Frázová zhoda

Nastavenie kľúčového slova umožňujúce zobraziť reklamu len v prípade, ak niekto vyhľadá výraz obsahujúci presnú frázu kľúčového slova alebo jej príbuzné variácie a prípadne aj iné slová pred frázou alebo po nej. Kľúčové slovo „zvonček na bicykel“ s frázovou zhodou môže viesť k zobrazeniu reklamy, keď niekto vyhľadá výrazy „zvonček na bicykel“, „kúpiť zvonček na bicykel“ a „prehľad zvončekov na bicykle“.

  • Frázová zhoda umožňuje kľúčovému slovu spustiť zobrazenie reklamy len vtedy, keď niekto vyhľadá presné kľúčové slovné spojenie alebo jeho príbuzné variácie, pričom pred týmto spojením alebo za ním môžu byť aj iné slová. Príbuzné variácie zahŕňajú chybne napísané slová, formy v jednotnom a množnom čísle, akronymy, odvodené slová (napríklad leto a letný), skratky a inak použité diakritické znamienka.
  • Ak napríklad pridáte frázu „adoptovať mačiatko“ ako kľúčové slovo s frázovou zhodou, prikážete tým systému Google Ads, aby vašu reklamu zobrazil len vtedy, keď niekto vyhľadá výraz obsahujúci slová „adoptovať mačiatko“ alebo príbuzné variácie tohto výrazu, napríklad „ako adoptovať mačiatko“ alebo „ako adoptovať mačatko.“
  • Frázová zhoda je jednou zo štyroch možností zhody kľúčových slov, pomocou ktorých môžete určiť, nakoľko sa musí kľúčové slovo zhodovať s vyhľadávaným výrazom používateľa, aby sa zobrazila reklama. Pre kľúčové slovo môžete vybrať jednu alebo viac možností zhody. Ak neurčíte konkrétnu možnosť zhody, ako predvolené nastavenie sa použije voľná zhoda.

Viac informácií o možnostiach zhody kľúčových slov
Ďalšie články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory