schválena, bude se objevovat pouze na Googlu. Pokud dosud negeneruje zobrazení v síti Google, bude mít reklama nižší poměr zobrazení.

Celkové náklady

Celkové náklady, jež v kampani vznikly během zvoleného časového období.

Tento sloupec je k dispozici pouze na kartě Kampaně.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?