Andere beperkte bedrijven

We beperken bepaalde soorten bedrijven in de advertenties die ze via Google weergeven om te voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit, zelfs als die afzonderlijke bedrijven zich lijken te houden aan ons beleid. Op basis van onze doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers en instanties voor consumentenbescherming, identificeren we soms producten of services die vatbaar zijn voor misbruik. Als we van mening zijn dat bepaalde soorten bedrijven een hoger risico vormen voor de gebruikersveiligheid of -ervaring, kunnen we besluiten om de weergave van hieraan gerelateerde advertenties te beperken of te stoppen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Fondsenwerving

Niet toegestaan U mag alleen verzoeken om financiering of donaties namens een politicus, politieke partij of van belasting vrijgesteld goed doel.

Opmerking: De bestemming van de advertentie moet duidelijk vermelden of donaties zijn vrijgesteld van belasting of niet.
 
Meer informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie

Gratis desktopsoftware

 

Niet toegestaan Advertenties voor gratis desktopsoftware worden alleen toegestaan als de specifieke software waarvoor reclame wordt gemaakt in de advertentie wordt genoemd en de advertentie gebruikers doorstuurt naar de erkende online distributiebron voor de software.

Voorbeelden: uitvoerbare bestanden (zoals .exe- of .dmg-bestanden, gezipte bestanden, extensies, plug-ins, add-ons of desktop-apps) die kunnen worden uitgevoerd op desktopcomputers, laptops of notebooks en waarvoor geen betalingsgegevens hoeven te worden opgegeven om ze te downloaden; gratis proefperioden; freeware; shareware; freemium software; demo's die downloadbare content aanbieden.
 
Opmerking: De erkende bron mag geen voorgeschiedenis van of reputatie ten aanzien van beleidsschendingen hebben.

 

Probleemoplosser: niet-ondersteund bedrijf
  1. Registreer uw website als de erkende bron als u de uitgever van de specifieke software bent waarvoor u reclame wilt maken. Als we vaststellen dat uw website de erkende bron is, kunnen we uw afgekeurde advertenties alsnog goedkeuren.
  2. Wijzig de bestemming van uw advertentie. Als een andere website al is geregistreerd als de erkende distributiebron voor uw software, bewerkt u de advertentie, zodat de uiteindelijke URL verwijst naar de goedgekeurde bestemming.

Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze verzonden voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde extensies. 

Lokale diensten

Als onderdeel van een beperkte bètatest worden advertenties voor slotenmakers en garagedeurreparatie beperkt in specifieke gebieden. Als u in deze gebieden wilt adverteren, moet u geavanceerde verificatie aanvragen. Meer informatie over geavanceerde verificatie.

Advertenties voor lokale services kunnen nog steeds worden weergegeven buiten de beperkte gebieden, zelfs als het bedrijf de verificatie niet heeft voltooid.

Consumentenvoorlichting

Voor bedrijfssegmenten waarvoor gewoonlijk consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier beperken waarop die producten en services worden weergegeven.

Voorbeeld: 'penny veilingen' (Google Ads geeft advertenties voor 'penny veilingen' alleen weer als de term 'penny veiling', 'penny auction' of een vergelijkbare term in de zoekopdracht van de gebruiker voorkomt. In het Google Display Netwerk worden deze advertenties alleen weergegeven op sites die zijn gerelateerd aan veilingen.)

Wat is consumentenvoorlichting?

Consumentenvoorlichting verwijst naar meldingen met informatie over de risico's en voordelen van bepaalde producten en services. Deze meldingen worden meestal verspreid door organisaties die de belangen van consumenten behartigen. Voorbeeld van organisaties die consumentenvoorlichting geven, zijn ConsuWijzer (Nederland), de Federal Trade Commission (VS), het Office of Fair Trading (VK), de Consumer Affairs Agency (Japan) en andere landelijke instanties die opkomen voor de belangen van consumenten. Consumentenorganisaties kunnen overheidsinstellingen zijn, maar ook onafhankelijke verenigingen voor consumentenbelangen.

Hoe is consumentenvoorlichting van invloed op advertenties?

Als over een bepaald product in één land consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier wijzigen waarop advertenties over dat product wereldwijd worden weergegeven. Zo kunnen gebruikers nog steeds advertenties voor deze soorten producten te zien krijgen wanneer ze specifiek daarnaar op zoek zijn, maar worden andere gebruikers beschermd die zich mogelijk niet bewust zijn van de zorgen en het belang van de consument met betrekking tot vergelijkbare producten.

Verkoop van gratis artikelen

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Kosten in rekening brengen voor producten of services waarbij het primaire aanbod gratis of voor een lagere prijs beschikbaar is van een openbare of overheidsbron

Voorbeelden (deze lijst is niet volledig): services voor een paspoort- of rijbewijsaanvraag; aanvraag van een zorgverzekering; documenten uit officiële registers, zoals een geboorteakte, trouwakte of bedrijfsregistratie; examenresultaten; hulpmiddelen voor het berekenen van de belasting; betaalde telefoongids- en/of doorschakelservices waarbij wordt geadverteerd met telefoonnummers van niet-gelieerde bedrijven (in advertenties en/of zoekwoordcontent) en niet met de geadverteerde telefoongids- en/of doorschakelservices

Opmerking: U kunt een gratis product of service bundelen met een ander product of een andere service dan die u aanbiedt. Een tv-aanbieder kan openbaar beschikbare content bijvoorbeeld bundelen met betaalde content en een reisbureau kan bijvoorbeeld een visumaanvraag bundelen met een vakantiepakket. Maar voor het gratis product of de gratis service mag geen reclame worden gemaakt als het primaire aanbod.
 

Meer informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie

Probleemoplosser: betaalde telefoongidsservices

Wanneer we beoordelen of advertenties voor een betaalde telefoongidsservice voldoen aan het beleid ten aanzien van de verkoop van gratis artikelen, houden we rekening met het volgende:

  • heeft uw zoekwoordcontent betrekking op niet-gelieerde bedrijven en/of overheidsdiensten (uw advertentie kan bijvoorbeeld worden afgekeurd als u zoekwoorden zoals 'sociale zekerheid', 'pensioendiensten' of zoekwoorden met bedrijfsnamen of merken gebruikt),

  • claimt uw advertentietekst dat het een callcenter betreft voor een overheidsdienst en/of een niet-gelieerde onderneming in plaats van een betaalde telefoongidsservice, 

  • wordt met het ontwerp van uw bestemmingspagina een website van een niet-gelieerde onderneming en/of overheidsdienst nagebootst om te verhullen dat de geleverde dienst een telefoongids- en/of doorschakelservice is.

Als u echter zoekwoorden als 'telefoongidsservice' gebruikt en uw advertentie duidelijk is wat betreft de aard en kosten van uw service en in alle andere opzichten voldoet aan het Google Ads-beleid, kunt u voor uw service adverteren via Google Ads.

Als we vaststellen dat een advertentie niet voldoet aan deze regel, keuren we de advertentie af en mag u deze niet laten lopen. U ontvangt een e-mail met de mededeling dat uw advertentie is afgekeurd en door welke schending van het beleid de afkeuring is veroorzaakt. Als we vaststellen dat de schending van dit beleid wordt voortgezet, kan dit ertoe leiden dat u geen advertenties meer kunt weergeven op een bijbehorende bestemmingspagina of een bijbehorend account.

We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Kaartverkoop voor evenementen

Niet toegestaan Verkopers van kaartjes voor evenementen mogen adverteren als ze zijn gecertificeerd door Google. Houd er rekening mee dat als u kaartjes doorverkoopt of linkt naar sites waarop kaartjes worden doorverkocht, u aan bepaalde bestemmingsvereisten moet voldoen om te worden gecertificeerd.

Vereisten voor wederverkoop van kaarten voor evenementen

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties die worden weergegeven door verkopers van kaartjes voor evenementen die kaartjes doorverkopen of linken naar sites waarop kaartjes worden doorverkocht en die niet voldoen aan de toepasselijke advertentievereisten

Borgstellingsservices

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties voor borgstellingsservices

Voorbeelden: commerciële borgstellingsverleners, financieringsservices voor borgstelling, premiejagers, borgtochtgeldschieters, borgstellingsservices op het gebied van immigratie, borgstellingsservices op het gebied van hechtenis

Technische ondersteuning voor consumenten door derden

Het volgende is niet toegestaan:
 
Niet toegestaan Technische support door derden voor technologieproducten voor consumenten en online services
 
Voorbeelden (niet-volledige lijst): technische support voor probleemoplossing, beveiliging, virusverwijdering, internetconnectiviteit, online accounts (bijvoorbeeld wachtwoorden resetten of support voor inloggen) of software-installatie
 
Opmerking: We staan advertenties toe voor de verkoop van consumententechnologie waarbij de bestemmingspagina navigatiefuncties voor technische support kan bevatten.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?