Politický obsah

Podporujeme zodpovědnou politickou inzerci a očekáváme, že všechny politické reklamy a cílové stránky budou dodržovat místní právní předpisy, včetně zákonů o kampaních a volbách a období povinného omezení reklamních aktivit před volbami ve všech oblastech, na které reklama cílí. Politický obsah zahrnuje reklamy na politické organizace, politické strany, prosazování politických záležitostí nebo získávání příspěvků, stejně jako reklamy na jednotlivé kandidáty a politiky.

Nedodržení našich zásad týkajících se politického obsahu může mít za následek zveřejnění informací o vašem účtu a politických reklamách, případně předání těchto informací příslušným orgánům státní správy.

Volební reklamy

Volební reklamy lze zobrazovat s určitými omezenímiv některých zemích. V následujícím textu uvádíme, jak jsou volební reklamy definovány v jednotlivých zemích a regionech a jaké požadavky musí inzerenti splňovat.

Volební reklamy v Evropské unii

 

V EU volební reklamy zahrnují reklamy, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující do Evropského parlamentu,
 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující na post ve voleném národním orgánu členského státu EU (např. členové národních parlamentů a přímo volení prezidenti),
 • otázku, o které se má hlasovat v referendu, skupinu vedoucí kampaň před referendem nebo výzvu k hlasování v referendu o svrchovanosti na národní, regionální či místní úrovni.

Za volební reklamy nejsou považovány reklamy na produkty a služby, včetně propagačních materiálů a zboží souvisejícího s politikou (jako jsou např. trička), ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně referend, politických stran, kampaní a kandidátů spojených s evropskými volbami či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy v EU.


Požadavek na ověření inzerenta pro volební reklamy v Evropské unii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v EU zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Jak požádat o ověření

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy k volbám v EU se smějí zobrazovat pouze v EU. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy pro EU zobrazují pouze v EU a zda jste byli ověřeni k zobrazování volebních reklam v EU. Prostudujte si další informace o procesu ověřování

 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

 3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy k volbám do dolní komory indického parlamentu

 

Volební reklamy v Indii jsou takové reklamy, které prezentují politickou stranu, politického kandidáta nebo současného poslance dolní komory parlamentu, nebo jakékoli reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátem nebo současným poslancem dolní komory parlamentu.

Volební reklamy nezahrnují reklamy nepolitických subjektů na propagační zboží související s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se politických stran, kampaní spojených s volbami do dolní komory parlamentu, kandidátů či současných poslanců dolní komory parlamentu.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti, kteří v Indii chtějí zobrazovat volební reklamy.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy v Indii
Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v Indii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. 
Požadavek na předběžnou inzertní certifikaci pro volební reklamy v Indii

Povoleno s omezeními Volební reklamy v Indii mohou zobrazovat pouze inzerenti, kteří pro každou reklamu předloží platný předběžný certifikát vystavený Indickou volební komisí (ECI) nebo pocházející od zdroje pověřeného ECI.

Poznámka: Před odesláním tohoto předběžného certifikátu pro jednotlivé reklamy musí být inzerent nejprve ověřen Googlem.
 

Pokud vás již Google ověřil, odešlete předběžné certifikáty pro volební reklamy zde

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy související s volbami v Indii se smějí zobrazovat pouze v Indii. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v Indii zobrazují pouze v Indii. Kromě toho zkontrolujte, zda jste byli ověřeni Googlem a zda jste předložili předběžný certifikát pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat. Prostudujte si další informace o procesu ověřování.

 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

 3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření nebo nemáte předběžný certifikát, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy související s federálními volbami ve Spojených státech

Ve Spojených státech volební reklamy zahrnují reklamy, které prezentují současného držitele voleného postu nebo kandidáta do federální volené funkce, jako například prezidenta nebo viceprezidenta USA, případně poslance Sněmovny reprezentantů USA nebo senátoři.

Volební reklamy nezahrnují reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se kampaní spojených s federálními volbami, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvedené požadavky musí splnit inzerenti, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy související s federálními volbami ve Spojených státech.

Požadavek na ověření inzerenta pro volební reklamy ve Spojených státech 

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou ve Spojených státech zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. 

Jak požádat o ověření

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy související s volbami v USA se mohou zobrazovat pouze ve Spojených státech. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v USA spouští jen v USA a zda máte ověření opravňující k zobrazování volebních reklam v USA. Prostudujte si další informace o procesu ověřování
 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.
 3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy související s volbami v jednotlivých státech Spojených států

Kromě výše uvedených požadavků existují v některých státech USA další omezení týkající se volebních reklam souvisejících s volbami na úrovni států a na místní úrovni. Podrobnosti uvádíme níže.

Omezení platná ve státě Maryland
Nejsou povoleny:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New Jersey
Nejsou povoleny:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New York

Ve státě New York musí nezávislé výdajové výbory před nákupem politických reklam splnit tyto požadavky:  

Povoleno s omezeními Nezávislé výdajové výbory, které chtějí nakoupit reklamy související s referendy a kandidáty ve volbách na úrovni státu a v místních volbách ve státě New York, musí informovat Google, že jsou nezávislými výdajovými výbory, a musí odeslat kopii svých registračních dokumentů podaných u Volební komise státu New York (New York State Board of Elections). 
 
Ke splnění výše uvedených požadavků je třeba vyplnit tento formulář.  
Pokud pro inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.
Omezení platná ve státě Nevada
Nejsou povoleny:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě Washington
Nejsou povoleny:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách

Volební reklamy v Kanadě

Od 30. června do 21. října 2019 nebudou na platformách Google v Kanadě povoleny tyto reklamy:

 reklamy, v nichž vystupuje federální politická strana, vedoucí představitel federální politické strany, současný člen kanadského parlamentu nebo kandidát (včetně uchazečů o oficiální kandidaturu za stranu) na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství ohledně voleb.

Reklamy vztahující se k některým záležitostem v Kanadě

Od 27. srpna do 21. října 2019 nebudou na platformách Google v Kanadě povoleny tyto reklamy:

 reklamy vztahující se k záležitostem, s nimiž je spojena některá z federálních politických stran, současný člen kanadského parlamentu nebo kandidát na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství ohledně voleb.

Požadavky na zveřejnění pro volební inzerci 

Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy v EU, Indii a ve Spojených státech zveřejňovaly, kdo reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam Google automaticky vygeneruje informaci o zadavateli reklamy na základě údajů získaných během ověření. 

Povoleno s omezeními U níže uvedených formátů reklam a funkcí dostupných na Googlu odpovídá inzerent za to, že přímo v reklamě zveřejní předepsaný text o zaplacení doplněný názvem organizace nebo jménem osoby, která za reklamu zaplatila. Tyto informace musí být v reklamě vždy vidět.

Zveřejnění této informace nenahrazuje další informační povinnosti, které vám ve vztahu k reklamám může ukládat zákon.

Podívejte se, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou

 

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?