Tworzenie grupy

Jako administrator możesz utworzyć grupę dla organizacji w konsoli administracyjnej Google lub przy użyciu usługi Grupy dyskusyjne Google dla Firm. W Grupach dyskusyjnych Google dla Firm możesz skonfigurować niektóre ustawienia, takie jak typ tworzonej grupy. Zamiast listy e-mailowej do przesyłania ogłoszeń możesz utworzyć forum internetowe do interaktywnych dyskusji.

Sposoby tworzenia grup

Tworzenie grupy w konsoli administracyjnej

 

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz grupę.

 4. Podaj następujące szczegóły:
  Ustawienie Opis
  Nazwa Wpisz nazwę grupy. Dowiedz się więcej o wskazówkach dotyczących nazw grup.
  Opis (Opcjonalnie) Dodaj opis, aby ułatwić użytkownikom zidentyfikowanie przeznaczenia grupy. Wpisz tam na przykład informacje opisujące jej członków, typy wiadomości wysyłanych w ramach tej grupy i linki do najczęstszych pytań na jej temat, pokrewnych grup itp.
  Adres e-mail grupy Adres e-mail grupy. Jeśli konto Google Twojej organizacji ma wiele domen, wybierz odpowiednią z menu.
  Właściciele grupy (Opcjonalnie) Wyszukaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail użytkowników, którzy będą pełnić rolę właścicieli tej grupy.
     
  • Poziom dostępu – wybierz poziom dostępu z listy. Dowiedz się więcej o przypisywaniu poziomów dostępu do grupy.
  • (Opcjonalnie) Dodaj wszystkich użytkowników – zaznacz to pole, aby dodać do grupy wszystkich użytkowników z organizacji.
 5. Wybierz ustawienia grupy dla użytkowników z różnymi rolami (właściciele, menedżerowie i członkowie grupy) oraz kreśl, czy grupa ma być otwarta dla całej organizacji i osób spoza organizacji (użytkowników zewnętrznych):
   
  Ustawienie Opis
  Typ dostępu

  Wybierz wstępnie skonfigurowany typ dostępu lub określ ustawienia ręcznie:

  • Publiczna – otwarta dla wszystkich w Twojej domenie. Dodatkowo możesz otworzyć taką grupę dla osób spoza domeny. Grupy publiczne mogą otrzymywać więcej spamu. Złośliwi nadawcy często wysyłają niechciane wiadomości na adresy e-mail, które można znaleźć na ogólnodostępnych stronach internetowych.
  • Zespół – grupa otwarta dla określonego zespołu w Twojej domenie. Wybierz to ustawienie, aby utworzyć grupę dla wybranego działu lub zespołu w organizacji.
  • Wyłącznie ogłoszeniowa – służąca do przekazywania informacji grupie. Na przykład może to być grupa używana do umieszczania firmowych aktualności.
  • Zastrzeżona – prywatna grupa dla pracowników, którzy wymieniają się prywatnymi lub poufnymi informacjami.
  • Inna – oznacza, że ustawienia zostały skonfigurowane ręcznie.
  Ustawienia dostępu

  Wybierz ustawienia każdej z grup użytkowników:

  • Kontaktowanie się z właścicielami – kto może kontaktować się z właścicielami grup.
  • Wyświetlanie członków – kto może wyświetlać członków grupy.
  • Wyświetlanie tematów – kto może wyświetlać tematy opublikowane w grupie.
  • Publikowanie wpisów – kto może mogą publikować wiadomości w grupie.
  Ustawienia członkostwa

  Wybierz ustawienia każdej z grup użytkowników:

  • Dodawanie użytkowników – kto może dodawać użytkowników do grupy.
  • Zapraszanie osób – kto może zapraszać użytkowników do grupy.
  • Zatwierdzanie użytkowników – kto może zatwierdzać prośby o dołączenie do grupy.
  Kto może dołączyć do grupy

  Określ, w jaki sposób użytkownicy mogą dołączać do grupy:

  • Samodzielne dołączenie do grupy lub bezpośrednie dodanie przez innego użytkownika.
  • Wysłanie prośby o zaproszenie i jej akceptacja przez innego użytkownika.
  • Tylko zaproszenie przez innego członka grupy.
  Zezwalaj na dołączanie osobom spoza organizacji Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby osoby spoza organizacji mogły dołączać do grupy. Zostaw to ustawienie wyłączone, aby użytkownicy spoza domeny nie mogli dołączać do grupy ani być do niej zapraszani.

   

 6. Kliknij Utwórz grupę

Dalsze kroki

Dodaj użytkowników do grupy. Dowiedz się więcej o dodawaniu użytkowników

Tworzenie grupy w Grupach dyskusyjnych Google dla Firm
 1. Wejdź na groups.google.com/a/twoja_domena.com, aby otworzyć Grupy dyskusyjne Google dla Firm.
 2. Jeśli pojawi się tak prośba, zaloguj się na konto administratora (kończy się na @twoja_domena.com). 
 3. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz grupę.
 4. Wpisz informacje i wybierz ustawienia grupy.
 5. Kliknij Utwórz.

Dalsze kroki

Po utworzeniu grupy

Zanim wyślesz wiadomość do nowej grupy, poczekaj kilka minut, aż stanie się ona aktywna. W przeciwnym razie możesz otrzymać powiadomienie, że wiadomości nie udało się dostarczyć.

Może minąć do 24 godzin, zanim nowa grupa pojawi się w katalogu grup, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy. Jeśli chcesz ukryć grupę w katalogu, musisz zezwolić właścicielom grup na ich ukrywanie. Dowiedz się więcej o ustawianiu opcji udostępniania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?