Andere beperkte bedrijven

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We beperken bepaalde soorten bedrijven in de advertenties die ze via Google weergeven om te voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit, zelfs als die afzonderlijke bedrijven zich lijken te houden aan ons beleid. Op basis van onze doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers, toezichthouders en instanties voor consumentenbescherming, identificeren we soms producten of services die vatbaar zijn voor misbruik. Als we van mening zijn dat bepaalde soorten bedrijven een hoger risico vormen voor de gebruikersveiligheid of -ervaring, kunnen we de weergave van hieraan gerelateerde advertenties beperken of stopzetten.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Herhaalde schendingen van ons beleid kunnen leiden tot opschorting van uw account.

Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Fondsenwerving

U mag alleen verzoeken om financiering of donaties namens een politicus, politieke partij of van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. De advertentiebestemming moet duidelijk aangeven dat donaties zijn vrijgesteld van belasting door een liefdadigheidsinstellingsnummer of belastingvrijstellingsnummer te vermelden.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor fondsenwerving.


Gratis desktopsoftware

We beperken de promotie van gratis desktopsoftware. U moet een aanvraag indienen om als gemachtigde distributiesite advertenties voor gratis desktopsoftware weer te geven. Ook moet u zorgen dat de advertentie de naam van de software bevat.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor gratis desktopsoftware.


Lokale diensten

In sommige landen is het niet toegestaan om advertenties voor lokale diensten te laten lopen of bent u verplicht om een geavanceerde verificatie te doorlopen voordat u advertenties mag laten lopen.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor lokale diensten.


Consumentenvoorlichting

Voor bedrijfssegmenten waarvoor gewoonlijk consumentenvoorlichting wordt gegeven, kan Google beperkingen stellen aan de manier waarop advertenties voor die producten en services worden getoond.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor consumentenvoorlichting.


Overheidsdocumenten en -services

Alleen gecertificeerde overheden en geautoriseerde leveranciers mogen advertenties tonen die het rechtstreeks verkrijgen van specifieke overheidsdocumenten en ‑services promoten.

Overheidsdocumenten en ‑services zijn officiële documenten die door de overheid worden geleverd en officiële services die door de overheid worden verleend.

Een geautoriseerde leverancier is een adverteerder die expliciet toestemming heeft gekregen van een overheid om een specifiek overheidsdocument of een specifieke service te leveren. Als u als geautoriseerde leverancier in aanmerking wilt komen, moet op een officiële overheidswebsite naar uw domein worden gelinkt en expliciet daarnaar worden verwezen als gemachtigd door die overheid om een specifiek overheidsdocument of een specifieke service te verkrijgen.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor overheidsdocumenten en -services.


Telefoongids-, doorschakel- en opnameservices

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Promoties voor telefoongids-, doorschakel- en opnameservices

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Ontdek meer informatie over opgeschorte accounts.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor telefoongids-, doorschakel- en opnameservices.


Verkoop van evenementtickets

Promotie van de verkoop van tickets voor live evenementen is alleen toegestaan voor accounts die van Google een bevestiging van geschiktheid hebben gekregen. Hier vindt u de deelnamecriteria. Via dit formulier kunt u bevestiging van geschiktheid aanvragen.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor verkoop van evenementtickets.


Borgstellingsservices

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Advertenties voor borgstellingsservices die de garantie bieden dat een gedaagde partij op borgtocht kan worden vrijgelaten.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Meer informatie over het beleid voor borgstellingsservices


Technische support voor consumenten door derden

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Technische support door derden voor technologieproducten voor consumenten en online services.

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Ontdek meer informatie over het Beleid voor technische support voor consumenten door derden.


Advertenties voor voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout

We beperken de promotie van voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout in het Verenigd Koninkrijk en de EU op het Google Display Netwerk en YouTube.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor advertenties voor voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout.


Datingservices Japan

Adverteerders die op Japan getargete online datingservices aanbieden, moeten door Google worden gecertificeerd voordat ze via Google Ads kunnen adverteren. Dien hier een aanvraag voor certificering in.

Daarnaast moeten de advertenties de waarschuwing '18禁' of '18+' bevatten.

Ontdek meer informatie over het Beleid voor datingservices in Japan.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu