Politický obsah

Podporujeme zodpovědnou politickou inzerci a očekáváme, že všechny politické reklamy a cílové stránky budou v souladu s místními zákonnými podmínkami, včetně právních předpisů ohledně kampaní a voleb, a dále budou respektovat období povinného omezení reklamních aktivit před volbami ve všech geografických oblastech, na které reklama cílí. Politický obsah zahrnuje reklamy na politické organizace, strany, prosazování politických záležitostí, získávání příspěvků a také na jednotlivé kandidáty a politiky.

Nedodržení našich zásad týkajících se politického obsahu může mít za následek zveřejnění informací o vašem účtu a politických reklamách, případně předání těchto informací příslušným orgánům státní správy.

Volební reklamy

Volební reklamy lze zobrazovat s určitými omezeními v některých zemích. Níže uvedený text obsahuje definici volebních reklam v jednotlivých zemích a regionech a uvádí požadavky, které musí inzerenti splňovat.

Omezené cílení u volebních reklam

K cílení volebních reklam je možné použít pouze tato kritéria:

Zeměpisná oblast (s výjimkou určitého okruhu kolem oblasti)

Věk a pohlaví

Možnosti kontextového cílení, například umístění reklam, témata, klíčová slova u webů, aplikací, stránek a videí

Všechny ostatní typy cílení jsou u volebních reklam zakázány. Patří sem možnosti cílení na publikum, remarketing, vlastní seznamy zákazníků, geografické okruhové cílení a cílení na publika třetích stran, jako jsou například nahrané seznamy.

Volební reklamy v Evropské unii

 

V EU se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující do Evropského parlamentu,
 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující na post ve voleném národním orgánu členského státu EU. Příkladem jsou členové národních parlamentů a přímo volení prezidenti.
 • otázku, o které se bude hlasovat v referendu, skupinu realizující kampaň v rámci referenda, nebo výzvu k hlasování související s národním referendem nebo státním či provinčním referendem o samostatnosti.

Mezi volební reklamy nepatří reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou například trička. Dále se mezi ně neřadí ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně referend, politických stran, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy v EU.


Požadavek na ověření inzerenta pro volební reklamy v Evropské unii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v EU zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Jak o ověření požádat.

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy týkající se voleb v EU se smí zobrazovat pouze v EU. Zkontrolujte, zda se vaše reklamy k volbám v EU skutečně zobrazují pouze v Evropské unii a zda jste byli pro tento účel ověřeni. Další informace o procesu ověřování 

 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.

 3. Pokud se vám nedaří proces ověření úspěšně dokončit, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy ve Velké Británii

Ve Velké Británii se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující do parlamentu Velké Británie,
 • otázku, o které se bude hlasovat v referendu, skupinu realizující kampaň v rámci referenda, nebo výzvu k hlasování související s národním referendem nebo regionálním referendem o samostatnosti.

Mezi volební reklamy nepatří reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou například trička. Dále se mezi ně neřadí ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně referend, politických stran, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy ve Velké Británii.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy ve Velké Británii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou ve Velké Británii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Přečtěte si, jak požádat o ověření

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy týkající se voleb ve Velké Británii se smí zobrazovat pouze ve Velké Británii. Zkontrolujte, zda se vaše reklamy k volbám ve Velké Británii skutečně zobrazují pouze ve Velké Británii a zda jste byli pro tento účel ověřeni. Další informace o procesu ověřování
 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.
 3. Pokud se vám proces ověření nedaří dokončit, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy v Indii

 

V Indii jsou za volební reklamy považovány takové, které se týkají politické strany, politického kandidáta nebo současného člena sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha. Dále pak veškeré reklamy, které zobrazuje politická strana, politický kandidát nebo současný člen sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha.

Za volební reklamy se nepovažují reklamy nepolitických subjektů na politické zboží, jako jsou například trička. Dále mezi ně nepatří ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně politických stran, kandidátů, volebních kampaní do sněmoven Lok Sabha či Vidhan Sabha nebo současných členů sněmoven Lok Sabha či Vidhan Sabha.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy v Indii.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy v Indii
Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v Indii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Neověření inzerenti musí proces ověření nejprve zahájit a teprve poté mohou v Indii volební reklamy zobrazovat. 
Požadavek na předběžnou inzertní certifikaci pro volební reklamy v Indii

Povoleno s omezenímiInzerenti, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy v Indii, musí pro každou reklamu předložit platný předběžný certifikát vystavený Indickou volební komisí (ECI) nebo subjektem, který je ECI pověřen.

Poznámka: Než předloží tento předběžný certifikát pro jednotlivé reklamy, musí inzerent absolvovat ověření společností Google.
 

Pokud vás již společnost Google ověřila, odešlete předběžné certifikáty pro volební reklamy zde

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy související s volbami v Indii se smí zobrazovat pouze v Indii. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v Indii skutečně zobrazují pouze v Indii. Dále zkontrolujte, zda jste byli ověřeni Googlem a zda jste pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat, předložili předběžný certifikát. Prostudujte si další informace o procesu ověřování.

 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.

 3. Pokud se vám proces ověření nedaří dokončit nebo nemáte předběžný certifikát, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy ve Spojených státech

V USA se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • současného držitele voleného postu nebo kandidáta do federální volené funkce, mezi které patří například prezident nebo viceprezident USA, poslanci Sněmovny reprezentantů USA nebo senátoři,
 • současného držitele voleného postu nebo kandidáta do volené funkce na úrovni jednotlivých států, například guvernéra, státního tajemníka nebo člena státního zákonodárného sboru,
 • federální nebo státní politickou stranu,
 • iniciativu, návrh či otázku, o nichž se bude v daném státě rozhodovat prostřednictvím hlasování v referendu.

Za volební reklamy nejsou považovány reklamy na produkty a služby, včetně propagačních materiálů a zboží souvisejícího s politikou (jako jsou např. trička), ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství týkající se kampaní a kandidátů spojených s federálními volbami či současných držitelů volených postů na federální úrovni.

Inzerenti, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy související s federálními volbami ve Spojených státech, musí splnit níže uvedené požadavky.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy ve Spojených státech

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou ve Spojených státech zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Přečtěte si, jak o ověření požádat.

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy související s volbami v USA se mohou zobrazovat pouze ve Spojených státech. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v USA zobrazují jen v USA a zda máte ověření opravňující k jejich zobrazování. Prostudujte si další informace o procesu ověřování
 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Reklamu i její cílovou stránku tím znovu odešlete ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.
 3. Pokud se vám proces ověření nedaří dokončit, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy související s volbami v jednotlivých státech Spojených států

Kromě výše uvedených požadavků existují v některých státech USA další omezení týkající se volebních reklam souvisejících s volbami na úrovni států a na místní úrovni. Podrobnosti uvádíme níže.

Omezení ve státě Kalifornie

Následující informace jsou vyžadovány od kalifornských organizací, které podléhají § 84504.6 kalifornského vládního zákoníku (2018). Ten stanoví, že před zakoupením reklam na online platformě, které se týkají kalifornských kandidátů do volených úřadů nebo referend v Kalifornii, musí organizace tuto skutečnost online platformě výslovně oznámit.

Povoleno s omezenímiKalifornské organizace, které si chtějí reklamy na online platformě zakoupit, jsou povinny (1) tuto skutečnost společnosti Google výslovně oznámit a poskytnout o samotné organizaci další informace pro účely zprávy o transparentnosti a povinného zveřejňování některých informací v reklamách a dále (2) ověřit svůj účet.

Chcete-li tyto skutečnosti výslovně oznámit, vyplňte prosím tento formulář. Pokud při inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.

Po dokončení procesu budou všechny reklamy ve vašem účtu splňovat požadavky na zveřejňování informací podle výše uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že se budou povinně zveřejňované informace objevovat pod ikonou „Proč tato reklama?“, nemůžete zobrazování této ikony v reklamách zakázat. Další informace o tomto procesu a doporučeních ke správě účtu najdete v tomto průvodci doporučenými postupy.

Omezení platná ve státě Maryland
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New Jersey
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New York

Ve státě New York musí nezávislé výdajové výbory před nákupem politických reklam splnit tyto požadavky:  

Povoleno s omezeními Nezávislé výdajové výbory, které chtějí nakoupit reklamy související s referendy a kandidáty ve státních a místních volbách ve státě New York, jsou povinny informovat Google, že jsou nezávislými výdajovými výbory, a dále poskytnout kopii svých registračních dokumentů podaných u Volební komise státu New York (New York State Board of Elections). 
 
Ke splnění výše uvedených požadavků je třeba vyplnit tento formulář.
Pokud pro inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.
Omezení platná ve státě Nevada
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě Washington
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná v Seattlu

Není povoleno:

Reklamy, které v souvislosti s jakoukoli volební kampaní přímo nebo nepřímo žádají o hlasy nebo o finanční či jinou podporu, popř. obsahují sdělení týkající se jakékoli politické záležitosti místního významu, včetně legislativy nebo postoje voleného zástupce k legislativě.

Politické reklamy v Singapuru

V Singapuru jsou na platformách Google zakázány tyto praktiky:

Reklamy, které ovlivňují nebo se snaží ovlivnit:
 • výsledek prezidentských voleb, všeobecných parlamentních voleb, doplňovacích voleb kteréhokoli člena parlamentu nebo výsledek referenda,
 • veřejné mínění v záležitosti, která je v Singapuru předmětem veřejného zájmu nebo veřejné kontroverze (jako hlavní příklad lze uvést záležitosti týkající se rasy nebo náboženství),
 • legislativní proces či výsledek legislativního procesu v Singapuru, nebo takové, které usilují o změnu singapurského právního systému, ať už v celé zemi nebo v její části.
Reklamy propagující zájmy politické strany či hnutí, které v Singapuru sdružuje osoby se společným politickým cílem.

Požadavky na zveřejnění u volební inzerce 

Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy v EU, Indii a ve Spojených státech zveřejňovaly, kdo reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam Google automaticky vygeneruje informaci o zadavateli reklamy na základě údajů získaných během ověření. 

Povoleno s omezeními U níže uvedených formátů reklam a funkcí dostupných na Googlu odpovídá inzerent za to, že přímo v reklamě zveřejní předepsaný text o zaplacení doplněný názvem organizace nebo jménem osoby, která za reklamu zaplatila. Tyto informace musí být v reklamě vždy vidět.

Zveřejnění této informace nenahrazuje další informační povinnosti, které vám ve vztahu k reklamám může ukládat zákon.

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou

 

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?