วิธีสร้างกลุ่ม


บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite หากต้องการจัดการกลุ่มของคุณเอง ให้ดูที่หัวข้อความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Groups" "

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite Groups คุณจะสร้าง Google Groups สำหรับองค์กรได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google, Groups API หรือ Google Cloud Directory Sync (GCDS) หากเปิดใช้ Groups for Business คุณจะสร้างกลุ่มสำหรับองค์กรในอินเทอร์เฟซของ Google Groups ที่ groups.google.com ได้อีกด้วย


เปิดทั้งหมด|ปิดทั้งหมด

ตำแหน่งที่คุณสร้างกลุ่มนั้นมีความสำคัญ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่สร้างในแต่ละอินเทอร์เฟซ

กลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบ, Directory API และ Google Cloud Directory Sync จะใช้เป็นกลุ่มประเภทใดก็ได้

กลุ่มที่สร้างใน Google Groups (groups.google.com) จะใช้เป็นกลุ่มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้เท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทกลุ่มที่คุณสร้างได้ ตำแหน่งที่สร้าง และกำหนดให้ต้องใช้ Groups for Business หรือไม่

อินเทอร์เฟซที่คุณสร้างกลุ่มในองค์กร กลุ่มการเข้าถึงและการกำหนดค่า กลุ่มเฉพาะรายชื่ออีเมล กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันและฟอรัมถาม & ตอบ (ภายในและภายนอก)
คอนโซลผู้ดูแลระบบ: หน้าแรกจากนั้นกลุ่ม ใช่ ได้ ได้ แต่หลังจากที่สร้างกลุ่มเหล่านี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบแล้ว คุณจะต้องเลือกประเภทกลุ่มใน Google Groups (groups.google.com) โดยจะใช้อินเทอร์เฟซนั้นได้เฉพาะเมื่อเปิด Groups for Business เท่านั้น
ใช่ ได้ ได้ แต่หากต้องการใช้ฟีเจอร์ใน Google Groups (groups.google.com) คุณต้องเปิด Groups for Business
Google Groups groups.google.com ไม่ได้ ได้ ได้ สำหรับกลุ่มภายในองค์กร คุณต้องเปิด Groups for Business
กลุ่มในคอนโซล Google Cloud Platform ได้ ไม่ได้ ได้ สำหรับกลุ่มภายในองค์กร คุณต้องเปิด Groups for Business

วิธีสร้างกลุ่ม

การใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ Groups
 3. คลิกสร้างกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 4. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ แล้วคลิกถัดไป
   
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  ชื่อ
  ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
  • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

   

   

  คำอธิบาย

  วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

  อีเมลกลุ่ม

  ​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากคุณมีโดเมนมากกว่า 1 รายการ โปรดเลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการนี้ อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

  ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

  หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

  เจ้าของกลุ่ม (ไม่บังคับ) ค้นหาชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ที่จะมีบทบาทเป็นเจ้าของกลุ่มนี้
 5. เลือกการตั้งค่าสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีบทบาทเจ้าของ ผู้จัดการ และสมาชิก จากนั้นเลือกว่าจะเปิดกลุ่มให้สำหรับทั้งองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร (ผู้ใช้ภายนอก) หรือไม่
   
 6. การตั้งค่า

  คำอธิบาย

  ประเภทการเข้าถึง

  เลือกประเภทการเข้าถึงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเลือกการตั้งค่าด้วยตนเอง ดังนี้

  • สาธารณะ - เปิดให้ทุกคนในองค์กร นอกจากนี้ยังจะเปิดให้บุคคลอื่นนอกองค์กรได้อีกด้วยโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า กลุ่มที่มีการตั้งค่าสาธารณะอาจได้รับจดหมายขยะมากขึ้น เพราะผู้ส่งที่เป็นอันตรายมักส่งจดหมายขยะไปยังอีเมลที่พบในเว็บไซต์สาธารณะ
  • ทีม - เปิดให้ทีมเฉพาะในองค์กร โดยเลือกการตั้งค่านี้เพื่อสร้างกลุ่มสำหรับแผนกหรือทีมภายในองค์กรโดยเฉพาะ
  • ประกาศเท่านั้น - ใช้เพื่อแพร่ภาพข้อมูลไปยังกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ใช้การตั้งค่านี้สำหรับกลุ่มที่รับข่าวสารของบริษัท
  • จำกัด - การตั้งค่ากลุ่มส่วนตัวสำหรับพนักงานที่แชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • กำหนดเอง - แสดงการตั้งค่าที่กำหนดค่าด้วยตนเอง

  การตั้งค่าการเข้าถึง

  เลือกการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละหมวดหมู่ โดยการตั้งค่าต่อไปนี้เป็นพื้นฐานของสิ่งที่ผู้ใช้จะทำได้ในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม คุณจะตั้งค่าสิทธิ์ตามบทบาทสำหรับกลุ่มใน Google Groups ได้ใน groups.google.com ด้วยเช่นกัน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่ม

  หมายเหตุ: หมวดหมู่ภายนอกหมายถึงทุกคนที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งบุคคลภายนอกจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกกลุ่มก็ได้

  • ติดต่อเจ้าของ - ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลถึงเจ้าของกลุ่มได้โดยตรง
  • ดูสมาชิก - ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดูสมาชิกกลุ่ม
  • ดูหัวข้อ - ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดูหัวข้อที่โพสต์ในกลุ่ม ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกซึ่งอยู่ภายนอกองค์กร (บุคคลภายนอก) จะดูหัวข้อต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อตั้งค่าตัวเลือกการแชร์ของ Groups for Business เป็นสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
  • เผยแพร่โพสต์ - ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อความไปยังกลุ่ม

  การตั้งค่าการเป็นสมาชิก

  เลือกว่าสมาชิกในกลุ่มที่มีเจ้าของ ผู้จัดการ หรือบทบาทของสมาชิกจะเพิ่มคนในกลุ่มได้โดยตรง เชิญคนเข้าร่วมกลุ่ม และอนุมัติคำขอเข้าร่วมกลุ่มได้หรือไม่

  ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มได้

  เลือกวิธีเพิ่มคนในกลุ่ม

  • ทุกคนในองค์กรถามได้ - ผู้คนในองค์กรต้องถามและขออนุมัติก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้
  • ทุกคนในองค์กรเข้าร่วมได้ - ผู้คนในองค์กรจะเพิ่มตนเองไปยังกลุ่มได้โดยตรง
  • เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น - ผู้คนจะเข้าร่วมกลุ่มได้ก็ต่อเมื่อได้รับเชิญเท่านั้น 

  อนุญาตสมาชิกนอกองค์กร

  ปิดการตั้งค่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มบุคคลภายนอกลงในกลุ่ม หรือเปิดการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกลุ่ม

  หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ G Suite ของ Google Groups คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกในกลุ่มโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้

   

 7. คลิกสร้างกลุ่มโปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้

ขั้นตอนถัดไป

การใช้ Groups แบบใหม่

ฟีเจอร์นี้ต้องเปิดใช้ Google Groups for Business

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกสร้างกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 3. กรอกข้อมูลและเลือกการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม
  ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 4. คลิกสร้างกลุ่ม

โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้


ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าสำหรับ Groups แบบใหม่

ข้อมูลกลุ่ม

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

 

 

อีเมลของกลุ่ม

​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากคุณมีโดเมนมากกว่า 1 รายการ โปรดเลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการนี้ อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายของกลุ่ม

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตัวเลือก  คำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มได้โดยการค้นหาชื่อของกลุ่ม อีเมล หรือการสนทนา หากคุณใช้ Groups ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กร
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มนี้

เลือกตัวเลือก

 • ผู้ใช้ที่เชิญเท่านั้น - ผู้ใช้จะต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยจะเพิ่มตนเองโดยตรงหรือขอเข้าร่วมไม่ได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้น - ผู้ใช้ในองค์กรจะเพิ่มตนเองเข้าสู่กลุ่มได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรจะส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้ในองค์กรจะขอให้เพิ่มตนเองลงในกลุ่มได้ 
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนา เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนาที่โพสต์ไปยังกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ เลือกผู้ที่ส่งข้อความไปยังอีเมลของกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม 

การเพิ่มสมาชิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
สมาชิกกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มจะมีบทบาทสมาชิก ผู้ที่มีบทบาทอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีบทบาทสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ผู้จัดการกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการดำเนินการได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการลบกลุ่มหรือกำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ โดยกลุ่มหนึ่งจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้
เจ้าของกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นเจ้าของ  

สมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของจะมีสิทธิ์ต่อไปนี้

 • ส่งข้อความไปยังกลุ่ม
 • เพิ่มหรือนำสมาชิกในกลุ่มออก ซึ่งรวมถึงเจ้าของด้วย
 • เปลี่ยนบทบาทของสมาชิก (เช่น เปลี่ยนจากสมาชิกเป็นเจ้าของ)
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากลุ่ม
 • ลบกลุ่ม
 • ส่งออกสมาชิกและข้อความของกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณมอบหมายบทบาทเจ้าของให้กับสมาชิกกลุ่มคนใดก็ได้ แต่กลุ่มหนึ่งจะมีบทบาทเจ้าของในอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

 

ข้อความต้อนรับ ข้อความที่ส่งถึงผู้คน เมื่อมีการเพิ่มบุคคลดังกล่าวลงในกลุ่มโดยไม่ได้ส่งคำเชิญ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเท่านั้น
ข้อความเชิญ ข้อความที่ส่งถึงบุคคลในคำเชิญทางอีเมลเพื่อชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยผู้ได้รับเชิญจะต้องคลิกลิงก์ในคำเชิญเพื่อเข้าร่วม ซึ่งจะใช้ได้ต่อเมื่อปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเอาไว้เท่านั้น 
การสมัครรับข้อมูล

การตั้งค่ากำหนดสำหรับการรับอีเมลจากกลุ่ม โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • อีเมลแต่ละฉบับ - ส่งข้อความแยกทีละรายการเมื่อมีการโพสต์ไปยังกลุ่ม
 • สรุปโดยย่อ - รวมเนื้อหาทั้งหมดของอีเมลสูงสุด 25 ฉบับเป็นอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
 • เนื้อหาโดยรวม - สรุปข้อความของอีเมลสูงสุด 150 ฉบับในอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
 • ไม่ส่งอีเมล - ระบบจะไม่ส่งข้อความจากกลุ่ม
เพิ่มสมาชิกโดยตรง

เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มโดยตรงหรือเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมก็ได้

หากเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรง: ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ที่ระบุเข้าไปในกลุ่มโดยใช้การตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลตามที่คุณเลือกไว้ สมาชิกจะเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลได้ในภายหลัง

หากปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรง: ผู้ใช้ที่ระบุจะได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มหลังจากตอบรับคำเชิญแล้วเท่านั้น

การใช้ Groups แบบคลาสสิก

ฟีเจอร์นี้ต้องเปิดใช้ Google Groups for Business

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกสร้างกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 3. กรอกข้อมูลและเลือกการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม
  ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 4. คลิกสร้างกลุ่ม

โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้


ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าสำหรับ Groups แบบคลาสสิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

 

 

อีเมลกลุ่ม

​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากคุณมีโดเมนมากกว่า 1 รายการ โปรดเลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการนี้ อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายกลุ่ม

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

ภาษาหลักของกลุ่ม ระบบจะใช้ภาษาของอีเมลสำหรับข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้นซึ่งจะส่งถึงสมาชิกกลุ่ม โดยรวมถึงเนื้อหาในอีเมลสรุปและส่วนท้ายด้วยภาษาที่ใช้สำหรับข้อความที่ระบบสร้างให้กับสมาชิกในกลุ่ม ข้อความดังกล่าวรวมถึงการแจ้งเตือนและส่วนท้าย
ประเภทกลุ่ม เลือกรายชื่ออีเมลของประเภทกลุ่ม
สิทธิ์ขั้นพื้นฐาน

สิทธิ์สำหรับ

 • ระดับการเข้าถึงกลุ่ม: ผู้ที่ดูอีเมลและคำอธิบายของกลุ่มได้
 • ดูหัวข้อ: ผู้ที่ดูหัวข้อในกลุ่มได้
 • โพสต์: ผู้ที่โพสต์ข้อความไปยังกลุ่มได้
 • เข้าร่วมกลุ่ม: ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มได้
ใน Google Groups API หรือใช้ GCDS
คุณจะสร้างกลุ่มโดยใช้ Google Groups API หรือเครื่องมือที่ใช้ Directory API ได้ เช่น Google Cloud Directory Sync (GCDS) โดยกลุ่มที่สร้างโดยใช้ API จะมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
 • ไดเรกทอรีของกลุ่ม: ไม่แสดงกลุ่มนี้ในไดเรกทอรี
 • เข้าร่วมกลุ่ม: ทุกคนในองค์กรสามารถขอเข้าร่วม
 • เพิ่มสมาชิก: เจ้าของและผู้จัดการกลุ่ม
 • เชิญสมาชิก: เจ้าของและผู้จัดการกลุ่ม
 • อนุญาตผู้ใช้ใหม่ที่ไม่อยู่ใน {domain}: ไม่
 • ดูสมาชิก: เจ้าของและผู้จัดการกลุ่ม
 • ดูหัวข้อ: สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม
 • โพสต์: ทุกคนจากโดเมนของคุณสามารถโพสต์ได้
 • กลั่นกรองข้อความ: ไม่มี

กลุ่มที่สร้างโดยใช้ API จะแก้ไขได้โดยใช้สิ่งต่อไปนี้

ใช้ Groups ในคอนโซล GCP (เบต้า)

ฟีเจอร์นี้ต้องเปิดใช้ Google Groups for Business

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Cloud Platform
 2. จากเมนู ให้เลือก IAM และผู้ดูแลระบบจากนั้นกลุ่ม
 3. คลิกสร้างที่ด้านซ้ายบน
 4. ป้อนข้อมูลสำหรับกลุ่มและเพิ่มสมาชิก
  ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 5. คลิกส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการกลุ่มในคอนโซล GCP


ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าสำหรับ Groups ใน GCP เวอร์ชันเบต้า

ข้อมูลกลุ่ม

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

 

 

อีเมลของกลุ่ม

อีเมลนี้ใช้เป็นอีเมลหลักประจำตัวของกลุ่มเมื่อตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์ของ IAM นอกจากนี้ยังใช้ส่งอีเมลถึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มอีกด้วย อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายกลุ่ม

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

กลุ่มใหม่จะสร้างด้วยค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

 • ทั้งองค์กรจะเห็นและค้นหากลุ่มได้
 • เฉพาะสมาชิกกลุ่มเท่านั้นที่ดูรายชื่อสมาชิกได้
 • ทุกคนในองค์กรจะโพสต์และดูหัวข้อได้

การเพิ่มสมาชิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
สมาชิกกลุ่ม อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มและมอบหมายบทบาทสมาชิก
ผู้จัดการกลุ่ม อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มและมอบหมายบทบาทผู้จัดการ ผู้จัดการดำเนินการได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการลบกลุ่มหรือกำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ โดยกลุ่มหนึ่งจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้
เจ้าของกลุ่ม อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มและมอบหมายบทบาทเจ้าของ

สมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของจะมีสิทธิ์ต่อไปนี้

 • ส่งข้อความไปยังกลุ่ม
 • เพิ่มหรือนำสมาชิกในกลุ่มออก ซึ่งรวมถึงเจ้าของด้วย
 • เปลี่ยนบทบาทของสมาชิก (เช่น เปลี่ยนจากสมาชิกเป็นเจ้าของ)
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากลุ่ม
 • ลบกลุ่ม
 • ส่งออกสมาชิกและข้อความของกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณมอบหมายบทบาทเจ้าของให้กับสมาชิกกลุ่มคนใดก็ได้ แต่กลุ่มหนึ่งจะมีบทบาทเจ้าของในอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

 

ใช้กลุ่มที่เพิ่งสร้าง

ส่งข้อความกลุ่ม

โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้

รายการไดเรกทอรี Groups
ระบบอาจใช้เวลาดำเนินการถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่กลุ่มใหม่จะปรากฏในไดเรกทอรี Groups ซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะเข้าถึงได้ หากต้องการซ่อนกลุ่มจากไดเรกทอรี คุณต้องอนุญาตให้เจ้าของกลุ่มซ่อนกลุ่มก่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเลือกการแชร์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร