Politieke content

We steunen verantwoordelijk politiek adverteren en verwachten van alle politieke advertenties en bestemmingen voor die advertenties dat ze voldoen aan lokale wettelijke vereisten, waaronder campagne- en verkiezingswetten en verplichte stilteperioden tijdens verkiezingen, voor alle geografische gebieden die ze targeten.  Politieke content bestaat onder andere uit advertenties voor politieke organisaties, politieke partijen, pleidooien of fondsenwerving voor politieke kwesties, en individuele kandidaten en politici.

Verkiezingsadvertenties

Het volgende is toegestaan (voor bepaalde landen gelden beperkingen):

Toegestaan met beperkingen Verkiezingsadvertenties: advertenties met een persoon die zich kandidaat stelt voor een politiek ambt, een huidige gekozen ambtsdrager of, in parlementaire systemen, een politieke partij

Hieronder vindt u vereisten die gelden voor verkiezingsadvertenties per regio of land.

Verkiezingsadvertenties in de Europese Unie

In de EU bestaan verkiezingsadvertenties onder andere uit advertenties voor een politieke partij of een huidige gekozen ambtsdrager of kandidaat voor het Europees parlement.

Houd er rekening mee dat advertenties voor producten of services niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend. U kunt hierbij denken aan promotionele politieke merchandise zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond politieke partijen, campagnes voor het Europees Parlement, kandidaten of huidige gekozen ambtsdragers.

Hieronder staan de vereisten waaraan adverteerders moeten voldoen die verkiezingsadvertenties in de EU willen weergeven.


Verificatievereiste voor adverteerders voor verkiezingsadvertenties in de Europese Unie

Toegestaan met beperkingen Verkiezingsadvertenties in de EU kunnen alleen worden weergegeven als de adverteerder is geverifieerd door Google.

Meer informatie over hoe u een aanvraag voor certificering kunt indienen.

Probleemoplosser
  1. EU-verkiezingsadvertenties mogen alleen in de EU worden weergegeven. Controleer of uw EU-verkiezingsadvertenties alleen in de EU worden weergegeven en of u bent geverifieerd om EU-verkiezingsadvertenties weer te geven. Meer informatie over het verificatieproces

  2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen of bewerk de advertentie. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

  3. Als u het verificatieproces niet kunt voltooien, verwijdert u alle content die in strijd is met het beleid inzake verkiezingsadvertenties.

Lok Sabha-verkiezingsadvertenties in India

Verkiezingsadvertenties in India zijn advertenties met een politieke partij, politieke kandidaat of huidig lid van de Lok Sabha, of advertenties die worden weergegeven door een politieke partij, politieke kandidaat of huidig lid van de Lok Sabha.

Houd er rekening mee dat advertenties van niet-politieke entiteiten die politieke merchandise promoten, zoals T-shirts of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond politieke partijen, verkiezingscampagnes voor Lok Sabha, kandidaten of huidige leden van de Lok Sabha, niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend.

Hieronder staan de vereisten waaraan adverteerders moeten voldoen die verkiezingsadvertenties in India willen weergeven.

Verificatievereiste voor adverteerders voor verkiezingsadvertenties in India
Toegestaan met beperkingen Verkiezingsadvertenties in India kunnen alleen worden weergegeven als de adverteerder is geverifieerd door Google. 
Voor verkiezingsadvertenties in India geldt dat er een pre-certificaat moet worden ingediend

Toegestaan met beperkingen Verkiezingsadvertenties in India mogen alleen worden weergegeven als de adverteerder voor elke advertentie een geldig pre-certificaat indient dat is verstrekt door de Election Commission of India (Indiase verkiezingscommissie, ECI) of een bron die door de ECI is gemachtigd.

Opmerking: Een adverteerder moet eerst door Google zijn geverifieerd voordat dit pre-certificaat voor elke advertentie kan worden ingediend.
 

Als u al bent geverifieerd door Google, verzendt u hier de pre-certificaten voor uw verkiezingsadvertenties

Probleemoplosser
  1. Verkiezingsadvertenties voor India mogen alleen in India worden weergegeven. Controleer of uw verkiezingsadvertenties voor India alleen in India worden weergegeven. Controleer bovendien of u bent geverifieerd door Google en of u een pre-certificaat heeft ingediend voor elke verkiezingsadvertentie die u wilt weergeven. Meer informatie over het verificatieproces.

  2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

  3. Als u het verificatieproces niet kunt voltooien of als u geen pre-certificaat heeft, verwijdert u alle content die in strijd is met het beleid inzake verkiezingsadvertenties.

Advertenties voor federale verkiezingen in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten bestaan verkiezingsadvertenties onder andere uit advertenties met een huidige ambtsdrager of kandidaat voor een gekozen federaal ambt, zoals dat van president of vice-president van de Verenigde Staten, of leden van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten of de Senaat van de Verenigde Staten.

Houd er rekening mee dat advertenties voor producten of services niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend. U kunt hierbij denken aan promotionele politieke merchandise zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond federale verkiezingscampagnes, kandidaten of huidige gekozen federale ambtsdragers.

Hieronder staan de vereisten waaraan adverteerders moeten voldoen die advertenties voor federale verkiezingen in de Verenigde Staten willen weergeven.

Verificatievereiste voor adverteerders voor verkiezingsadvertenties in de Verenigde Staten 

Toegestaan met beperkingen Verkiezingsadvertenties in de Verenigde Staten kunnen worden weergegeven als de adverteerder is geverifieerd door Google. 

Meer informatie over hoe u een verificatieaanvraag kunt indienen.

Probleemoplosser
  1. Amerikaanse verkiezingsadvertenties mogen alleen in de Verenigde Staten worden weergegeven. Controleer of uw Amerikaanse verkiezingsadvertenties alleen in de Verenigde Staten worden weergegeven en of u bent geverifieerd om Amerikaanse verkiezingsadvertenties weer te geven. Meer informatie over het verificatieproces
  2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen of bewerk de advertentie. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.
  3. Als u het verificatieproces niet kunt voltooien, verwijdert u alle content die in strijd is met het beleid inzake verkiezingsadvertenties.

Advertenties voor de Senaatsverkiezingen in de Verenigde Staten

Naast de bovenstaande vereisten gelden er in sommige Amerikaanse staten aanvullende beperkingen voor advertenties voor staats- en lokale verkiezingen. Hieronder vindt u de gegevens per staat.

Beperkingen in Maryland
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen
Beperkingen in New Jersey
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen
Beperkingen in New York

Voor onafhankelijke uitgavencomités (Independent Expenditure Committees) in de staat New York gelden de volgende vereisten voordat er politieke advertenties kunnen worden gekocht:  

Toegestaan met beperkingen Onafhankelijke uitgavencomités die advertenties willen kopen met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor de staat New York en lokale verkiezingen, moeten Google informeren dat ze onafhankelijke uitgavencomités zijn. Ze moeten ook een kopie van hun registratiedocumenten verstrekken die zijn ingediend bij de New York State Board of Elections (verkiezingsraad van de staat New York). 
 
Vul dit formulier in om aan de bovenstaande vereisten te voldoen.  
Als u het Display & Video 360-platform gebruikt voor adverteren, vult u dit formulier in om aan de bovenstaande vereisten te voldoen.
Beperkingen in Nevada
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen
Beperkingen in Washington
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen

Vereisten voor kennisgeving in verkiezingsadvertenties 

Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties in de EU, India en de Verenigde Staten een kennisgeving bevatten waarin staat vermeld wie er voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch de 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. 

Toegestaan met beperkingen Voor de volgende advertentie-indelingen en -functies die beschikbaar zijn in Google, is de adverteerder er verantwoordelijk voor dat er een 'Betaald door'-kennisgeving in de advertentie wordt geplaatst, gevolgd door de naam van de organisatie of persoon die heeft betaald voor de advertentie. De kennisgeving moet te allen tijde zichtbaar zijn in de advertentie.

Houd er rekening mee dat deze kennisgeving geen vervanging vormt voor andere kennisgevingen die u mogelijk verplicht bent in uw advertentie op te nemen.

Meer informatie over hoe u een afgekeurde advertentie corrigeert

 

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over dit beleid? Laat het ons dan weten:
Contact opnemen met Google Ads-ondersteuning
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?