โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย AdSense

Google ได้ประกาศการปรับปรุงนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdSense ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (มกราคม 2023)

ในเดือนมกราคม 2023 Google จะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google โดยการนํานโยบายมัลแวร์และซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่ไปไว้ภายใต้นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google: ข้อกําหนดและมาตรฐานอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราที่จะปรับนโยบายให้เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Google ยังได้ปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google 2 ประการดังต่อไปนี้

(ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2022)

การปรับปรุงข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับเฟรมการดูเนื้อหาเว็บสําหรับแอป (พฤษภาคม 2022)

ในเดือนพฤษภาคม 2022 เราได้ปรับปรุงข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับเฟรมการดูเนื้อหาเว็บสําหรับแอป (นโยบาย AdSense นโยบาย Ad Manager) นักพัฒนาแอปที่ต้องการสร้างรายได้โดยการเผยแพร่โฆษณา Display ใน AdSense และ Ad Manager จะใช้ตัวเลือกใดก็ได้ที่มีอยู่หรือใช้ตัวเลือก WebView API สําหรับโฆษณาใหม่ก็ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาแอป Android และ iOS

(ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2022)

ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับยูเครน (มีนาคม 2022)

สืบเนื่องจากสงครามในยูเครน เราจะหยุดการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ เพิกเฉย หรือให้การยอมรับสงครามนี้ไว้ชั่วคราว 

(ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2022)

ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสร้างรายได้ของสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหพันธรัฐรัสเซีย (กุมภาพันธ์ 2022)

เนื่องด้วยสถานการณ์สงครามในยูเครน เราจึงหยุดให้บริการการสร้างรายได้จาก Google แก่สื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหพันธรัฐรัสเซียไว้ชั่วคราว 

เราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

มีผลบังคับใช้ทันที 

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2022)

การปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (กุมภาพันธ์ 2022)

เราได้อัปเดตรายชื่อประเทศในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรในนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ให้รวมการเพิ่มสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อสาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์ (DNR) และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ (LNR) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา การเพิ่มนี้มีผลทันที 

หน้าข้อจำกัดในแต่ละประเทศของ AdMob, AdSense และ Ad Manager ได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย 

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2022)

การปรับปรุงนโยบายเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดโดยใช้คำกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นอันตราย (ตุลาคม 2021)

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด เพื่ออัปเดตคำกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นอันตรายให้มีนโยบายใหม่ที่ห้ามใช้เนื้อหาโปรโมตคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งขัดแย้งกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือ เราจะเริ่มบังคับใช้นโยบายฉบับปรับปรุงนี้หลังจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021

(ประกาศเดือนตุลาคม 2021)

การปรับนโยบายให้ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน (กันยายน 2021)

เราได้มุ่งมั่นมาโดยตลอดที่จะปรับนโยบายสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพฤติกรรมในเดือนกันยายน 2021 เราจึงได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือแห่งใหม่เกี่ยวกับนโยบายของผู้เผยแพร่โฆษณา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าถึงข้อมูลนโยบายของผู้เผยแพร่โฆษณาได้ง่ายขึ้น และเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะส่งผลต่อตัวคุณตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้

คุณจะยังสามารถดูนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ AdMob, AdSense และ Ad Manager และในอนาคต เราจะย้ายและรวบรวมนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดต่างๆ ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือแห่งใหม่เกี่ยวกับนโยบายของผู้เผยแพร่โฆษณา

นอกจากจะมีนโยบายและข้อจำกัดต่างๆ แล้ว ศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับนโยบายของผู้เผยแพร่โฆษณายังมีอภิธานศัพท์เพื่อให้นิยามของคำที่พบมากซึ่งใช้ในข้อความของนโยบาย และหน้าพิเศษสำหรับแต่ละนโยบายและข้อจำกัด ซึ่งมีเอกสารอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ข้อความของนโยบายนั้นกระจ่างชัดมากขึ้น

(ประกาศในเดือนกันยายน 2021)

การปรับปรุงข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) (เดือนตุลาคม 2021)

ในเดือนตุลาคม 2021 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) ตามที่ Google ได้นำ SCC ที่ปรับปรุงแล้วของคณะกรรมาธิการยุโรปมาใช้

(ประกาศในเดือนกันยายน 2021)

การปรับปรุงนโยบายด้านพฤติกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน (สิงหาคม 2021)

ในเดือนกันยายน 2021 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาให้รวมนโยบายด้านพฤติกรรมฉบับปัจจุบันที่สอดคล้องกัน (หมายถึงนโยบาย/ข้อจำกัดที่กำหนดวิธีการใช้งานโฆษณา) โดยเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงนโยบายสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาให้มีประสิทธิภาพและชัดเจน นโยบายฉบับที่สอดคล้องกันเหล่านี้รวมนโยบายฉบับที่เราบังคับใช้กับ AdSense, AdMob และ Ad Manager ไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการรบกวนโฆษณา มูลค่าของพื้นที่โฆษณา และมาตรฐานอุตสาหกรรม (ชุดมาตรฐานปัจจุบันที่เรากำหนดให้ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปฏิบัติตาม)

ในเดือนกันยายนปี 2019 เราได้เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาของผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ซึ่งการปรับปรุงนโยบายนี้ถือเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของเรา

ในการปรับปรุงครั้งนี้เราจะเปิดตัวนโยบายใหม่เพิ่มเติม 2 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่าของกลุ่มความร่วมมือเพื่อโฆษณาที่ดีกว่า และนโยบายเกี่ยวกับประกาศที่คลุมเครือ

นอกจากนี้เราจะเปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือด้านนโยบายในเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ด้วย เนื่องจากเราต้องการช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าถึงนโยบายและทำความเข้าใจผลกระทบที่นโยบายมีต่อตนเองได้ง่ายไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม

โปรดทราบว่านโยบายและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2021)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับการทารุณสัตว์ (สิงหาคม 2021)

ในเดือนสิงหาคม 2021 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เพื่อชี้แจงว่าเราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์ การปรับปรุงนี้จะรวมนโยบายเกี่ยวกับการทารุณสัตว์และสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เข้าไว้ด้วยกันภายใต้หัวข้อใหม่ของการทารุณสัตว์

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2021)

การปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด (พฤษภาคม 2021)

ในเดือนพฤษภาคม 2021 นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ว่าด้วยเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดจะได้รับการปรับปรุงเพื่อจัดระเบียบหัวข้อที่อยู่ภายในนโยบายให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ นโยบาย 2 ข้อที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ภายใต้เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสียจะย้ายไปอยู่ในส่วนเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด นโยบาย 2 ข้อนี้ซึ่งห้าม (1) เนื้อหาที่ส่งเสริมการกล่าวอ้างด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย และ (2) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่สําคัญในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้ จะย้ายจากส่วนเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสียไปอยู่ในส่วนการกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือของเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด (ใหม่)

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อปรับปรุงให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และไม่ส่งผลต่อข้อจำกัดหรือข้อห้ามที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันตามนโยบายของเรา

(ประกาศในเดือนเมษายน 2021)

การปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ถูกแซงก์ชันของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (กุมภาพันธ์ 2021)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เราจะปรับปรุงหน้าเว็บการทําความเข้าใจข้อจํากัดของ AdSense ในแต่ละประเทศให้สอดคล้องตามที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาได้นำซูดานออกจากรายชื่อประเทศที่ถูกแซงก์ชัน การปรับปรุงนี้จะมีผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

ซึ่งจะทําให้ผู้เผยแพร่โฆษณาในซูดานสามารถใช้ Google AdSense ได้ 

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2021)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง (กุมภาพันธ์ 2021)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เนื้อหาที่อาจตีความได้ว่าเป็นการโปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน นอกจากนั้น เราจะปรับปรุงตัวอย่างที่แสดงอยู่ (บริการเกี่ยวกับการค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวด เว็บไซต์การกอด) ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการห้ามโปรโมตการนัดพบแบบมีค่าตอบแทน หรือการจัดหาบริการทางเพศที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งมอบเงิน ของขวัญ การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงดู หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การเดต "ข้ามวัย"

(ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (กันยายน 2020)

ในเดือนกันยายน 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เพื่อห้ามสร้างรายได้จากหน้าเว็บ เว็บไซต์ หรือแอปที่ไม่ได้มีภาษาหลักเป็นหนึ่งในภาษาที่เรารองรับ หรือไม่มีเนื้อหาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2020 เราจะไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใหม่ๆ สร้างรายได้โดยใช้ AdSense, Ad Manager หรือ AdMob ในภาษาที่ไม่รองรับ หรือไม่มีเนื้อหา

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2020)

การปรับปรุงข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) (สิงหาคม 2020)

ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2020 Google จะโอนข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์และการวัดออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์โดยอิงตามข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) ของคณะกรรมาธิการยุโรป สําหรับบริการของผู้ประมวลผลข้อมูล Google จะปรับปรุงข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ให้รวม SCC สําหรับการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลที่ก่อตั้งในประเทศที่สาม สำหรับบริการของผู้ควบคุมข้อมูล Google จะปรับปรุงข้อกำหนดของ Google Ads ด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลให้รวม SCC สําหรับการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่ก่อตั้งในประเทศที่สาม ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนตัวที่มีความเกี่ยวข้องกัน SCC ที่ระบุไว้ในสัญญาของพาร์ทเนอร์กับ Google จะมีผลบังคับใช้

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ด้านเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด (กันยายน 2020)

ในเดือนกันยายน 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ด้านเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดเพื่อห้ามไม่ให้มีการประสานงานกับเว็บไซต์หรือบัญชีอื่นเพื่อปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ เราจะเริ่มบังคับใช้นโยบายนี้ในวันที่ 1 กันยายน 2020 ในสหรัฐอเมริกา และในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 สําหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด 

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดและถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง หากพบการละเมิดนโยบายนี้ เราจะระงับบัญชีทันทีที่ตรวจพบและไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)
 

การปรับปรุงนโยบายเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย (เดือนสิงหาคม 2019)

ในเดือนสิงหาคม 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย เพื่อห้ามใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาตร์และเชื่อถือได้

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง (สิงหาคม 2020)

ในเดือนสิงหาคม 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวงเพื่อชี้แจงข้อจำกัดในการโฆษณาหรือสร้างรายได้จากเนื้อหาที่โปรโมตสปายแวร์และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง นโยบายฉบับปรับปรุงจะไม่อนุญาตให้โปรโมตหรือสร้างรายได้จากเนื้อหา รวมถึงโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายนี้จะบังคับใช้ทั่วโลก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่จะไม่ได้รับอนุญาต (โดยสังเขป)

สปายแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าติดตามบุคคลใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์/มัลแวร์ที่ใช้ในการดักจับข้อความ การโทร หรือประวัติการท่องเว็บ รวมถึงเครื่องติดตาม GPS ที่ทำมาเพื่อการสอดแนมหรือติดตามบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม และการโปรโมตอุปกรณ์เฝ้าระวัง (กล้อง เครื่องบันทึกเสียง กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด) ซึ่งทำมาเพื่อการสอดแนมโดยเฉพาะ

แต่ไม่รวมถึง (ก) บริการนักสืบเอกชน หรือ (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (สิงหาคม 2020)

เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ในเดือนสิงหาคม 2020 เพื่อให้นโยบายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการหาประโยชน์จากเด็กซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้เผยแพร่โฆษณามีมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงด้านบรรณาธิการกับถ้อยคำที่ใช้ในนโยบายด้วย โดยใช้คำว่า "โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้" แทนการกล่าวถึง "การโฆษณาตามความสนใจ" ทั้งหมด และจะมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act)

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เรื่องเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด (เดือนมีนาคม 2020)

เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เรื่องเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดในเดือนมีนาคม 2020 การปรับปรุงดังกล่าวเป็นการชี้แจงว่าเราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเท็จอย่างชัดเจน และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก

การปรับปรุงนี้ยังจะอธิบายด้วยว่าเราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ปัญหาทางสังคม หรือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอยู่

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (เดือนเมษายน 2020)

เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ในเดือนเมษายน 2020 เพื่อให้นโยบายว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ การรวบรวมข้อมูล การเปิดเผย และการยินยอมของผู้ใช้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้เผยแพร่โฆษณามีมาตรฐานเดียวกัน โดยเราจะปรับปรุงนโยบายเพื่อกำหนดให้ต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนอย่างชัดเจนก่อนที่ผู้ใช้จะอนุญาตให้แชร์ตำแหน่งอุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2020)

การปรับปรุงข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google: การพนันออนไลน์ (เดือนมกราคม 2020)

ในเดือนมกราคม 2020 เราจะปรับปรุงข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google สำหรับการพนันเพื่อระบุว่ากิจกรรมใดบ้างที่ถือเป็น "การพนันออนไลน์"

(ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2019)

การปรับปรุงนโยบายตำแหน่งโฆษณา: โฆษณาในหน้าเว็บที่อยู่หลังการเข้าสู่ระบบ (พฤศจิกายน 2019)

ในเดือนธันวาคม 2019 เราจะปรับปรุงนโยบายโปรแกรม AdSense ของ Google เกี่ยวกับโฆษณาในหน้าเว็บที่อยู่หลังการเข้าสู่ระบบเพื่ออธิบายวิธีจัดการกับคำขอเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เราประเมินผลไม่ได้

(ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2019)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google: เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย (เดือนพฤศจิกายน 2019)

ในเดือนธันวาคม 2019 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยหรือสนับสนุนองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติด้วย

(ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2019)

การปรับนโยบายเนื้อหาให้ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน (เดือนกันยายน 2019)

ในเดือนกันยายน 2019 เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาบางส่วนในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา (AdSense, AdMob และ Ad Manager)

โปรดทราบว่านับจากนี้ Google จะแจ้งการปรับปรุงเกี่ยวกับนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdSense ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

สาเหตุที่เราเปลี่ยนแปลง

คำขอหนึ่งที่เราได้รับมากที่สุดจากผู้เผยแพร่โฆษณาก็คือคำขอให้ปรับปรุงนโยบายให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราทราบว่าหลายท่านใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายรายการ เราจึงต้องการให้คุณมีวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำความเข้าใจวิธีโต้ตอบกับนโยบายและสิ่งที่นโยบายส่งผลต่อคุณไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด

สิ่งที่คุณจะได้พบมีดังนี้

  • นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่เราจะไม่สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ได้แก่ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย วัสดุที่มีเนื้อหาเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ชุดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย การเปิดโอกาสให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ และการจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง​
  • ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่จะได้รับแหล่งที่มาของการโฆษณาที่จำกัด ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เนื้อหาที่สร้างความตกใจ วัตถุระเบิด ปืน อะไหล่ปืน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาวุธอื่นๆ ยาสูบ ยาปลุกประสาท การขายเครื่องดื่มมึนเมาและการใช้ในทางที่ผิด การพนันออนไลน์ ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และเภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะยังคงไม่แสดงเนื้อหาต้องห้ามใดๆ เหล่านี้ และจะรับโฆษณาจากผลิตภัณฑ์การโฆษณาอื่นๆ หรือผ่านการใช้ข้อเสนอโดยตรงระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณากับผู้ลงโฆษณาเท่านั้น
  • การปรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาช่วยลดความซับซ้อนของการใช้งาน เกิดความสม่ำเสมอ และเข้าใจง่ายไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense

การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบายอีกต่อไป แต่เราจะจำกัดการโฆษณาในเนื้อหานั้นให้เหมาะสมตามค่ากำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์โฆษณาและ/หรือค่ากำหนดของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายแทน ในบางกรณี การจำกัดการโฆษณาหมายความว่าไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหาต้องห้ามนี้ ดังนั้นการเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาตามข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะช่วยให้มีแนวโน้มได้รับการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม

เราไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่อยู่ภายใต้นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณา Google เพื่อสร้างรายได้ และคุณไม่ควรวางโฆษณาร่วมกับเนื้อหาดังกล่าว การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งาน

โปรดทราบว่านโยบายและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google

สิ่งที่ต้องทำ

คุณยังไม่ต้องทำอะไรในขณะนี้ ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์นโยบายจะได้รับการอัปเดตในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งจะมีผลพร้อมกับการชี้แจงนโยบายและข้อจำกัดทั้งหมด เมื่อถึงเวลานั้น โปรดอ่านนโยบายและข้อจำกัดที่อัปเดตแล้ว และตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับนโยบาย

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2019)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
157
false