[GA4] Величини и показатели в Анализ

Научете повече за величините и показателите в Google Анализ 4, които се показват в отчетите, изследванията и съставителите на аудитории и сегменти.

В тази статия са описани величините и показателите, които се показват в отчетите и изследванията Ви, както и в съставителите на аудитории и сегменти. Можете да получите достъп до тези величини и показатели и извън Анализ, като използвате API на Google Анализ за данни. Ако искате да получавате информация, която Google Анализ не събира с тях, можете да създадете собствени персонализирани величини и показатели.

За да намерите конкретна величина или показател, кликнете върху Разгъване на всички и направете търсене в статията (посредством Ctrl+F или Command+F на клавиатурата) или използвайте Детайлно представяне на величините и показателите от GА4, за да видите величините и показателите за дадена собственост.

Как се попълват

Някои величини и показатели се попълват автоматично, когато инсталирате Google Анализ в уебсайта или приложението си. Други величини и показатели изискват известно конфигуриране, преди да започнат да се попълват (както е описано в следващите раздели).

Неактивни величини и показатели в Анализ

Някои величини или показатели може да са неактивни, когато са несъвместими с други величини или показатели, приложени от Вас към отчет или изследване, или когато не можете да приложите величината или показателя към избраната техника за изследване.

Какво означава стойността (not set)

(not set) е заместващ текст, използван от Google Анализ, когато програмата не разполага с информация за дадена величина. В следващите раздели се описва как да попълвате всяка величина, така че да не виждате стойността (not set). Когато изпращате празна стойност до Анализ, ще виждате празна стойност вместо (not set). Стойността (not set) се показва, когато не е изпратена стойност.

Научете най-често срещаните причини, поради които се показват стойности (not set) и как да ги отстраните.

Величини в Анализ

Приписване

Следните величини предоставят информация за приписването за величините с обхват събитие, включително за приписването за рекламните платформи, които интегрирате с Google Анализ (например Search Ads 360 и Display & Video 360). Тези величини използват по подразбиране модела на управлявано от данни приписване. Можете обаче да изберете друг модел на приписване.

Величина Какво представлява Как се попълва
Кампания/ID на кампанията Името и идентификаторът на кампания за популяризиране или маркетинг, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Основна група канали

Групиранията по канали са основани на правила дефиниции на източниците Ви на трафик.

Стандартните групи канали включват „Директно“, „Органично търсене“, „Платени реклами в социални медии“, „Органични социални медии“, „Имейл“, „Партньори“, „Препратки“, „Платено търсене“, „Видео“ и „Дисплейна мрежа“.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Ръчно зададен ID на кампанията Показва идентификатора на конкретната кампания или популяризация от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададено име на кампанията Показва конкретната кампания или промоция (например spring_sale) от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно добавено съдържание Тук се показва съдържанието, използвано за разграничаване на рекламните послания, от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или от събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен носител Тук се показва маркетинговият носител (например cpc, banner, email) от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен източник Тук се показва препращащият URL адрес (например google, newsletter4, billboard) от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен източник/носител Показва източника и носителя от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададена платформа на източника Тук се показва платформата на източника (т.е. „Ръчно“) от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно добавен термин Тук се показва платената ключова дума от URL адреса за кликване (за уебсайтове) или събитието campaign_details (за приложения). Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Носител

Начинът за придобиване на потребители в уебсайта или приложението Ви.

Примерите включват:

 • affiliate: потребители, които са кликнали върху връзка от партньорска програма;
 • cpc: (съкратено от цена на кликване) потребители, които са кликнали върху платена реклама;
 • email: потребители, които са кликнали върху връзка в кампания за маркетинг по имейл;
 • organic: потребители, които са кликнали върху връзка от търсеща машина;
 • referral: потребители, които са кликнали върху връзка в уебсайт (например връзка в описание на видеоклип);
 • none: директен трафик.
За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник

Начин на представяне на издателя или източника на рекламни места, от които идва трафикът. Например потребителите, които се връщат на уебсайта Ви от Google Търсене, са показани като google във величината Източник на сесията.

Примерите включват „google“, „youtube“ и „gmail“.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник/носител Източникът и носителят, отвели потребителя до уебсайта или приложението Ви. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Платформа на източника

Платформата, в която управлявате дейностите, свързани със закупуване (например където се задават бюджети, критерии за насочване и т.н.).

Примерите включват:

 • Google Ads (трафик от маркетинговите дейности в Google Ads);
 • Manual (трафик, който не е от медийни маркетингови дейности в Google);
 • SA360 (трафик от маркетингови дейности в Search Ads 360);
 • SFMC (трафик от маркетингови дейности в Salesforce Marketing Cloud);
 • Shopping Free Listings (трафик от маркетингови дейности в Google Merchant Center).
За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Google Ads

Величина Какво представлява Как се попълва

Име на профила в Google Ads

Показва името на профила, свързан с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.
ID на рекламната група в Google Ads Показва идентификационния номер на рекламната група, свързана с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.
Име на рекламната група в Google Ads Показва името на рекламната група, свързана с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.

Google Ads тип рекламна мрежа

Показва типа рекламна мрежа, свързан с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.
Кампания в Google Ads Показва кампанията, свързана с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.
ID на клиент в Google Ads; Показва идентификатора на клиента, свързан с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.
Текст на ключовата дума в Google Ads Показва ключовата дума, свързана с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.
Заявка в Google Ads Показва заявката за търсене, свързана с кампанията в Google Ads. Този показател се попълва, когато успешно свържете профила си в Google Ads със собствеността си.

Campaign Manager 360

Величина Какво представлява Как се попълва
ID на профил в CM360 Показва идентификатора на профила, свързан с кампанията в Campaign Manager 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на профил в CM360 Показва името на профила, свързан с кампанията в Campaign Manager 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на рекламодател в CM360 Показва уникалния идентификатор, присвоен на рекламодателя или марката, които управляват кампании в CM360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на рекламодател в CM360 Показва името на организация, която управлява кампании в CM360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на кампанията в CM360 Показва уникалния идентификатор, присвоен на кампанията в CM360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на кампанията в CM360 Показва името на кампанията в CM360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Формат на рекламното послание в CM360

Показва формата на рекламното послание за кампанията в CM360.

Форматът на рекламното послание представлява специфичното оформление или дизайн на рекламата, използван в дадена кампания, който определя как ще се показва в уебсайт или приложение.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на рекламното послание в CM360

Показва идентификатора на рекламното послание на кампанията в CM360.

Идентификаторът на рекламното послание е уникален идентификатор, присвоен на всяко рекламно послание в CM360.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на рекламното послание в CM360

Показва името или заглавието на рекламното послание на кампанията в CM360.

Името на рекламното послание е уникално име, което сте определили за всяко рекламно послание в CM360.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на типа на рекламното послание в CM360 Показва идентификатора на типа на рекламното послание за кампанията в Campaign Manager 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на типа на рекламното послание в CM360 Показва името, присвоено на тип или формат на рекламно послание в кампанията Ви в CM360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Версия на рекламното послание в CM360 Показва версията на рекламното послание. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Стандартно групиране по канали в CM360 Показва стандартното групиране по канали, свързано с кампанията в Campaign Manager 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Носител в CM360 Показва категорията на рекламния канал или платформа, използвани за провеждане на кампанията. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Ценова структура на разположението в CM360 Показва структурата на разходите за разположения за кампанията в Campaign Manager 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на разположението в CM360 Показва уникален идентификатор за всяко рекламно разположение в кампанията Ви. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на разположението в CM360 Показва име за всяко рекламно разположение в кампанията Ви. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на изобразяването в CM360 Показва уникален идентификатор за това, как и къде се изобразява рекламното послание. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
ID на сайта в CM360 Показва уникален идентификатор за уебсайта или приложението Ви, в които е била показана рекламата Ви. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Име на сайта в CM360 Показва името на уебсайта или приложението Ви, в които е била показана рекламата Ви. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Източник в CM360 Показва доставчика на данни. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.
Източник/носител в CM360 Показва категорията на рекламния канал или платформа, използвани за показване на кампанията, и доставчика на данни. Тази величина се попълва, когато успешно свържете конфигурацията на Floodlight в Campaign Manager 360 със собствеността си.

Display & Video 360

Величина Какво представлява Как се попълва
ID на рекламодател в DV360 Показва уникалния идентификатор, присвоен на рекламодателя или марката, които управляват кампании в DV360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на рекламодател в DV360 Показва името на организация, която управлява кампании в DV360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
ID на кампанията в DV360 Показва уникалния идентификатор, присвоен на кампанията в DV360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на кампанията в DV360 Показва името на кампанията в DV360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
DV360 формат на рекламното послание

Показва формата на рекламното послание на кампанията в DV360.

Форматът на рекламното послание представлява специфичното оформление или дизайн на рекламата, използван в дадена кампания, който определя как ще се показва в уебсайт или приложение.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Идентификатор на рекламното послание в DV360

Показва идентификатора на рекламното послание на кампанията в DV360.

Идентификаторът на рекламното послание е уникален идентификатор, присвоен на всяко рекламно послание в DV360.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на рекламното послание в DV360

Показва името или заглавието на рекламното послание на кампанията в DV360.

Името на рекламното послание е уникално име, което сте определили за всяко рекламно послание в DV360.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Стандартно групиране по канали в DV360 Показва стандартното групиране по канали, свързано с кампанията в Display & Video 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Идентификатор на борсата в DV360 Показва идентификатора на рекламната борса или пазара, където се купуват и продават рекламни места. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на борсата в DV360 Показва името на рекламната борса или пазара, където се купуват и продават рекламни места. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Идентификатор на поръчката за вмъкване в DV360

Показва идентификатора на всяка поръчка за вмъкване.

Поръчката за вмъкване се използва за управление на показването за конкретни кампании.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на поръчката за вмъкване в DV360

Показва името на всяка поръчка за вмъкване.

Поръчката за вмъкване се използва за управление на показването за конкретни кампании.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Идентификатор на договорената покупка в DV360 Показва уникалния идентификатор, присвоен на всяка договорена покупка или рекламно разположение с поръчка за вмъкване. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на договорената покупка в DV360 Показва уникалното име, присвоено на всяка договорена покупка или рекламно разположение с поръчка за вмъкване. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Тактика за маркетинг в DV360 Показва маркетинговата тактика на кампанията в Display & Video 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
DV360 носител Показва категорията на рекламния канал или платформа, използвани за провеждане на кампанията. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
ID на партньора в DV360 Показва ID на партньора за кампанията в Display & Video 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на партньора в DV360 Показва името на партньора за кампанията в Display & Video 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Идентификатор на сайта в DV360 Показва идентификатора на сайта, свързан с кампанията в Display & Video 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Име на сайта в DV360 Показва името на сайта, свързан с кампанията в Display & Video 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
DV360 източник Показва доставчика на данни. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.
Източник/носител в DV360 Показва категорията на рекламния канал или платформа, използвани за показване на кампанията, и доставчика на данни. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя си в Display & Video 360 (DV360) със собствеността си.

Search Ads 360

Величина Какво представлява Как се попълва
ID на рекламната група в SA360 Показва уникалния идентификатор за всяка рекламна група в кампанията Ви в SA360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
SA360 име на рекламната група Показва името на всяка рекламна група в кампанията Ви в SA360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
ID на кампанията в SA360 Показва уникалния идентификатор, присвоен на кампанията в SA360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Име на кампанията в SA360 Показва името на кампанията в SA360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Формат на рекламното послание в SA360

Показва формата на рекламното послание за кампанията в SA360.

Форматът на рекламното послание представлява специфичното оформление или дизайн на рекламата, използван в дадена кампания, който определя как ще се показва в уебсайт или приложение.

Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Стандартно групиране по канали в SA360 Показва стандартното групиране по канали, свързано с кампанията в Search Ads 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
ID на профила в машината за търсене в SA360 Показва уникалния идентификатор за профила за рекламиране, който използвате в платформа за търсещи машини. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Име на профила в машината за търсене в SA360 Показва името на профила в машината за търсене, свързан с кампанията в Search Ads 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Тип на профила в машината за търсене в SA360 Показва типа на профила в търсещата машина. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Ключова дума в SA360 Показва дума или фраза, по които насочвате рекламата си. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
ID на профила на мениджър в SA360 Показва идентификатора на профила на мениджър, присвоен на профила или агенцията, управляващи няколко профила. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Име на профила на мениджър в SA360 Показва името на профила на мениджър, присвоен на профила или агенцията, които управляват няколко профила. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Тактика за маркетинг в SA360 Показва маркетинговата тактика на кампанията в Search Ads 360. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Носител в SA360 Показва категорията на рекламния канал или платформа, използвани за провеждане на кампанията. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Заявка в SA360 Показва думите за търсене, използвани в търсеща машина. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Източник в SA360 Показва доставчика на данни. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Източник/носител в SA360 Показва категорията на рекламния канал или платформа, използвани за показване на кампанията, и доставчика на данни. Тази величина се попълва, когато успешно свържете рекламодателя или подмениджъра в Search Ads 360 със собствеността си.
Демографски данни
Величина Какво представлява Как се попълва
Възраст Възрастта на потребителя по категория. Категориите включват „18 – 24“, „25 – 34“, „35 – 44“, „45 – 54“, „55 – 64“ и „65+“. Тази величина се попълва автоматично, когато активирате сигнали от Google. Възможно е обаче да се прилагат прагове за данните.
Пол

Полът на потребителя (т.е. „Мъж“ или „Жена“).

Тази величина се попълва автоматично, когато активирате сигнали от Google. Възможно е обаче да се прилагат прагове за данните.
Интереси Интересите на потребителя (например „Изкуство и развлечения“, „Игри“, „Спортове“). Потребителите могат да бъдат причислени към няколко категории по интереси. Тук се използва същата концепция като при сегменти по афинитет в Google Ads. Тази величина се попълва автоматично, когато активирате сигнали от Google. Възможно е обаче да се прилагат прагове за данните.
Електронна търговия

Следните величини са налице в „Изследвания“ и в съставителите на аудитории и сегменти. Някои от тези величини са налице в отчетите „Осигуряване на приходи“, както е посочено по-долу.

Величина Какво представлява Как се попълва
Валута Кодът на валутата (въз основа на стандарта ISO 4217) за събитието.

Попълнете тази величина, като изпратите параметъра на ниво събитие currency.

Параметърът currency е необходим, за да могат събитията да имат приходи или да възстановяват средства.

Партньорство за артикула Името или кодът на партньора (т.е. партниращия рекламодател или уебсайт или доставчика), свързан с даден артикул (напр. продаван от Вас продукт). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул affiliation чрез събитие за онлайн продажби.
Марка на артикула Търговската марка на даден артикул (напр. продукт, който продавате). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_brand чрез събитие за онлайн продажби.
Категория на артикула Първата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ категорията на артикула е „Облекло“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_category чрез събитие за онлайн продажби.
Втора категория на артикула Втората йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ втората категория на артикула е „Мъже“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_category2 чрез събитие за онлайн продажби.
Трета категория на артикула Третата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ третата категория на артикула е „Лято“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_category3 чрез събитие за онлайн продажби.
Четвърта категория на артикула Четвъртата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ четвъртата категория на артикула е „Ризи“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_category4 чрез събитие за онлайн продажби.
Пета категория на артикула Петата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ петата категория на артикула е „Ежедневни ризи“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_category5 чрез събитие за онлайн продажби.
Талон за артикула Талонът, използван за покупка на артикула (напр. продукта, който продавате).

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул coupon чрез събитие за онлайн продажби.

Налице е в отчетите „Осигуряване на приходи“.

ID на артикул Идентификаторът, който сте определили за даден артикул (напр. продукт, който продавате). Можете например да зададете идентификатор „SKU_12345“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_id чрез събитие за онлайн продажби.
ID на списъка с артикули Идентификаторът, който сте определили за списъка с артикули (напр. продуктите, които продавате). Можете например да зададете идентификатор на related_products за списък с артикули в секция със сродни продукти. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_list_id чрез събитие за онлайн продажби.
Име на списъка с артикули Името, което сте определили за даден списък с артикули (напр. продукти, които продавате). Име за списък с продукти. Можете например да зададете име „Сродни продукти“ за списък с артикули в секция със сродни продукти. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_list_name чрез събитие за онлайн продажби.
Позиция в списъка с артикули Позицията на даден артикул (напр. продукт, който продавате) в списък. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул index чрез събитие за онлайн продажби.
ID на местоположението на артикула Идентификаторът, който сте посочили за местоположението на артикул или промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул location_id чрез събитие за онлайн продажби.
Име на артикула Името на даден артикул (напр. продукт, който продавате). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_name чрез събитие за онлайн продажби.
Име на файла за създаване на реклама за промоцията за артикула

Името, което сте посочили за рекламното послание, свързано с промоция.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул creative_name със събитието view_promotion или select_promotion.
Позиция на файла за създаване на реклама за промоцията за артикула Името, което сте посочили за рекламното каре, където показвате рекламното послание, свързано с промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул creative_slot със събитието view_promotion или select_promotion.
ID на промоцията за артикула Идентификаторът, който сте посочили за промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра promotion_id на ниво артикул със събитието view_promotion или select_promotion.
Име на промоцията за артикула Името, което сте посочили за промоция.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул promotion_name със събитието view_promotion или select_promotion.

Налице е в отчетите „Осигуряване на приходи“.

Вариант на артикула Вариантът на артикула или уникалният код или описанието (например XS, S, M, L за размер; червено, синьо, зелено, черно за цвят) за допълнителни подробности или опции на артикула. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул item_variant чрез събитие за онлайн продажби.
Местна цена на артикула Цената на артикула, локализирана в съответствие с кода на съответната валута. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул price и параметъра на ниво събитие currency.
Талон за поръчка Името или кодът на даден талон, които сте определили за артикули с отстъпка.

Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра на ниво събитие coupon със събитие за онлайн продажби.

Налице е в отчетите „Осигуряване на приходи“.

Ниво на доставката Нивото на доставката (напр. „Наземно“, „Въздушно“, „На следващия ден“), избрано за доставка на закупения артикул.

Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра shipping_tier на ниво събитие в събитието add_shipping_info.

Налице е в отчетите „Осигуряване на приходи“.

ID на транзакцията Идентификатор, който сте създали за транзакция при електронна търговия. Научете повече

Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра на ниво събитие transaction_id със събитие за онлайн продажби.

Налице е в отчетите „Осигуряване на приходи“.

Събитие
Величина Какво представлява Как се попълва
Име на събитието Името на дадено събитие. Ако например някой задейства събитие за покупка, величината се попълва с текста „purchase“. Тази величина се попълва автоматично.
Е събитие, водещо до реализация Текстът „true“, когато дадено събитие е означено като реализация. Тази величина се попълва автоматично.
Игри
Величина Какво представлява Как се попълва
Идентификатор на постижение Идентификатор за дадено постижение, което потребителят може да отключи в играта. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра achievement_id със събитието unlocked_achievement.
Герои Името на герой, използвано в игра. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра character със събитието level_up или post_score.
Ниво

Номерът на нивото в играта.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра level със събитието level_up или post_score.
Име на виртуалната валута

Името на виртуална валута в игра.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра virtual_currency_name със събитието earn_virtual_currency или spend_virtual_currency.
Общи
Величина Какво представлява Как се попълва
Файлово разширение Разширението на изтеглен файл (напр. pdf или txt). Тази величина се попълва автоматично от параметъра file_extension, когато е активирано подобреното измерване.
Име на файла Пътят на страницата за изтегляне на файл (напр. /menus/menu-za-vecheria.pdf). Тази величина се попълва автоматично от параметъра file_name, когато е активирано подобреното измерване.
ID на групата Идентификаторът на групата, когато потребител се присъедини към дадена група. Тази величина Ви дава възможност да измервате популярността на различни кръгове или групи потребители. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра group_id със събитието join_group.
Метод Използваният метод за регистриране, влизане в профила или споделяне (напр. чрез Google, Twitter и др.). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра method със събитието sign_up, login или share.
Процент превъртане Процентът от страницата, превъртяна от потребителя. Ако някой превърти поне 90% от страницата, величината се попълва със стойността „90“. В противен случай величината е празна. Тази величина се попълва автоматично от събитието scroll, ако е активирано подобреното измерване.
Дума за търсене Думата, използвана за търсене в уебсайта или приложението Ви. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра search_term със събитието search или view_search_results.
Име на филтъра за данните от теста Името на филтър за данни в състояние на тестване. Можете да използвате данни от филтрите си за данни, които са в състояние на тестване, за да проверите филтрите си, преди да ги активирате. Тази величина се попълва автоматично, когато настроите филтрите за данни в състояние на тестване. Не се отнася за подсобствености или сборни собствености, където величината ще се показва като (not set).
Видимо Текстът „true“, когато вграденият видеоклип е видим за потребителя. Тази величина се попълва автоматично от параметъра visible, ако е активирано подобреното измерване.
Географски данни
Величина Какво представлява Как се попълва
Град Градът, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от град Ню Йорк, величината се попълва от текста New York. Тази величина се попълва автоматично.
ID на град Идентификаторът, свързан с града, от който произхожда потребителската активност. Ако например активността произхожда от Сиатъл, величината се попълва от стойността „1027744“. Тази величина се попълва автоматично.
Континент Континентът, откъдето произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайтовете Ви от Съединените щати, величината се попълва от текста „Americas“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на континент Посоченият в стандарта UN M49 идентификатор, свързан с континента, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от стойността „019“. Тази величина се попълва автоматично.
Държава Държавата, от която произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от текста United States. Тази величина се попълва автоматично.
ID на държавата Посоченият в стандарта ISO 3166 идентификатор, свързан с държавата, от която произхожда потребителската активност. Ако например активността произхожда от Съединените щати, величината се попълва от текста „US“. Тази величина се попълва автоматично.
Регион Географският регион, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от град Ню Йорк, величината се попълва от текста New York. Ако някой посети уебсайта Ви от Англия, величината се попълва от текста England. Тази величина се попълва автоматично.
ID на регион Идентификатор за географския регион, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от град Ню Йорк, величината се попълва от текста „US-NY“. Ако някой посети уебсайта Ви от Англия, величината се попълва от текста „GB-ENG“. Тази величина се попълва автоматично.
Субконтинент Субконтинентът, откъдето произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от текста „Northern America“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на субконтинент Посоченият в стандарта UN M49 идентификатор, свързан със субконтинента, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от стойността „021“. Тази величина се попълва автоматично.
Връзка
Величина Какво представлява Как се попълва
Класове на връзката Атрибутът class в HTML за изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a class="center" href="www.youtube.com">“, тази величина извежда „center“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_classes, когато е активирано подобреното измерване.
Домейн на връзката Целевият домейн на дадена изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a href="www.youtube.com">“, тази величина извежда „youtube.com“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_domain, когато е активирано подобреното измерване.
Идентификатор на връзката Атрибутът id в HTML за изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">“, тази величина извежда „socialLinks“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_id, когато е активирано подобреното измерване.
Текст на връзката Текстът на връзката за изтегляне на файл. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_text, когато е активирано подобреното измерване.
URL адрес на връзката Пълният URL адрес за изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">“, тази величина извежда „https://www.youtube.com/results?search_query=analytics“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_url, когато е активирано подобреното измерване.
Изходящо Текстът „true“, когато връзка води към уебсайт, който не е част от домейна на собствеността. Тази величина се попълва автоматично от параметъра outbound, когато е активирано подобреното измерване.
Страница/екран
Величина Какво представлява Как се попълва
Група по съдържание Групата по съдържание, свързана с дадена страница или екран. Ако например създадете група по съдържание за мъжко облекло, като използвате стойността „мъже“, величината за страници с мъжки облекла се попълва от тази стойност. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра content_group.
ID на съдържанието Идентификаторът, който задавате за група по съдържание. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра content_id.
Тип съдържание Типът група по съдържание. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра content_type.
Име на хост Имената на поддомейна и домейна на URL адреса, който хората са посетили в уебсайта Ви. Например името на хост за www.example.com/contact.html е www.example.com. Тази величина се попълва автоматично.
Целева страница Пътят на страницата и низът на заявката, свързани с първото показване на страница в сесия. Тази величина се попълва автоматично.
Местоположение на страницата Пълният URL адрес на уеб страницата, която някой е посетил в уебсайта Ви. Ако например някой посети www.googlemechandestore.com/Bags?theme=1, величината ще се попълни от пълния URL адрес. Тази величина се попълва автоматично.
Път на страницата + низ на заявката Пътят на страницата и низовете на заявката в URL адреса. Това са частите от URL адреса, които следват домейна. Ако например някой посети www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, то googlemechandestore.com е домейнът, Bags е пътят на страницата, а theme=1 е низът на заявка. Тази величина се попълва автоматично.
Път на страницата и клас на екрана

Пътят на страницата от URL адрес на уебсайт и клас на екрана от мобилно приложение.

Пътят на страницата е стойността след домейна. Ако например някой посети www.googlemerchandisestore.com/Bags, домейнът е googlemerchandisestore.com, а пътят на страницата е Bags.

Тази величина се попълва автоматично.
Препращащ URL адрес на страницата Препращащият URL адрес, който е предходният URL адрес на потребителя и може да бъде домейнът на уебсайта Ви или други домейни. Тази величина се попълва автоматично от параметъра page_referrer.
Заглавие на страницата Заглавието на страницата, което сте задали в уебсайта си. Заглавието на страницата произлиза от маркера <title> в HTML кода Ви. Можете също да добавите параметъра page_title към командата „config“, за да изпратите различно заглавие на страницата.
Заглавие на страницата и клас на екрана Заглавието на страницата от уебсайта и класът на екрана от мобилното приложение.

Заглавието на страницата произлиза от маркера <title> в HTML кода Ви. Можете също да добавите параметъра page_title към командата „config“, за да изпратите различно заглавие на страницата.

Класът на екрана произлиза от името на класа на контролата UIViewController или Activity, върху която е поставен фокусът.

Заглавие на страницата и име на екрана Заглавието на страницата от уебсайт и името на екрана от мобилно приложение.

Заглавието на страницата произлиза от маркера <title> в HTML кода Ви. Можете също да добавите параметъра page_title към командата „config“, за да изпратите различно заглавие на страницата.

Името на екрана произлиза от името, което сте задали за екран, използващ SDK на Google Анализ за Firebase.

Платформа/устройство
Величина Какво представлява Как се попълва
Магазин за приложения Магазинът, от който е изтеглено и инсталирано мобилното Ви приложение. Тази величина се попълва автоматично.
Версия на приложението Името на версията на мобилното приложение (Android) или кратката версия на пакета (iOS). Тази величина се попълва автоматично.
Браузър Браузърът, от който произхожда потребителската активност. Обичайните браузъри са Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera и Safari. Тази величина се попълва автоматично.
Версия на браузъра Версията на браузъра, от който произхожда потребителската активност. Тя може например да е 96.0.4664.110. Тази величина се попълва автоматично.
Устройство Мобилното устройство, от което произхожда потребителската активност. Тази величина се попълва автоматично.
Марка на устройството Името на марката на мобилното устройство (напр. Motorola, LG или Samsung). Тази величина се попълва автоматично.
Категория на устройството Типът устройство, от което произхожда потребителската активност. Категориите на устройствата включват desktop, mobile и tablet. Тази величина се попълва автоматично.
Модел на устройството Името на модела на устройството (напр. iPhone 5s или SM-J500M). Тази величина се попълва автоматично.
Език Името на езика на браузъра или устройството на потребителя (напр. френски, английски. Тази величина се попълва автоматично.
Код на езика Езиковата настройка на браузъра или устройството на потребителя, показана като кода на езика според ISO 639 (напр. en-us, es, zh-cn). Тази величина се попълва автоматично.
Модел на мобилното устройство Името на модела на мобилното устройство (напр. iPhone X). Тази величина се попълва автоматично.
Операционна система Операционната система, използвана от посетителите на уебсайта или приложението Ви. Обичайните операционни системи включват Android, Chrome OS, Macintosh и Windows. Тази величина се попълва автоматично.
Операционна система с версия Операционната система, използвана от посетителите на уебсайта или приложението Ви, и версията ѝ. Тази величина се попълва автоматично.
Версия на операционната система Версията на операционната система, използвана от посетителите на уебсайта или приложението Ви. (напр. 9.3.2 или 5.1.1). Тази величина се попълва автоматично.
Платформа Начинът, по който потребителите са осъществили достъп до уебсайта или приложението Ви. Платформите включват Android, iOS и мрежата. Тази величина се попълва автоматично.
Разделителна способност на екрана Ширината и височината (в пиксели) на екрана, от който произхожда потребителската активност. Примерите включват 1920 x 1080, 1440 x 900 и 1366 x 768. Тази величина се попълва автоматично.
ID на потока Идентификатор на потока, от който произхожда потребителската активност. Можете да намерите идентификаторите на потоците, като отворите Администриране > Потоци от данни. Тази величина се попълва автоматично.
Име на потока Името на потока, от който произхожда потребителската активност. Можете да намерите имената на потоците си, като отворите Администриране > Потоци от данни. Тази величина се попълва автоматично.
Издател
Величина Какво представлява Как се попълва
Рекламен формат Форматът на рекламата. Обичайните формати включват „Заставка“, „Банер“, „С поощрение“. Тази величина се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Източник на реклама

Изходната мрежа, от която е показана рекламата. Обичайните източници включват „Мрежата на AdMob“, „Meta Audience Network“ и „Собствени реклами, за които се посредничи“.

Когато извършите интегриране с Google Ad Manager, тази величина представлява името на мрежата в Google Ad Manager (напр. Bloomberg L.P. (Мрежа в Google Ad Manager 5262).

Тази величина се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Рекламен елемент Името, което сте избрали за рекламния елемент. Когато извършите интегриране с Google Ad Manager, тази величина представлява „Рекламен елемент“ (на всички нива). Тази величина се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Време
Величина Какво представлява Как се попълва
Дата Датата, когато е получено събитието, форматирана като ГГГГММДД. Тази величина се попълва автоматично.
Дата + час (ГГММДДЧЧ) Датата и часът, когато е получено събитието, форматирани като ГГГГММДДЧЧ. Тази величина се попълва автоматично.
Ден Денят от месеца, когато е получено събитието, форматиран като двуцифрено число от 01 до 31. Тази величина се попълва автоматично.
Час Часът, когато е получено събитието, форматиран като двуцифрено число от 0 до 23. Тази величина се попълва автоматично.
Месец Месецът, когато е получено събитието, форматиран като двуцифрено число от 01 до 12. Тази величина се попълва автоматично.
N-ти ден Броят дни от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-ти час Броят часове от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-ти месец Броят месеци от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-та седмица Броят седмици от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-та година Броят години от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
Седмица Седмицата, когато е получено събитието, форматирана като двуцифрено число от 01 до 53. Тази величина се попълва автоматично.
Година Годината, когато е получено събитието, форматирана като четирицифрено число (напр. 2020). Тази величина се попълва автоматично.
Източник на трафик

Следните величини предоставят информация за приписването за величините с обхват сесия и потребител, включително за приписването за рекламните платформи, които интегрирате с Google Анализ (например Search Ads 360 и Display & Video 360). Тези величини използват модела на приписване Последно кликване (платени и органични канали).

Величини с обхват потребител

В допълнение към следните величини с обхват потребител ще намерите величини с обхват потребител, които са конкретни за платформите, които интегрирате с Анализ (например „Кампания в Google Ads за първия потребител“, която е кампанията в Google Ads само за нови потребители).

Величина Какво представлява Как се попълва
Кампания за първия потребител Кампанията, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
ID на кампанията за първия потребител Идентификаторът на кампанията, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Основна група канали за първия потребител Стандартната група канали, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Ръчно добавено рекламно съдържание за първия потребител

Рекламното съдържание, използвано за първоначалното придобиване на потребител.

Тази величина се попълва, като маркирате ръчно целевите URL адреси в рекламите си с параметъра utm_content.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Ръчно зададен ID на кампанията за първия потребител Това е идентификаторът на кампанията, използвана за първоначалното придобиване на потребителя. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададено име на кампанията за първия потребител Това е кампанията, използвана за първоначалното придобиване на потребителя. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно добавено съдържание за първия потребител Това е рекламното съдържание, използвано за първоначалното придобиване на потребител. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен носител за първия потребител Това е носителят, свързан с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен източник за първия потребител Това е източникът, свързан с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен източник/носител за първия потребител Това са източникът и носителят, свързани с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададена платформа на източника за първия потребител Това е платформата на източника, използвана за първоначалното придобиване на потребителя. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.

Ръчно добавен термин за първия потребител

Терминът, използван за първоначалното придобиване на потребителя.

Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.

Носител за първия потребител Носителят, чрез който потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник за първия потребител Източникът, чрез който потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник/носител за първия потребител Източникът и носителят, чрез които потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Платформа на източника за първия потребител Платформата на източника, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Величини с обхват сесия

В допълнение към следните величини с обхват сесия ще намерите величини с обхват сесия, които са конкретни за платформите, които интегрирате с Анализ (например „Кампания в Google Ads за сесията“, която е кампанията в Google Ads за нова сесия).

Величина Какво представлява Как се попълва
Кампания на сесията Кампанията, свързана с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
ID на кампанията за сесията Идентификаторът на кампанията, свързана с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Основна група канали за сесията Основната група канали, свързана с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Ръчно добавено рекламно съдържание за сесията

Рекламното съдържание, свързано с началото на сесия.

Тази величина се попълва, като маркирате ръчно целевите URL адреси в рекламите си с параметъра utm_content.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Ръчно зададен ID на кампанията за сесията Това е идентификаторът на кампанията, свързана с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададено име на кампанията за сесията Това е кампанията, свързана с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно добавено съдържание за сесията Това е рекламното съдържание, свързано с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен носител за сесията Това е носителят, свързан с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададен източник за сесията Това е източникът, свързан с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно добавен източник/носител за сесията Това са източникът и носителят, свързани с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Ръчно зададена платформа на източника за сесията Това е платформата на източника, свързана с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.

Ръчно добавен термин за сесията

Терминът, свързан с началото на сесия. Величината се попълва, когато успешно изпращате параметри на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) в URL адреса за кликване за уебсайт или изпращате събитието campaign_details за мобилно приложение.
Носител за сесията Носителят, свързан с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Потребител
Величина Какво представлява Как се попълва
Име на аудиторията Името на аудиторията, към която принадлежат потребителите през избрания период от време. Текущото поведение на потребителите не засяга членството за минали периоди в отчетите. Тази величина се попълва автоматично, когато създавате аудитории.
Нов/установен Нови и установени потребители, които са отворили приложението Ви или са посетили уебсайта Ви за първи път през последните седем дни. Тази величина се попълва автоматично.
Влезли в профила си с ID на потребителя Текстът „yes“, когато събирате user_id. Това може да Ви помогне за свързването на отделни сесии с конкретен потребител. Тази величина се попълва автоматично.
За целия период за потребителя
Величина Какво представлява Как се попълва
Дата на първата сесия Датата във формат ГГГГММДД, когато потребителят е придобит за първи път. Датата на първата сесия включва данни за потребителите, които отварят прогресивно уеб приложение (PWA) или мигновено приложение, без да го инсталират. Тази величина се попълва автоматично.
Дата на първото посещение Датата във формат ГГГГММДД, когато потребителят е придобит за първи път. Тази величина се попълва автоматично.
Дата на първата покупка Датата на първата покупка на потребителя. Тази величина се попълва, като изпратите събитието purchase.
Дата на последната активност Датата на най-скорошното ангажиране на потребителя. Тази величина се попълва автоматично.
Име на последната аудитория Името на аудиторията, към която понастоящем принадлежат потребителите. Тази величина се попълва автоматично, когато създавате аудитории.
Последна платформа Начинът, по който потребителят последно е осъществил достъп до уебсайта или приложението Ви. Платформите включват Android, iOS и мрежата. Тази величина се попълва автоматично.
Дата на последната покупка Датата на последната покупка на потребителя. Тази величина се попълва, като изпратите събитието purchase.
Видео
Величина Какво представлява Как се попълва
Доставчик на видеоклипа Източникът на видеоклипа (напр. „youtube“). Тази величина се попълва автоматично от параметъра video_provider, когато е активирано подобреното измерване.
Заглавие на видеоклипа Заглавието на видеоклипа. Тази величина се попълва автоматично от параметъра video_title, когато е активирано подобреното измерване.
URL адрес на видеоклипа URL адресът на видеоклипа. Тази величина се попълва автоматично от параметъра video_url, когато е активирано подобреното измерване.

Показатели в Анализ

Рекламиране
Показател Какво представлява Как се попълва
Кликвания от Google Ads Общият брой кликвания на потребителите върху реклами, показвани в рекламната Ви кампания чрез платформата Google Ads. Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Анализ.
Разходи в Google Ads Общата сума, която сте платили за рекламната си кампания чрез платформата Google Ads. Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Анализ.
Цена на кликване в Google Ads Средната цена, която сте платили на кликване за рекламната си кампания чрез платформата Google Ads. Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Анализ.
Импресии от Google Ads Общият брой показвания на рекламната Ви кампания пред потребителите чрез платформата Google Ads. Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Анализ.
Разходи за видеокампании в Google Ads Общата сума, изразходвана за видеосъдържанието в Google Ads, за да измерите ефективността на видеорекламите си. Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Анализ.
Показвания на видеоклипове в Google Ads Общият брой показвания на видеосъдържанието Ви в Google Ads пред потенциални клиенти, за да измервате ефективността на видеорекламите си. Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Анализ.
Кликвания извън Google Общият брой кликвания на потребителите върху рекламата Ви. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Цена извън Google Общите разходи за рекламната Ви кампания. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Цена на кликване извън Google Средната сума, която сте платили на кликване за рекламната си кампания. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Цена на реализация извън Google Средната цена, която сте платили на реализация за рекламната си кампания. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Импресии извън Google Общият брой показвания на рекламната Ви кампания пред потребителите. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Възвръщаемост на рекламните разходи извън Google

Общата сума на приходите, спечелени за всеки изразходван лев за рекламиране.

Възвръщаемост на разходите за реклама извън Google = (общи приходи от реклами + приходи от покупки + приходи от покупки в приложение + абонаменти) / разходи за импортиране на данни

Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Електронна търговия

Google Анализ предоставя показатели за обхвати събитие и артикул, за да Ви помогне да измервате взаимодействията с продукти или услуги в уебсайта или приложението Ви. За да се попълват показателите за електронната търговия, трябва да настроите събития за електронна търговия.

Забележка: Величините и показателите с обхвати артикул и събитие са несъвместими. За всяко използване на величина с обхват артикул трябва да изберете показател с обхват артикул вместо еквивалентния показател с обхват събитие. Същото важи и за величините и показателите с обхват събитие.

Показатели с обхват събитие

Показателите с обхват събитие предоставят броя задействания на събитие за електронна търговия в уебсайта или приложението Ви. Тези показатели са полезни, за да разберете колко често се извършват определени действия, като например стартиране на покупка или извършване на транзакция.

Показател Какво представлява Как се попълва

Добавяне в кошницата

Колко пъти потребителите са добавили артикули в пазарската си кошница.

Този показател се попълва, като изпратите събитието add_to_cart.

Плащания

Колко пъти потребителите са започнали процеса на плащане.

Този показател се попълва, като изпратите събитието begin_checkout.

Брой продукти за електронна търговия

Броят артикули, включени в събитие за електронна търговия.

Например някой купува 1 брой тениска „Стоян и приятели“ и 2 броя сиви дамски тениски „Google“. Когато ги включите в масива items, виждате следните резултати:

 • Количеството в електронната търговия е 3
 • Количеството от артикула за „Тениска „Стоян и приятели“ е 1
 • Количеството от артикула за „Сива дамска тениска „Google“ е 2

Този показател се попълва, като изпратите параметъра quantity със събитие за електронна търговия.

Брутни приходи от покупки

Сумата от приходите от покупки, извършени в уебсайта или приложението Ви.

Брутни приходи от покупки = покупки + покупки в приложението + абонаменти

Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Кликвания върху списък с артикули

Колко пъти потребителите са кликнали върху артикул, който е показан в списък.

Този показател се попълва, като изпратите събитието select_item.

Показвания на списък с артикули

Броят показвания на списък с артикули.

Този показател се попълва, като изпратите събитието view_item_list.

Показвания на артикул

Броят показвания на артикула.

Този показател се попълва, като изпратите събитието view_item.

Кликвания върху промоция

Броят кликвания върху промоцията за артикула.

Този показател се попълва, като изпратите събитието select_promotion.

Показвания на промоция

Броят показвания на промоцията за артикула.

Този показател се попълва, като изпратите събитието view_promotion.

Приходи от покупки

Сумата от приходите от покупки, извършени в уебсайта или приложението Ви, минус всички възстановения на суми.

Приходи от покупки = покупки + покупки в приложението + абонаменти – възстановяване на средства

Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert минус събитията refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Покупки

Броят покупки от уебсайта или приложението Ви.

Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.

Количество

Броят единици за събитие при електронна търговия.

Този показател се попълва, като изпратите параметъра quantity на ниво събитие.

Когато не включите параметър quantity на ниво събитие, Google Анализ задава 1 за показателя Quantity за събитието.

Възстановена сума

Общата сума на възстановяванията на средства, извършени в уебсайта или приложението Ви.

Този показател се попълва на базата на събитията refund и app_store_refund.

Възстановявания на суми

Броят възстановявания на суми в уебсайта или приложението Ви.

Този показател се попълва, като изпратите събитието refund.

Сума на доставката Сумата на доставката, свързана с дадена транзакция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво събитие shipping в събитието purchase.
Сума на данъка Сумата на данъците, свързана с транзакцията. Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра на ниво събитие tax в събитието purchase.

Транзакции

Брой извършени покупки в сайта Ви.

Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.

Транзакции на купувач

Средният брой покупки на купувач за избрания период от време.

Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.

Показатели с обхват артикул

Показателите с обхват артикул предоставят броя на артикулите, с които клиентите са взаимодействали в уебсайта или приложението Ви. Тези показатели са полезни, за да разберете колко артикула се купуват, добавят към пазарски кошници или са били обект на взаимодействие от страна на потребителите.

Ако например клиент задейства събитие за плащане, което включва 3 чифта обувки, показателят „Платени артикули“ ще бъде 3 (което е броят на артикулите в събитието).

Забележка: Следните показатели не са попълвани с данни до 8 септември 2022 г. Възможно е да виждате несъответстващи данни за тези показатели, ако включите дати преди 8 септември 2022 г.

 • Добавени към кошницата артикули
 • Платени артикули
 • Артикули в списък, върху които е кликнато
 • Артикули в промоция, върху които е кликнато
 • Прегледани артикули
 • Прегледани артикули в списък
 • Прегледани артикули в промоция
Показател Какво представлява Как се попълва
Брутни приходи от артикули

Общите приходи само от артикулите без данък и доставка.

Приходи от артикули = цена x количество

 • „Цена“ е параметърът price за артикул в масива items
 • „Количество“ е параметърът quantity за артикул в масива items

Този показател е сборът от стойностите за събитието purchase.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Сума на отстъпката за артикула

Паричната стойност на отстъпката, получена чрез умножението на параметрите discount и quantity.

Сума на отстъпката за артикула = отстъпка x количество

Този показател се попълва, като изпратите параметрите discount и quantity на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.

Честота на кликване върху промоцията за артикула Броят потребители, които са избрали промоция, разделен на броя потребители, които са прегледали тази промоция. Този показател се попълва, като изпратите масив от артикули със събитията select_promotion и view_promotion.

Количество на артикула

Броят единици за един артикул, включени в събитие за електронна търговия.

Например някой купува 1 брой тениска „Стоян и приятели“ и 2 броя сиви дамски тениски „Google“. Когато ги включите в масива items, виждате следните резултати:

 • Количеството в електронната търговия е 3
 • Количеството от артикула за „Тениска „Стоян и приятели“ е 1
 • Количеството от артикула за „Сива дамска тениска „Google“ е 2

Този показател се попълва, като изпратите параметъра quantity със събитие за електронна търговия.

Възстановена сума за артикул Общата сума на възстановените средства за артикул в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва на базата на събитията refund.

Приходи от артикула

Общите приходи само от артикули без данък и доставка, с приспаднати възстановяванията на суми.

Приходи от артикули = цена x количество – възстановявания на суми

 • „Цена“ е параметърът price за артикул в масива items
 • „Количество“ е параметърът quantity за артикул в масива items

Този показател се попълва на базата на събитията refund и purchase.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Добавени към кошницата артикули

Броят артикули, които са били добавени в кошница.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието add_to_cart.

Платени артикули

Броят на артикулите в кошницата при плащането.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието begin_checkout.

Артикули в списък, върху които е кликнато

Броят артикули, върху които е кликнато с списък.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието select_item.

Артикули в промоция, върху които е кликнато

Броят артикули, върху които е кликнато в промоция.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието select_promotion.

Закупени артикули

Броят закупени артикули.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието purchase.

Прегледани артикули

Броят показани артикули.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието view_item.

Прегледани артикули в списък

Броят артикули, прегледани в списък.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието view_item_list.

Прегледани артикули в промоция

Броят артикули, прегледани в промоция.

Този показател се попълва, като изпратите масив items със събитието view_promotion.

Събитие
Показател Какво представлява Как се попълва
Реализации Колко пъти потребителите са задействали събитие, водещо до реализация. Този показател се попълва, като означите дадено събитие като реализация.
Брой събития Колко пъти потребителите са задействали събитие. Този показател се попълва автоматично.
Брой събития на потребител

Средният брой събития, задействани от отделен потребител.

Брой събития на потребител = брой събития / активни потребители

Този показател се попълва автоматично.
Стойност на събитието

Стойността на всички параметри value, предоставяни с дадено събитие. Можете да използвате този свързан с контекста показател, за да събирате данни, които са важни за Вас (напр. приходи, време, разстояние).

Стойността на събитието се различава от приходите от покупки в тази стойност, тъй като комбинира реализираните и нереализираните стойности. Реализираните стойности са от събития за покупка, а нереализираните са от други събития (напр. събитие gem_referral със стойност от 5). Стойността на събитието не се преобразува според валутата.

Този показател се попълва, като включите параметъра value.
Събития на сесия Средният брой събития на сесия. Този показател се попълва автоматично.
Първи отваряния Колко пъти потребителите Ви са отворили приложението Ви за първи път. Този показател се попълва автоматично от събитието first_open.
Първи посещения Колко пъти потребителите Ви са отворили уебсайта Ви за първи път. Този показател се попълва автоматично от събитието first_visit.
Страница/екран
Показател Какво представлява Как се попълва
Изминало време от последната заявка за страница Средното време в секунди, което е нужно за зареждането на всяко събитие, изчислено въз основа на времето на последната заявка за страница, стартирана от потребителя. Този показател се попълва автоматично.
Влизания Броят пъти, когато първото записано събитие за дадена сесия се е случило на дадена страница или екран. Научете повече Този показател се попълва автоматично.
Изходи Броят пъти, когато последното записано събитие за дадена сесия се е случило на дадена страница или екран. Научете повече Този показател се попълва автоматично.
Показвания Броят екрани на мобилно приложение или уеб страници, прегледани от потребителите Ви. Отчитат се и повторните преглеждания на отделни екрани или страници. Този показател се попълва автоматично.
Показвания на потребител Средният брой екрани на мобилно приложение или уеб страници, прегледани от отделен потребител. Този показател се попълва автоматично.
С предвиждания

Следните показатели включват опции за средното и процентилното разпределение (напр. 10-и процентил). Тези опции Ви дават възможност да преглеждате средната стойност на потребител и разпределението на стойностите.

Например средната стойност на показателя Вероятност за покупка е средният брой очаквани покупки на потребител. 10-ият процентил на показателя е 10-ият процентил в разпределението на потребителите за дадения период от време. Ако стойността е 30%, то 10% от потребителите имат по-малко от 30% шанс за покупка, докато 90% от потребителите имат повече от 30% шанс. Това е полезно, когато имате различно от нормалното разпределение.

Показател Какво представлява Как се попълва
Вероятност за напускане Вероятността потребител, който е бил активен в приложението или сайта Ви през последните 7 дни, да не бъде активен през следващите 7 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Вероятност за покупка в приложение Вероятността потребител, който е бил активен през последните 28 дни, да извърши покупка в приложение през следващите 7 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Предвиждани приходи Приходите, очаквани от всички реализации от покупки в рамките на следващите 28 дни от потребител, който е бил активен през последните 28 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Вероятност за покупка Вероятността потребител, който е бил активен през последните 28 дни, да извърши покупка през следващите 7 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Издател
Показател Какво представлява Как се попълва
Присъствие на рекламите (Само за приложения) Общото време на показване на рекламните Ви елементи пред потребител (в милисекунди). Този показател се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Приходи от реклами Сумата на приходите от реклами за даден потребител. Този показател се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Присъствие на рекламния елемент (Само за приложения) Времето на показване на даден рекламен елемент пред потребител (в милисекунди). Този показател се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Приходи
Показател Какво представлява Как се попълва
ARPPU Средните приходи от плащащ потребител (ARPPU) са общите приходи от покупки на активен потребител, който е извършил покупка.

За да научите как да попълвате този показател, вижте Приходи от покупки.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
ARPU

Средните приходи от активен потребител (ARPU) са общите приходи, генерирани средно от всеки активен потребител, независимо дали е извършил покупка, или не.

ARPU = (общи приходи от реклами + приходи от покупки „ + приходи от покупки в приложение + абонаменти) / активни потребители

За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Средни дневни приходи Средните общи приходи за ден през избрания период от време.

За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Средни приходи от покупки Средните приходи от покупки през избрания период от време.

За да научите как да попълвате този показател, вижте Приходи от покупки.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Средни приходи от покупка за потребител Сумата на приходите от покупки на потребител.

За да научите как да попълвате този показател, вижте Приходи от покупки.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Максимални дневни приходи Максималните общи приходи за ден през избрания период от време.

За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Минимални дневни приходи Минималните общи приходи за ден през избрания период от време.

За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Общи приходи

Общите приходи от покупки, покупки в приложение, абонаменти и приходи от реклами.

Общо приходи = покупки + покупки в приложение + абонаменти + приходи от реклами – възстановявания на суми

Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert, както и приходите от реклами, която се попълва чрез интегрирането с Google AdMob, интегрирането с Google Ad Manager или чрез изпращане на събитието ad_impression от интеграция на трета страна.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Search Console
Показател Какво представлява Как се попълва
Средна позиция при органично търсене с Google

Средното класиране на URL адресите на уебсайта Ви за заявките, отчетени от Search Console.

Ако например URL адресът на сайта Ви се показва на трета позиция за една заявка и на седма за друга, средната би била (3+7)/2 = 5.

Този показател изисква активна връзка със Search Console.
Честота на кликване при органично търсене с Google

Честотата на кликване при органично търсене с Google, отчетена от Search Console. Честотата на кликване представлява броят кликвания на импресия.

Този показател се връща като дробно число. Например 0,0588 означава, че около 5,88% от импресиите са довели до кликване.

Този показател изисква активна връзка със Search Console.
Кликвания при органично търсене с Google Броят органични кликвания от Google Търсене, отчетени от Search Console. Този показател изисква активна връзка със Search Console.
Импресии при органично търсене с Google Броят органични импресии от Google Търсене, отчетени от Search Console. Този показател изисква активна връзка със Search Console.
Сесия
Показател Какво представлява Как се попълва
Средна продължителност на сесията Средната продължителност (в секунди) на потребителските сесии. Този показател се попълва автоматично.
Степен на отпадане

Процентът на сесиите, които не са с ангажираност. Научете повече

Степен на отпадане = сесии без ангажираност/общ брой сесии

„Степен на отпадане“ е обратното на „степен на ангажираност“.

Този показател се попълва автоматично.
Сесии с ангажираност

Броят сесии, продължили поне 10 секунди, такива с едно или повече събития, водещи до реализация, или такива с две или повече показвания на страница или екран.

„Сесии с ангажираност“ са обратното на „сесии с ниска ангажираност“.

Този показател се попълва автоматично.
Сесии с ангажираност на потребител Средният брой сесии с ангажираност на потребител. Този показател се попълва автоматично.
Степен на ангажираност

Процентът на сесиите с ангажираност. Научете повече

Степен на ангажираност = сесии с ангажираност / общ брой сесии

„Степента на ангажираност“ е обратното на „степен на отпадане“.

Този показател се попълва автоматично.
Сесии с ниска ангажираност

Броят сесии, които не са с ангажираност.

„Сесии с ниска ангажираност“ са обратното на „сесии с ангажираност“.

Този показател се попълва автоматично.
Процент на реализация в сесията

Процентът на сесиите с реализация.

Този показател се изчислява като броят сесии, при които е била осъществена реализация, се раздели на общия брой сесии.

Този показател се попълва автоматично.
Сесии

Броят сесии, започнали в уебсайта или приложението Ви.

Сесията представлява период от време, през който потребителят взаимодейства с уебсайта или приложението Ви.

Сесия се стартира, когато потребителят:

 • отвори приложението Ви на преден план;
 • преглежда страница или екран и понастоящем няма активна сесия (напр. предишната му сесия е изтекла).

По подразбиране сесията приключва (времето за изчакване изтича) при липса на активност от потребителя в продължение на 30 минути. Няма ограничение за продължителността на сесията.

Научете повече за сесиите

Този показател се попълва автоматично.
Сесии на потребител Средният брой сесии на потребител. Този показател се попълва автоматично.
Показвания на сесия

Броят екрани на приложение или уеб страници, прегледани от потребителите на сесия. Броят се и повторните показвания на отделните страници.

Показвания на сесия = (събития screen_view + събития page_view)/общ брой сесии

Този показател се попълва автоматично.
Потребител
Показател Какво представлява Как се попълва
Завръщащи се купувачи след 1 ден Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки в рамките на два последователни дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завръщащи се купувачи след 2 – 7 дни Броят клиенти, които са извършили покупка в даден ден и по което и да е време между 2 и 7 дни преди това. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители през последните 30 дни Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки през последните 30 дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завръщащи се купувачи след 31 – 90 дни Броят клиенти, които са извършили покупка в даден ден и по което и да е време между 31 и 90 дни преди това. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители през последните 7 дни Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки през последните 7 дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завръщащи се купувачи след 8 – 30 дни Броят клиенти, които са извършили покупка в даден ден и по което и да е време между 8 и 30 дни преди това. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители през последните 90 дни Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки през последните 90 дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Активни потребители

Броят отделни потребители, които са посетили уебсайта или приложението Ви. Активен потребител е потребител, който има сесия с ангажираност или когато Анализ събира:

Забележка: Показателят „Активни потребители“ се показва в отчетите като „Потребители“.

Този показател се попълва автоматично.
Среден брой купувачи дневно Средният брой купувачи през всички дни в избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Средна продължителност на ангажирането

Средното време, през което уебсайтът Ви е бил във фокуса на браузъра на потребител или приложение е било на преден план на устройството на потребител.

Средна продължителност на ангажирането = общата продължителност на ангажираността на потребителите/броя активни потребители

Този показател се попълва автоматично.
Средна продължителност на ангажирането на сесия Средната продължителност на ангажирането на сесия. Този показател се попълва автоматично.
Активни потребители дневно спрямо активни потребители месечно Съотношението на активните потребители дневно (DAU) спрямо активните потребители месечно (MAU) показва процента на потребителите, които са се ангажирали през календарния ден, от потребителите, които са се ангажирали през последните 30 дни. По-високото съотношение предполага добра ангажираност и задържане на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
Активни потребители дневно спрямо активни потребители седмично Съотношението на активните потребители дневно (DAU) спрямо активните потребители седмично (WAU) показва процента на потребителите, които са се ангажирали през последните 24 часа, от потребителите, които са се ангажирали през последните 7 дни. По-високото съотношение предполага добра ангажираност и задържане на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
Купувачи за първи път Броят потребители, които са направили първата си покупка през избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.

Реализация от купувачи за първи път

(реализация от FTP)

Процентът на активните потребители, които са направили първата си покупка. Този показател се връща като дробно число – например 0,092 означава, че 9,2% от активните потребители са купувачи за първи път. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.

Купувачи за първи път спрямо нови потребители

(FTP спрямо нови потребители)

Средният брой купувачи за първи път спрямо нови потребители. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Максимален брой купувачи дневно Максималният брой купувачи за всички дни през избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Минимален брой купувачи дневно Минималният брой купувачи за всички дни през избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Нови потребители

Броят идентификатори на отделни нови потребители, които са регистрирали събитието first_open или first_visit.

Показателят Ви дава възможност да измервате броя потребители, които са взаимодействали със сайта Ви или са стартирали приложението Ви за първи път.

Този показател се попълва автоматично.
Платили активни потребители месечно спрямо активни потребители дневно Съотношението на платилите активни потребители месечно (PMAU) спрямо активните потребители дневно (DAU) показва процента на активните потребители, които са направили покупка през предходния месец. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители седмично спрямо активни потребители дневно Съотношението на платилите активни потребители седмично (PWAU) спрямо активните потребители дневно (DAU) показва процента на активните потребители, които са направили покупка през предишната седмица. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завърнали се потребители Броят потребители, които са започнали поне една сесия преди време, независимо дали предишните сесии са били сесии с ангажираност. Този показател се попълва автоматично.
Общ брой купувачи Броят отделни потребители, които са извършили поне една покупка. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Общ брой потребители

Броят идентификатори на отделни потребители, които са задействали събития.

Показателят Ви дава възможност да измервате броя отделни потребители, които са регистрирали събитие.

Този показател се попълва автоматично.
Процент на реализация на потребителите

Процентът на потребителите, които са извършили реализация.

Този показател се изчислява, като броят потребители, извършили действие, водещо до реализация, се раздели на общия брой потребители.

Този показател се попълва автоматично.
Ангажираност на потребителите Продължителността от време, през която екранът на приложението Ви е бил на преден план или уеб страницата Ви е била на фокус. Научете повече за ангажираността на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
Активни потребители седмично спрямо активни потребители месечно Съотношението на активните потребители седмично (WAU) спрямо активните потребители месечно (MAU) показва процента на потребителите, които са се ангажирали през последните 7 дни, от потребителите, които са се ангажирали през последните 30 дни. По-високото съотношение предполага добра ангажираност и задържане на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
За целия период за потребителя

Следните показатели включват опции за общото, средното и процентилното разпределение (напр. 10-и процентил). Тези опции Ви дават възможност да преглеждате общата и средната стойност на потребител, както и разпределението на стойностите.

Например общата стойност на показателя Сесии с ангажираност за целия период е общият брой сесии с ангажираност за даден период от време. Средната стойност на показателя е средният брой сесии с ангажираност на потребител.

10-ият процентил на показателя е 10-ият процентил в разпределението на потребителите за дадения период от време. Ако стойността е 3, то 10% от потребителите имат по-малко от 3 сесии с ангажираност, докато 90% от потребителите имат повече от 3 сесии с ангажираност. Това е полезно, когато имате различно от нормалното разпределение.

Показател Какво представлява Как се попълва
Приходи от реклами за целия период Приходите от реклами, които генерирате от някого, откакто е посетил уебсайта или приложението Ви за първи път. Този показател се попълва автоматично от събитието ad_impression. Можете също да свържете AdMob с Firebase, за да събирате допълнителни данни.
Сесии с ангажираност за целия период Броят сесии с ангажираност, които потребителят е имал след първото си посещение в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва автоматично.
Продължителност на ангажираността за целия период Периодът от време след първото посещение на потребителя, през който той е бил активен в уебсайта или приложението Ви, докато уебсайтът или приложението са били на преден план. Този показател се попълва автоматично.
Продължителност на сесията за целия период Общата продължителност на потребителските сесии от първата сесия до изтичането на текущата сесия, включително времето, когато уебсайтът или приложението са на заден план. Този показател се попълва автоматично.
Брой сесии за целия период Общият брой сесии, които потребителят е имал след първото си посещение в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва автоматично.
Транзакции за целия период Общият брой извършени покупки от потребител след първото му посещение в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
LTV Стойността за целия период (LTV) показва общите приходи от покупки, извършени в уебсайта или приложението Ви. Можете да използвате данните, за да определите колко ценни са потребителите въз основа на допълнителните приходи, които генерирате.

Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert минус събитията refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню