Google Analytics-doelen importeren in 'Conversies bijhouden'

Als u de activiteit van klanten op uw website wilt analyseren, biedt Google twee mogelijkheden o m u hierbij te helpen: Google Analytics-doelen en -transacties, en 'Conversies bijhouden' in AdWords . U kunt een van deze functies kiezen, maar ook beide functies tegelijkertijd gebruiken. Klik op ond erstaande link om een beknopte vergelijking te bekijken.

Vergelijking tussen Google Analytics-doelen en 'Conversies bijhouden' in AdWords

Google Analytics-doelen

 • Ideaal als u geïnteresseerd bent in de gehele klantenstroom op uw site en niet alleen in conve rsies.
 • Kan conversies van niet-AdWords-bronnen bevatten, dus de tool is geschikt voor het bijhouden v an al het verkeer van klanten op uw website.

'Conversies bijhouden' in AdWords

 • Ideaal als u alleen geïnteresseerd bent in conversies.
 • Houdt alleen conversies van AdWords-bronnen bij.

De voordelen van het importeren van Google Analytics-doelen

Als u Google Analytics-doelen importeert in 'Conversies bijhouden' in AdWords, profiteert u van di verse voordelen. Hiertoe behoren:

 • U hebt toegang tot uw Google Analytics-conversies en gegevens met betrekking tot uw AdWords-klik ken.
 • U kunt conversiegegevens van Google Analytics bekijken in AdWords.
 • U kunt Conversion Optimizer toegang geven tot gegevens die u kunnen helpen bij het optimaliseren van biedingen, zodat u het aantal conversies kunt verhogen en de kosten kunt verlagen.

Houd rekening met het volgende

Mogelijk hoeft u geen Google Analytics-transacties te importeren als u op een bepaalde pagina al gebruikmaakt van 'Conversies bijhouden' van AdWords. (Als u beide functies inschakelt, kunnen conve rsies dubbel worden geteld.)

Instellen

Voordat u begint met het importeren van gegevens, moet u eerst het volgende doen:

 1. Uw AdWords- en Google Analytics-accounts koppelen
 2. De functie 'Gegevens delen' inschakelen voor andere producten in uw Google Analytics-account
 3. Autotagging inschakelen in uw AdWords-account

Wanneer u dit heeft gedaan, voert u de volgende stappen uit om uw doelen te importeren:

 1. Nadat u uw accounts heeft gekoppeld, wacht u ongeveer één uur voordat de te importeren doelen ge reed zijn. Vervolgens logt u in op uw AdWords-account, klikt u op het tabblad Extra en selecteert u 'Conversies'. In een bericht wordt gemeld dat uw doelen kunnen worden geïmporte erd.
 2. Klik op de knop Importeren uit Google Analytics .
 3. Selecteer de gewenste doelen of transacties in de lijst.
 4. Selecteer onder aan de pagina de optie Importeren .

AdWords begint met het importeren van gegevens uit uw Analytics-account vanaf de dag waarop u op ' Importeren uit Google Analytics' heeft geklikt. Historische gegevens van vóór deze datum worden echt er niet opgenomen.

Houd rekening met het volgende

Het duurt maximaal twee dagen voordat gegevens van doelen beschikbaar zijn in AdWords. Zodra dez e gegevens beschikbaar zijn, worden geïmporteerde conversiegegevens weergegeven naast uw bestaande c onversiegegevens op de pagina 'Conversies', en kunt u kolommen aanpassen op het tabblad 'Campagnes' om deze gegevens op te nemen.

Conversie-instellingen voor geïmporteerde doelen bewerken

Nadat u uw Analytics-doelen heeft geïmporteerd, kunt u deze op dezelfde manier bewerken als conver sieacties die u heeft gemaakt in AdWords.

 1. Log in op uw AdWords-account via http://adwords.google.nl .
 2. Klik op het tabblad Extra en selecteer Conversies .
 3. Klik op de naam van het geïmporteerde doel dat u wilt bewerken.
 4. Klik op het tabblad Instellingen en vervolgens op de knop Instellingen bewerken . (Als u de conversieperiode voor view-throughconversies wilt bewerken, klikt u op het tabblad Geavanceerd en vervolgens op Instellingen bewerken .)
 5. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op de knop Opslaan .
 6. Verschillen tussen gegevens

  Wellicht constateert u verschillen tussen de conversiestatistieken van Google Analytics en die v an 'Conversies bijhouden' in AdWords. Controleer eerst uw instellingen. Zijn deze correct en ziet u nog steeds verschillen, dan hebben deze mogelijk te maken met de volgende redenen:

  Transactiedatum

  AdWords rapporteert conversies vanaf de datum en tijd van de klik die tot de succesvolle actie heeft geleid, niet vanaf de datum van de succesvolle actie zelf.

  Iemand ziet bijvoorbeeld uw advertentie en klikt erop op 19 juli maar verricht pas de volgende dag, dus op 20 juli, een aankoop op uw site. De conversie in AdWords wordt dan toegeschreven aan 19 juli, de datum waarop de klik plaatsvond. In Google Analytics wordt de conversie echter toegeschrev en aan 20 juli, de datum waarop de conversie daadwerkelijk plaatsvond.

  Telmethode

  In AdWords kunt u voor elke conversieactie (waaronder Analytics-doelen en -transacties die in AdWords zijn geïmporteerd) aangeven of u alle conversies wilt tellen, of alleen unieke conversies. Dit doet u door een telmethode te selecteren. In de kolom 'Conversies' in AdWords worden de convers ies weergegeven die hebben plaatsgevonden binnen de door u gekozen conversieperiode, op basis van de door u geselecteerde telmethode. Analytics telt echter alle doelen en transacties op dezelfde manie r, waardoor er verschillen kunnen ontstaan.

  Voorbeeld

  U heeft een Analytics-doel gedefinieerd voor het invullen van een formulier waarmee leads in formatie kunnen aanvragen over uw services. Iemand vult dit formulier na het klikken op uw advertent ie tweemaal in (in verschillende sessies). In Analytics worden nu twee behaalde doelen gerapporteerd . U importeert het betreffende Analytics-doel vervolgens in AdWords en stelt de telmethode in op 'Un ieke conversies'. Voor het twee keer invullen van uw formulier door één gebruiker ziet u in AdWords dus slechts één conversie.

  Ongeldige klikken
  Doelen die in Analytics worden gerapporteerd, kunnen door onze technologie voor ongeldige klikken worden uitgefilterd wanneer er verdachte of ongeldige klikactiviteit is geconstateerd. De betre ffende doelen worden dan niet in uw AdWords-account geïmporteerd.
  Vervaldatums van cookies
  AdWords-cookies verlopen 90 dagen na de klik van een klant, terwijl Analytics gebruikmaakt van c ookies die tot zes maanden geldig blijven. Adwords-conversies kunnen een conversieperiode van 7 t/m 90 dagen hebben. Dit betekent dat als een klant na de opgegeven conversieperiode een conversie volt ooit, de conversie niet wordt opgenomen in AdWords, maar wel in Google Analytics, mits de conversie binnen zes maanden na de klik heeft plaatsgevonden.
  Vertragingen in geïmporteerde doelen
  Het kan maximaal 48 uur duren voordat conversiegegevens uit Analytics, zoals aankopen, in 'Conve rsies bijhouden' worden geïmporteerd. Voor recente periodes kunnen hierdoor verschillende gegevens w orden weergegeven. Dit kan worden verholpen als u de periode uitbreidt naar een week of meer.
  Wijzigingen in de naam van doelen of weergaven in Analytics
  Als u de naam wijzigt van een doel of weergave die uw geïmporteerde Analytics-doelen bevat, word t deze nieuwe naam pas in AdWords weergegeven nadat het doel door een klant is voltooid. Het kan tot 24 uur duren voordat de wijzigingen zichtbaar zijn in uw AdWords-account.