Om inriktning för videokampanjer

Videokampanjer körs på YouTube och hela webben via Google Ads. Genom att inrikta dina videokampanjer på YouTube och Google videopartner kan du visa annonser för människor vid rätt tillfälle. Med ett brett urval av inriktningsmetoder, som demografiska grupper, intressen, placeringar och remarketinglistor, kan du nå specifika eller nischade målgrupper baserat på vilka personerna är, vad de är intresserade av och vilket innehåll de tittar på.

Tillgängliga inriktningsmetoder för videokampanjer

Metoder för målgruppsinriktning

Med metoder för målgruppsinriktning kan du definiera vilka personer du vill nå. Målgrupper består av personer som enligt Googles uppskattningar delar specifika intressen och avsikter och specifik demografisk information. Metoderna är:

 • Demografiska grupper: Välj ålder, kön, föräldrastatus eller hushållsinkomst hos den önskade målgruppen.
 • Detaljerad demografi: Nå människor baserat på ytterligare allmänna och gemensamma egenskaper, till exempel studenter, husägare eller nyblivna föräldrar.
 • Intressen: Välj bland tillgängliga kategorier för att inrikta dig på personer som är intresserade av särskilda ämnen, också när de besöker sidor som handlar om annat. Läs mer om målgrupper.
  • Målgrupper inom intressegrupp: Öka varumärkesmedvetenheten och intresset för dina videoannonser genom att inrikta dig på personer som redan har ett starkt intresse för ditt varumärke eller din produkt eller tjänst.
  • Anpassade målgrupper inom intressegrupp: Med denna kategori kan du skapa målgrupper som är mer anpassade till dina varumärken jämfört med de breda och tv-liknande målgrupperna inom intressegrupp. Om du till exempel säljer löparskor kanske du hellre vill nå maratonentusiaster än sportintresserade.
  • Livshändelser: Nå potentiella kunder på YouTube och Gmail vid förändringar i köpbeteende och varumärkespreferenser i samband med viktiga tillfällen i livet, som flytt, examen eller giftermål.
  • Målgrupper med köpavsikt: Välj bland dessa målgrupper om du vill nå kunder som söker information om produkter och som aktivt överväger att köpa en tjänst eller produkt som liknar din.
  • Anpassade målgrupper med köpavsikt: Fokuserar på stora annonsörer och gör det möjligt att nå tittare just när de fattar ett köpbeslut baserat på de sökord de nyligen har använt på Google.se.
 • Videoremarketing: Nå tittare baserat på hur de har interagerat tidigare med dina videor, dina TrueView-annonser eller din YouTube-kanal. Om du redan har länkat ditt Google-konto till ditt Google Ads-konto skapar Google Ads anpassade listor åt dig automatiskt. Läs mer remarketinglistor för YouTube-tittare.
 • Remarketing från webbplatser och appar: Visa annonser för personer som har interagerat med din webbplats eller app och som redan är intresserade av dina produkter eller tjänster. Läs mer om remarketing.
 • Kundmatchning: Med Kundmatchning kan du använda din förstapartsdata från online- och offlinekällor för att nå och interagera med dina kunder på YouTube och hos Google videopartner. Läs mer om Kundmatchning
 • Liknande målgrupper: Liknande målgrupper är en inriktningsfunktion som är baserad på datalistor från första part (vanligen remarketinglistor eller kundmatchningslistor). Den hjälper dig att utöka räckvidden för de målgrupper som ger bäst resultat genom att inrikta annonseringen på nya användare med liknande egenskaper som befintliga personer på dina remarketing- och kundmatchningslistor.

Metoder för innehållsinriktning

Om du inriktar eller utesluter vissa musikartisters kanaler på YouTube måste du bekräfta vilka videor som ska tas med. Läs mer

Med metoder för innehållsinriktning kan du definiera var du vill att dina annonser ska visas. Metoderna är:

 • Placeringar: Inrikta dig på kanaler, videor, appar, webbplatser eller placeringar på webbplatser. Du kan till exempel inrikta dig på en hel blogg med mycket trafik eller på startsidan för en populär nyhetswebbplats. Placeringar kan innefatta
  • YouTube-kanaler
  • YouTube-videor
  • webbplatser i Googles Display-nätverk
  • appar i Googles Display-nätverk.

   Obs!

   När du lägger till placeringar i Googles Display-nätverk kan din annons fortfarande visas på alla kvalificerade platser på YouTube. När du lägger till placeringar på YouTube kan annonsen fortfarande visas på alla kvalificerade platser i Googles Display-nätverk.

   Kom ihåg! Om du har valt Videopartner i Googles Display-nätverk under Nätverk och bara lägger till placeringar i Googles Display-nätverk kan dina annonser fortfarande visas på YouTube.

 • Ämnen: Inrikta dina videoannonser på specifika ämnen på YouTube och i Googles Display-nätverk. Med ämnesinriktning kan du nå en mängd olika videor, kanaler och webbplatser som har anknytning till ämnena du väljer. Om du till exempel inriktar dig på ämnet ”motorfordon” visas din annons på YouTube för personer som tittar på videor om bilar.
 • Sökord: Beroende på annonsformatet kan du visa dina videoannonser baserat på sökord, det vill säga ord eller fraser som har anknytning till en video eller kanal på YouTube eller en typ av webbplats som målgruppen är intresserad av.
 • Enheter: Inrikta dig på användare med datorer, smartphones, mobila enheter och enheter med tv-skärmar som Chromecast. 

För videoannonsgrupper som är inställda på endast placeringsinriktning: Om du enbart inriktar dig på placeringar på YouTube eller i Display-nätverket kan dina annonser visas på båda ställena.
Alla befintliga annonsgrupper utan inriktning pausas automatiskt så att de inte visar annonser du inte vill visa. Detta är en åtgärd som görs en enda gång. Fortsättningsvis måste du manuellt pausa annonsgrupper vars annonser du inte vill visa. Läs mer i Pausa eller återuppta annonsgrupper.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt