Reklamy wyborcze

Aby wyświetlać w niektórych krajach reklamy wyborcze na giełdach otwartych, w reklamach TrueView i w ramach umów w Display & Video 360, musisz zgłosić wniosek o weryfikację swojego reklamodawcy.

Zasady

Upewnij się, że kreacje są zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi treści politycznych, nie promują treści objętych ograniczeniami ani nie prowadzą do stron z takimi treściami. 

Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Indiach.

Unia Europejska
21 marca 2019 r. firma Google zaczęła egzekwować zasady dotyczące reklam wyborczych wyświetlanych w Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej reklamy wyborcze obejmują reklamy dotyczące:

  • partii politycznej, obecnego członka Parlamentu Europejskiego lub kandydata na posła do tej instytucji;
  • partii politycznej, obecnego urzędnika lub kandydata na wybrany urząd krajowy w państwie członkowskim UE. Dotyczy to na przykład członków krajowego parlamentu oraz prezydentów wybieranych w wyborach bezpośrednich.
W Unii Europejskiej reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Jak złożyć wniosek o weryfikację

Te zasady nie dotyczą reklam produktów ani usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek lub kubków), ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat partii politycznych, kampanii wyborczych, kandydatów lub aktualnie wybranych urzędników.

Indie

W Indiach za reklamy wyborcze uznaje się reklamy, które prezentują partie polityczne lub aktualnych posłów i kandydatów na posłów do Lok Sabhy, oraz wszystkie reklamy publikowane przez partie polityczne, aktualnych członków Lok Sabhy lub kandydatów na posłów do tej instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.

  • Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach. Jak złożyć wniosek o weryfikację
  • Reklamodawca może wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach tylko po przedstawieniu wstępnego zatwierdzenia poszczególnych reklam przez Indyjską Komisję Wyborczą (ECI, ang. Election Commission of India) lub przez dowolny podmiot upoważniony do tego przez tę Komisję. Przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google.

Te zasady nie dotyczą reklam produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek) wyświetlanych przez podmioty, które nie są organizacjami politycznymi, ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat kampanii wyborczych do Lok Sabhy, aktualnych członków Lok Sabhy lub kandydatów na posłów do tej instytucji.

Stany Zjednoczone

W USA do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują aktualnych urzędników federalnych (np. prezydenta lub wiceprezydenta USA, członków Izby Reprezentantów lub Senatu USA) lub kandydatów na takie stanowiska.

Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Jak złożyć wniosek o weryfikację

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat kampanii wyborczych na szczeblu federalnym, aktualnych urzędników federalnych lub kandydatów na takie stanowiska.

Kanada

Reklamy wyborcze w Kanadzie

W Kanadzie między 30 czerwca a 21 października 2019 r. na platformach Google zabronione będą:

  • reklamy, które prezentują federalną partię polityczną, przywódcę federalnej partii politycznej, obecnego członka Parlamentu Kanady lub kandydata do tej instytucji (w tym także osoby ubiegającej się o nominację partyjną).

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów.

Reklamy programowe w Kanadzie

W Kanadzie między 27 sierpnia a 21 października 2019 roku na platformach Google zabronione będą:

  • reklamy prezentujące tematy, z którymi związana jest federalna partia polityczna, obecny członek Parlamentu Kanady lub kandydat do tej instytucji.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji w związku z reklamami wyborczymi

Google wymaga, by każda reklama wyborcza wyświetlana w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Indiach zawierała informację o tym, kto za nią zapłacił. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie generuje informację „Opłacone przez:” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji.

W przypadku niżej wymienionych formatów i funkcji reklam dostępnych w Google to reklamodawca odpowiada za umieszczenie bezpośrednio w kreacji informacji „Opłacone przez:” oraz nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby fizycznej finansującej reklamę.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?