Hälso- och sjukvård och läkemedel

Google Ads-policyn för icke godkända hälso- och sjukvårdsprodukter och läkemedel ändrades i slutet av januari 2011. Policyn förhindrar marknadsföring av registrerade hälso- och sjukvårdsprodukter som inte godkänts av myndigheterna. Ändringen påverkar alla länder. Vi har tagit beslutet för att skydda användarna från hälso- och sjukvårdsprodukter som inte godkänts av deras respektive lokala myndigheter. Policybeskrivningen har uppdaterats och innehåller nu ändringen.
(Upplagt den 28 februari 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?