Treści polityczne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Google popiera odpowiedzialne reklamy polityczne i oczekuje, że wszystkie takie reklamy oraz strony i aplikacje wyświetlające reklamy tego typu będą zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi kampanii wyborczych, wyborów i ciszy wyborczej, obowiązującymi na obszarze, na który kierowane są dane reklamy.

Wymagania Google związane z reklamami politycznymi i wyborczymi różnią się w zależności od regionu.

W niektórych regionach reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google.W tych regionach reklamy wyborcze podlegają wymaganiom dotyczącym ujawniania informacji i ograniczeniom kierowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.Na kontach Google Ad Grants nie można wyświetlać reklam wyborczych ani ubiegać się o weryfikację reklam wyborczych w tych regionach.Informacje na temat wymaganej weryfikacji i obowiązujących ograniczeń można znaleźć w sekcji dotyczącej danego regionu.

W innych regionach obowiązują ograniczenia dotyczące reklam politycznych.Poniżej znajdziesz listę tych regionów oraz niedozwolonych działań.Zasady dotyczące lokalnych wymagań prawnych mogą zawierać dodatkowe zakazy lub wymagania.

Jeśli region, na który kierowane są reklamy, nie jest wymieniony tutaj ani w lokalnych wymaganiach prawnych dla danego regionu, reklamy polityczne mogą być wyświetlane, o ile są zgodne ze wszystkimi innymi zasadami Google Ads oraz lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Nieprzestrzeganie naszych zasad dotyczących treści politycznych może skutkować publicznym ujawnieniem informacji o koncie i reklamach politycznych lub przekazaniem tych informacji odpowiednim instytucjom państwowym i organom regulacyjnym.

Reklamy wyborcze

W tych regionach reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Poniżej przedstawiamy sposób definiowania reklam wyborczych w poszczególnych regionach oraz wymagania obowiązujące reklamodawców.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację
Australijskie reklamy wyborcze

Australijskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • australijską federalną partię polityczną, obecnego członka Izby Reprezentantów lub Senatu Australii albo kandydata do tych instytucji.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze w Australii po przejściu weryfikacji pod kątem wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze poza Australią, ale tylko w kraju lub regionie ojczystym reklamodawcy i po przejściu przez reklamodawcę weryfikacji reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać australijskie reklamy wyborcze w Australii, Twoje reklamy mogą wyświetlać się tylko w Australii i musisz przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Jeśli chcesz wyświetlać australijskie reklamy wyborcze poza Australią, Twoje reklamy mogą wyświetlać się tylko w Twoim kraju lub regionie ojczystym i musisz przejść weryfikację reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.
 3. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące australijskich reklam wyborczych.
Reklamy wyborcze w Brazylii

Reklamy wyborcze w Brazylii to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną lub osobę obecnie pełniącą funkcję prezydenta, wiceprezydenta, członka Senatu lub członka Izby Deputowanych albo będącą kandydatem na jeden z tych urzędów.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych dotyczących publikowanych materiałów na temat partii politycznych, aktualnych urzędników federalnych lub kandydatów na takie stanowiska.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Brazylii.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Brazylii

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Brazylii. Dowiedz się, jak przesłać wniosek o weryfikację.

Rozwiązywanie problemów
 1. Brazylijskie reklamy wyborcze mogą być wyświetlane tylko w Brazylii. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.
Reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej reklamy wyborcze to reklamy:

 • partii politycznej, obecnego posła lub kandydata do Parlamentu Europejskiego;
 • partii politycznej, obecnego urzędnika lub kandydata na wybierany urząd krajowy w państwie członkowskim UE (na przykład posła do parlamentu krajowego oraz prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich);
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, grupy prowadzącej kampanię referendalną lub wezwania do głosowania w referendum ogólnonarodowym bądź krajowym albo w regionalnym referendum w sprawie suwerenności.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat referendów, partii politycznych oraz osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.


Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w UE mogą się wyświetlać tylko w UE. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam.Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Indiach

W Indiach do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują partie polityczne, aktualnych członków Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy albo kandydatów na członków tych instytucji, a także wszystkie reklamy zamawiane przez partie polityczne lub wymienione wcześniej osoby.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług podmiotów, które nie są organizacjami politycznymi, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych dotyczących publikowanych materiałów na temat partii politycznych, kampanii wyborczych do Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy oraz kandydatów na członków lub aktualnych członków tych instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach
Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach. Reklamodawcy, którzy nie przeszli jeszcze weryfikacji, muszą zainicjować ten proces przed uruchomieniem jakichkolwiek reklam wyborczych w Indiach.
Obowiązkowe wstępne zatwierdzanie reklam wyborczych w Indiach

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach, muszą przesłać wstępne zatwierdzenia poszczególnych reklam przez indyjską komisję wyborczą (Election Commission of India) lub przez dowolny podmiot upoważniony przez tę komisję.

Uwaga: reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy.
 

Jeśli jesteś reklamodawcą już zweryfikowanym przez Google, prześlij wstępne zatwierdzenie swoich reklam wyborczych tutaj.

Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.

 

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy dotyczące wyborów w Indiach mogą się wyświetlać tylko w Indiach. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Pamiętaj też, że musisz przedstawić wstępne zatwierdzenie każdej reklamy wyborczej, jaką chcesz opublikować. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji lub uzyskać wstępnego zatwierdzenia reklamy, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Izraelu

W Izraelu reklamy wyborcze to reklamy, które dotyczą podmiotów wymienionych poniżej albo które zostały przez nie stworzone:

 • partia polityczna, osoba wybrana na urząd państwowy i obecnie sprawująca ten urząd lub kandydat do Knesetu;
 • lista kandydatów do Knesetu reprezentujących co najmniej jedną partię polityczną.

Reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane przez nie materiały na temat partii politycznych, kandydatów, list kandydatów reprezentujących co najmniej jedną partię polityczną lub osób wybranych na urząd państwowy i obecnie sprawujących ten urząd.

Wszyscy reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Izraelu, muszą spełnić wymagania opisane poniżej.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Izraelu

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Izraelu.

Dozwolone z ograniczeniami W ramach weryfikacji należy określić, czy reklamodawcą jest partia polityczna, osoba wybrana na urząd państwowy i obecnie sprawująca ten urząd, kandydat lub lista kandydatów do Knesetu reprezentujących co najmniej jedną partię polityczną. W przypadku tych reklamodawców wszystkie reklamy wyświetlane na zweryfikowanym koncie będą uznawane za reklamy wyborcze.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy muszą umieszczać w swoich reklamach oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności zgodne z przepisami obowiązującymi w Izraelu.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w Izraelu mogą się wyświetlać tylko w Izraelu. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeśli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych w Izraelu.
Reklamy wyborcze w Nowej Zelandii

W Nowej Zelandii reklamy wyborcze to reklamy:

 • partii politycznej, obecnego urzędnika lub kandydata do parlamentu Nowej Zelandii; lub
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, wnioskodawcy pytania referendalnego lub wezwania do głosowania po oficjalnym ogłoszeniu referendum krajowego na mocy ustawy bądź zarządzenia Rady.

Reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat partii politycznych i osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne.

Reklamy wyborcze w Nowej Zelandii mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.
 
Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Nowej Zelandii

Dozwolone z ograniczeniami Reklamy wyborcze w Nowej Zelandii mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.
 

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy muszą przestrzegać prawa Nowej Zelandii i obowiązujących wytycznych Komisji Wyborczej dotyczących oświadczeń o wyłączeniu odpowiedzialności (oznacza to m.in. wyświetlanie w reklamach zrozumiałego oświadczenia promotora, o ile jest wymagane prawnie). Jeśli wymaga tego prawo, przed zakupem reklam reklamodawcy muszą uzyskać upoważnienie partii politycznej lub kandydata.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy muszą przestrzegać obowiązujących w Nowej Zelandii przepisów dotyczących okresów ciszy wyborczej.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w Nowej Zelandii mogą się wyświetlać tylko w Nowej Zelandii. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam.Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Upewnij się, że nie próbujesz wyświetlać reklam w języku maoryskim. Niestety język maoryski nie jest obecnie obsługiwany w Google Ads ani w DV360, więc reklamy w tym języku nie mogą się wyświetlać. W Nowej Zelandii dozwolone są reklamy wyborcze w obsługiwanym języku zawierające powszechnie używane słowo lub wyrażenie w języku maoryskim. Więcej informacji o językach obsługiwanych w Google Ads znajdziesz tutaj, a o językach obsługiwanych w DV360 – tutaj.
 4. Jeśli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych w Nowej Zelandii.
Reklamy wyborcze w Tajwanie

W Tajwanie reklamy wyborcze to reklamy, które dotyczą podmiotów wymienionych poniżej:

 • partia polityczna, obecny urzędnik lub kandydat na urząd prezydenta, wiceprezydenta, członka rady legislacyjnej lub burmistrza następujących sześciu magistratów: Tajpej, Nowe Tajpej, Taoyuan, Taichung, Tainan i Kaohsiung.

Reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat partii politycznych i osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne.

Wszyscy reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Tajwanie, muszą spełnić wymagania opisane poniżej.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Tajwanie

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Tajwanie. Dowiedz się, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy muszą przestrzegać obowiązujących w Tajwanie przepisów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności i ciszy wyborczej.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy dotyczące wyborów w Tajwanie mogą się wyświetlać tylko w Tajwanie. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych w Tajwanie.
Reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii reklamy wyborcze to reklamy:

 • partii politycznej, obecnego posła lub kandydata do parlamentu brytyjskiego;
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, grupy prowadzącej kampanię referendalną lub wezwania do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym albo regionalnym w sprawie suwerenności.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat referendów, partii politycznych oraz osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy dotyczące wyborów w Wielkiej Brytanii mogą się wyświetlać tylko w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.
Reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują:

 • aktualnych urzędników federalnych (np. prezydenta lub wiceprezydenta USA, członków Izby Reprezentantów lub Senatu USA) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • aktualnych urzędników stanowych (np. gubernatora, sekretarza stanu lub członka legislatury stanowej) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • partie polityczne działające na szczeblu federalnym lub stanowym;
 • referendum na szczeblu stanowym albo inicjatywę lub wniosek, które mogą być przedmiotem referendum w danym stanie.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat kampanii wyborczych na szczeblu stanowym, partii politycznych, osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne, referendów na szczeblu stanowym bądź inicjatyw lub wniosków, które mogą być przedmiotem referendum w danym stanie.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy dotyczące wyborów federalnych lub stanowych w USA.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w USA

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w USA.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w USA mogą się wyświetlać tylko w USA. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji
 2. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.
Reklamy dotyczące wyborów stanowych i lokalnych w Stanach Zjednoczonych

W przypadku wyborów na poziomie stanowym i lokalnym oprócz powyższych wymagań w niektórych stanach obowiązują dodatkowe ograniczenia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych stanów.

Ograniczenia w stanie Kalifornia

Zgodnie z paragrafem 84504.6 (2018) kalifornijskiego kodeksu administracyjnego (California Government Code) komitety w stanie Kalifornia mają obowiązek wyraźnie powiadomić platformę online o chęci zakupu „reklam na platformie online zawierających informacje o źródle ich finansowania”, które dotyczą wyborów i referendów w Kalifornii. Komitety są zobowiązane do spełnienia poniższych warunków:

Dozwolone z ograniczeniami Komitety w stanie Kalifornia, które chcą kupić „reklamy na platformie online zawierające informacje o źródle ich finansowania”, muszą: 1) wyraźnie powiadomić o tym firmę Google i przesłać dodatkowe informacje o komitecie na potrzeby naszego Raportu przejrzystości, a także by móc umieszczać informacje na temat źródeł finansowania w reklamach; oraz 2) przejść weryfikację konta.

Prześlij ten formularz, by przejść przez proces wyraźnego powiadomienia Google o chęci zakupu reklamy. Jeżeli korzystasz z platformy reklamowej Display & Video 360, wypełnij ten formularz, by spełnić powyższe wymagania.

Po zakończeniu tego procesu wszystkie reklamy na Twoim koncie będą mogły zawierać wymagane prawnie informacje o źródle ich finansowania. Informacje o źródle finansowania Twoich reklam będą widoczne po kliknięciu ikony „Dlaczego ta reklama?”, dlatego nie możesz zrezygnować z wyświetlania tej ikony. Więcej informacji na temat tej procedury i zaleceń dotyczących zarządzania kontem znajdziesz w tym przewodniku ze sprawdzonymi metodami.

Ograniczenia w stanie Maryland
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie New Jersey
Nie zezwalamy na:
Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach lokalnych
W przypadku stanu New Jersey reklamodawcy, którzy należą do wymienionych poniżej kategorii, muszą przed wykupieniem reklamy spełnić następujące wymagania:

Dozwolone z ograniczeniamiZgodnie z sekcją 19:44A-22.3(d) statutu stanu New Jersey, aby dokonać zakupu reklamy, następujący reklamodawcy muszą przedstawić kopię zgłoszenia rejestracyjnego złożonego w komisji nadzorującej przestrzeganie prawa wyborczego (Election Law Enforcement Commission):

komitety wyborcze kandydatów, łączone komitety wyborcze kandydatów, komitety polityczne, stałe komitety polityczne, komitety ds. niezależnych wydatków, komitety partii politycznych i komitety przywództwa legislacyjnego, dowolne grupy inne niż takie komitety lub dowolne osoby generujące, ponoszące lub zatwierdzające wydatki związane z finansowaniem komunikatów opisanych w sekcjach 19:44A-22.3(a) i (b) statutu stanu New Jersey.

Wyświetlanie reklam jest możliwe dopiero po wykonaniu tej czynności.

Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymagania.

Ograniczenia w stanie Nowy Jork

W przypadku stanu Nowy Jork komitety ponoszące niezależne wydatki związane z kampaniami wyborczymi muszą przed wykupieniem reklamy politycznej spełnić następujące wymagania:

Dozwolone z ograniczeniami Komitety ponoszące niezależne wydatki związane z kampaniami wyborczymi, które chcą wykupić ogłoszenia dotyczące referendów albo kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych w stanie Nowy Jork, muszą poinformować Google, że są komitetami ponoszącymi niezależne wydatki, oraz przedstawić kopię dokumentów rejestracyjnych przekazanych stanowej radzie wyborczej (New York State Board of Elections). 
 
Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymagania.
Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.
Ograniczenia w stanie Nevada
Nie zezwalamy na:
Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach lokalnych
Ograniczenia w stanie Wirginia

Poniższe informacje dotyczą internetowych reklamodawców politycznych z Wirginii, którzy zgodnie z sekcją 24.2-960 kodeksu Wirginii (Virginia Code Ann. § 24.2-960) mają obowiązek identyfikowania się jako internetowy reklamodawca polityczny w platformie internetowej i przesłania do platformy internetowej poświadczenia, że zgodnie z prawem stanowym i lokalnym mogą legalnie kupować lub odpłatnie promować internetowe reklamy polityczne.

Dozwolone z ograniczeniami Internetowi reklamodawcy polityczni z Wirginii, którzy chcą kupować „internetowe reklamy polityczne”, mają obowiązek: (1) przesłania do Google informacji, w której identyfikują się jako internetowy reklamodawca polityczny; (2) przesłania do Google poświadczenia, że zgodnie z prawem stanowym i lokalnym mogą legalnie kupować i odpłatnie promować internetowe reklamy polityczne; oraz (3) zgłoszenia konta do weryfikacji.

Prześlij ten formularz, by przejść przez proces samodzielnej identyfikacji i certyfikacji.

Ograniczenia w stanie Waszyngton
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Aby zgłosić reklamę, która narusza te zasady, lub poprosić o dodatkowe informacje dotyczące takiej reklamy, wypełnij formularz prośby o informacje dotyczące reklam wyborczych w Waszyngtonie.
Ograniczenia w Seattle

Nie zezwalamy na:

 Reklamy, które bezpośrednio lub pośrednio nakłaniają do głosowania na konkretnego kandydata, do udzielania wsparcia finansowego lub do poparcia w innej formie podczas kampanii wyborczej lub przekazują treści związane z dowolną kwestią polityczną o znaczeniu lokalnym, w tym treści dotyczące przepisów prawa lub stanowiska w sprawie przepisów prawa przedstawionego przez osobę wybraną na urząd publiczny

Ograniczone kierowanie reklam wyborczych

Do kierowania reklam wyborczych w regionach, w których wymagana jest weryfikacja reklam wyborczych, można używać tylko tych kryteriów:

Green checkmark, allowed Położenie geograficzne (z wyjątkiem obszaru wokół lokalizacji)

Green checkmark, allowed Wiek, płeć

Green checkmark, allowed Opcje kierowania kontekstowego takie jak: miejsca docelowe reklam, tematy, słowa kluczowe w witrynach, aplikacjach, filmach i na stronach

Wszystkie inne typy kierowania są niedozwolone w reklamach wyborczych.

Wymogi informacyjne dotyczące reklam wyborczych

W regionach, w których wymagana jest weryfikacja reklam wyborczych, wszystkie reklamy wyborcze muszą zawierać informację o źródle finansowania. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji. Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Dozwolone z ograniczeniami W przypadku poniższych formatów reklam i funkcji dostępnych w Google reklamodawca musi dodać bezpośrednio w tekście reklamy informację „Opłacone przez” i nazwę organizacji lub imię i nazwisko osoby finansującej reklamę.Ta informacja musi być zawsze widoczna w reklamie.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Ograniczenia regionalne

W tych regionach obowiązują ograniczenia dotyczące reklam politycznych. Poniżej znajdziesz listę tych regionów i niedozwolonych działań w poszczególnych regionach.Zasady dotyczące lokalnych wymagań prawnych mogą zawierać dodatkowe zakazy lub wymagania.

Kanada
Reklamy wyborcze w Kanadzie

W okresie wyborów w Kanadzie zdefiniowanym zgodnie z kanadyjską ustawą o wyborach (Canada Elections Act) na platformach Google nie będą dozwolone wymienione niżej typy reklam.

Niedozwolone Reklamy prezentujące federalną partię polityczną, jej przywódcę, obecnego członka Parlamentu Kanady lub kandydata do tej instytucji (w tym także osobę ubiegającą się o nominację partyjną).

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów. Ta zasada nie obejmuje także reklam promujących wskazówki dotyczące zdrowia publicznego związane z COVID-19 ani reklam zawierających informacje o procesie wyborczym wyświetlanych przez ministerstwa lub inne instytucje państwowe (np. reklamy zachęcające do udziału w wyborach wyświetlane przez Elections Canada).

Reklamy prezentujące kwestie polityczne w Kanadzie

W okresie wyborów w Kanadzie zdefiniowanym zgodnie z kanadyjską ustawą o wyborach (Canada Elections Act) na platformach Google nie będą dozwolone wymienione niżej typy reklam.

Niedozwolone Reklamy prezentujące tematy powiązane z federalną partią polityczną, obecnym członkiem Parlamentu Kanady lub kandydatem do tej instytucji.

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów. Ta zasada nie obejmuje także reklam promujących wskazówki dotyczące zdrowia publicznego związane z COVID-19 ani reklam zawierających informacje o procesie wyborczym wyświetlanych przez ministerstwa lub inne instytucje państwowe (np. reklamy zachęcające do udziału w wyborach wyświetlane przez Elections Canada).

Francja

We Francji w okresie rozpoczynającym się 3 miesiące przed pierwszym dniem miesiąca, w którym mają się odbyć wybory powszechne, a kończącym się po zakończeniu wyborów, na platformach Google zabronione będą:

Reklamy, które zawierają treści informacyjne dotyczące debaty prowadzonej w interesie ogólnym.

Zakaz nie obejmuje reklam, które są wyświetlane na zlecenie instytucji rządowych odpowiedzialnych za komunikację (tj. Service d’information du Gouvernement) i zawierają wskazówki dotyczące zdrowia publicznego związane z pandemią COVID-19 lub informacje o procedurach wyborczych.

Filipiny

W okresie kampanii wyborczej oraz ciszy przedwyborczej na Filipinach zdefiniowanym zgodnie z regulacjami Komisji Wyborczej (Commission on Elections) na platformach Google nie będą dozwolone wymienione niżej typy reklam.

Niedozwolone Reklamy, które promują lub krytykują dowolną partię polityczną albo dowolną osobę wysuniętą przez partię jako kandydat na urząd publiczny.

Singapur

W Singapurze na platformach Google zabronione są:

Reklamy, które mają za zadanie wpłynąć na:
 • wyniki wyborów prezydenckich, powszechnych wyborów parlamentarnych, wyborów uzupełniających do parlamentu lub wyniki referendum;
 • opinię publiczną w sprawie, która w Singapurze jest kwestią interesu lub sporu publicznego, na przykład związanej z rasą lub religią;
 • proces ustawodawczy lub jego wynik w Singapurze (w tym reklamy, które dążą do zmiany prawa na terytorium całego Singapuru albo w jego części).
 Reklamy, które promują dla celów politycznych interesy partii politycznej lub innej grupy zorganizowanej w Singapurze.
 

Zgodnie z tymi zasadami zezwalamy na reklamy społeczne przygotowane przez ministerstwa, rady państwowe oraz organizacje rządowe w celu upubliczniania oraz rozpowszechniania informacji związanych z ogólnokrajowymi zasadami prawnymi, projektami lub instytucjami. W związku z tym zezwalamy także na reklamy zawierające informacje związane z wydarzeniami takimi jak doroczne orędzie premiera oraz wystąpienia dotyczące budżetu.

Jeśli działasz w imieniu ministerstw, rad państwowych lub organizacji rządowych w celu rozpowszechniania tego rodzaju reklam społecznych, tutaj możesz złożyć wniosek.

Korea Południowa

W Korei Południowej na platformach Google zabronione są:

Reklamy przedstawiające partie polityczne i kandydatów na wybierany urząd krajowy w Korei Południowej.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69621
false