Bekende problemen met Google Workspace

Communicatie

" "  Agenda

Zie Problemen oplossen in het Helpcentrum van Google Agenda.

Diep geneste groepen

Beschrijving: Het kan 48 uur duren voordat wijzigingen aan afspraakrechten in Google Agenda zijn doorgevoerd in diep geneste groepen.

De eigenaar van een afspraak kan niet worden gewijzigd

Beschrijving: Bij grote afspraken (200 gasten of meer) kunt u de eigenaar van de afspraak niet wijzigen, zelfs niet als u schrijftoegang heeft tot de agenda. Elk lid van een groep wordt ook meegerekend als gast. Als u dus een groep met 200 leden uitnodigt voor een afspraak, wordt die afspraak beschouwd als een grote afspraak.
Contacten   Contacten

Zie ook Help voor de directory.

Ondersteuning voor machtigen en de oude Contacten-UI zijn niet meer geïntegreerd in Gmail

Beschrijving: De oude Contacten-UI is niet meer geïntegreerd in Gmail, maar kan worden geopend via contacts.google.com. Gmail-gemachtigden hebben geen toegang meer tot gemachtigd Contactbeheer. Zie Een andere gebruiker toegang geven tot uw contacten als u machtigingen in wilt stellen in Contacten.

 • Machtigen wordt in de toekomst nog gewoon ondersteund.
 • De Contacten-UI ondersteunt nog wel machtigingen voor contacten als u de UI opent in de zelfstandige modus.
Contactgroepen zijn niet beschikbaar voor gemachtigden

Beschrijving: We hebben vastgesteld dat het voor sommige gebruikers nodig was dat gemachtigden contactgroepen konden beheren in de oude versie van Gmail-machtigingen. Deze functie is anders in de nieuwe versie. Gemachtigden kunnen nog wel individuele en groepen contacten bekijken, maken en e-mailen als ze hiervoor zijn gemachtigd in Gmail, maar kunnen contactgroepen niet aanpassen of verwijderen.

Net als eerst kunt u contacten en contactgroepen openen via de kiezer in Contacten, door te klikken op de link Aan in het venster Opstellen in Gmail. Als u eerder Gmail-machtigingen gebruikte om andere aspecten van contacten te beheren, raden we u aan machtigen in te stellen in Contacten.

Sommige gebruikers zien een melding over problemen met hun profielfoto

Beschrijving: We hebben een klein aantal gebruikers geïdentificeerd die onverwacht een van deze meldingen zien over hun profielfoto:

 • De prompt om één profielfoto te kiezen op https://myaccount.google.com/personal-info
 • Een waarschuwing in Gmail op het web dat hun e-mailfoto mogelijk niet zichtbaar is in alle Google-producten

Google Workspace-beheerders kunnen de profielfoto van de betreffende gebruikers niet ophalen met de Google Workspace Admin SDK Directory API.

" "  Gmail

Zie Een probleem oplossen in het Helpcentrum van Gmail.

Videovoorbeelden in Gmail werken niet

Datum gemeld: 22-08-2018

Beschrijving: Videovoorbeelden werken niet in Gmail.

Oplossing: Gebruikers moeten de videobijlage downloaden en afspelen.

De nieuwe Gmail-UI ondersteunt machtigingen voor contacten niet impliciet

Datum gemeld: 11-09-2018

Beschrijving: In het verleden was in sommige gevallen machtigingstoegang tot Contacten impliciet toegestaan, wanneer mensen in de klassieke Gmail-UI werden gemachtigd. In de nieuwe Gmail-UI moet u machtigingen voor contacten echter expliciet toewijzen. Deze procedure is gewijzigd om beveiligingsredenen.

Google Plus  Currents
Er verschijnt een 404-fout bij Chrome-extensies voor Currents

Beschrijving: Klanten die Chrome-extensies voor Currents gebruiken, zien wellicht minder functies of een 404-fout.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

De weergavenaam van het domein in Currents-polls wordt gewijzigd

Beschrijving: Gebruikers zien mogelijk een andere domeinnaam dan die ze eerder in polls zagen. Dit is normaal, tenzij ze de domeinnaam niet herkennen.

" "  Groepen Chat Google Chat

Soms worden Google Chat-activiteiten niet zoals verwacht opgeslagen in het logboek

Meer informatie over het controlelogboek van Google Chat.
Oplossing: Geen.

De spellingcontrole wordt niet ondersteund in de systeemeigen apps voor Windows en macOS

De spellingcontrole wordt niet ondersteund in de systeemeigen apps van Google Chat voor Windows en macOS.
Oplossing: Geen.
" "  Google Meet
De Reporting-API's die beschikbaar zijn voor de klassieke versie van Hangouts, werken niet voor Meet
Bij verzoeken aan de bestaande Reporting-API voor de klassieke versie van Hangouts komen er geen gegevens over Meet terug.
Mensen kunnen een deelnemer die een MacOS-computer gebruikt, niet horen
In sommige gevallen zorgen de instellingen van een Apple Mac-computer ervoor dat Meet de microfoon niet kan gebruiken.

Oplossing

 1. Hef het dempen van het apparaat op.
  1. Ga naar de systeeminstellingen van het apparaat.
  2. Kijk of de microfoon aanstaat.
 2. Uw geluid aanzetten in Meet: klik onderaan het scherm op Geluid aanzetten "".
  Opmerking: Andere mensen kunnen uw geluid uitzetten, maar kunnen het niet weer aanzetten.
 3. Op computers met Mojave versie 10.14 of hoger moet u de Chrome-browser en Firefox toegang geven tot de microfoon van uw computer in de privacyinstellingen.

  1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then Beveiliging en privacy.

  2. Selecteer Privacyand thenMicrofoon.
  3. Vink het vakje aan naast Google Chrome of Firefox.
 4. Vul chrome://restart in een Chrome-browsertabblad in om Chrome opnieuw op te starten en alle Chrome-apps en -extensies te resetten.
 5. Start de computer opnieuw op.

Bekijk aanvullende opties om uw microfoon aan te zetten.

Faciliteiten in verschillende tijdzones kunnen niet worden geboekt voor afspraken die de hele dag duren
Wanneer een gebruiker een ruimte of faciliteit toevoegt aan een afspraak die de hele dag duurt, wordt deze geboekt in Coordinated Universal Time (UTC) van middernacht tot middernacht de volgende dag, ongeacht de tijdzone van de ruimte. Hierdoor lijkt de faciliteit beschikbaar, maar kunnen gebruikers deze toch niet boeken.

Oplossing

Als u een faciliteit toevoegt in een andere tijdzone, plant u de afspraak voor 24 uur in plaats van Hele dag te selecteren.
Als u Meet-vergaderingen wilt opnemen, moet Google Drive zijn aangezet
Meet-opnamen worden opgeslagen in Google Drive. Mensen in uw organisatie kunnen dus alleen vergaderingen opnemen als Drive voor ze is aangezet en ze rechten hebben om nieuwe bestanden te maken in Drive.

Oplossing

Beheerders moeten de volgende services en functies aanzetten zodat mensen vergaderingen kunnen opnemen:

Meet reageert niet als Citrix VDI wordt gebruikt

De Meet-sessie van een gebruiker reageert mogelijk niet meer als de virtueledesktop-infrastructuur (VDI) van Citrix wordt gebruikt.

Oplossing

Reset de Citrix VDI-sessie van de gebruiker en vraag de gebruiker opnieuw in te loggen.

Gerelateerde onderwerpen

"" Klassieke versie van Hangouts

Zie ook Problemen met de klassieke versie van Hangouts oplossen.

Bij gebruikers zonder profielfoto staan verschillende weergave-iconen

Als een gebruiker geen profielfoto heeft voor het account, bevat het gebruikersicoon in de klassieke versie van Hangouts soms de initialen en is het soms een anoniem icoon.
Oplossing: Vraag de gebruiker naar myaccount.google.com te gaan en een profielfoto toe te voegen aan het account. Als beheerder van uw organisatie kunt u ook een foto uploaden naar het profiel van een gebruiker.

De profielfoto kan niet worden gewijzigd met de iOS-app wanneer zowel Google+ als Google Foto's uitstaan

Als zowel Google+ als Google Foto's uitstaan in de Beheerdersconsole, kunnen gebruikers hun profielfoto niet wijzigen met de iOS-app voor de klassieke versie van Hangouts.
Oplossing: Gebruikers kunnen hun profielfoto wijzigen in de webinterface van de klassieke versie van Hangouts (hangouts.google.com).

Spellingcontrole wordt niet ondersteund in de Chrome-extensie voor de klassieke versie van Hangouts

De spellingcontrole wordt niet ondersteund in de Chrome-extensie voor de klassieke versie van Hangouts
De spellingcontrole wordt wel ondersteund op hangouts.google.com.
Sommige gebruikers kunnen geen gesprek in de klassieke versie van Hangouts starten met een of meer contacten

Beschrijving: Sommige gebruikers kunnen geen één-op-één-gesprekken starten met bepaalde mensen in hun contactenlijst. De gesprekken waarvoor dit geldt, bevatten geen berichten en zijn minstens 10 dagen inactief.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

In de klassieke versie van Hangouts staat de melding 'Dit feestje is voorbij' in terugkerende afspraken voor externe gebruikers

Beschrijving: Als er meerdere Agenda-afspraken zijn waaraan dezelfde link naar een videogesprek in de klassieke versie van Hangouts is toegevoegd, is het gesprek alleen tijdens de eerste afspraak beschikbaar voor externe genodigden. Als een externe gebruiker is uitgenodigd voor een Hangout met een naam, maar niet was uitgenodigd voor het vorige gesprek, wordt het bericht 'Dit feestje is voorbij' weergegeven.

Oplossing: Gebruik een andere naam voor de afspraak als de lijst met genodigden anders is dan die voor de eerste afspraak in de reeks.

Een deel van de berichten in Google Talk is niet zichtbaar in de chatgeschiedenis

Beschrijving: Dit probleem wordt ervaren door een klein aantal gebruikers die voldoen aan de volgende criteria:

 • Ze gebruiken momenteel Google Talk (in plaats van de klassieke versie van Hangouts)
 • Ze hebben in het verleden niet geüpgraded naar de klassieke versie van Hangouts en weer gedowngraded naar Google Talk
 • Ze hebben de chatgeschiedenis aangezet

Bij gebruikers die voldoen aan deze criteria is het mogelijk dat chatberichten die ze hebben verstuurd of gekregen tussen 11:00 uur PST op 13 januari en 8:00 uur PST op 21 januari niet zichtbaar zijn in de chatarchieven van Gmail en Google Vault.

Voor de duidelijkheid: deze chatberichten zijn wel verstuurd naar de juiste ontvangers.

Tijdelijke oplossing: Dit probleem deed zich tijdens bovenstaande tijdsperioden voor. Chatberichten die zijn verzonden sinds 21 januari zijn gewoon zichtbaar. We werken momenteel aan het herstellen van de zichtbaarheid van de betreffende Google Talk-chats zonder onderbrekingen in de services Google Talk, Gmail en Google Vault.

Presentaties worden blanco weergegeven wanneer een venster wordt gedeeld

Wanneer u een venster deelt in Meet en een Microsoft PowerPoint- of Keynote-presentatie afspeelt in het gedeelde venster, is de diavoorstelling blanco voor andere kijkers. Als u Afspelen of Diavoorstelling kiest, wordt de presentatie namelijk in de modus volledig scherm getoond, en u deelt maar één venster.

Oplossing: Deel het hele scherm voordat u een presentatie start in de modus Afspelen of Diavoorstelling.

Beheren

""  Beheer

Zie De beheerdersconsole gebruiken voor een overzicht van taken in de Beheerdersconsole.

Sommige typen gegevens worden mogelijk niet ondersteund door de Data Export-tool

Data Export biedt exportfuncties voor kernservices van Google Workspace. De export bevat echter mogelijk niet alles wat u zou verwachten. Als er momenteel bekende beperkingen zijn, worden deze hieronder weergegeven. In dit geval moeten bepaalde gegevens op een andere beschikbare manier worden geëxporteerd.

We zullen dit artikel updaten om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Data Export-tool.

Er zijn momenteel geen bekende beperkingen voor de Data Export-tool.

Neem contact op met Google Cloud-support voor meer informatie of hulp.

Regels voor content-compliance met reguliere expressies detecteren het soms niet als een .xls-bijlage in strijd is met de regel

Beschrijving: Bij geavanceerde contentovereenkomsten worden regels voor content-compliance met reguliere expressies soms niet getriggerd door xls-bestanden. Dit probleem doet zich soms ook voor bij andere bestandstypen, zoals .csv.

Google Workspace-account kan niet worden verwijderd, foutmelding: Er zijn actieve projecten in Google Cloud.

Datum gemeld: 31-07-2020

Beschrijving: Google Workspace-accounts kunnen niet worden verwijderd in de Beheerdersconsole als Cloud-bronnen (projecten, mappen etc.) die zijn gekoppeld aan de accounts nog steeds actief worden gebruikt.

Opmerking: Neem voordat u projecten verwijdert contact op met de eigenaren, omdat de apps van uw gebruikers of van een externe client mogelijk worden uitgevoerd in de projecten. Als u projecten verwijdert, kan dit leiden tot productiefouten voor client-apps in het Google Cloud-project waarin de app wordt uitgevoerd.

Oplossing: Voordat een hoofdbeheerder een Google Workspace-account verwijdert, moet deze eerst alle bijbehorende Google Cloud-projecten en -mappen verwijderen. Ga naar Google Cloud als u resources wilt vinden die aan uw Cloud-organisatie zijn gekoppeld. De hoofdbeheerder moet de rollen Organization Administrator, Folder Admin en Project Deleter (Organisatiebeheerder, Mapbeheerder en Projectverwijderaar) hebben om project- en mapbronnen te kunnen wijzigen.

Als uw Cloud-organisatie Apps Script-projecten heeft, moet u die samen met andere Cloud-projecten verwijderen voordat u het Google Workspace-account kunt verwijderen. Zie Get a list of Apps Script Google Cloud projects (Een lijst van Google Cloud-projecten in Apps Script ophalen) voor meer informatie.

U ziet wellicht een leeg venster als u gedeelde Drives probeert te beheren

Datum gemeld: 09-03-2018

Beschrijving: U ziet wellicht een leeg venster wanneer u gedeelde Drives probeert te beheren.

Beheer gebruikers van gedeelde Drives via de beheerderconsole > Apps > G Suite > Drive en Documenten > Gedeelde Drives beheren (niet beschikbaar in alle versies).

Oplossing: Zorg dat de beheerder een G Suite-licentie heeft met gedeelde Drives. Zorg dat de service 'Drive en Documenten' is ingeschakeld.

Het Vault-icon kan worden weergegeven in Workspace-versies waarbij Vault niet is inbegrepen

Beschrijving: Uw gebruikers zien mogelijk het Google Vault-icoon in de App Launcher, zelfs als Vault niet is inbegrepen bij uw Google Workspace-versie. Als dit het geval is, betaalt u niet voor Vault. Als gebruikers op het icoon klikken, zien ze een pagina waarop staat dat ze geen toegang hebben tot de service.

  Facturering ""  Gegevensmigratie en -synchronisatie
GCDS synchroniseert de licentie niet correct nadat het primaire e-mailadres van een gebruiker is gewijzigd

Beschrijving: Er is een probleem met Google Cloud Directory Sync (GCDS). Als u het primaire e-mailadres van een gebruiker wijzigt op de LDAP-server, wordt er geen rekening gehouden met de naamswijziging wanneer GCDS de licentie van de gebruiker synchroniseert. GCDS probeert de licentie toe te voegen aan de gebruiker waarvan de naam is gewijzigd en u ziet een 412-fout.

GCDS blijft proberen een bestaande gebruiker te maken

Beschrijving: Dit probleem doet zich in de volgende situaties voor in Google Cloud Directory Sync (GCDS):

 • Er is een lid van wie het primaire LDAP-adres een aliasadres is in Google Workspace.
 • Een gebruikersaccount heeft dezelfde gebruikersnaam voor twee aliasadressen (bijvoorbeeld gebruiker1 is de gebruikersnaam voor beide aliassen) en u heeft SUPRESS_DOMAIN ingeschakeld.

Als u een synchronisatie uitvoert, wordt de foutmelding 'Dubbele invoer gevonden voor adres' weergegeven. In het bericht staat dat de fout betrekking heeft op de Google-gebruiker, niet op het aliasadres.

School Directory Sync synchroniseert alleen met hoofddomeinen

Google School Directory Sync kan niet worden gebruikt met secundaire domeinen. Als u het bestand users.csv configureert voor School Directory Sync (SDS), moet u het hoofddomein gebruiken voor e-mailadressen van docenten en leerlingen.

""  Apparaatbeheer   Vault ""  Apparaatsynchronisatie

Zie ook Google Workspace gebruiken op mobiele apparaten.

Samenwerking

" "  Drive

Zie ook het Helpcentrum van Google Drive.

Bekende problemen met Drive voor desktop (voorheen Drive File Stream) Keynote-, Pages- en Omnigraffle-bestanden in pakketten worden weergegeven als mappen in Drive

Beschrijving: In het OS X-besturingssysteem wordt een groep bestanden in een directory 'pakket' genoemd, ook al wordt het getoond als een enkel bestand als u het bekijkt in Finder of andere OS X-tools. Dit soort pakketdirectory's wordt niet ondersteund door andere besturingssystemen, zoals Windows en Linux. Ook worden ze momenteel niet ondersteund in Drive.

Oplossing: Hoewel de bestanden als mappen worden weergegeven in Drive, worden ze normaal weergegeven nadat ze zijn geopend.

Videobestanden met dezelfde bestandsnaam zorgen ervoor dat 1 ervan niet wordt afgespeeld
Beschrijving: Als u een video upload naar Google Drive die dezelfde bestandsnaam heeft als 1 van de bestanden die al in de doelmap aanwezig is, wordt het oorspronkelijk bestand niet afgespeeld.
Oplossing: Gebruikers moeten de oorspronkelijke video downloaden om af te spelen of de oorspronkelijke video opnieuw uploaden met een andere bestandsnaam.
" "  Docs Formulieren  Formulieren Keep  Keep " "  Spreadsheets

Bekijk het Helpcentrum van Spreadsheets.

Google-spreadsheet is te groot om te bewerken

Beschrijving: In zeldzame gevallen wordt een Google-spreadsheet te groot om nog te worden bewerkt. De spreadsheet wordt dan weergegeven in de modus Alleen lezen.

Oplossing: Hoewel het document definitief in de modus Alleen lezen staat, kunnen individuele tabbladen meestal wel worden gekopieerd naar een nieuwe spreadsheet. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het tabblad. Ga naar Kopiëren naarand thenNieuwe spreadsheet om de nieuwe spreadsheet te maken. U kunt ook de spreadsheet downloaden of gegevens uit de spreadsheet kopiëren en plakken in een nieuw document.

In Google Spreadsheets biedt importrange een manier om een privacy-optie te omzeilen

Beschrijving: In Google Spreadsheets is importrange een manier om de optie 'Opties voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitzetten voor commentators en kijkers' uit te zetten.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

In Google Spreadsheets telt importrange mee voor de limiet voor het delen van items

Beschrijving: In Google Spreadsheets rekent importrange het blad dat wordt gedeeld mee voor de maximum deellimiet voor documenten, ook al worden deze gegevens alleen maar gedeeld met een ander document.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

In Google Spreadsheets kunnen gegevens uit cellen verdwijnen

Beschrijving: In zeer zeldzame gevallen kunnen de gegevens uit een cel in de huidige versie van een blad verdwijnen.

Oplossing: U kunt de ontbrekende gegevens herstellen door de bewerkingsgeschiedenis van de cel te bekijken.

Sites  Sites ""  Klassieke versie van Sites
Diep geneste groepen

Beschrijving: Het kan 48 uur duren voordat wijzigingen aan toegangsrechten in Google Sites zijn doorgevoerd in diep geneste groepen.

Presentaties  Presentaties

Onderwijs

""  Classroom

Bekijk het Helpcentrum van Google Classroom.

U kunt niet meerdere docentenaccounts in het LIS koppelen aan één e-mailadres
Beschrijving: Als u een eerder verwijderd docentenaccount opnieuw maakt met het oude e-mailadres van de docent, is het adres nog steeds gekoppeld aan het oude account in het leerlinginformatiesysteem (LIS).
Oplossing: Geef de betreffende gebruiker een nieuw e-mailadres om te gebruiken in Classroom en het LIS.
Als cijfers vanuit een opnieuw gekoppelde lesgroep worden geëxporteerd naar het LIS, worden ze gedupliceerd
Beschrijving: Als u Classroom ontkoppelt van het LIS en daarna weer koppelt, worden cijfers gedupliceerd in het LIS als u ze exporteert uit Classroom.
Opmerking: Dit geldt niet voor Skyward SMS 2.0
Oplossing: Docenten moeten eerdere opdrachten niet exporteren nadat lesgroepen opnieuw zijn gekoppeld, om dubbele cijfers te voorkomen.
Gearchiveerde lesgroepen blijven gekoppeld aan het LIS
Beschrijving: Gearchiveerde lesgroepen in Classroom worden niet ontkoppeld van het LIS.
Oplossing: Herstel de gearchiveerde lesgroep in Classroom en ontkoppel deze van het LIS. Daarna kunt u de Classroom-lesgroep opnieuw archiveren.
Eerder geëxporteerde opdrachten kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd nadat deze zijn verwijderd
Beschrijving: Classroom-opdrachten die zijn geëxporteerd naar het LIS kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd als ze zijn verwijderd uit het LIS.
Oplossing: De docent moet de opdracht opnieuw maken en het cijfer opnieuw invoeren in Classroom.

Docenten zien een 502-fout als ze cijfers downloaden voor grote lesgroepen

Beschrijving: Docenten zien een 502-fout als ze alle cijfers downloaden naar een csv-bestand voor een lesgroep
met meer dan 100 items in de updates en meer dan 100 leerlingen.
Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

Leerlingen kunnen geen voorbeeld van Drive-bestanden bekijken op mobiele apparaten als de instelling voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitstaat.

INTERNAL ONLY: The bug number for this issue is b/169106196.
Beschrijving: In de mobiele Classroom-app kunnen leerlingen geen voorbeeld bekijken van Drive-bestanden als de instelling voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitstaat.
Oplossing: Docenten kunnen de instelling voor downloaden, afdrukken en kopiëren wijzigen voor een bestand zodat leerlingen een voorbeeld van het bestand kunnen bekijken op een mobiel apparaat.

Orphaned classes occur when a primary teacher account is deleted

Description: After a primary teacher's account is deleted, classes can't be transferred to a co-teacher.

Workaround: No workaround at this time.

Hoe wordt een bekend probleem gedefinieerd

We werken eraan elk productprobleem te ontdekken en op te lossen. Sommige problemen worden hier mogelijk niet vermeld. Dit zijn de kenmerken van een bekend probleem:

 • Onverwacht gedrag kan steeds worden gereproduceerd.
 • Technici werken actief aan een oplossing voor het probleem.
 • Het probleem wordt wereldwijd ervaren en we hebben er een groot aantal supportaanvragen over ontvangen.

Wat geldt niet als Bekend probleem

 • Productuitval: De nieuwste informatie over productuitval wordt op het Google Workspace-statusdashboard gepost.
 • Functie-ideeën: We horen graag welke functies u nog zou willen gebruiken. Stuur ons gerust een functie-idee.
 • Problemen met weinig impact: We werken er ook aan problemen met weinig impact op te lossen, maar ze worden hier wellicht niet getoond. Als u denkt dat u een probleem heeft dat hier niet bij staat, kunt u contact met ons opnemen.

Wat kunt u verwachten bij een bekend probleem

We proberen elk probleem in de lijst met bekende problemen op te lossen. We kunnen echter niet laten weten hoelang dit duurt. Ondertussen voegen we tijdelijke oplossingen toe wanneer we deze vinden. Neem contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen heeft.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false