Politisk innhold

Vi støtter ansvarlig politisk annonsering og forventer at alle politiske annonser og destinasjoner overholder lokale juridiske krav, deriblant lovgivningen for politiske kampanjer og valg samt obligatoriske valgrelaterte «taushetsperioder» for alle geografiske områder annonsene målrettes mot. Politisk innhold omfatter blant annet annonser for politiske organisasjoner, politiske partier, opinionsbygging eller innsamlinger for politiske saker samt for enkeltkandidater og politikere.

Hvis retningslinjene våre for politisk innhold ikke blir overholdt, kan det føre til at informasjon om kontoen din og de politiske annonsene dine offentliggjøres eller formidles til relevante offentlige organer og reguleringsmyndigheter.

Valgkampannonser

Kjøring av valgkampannonser er tillatt, med begrensninger i enkelte land. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan vi definerer valgkampannonser i de ulike landene eller regionene, samt kravene som gjelder for annonsørene.

Valgkampannonser i EU

 

I EU regnes annonser med følgende innhold som valgkampannonser:

 • annonser for et politisk parti, nåværende folkevalgte eller kandidater til EU-parlamentet
 • annonser for et politisk parti, nåværende folkevalgte eller kandidater til folkevalgte embeter i et EU-land. Dette omfatter blant annet direktevalgte parlamentsmedlemmer og presidenter.
 • saker som skal opp til folkeavstemning, grupper som driver kampanjer for folkeavstemninger eller oppfordringer om å stemme ved nasjonale folkeavstemninger eller statlige eller regionale folkeavstemninger om suverenitet

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser for produkter eller tjenester, herunder varer for politisk markedsføring som for eksempel T-skjorter, eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen av folkeavstemninger, politiske partier, valgkamper ved EU-valg, kandidater eller nåværende folkevalgte.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i EU, må oppfylle.


Krav til bekreftelse av annonsører for valgkampannonser i EU

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser i EU kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google.

Finn ut hvordan du søker om bekreftelse.

Feilsøkingstrinn
 1. EU-valgkampannonser kan bare kjøres i EU. Kontrollér at EU-valgkampannonsene dine bare kjøres i EU, og at du er bekreftet som kvalifisert til å kjøre EU-valgkampannonser. Finn ut mer om godkjenningsprosessen

 2. Kontakt oss for å få annonsen din gjennomgått på nytt, eller endre annonsen. Da sendes annonsen og destinasjonen inn til ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

 3. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelt innhold som bryter med retningslinjene for valgkampannonser.

Valgkampannonser i India

 

15. oktober 2019 begynte Google å håndheve retningslinjene sine for valgkampannonser for politiske partier, politiske kandidater eller nåværende medlemmer av Vidhan Sabha, eller annonser fra politiske partier, politiske kandidater eller nåværende medlemmer av Vidhan Sabha. Annonsører kan nå søke om bekreftelse og sende inn forhåndssertifikater.

I India regnes følgende som valgkampannonser: annonser for politiske partier, politiske kandidater eller nåværende medlemmer av Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annonser som kjøres av politiske partier, politiske kandidater eller nåværende medlemmer av Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser fra ikke-politiske enheter som markedsfører varer med et politisk tema, for eksempel T-skjorter, eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen av politiske partier, Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-valgkampanjer, kandidater eller nåværende Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmer.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i India, må oppfylle.

Krav til bekreftelse av annonsører for valgkampannonser i India
Tillatt med begrensningerValgkampannonser i India kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google. Annonsører som ikke allerede er bekreftet, må innlede bekreftelsesprosessen før de kan kjøre valgkampannonser i India. 
Krav til forhåndssertifikat for valgkampannonser i India

Tillatt med begrensninger Annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i India, må sende inn et gyldig forhåndssertifikat utstedt av ECI (den indiske valgkommisjonen) eller et organ autorisert av ECI.

Merk: Annonsøren må først bekreftes av Google før dette forhåndssertifikatet kan sendes inn for annonsene.
 

Hvis du allerede er bekreftet av Google, kan du sende inn forhåndssertifikater for valgkampannonsene dine her

Feilsøkingstrinn
 1. Valgkampannonser for valg i India kan bare kjøres i India. Kontrollér at valgkampannonsene dine for India bare kjøres i India. I tillegg må du kontrollere at du er bekreftet av Google, og at du har sendt inn et forhåndssertifikat for hver valgkampannonse du ønsker å kjøre. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.

 2. Kontakt oss for å få annonsen din gjennomgått på nytt. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

 3. Hvis du ikke klarer å fullføre bekreftelsesprosessen, eller ikke har noe forhåndssertifikat, må du fjerne eventuelt innhold som bryter med retningslinjene for valgkampannonser.

Valgkampannonser i Taiwan

I Taiwan blir det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer i perioden 15. november 2019 til 17. januar 2020:

 Annonser om politiske partier, kandidater eller nåværende folkevalgte som stiller til valg til embetet som president, visepresident eller medlem av den lovgivende forsamlingen i Taiwan (Yuan).
 

Valgkampannonser for føderale valg i USA

I USA omfatter valgkampannonser annonser for nåværende folkevalgte eller kandidater til føderale embeter, for eksempel kandidatur til å bli USAs president eller visepresident, eller medlemmer av Representantenes hus eller Senatet i USA.

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser for produkter eller tjenester, herunder varer for politisk markedsføring som for eksempel T-skjorter eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen av føderale valgkampanjer, kandidater eller nåværende føderale folkevalgte.

Nedenfor finner du informasjon om kravene som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre annonser for føderale valg i USA.

Krav til godkjenning av annonsører for valgkampannonser i USA 

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser i USA kan kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google. 

Finn ut hvordan du søker om bekreftelse.

Feilsøkingstrinn
 1. Valgkampannonser for amerikanske valgkampanjer kan bare kjøres i USA. Kontrollér at annonsene dine for amerikanske valgkampanjer bare kjøres i USA, og at du er bekreftet kvalifisert til å kjøre annonser for amerikanske valgkampanjer. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen
 2. Kontakt oss for å få annonsen din gjennomgått på nytt, eller endre annonsen. Da sendes annonsen og destinasjonen inn til ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.
 3. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelt innhold som bryter med retningslinjene for valgkampannonser.

Valgkampannonser for delstatsvalg i USA

I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, foreligger det ytterligere begrensninger for valgkampannonser knyttet til delstatsvalg og lokalvalg i enkelte amerikanske delstater. Nedenfor finner du mer informasjon for de enkelte delstatene.

Begrensninger i Maryland
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i New Jersey
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i New York

Dette kreves av uavhengige utgiftskomiteer i delstaten New York før kjøp av politiske annonser:  

Tillatt med begrensninger Uavhengige utgiftskomiteer som ønsker å kjøpe annonser knyttet til avstemning om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg i New York, må informere Google om at de er uavhengige utgiftskomiteer og sende inn en kopi av registreringsdokumentene som er innlevert til valgstyret i delstaten New York. 
 
Fyll ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.  
Hvis du bruker Display & Video 360-plattformen for annonsering, må du fylle ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.
Begrensninger i Nevada
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i Washington
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg

Valgkampannonser i Canada

I Canada blir det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer i perioden 30. juni til 21. oktober 2019:

 Annonser om politiske partier, ledere av politiske partier, nåværende medlemmer av eller kandidater (deriblant nominasjonskandidater) til parlamentet i Canada.

Merk: Disse retningslinjene gjelder ikke for annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen deres av et valg.

Annonser knyttet til stridstema i Canada

I Canada blir det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer i perioden 27. august til 21. oktober 2019:

 Annonser om temaer med tilknytning til politiske partier, nåværende medlemmer av eller kandidater til parlamentet i Canada.

Merk: Disse retningslinjene gjelder ikke for annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen deres av et valg.

Krav til videreformidling av informasjon i forbindelse med valgkampannonsering 

Google krever at alle valgkampannonser i EU, India og USA inneholder en bekjentgjørelse om hvem som har betalt for annonsen. For de fleste annonseformater genererer Google automatisk en «Betalt av»-bekjentgjørelse ut fra informasjonen som ble angitt i forbindelse med bekreftelsesprosessen. 

Tillatt med begrensninger For annonseformatene og funksjonene nedenfor som er tilgjengelige i Google, er annonsøren ansvarlig for å ta med en «Betalt av»-bekjentgjørelse direkte i annonsen, etterfulgt av navnet på organisasjonen eller enkeltpersonen som betaler for annonsen. Opplysningene må alltid være synlige i annonsen.

Vær oppmerksom på at denne bekjentgjørelsen ikke er noen erstatning for andre bekjentgjørelser du kan være lovpålagt å ta med i annonsen din.

Finn ut hvordan du korrigerer annonser som ikke ble godkjent

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?