Bekende problemen met Google Workspace

Communicatie

Gedeelte openen  |  Alles samenvouwen en naar bovenkant gaan

 Agenda

Zie Problemen oplossen in het Helpcentrum van Google Agenda.

Diep geneste groepen

Beschrijving: Het kan 48 uur duren voordat wijzigingen aan afspraakrechten in Google Agenda zijn doorgevoerd in diep geneste groepen.

De eigenaar van een afspraak kan niet worden gewijzigd

Beschrijving: Bij grote afspraken (200 gasten of meer) kunt u de eigenaar van de afspraak niet wijzigen, zelfs niet als u schrijftoegang heeft tot de agenda. Elk lid van een groep wordt ook meegerekend als gast. Als u dus een groep met 200 leden uitnodigt voor een afspraak, wordt die afspraak beschouwd als een grote afspraak.
 Contacten

Zie ook Help voor de directory.

Ondersteuning voor machtigen en de oude Contacten-UI zijn niet meer geïntegreerd in Gmail

Beschrijving: De oude Contacten-UI is niet meer geïntegreerd in Gmail, maar kan worden geopend via contacts.google.com. Gmail-gemachtigden hebben geen toegang meer tot gemachtigd Contactbeheer. Ga naar Een andere gebruiker toegang geven tot uw contacten als u machtigingen in wilt stellen in Contacten.

 • Machtigen wordt in de toekomst nog gewoon ondersteund.
 • De Contacten-UI ondersteunt nog wel machtigingen voor contacten als u de UI opent in de zelfstandige modus.
Contactgroepen zijn niet beschikbaar voor gemachtigden

Beschrijving: We hebben vastgesteld dat het voor sommige gebruikers nodig was dat gemachtigden contactgroepen konden beheren in de oude versie van Gmail-machtigingen. Deze functie is anders in de nieuwe versie. Gemachtigden kunnen nog wel individuele en groepen contacten bekijken, maken en e-mailen als ze hiervoor zijn gemachtigd in Gmail, maar kunnen contactgroepen niet aanpassen of verwijderen.

Net als eerst kunt u contacten en contactgroepen openen via de kiezer in Contacten, door te klikken op de link Aan in het venster Opstellen in Gmail. Als u eerder Gmail-machtigingen gebruikte om andere aspecten van contacten te beheren, raden we u aan machtigen in te stellen in Contacten.

Sommige gebruikers zien een melding over problemen met hun profielfoto

Beschrijving: We hebben een klein aantal gebruikers geïdentificeerd die onverwacht een van deze meldingen zien over hun profielfoto:

 • De prompt om één profielfoto te kiezen op https://myaccount.google.com/personal-info
 • Een waarschuwing in Gmail op het web dat hun e-mailfoto mogelijk niet zichtbaar is in alle Google-producten

Google Workspace-beheerders kunnen de profielfoto van de betreffende gebruikers niet ophalen met de Google Workspace Admin SDK Directory API.

 Gmail

Zie Een probleem oplossen in het Helpcentrum van Gmail.

Videovoorbeelden in Gmail werken niet

Datum gemeld: 22-08-2018

Beschrijving: Videovoorbeelden werken niet in Gmail.

Oplossing: Gebruikers moeten de videobijlage downloaden en afspelen.

De nieuwe Gmail-UI ondersteunt machtigingen voor contacten niet impliciet

Datum gemeld: 11-09-2018

Beschrijving: In het verleden was in sommige gevallen machtigingstoegang tot Contacten impliciet toegestaan, wanneer de gebruikers gemachtigden maakten in de klassieke Gmail-UI. In de nieuwe Gmail-UI moeten gebruikers machtigingen voor contacten echter expliciet toewijzen. Deze procedure is gewijzigd om beveiligingsredenen.

Inline afbeeldingen in automatisch antwoord kunnen worden getoond als niet-werkende bestanden

Datum gemeld: 2019

Beschrijving: In sommige gevallen worden inline afbeeldingen niet getoond in automatische antwoorden aan e-mailontvangers. Gmail geeft in plaats daarvan een icoon voor een ontbrekend bestand weer.

Oplossing: Gebruikers kunnen afbeeldingen voor standaardantwoorden hosten op externe hostingproviders en ze van daaruit opnemen in de standaardreactie.

 Groepen  Google Chat

Soms worden Google Chat-activiteiten niet zoals verwacht opgeslagen in het logboek

Oplossing: Geen.
 Google Meet
 
Mensen kunnen een deelnemer die een MacOS-computer gebruikt, niet horen
In sommige gevallen zorgen de instellingen van een Apple Mac-computer ervoor dat Meet de microfoon niet kan gebruiken.

Oplossing

 1. Hef het dempen van het apparaat op.
  1. Ga naar de systeeminstellingen van het apparaat.
  2. Kijk of de microfoon aanstaat.
 2. Dempen opheffen in Meet: klik onderaan het scherm op Dempen opheffen .
  Opmerking: Andere mensen kunnen uw geluid uitzetten, maar kunnen het niet weer aanzetten.
 3. Op computers met Mojave versie 10.14 of hoger moet u de Chrome-browser en Firefox toegang geven tot de microfoon van uw computer in de privacyinstellingen.

  1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then Beveiliging en privacy.

  2. Selecteer Privacyand thenMicrofoon.
  3. Vink het vakje aan naast Google Chrome of Firefox.
 4. Vul chrome://restart in een Chrome-browsertabblad in om Chrome opnieuw op te starten en alle Chrome-apps en -extensies te resetten.
 5. Start de computer opnieuw op.

Bekijk aanvullende opties om uw microfoon aan te zetten.

Faciliteiten in verschillende tijdzones kunnen niet worden geboekt voor afspraken die de hele dag duren
Wanneer een gebruiker een ruimte of faciliteit toevoegt aan een afspraak die de hele dag duurt, wordt deze geboekt in Coordinated Universal Time (UTC) van middernacht tot middernacht de volgende dag, ongeacht de tijdzone van de ruimte. Hierdoor lijkt de faciliteit beschikbaar, maar kunnen gebruikers deze toch niet boeken.

Oplossing

Als u een faciliteit toevoegt in een andere tijdzone, plant u de afspraak voor 24 uur in plaats van Hele dag te selecteren.
Als u Meet-vergaderingen wilt opnemen, moet Google Drive zijn aangezet
Meet-opnamen worden opgeslagen in Google Drive. Mensen in uw organisatie kunnen dus alleen vergaderingen opnemen als Drive voor ze is aangezet en ze rechten hebben om nieuwe bestanden te maken in Drive.

Oplossing

Beheerders moeten de volgende services en functies aanzetten zodat mensen vergaderingen kunnen opnemen:

Meet reageert niet als Citrix VDI wordt gebruikt

De Meet-sessie van een gebruiker reageert mogelijk niet meer als de virtueledesktop-infrastructuur (VDI) van Citrix wordt gebruikt.

Oplossing

Reset de Citrix VDI-sessie van de gebruiker en vraag de gebruiker opnieuw in te loggen.

Gerelateerde onderwerpen

Beheren

Gedeelte openen  |  Alles samenvouwen en naar bovenkant gaan

 Beheer

Zie De beheerdersconsole gebruiken voor een overzicht van taken in de Beheerdersconsole.

Kan niet meer dan 5 gebruikers uploaden met een csv-bestand

ALLEEN INTERN: Het bugnummer voor dit probleem is b/265618022.

Externe informatie

Beschrijving: Er is een probleem in de Beheerdersconsole als u meerdere gebruikers updatet met een csv-bestand. Dit wordt veroorzaakt door een bekend intern probleem met Licentiebeheer. Dit gebeurt als u de kolom Nieuwe licenties [ALLEEN UPLOADEN] gebruikt en meer dan 5 gebruikers in het csv-bestand opneemt. De upload mislukt dan en het systeem updatet de licentietoewijzingen van de gebruikers niet.

Tijdelijke oplossingen: 

Als u niet bekend bent met GAM en wilt weten hoe u dit instelt, gaat u naar Een tool van derden gebruiken voor massaregistratie.

Sommige typen gegevens worden mogelijk niet ondersteund door de Data Export-tool

Data Export biedt exportfuncties voor kernservices van Google Workspace. De export bevat echter mogelijk niet alles wat u zou verwachten. In dit geval moeten bepaalde gegevens op een andere beschikbare manier worden geëxporteerd.

Dit is de enige bekende beperking:

Neem contact op met Google Cloud-support voor meer informatie of hulp.

Onbeheerde e-mails voor gebruikersuitnodigingen leiden gebruikers om naar de pagina Google Workspace Essentials

INTERNAL ONLY: The bug number for this issue is b/258839366. Check out the Metabug info here!

External info

Beschrijving: Als u onbeheerde gebruikers uitnodigt voor uw Google Workspace-organisatie, stuurt het systeem een e-mail over een overdrachtsverzoek voor een Google-account. Als gebruikers in die e-mail op Account overzetten klikken, worden ze omgeleid naar een pagina met Google Workspace Essentials. Dit gebeurt ongeacht het abonnement in hun Google Workspace-account. Gebruikers kunnen de stappen op de pagina nog steeds volgen om hun persoonlijke account om te zetten naar een Google Workspace-account.

Waarschuwing 'Door gebruiker gemelde phishing' wordt mogelijk niet geactiveerd als er gegevensregio's zijn geselecteerd

Beschrijving: Als er een gegevensregio is geselecteerd (ingesteld op een andere optie dan Geen voorkeur), wordt de waarschuwing 'Door gebruiker gemelde phishing' mogelijk niet geactiveerd in het Meldingencentrum.

Oplossing: Gebruik de volgende alternatieve methoden om door gebruikers gemelde phishinggebeurtenissen vast te leggen:

Regels voor content-compliance met reguliere expressies detecteren het soms niet als een .xls-bijlage in strijd is met de regel

Beschrijving: Bij geavanceerde contentovereenkomsten worden regels voor content-compliance met reguliere expressies soms niet getriggerd door xls-bestanden. Dit probleem doet zich soms ook voor bij andere bestandstypen, zoals .csv.

Kan het Google Workspace-account niet verwijderen vanwege actieve Google Cloud-resources

Datum gemeld: 31-07-2020

Beschrijving: Google Workspace-accounts kunnen niet worden verwijderd in de Beheerdersconsole als Cloud-bronnen (projecten, mappen etc.) die zijn gekoppeld aan de accounts nog steeds actief worden gebruikt.

Opmerking: Neem voordat u projecten verwijdert contact op met de eigenaren, omdat de apps van uw gebruikers of van een externe client mogelijk worden uitgevoerd in de projecten. Als u projecten verwijdert, kan dit leiden tot productiefouten voor client-apps in het Google Cloud-project waarin de app wordt uitgevoerd.

Oplossing: Voordat een hoofdbeheerder een Google Workspace-account verwijdert, moet deze eerst alle bijbehorende Google Cloud-projecten en -mappen verwijderen. Ga naar Google Cloud als u resources wilt vinden die aan uw Cloud-organisatie zijn gekoppeld. De hoofdbeheerder moet de rollen Organization Administrator, Folder Admin en Project Deleter (Organisatiebeheerder, Mapbeheerder en Projectverwijderaar) hebben om project- en mapbronnen te kunnen wijzigen.

Als uw Cloud-organisatie Apps Script-projecten heeft, moet u die samen met andere Cloud-projecten verwijderen voordat u het Google Workspace-account kunt verwijderen. Zie Get a list of Apps Script Google Cloud projects (Een lijst van Google Cloud-projecten in Apps Script ophalen) voor meer informatie.

Als er Access Context Manager-beleid is ingesteld voor uw Cloud-organisatie, moet u dit ook verwijderen voordat u het Google Workspace-account kunt verwijderen.

Bekijk dit script in onze open source GitHub-opslagplaats als u de resources van uw organisatie programmatisch wilt gebruiken.

U ziet wellicht een leeg venster als u gedeelde Drives probeert te beheren

Datum gemeld: 09-03-2018

Beschrijving: U ziet wellicht een leeg venster wanneer u gedeelde Drives probeert te beheren.

Beheer gebruikers van gedeelde Drives via de beheerderconsole > Apps > G Suite > Drive en Documenten > Gedeelde Drives beheren (niet beschikbaar in alle versies).

Oplossing: Zorg dat de beheerder een G Suite-licentie heeft met gedeelde Drives. Zorg dat de service 'Drive en Documenten' is ingeschakeld.

Het Vault-icon kan worden weergegeven in Workspace-versies waarbij Vault niet is inbegrepen

Beschrijving: Uw gebruikers zien mogelijk het Google Vault-icoon in de App Launcher, zelfs als Vault niet is inbegrepen bij uw Google Workspace-versie. Als dit het geval is, betaalt u niet voor Vault. Als gebruikers op het icoon klikken, zien ze een pagina waarop staat dat ze geen toegang hebben tot de service.

Bij gelijktijdige acties in de Beheerdersconsole kunnen instellingen worden overschreven

Beschrijving: Als meerdere beheerders tegelijk aan dezelfde instellingenpagina werken of als dezelfde beheerder een instelling updatet op meerdere tabbladen, kunnen updates in de instellingen elkaar overschrijven, zonder waarschuwing voor de beheerder.

Voor lijstinstellingen (zoals Appsen danGoogle Workspaceen danInstellingen voor Gmailen danRoutingen danE-mails doorsturen met een toewijzing voor het adres van de ontvanger), kunnen gegevens die op het ene tabblad zijn ingevoerd verloren gaan als de lijst tegelijkertijd op een ander tabblad wordt geüpdatet.

Oplossing: Vernieuw de instellingenpagina vlak voordat u een instelling wijzigt om er zeker van te zijn dat de instellingenpagina niet in een gewijzigde toestand is. Vernieuw de instellingenpagina nadat u de wijziging heeft aangebracht om te controleren of uw nieuwe instellingen niet zijn overschreven door een andere beheerder.
 Facturering  Gegevensmigratie en -synchronisatie
GCDS verwijdert een groep en maakt een nieuwe

Het probleem kan in 2 situaties optreden met Google Cloud Directory Sync (GCDS).

Situatie 1

U wijzigt de naam van een groepsmailadres in Microsoft Active Directory (AD) nadat de groep is gesynchroniseerd met Google Workspace. Na de synchronisatie verwijdert GCDS de huidige groep en maakt een nieuwe groep met het nieuwe e-mailadres.

Oplossing 1: Wijzig het groepsmailadres niet in AD.

Oplossing 2: Wijzig handmatig het groepsmailadres in AD en Google Workspace, zodat ze overeenkomen.

Situatie 2

Het probleem doet zich voor als:

 1. Het e-mailadres van uw groep speciale tekens bevat (zoals !#$%&'*+/=?^_`).
 2. De groep is gesynchroniseerd met Google Workspace via een GCDS-versie ouder dan 5.0.20.
 3. U GCDS upgradet naar versie 5.0.20 of hoger.
 4. Na de synchronisatie probeert GCDS de groep te verwijderen en opnieuw te maken met de speciale tekens.

Oplossing 1: Verwijder de speciale tekens uit het groepsmailadres in AD.

Oplossing 2: Voeg de speciale tekens toe aan het e-mailadres in Google Groepen.

GCDS updatet het configuratiebestand niet als u een zoekopdracht van een gebruiker verwijdert

Beschrijving: Het probleem doet zich voor in Google Cloud Directory Sync (GCDS) versie 5.0.22 als u de volgende stappen uitvoert:

 1. Klik in Configuratiebeheer op Google-domeinconfiguratieand thenUitsluitingsregels.
 2. Voer bij Zoekopdracht van gebruikers een zoekopdracht in en sla het configuratiebestand op.
 3. Verwijder dezelfde zoekopdracht en sla het configuratiebestand op.
 4. Vergelijk het configuratiebestand in stap 2 met het bestand in stap 3.

  Het configuratiebestand is hetzelfde. De verwijderde zoekopdracht is niet opgeslagen in het bestand.

Oplossing: Open het configuratiebestand en verwijder handmatig de instelling <usersSearchQuery>

Gegevensmigratieservice: Gebruikersmigratie mislukt met fout 25002

Beschrijving: Als gebruikersmigraties mislukken bij gebruik van de gegevensmigratieservice en u de fout 25002 krijgt, komt dit door uw versie van Google Workspace for Education Fundamentals.

Oplossing: Plaats in het bestemmingsaccount de gebruikers in een organisatie-eenheid en stel het leeftijdslabel van de organisatie-eenheid in op Alle gebruikers zijn 18 jaar of ouder. Probeer de migratie dan opnieuw uit te voeren. Ga naar Gebruikers toegang geven tot Google-services gebaseerd op leeftijd voor meer informatie. 

GCDS synchroniseert de licentie niet correct nadat het primaire e-mailadres van een gebruiker is gewijzigd

Beschrijving: Er is een probleem met Google Cloud Directory Sync (GCDS). Als u het primaire e-mailadres van een gebruiker wijzigt op de LDAP-server, wordt er geen rekening gehouden met de naamswijziging wanneer GCDS de licentie van de gebruiker synchroniseert. GCDS probeert de licentie toe te voegen aan de gebruiker waarvan de naam is gewijzigd en u ziet een 412-fout.

 Apparaatbeheer  Apparaatsynchronisatie

Zie ook Google Workspace gebruiken op mobiele apparaten.

 Rapporten
Inconsistentie in rapportage van beveiligingssleutels

ALLEEN INTERN: Het bugnummer voor dit probleem is b/296987099

Externe informatie

Beschrijving: In 2 verschillende gedeelten in de Beheerdersconsole staat het aantal beveiligingssleutels dat een gebruiker heeft ingeschreven, maar ze komen niet overeen.

Het juiste aantal beveiligingssleutels dat een gebruiker heeft ingeschreven, staat in het gedeelte Beveiliging op de beveiligingspagina van de gebruiker. Dit is het aantal hardwarematige beveiligingssleutels dat is geregistreerd voor een gebruiker.

Als gebruikers de ingebouwde beveiligingssleutel van hun telefoon gebruiken, wordt abusievelijk de waarde 1 toegevoegd aan het aantal beveiligingssleutels dat is geregistreerd voor de gebruiker in de kolom Beveiligingssleutels ingeschreven in het gedeelte Rapportage and thenGebruikersrapporten and thenBeveiliging. U kunt maar één ingebouwde beveiligingssleutel in uw account hebben.

Gebruikers kunnen hun telefoon niet meer als beveiligingssleutel toevoegen aan hun Google-account. Apparaten die op dit moment zijn ingesteld, blijven wel werken.

Dubbele weergavegebeurtenissen voor iOS-sessies

Beschrijving: In dit scenario kunnen weergavegebeurtenissen die zijn gekoppeld aan iOS-sessies 2 keer worden geteld: wanneer een Gmail iOS-gebruiker een bericht opent en naar links swipet om terug te gaan naar de lijst met e-mailgesprekken, worden er in 'Zoeken in e-maillogboeken' 2 weergavegebeurtenissen voor het bericht opgeslagen:

 • 1 gebeurtenis voor het geopende bericht
 • 1 gebeurtenis voor het volgende bericht in de lijstweergave van alle berichten

Dit gebeurt vanuit de inbox of vanuit elke map waarin een gebruiker browst en berichten opent.

 Beveiliging
Status van verificatie in 2 stappen van half ingeschreven gebruikers

ALLEEN INTERN: Het bugnummer voor dit probleem is b/284288391.

Externe informatie

Beschrijving: Als verificatie in 2 stappen wordt afgedwongen, worden gebruikers die het inschrijvingsproces voor verificatie in 2 stappen niet hebben afgerond, maar gegevens voor verificatie in 2 stappen aan hun account hebben toegevoegd, zoals een beveiligingssleutel of telefoonnummer, inloggen met deze informatie.

In de Beheerdersconsole staat de status van de half ingeschreven gebruikers op Niet ingeschreven, ook al moeten ze elke keer dat ze inloggen een challenge met verificatie in 2 stappen doorlopen. Ga in de Beheerdersconsole naar Rapportage and thenGebruikersrapporten and thenBeveiliging en controleer de status in de kolom Inschrijven voor verificatie in 2 stappen.

Gebruikersstroom die het probleem demonstreert

Voor een gebruiker die het account al op een telefoon gebruikt:

 1. De gebruiker schrijft zich in voor verificatie in 2 stappen.

 2. Bij Google-prompt klikt de gebruiker op Kies een andere optie en selecteert Tekstbericht of audiogesprek.
 3. De gebruiker voert een telefoonnummer in om een verificatiecode te krijgen.
 4. Nadat de gebruiker de code heeft ingevoerd, wordt er een bevestigingsscherm getoond waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze verificatie in 2 stappen wil aanzetten.
 5. Als de gebruiker niet op Aanzetten klikt, blijft deze half ingeschreven.

Instellingen voor verificatie in 2 stappen voor een half ingeschreven gebruiker

Als een half ingeschreven gebruiker die bij een organisatie-eenheid hoort waarvoor verificatie in 2 stappen is afgedwongen, de pagina met instellingen voor verificatie in 2 stappen bezoekt, wordt het bevestigde telefoonnummer getoond, maar verificatie in 2 stappen wordt getoond als Uit.

Prompt na inloggen

Vanaf nu gebeurt het volgende voor deze gebruiker:

 • Totdat de afdwingingsperiode voorbij is, blijft de gebruiker de prompt krijgen om zich in te schrijven voor verificatie in 2 stappen (zie het volgende screenshot).

 • Als de afdwingingsperiode voorbij is, moet de gebruiker een challenge doorlopen voor verificatie in 2 stappen op het geverifieerde nummer. Nadat de gebruiker is ingelogd, wordt deze nog steeds verzocht zich in te schrijven. Dit kan verwarrend zijn, maar kan ertoe leiden dat sommige gebruikers het inschrijvingsproces afronden.

 • Als de gebruiker tijdens de inschrijving Deze computer onthouden selecteert, verschijnen de inschrijvingsverzoeken pas als de afdwingingsperiode voorbij is.

Dubbele weergavegebeurtenissen voor iOS-sessies

Beschrijving: In dit scenario kunnen weergavegebeurtenissen die zijn gekoppeld aan iOS-sessies 2 keer worden geteld: wanneer een Gmail iOS-gebruiker een bericht opent en naar links swipet om terug te gaan naar de e-mailgesprekkenlijst, worden in de tool voor beveiligingsonderzoek 2 weergavegebeurtenissen voor het bericht opgeslagen:

 • 1 gebeurtenis voor het geopende bericht
 • 1 gebeurtenis voor het volgende bericht in de lijstweergave van alle berichten

Dit gebeurt vanuit de inbox of vanuit elke map waarin een gebruiker browst en berichten opent.

 Vault

Samenwerking

Gedeelte openen  |  Alles samenvouwen en naar bovenkant gaan

 Drive

Zie ook het Helpcentrum van Google Drive.

Bekende problemen met Drive voor desktop (voorheen Drive File Stream) Keynote-, Pages- en Omnigraffle-bestanden in pakketten worden weergegeven als mappen in Drive

Beschrijving: In het OS X-besturingssysteem wordt een groep bestanden in een directory 'pakket' genoemd, ook al wordt het getoond als een enkel bestand als u het bekijkt in Finder of andere OS X-tools. Dit soort pakketdirectory's wordt niet ondersteund door andere besturingssystemen, zoals Windows en Linux. Ook worden ze momenteel niet ondersteund in Drive.

Tijdelijke oplossing: Hoewel de bestanden als mappen worden weergegeven in Drive, worden ze normaal weergegeven nadat ze zijn geopend.

Videobestanden met dezelfde bestandsnaam zorgen ervoor dat 1 ervan niet wordt afgespeeld
Beschrijving: Als u een video upload naar Google Drive die dezelfde bestandsnaam heeft als 1 van de bestanden die al in de doelmap aanwezig is, wordt het oorspronkelijk bestand niet afgespeeld.
Oplossing: Gebruikers moeten de oorspronkelijke video downloaden om af te spelen of de oorspronkelijke video opnieuw uploaden met een andere bestandsnaam.
 Documenten  Formulieren  Keep  Spreadsheets

Bekijk het Helpcentrum van Spreadsheets.

Google-spreadsheet is te groot om te bewerken

Beschrijving: In zeldzame gevallen wordt een Google-spreadsheet te groot om nog te worden bewerkt. De spreadsheet wordt dan weergegeven in de modus Alleen lezen.

Oplossing: Hoewel het document definitief in de modus Alleen lezen staat, kunnen individuele tabbladen meestal wel worden gekopieerd naar een nieuwe spreadsheet. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het tabblad. Ga naar Kopiëren naarand thenNieuwe spreadsheet om de nieuwe spreadsheet te maken. U kunt ook de spreadsheet downloaden of gegevens uit de spreadsheet kopiëren en plakken in een nieuw document.

In Google Spreadsheets biedt importrange een manier om een privacy-optie te omzeilen

Beschrijving: In Google Spreadsheets is importrange een manier om de optie 'Opties voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitzetten voor commentators en kijkers' uit te zetten.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

In Google Spreadsheets telt importrange mee voor de limiet voor het delen van items

Beschrijving: In Google Spreadsheets rekent importrange het blad dat wordt gedeeld mee voor de maximum deellimiet voor documenten, ook al worden deze gegevens alleen maar gedeeld met een ander document.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

In Google Spreadsheets kunnen gegevens uit cellen verdwijnen

Beschrijving: In zeer zeldzame gevallen kunnen de gegevens uit een cel in de huidige versie van een blad verdwijnen.

Oplossing: U kunt de ontbrekende gegevens herstellen door de bewerkingsgeschiedenis van de cel te bekijken.

 Sites  Klassieke versie van Sites
Diep geneste groepen

Beschrijving: Het kan 48 uur duren voordat wijzigingen aan toegangsrechten in Google Sites zijn doorgevoerd in diep geneste groepen.

 Presentaties
Fout 150 of 151 en ingesloten YouTube-video wordt niet afgespeeld

Beschrijving: Google Workspace for Education-gebruikers krijgen de melding Kan video niet afspelen en foutmelding 150 of 151 in plaats van een ingesloten YouTube-video.

Sommige YouTube-video's kunnen niet worden afgespeeld in de ingesloten speler in Google Presentaties. We werken aan een gedetailleerdere melding voor gebruikers.

Fout 150: Deze fout wordt veroorzaakt door problemen met auteursrecht, beperkingen die de contentcreator heeft ingesteld voor de video of omdat de YouTube-speler voor onderwijs geen muziekvideo's toestaat.

Oplossing: Open de video rechtstreeks op YouTube.com.

Fout 151: Deze fout treedt op omdat de YouTube-speler voor onderwijs beperkingen voor contentfiltering afdwingt die zijn ingesteld voor het account van de gebruiker. Afhankelijk van de beperkingen kan de gebruiker bepaalde video's niet bekijken.

Oplossing: U moet de beperkingen voor de gebruiker of organisatie-eenheid wijzigen. Ga naar Bepaalde gebruikers onbeperkte toegang tot YouTube geven voor meer informatie.

Onderwijs

 Classroom

Bekijk het Helpcentrum van Google Classroom.

U kunt niet meerdere docentenaccounts in het LIS koppelen aan één e-mailadres
Beschrijving: Als u een eerder verwijderd docentenaccount opnieuw maakt met het oude e-mailadres van de docent, is het adres nog steeds gekoppeld aan het oude account in het leerlinginformatiesysteem (LIS).
Oplossing: Geef de betreffende gebruiker een nieuw e-mailadres om te gebruiken in Classroom en het LIS.
Als cijfers vanuit een opnieuw gekoppelde lesgroep worden geëxporteerd naar het LIS, worden ze gedupliceerd
Beschrijving: Als u Classroom ontkoppelt van het LIS en daarna weer koppelt, worden cijfers gedupliceerd in het LIS als u ze exporteert uit Classroom.
Opmerking: Dit geldt niet voor Skyward SMS 2.0.
Oplossing: Docenten moeten eerdere opdrachten niet exporteren nadat lesgroepen opnieuw zijn gekoppeld, om dubbele cijfers te voorkomen.
Gearchiveerde lesgroepen blijven gekoppeld aan het LIS
Beschrijving: Gearchiveerde lesgroepen in Classroom worden niet ontkoppeld van het LIS.
Oplossing: Herstel de gearchiveerde lesgroep in Classroom en ontkoppel deze van het LIS. Daarna kunt u de Classroom-lesgroep opnieuw archiveren.
Eerder geëxporteerde opdrachten kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd nadat deze zijn verwijderd
Beschrijving: Classroom-opdrachten die zijn geëxporteerd naar het LIS kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd als ze zijn verwijderd uit het LIS.
Oplossing: De docent moet de opdracht opnieuw maken en het cijfer opnieuw invoeren in Classroom.

Docenten zien een 502-fout als ze cijfers downloaden voor grote lesgroepen

Beschrijving: Docenten zien een 502-fout als ze alle cijfers downloaden naar een csv-bestand voor een lesgroep
met meer dan 100 items in de updates en meer dan 100 leerlingen.
Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

Leerlingen kunnen geen voorbeeld van Drive-bestanden bekijken op mobiele apparaten als de instelling voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitstaat.

INTERNAL ONLY: The bug number for this issue is b/169106196.
Beschrijving: In de mobiele Classroom-app kunnen leerlingen geen voorbeeld bekijken van Drive-bestanden als de instelling voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitstaat.
Oplossing: Docenten kunnen de instelling voor downloaden, afdrukken en kopiëren wijzigen voor een bestand zodat leerlingen een voorbeeld van het bestand kunnen bekijken op een mobiel apparaat.

Orphaned classes occur when a primary teacher account is deleted

Description: After a primary teacher's account is deleted, classes can't be transferred to a co-teacher.

Workaround: No workaround at this time.

Hoe wordt een bekend probleem gedefinieerd

We werken eraan elk productprobleem te ontdekken en op te lossen. Sommige problemen worden hier mogelijk niet vermeld. Dit zijn de kenmerken van een bekend probleem:

 • Onverwacht gedrag kan steeds worden gereproduceerd.
 • Technici werken actief aan een oplossing voor het probleem.
 • Het probleem wordt wereldwijd ervaren en we hebben er een groot aantal supportaanvragen over ontvangen.

Wat geldt niet als Bekend probleem

 • Productuitval: De nieuwste informatie over productuitval wordt op het Google Workspace-statusdashboard gepost.
 • Functie-ideeën: We horen graag welke functies u nog zou willen gebruiken. Stuur ons gerust een functie-idee.
 • Problemen met weinig impact: We werken er ook aan problemen met weinig impact op te lossen, maar ze worden hier wellicht niet getoond. Als u denkt dat u een probleem heeft dat hier niet bij staat, kunt u contact met ons opnemen.

Wat kunt u verwachten bij een bekend probleem

We proberen elk probleem in de lijst met bekende problemen op te lossen. We kunnen echter niet laten weten hoelang dit duurt. Ondertussen voegen we tijdelijke oplossingen toe wanneer we deze vinden. Neem contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen heeft.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu