Målretting av annonser med AdWords for video

Fra og med april 2014 kommer annonseformatene og nettverksmålrettingsinnstillingene for AdWords for video til å bli forenklet. Finn ut mer

Det nye målrettingskonseptet «målrettingsgruppe» i AdWords for video gjør at du kan bruke forskjellige målrettingsinnstillinger for videoannonsene dine. Målrettingsgrupper gir deg best mulig eksponering av annonsene dine. For å målrette annonsene dine må du gjøre følgende:

 • Bruke én video for flere annonseformater og plasseringsalternativer.
 • Definere målrettingsinnstillingene dine.
 • Knytte sammen annonser og målrettingsgrupper.

Tips

Det som er viktigst å tenke på når du oppretter annonser og konfigurerer målrettingsgrupper, er at du får best resultater ved å målrette bredt. Dette gjør du ved å målrette mot demografi, emner eller interesser og velge alle TrueView-videoformater. Hvis du benytter deg av flere målrettingsmetoder samtidig, bruker vi samtlige av disse.

Hvis du for eksempel målretter mot et søkeord, en alder og en kanal, vises bare annonsene dine når alle disse metodene samsvarer med en annonse samtidig. Dette kan begrense antall visninger betraktelig.

Grunnleggende informasjon om målretting med AdWords for video

Når du lager en videoannonsekampanje med AdWords for video, må du konfigurere målrettingen for annonsen din i løpet av opprettelsen av kampanjen. Bruk en målrettingsgruppe som definerer målrettingsmetodene for alle annonsene i kampanjen. I motsetning til tradisjonelle AdWords-kampanjer har ikke AdWords for video-kampanjer noen annonsegrupper.

Nye annonser blir som standard aktivert for kjøring med målrettingsinnstillingene du definerer for alle de eksisterende målrettingsgruppene i kampanjen. Dette betyr at annonsen er kvalifisert for visning i tilfeller der alle målrettingsmetodene for en målrettingsgruppe kan slå inn. Når du oppretter eller redigerer annonser eller målrettingsgrupper, får du samtidig mulighet til å definere hvilke annonser som skal aktiveres for hvilken målrettingsgruppe.

Et eksempel:

Se for deg at du har målrettingsgruppe A og målrettingsgruppe B Hvis du aktiverer annonsen din for begge gruppene, vil alle kvalifiserte formater av annonsen vises når alle metodene oppfylles for målrettingsgruppe A, eller når alle metodene oppfylles for gruppe B. Hvis du bare vil at annonsen skal vises når alle metodene oppfylles for målrettingsgruppe B, må du endre innstillingene og fjerne målrettingsgruppe A fra listen over aktiverte målrettingsgrupper for annonsen.

Tips

Bruk av samme video:

 • Du kan bruke én og samme video sammen med forskjellige annonsetekster og miniatyrbilder for å sammenligne resultatene for ulike annonsevarianter.
 • Du kan opprette én annonse for videoen, annonseteksten og miniatyrbildet, og knytte annonsen til flere målrettingsgrupper.

Om målrettingsgrupper

En målrettingsgruppe gir deg mulighet til å blande forskjellige målrettingsinnstillinger i en gruppe, og bruke dem for én eller flere annonser. Når du bruker AdWords for video, fins annonsegruppene bare innenfor kampanjeverktøyet.

En enkelt målrettingsgruppe kan inneholde følgende måltyper:

 • Demografi: Alder og kjønn.
 • Emner: YouTube-videoer eller Google Displaynettverk-innhold som målrettes etter kategori eller underkategori.
 • Interesser: Velg kategorier for å målrette mot brukere som er interessert i disse emnene, og nå frem til dem også når de besøker sider knyttet til andre emner. Finn ut mer om interessekategorier.
 • Plasseringer: Legg til unike nettsteder, eller plasseringer innenfor disse nettstedene. Du kan for eksempel målrette deg mot en blogg som får mye trafikk eller mot startsiden på et populært nyhetsnettsted. Plasseringer omfatter:
  • Kanaler (YouTube-partnerkanaler)
  • Videoer (YouTube-videoer)
  • Nettsteder (Google Displaynettverk – innbefatter YouTube.com som utgivernettsted)
 • Remarketinglister: Nå ut til brukere basert på brukernes tidligere interaksjon med videoene dine eller YouTube-kanalen din. Hvis du allerede har koblet YouTube-kontoen til AdWords-kontoen din, oppretter vi automatisk tilpassede lister for deg. Finn ut mer om remarketinglister for YouTube.
 • Innholdssøkeord (Displaynettverk): Disse fungerer på samme måte som innholdsmålretting i Google Displaynettverk, men gjelder bare for videoer i nettverket (innbefattet YouTube-videoer).
 • Søkeord (YouTube-søk): Disse fungerer på samme måte som søkeord for ikke-videobaserte annonsekampanjer, men gjelder bare for søk på YouTube.
AdWords for video sammenlignet med tradisjonell AdWords-kampanjestruktur

Med AdWords for video er annonser og målrettingsgrupper jevnbyrdige i kampanjen, og dette gjør dem svært fleksible. Dette systemet bruker målrettingsgrupper i stedet for annonsegrupper:

 • Kampanjer: En kampanje inneholder én eller flere annonser, og opptil 10 målrettingsgrupper. Hver kampanje har informasjon om målrettingen (sted, språk, nettverk) og prissettingen (bud og budsjett).
 • Målrettingsgrupper: En målrettingsgruppe er et sett med målrettingsmetoder som gjelder for alle annonser, eller en undergruppe av annonser, i kampanjen. Hver målrettingsgruppe inneholder tilleggsinformasjon om målrettingen (søkeord, innholdssøkeord, plasseringer osv.) og prissettingen (standard, eller formatspesifikke bud for TrueView). Alle målrettingsgruppene i kampanjen vil som standard gjelde for alle annonsene i kampanjen, men du har mulighet til å tilordne spesifikke målrettingsgrupper til spesifikke annonser hvis du skulle ønske det.
 • Annonser: En enkeltannonse inneholder én video og annonseteksten for de valgte formatene. Dette gjør at en enkeltannonse kan vises i opptil fire forskjellige videoannonseformater på nettverk som tillater disse formatene. Hver kampanje kan ha flere annonser.

I standard AdWords-kampanjer har kampanjene, annonsene og målrettingen en nestet struktur:

 • Kampanjer: En kampanje inneholder én eller flere annonsegrupper. Hver kampanje inneholder informasjon om målrettingen (sted, språk, nettverk) og prissettingen (bud og budsjett).
 • Annonsegrupper: Hver annonsegruppe inneholder ekstra målrettingsinformasjon (søkeord, plasseringer), prisinformasjon (standard-, søkeord- eller plasseringsbud) og minst én annonse. Annonsegruppene er tilknyttet bare på kampanjenivå.
 • Annonser: Annonsene inneholder ett sett med tekst og innhold. Hver annonsegruppe kan inneholde flere annonser, men disse er ikke tilknyttet en kampanje. Tilknytningen er bare på annonsegruppenivå.

Sammenlign forskjellene mellom en målrettings- og en annonsegruppe

  Målrettingsgrupper Annonsegrupper
Målrettingsmetodene gjelder Alle annonsene i kampanjen (som standard) Bare annonsene i en annonsegruppe
Søkeordmålretting – søk Individuelle søkeord gjelder bare for YouTube-søk Individuelle søkeord gjelder for Google.no og Googles søkenettverk
Søkeordmålretting – Displaynettverk Displaynettverkssøkeordene gjelder bare for YouTube-videoer og Google Displaynettverk Alle søkeordene i en annonsegruppe danner et innholdstema
Hvor annonsene vises I separate videoannonser som brukes for alle målrettingsgruppene (standard) I én annonsegruppe
Opprett målrettingsgrupper

Slik legger du til en målrettingsgruppe fra Mål-fanen:

 1. Du må først kontrollere at du er i kampanjen som du vil opprette målrettingsgrupper for.
 2. Klikk på Alle målrettingsgrupper for å se alle målrettingsgrupper som er knyttet til annonser i kampanjen.
 3. Klikk på Ny målrettingsgruppe-knappen over tabellen. Du kan opprette inntil 10 målrettingsgrupper.
 4. Navngi målrettingsgruppen din.
 5. Velg et bud for kostnad per visning (CPV):
  • Du kan velge et standard maks. CPV-bud for alle annonser i kampanjen.
  • Du kan også klikke på Tilpass budene etter format for å angi et individuelt CPV-bud per TrueView-videoannonseformat.
  • Få oppdaterte trafikkanslag: Hvis du endrer budet eller målrettingsalternativene på siden, oppdateres trafikkanslagene. Trykk på «Enter» etter at du har endret beløpet for å utløse oppdateringen.

Fortell oss deretter hvordan du vil nå ut til brukere:

 1. Nå personer som ser på:

  Gjennom YouTube og Google Displaynettverk har du flere måter å nå bestemte målgrupper på:
  1. Demografi: Nå personer basert på alder eller kjønn.
  2. Ser på innhold (emner): Nå ut til personer basert på generelle kategorier for nettinnhold.
  3. Bruker interessert i (interesser): Nå personer basert på mer spesifikke interesser.

  MERK

  Bare annonser for in-stream og in-display blir målrettet med disse innstillingene.

  Hvis du vil målrette folk idet de ser innhold, må du sørge for at minst én annonse tilknyttet denne målrettingsgruppen kjøres i formatet for in-stream eller in-display.

  Avanserte målgruppealternativer: Du kan også velge enda flere målrettingskriterier, men vær forsiktig! Bruk av for mange kriterier kan begrense annonsens eksponering. Andre alternativer:

  • Viser annonser på spesifikt innhold (administrerte plasseringer): Legg til unike nettsteder eller plasseringer på disse nettstedene. Du kan for eksempel målrette deg mot en blogg som får mye trafikk eller mot startsiden på et populært nyhetsnettsted.
  • Remarketing til seere (remarketinglister): Nå ut til seere basert på tidligere interaksjoner med videoene dine eller YouTube-kanalen din. Hvis du allerede har koblet YouTube-kontoen til AdWords-kontoen din, oppretter vi automatisk tilpassede lister for deg. Finn ut mer om remarketinglister for YouTube.
   • Videoremarketingliste: Remarketinglister vi har opprettet for deg, vises her, gruppert etter kanal.
   • Remarketingliste i AdWords: Remarketinglister du tidligere har opprettet, vises her. Hvis du ikke har noen remarketinglister og ikke vil koble til YouTube-kontoen din, klikker du på Administrer lister. Dette åpner en ny nettleser, der du kan lage en ny remarketingliste for kontoen din.
  • Spesifiser innholdssøkeord: Angi søkeord som kommer til å bidra til å målrette annonsene dine mot nettinnhold. De fungerer akkurat som innholdsmålretting på Google Displaynettverk, men gjelder bare for videoer på hele nettverket (inkludert YouTube-videoer).
 2. Nå personer som foretar søk (TrueView in-search):
  • Søkeord: angi søkeordene som skal nå ut til seere som søker etter videoinnhold på YouTube. Enter search keywords
 3. Klikk på Lagre målrettingsgruppen.
Rediger målrettingsgrupper

Vær oppmerksom på at du kan ha mange målrettingsgrupper i en kampanje, og at disse kan være knyttet til flere individuelle annonser (hver annonse kan samtidig være knyttet til flere målrettingsgrupper).

Når du lager en ny annonse, vil AdWords for video automatisk gå ut fra at du ønsker å bruke denne annonsen i alle de tilgjengelige målrettingsgruppene. Og motsatt: Hvis du lager en ny målrettingsgruppe, antar systemet at du vil bruke denne målrettingsgruppen for alle de eksisterende annonsene dine. Du kan når som helst endre disse innstillingene hvis du vil ha mer kontroll over hvor videoannonsene dine vises.

Før du kan redigere målrettingsgruppene dine, må du gå til Mål-fanen i videokampanjen:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen på adwords.google.com/video
 2. Velg kampanjen du vil redigere.
 3. Klikk på Mål-fanen for å se alle målrettingsgruppene for kampanjen. The Targets Tab
 4. Bytt mellom visninger av målrettingstype: Alle målrettingsgruppene dine vises som standard. Du kan bytte til andre målvisninger ved å bruke koblingene for målkriterier øverst, enten fra Mål-fanen på kampanjenivå eller fra en bestemt målrettingsgruppe. Hvis du ikke ser noen av målrettingsalternativene nedenfor, klikker du på Vis flere kriterier over tabellen.
  • Søkeord-fanen
  • Emner
  • Demografi
  • Plasseringer
All targeting groups
 • Slik redigerer du budet for målrettingsgruppen din: Plasser markøren over budet og klikk på blyantikonet for å redigere.
 • Når du klikker på en målrettingsgruppe på Mål-fanen, aktiveres et filter for den valgte målrettingsgruppen. Du kan deretter redigere målene i målrettingsgruppen.
 • Stans midlertidig eller gjenoppta mål: Du kan velge ett eller flere eksisterende mål i listen og deretter aktivere dem eller stanse dem midlertidig.
 • Legg til mål: Du kan også legge til et nytt mål i hver type ved å klikke på Legg til-knappen over mållisten.
Administrer målrettingsgruppene

Bruk Mål-fanen for å vurdere resultatene til målrettingsgruppene du tidligere har opprettet for en kampanje. Hver målrettingsgruppe har forskjellige målrettingstyper og gjelder alle videoannonsene i kampanjen. Fanen er bare tilgjengelig på kampanjenivå for den individuelle videoen.

The Targets Tab

Forhindre at annonsene dine vises i bestemte tilfeller

Du kan legge til negative søkeord på kampanjenivå i kampanjen din for å gjøre dette, for flere typer målrettingsalternativer: søkeord, plasseringer, emner, interesser remarketing og kategorier. Med kategoriutestenginger kan du ekskludere videoinnhold for forskjellige aldersgrupper.

 1. Logg deg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.com/video
 2. Klikk på Kampanjer-fanen og velg deretter kampanjen du vil legge til YouTube-plasseringer i fra navigeringsmenyen.
 3. Klikk på Mål-fanen. The Targets Tab
 4. Utvid Negative mål-plussboksen nederst på siden.
 5. Velg en ekskluderingstype på kampanjenivå eller målrettingsgruppenivå, over ekskluderingstabellene: demografi, emner, interesser, søkeord, kategorier, plasseringer og remarketinglister. Add negative target
 6. Du kan ekskludere bestemte videoer eller kanaler fra den totale målrettingsgruppen din med ekskludering av plasseringer:
  • Videoer: Bruk nettadresseformatet www.youtube.com/video/[VIDEO ID] For eksempel: www.youtube.com/video/12345abcdefgHIJder 12345abcdefgHIJ er ID-en for videoen. Når du spiller av videoen på YouTube, er ID-en oppført i nettadressen for videoen: http://www.youtube.com/watch?v=12345abcdefgHIJ. (Video-ID-en er den lange alfanumeriske koden etter «v=» i visningssideadressen.)
  • Kanalsider: Angi kanalens nettadresse. Eksempel: www.youtube.com/user/brukernavn Hvis du ønsker å ekskludere alt videoinnhold i en kanal, må du ekskludere hver enkelt video.

Tips

Se de følgende videoene for å lese mer om beste praksis for målretting av videoannonser:

Kopiere kampanjer, annonser og målrettingsgrupper

Legge til negative mål

Ekskludering av innholdsetiketter

Endringer av annonser som er knyttet til en målrettingsgruppe

Alle nye annonser er som standard satt til å vises for alle eksisterende målrettingsgrupper i en kampanje. Dette betyr at en ny annonse er kvalifisert for visning i hvert tilfelle der alle metodene for en målrettingsgruppe kan slå inn. Etter at du har opprettet en videokampanje, kan du endre dette når du redigerer annonser og målrettingsgrupper i Annonser- eller Mål-fanen.

MERK

I det øyeblikket en annonse du har knyttet til en bestemt målrettingsgruppe, begynner å samle data, kan du ikke lenger fjerne tilknytningen. Dette sikrer at resultatdataene dine bevares og forblir tilgjengelige for deg i kontoen din. Du kan velge å stoppe en tilknytning midlertidig, eller legge til nye tilknytninger.

Fra Annonser-fanen

 1. Klikk på Rediger ved siden av annonsen, eller +Ny videoannonse over tabellen.
 2. Klikk på Rediger under Målretting > Aktiver annonse for
 3. Velg de aktuelle målrettingsgruppene for annonsen din.
 4. Klikk på Lagre.

Hvorfor bør du gjøre dette? La oss si at du har annonse A og annonse B. Hvis du aktiverer både annonse A og annonse B for målrettingsgruppen, vises begge annonsene for alle kvalifiserte formater når de innfrir alle målrettingsmetodene (f.eks. plassering-, søkeord-, emne- eller demografisk målretting) for denne gruppen. Hvis du vil at bare annonse B skal vises når alle metodene for denne målrettingsgruppen er innfridd, fjerner du annonse A fra listen over aktiverte annonser for målrettingsgruppen.

Etter at du har aktivert annonsen slik at den vises for bestemte målrettingsgrupper, kan du når som helst stoppe den midlertidig eller aktivere den for målrettingsgruppen i Annonser-fanen.

Pause or Enable Ads

Fra Mål-fanen

 1. Klikk på Rediger ved siden av målrettingsgruppen, eller klikk på +Ny målrettingsgruppe over tabellen.
 2. Klikk på Rediger under Aktiver målretting for ...
 3. Velg de aktuelle annonsene for målrettingsgruppene dine.
 4. Klikk på Lagre.
From Targets Tab

Hvorfor bør du gjøre dette? La oss si at kontoen din inneholder en målrettingsgruppe A og en målrettingsgruppe B. Hvis annonsen er aktivert for begge gruppene, vil alle kvalifiserte formater av annonsen vises når alle metodene oppfylles for målrettingsgruppe A, og når alle metodene oppfylles for gruppe B. Hvis du bare vil at annonsen din skal vises når alle metodene for målrettingsgruppe B er innfridd, endrer du innstillingene slik at målrettingsgruppe A fjernes fra listen over aktiverte målrettingsgrupper for annonsen.

Fremgangsmåten videre