Politický obsah

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Podporujeme zodpovědnou politickou inzerci a očekáváme, že všechny politické reklamy a cílové stránky budou v souladu s místními zákonnými podmínkami, včetně právních předpisů ohledně kampaní a voleb, a že budou respektovat období povinného omezení reklamních aktivit před volbami ve všech geografických oblastech, na které reklama cílí. 

Společnost Google uplatňuje různé požadavky na politickou a volební inzerci v závislosti na dané oblasti.

V některých oblastech mohou volební reklamy zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.V těchto oblastech se na volební reklamy vztahují požadavky na zveřejňované informace a omezení cílení. Další informace naleznete níže.Účty Google Ad Grants zde nemohou zobrazovat volební reklamy ani žádat o ověření volebních reklam.Aktuální informace o ověření a omezeních najdete v části věnované vaší oblasti. 

V ostatních oblastech platí pro politické reklamy určitá omezení.Níže uvádíme seznam těchto oblastí a informace o tom, co je zakázáno.Další zákazy nebo požadavky mohou být uvedené v zásadách týkajících se místních právních podmínek.

Pokud oblast, na kterou reklama cílí, není uvedena v tomto seznamu ani v místních právních podmínkách pro danou oblast, mohou se politické reklamy zobrazovat, jestliže splňují všechny ostatní zásady Google Ads a místní zákony a předpisy.

Nedodržení našich zásad týkajících se politického obsahu může mít za následek zveřejnění informací o vašem účtu a politických reklamách, případně předání těchto informací příslušným orgánům státní správy.

Volební reklamy

V těchto oblastech mohou volební reklamy zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Níže uvedený text obsahuje definici volebních reklam v jednotlivých zemích a oblastech a uvádí požadavky, které musí inzerenti splňovat.

Přečtěte si, jak požádat o ověření.
Volební reklamy v Austrálii

Mezi volební reklamy se v Austrálii řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu, popř. osobu kandidující do senátu nebo do sněmovny reprezentantů.

Volební reklamy nezahrnují reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se politických stran, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky pro inzerenty, kteří chtějí v Austrálii volební reklamy zobrazovat.

Požadavky na ověření inzerentů pro potřeby volební inzerce v Austrálii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v Austrálii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Přečtěte si, jak o ověření požádat.

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy týkající se voleb v Austrálii se smí zobrazovat pouze v Austrálii. Zkontrolujte, zda se vaše australské volební reklamy skutečně zobrazují pouze v této zemi a zda jste pro potřeby volební inzerce ověřeni. Další informace o procesu ověřování.
 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.
 3. Pokud se vám ověření nezdařilo, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.
Volební reklamy v Brazílii

Mezi volební reklamy se v Brazílii řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu či kandidáta na prezidenta, viceprezidenta, do federálního senátu nebo poslanecké sněmovny.

Mezi volební reklamy se neřadí reklamy na zboží či služby, včetně reklamních předmětů souvisejících s politikou (například trička), ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství o politických stranách, kandidátech nebo současných držitelích volených postů.

Níže uvádíme požadavky kladené na inzerenty, kteří chtějí v Brazílii volební reklamy zobrazovat.

Požadavky na ověření inzerentů pro potřeby volební inzerce v Brazílii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v Brazílii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Přečtěte si, jak požádat o ověření.

Poradce při potížích
 1. Brazilské volební reklamy se mohou zobrazovat jen v Brazílii. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v Brazílii zobrazují jen v Brazílii a zda máte ověření opravňující k jejich zobrazování. Další informace o procesu ověřování
 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.
 3. Pokud se vám ověření nezdařilo, odstraňte všechen obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.
Volební reklamy v Evropské unii

V EU se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující do Evropského parlamentu,
 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující na post ve voleném národním orgánu členského státu EU. Příkladem jsou členové národních parlamentů a přímo volení prezidenti.
 • otázku, o které se bude hlasovat v referendu, skupinu realizující kampaň v rámci referenda, nebo výzvu k hlasování související s národním referendem nebo státním či provinčním referendem o samostatnosti.

Mezi volební reklamy nepatří reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou například trička. Dále se mezi ně neřadí ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně referend, politických stran, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy v EU.


Požadavek na ověření inzerenta pro volební reklamy v Evropské unii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v EU zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Přečtěte si, jak požádat o ověření.

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy týkající se voleb v EU se smí zobrazovat pouze v EU. Zkontrolujte, zda se vaše reklamy k volbám v EU zobrazují skutečně pouze v Evropské unii a zda jste byli pro tento účel ověřeni. Další informace o procesu ověřování 

 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

 3. Pokud se vám ověření nezdařilo, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy v Indii

V Indii jsou za volební reklamy považovány takové, které se týkají politické strany, politického kandidáta nebo současného člena sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha. Dále pak veškeré reklamy, které zobrazuje politická strana, politický kandidát nebo současný člen sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha.

Za volební reklamy se nepovažují reklamy nepolitických subjektů na politické zboží, jako jsou například trička. Dále mezi ně nepatří ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně politických stran, kandidátů, volebních kampaní do sněmoven Lok Sabha či Vidhan Sabha nebo současných členů sněmoven Lok Sabha či Vidhan Sabha.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy v Indii.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy v Indii
Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v Indii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Neověření inzerenti nemohou v Indii volební reklamy zobrazovat dříve, než bude zahájen proces ověření. 
Požadavek na předběžnou inzertní certifikaci pro volební reklamy v Indii

Povoleno s omezenímiInzerenti, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy v Indii, musí pro každou reklamu předložit platný předběžný certifikát vystavený Indickou volební komisí (ECI) nebo subjektem, který je ECI pověřen.

Poznámka: Než předloží tento předběžný certifikát pro jednotlivé reklamy, musí inzerent absolvovat ověření společností Google.
 

Pokud vás již společnost Google ověřila, odešlete předběžné certifikáty pro volební reklamy zde

Pokud pro inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.
Poradce při potížích
 1. Volební reklamy související s volbami v Indii se smí zobrazovat pouze v Indii. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v Indii zobrazují skutečně pouze v Indii. Dále zkontrolujte, zda jste byli ověřeni Googlem a zda jste pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat, předložili předběžný certifikát. Další informace o procesu ověřování.

 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

 3. Pokud se vám proces ověření nedaří dokončit nebo nemáte předběžný certifikát, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy v Izraeli

V Izraeli se mezi volební reklamy řadí ty, ve kterých figurují následující subjekty nebo které jsou těmito subjekty zveřejňovány:

 • politická strana, současný držitel voleného postu či kandidát do Knesetu; nebo
 • seznam kandidátů jedné nebo několika politických stran ucházejících se o křesla v Knesetu.

Mezi volební reklamy se neřadí reklamy na služby či produkty, jako jsou reklamní předměty související s politikou (například trička), ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství o politických stranách, kandidátech, seznamech kandidátů více politických stran nebo současných držitelích volených postů. 

Všichni inzerenti, kteří chtějí v Izraeli volební reklamy provozovat, musí splnit níže uvedené požadavky. 

Požadavky na ověření inzerentů pro potřeby volební inzerce v Izraeli

Povoleno s omezeními  Volební reklamy mohou v Izraeli provozovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Povoleno s omezeními  Při ověřování je inzerent povinen uvést, zda je kandidátem, současným držitelem voleného postu, politickou stranou nebo seznamem kandidátů jedné nebo více politických stran ucházejících se o křesla v Knessetu. Všechny reklamy takových inzerentů zobrazované z ověřeného účtu budou považovány za volební reklamy.

Přečtěte si, jak požádat o ověření.

Povoleno s omezeními  Inzerenti povinni v reklamách uvádět prohlášení o odpovědnosti formulovaná v souladu s požadavky izraelské legislativy.

Poradce při potížích
 1. Reklamy týkající se voleb v Izraeli se mohou zobrazovat pouze v Izraeli. Zkontrolujte, zda se vaše reklamy k volbám v Izraeli skutečně pouze v této zemi zobrazují a zda jste byli pro tento účel ověřeni. Další informace o procesu ověřování.
 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.
 3. Pokud se vám nedaří projít ověřením, odstraňte veškerý obsah porušující zásady pro volební reklamy v Izraeli. 
Volební reklamy na Novém Zélandu

Na Novém Zélandu se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo kandidáta do novozélandského parlamentu; nebo
 • možnost, o které se bude hlasovat v referendu, osobu, která možnost pro referendum navrhuje, popř. výzvu k hlasování pro určitou možnost, když je národní referendum oficiálně vyhlášeno zákonem nebo opatřením označovaným jako Order in Council. 

Mezi volební reklamy se neřadí reklamy na zboží či služby, včetně reklamních předmětů souvisejících s politikou (například trička), ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství o politických stranách, kandidátech nebo současných držitelích volených postů. 

Volební reklamy na Novém Zélandu mohou zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Přečtěte si, jak požádat o ověření
 
Požadavky na ověření inzerentů pro potřeby volební inzerce na Novém Zélandu

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou na Novém Zélandu zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Přečtěte si, jak požádat o ověření.
 

Povoleno s omezeními Inzerenti jsou povinni řídit se zákony Nového Zélandu a příslušnými pokyny volební komise ohledně odmítnutí odpovědnosti; v zákonem předepsaných případech pak musí být v reklamě také jasně uvedeno jméno a adresa jejího zadavatele. Pokud to zákon vyžaduje, jsou inzerenti dále povinni před nákupem reklam získat od politické strany nebo kandidáta oprávnění.

Povoleno s omezeními Inzerenti jsou povinni dodržovat novozélandský zákon o období, kdy je politická reklama zakázaná.

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy týkající se voleb na Novém Zélandu se mohou zobrazovat pouze na Novém Zélandu. Zkontrolujte, zda se vaše reklamy k volbám na Novém Zélandu zobrazují skutečně pouze v této zemi a zda jste k tomu byli ověřeni.Další informace o procesu ověřování.
 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam prověříme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.
 3. Nepokoušejte se prosím spouštět reklamy v maorštině. Služba Google Ads ani DV360 tento jazyk momentálně nepodporují a reklamy v maorštině bohužel není možné zobrazovat. Na Novém Zélandu jsou však povoleny volební reklamy v podporovaném jazyce, které obsahují běžně používané maorské slovo nebo slovní spojení. Další informace o jazycích podporovaných ve službě Google ads najdete zde a ve službě DV360 zde.
 4. Pokud se vám nedaří projít ověřením, odstraňte veškerý obsah porušující zásady pro volební reklamy na Novém Zélandu.
Volební reklamy na Tchaj-wanu

Mezi volební reklamy se na Tchaj-wanu řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující na volený post prezidenta, viceprezidenta, člena legislativního shromáždění nebo post starosty obce na následujících šesti místech: Tchaj-pej, Nová Tchaj-pej, Tchao-jüan, Tchaj-čung, Tchaj-nan a Kao-siung;

Mezi volební reklamy se neřadí reklamy na služby či produkty nevyjímaje reklamní předměty související s politikou (například trička), ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství o politických stranách, kandidátech nebo současných držitelích volených postů.

Všichni inzerenti, kteří chtějí na Tchaj-wanu zobrazovat volební reklamy, musí splnit níže uvedené požadavky. 

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy na Tchaj-wanu

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou na Tchaj-wanu zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Přečtěte si, jak požádat o ověření.

Povoleno s omezeními Inzerenti se musí řídit tchaj-wanským zákonem ohledně vyloučení a omezení reklamních aktivit.

Poradce při potížích
 1. Tchajwanské volební reklamy se mohou zobrazovat pouze na Tchaj-wanu. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy na Tchaj-wanu zobrazují skutečně pouze na Tchaj-wanu a zda jste byli pro jejich zobrazování ověřeni. Další informace o procesu ověřování.
 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.
 3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam na Tchaj-wanu.
Volební reklamy ve Velké Británii

Ve Velké Británii se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • politickou stranu, současného držitele voleného postu nebo osobu kandidující do parlamentu Velké Británie,
 • otázku, o které se bude hlasovat v referendu, skupinu realizující kampaň v rámci referenda, nebo výzvu k hlasování související s národním referendem nebo regionálním referendem o samostatnosti.

Mezi volební reklamy nepatří reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou například trička. Dále se mezi ně neřadí ani reklamy zpravodajských organizací propagující jejich zpravodajství ohledně referend, politických stran, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti zobrazující volební reklamy ve Velké Británii.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy ve Velké Británii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou ve Velké Británii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Přečtěte si, jak požádat o ověření

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy týkající se voleb ve Velké Británii se smí zobrazovat pouze ve Velké Británii. Zkontrolujte, zda se vaše reklamy k volbám ve Velké Británii zobrazují skutečně pouze ve Velké Británii a zda jste byli pro tento účel ověřeni. Další informace o procesu ověřování
 2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Po úpravě se reklama i její cílová stránka znovu automaticky odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.
 3. Pokud se vám ověření nezdařilo, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.
Volební reklamy ve Spojených státech

V USA se mezi volební reklamy řadí ty, které prezentují:

 • současného držitele voleného postu nebo kandidáta do federální volené funkce, mezi které patří například prezident nebo viceprezident USA, poslanci Sněmovny reprezentantů USA nebo senátoři,
 • současného držitele voleného postu nebo kandidáta do volené funkce na úrovni jednotlivých států, například guvernéra, státního tajemníka nebo člena státního zákonodárného sboru,
 • federální nebo státní politickou stranu,
 • iniciativu, návrh či otázku, o nichž se bude v daném státě rozhodovat prostřednictvím hlasování v referendu.

Volební reklamy nezahrnují reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se volebních kampaní na federální úrovni nebo na úrovni jednotlivých států, politických stran, kandidátů nebo současných držitelů volených postů, případně iniciativ, návrhů či otázek, o nichž se bude v daném státě rozhodovat prostřednictvím hlasování v referendu.

Inzerenti, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy související s federálními volbami nebo s volbami v jednotlivých státech USA, musí splnit níže uvedené požadavky.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy ve Spojených státech

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou ve Spojených státech zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

Přečtěte si, jak požádat o ověření.

Poradce při potížích
 1. Volební reklamy související s volbami v USA se mohou zobrazovat pouze ve Spojených státech. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v USA zobrazují jen v USA a zda máte ověření opravňující k jejich zobrazování. Prostudujte si další informace o procesu ověřování
 2. Reklamu upravte nebo se na nás obraťte, abychom ji znovu zkontrolovali. Reklamu i její cílovou stránku tím znovu odešlete ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.
 3. Pokud se vám ověření nezdařilo, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.
Reklamy související s volbami na úrovni států a na místní úrovni v USA

Kromě výše uvedených požadavků existují v některých státech USA další omezení týkající se volebních reklam souvisejících s volbami na úrovni států a na místní úrovni. Podrobnosti uvádíme níže.

Omezení ve státě Kalifornie

Následující informace jsou vyžadovány od kalifornských organizací, které podléhají § 84504.6 kalifornského vládního zákoníku (2018). Ten stanoví, že před zakoupením reklam na online platformě, které se týkají kalifornských kandidátů do volených úřadů nebo referend v Kalifornii, musí organizace tuto skutečnost online platformě výslovně oznámit.

Povoleno s omezenímiKalifornské organizace, které si chtějí reklamy na online platformě zakoupit, jsou povinny (1) tuto skutečnost společnosti Google výslovně oznámit a poskytnout o samotné organizaci další informace pro účely zprávy o transparentnosti a povinného zveřejňování některých informací v reklamách a dále (2) ověřit svůj účet.

Chcete-li tyto skutečnosti výslovně oznámit, vyplňte prosím tento formulář. Pokud při inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.

Po dokončení procesu budou všechny reklamy ve vašem účtu splňovat požadavky na zveřejňování informací podle výše uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že se budou povinně zveřejňované informace objevovat pod ikonou „Proč tato reklama?“, nemůžete zobrazování této ikony v reklamách zakázat. Další informace o tomto procesu a doporučeních ke správě účtu najdete v tomto průvodci doporučenými postupy.

Omezení platná ve státě Maryland
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New Jersey
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů v místních volbách
Od příslušných inzerentů v New Jersey uvedených níže je před nákupem reklam vyžadováno následující:

Povoleno s omezenímiJak stanoví statut N.J. § 19:44A-22.3(d), následující inzerenti musí před nákupem reklam odeslat kopii prohlášení o registraci, které je nutné podat ke komisi Election Law Enforcement Commission:

Kandidátský výbor, společný kandidátský výbor, politický výbor, pokračující politický výbor, nezávislý výdajový výbor, výbor politické strany, legislativní vedoucí výbor, jakákoli skupina kromě těchto výborů nebo jakákoli osoba vynakládající, zajišťující nebo schvalující výdaje pro účely financování komunikace popsané ve statutu N.J. § 19:44A-22.3(a) a (b).

Tento krok je nutné dokončit před zobrazováním jakýchkoli reklam.

Ke splnění výše uvedených požadavků je třeba vyplnit tento formulář.

Omezení platná ve státě New York

Ve státě New York musí nezávislé výdajové výbory před nákupem politických reklam splnit tyto požadavky:  

Povoleno s omezeními Nezávislé výdajové výbory, které chtějí nakoupit reklamy související s referendy a kandidáty ve státních a místních volbách ve státě New York, jsou povinny informovat Google, že jsou nezávislými výdajovými výbory, a dále poskytnout kopii svých registračních dokumentů podaných u Volební komise státu New York (New York State Board of Elections). 
 
Ke splnění výše uvedených požadavků je třeba vyplnit tento formulář.
Pokud pro inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.
Omezení platná ve státě Nevada
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů v místních volbách
Omezení pro stát Virginia

Následující informace jsou vyžadovány od zadavatelů politické reklamy ve Virginii, kteří jsou podle § 24.2–960 komentovaného zákoníku státu Virginia povinni se identifikovat online platformě jako zadavatelé politické reklamy a prokázat online platformě, že jsou na základě státních a místních právních předpisů oprávněni nakupovat politické reklamy online:

Povoleno s omezenímiZadavatelé politické reklamy online ve státě Virginia, kteří chtějí zakoupit „politickou reklamu online“, jsou povinni:  (1) poskytnout společnosti Google identifikační údaje, které potvrzují, že jsou zadavateli politické reklamy; (2) prokázat společnosti Google, že jsou na základě státních a místních právních předpisů oprávněni nakupovat politické reklamy online, a (3) ověřit svůj účet.

Chcete-li dokončit proces vlastní identifikace a certifikace, odešlete tento formulář.

Omezení platná ve státě Washington
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Chcete-li nahlásit reklamu, která porušuje tyto zásady, nebo o ní získat další informace, vyplňte formulář žádosti o informace týkající se volebních reklam ve státě Washington.
Omezení platná v Seattlu

Není povoleno:

Reklamy, které v souvislosti s jakoukoli volební kampaní přímo nebo nepřímo žádají o hlasy nebo o finanční či jinou podporu, popř. obsahují sdělení týkající se politické záležitosti místního významu, včetně legislativy nebo postoje voleného zástupce k legislativě.

Omezené cílení u volebních reklam

K cílení volebních reklam v oblastech, kde je povinné ověření volebních reklam, je možné použít pouze tato kritéria:

Green checkmark, allowed Zeměpisná oblast (s výjimkou určitého okruhu kolem oblasti)

Green checkmark, allowed Věk a pohlaví

Green checkmark, allowed Možnosti kontextového cílení, například umístění reklam, témata, klíčová slova u webů, aplikací, stránek a videí

Všechny ostatní typy cílení jsou u volebních reklam zakázány.

Požadavky na zveřejnění informací u volební inzerce

V oblastech, kde je povinné ověření volebních reklam, musí všechny volební reklamy obsahovat informaci o tom, kdo za reklamu zaplatil. U většiny reklamních formátů zveřejní Google oznámení o tom, kdo za reklamu zaplatil, automaticky pomocí údajů poskytnutých během procesu ověření. Zveřejnění této informace nenahrazuje další informační povinnosti, které vám ve vztahu k reklamám může ukládat zákon.

Povoleno s omezeními U níže uvedených formátů reklam a funkcí dostupných na Googlu odpovídá inzerent za to, že přímo v reklamě zveřejní předepsaný text o zaplacení doplněný názvem organizace nebo jménem osoby, která za reklamu zaplatila. Tyto informace musí být v reklamě vždy vidět.

Zveřejnění této informace nenahrazuje další informační povinnosti, které vám ve vztahu k reklamám může ukládat zákon.

Regionální omezení

V těchto oblastech se na politické reklamy vztahují omezení. Níže najdete seznam těchto oblastí a co je v nich konkrétně zakázáno.Další zákazy nebo požadavky mohou být uvedené v zásadách týkajících se místních právních podmínek.

Kanada
Volební reklamy v Kanadě

Během předvolebního období stanoveného kanadským volebním zákonem nejsou v Kanadě na platformách Google povoleny:

Nepovoleno reklamy, ve kterých figuruje některá z federálních politických stran, její lídr nebo současný člen či kandidát (včetně uchazečů o kandidaturu) na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství o volbách. Kromě toho nezahrnují reklamy propagující pokyny ohledně ochrany veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID‑19 nebo informace o volebních procesech šířené ministerstvy, odbory nebo agenturami oficiální federální vlády (např. reklamy organizace Elections Canada, které vybízejí k občanské angažovanosti).

Reklamy upozorňující na problémy v Kanadě

Během předvolebního období stanoveného kanadským volebním zákonem nejsou v Kanadě na platformách Google povoleny:

Nepovoleno reklamy, které se týkají nějakého problému spojeného s některou z federálních politických stran, současným členem nebo kandidátem na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství o volbách. Kromě toho nezahrnují reklamy propagující pokyny ohledně ochrany veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID‑19 nebo informace o volebních procesech šířené ministerstvy, odbory nebo agenturami oficiální federální vlády (např. reklamy organizace Elections Canada, které vybízejí k občanské angažovanosti).

Volební reklamy v Ontariu

Během (a) 12 měsíců před vypsáním plánovaných všeobecných voleb a (b) během volebního období definovaného v ontarijském zákoně o financování voleb (Ontario Election Finances Act) jsou na platformách Google v Ontariu zakázány následující typy reklam:

Nepovoleno reklamy, ve kterých figuruje některá z ontarijských politických stran, její lídr nebo současný člen či kandidát na člena legislativy provincie Ontario.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství o volbách. Netýkají se ani reklam publikovaných ministerstvy, odbory či agenturami oficiální ontarijské vlády (např. reklam organizace Elections Ontario, které vybízejí k občanské angažovanosti).

Zveřejňování reklam v Ontariu

Během (a) 12 měsíců před vypsáním plánovaných všeobecných voleb a (b) během volebního období definovaného v ontarijském zákoně o financování voleb (Ontario Election Finances Act) jsou na platformách Google v Ontariu zakázány následující typy reklam:

Nepovoleno reklamy, které se týkají nějakého problému spojeného s některou z ontarijských politických stran, jejím lídrem nebo současným členem či kandidátem na člena legislativy provincie Ontario.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství o volbách. Netýkají se ani reklam publikovaných ministerstvy, odbory či agenturami oficiální ontarijské vlády (např. reklam organizace Elections Ontario, které vybízejí k občanské angažovanosti).

Francie

Ve Francii bude na platformách Google zakázán následující obsah během období tří měsíců před prvním dnem měsíce, ve kterém se budou pořádat všeobecné volby, až do skončení voleb:

Reklamy s informačním obsahem, který se týká diskuze ve veřejném zájmu.

Toto omezení se netýká reklam od oficiálních státních komunikačních orgánů (například úřadu Service d’information du Gouvernement) s informacemi o volbách nebo pokyny ohledně ochrany veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Singapur

V Singapuru jsou na platformách Google zakázány tyto praktiky:

Reklamy, které ovlivňují nebo se snaží ovlivnit:
 • výsledek prezidentských voleb, všeobecných parlamentních voleb, doplňovacích voleb člena parlamentu nebo referenda,
 • veřejné mínění v záležitosti, která je v Singapuru předmětem veřejného zájmu nebo veřejné kontroverze (jako typický příklad lze uvést záležitosti týkající se rasy nebo náboženství),
 • legislativní proces či výsledek legislativního procesu v Singapuru, nebo takové, které usilují o změnu singapurského právního systému, ať už v celé zemi, nebo v její části.
Reklamy propagující zájmy politické strany či hnutí, které v Singapuru sdružuje osoby se společným politickým cílem.
 

Poznámka: Tyto zásady nezakazují veřejná oznámení vládních ministerstev, autonomních vládních agentur ani státních orgánů, jejichž účelem je zveřejnění nebo šíření informací o vnitrostátní politice, projektech nebo institucích. Zásady nezakazují ani informace související s oznámeními vnitrostátní politiky na událostech, jako je například poselství u příležitosti dne národa či vyhlášení rozpočtu.

Pokud tato veřejná oznámení šíříte z pověření vládních ministerstev, autonomních vládních agentur nebo státních orgánů, požádejte zde o ověření.

Jižní Korea

V Jižní Koreji jsou na platformách Google zakázány:

Reklamy, ve kterých se vyskytují političtí kandidáti nebo strany usilující o volené pozice v této zemi.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false