Meerdere gebruikers toevoegen of updaten via een csv-bestand

Voordat mensen in uw team kunnen inloggen en de Google-services van uw organisatie (zoals Google Workspace- of Cloud Identity-services) kunnen gebruiken, moeten ze een gebruikersaccount hebben. Als u veel gebruikers heeft, kunt u hun accounts allemaal tegelijk toevoegen vanuit een spreadsheet.

Voordat u begint

 • Zorg dat dit de juiste optie is: Upload gebruikers met een spreadsheet als u niet meer dan 150.000 gebruikers toevoegt. Als u echter een LDAP-server heeft (zoals Microsoft Active Directory) of programmeervaardigheden heeft, raden we andere opties aan voor grotere organisaties. Zie Opties voor het toevoegen van gebruikers voor meer informatie.

  Een spreadsheet kan maximaal 200 gebruikers bevatten aan wie een nieuwe licentie moet worden toegewezen.

 • (Klanten met het jaarmodel) Zorg dat u voldoende licenties heeft: Voordat u gebruikers kunt toevoegen, moet u mogelijk licenties toevoegen aan uw account. Meer informatie over hoe u meer licenties kunt toevoegen.
 • (Klanten met het flexibele model) Uw abonnementskosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers dat u heeft: Als u gebruikersaccounts toevoegt, worden uw maandelijkse betalingen automatisch verhoogd.
 • Het automatisch toewijzen van licenties heeft voorrang: Als u een gebruiker toevoegt aan een organisatie-eenheid waarvoor het automatisch toewijzen van licenties is ingeschakeld, krijgen de instellingen voor het automatisch toewijzen van licenties voorrang op de licentie die u toewijst aan de gebruiker in het csv-bestand. Er wordt geen fout weergegeven in het logbestand.

Alles openen   |   Alles sluiten

Gebruikers toevoegen vanuit een spreadsheet

Stap 1: Het templatebestand downloaden
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
 3. Klik bovenaan de pagina op Bulkupload van gebruikers.

 4. Klik op Lege csv-template downloaden om een door komma's gescheiden bestand (.csv) te downloaden.
 5. Open het csv-bestand met een spreadsheet-app, zoals Google Spreadsheets of Microsoft Excel.

  Het bestand bevat kolommen voor de kenmerken die kunnen worden weergegeven in een gebruikersprofiel. Profielen worden weergegeven in de Beheerdersconsole en Contactbeheer van de gebruiker.

Stap 2: Gebruikersgegevens invullen
 1. Voer voor elke gebruiker die u wilt toevoegen de volgende vereiste informatie in deze kolommen in de spreadsheet in:
  • First Name (Voornaam)
  • Last Name (Achternaam)
  • Email Address (E-mailadres): Gebruik de indeling gebruikersnaam@example.com.
  • Password (Wachtwoord): Dit moet minstens acht tekens lang zijn.
  • Org Unit Path (Pad organisatie-eenheid): Voer een / (slash) in als u wilt dat gebruikers worden toegevoegd in de organisatie op het hoogste niveau. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u geen organisatiestructuur heeft ingesteld in de Beheerdersconsole.

   Bekijk de richtlijnen hieronder voor kolombeschrijvingen en informatie voor de opmaak.

   De spreadsheet moet er als volgt uitzien:

 2. (Optioneel) Als u wilt dat een gebruiker het wachtwoord moet resetten als deze voor het eerst inlogt, voert u in de kolom Change Password at Next Sign-In (Wachtwoord wijzigen bij volgende keer inloggen) de waarde TRUE (WAAR) in.Laat de kolom anders leeg.
 3. (Optioneel) Als u meer informatie wilt opgeven, zoals een herstelmailadres, woonadres of licentie, voert u deze gegevens in de overige kolommen in.
Stap 3: Het bestand opslaan

Nadat u de spreadsheet heeft ingevuld, slaat u deze op als csv-bestand (.csv).

Opmerkingen:

 • De maximum grootte voor het csv-bestand is 35 MB.
 • Het maximum aantal records per bestand is 150.000.

  Als het bestand groter is of te veel records bevat, opent u het in een spreadsheetprogramma, splitst u de tabel in afzonderlijke bestanden en slaat u elk bestand op als csv-bestand. Zorg dat elk csv-bestand de rij met kolomkoppen bevat.

 • Als u gebruikersnamen met een andere codering dan ASCII of dubbele bytes wilt uploaden, moet u eerst het csv-bestand opslaan in UTF-8 met BOM.
Stap 4: Het bestand uploaden
 1. Klik bovenaan de pagina Gebruikers op Gebruikers updaten in bulk.
 2. Klik op Csv-bestand bijvoegen.
 3. Ga naar de juiste locatie op uw computer en voeg het csv-bestand toe.
 4. Klik op Uploaden. Als u een foutmelding ziet, voert u de ontbrekende informatie in de spreadsheet in en uploadt u het bestand opnieuw. Zie veelvoorkomende fouten hieronder voor meer informatie.

  De lijst Taken wordt automatisch geopend en toont de voortgang van de upload. Als de upload is voltooid, krijgt u een e-mailrapport.

  Als er een verwerkingsfout optreedt, downloadt u het logbestand via de takenlijst. Zie veelvoorkomende fouten hieronder voor meer informatie.

Het kan 24 uur duren voordat nieuwe gebruikers toegang hebben tot Google-services en worden weergegeven in de directory. Meer informatie over de directory.

Richtlijnen voor de indeling van spreadsheets

Algemene richtlijnen
Als u het volgende wilt doen: Volgt u deze richtlijnen:
Meerdere waarden invoeren in één kolom Als u meerdere waarden wilt toevoegen aan één kolom, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, scheidt u de waarden met komma's (geen spaties), bijvoorbeeld: gebruikersnaam1@domein.com,gebruikersnaam2@domein.com.
Waarden invoeren met komma's, regeleinden of dubbele aanhalingstekens

Plaats de waarden tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Straatnaam 123, Plaatsnaam"

Gebruikersnamen met een andere codering dan ASCII of dubbele bytes uploaden Sla het csv-bestand op in UTF-8, zodat de gebruikersnamen leesbaar zijn.
Meer kolommen toevoegen U kunt alleen gegevens invoeren in de kolommen die in het gedownloade bestand staan. U kunt geen nieuwe kolommen toevoegen, zoals een kolom voor aangepaste kenmerken.
Bestaande gebruikers uploaden Als u in de kolom Email Address (E-mailadres) het e-mailadres of de e-mailalias van een bestaande gebruiker invoert en in de andere kolommen gewijzigde gegevens invoert voor deze gebruiker, wordt het account van de gebruiker geüpdatet met deze wijzigingen.
Informatie over kolommen

Vereiste kolommen

Kolom Beschrijving/indeling
First Name/Last Name (Voornaam/Achternaam) Voor- en achternamen kunnen elk maximaal zestig tekens bevatten.
Email Address (E-mailadres) De inlognaam van de gebruiker. Voer het volledige e-mailadres in: gebruikersnaam@example.com
Password (Wachtwoord) Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Standaard moet een wachtwoord minimaal acht tekens lang zijn. U kunt de wachtwoordvereisten wijzigen voor uw organisatie.

Als u bestaande gebruikers updatet en u hun wachtwoord niet wilt wijzigen, voert u **** (vier sterretjes) in.

Org Unit Path (Pad organisatie-eenheid)

Hiermee plaatst u gebruikers in een organisatie-eenheid.

Als u nog geen organisatiestructuur heeft ingesteld: Voer alleen een / (slash) in om alle gebruikers in de organisatie op het hoogste niveau te plaatsen. U kunt gebruikers verplaatsen naar andere organisatie-eenheden die u later maakt.

Als u al een organisatiestructuur heeft ingesteld: Gebruik de indeling in de volgende voorbeelden om elke gebruiker in een organisatie-eenheid te plaatsen (in de organisatie op het hoogste niveau of een onderliggende organisatie-eenheid).

Voorbeelden:

 • / (voor de organisatie op het hoogste niveau, voer niet uw domeinnaam in)

 • /Verkoop (voor een onderliggende organisatie-eenheid van het hoogste niveau)

 • /Leerlingen/Eerste leerjaar

Optionele kolommen

Kolom Indeling
Password Hash Function [Upload Only] (Functie voor wachtwoordhash, alleen bij uploaden)

Geef een van de volgende ondersteunde hashfuncties op: MD5, SHA-1 of crypt.

Het gehashte wachtwoord moet in de kolom Password (Wachtwoord) staan. Als u bijvoorbeeld SHA-1 gebruikt en het wachtwoord abc de hash xyz heeft, voert u xyz in de kolom Password in.

Tip: Op het web vindt u programma's waarmee u gehashte wachtwoorden kunt maken met de ondersteunde hashfuncties.

Recovery Email (Herstelmailadres) en Recovery Phone (Hersteltelefoonnummer)

Als u herstelgegevens wilt opgeven die worden gebruikt voor inlogchallenges.

 • Recovery email (Herstelmailadres): Een e-mailadres buiten uw domein.
 • Recovery phone (Hersteltelefoonnummer): Moet de E.164-indeling hebben. Het moet beginnen met het plusteken (+), gevolgd door de landcode, het netnummer en het telefoonnummer. Een telefoonnummer kan maximaal vijftien cijfers bevatten. Bijvoorbeeld: +16505551212.

 • Employee ID (Werknemers-ID): Voor sommige inlogchallenges moeten gebruikers hun werknemers-ID invoeren. De ID kan cijfers, letters en symbolen bevatten. Zie Medewerkers-ID toevoegen als inlogchallenge voor meer informatie.
Work/Home Address (Werk-/woonadres) Als u komma's of regeleinden toevoegt aan een adres, plaatst u het adres tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Straatnaam 123, Plaatsnaam".
New Primary Email [Upload Only] (Nieuw primair e-mailadres, alleen bij uploaden) Alleen om bestaande gebruikersaccounts te bewerken. Voer een nieuw primair e-mailadres (gebruikersnaam) in.
Building ID (Gebouw-ID), Floor Name (Naam verdieping) en Floor Section (Gedeelte verdieping) Volg deze richtlijnen om deze gegevens in te voeren.
Change Password at Next Sign-In (Wachtwoord wijzigen bij volgende keer inloggen) Als u wilt dat een gebruiker de volgende keer dat deze inlogt op het account het wachtwoord wijzigt, voert u TRUE in. Laat de kolom anders leeg of voer FALSE in.
New Status [Upload Only] (Nieuwe status, alleen uploaden) Alleen om bestaande gebruikersaccounts te bewerken. Als u een gebruiker wilt archiveren of opschorten, voert u Archived (Gearchiveerd) of Suspended (Opgeschort) in. Als u een opgeschorte gebruiker wilt herstellen of terugzetten uit het archief, voert u Active (Actief) in.
New Licenses [Upload Only] (Nieuwe licenties, alleen uploaden)

Alleen om bestaande gebruikersaccounts te bewerken. Als u een andere licentie aan een gebruiker wilt toewijzen, voert u de SKU-ID van de licentie in. Scheid meerdere licentie-ID's door komma's, bijvoorbeeld 1010020020,Google-Drive-storage-20GB,1010330002

Een spreadsheet kan maximaal tweehonderd gebruikers bevatten aan wie een nieuwe licentie moet worden toegewezen.

Veelvoorkomende fouten corrigeren

Fouten bij de upload van het csv-bestand
Fout Oorzaak/oplossing
Bestand is leeg Het bestand bevat geen gegevens.
Onjuiste bestandsindeling of onbekende kolomnaam De kolommen in het bestand moeten de titels First Name [Required], Last Name [Required], Email Address [Required], Password [Required] en Org Unit Path [Required] hebben.
Het bestand moet de kolom kolomnaam bevatten Een vereiste kolom ontbreekt.
Lege kolomnaam in rij nn Een kolom die moet worden ingevuld, is leeg in een bepaalde rij.

U ziet bijvoorbeeld de fout Lege 'Org Unit Path [Required]' in rij 2 als u niet de organisatie-eenheid heeft ingevoerd waarin het account van de gebruiker geplaatst moet worden. Zie Org Unit Path hierboven.

Bestand is te groot om te uploaden Het csv-bestand is groter dan 35 MB of bevat meer dan 150.000 records. Open het bestand en splits de tabel in afzonderlijke bestanden. Sla elk bestand op als csv-bestand. Zorg dat elk csv-bestand de rij met kolomkoppen bevat.
Onjuist aantal kolommen in de rij nn Een kolom ontbreekt in een specifieke rij.
'Email Address [Required]' bevat een gereserveerde gebruikersnaam in rij nn Bepaalde accounts zijn gereserveerd en kunnen niet worden gemaakt, bijvoorbeeld abuse en postmaster.
Fouten in het logbestand
Fout Oorzaak/oplossing
ACTIE MISLUKT: Validatie Een invoer bevat niet-ondersteunde tekens. Zie Richtlijnen voor gebruikers- en groepsnamen voor hulp.
ACTIE MISLUKT: ONBEKENDE FOUT Er is waarschijnlijk een tijdelijke fout opgetreden. Probeer het csv-bestand opnieuw te uploaden of upload minder items tegelijk. Deze fout kan ook optreden als u een onjuiste domeinnaam heeft ingevoerd in het e-mailadres van een gebruiker (na het @-teken) in de kolom Email Address.
ACTIE MISLUKT: ONVOLDOENDE LICENTIES Het Google-account van uw organisatie heeft niet genoeg licenties voor alle nieuwe gebruikers in het csv-bestand. Accounts worden vanaf de bovenste rij toegevoegd totdat er geen licenties meer beschikbaar zijn. U kunt meer licenties aanschaffen en vervolgens de overige gebruikers in het csv-bestand uploaden.
ACTION FAILED: OU INVALID (ACTIE MISLUKT: ONGELDIGE OE)

Als deze fout zich voordoet, komt dit meestal door een van de volgende indelingsfouten:

 • De kolom Org Unit Path heeft niet de juiste indeling.
 • Een of meer organisatie-eenheden die u heeft ingevoerd, bestaan niet in de Beheerdersconsole. Controleer of de namen van de organisatie-eenheden overeenkomen met die in de organisatiestructuur in de Beheerdersconsole.
ACTIE MISLUKT: GEBRUIKERSNAAM ONGELDIG Het e-mailadres (gebruikersnaam) in de kolom Email Address heeft niet de juiste indeling. Zorg dat u het volledige e-mailadres van de gebruiker invoert. Zorg ook dat er geen spaties in het adres staan.  
ACTIE MISLUKT: TOESTEMMING GEWEIGERD Het e-mailadres van de gebruiker in de kolom Email Address bevat een domeinnaam (na het @-teken) die niet is gekoppeld aan het Google-account van uw organisatie. Controleer of u de domeinnaam juist heeft ingevoerd in het e-mailadres.
ACTIE MISLUKT: FUNCTIE VOOR WACHTWOORDHASH ONGELDIG De kolom Password Hash Function bevat een onjuiste hash-functienaam.
ACTIE MISLUKT: GEBRUIKERSLICENTIES UPDATEN MISLUKT Een of meer SKU-ID's in de kolom New License kunnen niet worden geüpdatet voor de gebruiker. Zorg dat de SKU-ID's correct zijn en dat de kolom de juiste indeling heeft voor meerdere SKU-ID's.
ACTIE MISLUKT: ALLEEN VFE TOEGESTAAN De gebruiker heeft momenteel een Vault-licentie voor voormalige werknemers (Vault Former Employee, VFE), maar de kolom New License bevat een SKU-ID voor een andere licentie dan een VFE-licentie. U kunt geen ander licentietype toevoegen aan een gebruiker met een VFE-licentie.
ACTIE MISLUKT: LICENTIE KAN NIET WORDEN TOEGEWEZEN De kolom New License bevat een SKU-ID voor een product waarop u geen abonnement heeft.
ACTIE MISLUKT: MEERDERE LICENTIES VOOR HETZELFDE PRODUCT De kolom New License bevat meerdere SKU-ID's voor hetzelfde product, bijvoorbeeld meerdere Drive Opslag-SKU's.
ACTIE MISLUKT: HERHAALDE SKU-TOEWIJZINGEN VOOR GEBRUIKER De kolom New License bevat twee of meer keer dezelfde SKU-ID.
ACTIE MISLUKT: SKU-OVERSTAP BEPERKT De kolom New License bevat een SKU-ID voor een product waarvan u met uw huidige abonnement niet kunt upgraden of downgraden.
ACTIE MISLUKT: VERWIJDERDE GEBRUIKER UPDATEN De kolom New License bevat een SKU-ID, maar het gebruikersaccount is verwijderd.

Als u een gebruiker toevoegt aan een organisatie-eenheid waarvoor het automatisch toewijzen van licenties is ingeschakeld, krijgen de instellingen voor het automatisch toewijzen van licenties voorrang op de licentie die u aan de gebruiker toewijst in het csv-bestand. Er wordt geen fout weergegeven in het logbestand.

Bestaande gebruikersaccounts updaten

Accounts bewerken met een spreadsheet

U kunt tijd besparen als u meerdere accounts wilt bewerken door een lijst met accounts te downloaden in de Beheerdersconsole.

Voordat u begint

 • Als u het bestand uploadt, worden bestaande gegevens in de Beheerdersconsole vervangen door de gegevens in kolommen die u kunt bewerken.
 • U kunt kolommen verwijderen die u niet wilt wijzigen (als de kolom niet vereist is), de gegevens van de gebruiker in het bestand laten staan of de gegevens verwijderen.
 • Als u alle gegevens verwijdert uit een kolom die niet verplicht is, maar de kolom in de spreadsheet laat staan, worden de bestaande gegevens niet verwijderd uit het account van de gebruiker als u het bestand uploadt.
 • Als u het wachtwoord van een gebruiker niet wilt wijzigen, moet u **** (vier sterretjes) in de kolom Password (Wachtwoord) zetten.
 • Als u de gegevens van een specifieke gebruiker niet wilt bewerken, kunt u de rij van die gebruiker in de spreadsheet laten staan of verwijderen. Als u alle gegevens van een gebruiker uit het bestand verwijdert, wordt het account van die gebruiker niet verwijderd.
 • Als u de gebruikersnaam van een gebruiker wilt wijzigen, voert u het nieuwe e-mailadres in de kolom Nieuw primair e-mailadres in.
 • Als u het hoofddomein heeft gewijzigd van uw Google Workspace-account, bekijkt u De naam van gebruikersadressen met meerdere tegelijk wijzigen nadat u uw hoofddomein heeft gewijzigd voor specifieke instructies.

Meerdere gebruikersaccounts bewerken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
 3. Klik bovenaan de pagina op Bulkupload van gebruikers.

 4. Klik op Gebruikersgegevens downloaden in csv-bestand om een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv) te downloaden met alle gebruikersaccounts.

  De lijst Taken wordt automatisch geopend en toont de voortgang van de download.

 5. Klik onder Uw taken op Csv downloaden.
 6. Open het csv-bestand met een spreadsheet-app, zoals Google Spreadsheets of Microsoft Excel.

  Het bestand bevat kolommen voor de kenmerken in het profiel van elke gebruiker.

 7. Bewerk de gegevens in het bestand.
 8. Nadat u de spreadsheet heeft ingevuld, slaat u deze op als csv-bestand.
 9. Klik bovenaan de pagina Gebruikers op Gebruikers updaten in bulk.
 10. Klik op Csv-bestand bijvoegen.
 11. Ga naar de juiste locatie op uw computer en voeg het csv-bestand toe.
 12. Klik op Uploaden.
 13. Als u een foutmelding ziet, voert u de ontbrekende informatie in de spreadsheet in en uploadt u het bestand opnieuw. Bekijk de veelvoorkomende fouten voor meer informatie.

  De lijst Taken wordt automatisch geopend en toont de voortgang van de upload. Als de upload is voltooid, krijgt u een e-mailrapport.

 14. Als er een verwerkingsfout optreedt, downloadt u het logbestand via de takenlijst. Bekijk de veelvoorkomende fouten voor meer informatie.

Gebruikersgegevens synchroniseren met uw LDAP-server

Als u een LDAP-server heeft, zoals Microsoft Active Directory, kunt u Google Cloud Directory Sync gebruiken om uw Google-gebruikers, Google-groepen en gedeelde Google-contacten te synchroniseren zodat deze overeenkomen met de gegevens op uw LDAP-server.

Wilt u dit door iemand laten doen? Laat u bij de installatie helpen door een professional


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?