Bekende problemen met G Suite

 

Toegang

Cloud search  Cloud Search

Zie ook het Helpcentrum van Cloud Search.

Functies in de beheerdersconsole werken niet als er gebruikers van buiten het domein zijn ingelogd

Beschrijving: Als het Cloud Search-domein bijvoorbeeld sub.example.com is, moet u inloggen via admin@sub.example.com, niet via admin@example.com.

Zoekinstellingen zijn niet zichtbaar als het domein in de URL-balk een secundair domein is

Oplossing: Zoekinstellingen zijn niet zichtbaar als het domein in de URL-balk een secundair domein is van het G Suite-domein. Gebruik het hoofddomein dat op de witte lijst staat.

Fout 400 Invalid scope (ongeldig bereik) bij gebruik van API via developers.google.com

Oplossing: Verwijder alle bereiken behalve https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.

" "  Drive

Zie ook het Helpcentrum van Google Drive.

Templates worden niet weergegeven nadat ze zijn verzonden naar de galerij

Beschrijving: Gebruikers die proberen hetzelfde document te uploaden als een nieuwe template, krijgen de melding dat de template al bestaat.

Oplossing: Kopieer het document en stel de instelling voor delen in op Mensen binnen <uw domein> kunnen dit document vinden en openen of een optie waarbij het bestand nog meer openbaar wordt gemaakt. Verzend vervolgens de kopie van het document naar de galerij.

In Google Spreadsheets biedt importrange een manier om een ​​privacy-optie te omzeilen

Beschrijving: In Google Spreadsheets is importrange een manier om de optie 'Opties voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitschakelen voor commentators en kijkers' uit te schakelen.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

Keynote-, Pages- en Omnigraffle-bestanden in pakketten worden weergegeven als mappen in Drive

Beschrijving: In het OS X-besturingssysteem wordt een groep bestanden in een directory geïdentificeerd als 'pakket', ook al verschijnt dit pakket als een enkel bestand als het wordt bekeken in Finder of andere OS X-tools. Dit soort pakketdirectory's wordt niet ondersteund door andere besturingssystemen, zoals Windows en Linux. Ook worden ze momenteel niet ondersteund in Drive.

Oplossing: Hoewel de bestanden als mappen worden weergegeven in Drive, worden ze normaal weergegeven nadat ze zijn geopend.

Word-documenten die zijn opgeslagen in de map DriveFS, staan als zip-bestand in Drive

Beschrijving: Word-documenten die zijn opgeslagen in de map DriveFS, staan als zip-bestand in Drive.

Oplossing: Maak een kopie van het betreffende bestand in de map 'Drive File Stream'. Het nieuwe bestand zou nu juist moeten worden weergegeven in Google Drive op het web.

Communicatie

" "  Agenda

Zie Problemen oplossen in het Helpcentrum van Google Agenda.

Diep geneste groepen

Beschrijving: Het kan 48 uur duren voordat wijzigingen aan afspraakrechten in Google Agenda zijn doorgevoerd in diep geneste groepen.

Ontbrekende e-mailmeldingen bij het maken van een nieuwe Agenda-afspraak

Datum gemeld: 15-05-2017

Beschrijving: In uitzonderlijke gevallen ontvangen gebruikers geen e-mailmelding wanneer ze worden uitgenodigd voor een nieuwe Agenda-afspraak.

Oplossing: Organisaties waarin dit probleem zich voordoet, kunnen dit voorkomen door de gebruikers te vragen het volgende te doen:

 • Agenda-afspraken niet aanpassen meteen nadat deze zijn gemaakt.
 • De instelling 'Afspraken automatisch weigeren als er een planningsconflict optreedt' uitschakelen.
 • Niet een grote groep (meer dan tweehonderd leden) en een faciliteit (zoals een meetingruimte) tegelijk toevoegen wanneer een Agenda-afspraak wordt gemaakt.

De eigenaar van een afspraak kan niet worden gewijzigd

Beschrijving: Bij grote afspraken (tweehonderd gasten of meer) kunt u de eigenaar van de afspraak niet wijzigen, zelfs niet als u schrijftoegang heeft tot de agenda. Elk lid van een groep wordt ook meegerekend als gast. Als u dus een groep met tweehonderd leden uitnodigt voor een afspraak, wordt die afspraak beschouwd als een grote afspraak.
 
Contacts   Contacten

Zie ook Help voor de directory.

Ondersteuning voor machtigen en de oude Contacten-UI zijn niet meer geïntegreerd in Gmail

Beschrijving: De oude Contacten-UI is niet meer geïntegreerd in Gmail, maar kan worden geopend via contacts.google.com. Gmail-gemachtigden hebben geen toegang meer tot gemachtigd Contactbeheer. Zie Een andere gebruiker toegang geven tot uw contacten als u mensen wilt machtigen in Contacten. Als uw organisatie wel mensen moet machtigen voor contacten in Gmail, kunnen we u helpen deze gemachtigden te migreren naar de Contacten-UI. Als u hiervoor een verzoek wilt indienen of vragen heeft over deze wijziging, opent u een supportaanvraag en vermeldt u daarin referentienummer 115433759.

 • Machtigen wordt in de toekomst wel ondersteund.
 • De Contacten-UI ondersteunt nog wel machtigen in Contacten wanneer de UI wordt geopend in de zelfstandige modus.
 • In de zelfstandige Contacten-UI vindt u de mogelijkheid mensen te machtigen in de linkernavigatiebalk.
Contactgroepen zijn niet beschikbaar voor gemachtigden

Beschrijving: We hebben vastgesteld dat het voor sommige gebruikers nodig was dat gemachtigden contactgroepen konden beheren in de oude versie van machtigen in Gmail. Deze functie is anders in de nieuwe versie. Gemachtigden kunnen nog wel individuele en groepen contacten bekijken, maken en e-mailen als ze hiervoor zijn gemachtigd in Gmail, maar kunnen contactgroepen niet aanpassen of verwijderen. Net als eerst kunnen contacten en contactgroepen worden geopend via de kiezer in Contacten, door te klikken op de link Aan in het venster Opstellen in Gmail. Gebruikers die eerder machtigen in Gmail gebruikten om andere aspecten van contacten te beheren, worden aangeraden machtigen in te stellen binnen Contacten.

" "  Gmail  

Zie Een probleem oplossen in het Helpcentrum van Gmail.

De nieuwe Gmail-UI ondersteunt machtigen van Contacten niet impliciet

Datum gemeld: 11-09-2018

Beschrijving: In het verleden was in sommige gevallen machtigingstoegang tot Contacten impliciet toegestaan, wanneer mensen in de klassieke Gmail-UI werden gemachtigd. In de nieuwe Gmail-UI moeten machtigingen voor contacten echter expliciet worden toegewezen. Deze procedure is gewijzigd wegens beveiligingsredenen. Als u de voormalige impliciete machtigingsstructuur wilt dupliceren, neemt u contact op met support om de mogelijkheden te bespreken. Vermeld referentienummer 115433759.

Google plus  Google+
Er wordt een 404-fout weergegeven bij Google+ Chrome-extensies

Beschrijving: Klanten die Google+ Chrome-extensies gebruiken, zien wellicht minder functies of een 404-fout.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

" "  Groepen ChatHangouts Chat

Soms worden Hangouts Chat-activiteiten niet zoals verwacht opgeslagen in het logboek

Meer informatie over het controlelogboek van Hangouts Chat.
Oplossing: Geen.

De spellingcontrole wordt niet ondersteund in de systeemeigen apps voor Windows en macOS.

De spellingcontrole wordt niet ondersteund in de systeemeigen apps van Hangouts Chat voor Windows en macOS.
Oplossing: Geen.
" "  Hangouts Meet

Zie ook Bekende problemen.

De Reporting-API's die beschikbaar zijn voor de klassieke versie van Hangouts, werken niet voor Hangouts Meet

Bij verzoeken aan de bestaande Reporting-API voor Hangouts komen er geen gegevens over Hangouts Meet terug.

Mensen kunnen een deelnemer die een MacOS-computer gebruikt, niet horen

In sommige gevallen veroorzaken de instellingen van een Apple® Mac®-computer dat Meet de microfoon niet kan gebruiken.

Oplossing

 1. Hef het dempen van het apparaat op.
  1. Ga naar de systeeminstellingen van het apparaat.
  2. Controleer of de microfoon is ingeschakeld.
 2. Hef het dempen op in Meet: klik onderaan het scherm op Dempen opheffen Dempen.
  Tip: Andere mensen kunnen u dempen, maar kunnen dit niet opheffen.
 3. Op computers met Mojave® versie 10.14 of hoger moet u de Chrome-browser en Firefox® toegang geven tot de microfoon van uw computer in de privacyinstellingen.

  1. Ga naar Systeemvoorkeuren en dan Beveiliging en privacy.

  2. Selecteer Privacy en dan Microfoon.
  3. Vink het vakje aan naast Google Chrome of Firefox.
 4. Voer chrome://restart in een Chrome-browsertabblad in om Chrome opnieuw op te starten en alle Chrome-apps en -extensies te resetten.
 5. Start de computer opnieuw op.

Bekijk meer informatie over aanvullende opties om het dempen van de microfoon op uw computer op te heffen.

Faciliteiten in verschillende tijdzones kunnen niet worden geboekt voor afspraken die de hele dag duren

Wanneer een gebruiker een ruimte of faciliteit toevoegt aan een afspraak die de hele dag duurt, wordt deze geboekt in UTC (een gecoördineerde universele tijdzone) van middernacht tot middernacht de volgende dag, ongeacht de tijdzone van de ruimte. Hierdoor kan de faciliteit worden weergegeven als beschikbaar, maar kunnen gebruikers deze toch niet boeken.

Oplossing

Wanneer u een faciliteit toevoegt in een andere tijdzone, plant u de afspraak voor 24 uur in plaats van Hele dag te selecteren.

Presentaties worden niet weergegeven wanneer een venster wordt gedeeld

Als u een Microsoft® PowerPoint- of Keynote®-presentatie in de afspeel- of presentatieweergave in een venster wilt delen, wordt de diavoorstelling niet aan kijkers weergegeven. Dit komt omdat de presentatie wordt geopend op volledig scherm en u alleen een venster deelt.

Oplossing

Deel het hele scherm voordat u de presentatie opent.
Klassieke versie van Hangouts

Zie ook Problemen met de klassieke versie van Hangouts oplossen.

Bij gebruikers zonder profielfoto staan verschillende weergavepictogrammen

Als een gebruiker geen profielfoto heeft voor zijn account, bevat het gebruikerspictogram in de klassieke versie van Hangouts soms de initialen en is het soms een anoniem pictogram.
Oplossing: Vraag de gebruiker naar myaccount.google.com te gaan en een profielfoto toe te voegen aan zijn G Suite-account. Als beheerder van uw organisatie kunt u ook een foto uploaden naar het profiel van een gebruiker.

De profielfoto kan niet worden gewijzigd met de iOS-app wanneer zowel Google+ als Google Foto's zijn uitgeschakeld

Als zowel Google+ als Google Foto's zijn uitgeschakeld in de beheerdersconsole, kunnen gebruikers hun profielfoto niet wijzigen met de iOS-app voor de klassieke versie van Hangouts.
Oplossing: Gebruikers kunnen hun profielfoto wijzigen in de webinterface van de klassieke versie van Hangouts (hangouts.google.com).

Spellingcontrole wordt niet ondersteund in de Hangouts Chrome-extensie

De spellingcontrole wordt niet ondersteund in de Hangouts Chrome-extensie.
De spellingcontrole wordt wel ondersteund door Hangouts in de webbrowser.
Sommige gebruikers kunnen geen Hangouts starten met een of meer contacten

Beschrijving: Sommige gebruikers kunnen geen één-op-één-gesprekken starten met bepaalde mensen in hun contactenlijst. De gesprekken waarvoor dit geldt, bevatten geen berichten en zijn minstens tien dagen inactief.

Oplossing: Er zijn momenteel geen oplossingen voor dit probleem.

Hangouts geeft de melding 'Dit feestje is voorbij' in terugkerende afspraken voor externe gebruikers

Beschrijving: Als er meerdere Agenda-afspraken zijn waaraan dezelfde link naar een Hangouts-videogesprek is toegevoegd, is het gesprek alleen tijdens de eerste afspraak beschikbaar voor externe genodigden. Als een externe gebruiker is uitgenodigd voor een Hangout met een naam, maar niet is uitgenodigd voor het vorige gesprek, wordt het bericht 'Dit feestje is voorbij' weergegeven.

Oplossing: Gebruik een andere naam voor de afspraak als de lijst met genodigden anders is dan die voor de eerste afspraak in de reeks.

Een deel van de berichten in Google Talk is niet zichtbaar in de chatgeschiedenis

Beschrijving: Dit probleem wordt ervaren door een klein aantal G Suite-gebruikers die voldoen aan de volgende criteria:

 • Ze gebruiken momenteel Google Talk (in plaats van Google Hangouts)
 • Ze hebben in het verleden niet geüpgraded naar de klassieke versie van Hangouts en weer gedowngraded naar Google Talk
 • Ze hebben de chatgeschiedenis ingeschakeld

Bij gebruikers die voldoen aan deze criteria is het mogelijk dat chatberichten die zijn verzonden en ontvangen tussen 11:00 uur PST op 13 januari en 8:00 uur PST op 21 januari niet zichtbaar zijn in de chatarchieven van Gmail en Google Vault.

Om het bereik van het probleem te verduidelijken: de chats zijn succesvol verzonden naar de juiste ontvangers.

Tijdelijke oplossing: Dit probleem deed zich tijdens bovenstaande tijdsperioden voor. Chatberichten die zijn verzonden sinds 21 januari zijn gewoon zichtbaar. We werken momenteel aan het herstellen van de zichtbaarheid van de betreffende Google Talk-chats zonder onderbrekingen in de services Google Talk, Gmail en Google Vault.

Presentaties worden niet weergegeven wanneer een venster wordt gedeeld

Wanneer u een venster deelt in Meet en een Microsoft PowerPoint- of Keynote-presentatie afspeelt in het gedeelde venster, is de diavoorstelling niet zichtbaar voor andere kijkers. Wanneer u 'Afspelen' of 'Diavoorstelling weergeven' kiest, wordt de presentatie namelijk in de modus volledig scherm weergegeven. U deelt slechts één venster.

Oplossing: Deel het hele scherm voordat u een presentatie start in de modus Afspelen of Diavoorstelling.

Controle

  Beheer

Zie Uw beheerdersconsole gebruiken voor een overzicht van taken in de beheerdersconsole.

Regels voor content-compliance met reguliere expressies detecteren het soms niet als een .xls-bijlage in strijd is met de regel

Beschrijving Bij geavanceerde contentovereenkomsten worden regels voor content-compliance met reguliere expressies soms niet getriggerd door .xls-bestanden. Dit probleem kan zich soms ook voordoen bij andere bestandstypen, zoals .csv.

U ziet wellicht een leeg venster wanneer u gedeelde Drives probeert te beheren

Datum gemeld: 09-03-2018

Beschrijving: U ziet wellicht een leeg venster wanneer u gedeelde Drives probeert te beheren.

Beheer gebruikers van gedeelde Drives via de beheerderconsole > Apps > G Suite > Drive en Documenten > Gedeelde Drives beheren (niet beschikbaar in alle versies).

Oplossing: Zorg dat de beheerder een G Suite-licentie heeft met gedeelde Drives. Zorg dat de service 'Drive en Documenten' is ingeschakeld.

  Facturering Migration tool known issues  Gegevensmigratie
  Vault   Apparaatsynchronisatie

Zie ook G Suite gebruiken op mobiele apparaten.

G Suite Sync for Microsoft Outlook

GSSMO geeft geen zoekresultaten weer

Beschrijving: In GSSMO met Outlook worden geen zoekresultaten weergegeven als de tool wordt uitgevoerd op bepaalde versies van Microsoft Windows. Als dit probleem voor u geldt, moet u de nieuwste updates voor Microsoft Office installeren. U vindt meer informatie in Bekende problemen met Outlook in de beveiligingsupdates van juni 2017. Bekijk met name probleem 5.

Samenwerking

" "  Documenten Forms  Formulieren Keep  Keep " "  Spreadsheets Sites  Sites   Klassieke versie van Sites
Diep geneste groepen

Beschrijving: Het kan 48 uur duren voordat wijzigingen aan toegangsrechten in Google Sites zijn doorgevoerd in diep geneste groepen.

Slides  Presentaties

Onderwijs

  Classroom   Expedities

Hoe wordt een bekend probleem gedefinieerd

We werken eraan elk productprobleem te ontdekken en op te lossen. Sommige problemen worden hier mogelijk niet vermeld. Dit zijn de kenmerken van een bekend probleem:

 • Onverwacht gedrag kan steeds worden gereproduceerd.
 • Technici werken actief aan een oplossing voor het probleem.
 • Het probleem wordt wereldwijd ervaren en er is een groot aantal ondersteuningsaanvragen voor gedaan.

Wat geldt niet als 'Bekend probleem'

 • Productuitval: De nieuwste informatie over uitval van producten wordt op het G Suite-statusdashboard gepost.
 • Functie-ideeën: We horen graag welke functies u nog zou willen gebruiken. Stuur ons gerust een functie-idee.
 • Problemen met weinig impact: We werken er ook aan problemen met weinig impact op te lossen, maar ze worden hier wellicht niet getoond. Als u denkt dat u een probleem heeft dat hier niet bij staat, kunt u contact met ons opnemen.

Wat kunt u verwachten bij een bekend probleem

We proberen elk probleem in de 'Bekende problemen' op te lossen. We kunnen echter niet laten weten hoelang dit duurt. Ondertussen voegen we tijdelijke oplossingen toe wanneer we deze vinden. Neem contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?