Politisk innhold

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi støtter ansvarlig politisk annonsering og forventer at alle politiske annonser og destinasjoner overholder lokale juridiske krav, deriblant lovgivningen for valg og politiske kampanjer samt obligatoriske reklamefrie valgperioder i alle geografiske områder annonsene målrettes mot. 

Google har ulike krav til politisk annonsering og valgkampannonser fra region til region.

I noen regioner kan valgkampannonser bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google. Valgkampannonser er i disse regionene pålagt visse krav knyttet til bekjentgjørelser og begrensninger for målretting. Mer informasjon finner du nedenfor. Det kan ikke kjøres valgkampannonser via Google Ad Grants-kontoer i disse regionene, og det kan heller ikke søkes om bekreftelse for valgkampannonser via slike kontoer. Under den aktuelle regionspesifikke overskriften kan du se hvilke begrensninger og krav til bekreftelse som måtte gjelde.

I andre regioner er politiske annonser pålagt begrensninger. Nedenfor kan du se en liste over disse regionene samt hva som ikke tillates. Andre krav eller forbud kan være oppført i retningslinjene for lokale juridiske krav.

Hvis annonsene dine inneholder politisk innhold som verken her eller av lokale juridiske krav er pålagt begrensninger i en gitt region, kan annonsene vises såfremt de er i tråd med alle andre Google Ads-retningslinjer samt lokale lover og forskrifter.

Hvis retningslinjene våre for politisk innhold ikke blir overholdt, kan det føre til at informasjon om kontoen din og de politiske annonsene dine offentliggjøres eller formidles til relevante offentlige organer og reguleringsmyndigheter.

Valgkampannonser

I disse regionene kan valgkampannonser bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google. Nedenfor kan du se hvordan vi definerer «valgkampannonser» i de ulike regionene, og hvilke krav vi stiller til annonsørene.   

For å kjøre valgkampannonser i den regionen annonseinnholdet omhandler, må annonsøren ha fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for den aktuelle regionen. Annonsøren må for eksempel fullføre bekreftelsesprosessen for valgkampannonser for Australia for å kunne kjøre valgkampannonser for Australia i Australia.   

For å kjøre valgkampannonser utenfor den regionen annonseinnholdet omhandler, må annonsøren ha fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet for regionen der annonsøren holder til. Eksempel: En annonsør som holder til i Storbritannia, må fullføre bekreftelsesprosessen for Storbritannia for å kjøre valgkampannonser for New Zealand i regioner utenfor New Zealand.

Valgkampannonser for Argentina

Valgkampannonser for Argentina er annonser som inneholder noe av dette:

 • nasjonale politiske partier, koalisjoner, nåværende folkevalgte, presidentkandidater, visepresidentkandidater eller kandidater til første- eller andrekammeret i nasjonalforsamlingen

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for Argentina.

Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for Argentina

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Argentina, kan kjøre valgkampannonser for Argentina i Argentina. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Argentina utenfor Argentina bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet

Tillatt med begrensninger Annonsører må overholde argentinsk lov og rett om perioder med reklameforbud.

Feilsøkingstrinn

 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Argentina i Argentina, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Argentina. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Argentina utenfor Argentina, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.
 4. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for Argentina.
Valgkampannonser for Australia

Valgkampannonser for Australia er annonser som inneholder noe av dette:

 • føderale australske partier eller kandidater til eller nåværende folkevalgte i Representantenes hus eller Senatet i Australia, eller folkeavstemninger gjennomført av den australske valgkommisjonen
 • delstatlige eller områdespesifikke politiske partier eller kandidater til eller nåværende folkevalgte i delstatlige eller områdespesifikke embeter, eller folkeavstemninger gjennomført av delstatlige eller områdespesifikke valgkommisjoner, fra noen av følgende delstater og områder:
  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • Sør-Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Vest-Australia

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for Australia.

Krav til bekreftelse av annonsører som ønsker å vise valgkampannonser for Australia

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Australia, kan kjøre valgkampannonser for Australia i Australia. Finn ut hvordan du søker om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger For å kunne kjøre valgkampannonser for Australia utenfor Australia må annonsører ha fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Australia utenfor Australia, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Australia. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Australia utenfor Australia, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis du ikke kan fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som bryter med retningslinjene for valgkampannonser for Australia.
Valgkampannonser for Brasil

Valgkampannonser for Brasil omfatter følgende:

 • Føderalt nivå: politiske partier, koalisjoner, føderasjoner, nåværende folkevalgte i eller kandidater til embetet som president, visepresident samt Brasils senat eller deputertkammer
 • Provinsnivå: politiske partier, koalisjoner, føderasjoner, nåværende folkevalgte i eller kandidater til embetet som guvernør, viseguvernør, lovgivende forsamlinger på provinsnivå eller det lovgivende kammeret for det føderale distriktet

Nedenfor ser du kravene som må innfris av annonsører som vil kjøre valgkampannonser for Brasil.

Krav til bekreftelse av annonsører som ønsker å vise valgkampannonser for Brasil

Tillatt med begrensninger Annonsører må ha fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Brasil for å vise slike annonser. Finn ut hvordan du søker om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Brasil utenfor Brasil, men bare hvis de har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Brasil i Brasil, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Brasil. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Brasil utenfor Brasil, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis du ikke kan fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for Brasil.

Begrensninger pålagt valgkampannonsering i Brasil

Annonsører må overholde gjeldende lokale valglover, blant annet ved å sette annonser på pause i perioder med forbud mot valgkampannonsering. Google setter brasilianske valgkampannonser på pause, som beskrevet i retningslinjene våre, i perioder med forbud mot valgkampannonsering i Brasil.
Valgkampannonser for EU

Valgkampannonser for EU er annonser som inneholder noe av dette:

 • annonser for politiske partier, nåværende folkevalgte eller kandidater til EU-parlamentet
 • annonser for politiske partier, nåværende folkevalgte eller kandidater til folkevalgte embeter i et EU-land – dette inkluderer blant annet direktevalgte presidenter og parlamentsmedlemmer
 • saker som skal opp til folkeavstemning, grupper som driver kampanjer i forbindelse med folkeavstemninger, eller oppfordringer om å stemme ved nasjonale folkeavstemninger eller delstatlige eller regionale folkeavstemninger om suverenitet

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for EU.


Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for EU

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for EU, kan kjøre valgkampannonser for EU i EU. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for EU utenfor EU bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for EU i EU, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for EU. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen

 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for EU utenfor EU, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.

 4. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for EU.

Valgkampannonser for India

Valgkampannonser for India er annonser som inneholder eller kjøres av noen av disse:

 • politiske partier eller politiske kandidater til eller nåværende medlemmer av Lok Sabha eller Vidhan Sabha

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for India.

Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for India

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for India, kan kjøre valgkampannonser for India i India. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Under bekreftelsen må annonsører som vil kjøre valgkampannonser for India, opplyse om de representerer et politisk parti eller er kandidat til eller et nåværende medlem av Lok Sabha eller Vidhan Sabha. For disse annonsørene anses alle annonser som kjøres i den bekreftede kontoen, som valgkampannonser.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for India utenfor India bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
Krav til forhåndssertifikat for valgkampannonser i India

Tillatt med begrensninger Annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for India, må sende inn et gyldig forhåndssertifikat utstedt av ECI (den indiske valgkommisjonen) eller et organ autorisert av ECI.

Merk: Annonsøren må bekreftes av Google før dette forhåndssertifikatet kan sendes inn for hver av annonsene.
 

Hvis Google allerede har bekreftet deg, kan du sende inn forhåndssertifikater for valgkampannonsene dine her

Hvis du annonserer via Display & Video 360-plattformen, må du fylle ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.
Forhåndssertifikater kreves ikke for alle annonser som kjøres av ikke-politiske enheter som markedsfører salgsvarer med et politisk tema (f.eks. T-skjorter), eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å markedsføre sin egen nyhetsdekning. Selv om forhåndssertifikater for annonser ikke kreves, må alle annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for India, bekreftes av Google.
Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for India i India, må du sjekke at du har fått bekreftet at du kan kjøre valgkampannonser for India, og at du har sendt inn et forhåndssertifikat for hver valgkampannonse for India som du vil kjøre. Finn ut mer om prosessen for forhåndssertifikater eller bekreftelsesprosessen.

 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for India utenfor India, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

 3. Kontakt oss for å få annonsen din gjennomgått på nytt. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.

 4. Hvis du ikke får fullført bekreftelsesprosessen eller ikke har forhåndssertifikat, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for India.

Valgkampannonser for Israel

Valgkampannonser for Israel er annonser som inneholder eller kjøres av en eller flere av disse:

 • politiske partier, nåværende folkevalgte eller enkeltkandidater som stiller til valg til Knesset
 • lister over kandidater fra ett eller flere partier som stiller til valg til Knesset

Nedenfor finner du kravene som må innfris av alle annonsører som vil kjøre valgkampannonser for Israel.

Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for Israel

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Israel i Israel bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Israel. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Under bekreftelsen må annonsører som vil kjøre valgkampannonser for Israel, opplyse om de er en kandidat, en folkevalgt, et politisk parti eller en kandidatliste av fra ett eller flere partier, som stiller til valg for Knesset. For slike annonsører anses alle annonser som kjøres i den bekreftede kontoen, som valgkampannonser.

Tillatt med begrensninger  Annonsører som vil kjøre valgkampannonser for Israel i Israel, må ta med ansvarsfraskrivelser i annonsene sine i henhold til israelsk lov og rett.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Israel utenfor Israel bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Israel i Israel, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Israel. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Israel utenfor Israel, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre en annonse eller be om at den blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for Israel. 
Valgkampannonser for New Zealand

Valgkampannonser i New Zealand er annonser som inneholder noe av dette:

 • politiske partier, nåværende folkevalgte embetsmenn eller kandidater til parlamentet i New Zealand 
 • saker som skal avgjøres ved folkeavstemning, talsmenn for saker som skal avgjøres ved folkeavstemning, eller oppfordringer om å stemme etter at en nasjonal folkeavstemning er kunngjort gjennom lovgivning eller en resolusjon 
Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som vil kjøre valgkampannonser for New Zealand.
 
Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for New Zealand

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for New Zealand, kan kjøre valgkampannonser for New Zealand i New Zealand. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører som vil kjøre valgkampannonser for New Zealand i New Zealand, må overholde newzealandsk lov og rett samt følge de aktuelle føringene fra valgkommisjonen angående ansvarsfraskrivelser, blant annet gjennom en tydelig erklæring i annonsene om hvem som er kampanjeansvarlig, der dette kreves. Hvis det er pålagt i henhold til lov og rett, må annonsører innhente autorisasjon fra politiske partier eller kandidater før kjøp av valgkampannonser.

Tillatt med begrensninger Annonsører som vil kjøre valgkampannonser for New Zealand i New Zealand, må overholde newzealandsk lov og rett om perioder med reklameforbud.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for New Zealand utenfor New Zealand bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for New Zealand i New Zealand, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for New Zealand.Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for New Zealand utenfor New Zealand, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Bekreft at du ikke prøver å kjøre annonser på maori. Google Ads og DV360 har dessverre ikke støtte for maori ennå, og derfor er det ikke mulig å kjøre annonser på dette språket. Vi tillater newzealandske valgkampannonser som på et støttet språk og inneholder vanlige ord eller uttrykk på maori. Se her for informasjon om språk som støttes av Google Ads, og her for informasjon om språk som støttes av DV360.
 5. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for New Zealand.

Valgkampannonser for Sør-Afrika

Sørafrikanske valgkampannonser er annonser som fremhever noe av det følgende:

 • nasjonale politiske partier, nåværende folkevalgte i eller kandidater til nasjonalforsamlingen, det nasjonale provinsrådet, presidentembetet eller visepresidentembetet

Nedenfor ser du kravene som må innfris av annonsører som vil kjøre valgkampannonser for Sør-Afrika.

Krav til bekreftelse av annonsører som vil kjøre valgkampannonser for Sør-Afrika

Tillatt med begrensninger Annonsører må ha fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Sør-Afrika for å vise slike annonser. Finn ut hvordan du søker om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Sør-Afrika utenfor Sør-Afrika, men bare hvis de har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn

 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Sør-Afrika i Sør-Afrika, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for Sør-Afrika. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Sør-Afrika utenfor Sør-Afrika, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis du ikke kan fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for Sør-Afrika.
Valgkampannonser for Taiwan

Valgkampannonser for Taiwan er annonser som inneholder noe av dette:

 • politiske partier, nåværende folkevalgte, kandidater til embetet som president eller visepresident, kandidater til den lovgivende forsamlingen (yuan) i Taiwan eller kandidater til disse seks borgermesterkontorene: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City og Kaohsiung City

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for Taiwan. 

Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for Taiwan

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Taiwan, kan kjøre valgkampannonser for Taiwan i Taiwan. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Alle annonsører må overholde taiwansk lov og rett om ansvarsfraskrivelser og perioder med pålagt reklameforbud.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Taiwan utenfor Taiwan bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Taiwan i Taiwan, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Taiwan. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Taiwan utenfor Taiwan, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for Taiwan.
Valgkampannonser for Storbritannia

Valgkampannonser for Storbritannia er annonser som inneholder noe av dette:

 • politiske partier, nåværende folkevalgte eller kandidater til det britiske parlamentet
 • saker som skal opp til folkeavstemning, grupper som driver kampanjer i forbindelse med folkeavstemninger, eller oppfordringer om å stemme ved nasjonale folkeavstemninger eller regionale folkeavstemninger om suverenitet

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for Storbritannia.

Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for Storbritannia

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Storbritannia, kan kjøre valgkampannonser for Storbritannia i Storbritannia. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for Storbritannia utenfor Storbritannia, men bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Storbritannia utenfor Storbritannia, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for Storbritannia. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for Storbritannia utenfor Storbritannia, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.
 3. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for Storbritannia.
Valgkampannonser for USA

Valgkampannonser for USA er annonser som inneholder noe av dette:

 • nåværende folkevalgte eller kandidater til føderale embeter, for eksempel embetet som USAs president eller visepresident eller medlem av Representantenes hus eller Senatet i USA
 • nåværende folkevalgte eller kandidater til embeter på delstatnivå, for eksempel embetet som guvernør, delstatssekretær (secretary of state) eller medlem av en lovgivende forsamling på delstatnivå
 • politiske partier på føderalt eller statlig nivå
 • tiltak, initiativer eller forslag på delstatsnivå som blir tatt opp til avstemning i den aktuelle delstaten

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser for USA.

Krav til annonsørbekreftelse for valgkampannonser for USA

Tillatt med begrensninger Bare annonsører som har fullført bekreftelsen for valgkampannonser for USA, kan kjøre valgkampannonser for USA i USA. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Tillatt med begrensninger Annonsører kan kjøre valgkampannonser for USA utenfor USA bare hvis de har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet.

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for USA i USA, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser for USA. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Hvis du prøver å kjøre valgkampannonser for USA utenfor USA, må du sjekke at du har fullført bekreftelsen for valgkampannonser eller bekreftelsen av annonsøridentitet
 3. Kontakt oss hvis du vil redigere annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.
 4. Hvis det ikke er mulig å fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne alle annonser som ikke er i tråd med retningslinjene for valgkampannonser for USA.
Statlige og lokale valgkampannonser i USA

I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, er det flere begrensninger som gjelder for valgkampannonser knyttet til delstatsvalg og lokalvalg i noen amerikanske delstater. Nedenfor finner du mer informasjon om de enkelte delstatene.

Begrensninger i California

Det nedenstående kreves av komiteer i California som i henhold til California Government Code § 84504.6 (2018) uttrykkelig må varsle nettplattformer før de kjøper annonser som plikter å vise en «Betalt av»-bekjentgjørelse («online platform disclosed advertisements») knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg i California:

Tillatt med begrensninger Komiteer i California som ønsker å kjøpe annonser på nettplattformer hvor det kreves at det vises bekjentgjørelser, må (1) uttrykkelig varsle Google om dette og sende inn tilleggsinformasjon om seg selv – som skal benyttes i innsynsrapporten vår samt bekjentgjørelsen i annonsene – og (2) bekrefte kontoen sin.

Send inn dette skjemaet for å fullføre prosessen for hurtig varsling. Hvis du bruker Display & Video 360-plattformen til annonsering, må du fylle ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.

Når du har fullført denne prosessen, er alle annonsene i kontoen din kvalifisert for de lovpålagte bekjentgjørelsene. Ettersom bekjentgjørelser i annonser vises via «Hvorfor vises denne annonsen?»-ikonet, kan du ikke velge bort dette ikonet i annonsene dine. Du kan finne mer informasjon om denne prosessen og anbefalinger for kontoadministrering i denne veiledningen med anbefalte fremgangsmåter.

Begrensninger i Idaho

Vi tillater ikke

annonser knyttet til avstemninger om forslag til lovendringer samt annonser for kandidater som stiller til lokalvalg

Begrensninger i Maryland
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til lovendringer samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i Nevada
Vi tillater ikke
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til lovendringer samt annonser for kandidater som stiller til lokalvalg
Begrensninger i New Jersey
Vi tillater ikke
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til lovendringer samt annonser for kandidater som stiller til lokalvalg
Dette kreves av New Jersey-annonsørene som er oppført nedenfor, før de kan kjøpe annonser:

Tillatt med begrensningerSom det fremgår i vedtektene til delstaten New Jersey, i paragraf 19:44A-22.3(d), må alle de følgende annonsørene – før de kan kjøpe annonser – sende inn en kopi av registreringserklæringen sin for registrering hos Election Law Enforcement Commission (valgkommisjon som har oppsyn med overholdelse av lover knyttet til bl.a. valgbidrag og -utgifter og innsyn i offentlige prosesser):

kandidatkomiteer, flerkandidatskomiteer, politiske komiteer, politiske handlingskomiteer, uavhengige utgiftskomiteer, politiske partikomiteer, politisk oppnevnte bidrags- og utgiftskomiteer (f.eks. oppnevnt av presidenten i senatet) eller hvilke som helst andre slike komiteer, samt personer som skal betale, pådrar seg eller skal autorisere utgifter i det formål å finansiere kommunikasjon som beskrevet i paragraf 9:44A-22.3(a) og (b) i vedtektene til delstaten New Jersey

Dette trinnet må fullføres før det kan vises annonser.

Fyll ut dette skjemaet for å innfri de ovennevnte kravene.

Begrensninger i New York

Dette kreves av uavhengige utgiftskomiteer («expenditure committees») i delstaten New York før kjøp av politiske annonser:  

Tillatt med begrensninger Uavhengige utgiftskomiteer («expenditure committees») som ønsker å kjøpe annonser som er knyttet til avstemning om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg i New York, må informere Google om at de er uavhengige utgiftskomiteer og sende inn en kopi av registreringsdokumentene som er innlevert til valgstyret i delstaten New York. 
 
Fyll ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.  
Hvis du annonserer via Display & Video 360-plattformen, må du fylle ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.
Begrensninger i Virginia

Kravene nedenfor gjelder for alle annonsører som viser politiske annonser i Virginia, og som i henhold til Virginia Code Ann. § 24.2-960 er pålagt å identifisere seg som tilknyttet en nettplattform som politisk annonsør på nettet, og bekrefte overfor den aktuelle nettplattformen at de i henhold til lokal og delstatlig lov og rett har lov til å kjøpe eller fremme – mot betaling – politiske annonser på nettet:

Tillatt med begrensninger Nettannonsører i Virginia som ønsker å kjøpe «politiske annonser på nettet», må (1) identifisere seg som politisk annonsør overfor Google, (2) bekrefte overfor Google at de i henhold til lokal og delstatlig lov og rett har lov til å kjøpe eller fremme – mot betaling – politiske annonser på nettet, og (3) bekrefte kontoen sin.

Send inn dette skjemaet for å fullføre prosessen for egenidentifisering og egensertifisering.

Begrensninger i Washington
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til lovendringer samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Hvis du vil rapportere eller be om tilleggsinformasjon om en annonse som bryter disse retningslinjene, kan du fylle ut skjemaet for forespørsler om informasjon om valgkampannonser i Washington.
Begrensninger i Seattle

Dette er ikke tillatt:

 annonser som direkte eller indirekte prøver å sanke stemmer eller oppnå økonomisk eller annen støtte i en valgkamp, eller som formidler et budskap om politiske saker av lokal betydning, inkludert lovgivning eller en valgt tjenestepersons holdning til lovgivningen

Begrenset målretting for valgkampannonser

Når du skal målrette valgkampannonser mot brukere, kan du bare bruke disse kriteriene:

Green checkmark, allowed geografisk sted (med unntak av radius rundt et sted)

Green checkmark, allowed kjønn og aldersgruppe

Green checkmark, allowed alternativer for innholdsmålretting, for eksempel annonseplasseringer, emner og søkeord relatert til apper, sider, videoer og nettsteder

Du kan ikke bruke noen annen form for målretting i valgkampannonser.

Krav til bekjentgjørelser for valgkampannonsering

Alle valgkampannonser som kjøres av bekreftede valgkampannonsører i regioner der det kreves bekreftelse for å kjøre valgkampannonser, må inneholde en bekjentgjørelse som identifiserer hvem som har betalt for annonsen. For de fleste annonseformater genererer Google automatisk en «Betalt av»-bekjentgjørelse basert på informasjonen som ble oppgitt under bekreftelsesprosessen. Vær oppmerksom på at denne bekjentgjørelsen ikke er noen erstatning for andre bekjentgjørelser du kan være lovpålagt å ta med i annonser.

Tillatt med begrensninger For annonseformatene og -funksjonene nedenfor som er tilgjengelige i Google, er annonsøren ansvarlig for å ta med en «Betalt av»-bekjentgjørelse i selve annonsen, etterfulgt av navnet på organisasjonen eller enkeltpersonen som betaler for annonsen. I visuelle formater skal bekjentgjørelsen være synlig til enhver tid og stor nok til at den er lesbar for en gjennomsnittlig seer. I formater med bare lyd skal bekjentgjørelsen i vesentlig grad være lik resten av annonsen med tanke på tone, styrke og hastighet.

Vær oppmerksom på at denne bekjentgjørelsen ikke er noen erstatning for andre bekjentgjørelser du kan være lovpålagt å ta med i annonser.

Regionale begrensninger

I disse regionene er politiske annonser pålagt begrensninger. Nedenfor lister vi opp de aktuelle regionene og hva som er forbudt i de enkelte regionene. Andre krav eller forbud kan være oppført i retningslinjene for lokale juridiske krav.

Canada
Valgkampannonser i Canada

Følgende er ikke tillatt i Canada på Google-plattformer under valgkampperioder regulert av den kanadiske valgloven:

Ikke tillatt annonser for føderale politiske partier, ledere av føderale politiske partier eller nåværende medlemmer av eller kandidater (deriblant nominasjonskandidater) til parlamentet i Canada

Merk: Disse retningslinjene gjelder ikke for annonser som kanadiske nyhetsorganisasjoner kjører for å fremme dekningen av et valg. Retningslinjene omfatter heller ikke annonser der veiledning knyttet til folkehelse markedsføres i forbindelse med covid-19, eller annonser med informasjon om valgkampprosesser som kjøres av departementer, statsorganer og offentlige etater (f.eks. annonser om samfunnsdeltakelse som kjøres av Élections Canada).

Annonser for politiske saker i Canada

Følgende er ikke tillatt i Canada på Google-plattformer under valgkampperioder regulert av den kanadiske valgloven:

Ikke tillatt annonser for saker knyttet til politiske partier, nåværende medlemmer av eller kandidater til parlamentet i Canada

Merk: Disse retningslinjene gjelder ikke for annonser som kanadiske nyhetsorganisasjoner kjører for å fremme dekningen av et valg. Retningslinjene omfatter heller ikke annonser der veiledning knyttet til folkehelse markedsføres i forbindelse med covid-19, eller annonser med informasjon om valgkampprosesser som kjøres av departementer, statsorganer og offentlige etater (f.eks. annonser om samfunnsdeltakelse som kjøres av Élections Canada).

Feilsøkingstrinn
 1. Hvis annonsene dine ikke godkjennes og du mener at dette skyldes en feil (du representerer f.eks. en kanadisk nyhetsorganisasjon som fremmer eget nyhetsinnhold, og du har valgt Canada som landet i Google Ads-betalingsprofilen din), kan du kontakte oss for å få annonsene evaluert på nytt, eller du kan redigere annonsene selv. Når du redigerer annonsene, sendes de og de aktuelle destinasjonene inn til ny evaluering.
 2. Hvis du ikke omfattes av de ovennevnte unntakskriteriene for nyhetsorganisasjoner, må du fjerne alt innhold fra annonsene som er i strid med de regionale begrensningene.
Frankrike

I Frankrike er følgende forbudt på Google-plattformer i tidsperioden fra tre måneder før den første dagen i måneden da det avholdes parlamentsvalg, til valget avsluttes:

Annonser med informativt innhold relatert til debatter av generell interesse

Dette forbudet omfatter ikke annonser fra myndighetenes informasjonsetater (f.eks. Service d'information du Gouvernement) med veiledning knyttet til offentlig helse i forbindelse med covid-19-pandemien, eller med informasjon om valgprosesser.

Filippinene

Følgende er ikke tillatt på Google-plattformer i Filippinene i valgkampperioder eller på dagene før valg, i tråd med reguleringen fra valgkommisjonen:

Ikke tillatt Annonser for eller mot et politisk parti eller kandidaturet til en person eller et parti som stiller til valg for politiske embeter.

Singapore

I Singapore er det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer:

 annonser som brukes for å påvirke eller prøve å påvirke
 • utfallet av presidentvalg, parlamentsvalg, suppleringsvalg eller folkeavstemninger
 • opinionen om spørsmål som i Singapore er av offentlig interesse eller forbundet med offentlig kontrovers, der sentrale eksempler på dette er spørsmål som gjelder etnisk opphav eller religion
 • lovgivningsprosessen eller utfallet i Singapore, eller som på annen måte endrer, eller prøver å endre, loven i hele eller deler av Singapore
annonser som fremmer interessene til et politisk parti eller en annen gruppe personer organisert i Singapore av politiske årsaker
 

Merk: Offentlige tjenestemeldinger fra departementer, statsorganer og offentlige etater der hensikten er å publisere eller formidle informasjon knyttet til nasjonal politikk, nasjonale prosjekter og/eller nasjonale institusjoner, forbys ikke i henhold til disse retningslinjene. I dette henseendet forbys heller ikke informasjon om nasjonale politiske kunngjøringer på arrangementer som avholdes i forbindelse med presentasjonen av det årlige statsbudsjettet eller den årlige TV-sendte talen statsministeren holder for landets befolkning, i henhold til disse retningslinjene.

Hvis du opptrer på vegne av departementer, statsorganer eller offentlige etater i forbindelse med formidling av slike offentlige tjenestemeldinger, kan du søke her.

Sør-Korea

I Sør-Korea er det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer:

Det er ikke tillatt med annonser knyttet til politiske kandidater eller partier for folkevalgte embeter i Sør-Korea.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067