Sử dụng các cột để tìm dữ liệu hiệu suất cụ thể

Các cột trong bảng thống kê cung cấp nhiều thông tin khác nhau về tài khoản của bạn. Các tùy chọn cột của bạn khác nhau tùy thuộc vào bảng thống kê và tab mà bạn đang xem. Bạn có thể chọn các cột bạn muốn xem và sắp xếp lại cũng như lưu các cột đó theo thứ tự mà bạn thích. Bằng cách này bạn có thể xem tất cả dữ liệu quan trọng nhất với bạn trong bảng thống kê trong nháy mắt.

Dưới đây là cách thêm hoặc loại bỏ các cột trong bảng thống kê của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Để xem dữ liệu cho một khoảng thời gian cụ thể, hãy nhấp vào menu phạm vi ngày ở góc trên cùng của trang và chọn khoảng thời gian bạn muốn phân tích.
 4. Nhấp vào một trong các tab xuất hiện ở giữa trang, chẳng hạn như tab Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hoặc Từ khóa.
 5. Nhấp vào nút Cột phía trên bảng thống kê.
 6. Chọn "Tùy chỉnh cột" từ menu thả xuống.
 7. Chọn cột mà bạn muốn trong bảng của mình. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ tất cả các cột trong một danh mục bằng cách nhấp vào "Thêm tất cả cột" hoặc "Loại bỏ tất cả cột". Competitive metrics
 8. Kéo và thả các cột để sắp xếp các cột theo thứ tự bạn thích.
 9. Nếu bạn muốn lưu cột để sử dụng sau này, hãy chọn hộp kiểm "Lưu tập hợp cột này" và nhập tựa đề trong hộp xuất hiện. Giờ đây, các cột đã lưu của bạn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống "Tùy chỉnh cột". See how to save columns for future use
 10. Nhấp vào Lưu. Nếu bạn đã thêm cột, bạn sẽ thấy các cột này xuất hiện trong bảng thống kê của mình. See columns in a statistics table
 11. Khi bảng thống kê giống theo cách bạn muốn, bạn có thể tải xuống dữ liệu trong báo cáo. Chỉ cần nhấp vào nút tải xuống Biểu tượng tải xuống.

Mẹo

Sau khi bạn đã thêm các cột mà bạn quan tâm, bạn có thể nhấp vào bất kỳ tên cột nào để sắp xếp theo chủ đề đó. Ví dụ: nhấp vào cột "Nhóm quảng cáo" để sắp xếp nhóm quảng cáo theo thứ tự bảng chữ cái hoặc nhấp vào cột "Hiển thị" để sắp xếp nhóm quảng cáo của bạn từ nhiều lần hiển thị nhất đến ít lần hiển thị nhất.

Các cột phổ biến

Bạn có thể tìm thấy một số cột nhất định trên hầu hết mỗi tab trong tài khoản AdWords của bạn.

Cột trạng thái

Cột "Trạng thái" trên tab Chiến dịchNhóm quảng cáo hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo riêng lẻ và cho dù các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo đó bị tạm dừng, đã loại bỏ, bị giới hạn bởi ngân sách hay có các trạng thái khác.

 • Trên tab Quảng cáo, cột "Trạng thái" cho bạn biết quảng cáo của bạn có đang chạy hay không và nếu không, quảng cáo đó bị tạm dừng, đã loại bỏ hay bị từ chối.
 • Trên tab Từ khóa, cột này cho bạn biết liệu mỗi từ khóa có đủ điều kiện để kích hoạt quảng cáo hay không hay được đánh dấu bị tạm dừng, đã loại bỏ, bị từ chối hoặc một trạng thái khác.

Tải thêm thông tin về trạng thái chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáotừ khóa.

Cột Thuộc tính, Hiệu suất, Chuyển đổi và Chi tiết cuộc gọi

Cột Thuộc tính

 • Loại chiến lược giá thầu: Tên của chiến lược giá thầu quản lý giá thầu cho từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn đang sử dụng đặt giá thầu CPC thủ công, bạn sẽ thấy "CPC" trong cột này. Hoặc nếu chiến dịch của bạn đang sử dụng đặt giá thầu tự động, bạn sẽ thấy "Tự động" trong cột này. Bạn cũng có thể thấy "(nâng cao)", có nghĩa là AdWords sẽ điều chỉnh giá thầu CPC t.đa để đạt được mục tiêu của bạn, như tối đa hóa chuyển đổi.
 • Chiến lược giá thầu: Đây là chiến lược giá thầu linh hoạt quản lý giá thầu cho từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của bạn. Lưu ý rằng trong cột này, bạn sẽ thấy tên mà bạn đã tạo cho chiến lược giá thầu linh hoạt. Nếu bạn không sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt, bạn sẽ thấy dấu gạch ngang "-".

Cột Hiệu suất

 • Số nhấp chuột - Khi người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, như trên dòng tiêu đề màu xanh dương của quảng cáo văn bản, chúng tôi tính đó là một nhấp chuột.
 • Số lần hiển thị - Hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google.
 • CTR - Tỷ lệ hiển thị tần suất những người thấy quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó. CTR có thể được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của từ khóa và quảng cáo của bạn.
 • CPC trung bình - Số tiền trung bình bạn đã bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình. 
 • CPM trung bình - Số tiền trung bình bạn đã bị tính phí cho mỗi 1.000 lượt xem quảng cáo của mình (nếu bạn đang sử dụng đặt giá thầu CPM).
 • Chi phí - Chi phí là tổng chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và chi phí giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM).
 • Vị trí trung bình - Vị trí trung bình mô tả vị trí quảng cáo của bạn thường xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm so với các quảng cáo khác.

Cột Chuyển đổi

Nếu bạn đã thiết lập Theo dõi chuyển đổi trên trang web của mình, thì các cột này có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất chuyển đổi. Di chuột qua dấu chấm hỏi Dấu chấm hỏi ở đầu mỗi cột để biết định nghĩa.

Dữ liệu hỗ trợ và dữ liệu chuyển đổi được hỗ trợ từ Kênh tìm kiếm

Những cột này có thể giúp bạn hiểu vai trò của các từ khóa trong tìm kiếm trên Google.com.vn dẫn đến chuyển đổi. Thông thường, "nhấp chuột cuối cùng" trước khi chuyển đổi nhận được tất cả tín dụng vì nhấp chuột đó dẫn trực tiếp đến bán hàng, chuyển đổi hoặc đăng ký mà bạn đang cố gắng nhận được. Nhưng cũng có các từ khóa trợ giúp có thể đã hướng dẫn khách hàng của bạn đến chuyển đổi đó trong quá trình thực hiện. Dữ liệu hỗ trợ và dữ liệu chuyển đổi được hỗ trợ từ Kênh tìm kiếm có thể cung cấp cho bạn bức tranh hoàn thiện hơn về giá trị của từ khóa riêng lẻ của bạn trong việc tạo ra các chuyển đổi. Giống như cột chuyển đổi, bạn cần phải thiết lập Theo dõi chuyển đổi trên trang web của mình để xem dữ liệu hỗ trợ.

Cột Chi tiết cuộc gọi

Các cột này cung cấp báo cáo cho các cuộc gọi từ quảng cáo hiển thị số điện thoại chuyển tiếp Google trên máy tính để bàn/máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động cao cấp, đồng thời có thể được tìm thấy trên tab Nhóm quảng cáoChiến dịch. Tìm hiểu thống kê nào có sẵn trong cột Chi tiết cuộc gọi.

Cột chỉ xuất hiện trên các tab nhất định

Một số cột chỉ có thể được tìm thấy trên các tab nhất định của tài khoản AdWords. Dưới đây là thông tin mà các cột có thể cho bạn biết về hiệu suất của mình:

Điều chỉnh giá thầu hiện hoạt

Điều chỉnh giá thầu hiện hoạt là loại điều chỉnh giá thầu mà bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn đã đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động, bạn sẽ thấy "Thiết bị". Bạn có thể tăng hoặc giảm giá thầu để đặt giá thầu cạnh tranh nhiều hơn hoặc ít hơn trên thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày và hơn thế nữa. Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn về thời điểm và vị trí hiển thị quảng cáo của bạn.

Cột này chỉ có sẵn trên tab Nhóm quảng cáo.

Loại quảng cáo

Cột này có sẵn trên tab Quảng cáo và cho biết bạn đang chạy loại quảng cáo nào: văn bản, hình ảnh, di động hay video.

Trình mô phỏng đấu giá

Các cột này ước tính mức độ ảnh hưởng có thể của các thay đổi giá thầu khác nhau đối với lưu lượng truy cập Mạng tìm kiếm hàng tuần của bạn. Ước tính thường được làm mới một lần mỗi ngày và phản ánh hoạt động trong tài khoản của bạn 7 ngày qua từ ngày chúng được tính (tối đa 7 ngày trước).

Cột “CPC t.đa cơ sở” liệt kê các giá thầu mà AdWords đã sử dụng để tạo ước tính nhấp chuột và chi phí cho các cột trình mô phỏng đấu giá khác. Vui lòng tham khảo cột "CPC tối đa cơ sở" thay vì cột "Giá thầu CPC tối đa" khi đánh giá kết quả trình mô phỏng đấu giá.

“--” trong cột có nghĩa là không có đủ dữ liệu để tạo ước tính hoặc dữ liệu duy nhất có sẵn để chạy mô phỏng cách đây quá 7 ngày.

Lưu ý rằng các cột Trình mô phỏng đấu giá cung cấp ước tính cho việc giá thầu thay thế có thể ảnh hưởng đến hiệu suất quảng cáo của bạn trong quá khứ như thế nào. Các ước tính đó không dự định phục vụ như là dự đoán hoặc đảm bảo về hiệu suất quảng cáo trong tương lai. Các cột này sẽ không tạo ước tính cho các chiến dịch sử dụng đặt giá thầu CPC tự động hoặc Trình tối ưu hóa chuyển đổi hay cho các chiến dịch thường xuyên chi tiêu toàn bộ ngân sách hàng ngày của chúng.

Các cột cho trình mô phỏng đấu giá với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị khả dụng trên tab Từ khóa. Đối với chiến dịch Mua sắm, các cột này khả dụng trên tab Nhóm sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về trình mô phỏng đấu giá.

CPC tối đa mặc định

Chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) mặc định của bạn là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột. Giá thầu CPC t.đa mặc định được đặt ở cấp nhóm quảng cáo, nhưng bạn có thể ghi đè giá này bằng cách đặt CPC t.đa cho các từ khóa riêng lẻ. Lưu ý rằng bạn sẽ không trả nhiều hơn CPC t.đa của mình và thường thì bạn sẽ trả ít hơn. Bạn có thể thấy số tiền trung bình bạn trả cho các nhấp chuột trong cột "CPC trung bình".

Bạn có thể thấy nhãn "tự động" hoặc "(nâng cao)" bên cạnh giá thầu của mình. Dưới đây là ý nghĩa của chúng:

 • Tự động: Điều này có nghĩa là AdWords sẽ tự động đặt giá thầu mà bạn thấy trong cột này. Ví dụ: Bạn có thể thấy "Tự động" nếu chiến dịch của mình đang sử dụng đặt giá thầu tự động hoặc chiến lược giá thầu linh hoạt ROAS mục tiêu. Lưu ý rằng bạn không thể chỉnh sửa các số tiền giá thầu này.
 • Nâng cao: Điều này có nghĩa là hệ thống AdWords sẽ điều chỉnh giá thầu được hiển thị trên cơ sở từng phiên đấu giá để đạt được mục tiêu của chiến lược đặt giá thầu mà bạn đang sử dụng, như tối đa hóa chuyển đổi cho CPC nâng cao hoặc tối đa hóa giá trị chuyển đổi cho lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Lưu ý rằng đối với mỗi từ khóa sử dụng giá thầu mặc định trong nhóm quảng cáo này, AdWords cố gắng đặt giá thầu trung bình gần bằng với giá thầu được hiển thị.

Lưu ý rằng giá thầu cho một số chiến lược đặt giá thầu, như ROAS mục tiêu có thể được tự động đặt và cải tiến. Nếu bạn đang sử dụng ROAS mục tiêu, giá thầu được hiển thị không được sử dụng cho phiên đấu giá Mạng hiển thị.,

Cột "CPC t.đa mặc định" chỉ khả dụng trên tab Nhóm quảng cáo.

URL đích

Bạn có thể tìm cột Trang đích trên tab Từ khóa, trong số các cột khác. Nếu bạn đặt trang đích cấp từ khóa, nó sẽ được ưu tiên hơn so với trang đích bạn đặt cho mỗi quảng cáo. Giả sử bạn chọn những điều sau:

 • URL cuối cùng của quảng cáo: www.example.com
 • Từ khóa: "apple", khi đó quảng cáo sẽ sử dụng www.example.com/apple thay vì www.example.com làm URL đích của quảng cáo.

Nếu quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi từ khóa "apple", khi đó quảng cáo sẽ sử dụng www.example.com/apple thay vì www.example.com làm URL đích của quảng cáo.

Giá thầu trang đầu tiên ước tính / Giá thầu đầu trang ước tính

Các chỉ sô "Giá thầu trang đầu tiên ước tính" và "Giá thầu đầu trang ước tính" ước lượng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cần để quảng cáo tiếp cận trang đầu tiên hoặc đầu kết quả tìm kiếm của Google khi cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Ước tính được dựa trên Điểm chất lượng và cạnh tranh hiện tại của nhà quảng cáo cho từ khóa đó.

Trong một số ít trường hợp, "Giá thầu đầu trang ước tính" có thể vượt quá 100 đô la Mỹ và được biểu thị dưới dạng >=US$100. Hiện tại, giá thầu ước tính lớn hơn 100 đô la Mỹ không được hiển thị. Khi xem "Giá thầu đầu trang ước tính" bằng các đơn vị tiền tệ khác, bạn có thể thấy chú thích tương tự cho số tiền tương đương 100 đô la Mỹ bằng đơn vị tiền tệ ưa thích của mình.

Lưu ý rằng những ước tính này không đảm bảo cho vị trí. Vị trí quảng cáo bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hoạt động của nhà quảng cáo khác, hoạt động tìm kiếm của người dùng, cài đặt tài khoản và hoạt động tài khoản, chẳng hạn như thay đổi ngân sách. Vì tất cả những lý do này, quảng cáo của bạn không thể hiển thị trên trang đầu tiên hoặc đầu trang, ngay cả khi bạn đáp ứng các ước tính.

Những cột này chỉ khả dụng trên tab Từ khóa.

ID

Đây là số ID cá nhân của quảng cáo. Cột này chỉ khả dụng trên tab Quảng cáo.

URL hình ảnh

Nếu bạn đã chọn chạy quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị, thì hình ảnh được lưu trữ trên máy chủ của Google và được tham chiếu từ URL này. Cột này chỉ khả dụng trên tab Quảng cáo.

Tỷ lệ hiển thị, Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng), Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách), Tỷ lệ hiển thị so khớp chính xác

Tỷ lệ hiển thị là phần trăm hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được.  Tính đủ điều kiện dựa trên cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và Điểm chất lượng của quảng cáo hiện tại của bạn. Biết thêm chi tiết về tỷ lệ hiển thị, Tỷ lệ hiển thị bị mất và Tỷ lệ hiển thị so khớp chính xác.

Cột này khả dụng trên tab Chiến dịch và tab Nhóm quảng cáo. Dữ liệu tỷ lệ hiển thị cũng có sẵn trên báo cáo "Thời gian" của tab Thứ nguyên.

Nhấp chuột không hợp lệ / Tỷ lệ nhấp chuột không hợp lệ

Những cột này cho biết số lượng và tỷ lệ nhấp chuột được phân loại là không hợp lệ và tự động được lọc từ tài khoản của bạn. Bạn không bị tính phí cho những nhấp chuột này và chúng không ảnh hưởng đến thống kê tài khoản của bạn. Dữ liệu cho nhấp chuột không hợp lệ chỉ có sẵn sau ngày 1 tháng 1 năm 2006. Tìm hiểu thêm về nhấp chuột không hợp lệ.

Cột này chỉ khả dụng trên tab Chiến dịch và tab Thứ nguyên.

Loại so khớp

Đối với chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm của Google, bạn có thể sử dụng các loại so khớp từ khóa sau: so khớp rộng, so khớp cụm từ, so khớp chính xác hoặc so khớp phủ định. Các tùy chọn đối sánh từ khóa này giúp bạn kiểm soát ai xem quảng cáo của bạn. Bạn có thể thấy nhiều hiển thị, nhấp chuột và chuyển đổi hơn cho quảng cáo với một số loại đối sánh hoặc ít hiển thị hơn và nhắm mục tiêu hẹp hơn với các loại đối sánh khác. Cột "Loại so khớp" trên tab Từ khóa cho biết bạn chọn cài đặt nào cho mỗi từ khóa và cho phép bạn thay đổi cài đặt. Tìm hiểu thêm về các loại so khớp từ khóa.

Cột này nằm trên tab Từ khóa.

Chỉ số "loại so khớp" bổ sung cũng có sẵn trong AdWords:

Phân đoạn loại so khớp cụm từ tìm kiếm: Xem dữ liệu từ khóa của bạn được phân đoạn theo loại so khớp cụm từ tìm kiếm, là cụm từ tìm kiếm so khớp rộng, so khớp cụm từ và so khớp chính xác đã kích hoạt từ khóa của bạn. Việc này cho phép bạn so sánh thống kê chẳng hạn như số nhấp chuột, số lần hiển thị, tỷ lệ nhấp (CTR) hoặc tỷ lệ chuyển đổi cho cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn. Sử dụng tùy chọn phân đoạn này để xác định từ khóa nào đang thúc đẩy hiệu suất tốt nhất cho một loại so khớp cụm từ tìm kiếm cụ thể.

Cột "Loại so khớp" trong báo cáo cụm từ tìm kiếm: Cột này trong báo cáo cụm từ tìm kiếm cho bạn biết loại so khớp nào đã cho phép người dùng thấy quảng cáo của bạn khi họ tìm kiếm một cụm từ cụ thể. Sử dụng thông tin này để cải thiện danh sách từ khóa của bạn.

CPC t.đa

Chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) của bạn là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột. Bạn có thể đặt CPC tối đa cụ thể cho các từ khóa riêng lẻ nếu bạn muốn đặt giá thầu cao hơn hoặc thấp hơn cho các từ khóa riêng lẻ dựa trên hiệu suất của chúng. Lưu ý rằng bạn sẽ không trả nhiều hơn CPC t.đa của mình và thường thì bạn sẽ trả ít hơn. Bạn có thể thấy số tiền trung bình bạn trả cho các nhấp chuột trong cột "CPC trung bình".

Bạn có thể thấy nhãn "tự động" hoặc "(nâng cao)" bên cạnh giá thầu của mình. Dưới đây là ý nghĩa của chúng:

 • Tự động: Điều này có nghĩa là AdWords sẽ tự động đặt giá thầu mà bạn thấy trong cột này. Ví dụ: Bạn có thể thấy "Tự động" nếu chiến dịch của mình đang sử dụng đặt giá thầu tự động hoặc chiến lược giá thầu linh hoạt ROAS mục tiêu. Lưu ý rằng bạn không thể chỉnh sửa các số tiền giá thầu này.
 • Nâng cao: Điều này có nghĩa là hệ thống AdWords sẽ điều chỉnh giá thầu được hiển thị trên cơ sở từng phiên đấu giá để đạt được mục tiêu của chiến lược đặt giá thầu mà bạn đang sử dụng, như tối đa hóa chuyển đổi cho CPC nâng cao hoặc tối đa hóa giá trị chuyển đổi cho lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Lưu ý rằng đối với mỗi từ khóa sử dụng giá thầu mặc định trong nhóm quảng cáo này, AdWords cố gắng đặt giá thầu trung bình gần bằng với giá thầu được hiển thị.

Lưu ý rằng giá thầu cho một số chiến lược đặt giá thầu, như ROAS mục tiêu có thể được tự động đặt và cải tiến. Nếu bạn đang sử dụng ROAS mục tiêu, giá thầu được hiển thị không được sử dụng cho phiên đấu giá Mạng hiển thị.

Cột "CPC t.đa" chỉ khả dụng trên tab Từ khóa.

Điểm chất lượng

Cột này hiển thị Điểm chất lượng của từ khóa của bạn, phép đo mức độ liên quan và hữu ích của quảng cáo và trang đích đối với người xem quảng cáo.

Cột này chỉ khả dụng trên tab Từ khóa.

CTR tương đối

CTR tương đối là cách đo xem quảng cáo của bạn đang hoạt động như thế nào trên Mạng hiển thị so với quảng cáo của nhà quảng cáo khác đang xuất hiện trên cùng trang web.

Chúng tôi tính CTR tương đối bằng cách lấy tỷ lệ nhấp của bạn chia cho tỷ lệ nhấp trung bình của tất cả các nhà quảng cáo trên những vị trí quảng cáo của bạn được hiển thị. Vì đây là chỉ số cạnh tranh, không phải là chỉ số tĩnh. Chỉ số này sẽ thay đổi dựa trên các trang web mà quảng cáo của bạn xuất hiện và những gì các nhà quảng cáo khác thực hiện.

Cột này chỉ có sẵn trên tab Chiến dịch và tab Nhóm quảng cáo.

Ví dụ:

Giả sử nhà quảng cáo bán máy ảnh kỹ thuật số đang nhận được Nhấp chuột qua Mạng hiển thị là 0,05%. Nhà quảng cáo xuất hiện trên một trang về nhiếp ảnh trên Mạng hiển thị với ba nhà quảng cáo khác. Các nhà quảng cáo khác đang nhận được CTR là 0,005%.

Nhà quảng cáo đầu tiên đang nhận được CTR lớn hơn gấp 10 lần CTR của đối thủ cạnh tranh (0,05%/0,005% = 10). Do mọi người chú ý hơn tới các sản phẩm của nhà quảng cáo này, nên nhà quảng cáo này có CTR tương đối rất cao (10).

Được phân phát

Cột này cho biết phần trăm thời gian mà quảng cáo của bạn đã được hiển thị có liên quan đến phần còn lại của quảng cáo đang hoạt động trong cùng một nhóm quảng cáo. Cột này chỉ khả dụng trên tab Quảng cáo.

Mẹo

Khi bạn so sánh % được phân phát giữa 2 quảng cáo, hãy đảm bảo điều chỉnh phạm vi ngày của bạn thành khoảng thời gian khi cả hai quảng cáo đều đang chạy để tạo so sánh chính xác.

Phần trăm phục vụ quảng cáo hoặc số lần hiển thị được tích lũy cho mỗi quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn khác nhau là điều bình thường. Các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến tần suất xuất hiện của một quảng cáo nhất định:

 • Xoay vòng quảng cáo

  Theo mặc định, tất cả các chiến dịch được đặt thành phân phát quảng cáo được tối ưu hóa. Điều này có nghĩa là nếu một quảng cáo có tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn, quảng cáo sẽ hiển thị thường xuyên hơn các quảng cáo khác trong nhóm quảng cáo của bạn. Hệ thống này tự động ưu tiên những quảng cáo hoạt động tốt hơn thúc đẩy nhiều lưu lượng truy cập hơn đến trang web của bạn.

  Bạn có thể chọn không tham gia phân phát quảng cáo được tối ưu hóa nếu bạn muốn hệ thống AdWords xoay vòng quảng cáo của mình một cách khá đồng đều. Nếu bạn làm như vậy, lưu ý rằng quảng cáo của bạn vẫn có thể tích lũy phần trăm phục vụ quảng cáo hoặc số lần hiển thị khác nhau. Điều này là do hệ thống AdWords xem xét Điểm chất lượng của quảng cáo khi xếp hạng quảng cáo đó trên trang kết quả tìm kiếm. Quảng cáo có Điểm chất lượng cao có thể xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên, tại đây quảng cáo đó sẽ tích lũy một lần hiển thị mỗi khi được phân phát. Mặt khác, quảng cáo có Điểm chất lượng thấp có thể xuất hiện trên trang thứ hai của kết quả tìm kiếm, nơi quảng cáo sẽ chỉ tích lũy hiển thị nếu người dùng nhấp qua để đến trang đó.

 • Thời gian

  Nếu quảng cáo được tạo vào cuối ngày, quảng cáo sẽ có phần trăm phục vụ quảng cáo vào cuối ngày thấp hơn so với quảng cáo hiện tại. Chênh lệch này sẽ giảm đi theo thời gian.

 • Trạng thái phê duyệt

  Nếu quảng cáo chưa được xem xét và chấp thuận, quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện trên Google. Nếu chưa tạo ra hiển thị trên Mạng Google, quảng cáo sẽ có phần trăm phân phát quảng cáo thấp hơn.

Tổng chi phí

Tổng chi phí mà chiến dịch đã tích lũy trong khung thời gian bạn đã chọn.

Cột này chỉ khả dụng trên tab Chiến dịch.

 

Mẹo

 

Có thể so sánh hiệu suất giữa các phạm vi ngày và xem kết quả trong các cột của bảng thống kê. Tìm hiểu cách so sánh hiệu suất giữa hai khoảng thời gian.