Ciljanje oglasa pomoću programa AdWords za video

Od travnja 2014. AdWords za video učinit će svoje formate oglasa i postavke ciljanja mreže jednostavnijima. Saznajte više

AdWords za video omogućuje kombiniranje i podudaranje postavki ciljanja za videooglase pomoću koncepta ciljanja pod nazivom "grupa za ciljanje". Grupe za ciljanje omogućuju najveću moguću izloženost oglasa. Kako biste ciljali oglase:

 • Upotrebljavat ćete jedan videozapis za više formata oglasa i opcija položaja.
 • Definirat ćete grupe za ciljanje.
 • Povezivat ćete oglase s grupama za ciljanje i obratno.

Savjet

Svakako zapamtite prilikom izgradnje oglasa i postavljanja grupa za ciljanje da najbolje rezultate dobivate širokim ciljanjem. Ciljajte demografske skupine ili teme, interese i uključite sve formate videozapisa TrueView. Ako upotrebljavate više metoda ciljanja odjednom, primijenit ćemo ih sve.

Na primjer, ako ciljate određenu ključnu riječ, dobnu skupinu i kanal, vaši će se oglasi prikazivati samo ako se ti načini istodobno podudaraju s vašim oglasom. To može znatno ograničiti vaša pojavljivanja.

Osnove ciljanja uz pomoć programa AdWords za video

Kada izrađujete kampanju s videooglasima u programuAdWords za video, morat ćete postaviti ciljanje svojeg oglasa tijekom postupka izrade kampanje. Trebat ćete upotrijebiti grupu za ciljanje koja određuje načine ciljanja za sve oglase u kampanji. U kampanjama programa AdWords za video nema grupa oglasa kao u tradicionalnim AdWords kampanjama.

Prema zadanim postavkama novi će se oglasi moći prikazivati s postavkama ciljanja koje ste odredili za sve postojeće grupe za ciljanje u kampanji. To znači da će se oglas moći prikazivati u svakom slučaju gdje se primjenjuju svi načini ciljanja za grupu za ciljanje. Imat ćete opciju odrediti koji su oglasi omogućeni za koju grupu za ciljanje kada budete izrađivali i uređivali oglase ili grupe za ciljanje.

Primjer

Pretpostavimo da imate grupu za ciljanje A i grupu za ciljanje B. Ako omogućite svoj oglas za obje grupe, prikazat će se svi formati vašeg oglasa koji ispunjavaju uvjete nakon što se ostvare svi načini za grupu za ciljanje A ili svi načini za grupu za ciljanje B. Ako želite da se vaš oglas prikaže tek nakon što se ostvare svi načini za grupu za ciljanje B, uredit ćete svoje postavke i ukloniti grupu za ciljanje A s popisa omogućenih grupa za ciljanje za taj oglas.

Savjeti

Upotreba istog videozapisa:

 • Možete upotrebljavati isti videozapis s različitim tekstom oglasa i minijaturama da biste uspoređivali izvedbu varijacija oglasa.
 • Možete izraditi jedan oglas s videozapisom, tekstom oglasa i minijaturom te ga povezati s više grupa za ciljanje.

Grupe za ciljanje

Grupa za ciljanje omogućuje miješanje i podudaranje postavki ciljanja u jednoj grupi te njihovu primjenu na jednom ili više oglasa. U programu AdWords za video "grupe oglasa" nisu kao grupe u drugim oglasnim kampanjama izvan ovog alata za kampanje.

Jedna grupa za ciljanje može sadržavati sljedeće vrste ciljanja:

 • Demografija: dob i spol.
 • Teme: YouTube videozapis ili sadržaj Google prikazivačke mreže koji cilja kategorije ili potkategorije.
 • Interesi: odaberite neke od dostupnih kategorija kako biste ciljali korisnike koje zanimaju te teme, čak i kada posjećuju stranice s drugim temama. Saznajte više o kategorijama interesa.
 • Položaji: dodajte jedinstvene web-lokacije ili položaje unutar tih web-lokacija. Primjerice, možete ciljati cijeli blog s velikim prometom ili početnu stranicu popularne web-lokacije s novostima. U položaje spadaju:
  • kanali (YouTube partnerski kanali)
  • videozapisi (YouTube mreža videozapisa)
  • web-lokacije (Google prikazivačka mreža – obuhvaća i YouTube.com kao web-lokaciju izdavača)
 • Popisi za ponovni marketing: dosegnite gledatelje na temelju njihove prošle interakcije s videozapisima ili YouTube kanalom. Ako ste već povezali svoj račun na usluzi YouTube sa svojim računom na usluzi AdWords, automatski ćemo za vas izraditi prilagođene popise. Saznajte više o popisima za ponovni marketing za YouTube.
 • Ključne riječi za sadržaj (prikazivačka mreža): funkcioniraju baš kao i kontekstualno ciljanje na široj Google prikazivačkoj mreži, ali se odnose samo na videozapise na cijeloj mreži (koja uključuje i videozapise na usluzi YouTube).
 • Ključne riječi za pretraživanje (YouTube pretraživačka mreža): funkcioniraju kao ključne riječi za pretraživanje za oglasnu kampanju u kojoj nisu primijenjeni videozapisi, ali odnose se samo na pretraživanje na YouTubeu.
Usporedba strukture kampanje u programu AdWords za video i klasične AdWords kampanje

S uslugom AdWords za video oglasi i grupe za ciljanje jednake su u kampanji i stoga vrlo fleksibilne. Ovaj se sustav ne služi konceptom grupa oglasa, nego grupa za ciljanje:

 • Kampanje: kampanja sadrži jedan ili više oglasa i najviše 10 grupa za ciljanje. Svaka kampanja sadrži podatke o ciljanju (lokaciju, jezik i mreže) i cijenama (licitacije i proračun).
 • Grupe za ciljanje: grupa za ciljanje skup je načina ciljanja koji se odnose na sve oglase, ili podgrupe oglasa, u kampanji. Svaka grupa za ciljanje sadrži dodatne podatke o ciljanju (ključne riječi, ključne riječi za sadržaj, položaje itd.) i podatke o cijenama (zadane licitacije ili one u specifičnom formatu za True-View). Sve grupe za ciljanje u kampanji prema zadanim se postavkama odnose na sve oglase u kampanji, a i određenim oglasima možete dodijeliti zasebne grupe za ciljanje.
 • Oglasi: jedan oglas sadrži jedan videozapis i tekst oglasa za odabrane formate. To omogućuje prikazivanje jednog oglasa u jednom od četiri različita formata videooglasa i na mrežama koje prikazuju te formate. Jedna kampanja može sadržavati više oglasa.

U uobičajenim AdWords kampanjama, kampanje, oglasi i ciljanje imaju ugniježđenu strukturu:

 • Kampanje: kampanja sadrži jednu ili više grupa oglasa. Svaka kampanja sadrži podatke o ciljanju (lokaciju, jezik i mreže) i cijenama (licitacije i proračun).
 • Grupe oglasa: svaka grupa oglasa sadrži dodatne informacije o ciljanju (ključne riječi, položaji), informacije o cijeni (zadane licitacije, licitacije ključnih riječi ili položaja) i najmanje jedan oglas. Grupe oglasa povezane su samo na razini kampanje.
 • Oglasi: oglasi sadrže tekst i sadržaj. U jednoj grupi oglasa može biti više oglasa, ali nisu povezani s kampanjom. Oni su povezani samo na razini grupe oglasa.

Uspoređivanje razlika između grupe za ciljanje i oglasne grupe

  Grupe za ciljanje Grupe oglasa
Načini ciljanja primjenjuju se na Sve oglase u kampanji (prema zadanim postavkama) Samo oglase u grupi oglasa
Ciljanje ključnih riječi - pretraživanje Pojedinačne ključne riječi odnose se samo na YouTube pretraživanje Pojedinačne ključne riječi odnose se na Google.com i Google pretraživačku mrežu
Ciljanje ključnih riječi – prikazivačka mreža Ključne riječi prikazivačke mreže koje se odnose samo na videozapise na usluzi YouTube i Google prikazivačku mrežu Sve ključne riječi u jednoj grupi oglasa sačinjavaju kontekstualnu temu
Gdje se oglasi prikazuju U zasebnim "videooglasima" koji se odnose na sve grupe za ciljanje (prema zadanim postavkama) U jednoj grupi oglasa
Izrada grupa za ciljanje

Dodavanje grupe za ciljanje na kartici Ciljanja:

 1. Najprije provjerite nalazite li se u kampanji za koju želite izraditi grupe za ciljanje.
 2. Kliknite Sve grupe za ciljanje kako biste vidjeli sve grupe za ciljanje povezane s oglasima u kampanji.
 3. Kliknite gumb Nova grupa za ciljanje iznad tablice. Možete izraditi najviše 10 grupa za ciljanje.
 4. Dodijelite naziv svojoj grupi za ciljanje.
 5. Odredite licitaciju cijene po prikazu (CPV):
  • Možete odabrati zadanu maks. CPV licitaciju za sve oglase u kampanji.
  • Možete i kliknuti Prilagodi licitacije po formatu kako biste postavili pojedinačne CPV licitacije za pojedine formate videooglasa TrueView.
  • dohvatite ažurirane procjene prometa: ako promijenite licitaciju ili bilo koju opciju ciljanja na stranici, ažurirat će se procjena prometa. Pritisnite "Enter" nakon promjene iznosa u polju licitacije kako biste pokrenuli ažuriranje.

Nakon toga recite nam kako želite dosegnuti gledatelje:

 1. Dosegnite korisnike koji gledaju:

  YouTube i Google prikazivačka mreža nude nekoliko načina na koje možete dosegnuti određenu publiku:
  1. Demografija: dosegnite korisnike prema dobi i spolu.
  2. Gledanje sadržaja (teme): dosegnite korisnike temeljem općih kategorija web-sadržaja.
  3. Korisnici zainteresirani za (interesi): dosegnite korisnike na temelju specifičnih interesa.

  Napomena

  S tim će se postavkama ciljati samo umetnuti oglasi i prikazni oglasi.

  Kako biste ciljali korisnike dok gledaju sadržaj, provjerite da se najmanje jedan oglas povezan s tom grupom za ciljanje prikazuje u formatu umetnutog oglasa ili prikaznog oglasa.

  Napredne opcije publike: možete odabrati još više kriterija za ciljanje, no budite oprezni! Ako ih je previše, mogu ograničiti izloženost oglasa. Dodatne opcije obuhvaćaju sljedeće:

  • Prikaz oglasa na određenom sadržaju (upravljani položaji): dodajte jedinstvene web-lokacije ili položaje na tim web-lokacijama. Primjerice, možete ciljati cijeli blog s velikim prometom ili početnu stranicu popularne web-lokacije s novostima.
  • Ponovo ponudite proizvod gledateljima (popisi za ponovno oglašavanje): doprite do gledatelja na temelju njihovih interakcija s vašim videozapisima ili kanalu na usluzi YouTube u prošlosti. Ako ste već povezali YouTube račun s AdWords računom, automatski ćemo za vas izraditi prilagođene popise. Saznajte više o popisima za ponovni marketing za uslugu YouTube.
   • Popis za ponovni marketing videozapisa: ovdje će se pojaviti popisi za ponovni marketing koje smo izradili za vas razvrstani po kanalu.
   • Popis programa AdWords za ponovni marketing: ovdje će se pojaviti popisi za ponovni marketing koje ste ranije izradili. Ako još nemate nijedan popis za ponovni marketing i ne želite povezati svoj račun usluge YouTube, kliknite Popisi za upravljanje. To će otvoriti novi preglednik u kojem možete izraditi novi popis za ponovni marketing za svoj račun.
  • Navedite ključne riječi za sadržaj: unesite ključne riječi kojima ćete uparivati svoje oglase s web-sadržajem. One funkcioniraju baš poput kontekstualnog ciljanja na široj Google prikazivačkoj mreži, no odnose se samo na videozapise u cijeloj mreži (što obuhvaća i YouTube videozapise).
 2. Obuhvaćanje korisnika koji pretražuju (oglas TrueView pored rezultata pretraživanja):
  • Ključne riječi za pretraživanje: unesite ključne riječi kako biste privukli gledatelje koji pretražuju videosadržaj na YouTubeu. Enter search keywords
 3. Kliknite Spremi grupu za ciljanje.
Uređivanje grupa za ciljanje

Upamtite, u određenoj kampanji možete imati mnogo grupa za ciljanje, koje pak mogu biti povezane s više od jednog pojedinačnog oglasa (a oglas može biti povezan s više od jedne grupe za ciljanje).

Prema zadanim postavkama, prilikom izrade novog oglasa, AdWords za video pretpostavlja da želite da se oglas odnosi na sve dostupne grupe za ciljanje. Vrijedi i obrnuto – izradite li novu grupu za ciljanje, sustav također pretpostavlja da želite da se grupa za ciljanje odnosi na sve postojeće oglase. Te postavke možete uvijek promijeniti ako želite veći nadzor nad mjestom prikazivanja videooglasa.

Prije uređivanja grupa za ciljanje morate otvoriti karticu Ciljanja videokampanje:

 1. Prijavite se na svoj račun usluge AdWords na adresi adwords.google.com/video.
 2. Odaberite kampanju koju želite urediti.
 3. Kliknite karticu Ciljanja za prikaz svih grupa za ciljanje u okviru kampanje. The Targets Tab
 4. Mijenjanje prikaza vrste ciljanja: na zaslonu će se prema zadanim postavkama prikazivati sve grupe za ciljanje. Na kartici Ciljanja na razini kampanje ili unutar određene grupe za ciljanje možete se prebaciti na drugi prikaz ciljanja pomoću veza za kriterije ciljanja pri vrhu. Ako ne vidite jednu od ispod navedenih opcija ciljanja, kliknite Pokaži više kriterija iznad tablice.
  • Kartica Ključne riječi
  • Teme
  • Demografija
  • Položaji
All targeting groups
 • Za uređivanje licitacije za grupu za ciljanje: položite pokazivač miša iznad licitacije i kliknite ikonu olovke da biste je uredili.
 • Kada kliknete grupu za ciljanje na kartici Ciljanja, omogućujete filtar za odabranu grupu za ciljanje. Tada možete urediti ciljanja u grupi za ciljanje.
 • Pauziranje ili nastavak rada s ciljevima: Možete odabrati jedan ili više postojećih ciljeva s popisa i zatim ih omogućiti ili pauzirati.
 • Dodavanje ciljeva: kliknete li gumb Dodavanje, iznad popisa ciljanja moći ćete dodati novo ciljanje za svaku vrstu.
Upravljanje grupama za ciljanje

Na tablici Ciljanja možete vidjeti izvedbu grupa za ciljanje koje ste prethodno izradili za kampanju. Svaka grupa za ciljanje sadrži različite vrste ciljanja i odnosi se na sve videooglase u kampanji. Kartica je dostupna samo na razini pojedine videokampanje.

The Targets Tab

Spriječite prikazivanje svojih oglasa u određenim primjerima

To možete učiniti tako da kampanji dodate negativne ključne riječi na razini kampanje u više vrsta opcija ciljanja: ključne riječi, položaji, teme, interesi i ponovni marketing, kategorije. Izuzimanja kategorija omogućuju izuzimanje videosadržaja prema raznim dobnim skupinama.

 1. Prijavite se na svoj račun usluge AdWords na adresi http://adwords.google.com/video
 2. Kliknite karticu Kampanje i zatim na navigacijskom izborniku odaberite kampanju u koju želite dodati položaje usluge YouTube.
 3. Kliknite karticu Ciljanja. The Targets Tab
 4. Proširite okvir plusa Negativni ciljevi pri dnu stranice.
 5. Odaberite vrstu izuzimanja na razini kampanje ili grupe za ciljanje iznad tablica izuzimanja: izuzimanje prema demografskim podacima, temama, interesima, ključnim riječima, kategorijama, položajima i popisima za ponovni marketing. Add negative target
 6. Pomoću izuzimanja položaja možete isključiti određene videozapise ili kanale iz ukupne grupe za ciljanje:
  • Videozapisi: upotrijebite format URL-a www.youtube.com/video/[VIDEO ID]. Na primjer: www.youtube.com/video/12345abcdefgHIJgdje je 12345abcdefgHIJ ID videozapisa. ID videozapisa možete pronaći u URL-u stvarnog videozapisa dok ga gledate na usluzi YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=12345abcdefgHIJ. (ID videozapisa dugačak je slovnobrojčani kôd u URL-u praćene stranice nakon oznake "v=".)
  • Stranice kanala: unesite URL kanala. Primjer: www.youtube.com/user/UserName. Kako biste izuzeli sav videosadržaj na kanalu, potrebno je izuzeti svaki videozapis zasebno.

Savjeti

U ovim videozapisima prikazani su najbolji primjeri iz prakse za ciljanje videooglasa:

Kopiranje kampanja, oglasa i grupa za ciljanje

Dodavanje negativnih ciljeva

Izuzimanje oznaka sadržaja

Mijenjanje oglasa povezanih s grupom za ciljanje

Prema zadanim postavkama svi će se novi oglasi moći prikazivati u svim postojećim grupama za ciljanje u kampanji. To znači da će se novi oglas prikazivati u svakom slučaju gdje se primjenjuju svi načini ciljanja za grupu za ciljanje. To možete promijeniti kada uređujete oglase i grupe za ciljanje nakon što prvi put izradite videokampanju na kartici Oglasi ili Ciljanja.

Napomena

Kada povežete određeni oglas s određenom grupom za ciljanje, a oglas prikupi podatke, vezu nećete moći ukloniti. To je zato što želimo biti sigurni da će vaši podaci o uspješnosti biti očuvani i da ćete im moći pristupiti na svojem računu. Imat ćete opciju za pauziranje veze ili dodavanje novih veza.

S kartice Oglasi

 1. Kliknite Uredi pokraj oglasa ili +Novi videooglas iznad tablice.
 2. Kliknite Uredi u dijelu "Ciljanje > Omogući oglas za ..."
 3. Odaberite primjenjive grupe za ciljanje za oglas.
 4. Kliknite Spremi.

Zašto biste trebali to učiniti? Pretpostavimo da imate oglas A i oglas B. Omogućite li oba za ovu grupu za ciljanje, oba će se oglasa prikazivati za sve dostupne formate kada ispunjavaju sve načine ciljanja (na primjer, ciljanje položaja, demografske skupine, ključne riječi ili teme) za tu grupu za ciljanje. Želite li da se pojavi samo oglas B kada su za tu grupu za ciljanje ispunjeni svi načini, uredite postavke i uklonite oglas A s popisa omogućenih oglasa za tu grupu za ciljanje.

Nakon što ste omogućili prikazivanje oglasa za određene grupe za ciljanje, oglas možete u bilo kojem trenutku pauzirati ili omogućiti za grupu za ciljanje na kartici Oglasi.

Pause or Enable Ads

Kartica Ciljanje

 1. Kliknite Uredi pokraj grupe za ciljanje ili +Nova grupa za ciljanje iznad tablice.
 2. Kliknite Uredi pod stavkom "Omogući ciljanje za..."
 3. Odaberite primjenjive oglase za grupe za ciljanje.
 4. Kliknite Spremi.
From Targets Tab

Zašto biste trebali to učiniti? Pretpostavimo da imate grupu za ciljanje A i grupu za ciljanje B. Ako omogućite svoj oglas za obje grupe, prikazat će se svi formati vašeg oglasa koji ispunjavaju uvjete nakon što se ostvare svi načini za grupu za ciljanje A i svi načini za grupu za ciljanje B. Ako želite da se vaš oglas prikaže samo nakon što se ostvare svi načini za grupu za ciljanje B, uredit ćete svoje postavke i ukloniti grupu za ciljanje A s popisa omogućenih grupa za ciljanje za taj oglas.

Sljedeći koraci