Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила

Регистрационен файл с промени в правилата на AdSense

Google обявява актуализации на правилата и ограниченията за AdSense в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Актуализации на правилата на AdSense за търсене (март 2024 г.)

На 27 март 2024 г. Google ще направи следните актуализации на правилата на AdSense за търсене (AFS):

 1. Пояснение, че заявките може да произхождат от ясна цел на търсенето на потребителя, произтичащи от един от три източника:
 2. Извършване на редакционни актуализации за по-голяма яснота и четимост. Тези редакционни актуализации не променят обхвата на правилата.

Също така ще въведем нови правила за функциите за интегрирани продукти на AdSense за търсене на Google, за да изясним следното:

 1. Понастоящем е налице следният тип функции за интегрирани продукти на AFS: рекламни намерения.
 2. Използването на функциите за интегрирани продукти на AdSense за търсене трябва да спазва правилата на AdSense за търсене.
 3. Не може да поставяте функциите за интегрирани продукти на AFS в съдържание, което не спазва правилата на програмата Google AdSense, включително, но не само, правилата на Google за издатели.

(Публикувано през март 2024 г.)

Актуализации на правилата на програмата AdSense (февруари 2024 г.)

На 9 февруари 2024 г. Google ще въведе нови правила относно деликатните събития в правилата на програмата AdSense.

„Деликатно събитие“ е непредвидено събитие или развитие, което създава значителен риск за способността на Google да предоставя висококачествена, подходяща и достоверна информация, както и да намалява безчувственото или експлоатиращо съдържание във видими и създаващи възможност за приходи функции. По време на деликатно събитие е възможно да предприемем различни действия за справяне с тези рискове.

(Публикувано през януари 2024 г.)

Актуализиране на правилата за издатели на видеоклипове, за да станат правила на Google за издатели (април 2024 г.)

На 1 април 2024 г. Google ще актуализира правилата за издатели на видеоклипове, понастоящем приложими за AdSense и Ad Manager, така че да се прилагат за всички видеорекламни места, включително AdMob, съгласно правилата на Google за издатели. Това разширяване на покритието има за цел да рационализира правилата в продуктите на Google, както и да бъде в крак с текущите отраслови стандарти (напр. IAB OpenRTB).

За повече подробности относно причините за новите правила за издатели на видеоклипове и за бърз преглед на основните промени вижте Актуализации на правилата за издатели на видеоклипове през 2024 г.

Актуализираните правила ще се прилагат за видеорекламни места в AdSense, Ad Manager и AdMob, които си осигуряват приходи с рекламен код на Google (Видеорекламни места), и са следните:

Правилно описание на рекламните места

 1. Видеорекламните места трябва да предоставят декларации с точни сигнали (за Ad Manager вижте параметрите на URL адресите на рекламните маркери съгласно VAST), включително:
  • Слушаемост на рекламното разположение: със звук по подразбиране или със спрян звук (за Ad Manager вижте параметъра vpmute).
  • Тип рекламно разположение: Видеорекламите, които се показват във видеоплейъри с видеосъдържание, трябва точно да бъдат декларирани като разположения „В поток“ или „Придружаващо съдържание“ (за Ad Manager вижте параметъра plcmt). За показването на видеореклами в разположения, различни от видеоплейъри, не се изисква деклариране и те се определят автоматично от Google въз основа на формата на рекламните места като рекламна заставка или самостоятелно разположение.
   • В поток означава, че видео- или аудиореклама се възпроизвежда в потока на видео- или аудиосъдържанието, което е целта на посещението на потребителя или е заявено изрично от него.

    Пример: Видеореклама, която се възпроизвежда преди, по средата на или след потока на заявено от потребителя видеосъдържание.

   • Придружаващо съдържание означава видеореклама, възпроизвеждана в потока на видеосъдържание, което съпътства основното съдържание, разглеждано от потребителя, и не е целта на посещението на потребителя, нито е изрично заявено от него. Разположенията от тип „Придружаващо съдържание“ трябва да се зареждат в основната част на страницата и по подразбиране да са със спрян звук.

    Пример: Видеореклама, която се възпроизвежда преди, в средата на или след потока на видеосъдържание със спрян звук, заемащо малка част от страница предимно с редакционни материали.

   • Заставка означава видеореклама, възпроизвеждана без наличието на друго поточно предавано видеосъдържание, която се показва при преход от един материал към друг. Тя е основният фокус на страницата и заема по-голямата част от прозоречния изглед.

    Пример: Видеореклама, която не е свързана с друго поточно предавано видеосъдържание и се показва на цял екран по време на естествена пауза или преход от един материал към друг.

   • Самостоятелно означава видеореклама, възпроизвеждана без наличието на друго поточно предавано видеосъдържание, която не е фокусът на страницата.

    Пример: Видеореклама, която не е свързана с друго поточно предавано видеосъдържание и е разположена в банер в дясната част на страница със статия.

Използване на поддържани внедрявания

 1. Рекламите в поток или тези за придружаващо съдържание трябва да използват SDK на Google за интерактивни медийни реклами или библиотеката с програмен достъп на Google на поддържани платформи, освен ако не става дума за официална бета-програма на Google.
  • Партньорите и издателите не могат да използват продуктите за интерактивни медийни реклами за осигуряване на приходи от съдържание в YouTube. За съдържание в YouTube партньорите и издателите трябва да си осигуряват приходи чрез партньорската програма на YouTube.
 2. Рекламните заставки и самостоятелните разположения трябва да използват решения, предоставени от Google: в мрежата: маркери на Google за издатели; в приложението: SDK на Google Mobile Ads (за Ad Manager; за AdMob).
  • SDK на Google за интерактивни медийни реклами не се допуска за рекламни заставки или самостоятелни разположения, освен за разположения в игри.

Защита на стойността за рекламодателите

 1. Съдържанието на видеорекламните места и контролите за тях (например за пускане, пауза, спиране на звука, пропускане или отхвърляне), включително рекламното съдържание и съответните контроли, ако има такива, трябва да бъдат напълно видими и функциониращи.
 2. За разположенията в поток – аудиорекламите не трябва да се заявяват или показват в разположения със спрян звук.

Уважение към потребителя

 1. Видеорекламните места може да се пускат автоматично, при условие че:
  • В даден момент автоматичното пускане със звук се използва само за една реклама във видеорекламните места независимо от типа на разположението.
   • Освен това при разположения от тип „В поток“ или „Придружаващо съдържание“ само един видеоплейър може да се пуска автоматично в даден момент.
  • Рекламата не се пуска автоматично, преди поне 50% от рекламния елемент да са видими.
 2. Видеорекламният елемент може да е фиксиран, при условие че:
  • има опция за отхвърляне, която е достъпна през цялата продължителност на видеоклипа или рекламното съдържание. Тази опция не трябва да бъде скрита, възпрепятствана или нефункционираща.
  • Ако разположението е от тип „В поток“ или „Придружаващо съдържание“, видеоплейърът трябва да стартира в основното съдържание и да премине към фиксирано разположение само ако остане извън видимата част на страницата след превъртане от потребителя.

Освен това в контекста на Ad Manager терминът „в поток“ на страниците в Помощния център и в контролите за продукта означава както „В поток“, така и „Придружаващо съдържание“, както е дефинирано в актуализираните правила. Видеорекламните места в Ad Manager, които са от тип „В поток“ или „Придружаващо съдържание“ съгласно актуализираните правила, трябва да спазват съответните изисквания в тях.

Актуализираните правила ще влязат в сила на 1 април 2024 г. Прегледайте ги, за да прецените дали засягат Вашите видеорекламни места. Ако по-рано видеорекламните Ви места не са били одобрени, но смятате, че това трябва да се промени след актуализацията, може да заявите преглед или да обжалвате на или след 1 април 2024 г.

По-долу можете да намерите повече информация за заявяването на преглед или обжалване:

(Публикувано през ноември 2023 г.)

Актуализация на правилата за издатели на видеоклипове (ноември 2023 г.)

На 7 ноември 2023 г. Google ще актуализира правилата за издатели на видеоклипове, за да разреши поставянето на реклами извън поток във фиксирани внедрявания (т.е. реклами извън поток, които остават на фиксирано място в екрана).

[Публикувано през октомври 2023 г.]

Актуализация на правилата за рекламните места с поощрение (октомври 2023 г.)

На 31 октомври 2023 г. Google ще актуализира правилата за рекламните места с поощрение, за да станат правила за рекламните елементи, които предлагат поощрения. Съгласно актуализираните правила разрешаваме непреките и нефинансовите елементи да се предлагат като поощрения, при условие че:

 1. Поощрението може да се използва само за елемент или услуга в платформата, уебсайта или приложението на издателя.
 2. Поощрението не може да се прехвърля; и
 3. Поощренията, които представляват отстъпка или талон за физически артикули, не трябва да надхвърлят 25% от общата им стойност.

Преките финансови елементи остават забранени като поощрения при всякакви обстоятелства.

За целите на актуализираните правила:

 • Преки финансови елементи означава всяка форма на официално плащане или други начини на плащане, които могат да се използват за покупка на стоки или услуги в реалния свят.

  Примери: пари в брой, криптовалута, карта за подарък

 • Непреки или финансови елементи означава всичко с парична стойност, което не е пряк начин на плащане и няма парична стойност в реалния свят.

  Примери: Отстъпки, награди за лоялност или точки, безплатна доставка на продукти, пробен период без парично заплащане за продукт или услуга, допълнителен живот в игри, герои от игри

 • Не може да се прехвърля означава поощрение, което може да се осребри и използва само от същия потребител, който го е получил, и не може да се превръща директно в преки финансови елементи или такива, които могат да се прехвърлят на трета страна.

  Примери: Код за отстъпка, точки за лоялност или елемент в игра, който може да бъде използван само от конкретен потребител чрез влизане в профила и не може да се преобразува директно в пари или да се използва за купуване на елементи, които могат да се прехвърлят на други лица.

В допълнение към горепосоченото извършваме и редакционни актуализации на правилата за по-голяма яснота и четимост. Тези редакционни актуализации не променят обхвата на правилата.

Моля, прегледайте актуализираните правила, за да определите дали засягат рекламните Ви елементи, които предлагат поощрения. Ако рекламните Ви елементи, предлагащи поощрения, по-рано не са били одобрени, но смятате, че след актуализацията могат да бъдат, можете да заявите преглед или да обжалвате на или след 31 октомври 2023 г.

Научете повече за заявяването на преглед или обжалване.

(Публикувано през октомври 2023 г.)

Актуализация на подхода на Google към прехвърлянето на данни (септември 2023 г.)

Google е сертифицирана съгласно Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ и от 1 септември 2023 г. прие съответния план за защита на личните данни като алтернативно решение за прехвърляне на лични данни от ЕИП в САЩ.

(Публикувано през септември 2023 г.)

Актуализация на ограниченията на Google за издатели за шокиращо съдържание (август 2023 г.)

На 30 август 2023 г. Google ще актуализира Шокиращо съдържание в ограниченията на Google за издатели, за да добави изключение за изображенията от игри. В контекста на игрите съдържанието се счита, че „включва отблъскващи, будещи отвращение или показани в подробности описания или изображения“ или „изобразява актове на насилие“, само ако показва изтезания, сексуално насилие, насилие срещу непълнолетни лица, насилие срещу известни реални лица или насилие срещу лице или група въз основа на характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

Моля, прегледайте актуализацията, за да определите дали засяга сайта или приложението Ви. Ако по-рано сайтът или приложението Ви са ограничили показването на реклами поради шокиращо съдържание, но смятате, че показването на реклами вече не трябва да е ограничено след актуализацията, можете да заявите преглед или обжалване на или след 30 август 2023 г.

Повече информация за заявяването на преглед или обжалване можете да намерите по-долу:

(Публикувано през юли 2023 г.)

Актуализации на правилата на AdSense за търсене и рекламите в Персонализирано търсене (март 2023 г.)

През март 2023 г. Google ще актуализира следните правила, за да разясни по-добре: а) прилагането на правилата за предоставените от Google услуги спрямо тези, които не се предоставят от Google; и б) коригиращите действия за предоставените от Google услуги в случай на неспазване на правилата.

 1. Правила на AdSense за търсене
 2. Правила за рекламите в Персонализирано търсене
 3. Правила на Google за реклами в Персонализирано търсене: Алтернативни заявки за търсене

Тези актуализации са част от постоянните ни усилия за разясняване на правилата ни за по-добра четимост и прозрачност. Няма промяна в обхвата на правилата или начина, по който те се прилагат. При тези актуализации не се изисква действие от издателите.

(Публикувано през март 2023 г.)

Правила на Google за издатели (януари 2023 г.)

През януари 2023 г., като част от постоянните ни усилия за опростяване и рационализиране на правилата ни, ще актуализираме правилата на Google за издатели, като включим съществуващите правила относно злонамерения и нежелан софтуер в Правила на Google за издатели: Изисквания и други стандарти.

През последните месеци направихме също така следните две актуализации на правилата на Google за издатели:

(Публикувано през декември 2022 г.)

Актуализация на техническите изисквания за рамките за преглеждане на уеб съдържание за приложения (май 2022 г.)

През май 2022 г. техническите изисквания за рамките за преглеждане на уеб съдържание за приложения бяха актуализирани (правила на AdSense, правила на Ad Manager). Програмистите на приложения, които искат да си осигуряват приходи чрез публикуване на дисплейни реклами от AdSense и Ad Manager, могат да използват всяка от съществуващите опции или да използват новата опция за API на WebView за реклами. Научете повече в документацията за програмисти за Android и iOS.

(Публикувано през май 2022 г.)

Актуализация във връзка с Украйна (март 2022 г.)

Поради войната в Украйна ще поставим на пауза възможността за приходи от съдържание, което експлоатира, отрича или оправдава войната.

(Публикувано на 23 март 2022 г.)

Актуализация относно функциите за осигуряване на приходи, касаеща финансирани от държавата медии в Руската федерация (февруари 2022 г.)

С оглед на войната в Украйна поставяме на пауза функциите на Google за осигуряване на приходи за финансираните от държавата медии в Руската федерация. 

Ще продължим да наблюдаваме активно ситуацията и ще правим корекции при необходимост.

Тази актуализация влиза в сила незабавно. 

(Публикувано през февруари 2022 г.)

Актуализация на списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на САЩ (февруари 2022 г.)

Списъкът Спазване на санкциите в правилата на Google за издатели е актуализиран, така че да отразява добавянето на така наречените Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република (ЛНР) и да съответства на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените щати. Това допълнение влиза в сила незабавно.

Страниците за ограничения по държава за AdMob, AdSense и Ad Manager също са актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през февруари 2022 г.)

Актуализация на правилата относно подвеждащото съдържание в частта за ненадеждни и вредни твърдения (октомври 2021 г.)

През ноември 2021 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание в частта за ненадеждни и вредни твърдения ще бъдат актуализирани, така че да включват ново правило, забраняващо съдържание с твърдения за климатичните промени, които противоречат на авторитетния научен консенсус. Ще започнем да прилагаме актуализираните правила след 8 ноември 2021 г.

(Публикувано през октомври 2021 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата ни (септември 2021 г.)

Като част от постоянните ни усилия за опростяване и рационализиране на правилата ни за издатели и във връзка с промените в правилата за поведение от септември 2021 г. лансираме нов Помощен център за правилата за издатели.Този нов Помощен център ще предоставя на издателите ни лесен начин да осъществяват достъп до правилата и да разбират по какъв начин ги засягат, без значение кои продукти използват.

Пак ще можете да преглеждате правилата и ограниченията на Google за издатели в Помощните центрове на AdMob, AdSense и Ad Manager. С течение на времето ще мигрираме и консолидираме правилата и ограниченията за издатели в новия Помощен център за правилата за издатели.

В допълнение към правилата и ограниченията Помощният център за правилата за издатели включва терминологичен речник с определения на най-често срещаните термини, използвани в текста на правилата, както и специални страници за всяко правило и ограничение с допълнителни обяснителни материали, поясняващи текста на правилата.

(Публикувано през септември 2021 г.)

Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (октомври 2021 г.)

През октомври 2021 г. правилата на Google за издатели, свързани със стандартните договорни клаузи (СДК), ще бъдат актуализирани, тъй като Google ще възприеме актуализираните стандартни договорни клаузи на Европейската комисия.

(Публикувано през септември 2021 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата ни за поведение (август 2021 г.)

През септември 2021 г. като част от постоянните ни усилия за опростяване и рационализиране на правилата ни за издатели ще бъдат актуализирани правилата на Google за издатели и ограниченията за издатели, така че да включват консолидирани версии на някои от съществуващите ни правила за поведение (т.е. тези правила/ограничения, които определят начина на внедряване на рекламите). Тези консолидирани версии обединяват версиите на правилата, които сме имали в AdSense, AdMob и Ad Manager, и включват правилата за възпрепятстването на реклами, стойността на рекламните места и отрасловите стандарти (колекция от съществуващите стандарти, които издателите ни трябва да спазват).

През септември 2019 г. започнахме промени в правилата за съдържанието в продуктите за издатели, с които въведохме Правилата на Google за издатели и Ограниченията на Google за издатели. Тази актуализация е резултат от това постоянно усилие.

Като част от тази актуализация ще стартираме нови правила за спазване на Стандартите за по-добри реклами на Коалицията за по-добри реклами и нови правила за непочтените твърдения.

Искаме да предоставим на нашите издатели лесен начин за достъп до нашите правила и да ви помогнем да разберете как те ви засягат, без значение кои продукти използвате. Ето защо стартираме и обновена версия на нашия Помощен център за правила.

Моля, имайте предвид, че тези правила и ограничения важат в допълнение към всички други правила, на които е предмет употребата Ви на продукти на Google за издатели.

(Публикувано през август 2021 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели за жестокост към животните (август 2021 г.)

През август 2021 г. правилата на Google за издатели за застрашени или изчезващи видове ще бъдат актуализирани, така че да поясняват, че забраняваме съдържание, което популяризира жестокост или неоснователно насилие над животни. Тази актуализация ще обедини правилата за застрашените или изчезващи видове и за жестокостта към животните в нова тема относно жестокостта към животните.

(Публикувано през юли 2021 г.)

Актуализация на правилата относно подвеждащото съдържание (май 2021 г.)

През май 2021 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание ще бъдат актуализирани, за да се организират по-добре темите в тях. Освен това, две правила, които досега бяха в раздела „Опасно или обидно съдържание“, ще бъдат преместени в раздела „Подвеждащо съдържание“. Двете правила, които забраняват (1) съдържание, популяризиращо опасни за здравето твърдения, и (2) съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус, ще бъдат преместени от раздела „Опасно или обидно съдържание“ в (новия) раздел „Ненадеждни твърдения“ от „Подвеждащо съдържание“.

Тези промени се извършват с цел повече яснота и разбираемост. Те няма да засегнат текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

(Публикувано през април 2021 г.)

Актуализация на списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранни авоари на САЩ (февруари 2021 г.)

През февруари 2021 г. страницата Запознаване с ограниченията по държави в AdSense ще бъде актуализирана, така че да отразява премахването на Судан от списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранни авоари на САЩ. Тази актуализация ще влезе в сила на 24 февруари 2021 г.

Поради тази промяна Google AdSense ще бъде налице за издатели в Судан. 

(Публикувано през февруари 2021 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно съдържание с явен сексуален характер (февруари 2021 г.)

През февруари 2021 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани. Съдържание, което може да се възприеме като популяризиране на сексуален акт срещу заплащане, ще стане собствена категория на име „Сексуални актове срещу заплащане“. Освен това ще актуализираме посочените примери (проституция, услуги за компаньонки, интимен масаж, сайтове за партньори за прегръщане), за да забраним категорично популяризирането на подаръци или заплащане срещу услуги на компаньонка или сексуални договорености, при които се очаква единият участник да предостави пари, подаръци, финансова подкрепа, менторство или други ценни облаги на друг участник.

(Публикувано през декември 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (септември 2020 г.)

През септември 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, за да забраняват осигуряването на приходи от уеб страници, сайтове или приложения, които не са написани основно на един от поддържаните от нас езици или в които няма съдържание. От 15 септември 2020 г. повече няма да допускаме осигуряването на приходи посредством AdSense, Ad Manager или AdMob от нови сайтове на неподдържани езици или без съдържание.

(Публикувано през август 2020 г.)

Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (август 2020 г.)

Считано от 12 август 2020 г. Google ще разчита на стандартните договорни клаузи (СДК) на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни за онлайн рекламиране и измерване извън Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария. За услугите на лица, обработващи лични данни, актуализираме Условията на Google Ads за обработване на данните, за да включим СДК при прехвърлянето на лични данни към обработващите ги лица, установени в трети държави. За услугите на администраторите на лични данни актуализираме Условията на Google Ads за защита на данните между администраторите, за да включим СДК при прехвърлянето на лични данни към администратори, установени в трети държави. Когато е налице съответното прехвърляне на лични данни, ще се прилагат стандартните договорни клаузи, включени в договора на партньора с Google.

(Публикувано през август 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно подвеждащо съдържание (септември 2020 г.)

През септември 2020 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащо съдържание ще бъдат актуализирани, така че да забраняват съгласуване с други сайтове или профили, както и скриване или подвеждащо представяне на самоличността Ви или други съществени подробности за Вас, когато съдържанието Ви е свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение. Ще започнем да прилагаме тези правила на 1 септември 2020 г. в САЩ и на 1 октомври 2020 г. във всички останали държави. 

Считаме нарушенията на тези правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Ако установим нарушения на правилата, ще спрем профилите Ви в момента на установяване и без предварително предупреждение.

(Публикувано през юли 2020 г.)
 

Актуализация на правилата за опасно или обидно съдържание (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани, така че да забраняват съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно допускане на непочтено поведение (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели за допускане на непочтено поведение ще бъдат актуализирани, така че да се изяснят ограниченията за рекламиране или осигуряване на приходи от съдържание, което популяризира шпиониращ софтуер и технологии за наблюдение. Актуализираните правила ще забраняват популяризирането или осигуряването на приходи от съдържание, което дава възможност на потребителя да проследява или наблюдава други лица или дейността им без тяхно разрешение, или съдържание, което популяризира продукти и услуги, даващи възможност за това.Тези правила важат за целия свят.

Примери за продукти и услуги, които ще бъдат забранени (неизчерпателни)

Шпиониращ софтуер и технологии, използвани за наблюдение на интимни партньори, включително, но не само, шпиониращ/зловреден софтуер, който може да се използва за наблюдение на съобщения, телефонни обаждания или история на сърфиране; GPS тракери, специално пуснати на пазара, за да шпионират или проследят лица без тяхното съгласие; популяризиране на оборудване за наблюдение (камери, аудио записващи устройства, автомобилни камери, камери за домашна сигурност), предлагани на пазара с изрична цел за шпиониране.

Това не включва (а) частни разследващи служби или (б) продукти или услуги, предназначени за родители, които да проследяват или наблюдават своите непълнолетни деца.

(Публикувано през юли 2020г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, така че в продуктите ни за издатели да се стандартизират съществуващите правила, отнасящи се до експлоатация и сексуално насилие над деца.

Освен това ще извършим и редакционни промени в езика на правилата ни. Всички споменавания на „рекламиране въз основа на интереси“ ще бъдат заменени с „персонализирано рекламиране“, a правилата ни за поверителност относно спазването на Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн ще бъдат актуализирани.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание (март 2020 г.)

През март 2020 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание ще бъдат актуализирани. С актуализацията се изяснява, че не допускаме съдържание с явно неверни твърдения, които могат значително да подронят участието или доверието в предизборен или демократичен процес.

Освен това актуализацията ще изясни, че не допускаме съдържание, което подвежда потребителите чрез манипулирани медии, свързани с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (април 2020 г.)

През април 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, така че в продуктите ни за издатели да се стандартизират съществуващите правила, отнасящи се до информацията, позволяваща лично идентифициране, събирането на данни, разкриването на информация и съгласието на потребителите. Поради това ще актуализираме правилата си, така че да изискват по-добре изразено уведомяване, преди потребителите да предоставят разрешение за споделяне на местоположението на устройството за целите на рекламирането.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Актуализация на ограниченията на Google за издатели: Онлайн хазарт (януари 2020 г.)

През януари 2020 г. ограничението на Google за издатели относно хазарта ще бъде актуализирано, така че да пояснява какво считаме за „онлайн хазарт“.

(Публикувано през декември 2019 г.)

Актуализация на правилата за рекламни разположения: Реклами на страници с потребителско име (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на програмата Google AdSense за реклами на страници с потребителско име ще бъдат актуализирани, така че да поясняват как обработваме заявки за осигуряване на приходи от съдържание, което не можем да оценим.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели: Опасно или обидно съдържание (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани.

Те ще включват съдържание, създадено от международни организации за трафик на наркотици или в тяхна подкрепа.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата за съдържанието (септември 2019 г.)

През септември 2019 г. въвеждаме промени в някои от правилата си за съдържанието в продуктите ни за издатели (AdSense, AdMob и Ad Manager).

Моля, обърнете внимание, че от сега нататък Google ще обявява актуализации на правилата и ограниченията за AdSense в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Защо въвеждаме тези промени

Едно от най-честите искания от страна на издателите ни е да опростим и рационализираме правилата си. Знаем, че много от Вас използват няколко от продуктите ни за издатели и искаме да Ви осигурим ясен и лесен начин, по който да разберете как да взаимодействате с правилата ни и по какъв начин Ви засягат, независимо от продуктите, които използвате.

Можете да очаквате следното:

 • Правила на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, за които не допускаме осигуряване на приходи посредством продуктите ни за издатели. Тези типове съдържание включват: нелегално съдържание, материали със сексуално насилие над деца и педофилия, съдържание с явен сексуален характер, теми за пълнолетни в съдържание за семейства, злоупотреба с интелектуална собственост, застрашени или изчезващи видове, опасно или обидно съдържание, допускане на непочтено поведение, подвеждащо съдържание, зловреден или нежелан софтуер и запознанства от разстояние с жени с цел брак​.
 • Ограничения на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, които ще получават ограничени източници на рекламиране. Тези типове съдържание включват: сексуално съдържание, шокиращо съдържание, експлозиви, оръжия, части от оръжия и сродни продукти, други оръжия, тютюн, наркотици за развлечение, продажба и злоупотреба с алкохол, онлайн хазарт, лекарствени средства, отпускани с рецепта, и неодобрени фармацевтични продукти и хранителни добавки. Google Ads (наричана преди AdWords) ще продължи да не показва реклами в такова ограничено съдържание. То само ще получава реклами от други рекламни продукти или посредством директни сделки между издатели и рекламодатели.
 • Координиране на продуктите ни за издатели, което ще доведе до опростяване, последователност и лесно разбиране, независимо от избраните от Вас продукти.

Какво означава това за Вас като издател в AdSense

Осигуряването на приходи от съдържание, което попада в ограниченията на Google за издатели, повече няма да се счита за нарушение на правилата. Вместо това ще ограничим рекламирането в такова съдържание като подходящо на базата на предпочитанията на всеки рекламен продукти и/или на отделните предпочитания на рекламодателите. В някои случаи това ще означава, че за рекламните Ви места няма да се конкурират източници на реклами, както и че в това ограничено съдържание няма да се показват реклами. И въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от съдържание, попадащо в ограниченията на Google за издатели, това ще означава, че вероятно ще получавате по-малко реклами в ограниченото съдържание, отколкото в съдържание, което не е ограничено.

Не се допуска да се осигуряват приходи от съдържание, което попада в правилата на Google за издатели, и в него не бива да поставяте реклами. Опитът да си осигурявате приходи от съдържание, което нарушава правилата, може да доведе до спирането или прекратяването на профила или съответно профилите Ви.

Моля, имайте предвид, че тези правила и ограничения важат в допълнение към всички други правила, на които е предмет употребата Ви на продукти на Google за издатели.

Какво трябва да направите

Нищо, засега. Помощният център и Центърът за правила ще бъдат актуализирани през септември 2019 г., когато промените влязат в сила, с пълна разбивка на правилата и ограниченията. Тогава, моля, прегледайте актуализираните правила и ограничения и осигурете спазването им от страна на съдържанието си.

(Публикувано през август 2019 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню