Politisk innhold

Vi støtter ansvarlig politisk annonsering og forventer at alle politiske annonser og destinasjoner er i samsvar med lokale juridiske krav, deriblant lovgivningen for valg og politiske kampanjer samt obligatoriske reklamefrie valgperioder i alle geografiske områder annonsene målrettes mot. Politisk innhold omfatter blant annet annonser for politiske organisasjoner, politiske partier, politikere og enkeltkandidater samt annonser der formålet er å samle inn midler til eller drive opinionsbygging i forbindelse med bestemte politiske saker.

Hvis retningslinjene våre for politisk innhold ikke blir overholdt, kan det føre til at informasjon om kontoen din og de politiske annonsene dine offentliggjøres eller formidles til relevante offentlige organer og reguleringsmyndigheter.

Valgkampannonser

Kjøring av valgkampannonser er tillatt, med begrensninger i enkelte land. Nedenfor kan du se hvordan vi definerer valgkampannonser i de ulike landene eller regionene, samt kravene annonsørene må overholde.

Begrenset målretting for valgkampannonser

Når du skal målrette valgkampannonser mot brukere, kan du utelukkende benytte deg av disse kriteriene:

geografisk sted (med unntak av radius rundt et sted)

kjønn og aldersgruppe

alternativer for innholdsmålretting, for eksempel annonseplasseringer, emner og søkeord relatert til apper, sider, videoer og nettsteder

Du kan ikke bruke noen annen form for målretting i valgkampannonser. Dette omfatter all slags produkter for publikumsmålretting, remarketing, Kundematch, geografisk radiusmålretting samt tredjepartsmålgrupper , for eksempel opplastede lister.

Valgkampannonser i EU

 

I EU regnes annonser med følgende innhold som valgkampannonser:

 • annonser for politiske partier, nåværende folkevalgte eller kandidater til EU-parlamentet
 • annonser for politiske partier, nåværende folkevalgte eller kandidater til folkevalgte embeter i et EU-land – dette omfatter blant annet direktevalgte presidenter og parlamentsmedlemmer
 • saker som skal opp til folkeavstemning, grupper som driver kampanjer i forbindelse med folkeavstemninger, eller oppfordringer om å stemme ved nasjonale folkeavstemninger eller delstatlige eller regionale folkeavstemninger om suverenitet

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser for produkter eller tjenester, herunder annonser som markedsfører varer med et politisk tema (f.eks. T-skjorter), eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å promotere dekningen av folkeavstemninger, politiske partier, kandidater eller nåværende folkevalgte.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i EU, må overholde.


Krav til godkjenning av annonsører for valgkampannonser i EU

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser i EU kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google.

Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse.

Feilsøkingstrinn ved eventuelle problemer
 1. EU-valgkampannonser kan bare kjøres i EU. Kontroller at EU-valgkampannonsene dine bare kjøres i EU, og at du er bekreftet som kvalifisert til å kjøre slike annonser. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen

 2. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Den aktuelle annonsen og destinasjonen blir i så fall sendt inn på nytt og evaluert om igjen. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

 3. Hvis du ikke får fullført bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelt innhold der retningslinjene for valgkampannonser ikke overholdes.

Valgkampannonser i Storbritannia

I Storbritannia regnes annonser med følgende innhold som valgkampannonser:

 • annonser for politiske partier, nåværende folkevalgte eller kandidater til det britiske parlamentet
 • saker som skal opp til folkeavstemning, grupper som driver kampanjer i forbindelse med folkeavstemninger, eller oppfordringer om å stemme ved nasjonale folkeavstemninger eller regionale folkeavstemninger om suverenitet

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser for produkter eller tjenester, herunder annonser som markedsfører varer med et politisk tema (f.eks. T-skjorter), eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen av folkeavstemninger, politiske partier, kandidater eller nåværende folkevalgte.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i Storbritannia, må innfri.

Krav til annonsørbekreftelse i forbindelse med valgkampannonser i Storbritannia

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser i Storbritannia kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google.

Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse

Feilsøkingstrinn ved eventuelle problemer
 1. Britiske valgkampannonser kan bare kjøres i Storbritannia. Kontrollér at valgkampannonsene dine for valget i Storbritannia bare kjøres i Storbritannia, og at du er bekreftet som kvalifisert til å kjøre slike annonser. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Den aktuelle annonsen og destinasjonen blir i så fall sendt inn på nytt og evaluert om igjen. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.
 3. Hvis du ikke får fullført bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelt innhold der retningslinjene for valgkampannonser ikke overholdes.

Valgkampannonser i India

 

I India regnes følgende som valgkampannonser: annonser for politiske partier, politiske kandidater eller nåværende medlemmer av Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annonser som kjøres av politiske partier, politiske kandidater eller nåværende medlemmer av Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser fra ikke-politiske enheter som markedsfører varer med et politisk tema, for eksempel T-skjorter, eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å promotere dekningen av politiske partier, Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-valgkampanjer, kandidater eller nåværende Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmer.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke krav som må oppfylles av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i India.

Krav til godkjenning av annonsører for valgkampannonser i India
Tillatt med begrensningerValgkampannonser i India kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google. Annonsører som ikke allerede er bekreftet, må innlede bekreftelsesprosessen før de kan kjøre valgkampannonser i India. 
Krav til forhåndssertifikat for valgkampannonser i India

Tillatt med begrensningerAnnonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i India, må sende inn et gyldig forhåndssertifikat utstedt av ECI (den indiske valgkommisjonen) eller et organ autorisert av ECI.

Merk: Annonsøren må først godkjennes av Google før dette forhåndssertifikatet kan sendes inn for hver av annonsene.
 

Hvis Google allerede har bekreftet deg, kan du sende inn forhåndssertifikater for valgkampannonsene dine her

Feilsøkingstrinn ved eventuelle problemer
 1. Valgkampannonser for valg i India kan bare kjøres i India. Kontroller at valgkampannonsene dine for India bare kjøres i India. Du må også kontrollere at du er bekreftet av Google, og at du har sendt inn et forhåndssertifikat for hver valgkampannonse du vil kjøre. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.

 2. Kontakt oss for å få annonsen din gjennomgått på nytt. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

 3. Hvis du ikke får fullført bekreftelsesprosessen eller ikke har noe forhåndssertifikat, må du fjerne eventuelt innhold der retningslinjene for valgkampannonser ikke overholdes.

Valgkampannonser i Israel

Disse retningslinjene trer i kraft 22. juni 2020.

Med valgkampannonser i Israel mener vi annonser som fremmer eller kjøres av

 • politiske partier, nåværende folkevalgte eller enkeltkandidater som stiller til valg til Knesset
 • lister over kandidater fra ett eller flere partier som stiller til valg til Knesset

Valgkampannonser omfatter ikke annonser for produkter eller tjenester, herunder annonser som markedsfører varer med et politisk tema (f.eks. T-skjorter), eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å fremme dekningen av politiske partier, kandidater, nåværende folkevalgte eller lister med kandidater fra flere politiske partier. 

Nedenfor finner du kravene som må innfris av alle annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i Israel. 

Krav til bekreftelse av annonsører som vil vise valgkampannonser i Israel

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser i Israel kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google.

Tillatt med begrensninger Som en del av bekreftelsesprosessen må annonsørene oppgi hvorvidt de selv er en kandidat eller nåværende folkevalgt, representerer et politisk parti eller er oppført i en liste over kandidater fra flere partier som stiller til valg til Knesset. For disse annonsørene anses alle annonser som kjøres i den bekreftede kontoen, som valgkampannonser.

Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse

Tillatt med begrensninger  Annonsørene har selv ansvar for å ta med ansvarsfraskrivelser i annonsene sine i tråd med israelsk lov og rett.

Feilsøkingstrinn ved eventuelle problemer
 1. Israelske valgkampannonser kan bare kjøres i Israel. Kontroller at valgkampannonsene dine for Israel bare kjøres i Israel, og at du er bekreftet som kvalifisert til å kjøre valgkampannonser i Israel. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.
 3. Hvis du ikke får fullført bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelt innhold der retningslinjene for valgkampannonser i Israel ikke overholdes. 

Valgkampannonser i New Zealand

Valgkampannonser i New Zealand er annonser som innholder

 • politiske partier, nåværende folkevalgte embetsmenn eller kandidater til parlamentet i New Zealand 
 • saker som skal avgjøres ved folkeavstemning, talsmenn for saker som skal avgjøres ved folkeavstemning, eller oppfordringer om å stemme etter at en nasjonal folkeavstemning er kunngjort gjennom lovgivning eller en kongelig resolusjon 

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser for produkter eller tjenester, herunder annonser som markedsfører varer med et politisk tema (f.eks. T-skjorter), eller annonser som kjøres av nyhetsorganisasjoner for å promotere dekningen av politiske partier, kandidater eller nåværende folkevalgte. 

Valgkampannonser i New Zealand kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google. Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse

Krav til annonsørbekreftelse i forbindelse med valgkampannonser i New Zealand

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser i New Zealand kan bare kjøres hvis annonsøren er bekreftet av Google.

Finn ut hvordan du kan søke om bekreftelse
 

Tillatt med begrensninger Annonsører må følge newzealandsk lov og valgkommisjonens retningslinjer knyttet til ansvarsfraskrivelser, inkludert lovkravet om en tydelig erklæring i annonsene om hvem som er kampanjeansvarlig. Der dette er pålagt i henhold til loven, må annonsører innhente autorisasjon fra politiske partier eller kandidater før de kjøper annonser fra dem.

Tillatt med begrensninger Annonsører må overholde newzealandsk lovgivning knyttet til perioder med reklameforbud.

Feilsøkingstrinn ved eventuelle problemer
 1. Valgkampannonser i New Zealand kan bare kjøres i New Zealand. Kontrollér at valgkampannonsene dine for New Zealand bare kjøres i New Zealand, og at du er bekreftet som kvalifisert til å kjøre valgkampannonser i New Zealand. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.
 2. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Den aktuelle annonsen og destinasjonen blir i så fall sendt inn på nytt og evaluert om igjen. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.
 3. Bekreft at du ikke prøver å kjøre annonser skrevet på maori. Google Ads og DV360 har dessverre ikke støtte for Maori ennå, så det er derfor ikke tillatt å kjøre annonser på dette språket. Valgkampannonser for New Zealand som er skrevet på et støttet språk, og som inneholder vanlige ord eller uttrykk på Maori, er tillatt. Du finner mer informasjon om hvilke språk Google Ads har støtte for her og hvilke språk DV360 har støtte for her.
 4. Hvis du ikke får fullført bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelt innhold der retningslinjene for valgkampannonser i New Zealand ikke overholdes.

Valgkampannonser i USA

I USA regnes annonser med følgende innhold som valgkampannonser:

 • nåværende folkevalgte, offentlige tjenestemenn eller kandidater til føderale embeter, for eksempel embetet som USAs president eller visepresident eller medlem av Representantenes hus eller Senatet i USA
 • nåværende folkevalgte eller kandidater til embeter på delstatnivå, for eksempel embetet som guvernør, delstatssekretær (secretary of state) eller medlem av en lovgivende forsamling på delstatnivå
 • politiske partier på føderalt eller statlig nivå
 • tiltak, initiativer eller forslag på delstatnivå som er kvalifisert for avstemning i den aktuelle delstaten

Vær oppmerksom på at valgkampannonser ikke omfatter annonser for produkter eller tjenester, for eksempel salgsvarer med et politisk budskap (f.eks. T-skjorter) eller annonser fra nyhetsorganisasjoner som markedsfører dekningen av føderale valgkampanjer, kandidater eller nåværende føderale folkevalgte.

Nedenfor finner du kravene til annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser ved føderale valg i USA.

Krav til godkjenning av annonsører for valgkampannonser i USA

Tillatt med begrensninger Valgkampannonser kan kjøres i USA såfremt annonsøren er godkjent av Google.

Finn ut hvordan du søker om godkjenning.

Veiledning
 1. Valgkampannonser for amerikanske valgkampanjer kan bare kjøres i USA. Sjekk at annonsene dine for amerikanske valgkampanjer bare kjøres i USA, og at du har fått godkjenning til å kjøre annonser for amerikanske valgkampanjer. Finn ut mer om prosessen for godkjenning
 2. Kontakt oss for å få annonsen din gjennomgått på nytt. Du kan alternativt endre annonsen. I så fall sendes annonsen og destinasjonen inn til ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonser innen én virkedag, men det kan ta lengre tid hvis det kreves en grundigere evaluering.
 3. Hvis du ikke kan fullføre godkjenningsprosessen, må du fjerne innhold som bryter med retningslinjene for valgkampannonser.

Valgkampannonser ved delstatsvalg i USA

I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, foreligger det ytterligere begrensninger for valgkampannonser knyttet til delstatsvalg og lokalvalg i enkelte amerikanske delstater. Nedenfor finner du mer informasjon om de enkelte delstatene.

Begrensninger i California

Det nedenstående kreves av komiteer i California som i henhold til California Government Code § 84504.6 (2018) uttrykkelig må varsle nettplattformer før de kjøper annonser som plikter å vise en «Betalt av»-bekjentgjørelse («online platform disclosed advertisements») knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg i California:

Tillatt med begrensningerKomiteer i California som ønsker å kjøpe annonser der det er pliktig å vise bekjentgjørelser i annonsene («online platform disclosed advertisements»), må (1) uttrykkelig varsle Google om dette og sende inn ytterligere informasjon om seg selv både med hensyn til innsynsrapporten vår og for bekjentgjørelsen i annonsene, samt (2) bekrefte kontoen sin.

Send inn dette skjemaet for å fullføre prosessen for hurtig varsling. Hvis du bruker Display & Video 360-plattformen til annonsering, må du fylle ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.

Når du har fullført denne prosessen, er alle annonsene i kontoen din kvalifisert for de lovpålagte bekjentgjørelsene. Ettersom bekjentgjørelser i annonser vises via «Hvorfor vises denne annonsen?»-ikonet, kan du ikke velge bort dette ikonet i annonsene dine. Du kan finne mer informasjon om denne prosessen og anbefalinger for kontoadministrasjon i denne veiledningen i anbefalte fremgangsmåter.

Begrensninger i Maryland
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i New Jersey
Dette er ikke tillatt:
 annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i New York

Dette kreves av uavhengige utgiftskomiteer («expenditure committees») i delstaten New York før kjøp av politiske annonser:  

Tillatt med begrensninger Uavhengige utgiftskomiteer («expenditure committees») som ønsker å kjøpe annonser som er knyttet til avstemning om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg i New York, må informere Google om at de er uavhengige utgiftskomiteer og sende inn en kopi av registreringsdokumentene som er innlevert til valgstyret i delstaten New York. 
 
Fyll ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.  
Hvis du annonserer via Display & Video 360-plattformen, må du fylle ut dette skjemaet for å oppfylle kravene ovenfor.
Begrensninger i Nevada
Vi tillater ikke
 Annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i Washington
Dette er ikke tillatt:
 Annonser knyttet til avstemninger om forslag til innføring eller endring av lover, samt annonser for kandidater som stiller til lokal- eller delstatsvalg
Begrensninger i Seattle

Dette er ikke tillatt:

 Annonser som direkte eller indirekte prøver å sanke stemmer eller oppnå økonomisk eller annen støtte i en valgkamp, eller som formidler et budskap om politiske saker av lokal betydning, inkludert lovgivning eller en valgt tjenestepersons holdning til lovgivningen.

Annonser med informativt innhold i Frankrike

I Frankrike er det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer i perioden 1. juni til 24. september 2020:

annonser med informativt innhold som er relatert til debatter av generell interesse

Dette forbudet gjelder ikke annonser fra myndighetenes informasjonstjeneste (f.eks. Service d'information du Gouvernement) der veiledning knyttet til offentlig helse markedsføres i forbindelse med covid-19-pandemien eller informasjon om valgkampprosesser.

Politiske annonser i Singapore

I Singapore er det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer:

annonser som brukes for å påvirke eller prøve å påvirke
 • utfallet av presidentvalg, parlamentsvalg, suppleringsvalg eller folkeavstemninger
 • opinionen om spørsmål som i Singapore er spørsmål av offentlig interesse eller offentlig kontrovers, der sentrale eksempler er de som gjelder etnisk opphav eller religion
 • lovgivningsprosessen eller utfallet i Singapore, eller som på annen måte endrer, eller prøve å endrer, loven i hele eller deler av Singapore
annonser som fremmer interessene til et politisk parti eller en annen gruppe personer organisert i Singapore av politiske årsaker

Valgkampannonser i Sør-Korea

I Sør-Korea er det nedenstående ikke tillatt på Google-plattformer:

Det er ikke tillatt med annonser knyttet til politiske kandidater eller partier for folkevalgte embeter i Sør-Korea.

Krav til bekjentgjørelser i forbindelse med valgkampannonsering 

Google krever at alle valgkampannonser i EU, India og USA inneholder en bekjentgjørelse om hvem som har betalt for annonsen. For de fleste annonseformater genererer Google automatisk en «Betalt av»-bekjentgjørelse ut fra informasjonen som ble oppgitt i forbindelse med bekreftelsesprosessen. 

Tillatt med begrensninger For annonseformatene og -funksjonene nedenfor som er tilgjengelige i Google, er annonsøren ansvarlig for å ta med en «Betalt av»-bekjentgjørelse direkte i annonsen. Dette skal etterfølges av navnet på organisasjonen eller enkeltpersonen som betaler for annonsen. Denne bekjentgjørelsen skal være synlig i annonsen til enhver tid.

Vær oppmerksom på at denne bekjentgjørelsen ikke er noen erstatning for andre bekjentgjørelser du kan være lovpålagt å ta med i annonsen din.

Finn ut hvordan du korrigerer annonser som ikke er godkjent

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?