Målretting av videoannonser med AdWords for video

Det nye målrettingskonseptet «målrettingsgruppe» i AdWords for video gjør at du kan bruke forskjellige målrettingsinnstillinger for videoannonsene dine. Målrettingsgrupper gir deg best mulig eksponering av annonsene dine. For å målrette annonsene dine må du gjøre følgende:

 • bruke én video for flere annonseformater og plasseringsalternativer.
 • definere målrettingsinnstillingene dine
 • knytte sammen annonser og målrettingsgrupper

Tips

Når du oppretter annonser og konfigurerer målrettingsgrupper, må du huske at du får best resultater ved å målrette bredt (mot demografi, emner eller interesser) og velge alle TrueView-videoformater. Hvis du benytter deg av flere målrettingsmetoder samtidig, bruker vi samtlige av disse.

Hvis du for eksempel målretter mot et søkeord, en alder og en kanal, vises bare annonsene dine når alle disse metodene samsvarer med en annonse samtidig. Dette kan begrense antallet visninger betraktelig.

Grunnleggende informasjon om målretting med AdWords for video

Hvis du oppretter en videoannonsekampanje med AdWords for video, må du konfigurere annonsemålrettingen når du oppretter kampanjen. Bruk en målrettingsgruppe der målrettingsmetodene for alle annonsene i kampanjen defineres. I AdWords for video-kampanjer brukes ikke annonsegrupper slik som i vanlige AdWords-kampanjer.

Nye annonser blir som standard aktivert for kjøring med målrettingsinnstillingene du definerer for alle de eksisterende målrettingsgruppene i kampanjen. Dette betyr at annonsen er kvalifisert for visning i tilfeller der alle målrettingsmetodene for en målrettingsgruppe kan slå inn. Når du oppretter eller redigerer annonser eller målrettingsgrupper, får du samtidig mulighet til å definere hvilke annonser som skal aktiveres for hvilken målrettingsgruppe.

Et eksempel:

Se for deg at du har en målrettingsgruppe A og en målrettingsgruppe B. Hvis du aktiverer annonsen din for begge gruppene, vil alle kvalifiserte formater av annonsen vises når alle metodene oppfylles for målrettingsgruppe A, eller når alle metodene oppfylles for gruppe B. Hvis du bare vil at annonsen skal vises når alle metodene oppfylles for målrettingsgruppe B, må du endre innstillingene og fjerne målrettingsgruppe A fra listen over aktiverte målrettingsgrupper for annonsen.

Tips

Bruk av samme video:

 • Du kan bruke én og samme video sammen med forskjellige annonsetekster og miniatyrbilder for å sammenligne resultatene for ulike annonsevarianter.
 • Du kan opprette én annonse for videoen, annonseteksten og miniatyrbildet, og knytte annonsen til flere målrettingsgrupper.

Om målrettingsgrupper

Ved å benytte målrettingsgrupper kan du blande forskjellige målrettingsinnstillinger i en gruppe, og bruke dem for én eller flere annonser. Når du bruker AdWords for video, finnes annonsegruppene bare innenfor kampanjeverktøyet.

En enkelt målrettingsgruppe kan inneholde følgende måltyper:

 • Demografisk informasjon: aldersgruppe, kjønn og foreldrestatus. Vær oppmerksom på at målretting mot foreldrestatus bare er tilgjengelig i USA, Storbritannia og Canada.
 • Emner: YouTube-videoer eller Google Displaynettverk-innhold som målrettes etter kategori eller underkategori.
 • Interesser: Velg kategorier for å nå ut til interesserte brukere også når de besøker sider som omhandler andre emner. Finn ut mer om interessebaserte målgrupper.
  • Interessemålgrupper: Med TrueView-videoannonser kan du oppnå økt merkevarebevissthet og flere kjøpsvurderinger ved å nå ut til folk som allerede er svært interessert i merkevaren, produktet eller tjenesten du tilbyr.
  • Intensjonsmålgrupper: Med TrueView-kampanjer kan du nå ut til folk som ikke bare er svært interessert i merkevaren, produktet eller tjenesten du tilbyr, men som også sannsynligvis vil kjøpe eller konvertere.
 • Plasseringer: Legg til unike nettsteder eller plasseringer på disse nettstedene. Du kan for eksempel målrette mot startsiden på et populært nyhetsnettsted eller en blogg som får mye trafikk. Plasseringer omfatter følgende:
  • kanaler (YouTube-partnerkanaler)
  • videoer (YouTube-videoer)
  • nettsteder (Google Displaynettverk – innbefatter YouTube.com som utgivernettsted)
 • Remarketinglister: Nå ut til seere basert på interaksjoner de har hatt tidligere med videoene eller YouTube-kanalen du tilbyr. Hvis du allerede har koblet sammen YouTube- og AdWords-kontoen din, oppretter vi automatisk tilpassede lister for deg. Finn ut mer om remarketinglister for YouTube.
 • Søkeord: Med søkeordene du legger til, målrettes annonsene dine mot alle nettverkene du har valgt for videokampanjene dine. Ved bruk av søkeord for YouTube-søkenettverket vises annonser ut fra søkeordene som YouTube-seerne benytter. Ved bruk av søkeord for YouTube-videoer og Google Displaynettverk (GDN) vises annonser som er innholdsrelatert til YouTube-kanaler og -videoer samt nettsteder i GDN.
AdWords for video sammenlignet med tradisjonell Adwords-kampanjestruktur

Med AdWords for video er annonser og målrettingsgrupper jevnbyrdige i kampanjen, og dette gjør dem svært fleksible. I dette systemet brukes målrettingsgrupper i stedet for annonsegrupper:

 • Kampanjer: En kampanje inneholder én eller flere annonser, og opptil 10 målrettingsgrupper. Hver kampanje har informasjon om målrettingen (sted, språk, nettverk) og prissettingen (bud og budsjett).
 • Målrettingsgrupper: En målrettingsgruppe er et sett med målrettingsmetoder som gjelder for alle annonser, eller en undergruppe av annonser, i kampanjen. Hver målrettingsgruppe inneholder tilleggsinformasjon om målrettingen (søkeord, innholdssøkeord, plasseringer osv.) og prissettingen (standard eller formatspesifikke bud for TrueView). Alle målrettingsgruppene i kampanjen vil som standard gjelde for alle annonsene i kampanjen, men du har mulighet til å tilordne bestemte målrettingsgrupper til bestemte annonser hvis du skulle ønske det.
 • Annonser: En enkeltannonse inneholder én video og annonseteksten for de valgte formatene. Dette gjør at en enkeltannonse kan vises i opptil fire forskjellige videoannonseformater på nettverk som tillater disse formatene. Hver kampanje kan ha flere annonser.

I standard AdWords-kampanjer har kampanjene, annonsene og målrettingen en nestet struktur:

 • Kampanjer: En kampanje innholder én eller flere annonsegrupper. Hver kampanje har informasjon om målrettingen (sted, språk, nettverk) og prissettingen (bud og budsjett).
 • Annonsegrupper: Hver annonsegruppe inneholder ekstra målrettingsinformasjon (søkeord, plasseringer), prisinformasjon (standard-, søkeord- eller plasseringsbud) og minst én annonse. Annonsegruppene er tilknyttet bare på kampanjenivå.
 • Annonser: Annonsene inneholder ett sett med tekst og innhold. Hver annonsegruppe kan inneholde flere annonser, men disse er ikke tilknyttet en kampanje. Tilknytningen er bare på annonsegruppenivå.

Forskjeller mellom en målrettings- og en annonsegruppe

  Målrettingsgrupper Annonsegrupper
Målrettingsmetodene gjelder Alle annonsene i kampanjen (som standard) Bare annonsene i en annonsegruppe
Søkeordmålretting – søk Individuelle søkeord gjelder bare for YouTube-søk Individuelle søkeord gjelder for Google.no og Google Søkenettverk
Søkeordmålretting – Displaynettverket Displaynettverkssøkeordene gjelder bare for YouTube-videoer og Google Displaynettverk Alle søkeordene i en annonsegruppe danner et innholdstema
Hvor annonsene vises I separate videoannonser som brukes for alle målrettingsgruppene (som standard) I én annonsegruppe
Oppretting av målrettingsgrupper

Slik legger du til en målrettingsgruppe fra Mål-fanen:

 1. Kontroller først at du er i kampanjen som du vil opprette målrettingsgrupper for.
 2. Klikk på Alle målrettingsgrupper for å se alle målrettingsgruppene som er knyttet til annonser i kampanjen.
 3. Klikk på knappen Ny målrettingsgruppe over tabellen. Du kan opprette inntil 10 målrettingsgrupper.
 4. Gi målrettingsgruppen et navn.
 5. Velg et bud for kostnad per visning (CPV):
  • Du kan velge et standard maks. CPV-bud for alle annonsene i kampanjen.
  • Du kan også klikke på for å angi et individuelt CPV-bud per TrueView-videoannonseformat.
  • Få oppdaterte trafikkanslag: Hvis du endrer budet eller målrettingsalternativene på siden, oppdateres trafikkanslagene. Trykk på «Enter» etter at du har endret beløpet for å utløse oppdateringen.

Fortell oss deretter hvordan du vil nå ut til seerne:

 1. Nå ut til folk på YouTube og i Google Displaynettverk:

  Gjennom YouTube og Google Displaynettverk har du flere måter å nå ut til bestemte målgrupper på:
  1. Demografisk informasjon: Målrett mot brukere ut fra alder eller kjønn.
  2. Emner: Målrett mot brukere ut fra generelle kategorier for nettinnhold.
  3. Interesser: Velg kategorier for å nå ut til interesserte brukere også når de besøker sider som omhandler andre emner. Finn ut mer om interessebaserte målgrupper.
   • Interessemålgrupper: Velg mellom disse målgruppene for å nå ut til nye potensielle kunder og gjøre dem oppmerksomme på bedriften din.
   • Intensjonsmålgrupper: Velg en av disse målgruppene for å finne kunder som gjør undersøkelser og aktivt vurderer å kjøpe produkter eller tjenester av samme type som dem du selv tilbyr.

    Disse målgruppene er laget med tanke på annonsører som fokuserer på å oppnå konverteringer fra kunder som er innstilt på å gjennomføre et kjøp. Med intensjonsmålgrupper kan du forbedre resultatene for remarketing og nå ut til forbrukere som er i ferd med å kjøpe noe.

  Avanserte målgruppealternativer: Du kan også velge enda flere målrettingskriterier, men vær forsiktig! Hvis du bruker for mange kriterier, kan dette begrense eksponeringen av annonsen din. Andre alternativer innbefatter følgende:

  • Viser annonser på spesifikt innhold (administrerte plasseringer): Legg til unike nettsteder eller plasseringer på disse nettstedene. Du kan for eksempel målrette mot startsiden på et populært nyhetsnettsted eller en blogg som får mye trafikk.
  • Remarketing til seere (remarketinglister): Nå ut til seere ut fra interaksjoner de har hatt tidligere med videoene eller YouTube-kanalen du tilbyr. Hvis du allerede har koblet sammen YouTube- og AdWords-kontoen din, oppretter vi automatisk tilpassede lister for deg. Finn ut mer om remarketinglister for YouTube.
   • Videoremarketingliste: Remarketinglister vi har opprettet for deg, blir her vist sortert etter kanal.
   • AdWords-remarketingliste: Her vises remarketinglister du har opprettet tidligere. Hvis du ikke har remarketinglister, og ikke vil koble til YouTube-kontoen din, klikker du på Administrer lister. Du får da opp et nytt nettleservindu der du kan opprette en ny remarketingliste for kontoen din.
  • Søkeord: Legg til søkeord for å målrette annonsene dine mot nettinnhold, videoer eller YouTube-søk. Bruken av søkeordene vil variere avhengig av nettverksinnstillingene for videokampanjen.
 2. Klikk på Lagre målrettingsgruppen.
Redigering av målrettingsgrupper

Husk at du kan ha mange målrettingsgrupper i en kampanje, og at disse kan være knyttet til flere individuelle annonser (hver annonse kan samtidig være knyttet til flere målrettingsgrupper).

Når du lager en ny annonse, vil AdWords for video automatisk gå ut fra at du ønsker å bruke denne annonsen i alle de tilgjengelige målrettingsgruppene. Og motsatt: Hvis du lager en ny målrettingsgruppe, antar systemet at du vil bruke denne målrettingsgruppen for alle de eksisterende annonsene dine. Du kan når som helst endre disse innstillingene hvis du vil ha mer kontroll over hvor videoannonsene dine vises.

Før du kan redigere målrettingsgruppene dine, må du gå til Mål-fanen i videokampanjen:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på adwords.google.no/video.
 2. Velg kampanjen du vil redigere.
 3. Klikk på Mål-fanen for å se alle målrettingsgruppene for kampanjen. The Targets Tab
 4. Bytt mellom visninger av målrettingstype: Alle målrettingsgruppene dine vises som standard. Du kan bytte til andre målvisninger ved å bruke linkene for målkriterier øverst, enten fra Mål-fanen på kampanjenivå eller fra en bestemt målrettingsgruppe. Hvis du ikke finner målrettingsalternativene under, klikker du på Vis flere kriterier over tabellen.
  • Søkeord-fanen
  • Emner
  • Demografisk informasjon
  • Plasseringer
All targeting groups
 • Slik redigerer du budet for målrettingsgruppen din: Plasser markøren over budet og klikk på blyantikonet for å redigere.
 • Når du klikker på en målrettingsgruppe på Mål-fanen, aktiveres et filter for den valgte målrettingsgruppen. Du kan deretter redigere målene i målrettingsgruppen.
 • Stans midlertidig eller gjenoppta mål: Du kan velge ett eller flere eksisterende mål i listen og deretter aktivere dem eller stanse dem midlertidig.
 • Legg til mål: Du kan også legge til et nytt mål i hver type ved å klikke på Legg til over mållisten.
Administrering av målrettingsgrupper

Bruk Mål-fanen for å vurdere resultatene til målrettingsgruppene du tidligere har opprettet for en kampanje. Hver målrettingsgruppe har forskjellige målrettingstyper og gjelder alle videoannonsene i kampanjen. Fanen er bare tilgjengelig på kampanjenivå for den individuelle videoen.

The Targets Tab

Slik hindrer du at annonsene dine vises i bestemte situasjoner

Du kan legge til negative søkeord på kampanjenivå i kampanjen din for flere typer målrettingsalternativer: søkeord, plasseringer, emner, interesser og remarketing, kategorier. Med kategoriekskluderinger kan du ekskludere videoinnhold ut fra aldersgrupper.

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no/video.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen, og velg deretter kampanjen der du ønsker å legge til YouTube-plasseringer, i navigeringsmenyen.
 3. Klikk på Mål-fanen. The Targets Tab
 4. Vis Negative mål nederst på siden.
 5. Velg en ekskluderingstype på kampanje- eller målrettingsnivå over ekskluderingstabellen: demografi, emner, interesser, søkeord, kategorier, plasseringer og remarketinglister. Add negative target
 6. Du kan ekskludere bestemte videoer eller kanaler fra den totale målrettingsgruppen din ved hjelp av ekskludering av plasseringer:
  • Videoer: Bruk nettadresseformatet www.youtube.com/video/[VIDEO ID]. Eksempel: www.youtube.com/video/12345abcdefgHIJder 12345abcdefgHIJ er video-ID-en. Når du spiller av videoen på YouTube, er ID-en oppført i nettadressen for videoen: http://www.youtube.com/watch?v=12345abcdefgHIJ. (Video-ID-en er den lange alfanumeriske koden etter «v=» i visningssideadressen.)
  • Kanalsider: Skriv inn nettadressen til kanalen. Eksempel: www.youtube.com/user/UserName. Hvis du ønsker å ekskludere alt videoinnhold i en kanal, må du ekskludere hver enkelt video.

Tips

Se de følgende videoene for å lese mer om beste praksis for målretting av videoannonser:

Kopiering av kampanjer, annonser og målgrupper

Slik legger du til negative mål

Utelatelse av innholdsetikett

Endre hvilke annonser som er knyttet til en målrettingsgruppe

Alle nye annonser er som standard satt til å vises for alle eksisterende målrettingsgrupper i en kampanje. Dette betyr at en ny annonse er kvalifisert for visning i hvert tilfelle der alle metodene for en målrettingsgruppe kan slå inn. Etter at du har opprettet en videokampanje, kan du endre dette når du redigerer annonser og målrettingsgrupper i Annonser- eller Mål-fanen.

Merk

I det øyeblikket en annonse du har knyttet til en bestemt målrettingsgruppe, begynner å samle data, kan du ikke lenger fjerne tilknytningen. Dette sikrer at resultatdataene dine bevares og forblir tilgjengelige for deg i kontoen din. Du kan velge å stanse en tilknytning midlertidig, eller legge til nye tilknytninger.

På Annonser-fanen

 1. Klikk på Rediger ved siden av annonsen eller +Videoannonse over tabellen.
 2. Klikk på Rediger under Målretting > Aktiver annonse for ...
 3. Velg de aktuelle målrettingsgruppene for annonsen din.
 4. Klikk på Lagre.

Hvorfor bør du gjøre dette? Sett at du har annonse A og annonse B. Hvis du aktiverer både annonse A og annonse B for målrettingsgruppen, vises begge annonsene for alle kvalifiserte formater når de innfrir alle målrettingsmetodene (f.eks. plassering-, søkeord-, emne- eller demografisk målretting) for denne gruppen. Hvis du vil at bare annonse B skal vises når alle metodene for denne målrettingsgruppen er innfridd, fjerner du annonse A fra listen over aktiverte annonser for målrettingsgruppen.

Etter at du har aktivert annonsen slik at den vises for bestemte målrettingsgrupper, kan du når som helst stanse den midlertidig eller aktivere den for målrettingsgruppen på Annonser-fanen.

Mål-fanen

 1. Klikk enten på Rediger ved siden av målrettingsgruppen, eller +Ny målrettingsgruppe over tabellen.
 2. Klikk på Rediger under Aktiver målretting for ...
 3. Velg de aktuelle annonsene for målrettingsgruppene dine.
 4. Klikk på Lagre.
From Targets Tab

Hvorfor bør du gjøre dette? La oss si at kontoen din inneholder en målrettingsgruppe A og en målrettingsgruppe B. Hvis annonsen er aktivert for begge gruppene, vil alle kvalifiserte formater av annonsen vises når alle metodene oppfylles for målrettingsgruppe A, og når alle metodene oppfylles for gruppe B. Hvis du bare vil at annonsen din skal vises når alle metodene for målrettingsgruppe B er innfridd, endrer du innstillingene slik at målrettingsgruppe A fjernes fra listen over aktiverte målrettingsgrupper for annonsen.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?