Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила

Регистрационен файл с промени в правилата на AdSense

Google обявява актуализации на правилата и ограниченията за AdSense в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Актуализации на правилата на AdSense за търсене и рекламите в Персонализирано търсене (март 2023 г.)

През март 2023 г. Google ще актуализира следните правила, за да разясни по-добре: а) прилагането на правилата за предоставените от Google услуги спрямо тези, които не се предоставят от Google; и б) коригиращите действия за предоставените от Google услуги в случай на неспазване на правилата.

  1. Правила на AdSense за търсене
  2. Правила за рекламите в Персонализирано търсене
  3. Правила на Google за реклами в Персонализирано търсене: Алтернативни заявки за търсене

Тези актуализации са част от постоянните ни усилия за разясняване на правилата ни за по-добра четимост и прозрачност. Няма промяна в обхвата на правилата или начина, по който те се прилагат. При тези актуализации не се изисква действие от издателите.

(Публикувано през март 2023 г.)

Правила на Google за издатели (януари 2023 г.)

През януари 2023 г., като част от постоянните ни усилия за опростяване и рационализиране на правилата ни, ще актуализираме правилата на Google за издатели, като включим съществуващите правила относно злонамерения и нежелан софтуер в Правила на Google за издатели: Изисквания и други стандарти.

През последните месеци направихме също така следните две актуализации на правилата на Google за издатели:

(Публикувано през декември 2022 г.)

Актуализация на техническите изисквания за рамките за преглеждане на уеб съдържание за приложения (май 2022 г.)

През май 2022 г. техническите изисквания за рамките за преглеждане на уеб съдържание за приложения бяха актуализирани (правила на AdSense, правила на Ad Manager). Програмистите на приложения, които искат да си осигуряват приходи чрез публикуване на дисплейни реклами от AdSense и Ad Manager, могат да използват всяка от съществуващите опции или да използват новата опция за API на WebView за реклами. Научете повече в документацията за програмисти за Android и iOS.

(Публикувано през май 2022 г.)

Актуализация във връзка с Украйна (март 2022 г.)

Поради войната в Украйна ще поставим на пауза възможността за приходи от съдържание, което експлоатира, отрича или оправдава войната.

(Публикувано на 23 март 2022 г.)

Актуализация относно функциите за осигуряване на приходи, касаеща финансирани от държавата медии в Руската федерация (февруари 2022 г.)

С оглед на войната в Украйна поставяме на пауза функциите на Google за осигуряване на приходи за финансираните от държавата медии в Руската федерация. 

Ще продължим да наблюдаваме активно ситуацията и ще правим корекции при необходимост.

Тази актуализация влиза в сила незабавно. 

(Публикувано през февруари 2022 г.)

Актуализация на списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на САЩ (февруари 2022 г.)

Списъкът Спазване на санкциите в правилата на Google за издатели е актуализиран, така че да отразява добавянето на така наречените Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република (ЛНР) и да съответства на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените щати. Това допълнение влиза в сила незабавно.

Страниците за ограничения по държава за AdMob, AdSense и Ad Manager също са актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през февруари 2022 г.)

Актуализация на правилата относно подвеждащото съдържание в частта за ненадеждни и вредни твърдения (октомври 2021 г.)

През ноември 2021 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание в частта за ненадеждни и вредни твърдения ще бъдат актуализирани, така че да включват ново правило, забраняващо съдържание с твърдения за климатичните промени, които противоречат на авторитетния научен консенсус. Ще започнем да прилагаме актуализираните правила след 8 ноември 2021 г.

(Публикувано през октомври 2021 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата ни (септември 2021 г.)

Като част от постоянните ни усилия за опростяване и рационализиране на правилата ни за издатели и във връзка с промените в правилата за поведение от септември 2021 г. лансираме нов Помощен център за правилата за издатели.Този нов Помощен център ще предоставя на издателите ни лесен начин да осъществяват достъп до правилата и да разбират по какъв начин ги засягат, без значение кои продукти използват.

Пак ще можете да преглеждате правилата и ограниченията на Google за издатели в Помощните центрове на AdMob, AdSense и Ad Manager. С течение на времето ще мигрираме и консолидираме правилата и ограниченията за издатели в новия Помощен център за правилата за издатели.

В допълнение към правилата и ограниченията Помощният център за правилата за издатели включва терминологичен речник с определения на най-често срещаните термини, използвани в текста на правилата, както и специални страници за всяко правило и ограничение с допълнителни обяснителни материали, поясняващи текста на правилата.

(Публикувано през септември 2021 г.)

Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (октомври 2021 г.)

През октомври 2021 г. правилата на Google за издатели, свързани със стандартните договорни клаузи (СДК), ще бъдат актуализирани, тъй като Google ще възприеме актуализираните стандартни договорни клаузи на Европейската комисия.

(Публикувано през септември 2021 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата ни за поведение (август 2021 г.)

През септември 2021 г. като част от постоянните ни усилия за опростяване и рационализиране на правилата ни за издатели ще бъдат актуализирани правилата на Google за издатели и ограниченията за издатели, така че да включват консолидирани версии на някои от съществуващите ни правила за поведение (т.е. тези правила/ограничения, които определят начина на внедряване на рекламите). Тези консолидирани версии обединяват версиите на правилата, които сме имали в AdSense, AdMob и Ad Manager, и включват правилата за възпрепятстването на реклами, стойността на рекламните места и отрасловите стандарти (колекция от съществуващите стандарти, които издателите ни трябва да спазват).

През септември 2019 г. започнахме промени в правилата за съдържанието в продуктите за издатели, с които въведохме Правилата на Google за издатели и Ограниченията на Google за издатели. Тази актуализация е резултат от това постоянно усилие.

Като част от тази актуализация ще стартираме нови правила за спазване на Стандартите за по-добри реклами на Коалицията за по-добри реклами и нови правила за непочтените твърдения.

Искаме да предоставим на нашите издатели лесен начин за достъп до нашите правила и да ви помогнем да разберете как те ви засягат, без значение кои продукти използвате. Ето защо стартираме и обновена версия на нашия Помощен център за правила.

Моля, имайте предвид, че тези правила и ограничения важат в допълнение към всички други правила, на които е предмет употребата Ви на продукти на Google за издатели.

(Публикувано през август 2021 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели за жестокост към животните (август 2021 г.)

През август 2021 г. правилата на Google за издатели за застрашени или изчезващи видове ще бъдат актуализирани, така че да поясняват, че забраняваме съдържание, което популяризира жестокост или неоснователно насилие над животни. Тази актуализация ще обедини правилата за застрашените или изчезващи видове и за жестокостта към животните в нова тема относно жестокостта към животните.

(Публикувано през юли 2021 г.)

Актуализация на правилата относно подвеждащото съдържание (май 2021 г.)

През май 2021 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание ще бъдат актуализирани, за да се организират по-добре темите в тях. Освен това, две правила, които досега бяха в раздела „Опасно или обидно съдържание“, ще бъдат преместени в раздела „Подвеждащо съдържание“. Двете правила, които забраняват (1) съдържание, популяризиращо опасни за здравето твърдения, и (2) съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус, ще бъдат преместени от раздела „Опасно или обидно съдържание“ в (новия) раздел „Ненадеждни твърдения“ от „Подвеждащо съдържание“.

Тези промени се извършват с цел повече яснота и разбираемост. Те няма да засегнат текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

(Публикувано през април 2021 г.)

Актуализация на списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранни авоари на САЩ (февруари 2021 г.)

През февруари 2021 г. страницата Запознаване с ограниченията по държави в AdSense ще бъде актуализирана, така че да отразява премахването на Судан от списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранни авоари на САЩ. Тази актуализация ще влезе в сила на 24 февруари 2021 г.

Поради тази промяна Google AdSense ще бъде налице за издатели в Судан. 

(Публикувано през февруари 2021 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно съдържание с явен сексуален характер (февруари 2021 г.)

През февруари 2021 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани. Съдържание, което може да се възприеме като популяризиране на сексуален акт срещу заплащане, ще стане собствена категория на име „Сексуални актове срещу заплащане“. Освен това ще актуализираме посочените примери (проституция, услуги за компаньонки, интимен масаж, сайтове за партньори за прегръщане), за да забраним категорично популяризирането на подаръци или заплащане срещу услуги на компаньонка или сексуални договорености, при които се очаква единият участник да предостави пари, подаръци, финансова подкрепа, менторство или други ценни облаги на друг участник.

(Публикувано през декември 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (септември 2020 г.)

През септември 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, за да забраняват осигуряването на приходи от уеб страници, сайтове или приложения, които не са написани основно на един от поддържаните от нас езици или в които няма съдържание. От 15 септември 2020 г. повече няма да допускаме осигуряването на приходи посредством AdSense, Ad Manager или AdMob от нови сайтове на неподдържани езици или без съдържание.

(Публикувано през август 2020 г.)

Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (август 2020 г.)

Считано от 12 август 2020 г. Google ще разчита на стандартните договорни клаузи (СДК) на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни за онлайн рекламиране и измерване извън Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария. За услугите на лица, обработващи лични данни, актуализираме Условията на Google Ads за обработване на данните, за да включим СДК при прехвърлянето на лични данни към обработващите ги лица, установени в трети държави. За услугите на администраторите на лични данни актуализираме Условията на Google Ads за защита на данните между администраторите, за да включим СДК при прехвърлянето на лични данни към администратори, установени в трети държави. Когато е налице съответното прехвърляне на лични данни, ще се прилагат стандартните договорни клаузи, включени в договора на партньора с Google.

(Публикувано през август 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно подвеждащо съдържание (септември 2020 г.)

През септември 2020 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащо съдържание ще бъдат актуализирани, така че да забраняват съгласуване с други сайтове или профили, както и скриване или подвеждащо представяне на самоличността Ви или други съществени подробности за Вас, когато съдържанието Ви е свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение. Ще започнем да прилагаме тези правила на 1 септември 2020 г. в САЩ и на 1 октомври 2020 г. във всички останали държави. 

Считаме нарушенията на тези правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Ако установим нарушения на правилата, ще спрем профилите Ви в момента на установяване и без предварително предупреждение.

(Публикувано през юли 2020 г.)
 

Актуализация на правилата за опасно или обидно съдържание (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани, така че да забраняват съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно допускане на непочтено поведение (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели за допускане на непочтено поведение ще бъдат актуализирани, така че да се изяснят ограниченията за рекламиране или осигуряване на приходи от съдържание, което популяризира шпиониращ софтуер и технологии за наблюдение. Актуализираните правила ще забраняват популяризирането или осигуряването на приходи от съдържание, което дава възможност на потребителя да проследява или наблюдава други лица или дейността им без тяхно разрешение, или съдържание, което популяризира продукти и услуги, даващи възможност за това.Тези правила важат за целия свят.

Примери за продукти и услуги, които ще бъдат забранени (неизчерпателни)

Шпиониращ софтуер и технологии, използвани за наблюдение на интимни партньори, включително, но не само, шпиониращ/зловреден софтуер, който може да се използва за наблюдение на съобщения, телефонни обаждания или история на сърфиране; GPS тракери, специално пуснати на пазара, за да шпионират или проследят лица без тяхното съгласие; популяризиране на оборудване за наблюдение (камери, аудио записващи устройства, автомобилни камери, камери за домашна сигурност), предлагани на пазара с изрична цел за шпиониране.

Това не включва (а) частни разследващи служби или (б) продукти или услуги, предназначени за родители, които да проследяват или наблюдават своите непълнолетни деца.

(Публикувано през юли 2020г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, така че в продуктите ни за издатели да се стандартизират съществуващите правила, отнасящи се до експлоатация и сексуално насилие над деца.

Освен това ще извършим и редакционни промени в езика на правилата ни. Всички споменавания на „рекламиране въз основа на интереси“ ще бъдат заменени с „персонализирано рекламиране“, a правилата ни за поверителност относно спазването на Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн ще бъдат актуализирани.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание (март 2020 г.)

През март 2020 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание ще бъдат актуализирани. С актуализацията се изяснява, че не допускаме съдържание с явно неверни твърдения, които могат значително да подронят участието или доверието в предизборен или демократичен процес.

Освен това актуализацията ще изясни, че не допускаме съдържание, което подвежда потребителите чрез манипулирани медии, свързани с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (април 2020 г.)

През април 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, така че в продуктите ни за издатели да се стандартизират съществуващите правила, отнасящи се до информацията, позволяваща лично идентифициране, събирането на данни, разкриването на информация и съгласието на потребителите. Поради това ще актуализираме правилата си, така че да изискват по-добре изразено уведомяване, преди потребителите да предоставят разрешение за споделяне на местоположението на устройството за целите на рекламирането.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Актуализация на ограниченията на Google за издатели: Онлайн хазарт (януари 2020 г.)

През януари 2020 г. ограничението на Google за издатели относно хазарта ще бъде актуализирано, така че да пояснява какво считаме за „онлайн хазарт“.

(Публикувано през декември 2019 г.)

Актуализация на правилата за рекламни разположения: Реклами на страници с потребителско име (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на програмата Google AdSense за реклами на страници с потребителско име ще бъдат актуализирани, така че да поясняват как обработваме заявки за осигуряване на приходи от съдържание, което не можем да оценим.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели: Опасно или обидно съдържание (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани.

Те ще включват съдържание, създадено от международни организации за трафик на наркотици или в тяхна подкрепа.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата за съдържанието (септември 2019 г.)

През септември 2019 г. въвеждаме промени в някои от правилата си за съдържанието в продуктите ни за издатели (AdSense, AdMob и Ad Manager).

Моля, обърнете внимание, че от сега нататък Google ще обявява актуализации на правилата и ограниченията за AdSense в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Защо въвеждаме тези промени

Едно от най-честите искания от страна на издателите ни е да опростим и рационализираме правилата си. Знаем, че много от Вас използват няколко от продуктите ни за издатели и искаме да Ви осигурим ясен и лесен начин, по който да разберете как да взаимодействате с правилата ни и по какъв начин Ви засягат, независимо от продуктите, които използвате.

Можете да очаквате следното:

  • Правила на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, за които не допускаме осигуряване на приходи посредством продуктите ни за издатели. Тези типове съдържание включват: нелегално съдържание, материали със сексуално насилие над деца и педофилия, съдържание с явен сексуален характер, теми за пълнолетни в съдържание за семейства, злоупотреба с интелектуална собственост, застрашени или изчезващи видове, опасно или обидно съдържание, допускане на непочтено поведение, подвеждащо съдържание, зловреден или нежелан софтуер и запознанства от разстояние с жени с цел брак​.
  • Ограничения на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, които ще получават ограничени източници на рекламиране. Тези типове съдържание включват: сексуално съдържание, шокиращо съдържание, експлозиви, оръжия, части от оръжия и сродни продукти, други оръжия, тютюн, наркотици за развлечение, продажба и злоупотреба с алкохол, онлайн хазарт, лекарствени средства, отпускани с рецепта, и неодобрени фармацевтични продукти и хранителни добавки. Google Ads (наричана преди AdWords) ще продължи да не показва реклами в такова ограничено съдържание. То само ще получава реклами от други рекламни продукти или посредством директни сделки между издатели и рекламодатели.
  • Координиране на продуктите ни за издатели, което ще доведе до опростяване, последователност и лесно разбиране, независимо от избраните от Вас продукти.

Какво означава това за Вас като издател в AdSense

Осигуряването на приходи от съдържание, което попада в ограниченията на Google за издатели, повече няма да се счита за нарушение на правилата. Вместо това ще ограничим рекламирането в такова съдържание като подходящо на базата на предпочитанията на всеки рекламен продукти и/или на отделните предпочитания на рекламодателите. В някои случаи това ще означава, че за рекламните Ви места няма да се конкурират източници на реклами, както и че в това ограничено съдържание няма да се показват реклами. И въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от съдържание, попадащо в ограниченията на Google за издатели, това ще означава, че вероятно ще получавате по-малко реклами в ограниченото съдържание, отколкото в съдържание, което не е ограничено.

Не се допуска да се осигуряват приходи от съдържание, което попада в правилата на Google за издатели, и в него не бива да поставяте реклами. Опитът да си осигурявате приходи от съдържание, което нарушава правилата, може да доведе до спирането или прекратяването на профила или съответно профилите Ви.

Моля, имайте предвид, че тези правила и ограничения важат в допълнение към всички други правила, на които е предмет употребата Ви на продукти на Google за издатели.

Какво трябва да направите

Нищо, засега. Помощният център и Центърът за правила ще бъдат актуализирани през септември 2019 г., когато промените влязат в сила, с пълна разбивка на правилата и ограниченията. Тогава, моля, прегледайте актуализираните правила и ограничения и осигурете спазването им от страна на съдържанието си.

(Публикувано през август 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
157