Reklamy wyborcze

Aby wyświetlać w niektórych krajach reklamy wyborcze na giełdach otwartych, w ramach reklam i kampanii TrueView oraz w ramach umów w Display & Video 360, musisz zgłosić wniosek o weryfikację swojego reklamodawcy.

Zasady

Upewnij się, że kreacje są zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi treści politycznych, nie promują treści objętych ograniczeniami ani nie prowadzą do stron z takimi treściami.

Unia Europejska

W Unii Europejskiej reklamy wyborcze obejmują reklamy dotyczące:

 • partii politycznej, obecnego członka Parlamentu Europejskiego lub kandydata na posła do tej instytucji;
 • partii politycznej, obecnego urzędnika lub kandydata na wybrany urząd krajowy w państwie członkowskim UE (dotyczy to na przykład członków krajowego parlamentu oraz prezydentów wybieranych w wyborach bezpośrednich);
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, grupy prowadzącej kampanię referendalną lub wezwania do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym bądź lokalnym referendum w sprawie suwerenności.
W Unii Europejskiej reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Jak złożyć wniosek o weryfikację

Te zasady nie dotyczą reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek lub kubków), ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat referendów, partii politycznych, kandydatów lub osób wybranych na urząd państwowy i obecnie sprawujących ten urząd.

Indie

W Indiach za reklamy wyborcze uznaje się reklamy, które prezentują partie polityczne lub posłów i kandydatów na posłów do Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy, oraz wszystkie reklamy publikowane przez partie polityczne, obecnych członków Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy albo kandydatów na posłów do tych instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.

 • Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.Reklamodawcy, którzy nie są zweryfikowani, przed wyświetlaniem jakichkolwiek reklam wyborczych w Indiach muszą rozpocząć proces weryfikacji.Jak złożyć wniosek o weryfikację
 • Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach, muszą przesłać wstępne zatwierdzenia poszczególnych reklam przez indyjską komisję wyborczą (Election Commission of India) lub przez dowolny podmiot upoważniony przez tę komisję. Przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google. Wstępne zatwierdzenia swoich reklam wyborczych możesz przesłać tutaj
Nowa Zelandia

W Nowej Zelandii reklamy wyborcze obejmują reklamy dotyczące:

 • partii politycznej, osoby wybranej na urząd państwowy i obecnie sprawującej ten urząd lub kandydata do parlamentu Nowej Zelandii; lub 
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, wnioskodawcy pytania referendalnego lub wezwania do głosowania po oficjalnym ogłoszeniu referendum krajowego na mocy ustawy bądź dekretu. 
 • Reklamy wyborcze w Nowej Zelandii mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Jak złożyć wniosek o weryfikację
 • Język maoryski nie jest obecnie obsługiwany przez Display & Video 360, dlatego nie można wyświetlać reklam w tym języku. W Nowej Zelandii dozwolone są reklamy wyborcze w obsługiwanym języku zawierające powszechnie używane słowo lub wyrażenie w języku maoryskim. Więcej informacji o obsługiwanych językach znajdziesz tutaj.

Te zasady nie dotyczą reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat partii politycznych, kandydatów lub osób wybranych na urząd państwowy i obecnie sprawujących ten urząd. 

USA

W USA do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują:

 • aktualnych urzędników federalnych lub kandydatów na takie stanowiska (obejmuje to przedstawicieli rządu federalnego, m.in. prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a także członków Izby Reprezentantów i Senatu Stanów Zjednoczonych);
 • aktualnych urzędników stanowych (np. gubernatora, sekretarza stanu lub członka legislatury stanowej) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • partie polityczne działające na szczeblu federalnym lub stanowym;
 • referendum na szczeblu stanowym albo inicjatywę lub wniosek, które mogą być przedmiotem referendum w danym stanie.
Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Jak złożyć wniosek o weryfikację

Uwaga: te zasady nie dotyczą reklam produktów ani usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat kampanii wyborczych na szczeblu federalnym lub stanowym, aktualnych urzędników federalnych lub stanowych albo kandydatów na takie stanowiska.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii reklamy wyborcze obejmują reklamy dotyczące:

 • partii politycznej, obecnego członka brytyjskiego parlamentu lub kandydata na posła do tej instytucji;
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, grupy prowadzącej kampanię referendalną lub wezwania do głosowania w związku z ogólnonarodowym bądź regionalnym referendum w sprawie suwerenności.
W Wielkiej Brytanii reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Jak złożyć wniosek o weryfikację

Te zasady nie dotyczą reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek lub kubków), ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat referendów, partii politycznych, kandydatów lub aktualnie wybranych urzędników.

Singapur

Reklamy polityczne w Singapurze

W Singapurze na platformach Google zabronione są:

 • Reklamy, które mają za zadanie wpłynąć na:
  • wyniki wyborów prezydenckich, powszechnych wyborów parlamentarnych, wyborów uzupełniających do parlamentu lub wyniki referendum;
  • opinię publiczną na temat sprawy, która w Singapurze jest kwestią interesu publicznego lub budzi publiczne kontrowersje (główne przykłady to opinia dotycząca rasy lub religii);
  • proces ustawodawczy lub jego wynik w Singapurze (w tym reklamy, które dążą do zmiany prawa na całym terenie Singapuru albo w jego części).
 • Reklamy, które promują dla celów politycznych interesy partii politycznej lub innej grupy zorganizowanej w Singapurze.
Korea Południowa

Reklamy polityczne w Korei Południowej

W Korei Południowej na platformach Google zabronione są:

 • reklamy przedstawiające partie polityczne i kandydatów na urzędy sprawowane z wyboru w Korei Południowej.

Ograniczone opcje kierowania reklam wyborczych

Do kierowania reklam wyborczych można używać tylko następujących kryteriów:

 • położenie geograficzne (z wyjątkiem obszaru wokół lokalizacji);
 • wiek i płeć;
 • opcje kierowania kontekstowego takie jak: miejsca docelowe reklam, tematy oraz słowa kluczowe w witrynach, aplikacjach, filmach i na stronach.

Wszystkie inne typy kierowania są niedozwolone w reklamach wyborczych. Obejmuje to: wszelkiego typu kierowanie na odbiorców, remarketing, kierowanie na listę klientów, kierowanie na zbliżony obszar (obszar wokół lokalizacji) i listy odbiorców dostarczone przez inną firmę, np. przesłane.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji w związku z reklamami wyborczymi

Google wymaga, by wszystkie reklamy wyborcze wyświetlane w powyższych krajach zawierały informację o tym, kto za nie zapłacił. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie generuje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji.

W przypadku niżej wymienionych formatów i funkcji reklam dostępnych w Google to reklamodawca odpowiada za umieszczenie bezpośrednio w kreacji informacji „Opłacone przez” oraz nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby fizycznej finansującej reklamę.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem