[GA4] Wymiary i dane Analytics

Dowiedz się więcej o wymiarach i danych Google Analytics 4, które pojawiają się w raportach, eksploracjach, Kreatorze segmentów i Kreatorze list odbiorców.

W tym artykule opisujemy wymiary i dane, które pojawiają się w raportach i eksploracjach oraz w Kreatorze list odbiorców i Kreatorze segmentów. Dostęp do tych wymiarów i danych możesz też uzyskać poza Analytics za pomocą interfejsu Google Analytics Data API. Jeśli chcesz gromadzić informacje, których Analytics nie rejestruje za pomocą tych wymiarów i danych, możesz tworzyć własne wymiary i dane niestandardowe.

Aby znaleźć jakiś wymiar lub jakieś dane, kliknij Rozwiń wszystko i przeszukaj ten artykuł (w tym celu naciśnij klawisze Ctrl + F lub Command + F). Wymiary i dane powiązane z daną usługą możesz też wyświetlić za pomocą narzędzia Dimensions & Metrics Explorer w GA4.

Sposób wypełniania wymiarów i danych

Niektóre wymiary i dane są wypełniane automatycznie podczas instalowania Google Analytics w witrynie lub aplikacji. Wypełnianie innych wymiarów i danych wymaga wcześniejszego skonfigurowania (zgodnie z opisem w sekcjach poniżej).

Wyszarzone wymiary i dane Analytics

Wymiary lub dane mogą być wyszarzone, gdy są niezgodne z innymi wymiarami bądź danymi zastosowanymi w raporcie lub eksploracji albo gdy nie możesz ich zastosować do wybranej metody eksploracji.

Co oznacza wartość „(nie ustawiono)”

Wartość (nie ustawiono) to nazwa obiektu zastępczego, który Google Analytics stosuje, gdy nie otrzyma z jakiegoś wymiaru żadnych danych. W sekcjach poniżej opisano, jak wypełniać poszczególne wymiary, tak aby nie wyświetlała się wartość (nie ustawiono). Gdy wyślesz do Analytics pustą wartość, zamiast wartości (nie ustawiono) zobaczysz pustą wartość. Wartość (nie ustawiono) pojawia się, gdy Analytics nie otrzyma żadnej wartości.

Poznaj najczęstsze przyczyny pojawiania się wartości (not set) i sposoby zapobiegania tym problemom.

Wymiary Analytics

Atrybucja

Podane niżej wymiary dostarczają danych o atrybucji w przypadku wymiarów ograniczonych do zdarzenia, w tym informacji o platformach reklamowych zintegrowanych przez Ciebie z Google Analytics (np. Search Ads 360 i Display & Video 360). Wymiary te korzystają domyślnie z modelu atrybucji opartej na danych, ale możesz wybrać inny model atrybucji.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Kampania / Identyfikator kampanii Nazwa i identyfikator powiązane z kampanią promocyjną lub marketingową, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Domyślna grupa kanałów

Grupowanie kanałów to oparte na regułach grupowanie źródeł wizyt.

Do domyślnych grup kanałów należą: „Bezpośrednie”, „Bezpłatne wyniki wyszukiwania”, „Płatne społecznościowe”, „Bezpłatne społecznościowe”, „E-mail”, „Programy partnerskie”, „Odesłania”, „Płatne wyniki wyszukiwania”, „Wideo” i „Reklama displayowa”.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Identyfikator kampanii konfigurowanej ręcznie Podaje identyfikator konkretnej kampanii lub promocji pochodzący z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Nazwa kampanii konfigurowanej ręcznie Wskazuje konkretną kampanię lub promocję (np. „wyprzedaż_wiosenna”) z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Treści utworzone ręcznie Podaje treści służące do odróżniania kreacji, a pochodzące z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Medium konfigurowane ręcznie Podaje medium marketingowe (np. „cpc”, „banner”, „email”) z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Źródło konfigurowane ręcznie Podaje stronę odsyłającą (np. „google”, „newsletter4”, „billboard”) z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Źródło lub medium z ręczną konfiguracją Podaje źródło i medium z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Platforma źródłowa z ręczną konfiguracją Podaje platformę źródłową (czyli „Ręcznie”) z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Wyszukiwane hasło utworzone ręcznie Podaje płatne słowo kluczowe z klikanego adresu URL (w przypadku witryn) lub ze zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji). Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Medium

Metoda pozyskiwania użytkowników witryny lub aplikacji.

Przykłady:

 • „affiliate” – użytkownicy, którzy kliknęli link w ramach programu partnerskiego;
 • „cpc” (angielski skrót od kosztu kliknięcia) – użytkownicy, którzy kliknęli płatną reklamę;
 • „email” – użytkownicy, którzy kliknęli link w kampanii marketingu e-mailowego;
 • „organic” – użytkownicy, którzy kliknęli link w wyszukiwarce;
 • „referral”: użytkownicy, którzy kliknęli link w witrynie (np. link w opisie filmu);
 • „(none)” – wizyty bezpośrednie.
O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Źródło

Wskazanie wydawcy lub źródła zasobów reklamowych, z którego pochodzi ruch. Na przykład użytkownicy, którzy wrócili do witryny z wyszukiwarki Google, mają dla wymiaru Sesja – źródło podaną wartość „google”.

Przykłady to „google”, „youtube” i „gmail”.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Źródło/medium Źródło i medium, dzięki którym użytkownik trafił do Twojej witryny lub aplikacji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Platforma źródłowa

Platforma, na której zarządzasz aktywnością zakupową (np. ustalasz budżety, kryteria kierowania itd.).

Przykłady:

 • „Google Ads” (ruch generowany przez działania marketingowe w Google Ads);
 • „Manual” (ruch, który nie pochodzi z działań marketingowych w mediach związanych z Google);
 • „SA360” (ruch z działań marketingowych w Search Ads 360);
 • „SFMC” (ruch z działań marketingowych w Salesforce Marketing Cloud);
 • „Shopping Free Listings” (ruch generowany przez działania marketingowe w Google Merchant Center).
O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Google Ads

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania

Nazwa konta Google Ads

Wyświetla nazwę konta powiązanego z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.
Identyfikator grupy reklam Google Ads Wyświetla identyfikator grupy reklam powiązanej z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.
Nazwa grupy reklam Google Ads Podaje nazwę grupy reklam powiązanej z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.

Typ sieci reklamowej Google Ads

Wyświetla typ sieci reklamowej powiązanej z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.
Kampania Google Ads Wyświetla kampanię powiązaną z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.
Identyfikator klienta Google Ads Wyświetla identyfikator klienta powiązanego z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.
Tekst słowa kluczowego Google Ads Podaje słowo kluczowe powiązane z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.
Zapytanie Google Ads Wyświetla wyszukiwane hasło powiązane z kampanią Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konta Google Ads z usługą.

Campaign Manager 360

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Identyfikator konta CM360 Wyświetla identyfikator konta powiązany z kampanią w usłudze Campaign Manager 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa konta CM360 Wyświetla nazwę konta powiązanego z kampanią w usłudze Campaign Manager 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator reklamodawcy CM360 Wyświetla unikalny identyfikator przypisany do reklamodawcy lub marki, który zarządza kampaniami w CM360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa reklamodawcy CM360 Wyświetla nazwę organizacji, która zarządza kampaniami w CM360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator kampanii w CM360 Wyświetla unikalny identyfikator przypisany do kampanii w CM360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa kampanii w CM360 Wyświetla nazwę kampanii w CM360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Format kreacji w CM360

Wyświetla format kreacji w kampanii w CM360.

Format kreacji to konkretny układ lub projekt reklamy użytej w kampanii, który decyduje o sposobie wyświetlania reklamy w witrynie lub aplikacji.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator kreacji CM360

Wyświetla identyfikator kreacji w kampanii w CM360.

Identyfikator kreacji to unikalny identyfikator przypisywany do każdej kreacji reklamy w CM360.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa kreacji w CM360

Wyświetla nazwę kreacji lub tytuł kampanii w CM360.

Nazwa kreacji to unikalna nazwa zdefiniowana przez Ciebie dla każdej kreacji reklamy w CM360.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator typu kreacji CM360 Wyświetla identyfikator typu kreacji w kampanii w usłudze Campaign Manager 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa typu kreacji CM360 Wyświetla nazwę przypisaną do typu lub formatu kreacji w kampanii CM360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Wersja kreacji w CM360 Wyświetla wersję kreacji reklamy. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Domyślne grupowanie kanałów w CM360 Wyświetla domyślne grupowanie kanałów powiązane z kampanią Campaign Managera 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Medium w CM360 Wyświetla kategorię kanału lub platformy reklamowej wykorzystywanej do prowadzenia kampanii. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Struktura kosztów miejsca docelowego w CM360 Wyświetla strukturę kosztów miejsca docelowego w kampanii Campaign Managera 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator miejsca docelowego w CM360 Wyświetla unikalny identyfikator każdego miejsca docelowego reklamy w kampanii. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa miejsca docelowego w CM360 Wyświetla nazwę każdego miejsca docelowego reklamy w kampanii. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator renderowania w CM360 Unikalny identyfikator sposobu i miejsca renderowania kreacji. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Identyfikator witryny w CM360 Wyświetla unikalny identyfikator witryny lub aplikacji, w której wyświetliła się reklama. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Nazwa witryny w CM360 Wyświetla nazwę witryny lub aplikacji, w której wyświetliła się reklama. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Źródło w CM360 Wyświetla dostawcę danych. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.
Źródło/medium CM360 Wyświetla kategorię kanału lub platformy reklamowej wykorzystywanej do realizowania kampanii oraz dostawcę danych. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu konfiguracji Floodlight w usłudze Campaign Manager 360 z usługą.

Display & Video 360

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
DV360 – identyfikator reklamodawcy Wyświetla unikalny identyfikator przypisany do reklamodawcy lub marki, który zarządza kampaniami w DV360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa reklamodawcy Wyświetla nazwę lub tytuł organizacji, która zarządza kampaniami w DV360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – identyfikator kampanii Wyświetla unikalny identyfikator przypisany do kampanii w DV360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa kampanii Wyświetla nazwę lub tytuł kampanii w DV360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – format kreacji

Wyświetla format kreacji w kampanii w DV360.

Format kreacji to konkretny układ lub projekt reklamy użytej w kampanii, który decyduje o sposobie wyświetlania reklamy w witrynie lub aplikacji.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – identyfikator kreacji

Wyświetla identyfikator kreacji w kampanii w DV360.

Identyfikator kreacji to unikalny identyfikator przypisywany do każdej kreacji w DV360.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa kreacji

Wyświetla nazwę kreacji lub tytuł kampanii w DV360.

Nazwa kreacji to niepowtarzalna nazwa zdefiniowana przez Ciebie dla każdej kreacji reklamy w DV360.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – domyślne grupowanie kanałów Wyświetla domyślne grupowanie kanałów powiązane z kampanią Display & Video 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – identyfikator giełdy Wyświetla identyfikator giełdy reklamowej lub platformy handlowej, na której kupuje się i sprzedaje zasoby reklamowe. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa giełdy Wyświetla nazwę giełdy reklamowej lub platformy handlowej, na której kupuje się i sprzedaje zasoby reklamowe. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – identyfikator zamówienia reklamowego

Wyświetla identyfikator każdego zamówienia reklamowego.

Zamówienie reklamowe służy do zarządzania wyświetlaniem konkretnych kampanii.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa zamówienia reklamowego

Wyświetla nazwę każdego zamówienia reklamowego.

Zamówienie reklamowe służy do zarządzania wyświetlaniem konkretnych kampanii.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
Identyfikator elementu zamówienia w DV360 Wyświetla unikalny identyfikator przypisany do każdego elementu zamówienia lub miejsca docelowego reklamy z zamówieniem reklamowym. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa elementu zamówienia Wyświetla unikalną nazwę przypisaną do każdego elementu zamówienia lub miejsca docelowego reklamy z zamówieniem reklamowym. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
Taktyka marketingowa w DV360 Wyświetla taktykę marketingową kampanii Display & Video 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – medium Wyświetla kategorię kanału lub platformy reklamowej wykorzystywanej do prowadzenia kampanii. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
Identyfikator partnera DV360 Wyświetla identyfikator partnera w kampanii Display & Video 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
Nazwa partnera DV360 Wyświetla nazwę partnera w kampanii Display & Video 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – identyfikator witryny Wyświetla identyfikator witryny powiązany z kampanią Display & Video 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – nazwa witryny Wyświetla nazwę witryny powiązaną z kampanią Display & Video 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
DV360 – źródło Wyświetla dostawcę danych. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.
Źródło / medium w DV360 Wyświetla kategorię kanału lub platformy reklamowej wykorzystywanej do realizowania kampanii oraz dostawcę danych. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy Display & Video 360 z usługą.

Search Ads 360

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Identyfikator grupy reklam w SA360 Podaje niepowtarzalny identyfikator każdej grupy reklam w kampanii w SA360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Nazwa grupy reklam SA360 Wyświetla nazwę każdej grupy reklam w kampanii SA360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Identyfikator kampanii SA360 Podaje niepowtarzalny identyfikator przypisany do kampanii w SA360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Nazwa kampanii SA360 Podaje nazwę kampanii w SA360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Format kreacji SA360

Wyświetla format kreacji w kampanii w SA360.

Format kreacji to konkretny układ lub projekt reklamy użytej w kampanii, który decyduje o sposobie wyświetlania reklamy w witrynie lub aplikacji.

Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Domyślne grupowanie kanałów SA360 Wyświetla domyślne grupowanie kanałów powiązane z kampanią Search Ads 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Identyfikator konta wyszukiwarki SA360 Podaje niepowtarzalny identyfikator konta reklamowego używanego na platformie wyszukiwarki. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Nazwa konta wyszukiwarki SA360 Wyświetla nazwę konta wyszukiwarki powiązanego z kampanią Search Ads 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Rodzaj konta wyszukiwarki SA360 Wyświetla typ użytego konta wyszukiwarki. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Słowo kluczowe SA360 Wyświetla słowo lub wyrażenie, na które kierujesz reklamę. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Identyfikator konta menedżera SA360 Wyświetla identyfikator konta menedżera przypisany do konta lub agencji zarządzającej wieloma kontami. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Nazwa konta menedżera SA360 Wyświetla nazwę konta menedżera przypisanego do konta lub agencji zarządzającej wieloma kontami. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Taktyka marketingowa SA360 Wyświetla taktykę marketingową kampanii Search Ads 360. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Medium SA360 Wyświetla kategorię kanału lub platformy reklamowej wykorzystywanej do wyświetlania kampanii. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Zapytanie SA360 Wyświetla wyszukiwane hasła użyte w wyszukiwarce. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Źródło SA360 Wyświetla dostawcę danych. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Źródło / medium w SA360 Wyświetla kategorię kanału lub platformy reklamowej wykorzystywanej do realizowania kampanii oraz dostawcę danych. Ten wymiar jest wypełniany po połączeniu reklamodawcy lub podrzędnego konta menedżera Search Ads 360 z usługą.
Dane demograficzne
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Wiek Wiek użytkownika podany w formie przedziału wiekowego. Dostępne są takie przedziały: „18–24”, „25–34”, „35–44”, „45–54”, „55–64” i „65+”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie po włączeniu Google Signals, ale mogą obowiązywać wartości progowe danych.
Płeć

Płeć użytkownika, np. „Male” (Mężczyzna) lub „Female” (Kobieta).

Ten wymiar jest wypełniany automatycznie po włączeniu Google Signals, ale mogą obowiązywać wartości progowe danych.
Zainteresowania Zainteresowania użytkownika (np. sztuka i rozrywka, gry, sport). Użytkownicy mogą być zaliczani do wielu kategorii zainteresowań. Ten wymiar odpowiada segmentom odbiorców o podobnych zainteresowaniach w Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie po włączeniu Google Signals, ale mogą obowiązywać wartości progowe danych.
E-commerce

W narzędziu Eksploracje oraz w Kreatorze list odbiorców i Kreatorze segmentów dostępne są podane niżej wymiary. Niektóre z tych wymiarów, jak zaznaczono poniżej, są dostępne w raportach o generowaniu przychodu.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Waluta Kod waluty zdarzenia (zgodny ze standardem ISO 4217).

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr currency na poziomie zdarzenia.

Parametr currency jest wymagany, aby zdarzenia zawierały kwoty przychodów lub zwrotów.

Przynależność produktu Nazwa lub kod podmiotu stowarzyszonego (np. partnera lub sprzedawcy) powiązanego z produktem (np. z towarem, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr affiliation na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Marka produktu Marka produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_brand na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Kategoria produktu Pierwsza kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” kategorią produktu jest „Odzież”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
2 kategoria produktów Druga kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” drugą kategorią produktów jest „Męska”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category2 na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
3 kategoria produktów Trzecia kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” trzecią kategorią produktów jest „Letnia”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category3 na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
4 kategoria produktów Czwarta kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” czwartą kategorią produktów jest „Koszule”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category4 na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
5 kategoria produktów Piąta kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” piątą kategorią produktów jest „T-shirty”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category5 na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Kupon produktu Kupon użyty do zakupu produktu (np. towaru, który sprzedajesz).

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr coupon za pomocą zdarzenia sprzedaży online.

Dostępny w raportach o generowaniu przychodu.

Identyfikator produktu Podany przez Ciebie identyfikator produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Możesz np. określić identyfikator „SKU_12345”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_id na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Identyfikator listy produktów Podany przez Ciebie identyfikator listy produktów (np. towarów, które sprzedajesz). Dla listy produktów w sekcji produktów powiązanych możesz np. określić identyfikator „produkty_powiązane”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_list_id na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Nazwa listy produktów Podana przez Ciebie nazwa listy produktów (np. towarów, które sprzedajesz). Nazwa listy produktów. Liście produktów w sekcji produktów powiązanych możesz np. nadać nazwę „Produkty powiązane”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_list_name na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Pozycja na liście produktów Pozycja produktu (np. towaru, który sprzedajesz) na liście. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr index na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Identyfikator lokalizacji produktu Podany przez Ciebie identyfikator lokalizacji produktu lub promocji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr location_id na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Nazwa produktu Nazwa produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_name na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Promocja produktu – nazwa kreacji

Podana przez Ciebie nazwa kreacji powiązanej z promocją.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr creative_name na poziomie produktu za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion.
Promocja produktu – boks kreacji Podana przez Ciebie nazwa boksu, w którym wyświetlasz kreację powiązaną z promocją. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr creative_slot na poziomie produktu za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion.
Identyfikator promocji produktu Podany przez Ciebie identyfikator promocji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr promotion_id za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion na poziomie produktu.
Promocja produktu – nazwa Podana przez Ciebie nazwa promocji.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr promotion_name na poziomie produktu za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion.

Dostępny w raportach o generowaniu przychodu.

Wariant produktu Wersja produktu, czyli niepowtarzalny kod lub opis (np. XS, S, M i L w przypadku rozmiaru lub czerwony, niebieski, zielony i czarny w przypadku koloru) jego dodatkowych szczegółów bądź opcji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_variant na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Lokalna cena produktu Lokalna cena produktu podana z użyciem kodu waluty. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr price na poziomie produktu i parametr currency na poziomie zdarzenia.
Kupon zamówienia Podana przez Ciebie nazwa (lub podany przez Ciebie kod) kuponu na produkty dostępne z rabatem.

Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr coupon na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia sprzedaży online.

Dostępny w raportach o generowaniu przychodu.

Poziom dostawy Poziom dostawy (np. transport lądowy, transport powietrzny, następnego dnia) wybrany w przypadku zakupu.

Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr shipping_tier na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia add_shipping_info.

Dostępny w raportach o generowaniu przychodu.

Identyfikator transakcji Utworzony przez Ciebie identyfikator transakcji e-commerce. Więcej informacji

Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr transaction_id na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia sprzedaży online.

Dostępny w raportach o generowaniu przychodu.

Zdarzenie
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Nazwa zdarzenia Nazwa zdarzenia. Jeśli np. ktoś wywoła zdarzenie purchase, ten wymiar otrzyma wartość „purchase” (zakup). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Jest zdarzeniem konwersji Jeśli zdarzenie zostało oznaczone jako konwersja, ten wymiar otrzyma wartość „true” (prawda). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Gry
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Identyfikator osiągnięcia Identyfikator osiągnięcia, które użytkownik może odblokować w grze. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr achievement_id za pomocą zdarzenia unlocked_achievement.
Postać Nazwa postaci występującej w grze. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr character za pomocą zdarzenia level_up lub post_score.
Poziom

Numer poziomu w grze.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr level za pomocą zdarzenia level_up lub post_score.
Nazwa waluty wirtualnej

Nazwa wirtualnej waluty w grze.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr virtual_currency_name za pomocą zdarzenia earn_virtual_currency lub spend_virtual_currency.
Ogólne
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Rozszerzenie pliku Rozszerzenie pobieranego pliku (np. „pdf” lub „txt”). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr file_extension.
Nazwa pliku Ścieżka strony pobieranego pliku (np. „/menus/kolacja-menu.pdf”). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr file_name.
Identyfikator grupy Identyfikator grupy, do której dołącza użytkownik. Ten wymiar umożliwia pomiar popularności różnych klanów lub grup użytkowników. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr group_id za pomocą zdarzenia join_group.
Metoda Metoda użyta do rejestracji, zalogowania się lub udostępnienia (np. Google, Twitter itp.). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr method za pomocą zdarzenia sign_up, login lub share.
Przewinięty obszar (w %) Odsetek głębokości strony przewinięty przez użytkownika, Jeśli użytkownik przewinie co najmniej 90% strony, wymiar zostanie wypełniony wartością „90”. Jeśli w ogóle nie przewinie strony, wymiar będzie pusty. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez zdarzenie scroll.
Wyszukiwane hasło Hasło użyte do wyszukiwania w witrynie lub aplikacji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr search_term za pomocą zdarzenia search lub view_search_results.
Testowa nazwa filtra danych Nazwa filtra danych pozostającego w stanie testowym. Informacji z filtrów danych, które pozostają w stanie testowym, możesz używać, aby sprawdzać działanie filtrów przed ich aktywowaniem. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie, gdy konfigurujesz filtry danych pozostające w stanie testowym. Nie ma zastosowania w usługach podrzędnych ani usługach o pełnym zakresie, w których będzie wyświetlany jako (nie ustawiono).
Widoczne Gdy umieszczony film jest widoczny dla użytkownika, ten wymiar otrzymuje wartość „true” (prawda). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr visible.
Obszar geograficzny
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Miasto Miasto będące źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Krakowa, ten wymiar otrzyma wartość „Kraków”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator miasta Identyfikator powiązany z miastem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. źródłem aktywności jest Seattle, ten wymiar otrzyma wartość „1027744”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kontynent Kontynent, na którym miała miejsce aktywność użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „Europa”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator kontynentu Zgodny ze standardem UN M49 identyfikator powiązany z kontynentem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „616”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kraj Kraj będący źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. ktoś odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „Polska”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator kraju Zgodny ze standardem ISO 3166 identyfikator powiązany z krajem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np., źródłem jego aktywności jest Polska, ten wymiar otrzyma wartość „POL”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Region Region geograficzny będący źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Krakowa, ten wymiar otrzyma wartość „Kraków”. Jeśli użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Anglii, ten wymiar otrzyma wartość „Anglia”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator regionu Identyfikator regionu geograficznego będącego źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Nowego Jorku, ten wymiar otrzyma wartość „US-NY”. Jeśli użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Anglii, ten wymiar otrzyma wartość „GB-ENG”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Subkontynent Subkontynent będący źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedza Twoją witrynę ze Stanów Zjednoczonych, ten wymiar otrzyma wartość „Ameryka Północna”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator subkontynentu Zgodny ze standardem UN M49 identyfikator powiązany z subkontynentem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „10”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Link
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Klasy linków Atrybut class w kodzie HTML linku wychodzącego lub pobierania pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a class="center" href="www.youtube.com">”, ten wymiar zwróci wartość „center”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_classes.
Powiąż domenę Domena docelowa linku wychodzącego lub pobieranego pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a href="www.youtube.com">”, ten wymiar zwróci wartość „youtube.com”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_domain.
Identyfikator połączenia Atrybut id w kodzie HTML linku wychodzącego lub pobierania pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">”, ten wymiar zwróci wartość „socialLinks”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_id.
Tekst linku Tekst linku do pobieranego pliku. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_text.
Adres URL linku Pełny adres URL linku wychodzącego lub pobieranego pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">”, ten wymiar zwróci wartość „https://www.youtube.com/results?search_query=analytics”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_url.
Wychodzące Gdy link prowadzi do witryny, która nie jest częścią domeny usługi, ten wymiar otrzymuje wartość „true” (prawda). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr outbound.
Strona/ekran
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Grupa treści Grupa treści powiązana ze stroną lub ekranem. Jeśli np. utworzysz grupę treści dla odzieży męskiej, używając wartości „męskie”, ten wymiar będzie przyjmować tę wartość w przypadku stron z odzieżą męską. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr content_group.
Identyfikator treści Identyfikator przypisany przez Ciebie do grupy treści. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr content_id.
Typ treści Typ grupy treści. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr content_type.
Nazwa hosta Nazwa subdomeny i domeny adresu URL, który użytkownicy odwiedzili w Twojej witrynie, np. w przypadku adresu „www.example.com/kontakt.html” nazwa hosta to „www.example.com”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Strona docelowa Ścieżka strony i ciąg zapytania powiązane z pierwszą odsłoną w sesji. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Lokalizacja strony Pełny adres URL strony internetowej odwiedzonej przez użytkownika w Twojej witrynie. Jeśli np. ktoś odwiedzi stronę „www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1”, wartością tego wymiaru będzie pełny adres URL. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Ścieżka strony + ciąg zapytania Ścieżka strony i ciągi zapytania zawarte w adresie URL. Są to części adresu URL następujące po domenie. Jeśli np. użytkownik odwiedzi stronę „www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1”, domena to „googlemerchandisestore.com”, ścieżka strony to „Bags”, a ciąg zapytania to „theme=1”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Ścieżka strony i klasa ekranu

Ścieżka do strony z adresu URL witryny i klasa ekranu z aplikacji mobilnej.

Ścieżka do strony to wartość widoczna po domenie. Jeśli np. użytkownik odwiedzi stronę „www.googlemerchandisestore.com/Bags”, domena to „googlemerchandisestore.com”, a ścieżka do strony to „/Bags”.

Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Strona odsyłająca Adres URL strony odsyłającej, czyli adres URL poprzedniej strony odwiedzonej przez użytkownika. Może należeć do domeny Twojej witryny lub do innej domeny. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr page_referrer.
Tytuł strony Tytuł strony określony w Twojej witrynie. Tytuł strony pochodzi z tagu <title> w kodzie HTML. Aby przesłać inny tytuł, możesz dodać do polecenia config parametr page_title.
Tytuł strony i klasa ekranu Tytuł strony z witryny i klasa ekranu z aplikacji mobilnej.

Tytuł strony pochodzi z tagu <title> w kodzie HTML. Aby przesłać inny tytuł, możesz dodać do polecenia config parametr page_title.

Klasa ekranu pochodzi z nazwy aktualnej klasy: UIViewController lub Activity.

Tytuł strony i nazwa ekranu Tytuł strony z witryny i nazwa ekranu z aplikacji mobilnej.

Tytuł strony pochodzi z tagu <title> w kodzie HTML. Aby przesłać inny tytuł, możesz dodać do polecenia config parametr page_title.

Nazwa ekranu jest identyczna z nazwą określoną przez Ciebie za pomocą pakietu SDK Google Analytics dla Firebase.

Platforma/urządzenie
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Sklep z aplikacjami Sklep, z którego aplikacja mobilna została pobrana przed instalacją. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wersja aplikacji Wartość parametru versionName (Android) lub skrócona wersja pakietu (iOS) aplikacji mobilnej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Przeglądarka Przeglądarka będąca źródłem aktywności użytkownika. Typowe przeglądarki to „Chrome”, „Edge”, „Firefox”, „Internet Explorer”, „Opera” i „Safari”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wersja przeglądarki Wersja przeglądarki będącej źródłem aktywności użytkownika. Wersja przeglądarki może np. wyglądać tak: „96.0.4664.110”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Urządzenie Urządzenie mobilne będące źródłem aktywności użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Marka urządzenia Marka urządzenia mobilnego (np. Motorola, LG lub Samsung). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kategoria urządzenia Rodzaj urządzenia będącego źródłem aktywności użytkownika. Przykładowe kategorie urządzeń to „desktop” (komputery), „mobile” (urządzenia mobilne) i „tablet” (tablety). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Model urządzenia Nazwa modelu urządzenia (np. iPhone 5s lub SM-J500M). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Język Nazwa języka przeglądarki lub urządzenia użytkownika (np. „Polski” lub „English”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kod języka Język przeglądarki lub urządzenia użytkownika określany zgodnie ze standardem ISO 639 (np. „pl”, „en-us” lub „es”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Model urządzenia mobilnego Nazwa modelu urządzenia mobilnego (np. iPhone X). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
System operacyjny System operacyjny, z którego korzystają użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji. Typowe systemy operacyjne to „Android”, „ChromeOS”, „Macintosh” i „Windows”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
System operacyjny i wersja System operacyjny i jego wersja, z której korzystają użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wersja systemu operacyjnego Wersja systemu operacyjnego, z której korzystają użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji (np. „9.3.2” lub „5.1.1”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Platforma Metoda, za której pomocą użytkownicy uzyskali dostęp do Twojej witryny lub aplikacji. Dostępne platformy to np. „Android”, „iOS” i „Web” (Sieć). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Rozdzielczość ekranu Szerokość i wysokość ekranu (w pikselach) będącego źródłem aktywności użytkownika, np. „1920x1080”, „1440x900” i „1366x768”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator strumienia danych z sieci Identyfikator strumienia będącego źródłem aktywności użytkownika. Identyfikatory strumieni możesz znaleźć w sekcji Administracja > Strumienie danych. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Nazwa strumienia Nazwa strumienia będącego źródłem aktywności użytkownika. Nazwy strumieni możesz znaleźć w sekcji Administracja > Strumienie danych. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wydawca
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Format reklamy Format reklamy. Typowe formaty to „Baner”, „Pełnoekranowa” i „Z nagrodą”. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, ten wymiar jest wypełniany automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Źródło reklam

Źródłowa sieć, która wyświetliła reklamę. Typowe źródła to „Sieć AdMob”, „Meta Audience Network” i „Zapośredniczone autoreklamy”.

Po przeprowadzeniu integracji Analytics z Google Ad Managerem ten wymiar podaje nazwę sieci Google Ad Managera, np. „Bloomberg L.P. (Google Ad Manager Network 5262)”.

Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, ten wymiar jest wypełniany automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Jednostka reklamowa Wybrana przez Ciebie nazwa jednostki reklamowej. Po przeprowadzeniu integracji Analytics z Google Ad Managerem ten wymiar podaje wartość wymiaru „Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy)”. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, ten wymiar jest wypełniany automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Czas
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Data Data rejestracji zdarzenia podana w formacie RRRRMMDD. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Data i godzina (RRRRMMDDGG) Data i godzina rejestracji zdarzenia w formacie RRRRMMDDGG. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Dzień Dzień miesiąca, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowego numeru od 01 do 31. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Godzina Godzina, o której zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowej liczby od 0 do 23. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Miesiąc Miesiąc, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowego numeru od 01 do 12. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty dzień Liczba dni od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ta godzina Liczba godzin od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty miesiąc Liczba miesięcy od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty tydzień Liczba tygodni od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty rok Liczba lat od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Tydzień Tydzień, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowego numeru od 01 do 53. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Rok Rok, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 4-cyfrowego numeru (np. „2020”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Źródło wizyt

Podane niżej wymiary dostarczają danych o atrybucji w przypadku wymiarów ograniczonych do sesji i użytkownika, w tym informacji o platformach reklamowych zintegrowanych przez Ciebie z Google Analytics (np. Search Ads 360 i Display & Video 360). Wymiary te korzystają z modelu atrybucji Kanały płatne i bezpłatne – ostatnie kliknięcie.

Wymiary ograniczone do użytkownika

Oprócz podanych niżej wymiarów ograniczonych do użytkownika będziesz też widzieć inne wymiary tego rodzaju powiązane z platformami zintegrowanymi przez Ciebie z Analytics (np. „Pierwszy użytkownik – kampania Google Ads” wskazujący kampanię Google Ads, dzięki której udało się pozyskać nowych użytkowników).

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Pierwszy użytkownik – kampania Kampania, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – identyfikator kampanii Identyfikator kampanii, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – domyślna grupa kanałów Domyślna grupa kanałów, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Pierwszy użytkownik – treść reklamy utworzona ręcznie

Treść reklamy, która doprowadziła do pierwszego pozyskania użytkownika.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_content.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Nowy użytkownik – identyfikator kampanii konfigurowanej ręcznie Jest to identyfikator kampanii, która doprowadziła do pierwszego pozyskania użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Nowy użytkownik – nazwa kampanii konfigurowanej ręcznie Jest to kampania, która doprowadziła do pierwszego pozyskania użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Pierwszy użytkownik – treści utworzone ręcznie Jest to treść reklamy, która doprowadziła do pierwszego pozyskania użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Nowy użytkownik – medium konfigurowane ręcznie Jest to medium, które było powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Nowy użytkownik – źródło konfigurowane ręcznie Jest to źródło, które było powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Pierwszy użytkownik – źródło lub medium z ręczną konfiguracją Są to źródło i medium, które były powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Pierwszy użytkownik – platforma źródłowa z ręczną konfiguracją Jest to platforma źródłowa, która doprowadziła do pierwszego pozyskania użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).

Pierwszy użytkownik – wyszukiwane hasło utworzone ręcznie

Wyszukiwane hasło, które doprowadziło do pierwszego pozyskania użytkownika.

Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).

Pierwszy użytkownik – medium Medium, dzięki któremu udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – źródło Źródło, dzięki któremu udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – źródło/medium Źródło i medium, dzięki którym udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – platforma źródłowa Platforma źródłowa, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Wymiary ograniczone do sesji

Oprócz podanych niżej wymiarów ograniczonych do sesji będziesz też widzieć inne wymiary tego rodzaju powiązane z platformami zintegrowanymi przez Ciebie z Analytics (np. „Sesja – kampania Google Ads” wskazujący kampanię Google Ads, która doprowadziła do nowej sesji).

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Sesja – kampania Kampania, która była powiązana z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – identyfikator kampanii Identyfikator kampanii, która była powiązana z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – domyślna grupa kanałów Domyślna grupa kanałów, która była powiązana z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja – treść reklamy utworzona ręcznie

Treść reklamy, która była powiązana z początkiem sesji.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_content.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – identyfikator kampanii konfigurowanej ręcznie Jest to identyfikator kampanii, która była powiązana z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – nazwa kampanii konfigurowanej ręcznie Jest to kampania, która była powiązana z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – treści utworzone ręcznie Jest to treść reklamy, która była powiązana z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – medium konfigurowane ręcznie Jest to medium, które było powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – źródło konfigurowane ręcznie Jest to źródło, które było powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – źródło lub medium z ręczną konfiguracją Są to źródło i medium, które były powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – platforma źródłowa z ręczną konfiguracją Jest to platforma źródłowa, która była powiązana z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).

Sesja – wyszukiwane hasło utworzone ręcznie

Wyszukiwane hasło, które było powiązane z początkiem sesji. Ten wymiar jest wypełniany po przesłaniu parametrów monitora UTM w klikanym adresie URL (w przypadku witryny) lub po przesłaniu zdarzenia campaign_details (w przypadku aplikacji mobilnej).
Sesja – medium Medium, która było powiązane z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu [GA4] Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Użytkownik
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Nazwa listy odbiorców Nazwa listy odbiorców, do której należą użytkownicy w wybranym zakresie dat. Bieżące działania użytkowników nie mają wpływu na historyczne informacje w raportach o ich przynależności do list. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas tworzenia list odbiorców.
Nowy/istniejący Nowi i dotychczasowi użytkownicy, którzy w ciągu ostatnich 7 dni po raz pierwszy otworzyli Twoją aplikację lub odwiedzili Twoją witrynę. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Zalogowano za pomocą identyfikatora użytkownika Otrzymuje wartość „yes” (tak), gdy rejestrujesz parametr user_id, który ułatwia łączenie osobnych sesji z konkretnym użytkownikiem. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wartość od początku śledzenia
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Data pierwszej sesji Data pierwszego pozyskania użytkownika w formacie RRRRMMDD. Data pierwszej sesji zawiera dane o użytkownikach, którzy otwierają progresywną aplikację internetową (PWA) lub aplikację błyskawiczną bez jej instalowania. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Data pierwszej wizyty Data pierwszego pozyskania użytkownika w formacie RRRRMMDD. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Data pierwszego zakupu Data pierwszego zakupu dokonanego przez użytkownika. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj zdarzenie purchase.
Data ostatniej aktywności Data ostatniej interakcji użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Nazwa ostatniej grupy odbiorców Nazwa listy odbiorców, do której należą obecnie użytkownicy. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas tworzenia list odbiorców.
Ostatnia platforma Metoda, dzięki której użytkownik zalogował się ostatnio w Twojej witrynie lub aplikacji. Dostępne platformy to np. „Android”, „iOS” i „Web” (Sieć). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Data ostatniego zakupu Data ostatniego zakupu dokonanego przez użytkownika. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj zdarzenie purchase.
Film
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Dostawca filmu Źródło filmu (np. „youtube”). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr video_provider.
Tytuł wideo Tytuł filmu. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr video_title.
URL filmu Adres URL filmu. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr video_url.

Dane Analytics

Reklamy
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Kliknięcia w Google Ads Łączna liczba kliknięć reklam w Twojej kampanii reklamowej na platformie Google Ads. Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wydatki na Google Ads Łączna kwota zapłacona przez Ciebie za kampanię reklamową na platformie Google Ads. Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Koszt kliknięcia w Google Ads Średnia kwota zapłacona przez Ciebie za kliknięcie reklamy w Twojej kampanii reklamowej na platformie Google Ads. Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wyświetlenia reklam w Google Ads Łączna liczba wyświetleń reklam w Twojej kampanii reklamowej na platformie Google Ads. Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Koszt filmu w Google Ads Łączna kwota wydana na reklamy wideo Google Ads. Pomaga mierzyć ich skuteczność. Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wyświetlenia filmów w Google Ads Łączna liczba wyświetleń Twoich treści wideo Google Ads przez potencjalnych klientów. Pomaga mierzyć skuteczność reklam wideo. Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kliknięcia niepochodzące z Google Liczba kliknięć reklamy przez użytkowników. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Koszty niezwiązane z usługami Google Łączny koszt kampanii reklamowej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Koszt kliknięcia niezwiązany z usługami Google Średnia kwota, jaką płacisz za kliknięcie w Twojej kampanii reklamowej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Koszt konwersji niezwiązany z usługami Google Średni koszt konwersji w kampanii reklamowej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Wyświetlenia na stronach innych niż Google Łączna liczba wyświetleń reklam w Twojej kampanii. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązany z usługami Google

Łączna kwota przychodów uzyskanych za każdą złotówkę wydaną na reklamy.

Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązanych z usługami Google = (łączne przychody z reklam + przychody z zakupów + przychody z zakupów w aplikacji + subskrypcje) / koszt importu danych

Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
E-commerce

Google Analytics udostępnia dane ograniczone do zdarzenia i produktu, które pomagają mierzyć interakcje z produktami lub usługami w witrynie bądź aplikacji. Aby wypełniać dane e-commerce, musisz skonfigurować zdarzenia e-commerce.

Uwaga: wymiary i dane ograniczone do produktu i ograniczone do zdarzenia są niezgodne ze sobą. Za każdym razem, gdy używasz wymiaru ograniczonego do produktu, musisz wybrać dane ograniczone do produktu, a nie ich odpowiednik ograniczony do zdarzenia. To samo dotyczy wymiarów i danych ograniczonych do zdarzenia.

Dane ograniczone do zdarzenia

Dane ograniczone do zdarzenia wskazują, ile razy w Twojej witrynie lub aplikacji zostało wywołane zdarzenie e-commerce. Dane te przydają się do sprawdzania, jak często występują określone działania, np. rozpoczynanie zakupu czy finalizowanie transakcji.

Dane Co to jest? Sposób wypełniania

Dodanie do koszyka

Liczba przypadków dodania produktów do koszyka przez użytkowników.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie add_to_cart.

Momenty płatności

Liczba przypadków rozpoczynania przez użytkowników procesu płatności.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie begin_checkout.

Liczba produktów e-commerce

Liczba produktów zawartych w zdarzeniu e-commerce.

Załóżmy dla przykładu, że ktoś kupuje 1 koszulkę „Stan and Friends” i 2 szare koszulki damskie Google. Po uwzględnieniu tych danych w tablicy items zobaczysz takie wyniki:

 • Liczba produktów e-commerce to 3,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku koszulki „Stan and Friends” to 1,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku szarej koszulki damskiej Google to 2.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj ze zdarzeniem e-commerce parametr quantity.

Przychody brutto z zakupów

Suma przychodów z zakupów dokonanych w Twojej witrynie lub aplikacji.

Przychody brutto z zakupów = zakupy + zakupy w aplikacji + subskrypcje

Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Zdarzenia kliknięcia listy produktów

Liczba kliknięć produktu znajdującego się na liście.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie select_item.

Wyświetlenia listy produktów

Liczba wyświetleń listy produktów.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie view_item_list.

Wyświetlenia produktu

Liczba wyświetleń produktu.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie view_item.

Kliknięcia promocji

Liczba kliknięć promocji produktu.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie select_promotion.

Wyświetlenia promocji

Liczba wyświetleń promocji produktu.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie view_promotion.

Przychody z zakupów

Suma przychodów z zakupów dokonanych w Twojej witrynie lub aplikacji po odjęciu wszelkich zwrotów środków.

Przychody z zakupów = zakupy + zakupy w aplikacji + subskrypcje – zwrot środków

Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert pomniejszona o wartość zdarzeń refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Zakupy

Liczba zakupów w Twojej witrynie lub aplikacji.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.

Ilość

Liczba jednostek zdarzenia e-commerce.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj parametr quantity na poziomie zdarzenia.

Jeśli nie podasz parametru quantity na poziomie zdarzenia, Google Analytics przypisze danym Liczba dla tego zdarzenia wartość 1.

Kwota zwrotu środków

Łączna kwota zwrotów środków w Twojej witrynie lub aplikacji.

Te dane są wypełniane na podstawie zdarzeń refund i app_store_refund.

Zwroty środków

Liczba przypadków zwrotu kosztów w Twojej witrynie lub aplikacji.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie refund.

Kwota dostawy Kwota dostawy powiązana z transakcją. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr shipping na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia purchase.
Kwota podatku Kwota podatku powiązana z transakcją. Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr tax na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia purchase.

Transakcje

Łączna liczba ukończonych zakupów w Twojej witrynie.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.

Transakcje na kupującego

Średnia liczba zakupów dokonanych przez kupującego w wybranym okresie.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.

Dane ograniczone do produktu

Dane ograniczone do produktu podają liczbę produktów, z którymi klienci wchodzili w interakcje w Twojej witrynie lub aplikacji. Dzięki tym danym możesz się dowiedzieć, ile produktów jest kupowanych lub dodawanych do koszyka albo z którymi produktami użytkownicy wchodzą w interakcje w inny sposób.

Jeśli np. klient wywoła zdarzenie dotyczące płatności za zakupy, które obejmuje 3 pary butów, dane „Opłacone produkty” będą mieć wartość 3 (co jest liczbą produktów związanych z tym zdarzeniem).

Uwaga: wymienione niżej dane zaczęły być wypełniane 8 września 2022 r. W przypadku zakresów obejmujących daty sprzed 8 września 2022 r. dane te mogą być niespójne.

 • Produkty dodane do koszyka
 • Opłacone produkty
 • Produkty kliknięte na liście
 • Produkty kliknięte w promocji
 • Wyświetlone produkty
 • Produkty wyświetlone na liście
 • Produkty wyświetlone w promocji
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Łączne przychody z produktu

Łączne przychody z samych produktów bez podatku i kosztów dostawy.

Przychody z produktu = cena x ilość

 • Cena to parametr price produktu w tablicy items.
 • Liczba to parametr quantity produktu w tablicy items.

Te dane to suma wartości zdarzenia purchase.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Kwota rabatu na produkt

Wartość pieniężna rabatu będąca wynikiem mnożenia wartości parametrów discount i quantity.

Kwota rabatu na produkt = rabat x liczba

Aby wypełniać te dane, wysyłaj parametry discount i quantity na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.

Współczynnik klikalności promocji produktu Liczba użytkowników, którzy wybrali promocję, podzielona przez liczbę użytkowników, którzy wyświetlili tę promocję. Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzeń select_promotion i view_promotion.

Liczba sztuk produktu

Liczba sztuk pojedynczego produktu zawartych w zdarzeniu e-commerce.

Załóżmy dla przykładu, że ktoś kupuje 1 koszulkę „Stan and Friends” i 2 szare koszulki damskie Google. Po uwzględnieniu tych danych w tablicy items zobaczysz takie wyniki:

 • Liczba produktów e-commerce to 3,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku koszulki „Stan and Friends” to 1,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku szarej koszulki damskiej Google to 2.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj ze zdarzeniem e-commerce parametr quantity.

Kwota zwrotu środków za produkt Łączna kwota zwrotów środków za produkt w Twojej witrynie lub aplikacji. Te dane są wypełniane na podstawie zdarzeń refund.

Przychody z produktu

Łączne przychody z samych produktów bez podatku i kosztów dostawy, pomniejszone o zwroty środków.

Przychody z produktu = cena x ilość – zwroty środków

 • Cena to parametr price produktu w tablicy items.
 • Liczba to parametr quantity produktu w tablicy items.

Te dane są wypełniane na podstawie zdarzeń purchase i refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Produkty dodane do koszyka

Liczba produktów dodanych do koszyka.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia add_to_cart.

Opłacone produkty

Liczba produktów, które były w koszyku w momencie płatności.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia begin_checkout.

Produkty kliknięte na liście

Liczba produktów klikniętych na liście.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia select_item.

Produkty kliknięte w promocji

Liczba produktów klikniętych w promocji.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia select_promotion.

Kupione produkty

Liczba kupionych produktów.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia purchase.

Wyświetlone produkty

Liczba wyświetlonych produktów.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia view_item.

Produkty wyświetlone na liście

Liczba produktów wyświetlonych na liście.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia view_item_list.

Produkty wyświetlone w promocji

Liczba produktów wyświetlonych w promocji.

Aby wypełniać te dane, wysyłaj tablicę items za pomocą zdarzenia view_promotion.

Zdarzenie
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Konwersje Liczba przypadków wywołania zdarzenia konwersji przez użytkowników. Aby wypełniać te dane, oznacz zdarzenie jako konwersję.
Liczba zdarzeń Liczba przypadków wywołania zdarzenia przez użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba zdarzeń na użytkownika

Średnia liczba zdarzeń wywołanych przez użytkownika.

Liczba zdarzeń na użytkownika = liczba zdarzeń / aktywni użytkownicy

Te dane są wypełniane automatycznie.
Wartość zdarzenia

Suma wszystkich parametrów value dostarczonych ze zdarzeniem. Dzięki tym danym zależnym od kontekstu możesz rejestrować informacje, które są dla Ciebie ważne (np. przychody, czas czy odległość).

Wartość zdarzenia różni się od przychodów z zakupów, ponieważ łączy wartości zrealizowane i niezrealizowane. Wartości zrealizowane pochodzą ze zdarzeń purchase, a niezrealizowane – z innych zdarzeń (np. ze zdarzenia gem_referral o wartości równej 5). Wartość zdarzenia nie jest przeliczana na walutę.

Aby wypełniać te dane, uwzględniaj parametr value.
Zdarzenia na sesję Średnia liczba zdarzeń na sesję. Te dane są wypełniane automatycznie.
Pierwsze uruchomienia Liczba pierwszych uruchomień aplikacji przez użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie przez zdarzenie first_open.
Pierwsze wizyty Liczba pierwszych wizyt użytkowników w witrynie. Te dane są wypełniane automatycznie przez zdarzenie first_visit.
Strona/ekran
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Czas, który upłynął od ostatniego żądania strony Średni czas wczytywania każdego zdarzenia (w sekundach), liczony od momentu, gdy użytkownik wysłał ostatnie żądanie strony. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wejścia Liczba wystąpień pierwszego zdarzenia zarejestrowanego w sesji na danej stronie lub na danym ekranie. Więcej informacji Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyjścia Liczba wystąpień ostatniego zdarzenia zarejestrowanego w sesji na danej stronie lub na danym ekranie. Więcej informacji Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyświetlenia Liczba ekranów aplikacji mobilnych lub stron internetowych wyświetlonych przez użytkowników. Zliczane są też ponowne wyświetlenia poszczególnych stron i ekranów. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyświetlenia na użytkownika Średnia liczba ekranów aplikacji mobilnej lub stron internetowych wyświetlonych przez każdego użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Prognozy

Podane niżej dane obejmują opcje rozkładu średniego i percentylowego (np. 10. percentyl). Dzięki tym opcjom możesz poznać średnią wartość na użytkownika i rozkład wartości.

Na przykład średnia wartość danych Prawdopodobieństwo zakupu to średnia liczba oczekiwanych zakupów na użytkownika. 10. percentyl tych danych to 10. percentyl w rozkładzie użytkowników w przypadku wybranego zakresu dat. Jeśli wartość wynosi „30%”, 10% użytkowników ma mniej niż 30% szans na zakup, podczas gdy 90% użytkowników ma ponad 30% szans. Jest to przydatne, gdy dane nie mają rozkładu normalnego.

Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Prawdopodobieństwo rezygnacji Prawdopodobieństwo, że użytkownik, który w ciągu ostatnich 7 dni był aktywny w witrynie lub aplikacji, nie będzie aktywny w ciągu najbliższych 7 dni. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Prawdopodobieństwo zakupu w aplikacji Prawdopodobieństwo, że użytkownik, który był aktywny w ciągu ostatnich 28 dni, dokona zakupu w aplikacji w ciągu najbliższych 7 dni. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Prognozowane przychody Przychody oczekiwane w ciągu najbliższych 28 dni ze wszystkich konwersji polegających na zakupie, które przypuszczalnie wykona użytkownik aktywny w ostatnich 28 dniach. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Prawdopodobieństwo zakupu Prawdopodobieństwo, że użytkownik, który był aktywny w ciągu ostatnich 28 dni, dokona zakupu w ciągu najbliższych 7 dni. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Wydawca
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Ekspozycja reklam (Dotyczy tylko aplikacji) Łączny czas (w milisekundach), przez jaki jednostki reklamowe były wyświetlane użytkownikowi. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, te dane będą wypełniane automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Przychody z reklamy Suma przychodów z reklam uzyskanych dzięki danemu użytkownikowi. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, te dane będą wypełniane automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Ekspozycja jednostki reklamowej (Dotyczy tylko aplikacji) Czas (w milisekundach), przez jaki dana jednostka reklamowa była wyświetlana użytkownikowi. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, te dane będą wypełniane automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Przychody
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
ARPPU Średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU) to łączne przychody z zakupów na aktywnego użytkownika, który dokonał zakupu.

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Przychody z zakupów.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
ARPU

Średni przychód na aktywnego użytkownika (ARPU) to łączne przychody generowane przez każdego aktywnego użytkownika niezależnie od tego, czy dokonał on zakupu.

ARPU = (łączne przychody z reklam + przychody z zakupów + przychody z zakupów w aplikacji + subskrypcje) / aktywni użytkownicy

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Średnie przychody dziennie Średnie łączne przychody dzienne w wybranym okresie.

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Średnie przychody z zakupów Średnie przychody z zakupów w wybranym okresie.

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Przychody z zakupów.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Średnie przychody z zakupów na użytkownika Suma przychodów z zakupów na użytkownika.

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Przychody z zakupów.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Maksymalne przychody dziennie Maksymalne łączne przychody dzienne w wybranym okresie.

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Minimalna wartość przychodów dziennie Minimalne łączne przychody dzienne w wybranym okresie.

O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Łączne przychody

Łączne przychody z zakupów, zakupów w aplikacji i subskrypcji uzupełnione o przychody z reklam.

Łączne przychody = zakupy + zakupy w aplikacji + subskrypcje + przychody z reklam – zwroty środków

Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert oraz przychodów z reklam, które są wypełniane przez integrację z Google AdMob lub Google Ad Managerem albo przez wysyłanie zdarzenia ad_impression z integracji z usługami innych firm.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Search Console
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Średnia pozycja w bezpłatnych wynikach wyszukiwania Google

Średnia pozycja adresów URL witryny w przypadku zapytań zarejestrowanych w Search Console.

Jeśli np. adres URL Twojej witryny pojawia się na 3 pozycji przy jednym zapytaniu, a na 7 pozycji przy innym, średnia pozycja to 5 ((3+7)/2).

Te dane wymagają aktywnego połączenia z Search Console.
Bezpłatny współczynnik klikalności w wyszukiwarce Google

Współczynnik klikalności bezpłatnych wyników wyszukiwania Google zarejestrowanych w Search Console. Współczynnik klikalności to liczba kliknięć na wyświetlenie.

Te dane są zwracane jako ułamek. Na przykład 0,0588 oznacza około 5,88% wyświetleń, które doprowadziły do kliknięć.

Te dane wymagają aktywnego połączenia z Search Console.
Bezpłatne kliknięcia z wyszukiwarki Google Liczba kliknięć pochodzących z bezpłatnych wyników wyszukiwania Google, które zostały zarejestrowane w Search Console. Te dane wymagają aktywnego połączenia z Search Console.
Bezpłatne wyświetlenia w wyszukiwarce Google Liczba zarejestrowanych w Search Console bezpłatnych wyświetleń w wyszukiwarce Google. Te dane wymagają aktywnego połączenia z Search Console.
Sesja
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Średni czas trwania sesji Średni czas trwania sesji użytkowników (w sekundach). Te dane są wypełniane automatycznie.
Współczynnik odrzuceń

Odsetek sesji, które nie były sesjami z zaangażowaniem. Więcej informacji

Współczynnik odrzuceń = liczba sesji bez zaangażowania / łączna liczba sesji

Współczynnik odrzuceń to odwrotność współczynnika zaangażowania.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje z zaangażowaniem

Liczba sesji, które trwały co najmniej 10 sekund albo w których zarejestrowano co najmniej 1 zdarzenie konwersji lub co najmniej 2 wyświetlenia strony bądź ekranu.

Sesje z zaangażowaniem to odwrotność sesji z niskim zaangażowaniem.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje z zaangażowaniem na użytkownika Średnia liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Współczynnik zaangażowania

Odsetek sesji z zaangażowaniem. Więcej informacji

Współczynnik zaangażowania = liczba sesji z zaangażowaniem / łączna liczba sesji

Współczynnik zaangażowania to odwrotność współczynnika odrzuceń.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje z niskim zaangażowaniem

Liczba sesji, które nie były sesjami z zaangażowaniem.

Sesje z niskim zaangażowaniem to odwrotność sesji z zaangażowaniem.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Współczynnik konwersji w sesji

Odsetek sesji, w których wystąpiła konwersja.

Te dane są obliczane jako liczba sesji, w których wystąpiła konwersja, podzielona przez liczbę wszystkich sesji.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje

Liczba sesji, które rozpoczęły się w Twojej witrynie lub aplikacji.

Sesja to czas, przez jaki użytkownik wchodził w interakcję z Twoją witryną lub aplikacją.

Sesja rozpoczyna się, gdy użytkownik wykona jedną z tych czynności:

 • otworzy Twoją aplikację na pierwszym planie;
 • wyświetli stronę lub ekran, kiedy nie jest aktywna żadna sesja (np. z powodu upływu limitu czasu poprzedniej sesji).

Domyślnie sesja kończy się (przekracza limit czasu) po upływie 30 minut braku aktywności użytkownika. Nie ma ograniczenia długości sesji.

Więcej informacji o sesjach

Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje na użytkownika Średnia liczba sesji na użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyświetlenia na sesję

Liczba ekranów aplikacji lub stron internetowych wyświetlonych przez użytkowników w czasie danej sesji. Zliczane są też ponowne wyświetlenia poszczególnych stron i ekranów.

Wyświetlenia na sesję = (zdarzenia screen_view + zdarzenia page_view) / łączna liczba sesji

Te dane są wypełniane automatycznie.
Użytkownik
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Kupujący codziennie Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu 2 kolejnych dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący w odstępie 2–7 dni Liczba klientów, którzy dokonali zakupu w danym dniu i w ciągu 2–7 poprzedzających dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy, którzy dokonali płatności w ciągu 30 dni Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu ostatnich 30 dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący w odstępie 31–90 dni Liczba klientów, którzy dokonali zakupu w danym dniu i w ciągu 31–90 poprzedzających dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy, którzy dokonali płatności w ciągu 7 dni Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu ostatnich 7 dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący w odstępie 8–30 dni Liczba klientów, którzy dokonali zakupu w danym dniu i w ciągu 8–30 poprzedzających dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy, którzy dokonali płatności w ciągu 90 dni Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu ostatnich 90 dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy

Liczba unikalnych użytkowników, którzy korzystali z Twojej witryny lub aplikacji. Aktywny użytkownik to każdy użytkownik, który ma rozpoczętą sesję z zaangażowaniem, czyli taką, podczas której Analytics rejestruje:

Uwaga: dane Aktywni użytkownicy są widoczne w raportach jako „Użytkownicy”.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Średnia liczba kupujących dziennie Średnia liczba kupujących we wszystkich dniach w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Średni czas zaangażowania

Średni czas, przez jaki witryna była widoczna w przeglądarce użytkownika lub aplikacja działała na pierwszym planie jego urządzenia.

Średni czas zaangażowania = łączny czas zaangażowania użytkowników / liczba aktywnych użytkowników

Te dane są wypełniane automatycznie.
Średni czas zaangażowania na sesję Średni czas zaangażowania na sesję. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych użytkowników dziennie/miesięcznie Te dane wskazują odsetek użytkowników, którzy wykazywali się zaangażowaniem w danym dniu kalendarzowym, wśród użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni. Wyższy współczynnik oznacza dobry poziom zaangażowania i utrzymania użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych użytkowników dziennie/tygodniowo Te dane wskazują odsetek użytkowników, którzy wykazywali się zaangażowaniem w ciągu ostatnich 24 godzin, wśród użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 7 dni. Wyższy współczynnik oznacza dobry poziom zaangażowania i utrzymania użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Kupujący po raz pierwszy Liczba użytkowników, którzy w wybranym okresie dokonali pierwszego zakupu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.

Konwersja polegająca na zakupie po raz pierwszy

(Konwersja FTP)

Odsetek aktywnych użytkowników, którzy dokonali pierwszego zakupu. Te dane są zwracane jako ułamek, np. 0,092 oznacza, że 9,2% aktywnych użytkowników po raz pierwszy dokonało zakupu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.

Kupujący po raz pierwszy przypadający na nowego użytkownika

(Konwersje FTP na nowego użytkownika)

Średnia liczba osób, które dokonały pierwszego zakupu, przypadająca na nowego użytkownika. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Maksymalna liczba kupujących dziennie Maksymalna liczba kupujących we wszystkich dniach w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Minimalna liczba kupujących dziennie Minimalna liczba kupujących we wszystkich dniach w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Nowi użytkownicy

Liczba nowych unikalnych identyfikatorów użytkowników powiązanych z zarejestrowanym zdarzeniem first_open lub first_visit.

Dane te umożliwiają pomiar liczby użytkowników, którzy po raz pierwszy weszli w interakcję z Twoją witryną lub uruchomili Twoją aplikację.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych płacących użytkowników miesięcznie / liczba aktywnych użytkowników dziennie Te dane wskazują odsetek aktywnych użytkowników, którzy dokonali zakupu w poprzednim miesiącu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Liczba płatnych aktywnych użytkowników tygodniowo / liczba aktywnych użytkowników dziennie Te dane wskazują odsetek aktywnych użytkowników, którzy dokonali zakupu w poprzednim tygodniu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Powracający użytkownicy Liczba użytkowników, którzy zainicjowali co najmniej 1 wcześniejszą sesję niezależnie od tego, czy wcześniejsze sesje były sesjami z zaangażowaniem. Te dane są wypełniane automatycznie.
Łączna liczba kupujących Liczba unikalnych użytkowników, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Użytkownicy łącznie

Liczba unikalnych identyfikatorów użytkowników, którzy wywołali dowolne zdarzenia.

Te dane umożliwiają pomiar liczby unikalnych użytkowników powiązanych z zarejestrowanym zdarzeniem.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Współczynnik konwersji użytkowników

Odsetek użytkowników, którzy dokonali konwersji.

Te dane są obliczane jako liczba użytkowników, którzy wykonali działanie powodujące konwersję, podzielona przez liczbę wszystkich użytkowników.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Zaangażowanie użytkowników Czas, przez który ekran aplikacji znajdował się na pierwszym planie lub przez który widoczna była strona internetowa. Więcej informacji o zaangażowaniu użytkowników Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych użytkowników tygodniowo/miesięcznie Te dane wskazują odsetek użytkowników, którzy wykazywali się zaangażowaniem w ciągu ostatnich 7 dni, wśród użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni. Wyższy współczynnik oznacza dobry poziom zaangażowania i utrzymania użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wartość od początku śledzenia

Podane niżej dane obejmują opcje rozkładu łącznego, średniego i percentylowego (np. 10. percentyl). Dzięki tym opcjom możesz poznać łączną i średnią wartość na użytkownika oraz rozkład wartości.

Na przykład łączna wartość danych Wszystkie sesje z zaangażowaniem to łączna liczba sesji z zaangażowaniem w wybranym zakresie dat. Średnia wartość danych to średnia liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika.

10. percentyl tych danych to 10. percentyl w rozkładzie użytkowników w przypadku wybranego zakresu dat. Jeśli wartość wynosi „3”, 10% użytkowników ma mniej niż 3 sesje z zaangażowaniem, a 90% użytkowników ma więcej niż 3 takie sesje. Jest to przydatne, gdy dane nie mają rozkładu normalnego.

Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Wszystkie przychody z reklam Przychody z reklam uzyskane przez Ciebie dzięki danemu użytkownikowi od czasu, kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie przez zdarzenie ad_impression. Możesz też połączyć AdMob z Firebase, aby zbierać dodatkowe dane.
Wszystkie sesje z zaangażowaniem Liczba sesji z zaangażowaniem przypisanych do danego użytkownika, od kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Łączny czas zaangażowania Długość czasu, przez jaki użytkownik był aktywny w Twojej witrynie lub aplikacji wtedy, gdy znajdowała się ona na pierwszym planie. Czas ten jest liczony, od kiedy użytkownik po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Łączny czas trwania sesji Łączny czas trwania wszystkich sesji użytkownika od rozpoczęcia pierwszej sesji do zakończenia obecnej (z uwzględnieniem czasu, kiedy witryna lub aplikacja działała w tle). Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba sesji od początku istnienia usługi Łączna liczba sesji zainicjowanych przez użytkownika, od kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wszystkie transakcje Łączna liczba zakupów zrealizowanych przez użytkownika, od kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Wartość od początku śledzenia Te dane wskazują łączne przychody z zakupów w Twojej witrynie lub aplikacji. Korzystając z tych danych, możesz określić wartość użytkowników na podstawie dodatkowych przychodów, jakie uzyskujesz.

Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert pomniejszona o wartość zdarzeń refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne