Plán přechodu na aukci první ceny

Google Ad Manager přechází na aukci první ceny – přečtěte si, jak a kdy

Termíny a obsah v tomto článku se mohou změnit. Chcete-li mít aktuální informace, pravidelně tento článek kontrolujte.

Váš inventář bude v nadcházejících měsících postupně převeden na aukci první ceny. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci budou nahrazena zjednodušenými sjednocenými pravidly pro stanovování cen.

Začátek května 

Od 6. května budete mít přístup k nové funkci sjednocených pravidel pro stanovování cen. Doporučujeme vám začít vytvářet nová pravidla k nastavení minimálních cen.

Kdy začnou sjednocená pravidla pro stanovování cen platit

Sjednocená pravidla pro stanovování cen začnou okamžitě po vytvoření platit pro veškerý provoz v rámci Ad Exchange, Otevřených nabídek a zbytkových řádkových položek (Síť, Hromadné, Priorita ceny). Pokud na inventář cílí jak pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci, tak sjednocené pravidlo pro stanovování cen, použije se pro poptávku Ad Exchange pravidlo s vyšší minimální cenou.

Červen

Od 10. června bude docházet k následujícím změnám.

 • Aukce
  • Jedno procento (1 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na cenové nabídky v aukci první ceny se vztahují sjednocená pravidla pro stanovování cen. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci se na tento provoz nevztahují.
  • U zbývajícího provozu Ad Exchange se bude používat současný aukční model, v němž se jako konečná cena aukce Ad Exchange používá vyšší z následujících dvou cen: druhá nejvyšší čistá cenová nabídka v aukci Ad Exchange a minimální cena vztahující se na dané zobrazení. U tohoto provozu se pro poptávku Ad Exchange použije buď minimální cena pro otevřenou aukci, nebo minimální cena pro sjednocené stanovování cen (podle toho, která z nich bude vyšší).  
 • Blokování

  Na veškerý provoz Ad Exchange se v aukci budou i nadále vztahovat blokování inzerentů a kupujících z pravidel pro stanovování cen v otevřené aukci. Další typy blokování lze spravovat pomocí pravidel v sekci Ochrany.

 • Branding

  Na veškerý provoz Ad Exchange se také i nadále budou vztahovat nastavení brandingu (anonymní, polotransparentní, nebo značkový) z pravidel pro otevřenou aukci.

 • Řádkové položky pro vlastní reklamu a aukce

  Řádkové položky pro vlastní reklamu se zobrazují jen v případě, že nelze zobrazit zbytkové řádkové položky (Síť, Hromadné, Priorita ceny), reklamy Ad Exchange ani reklamy z poptávky prostřednictvím Podávání cenových nabídek na burzách. Se řádkovými položkami pro vlastní reklamu se tedy zachází, jako by měly sazbu 0 $, a cenově nesoutěží prostřednictvím dynamické alokace.

  CPM řádkových položek pro vlastní reklamu určuje pořadí vhodných vlastních reklam. Tyto reklamy se však mohou zobrazovat i bez splnění minimální ceny nastavené ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen a slouží tedy vlastně jako záložní reklamy. Další informace

Konec června

Od 26. června se procento provozu Ad Exchange, který bude převeden na výše popsanou novou dynamiku aukcí, zvýší na pět procent (5 %). U této části provozu bude konečná cena Ad Exchange odpovídat nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci.  

Konec července

Od 29. července se procento provozu Ad Exchange, který bude převeden na výše popsanou novou dynamiku aukcí, zvýší na deset procent (10 %). U této části provozu bude konečná cena Ad Exchange odpovídat nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci.

Polovina srpna

14. srpna se pravidla pro otevřenou aukci, která blokuji některé nebo všechny kupující, inzerenty nebo značky, začnou převádět na ochrany. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci nastavená pro značkový, anonymní nebo polotransparentní inventář se také začnou převádět na sjednocená pravidla pro stanovování cenadresy URL. Od tohoto dne se nové ovládací prvky v ochranách, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen začnou používat až u 5 % provozu, u něhož se zároveň přestanou používat pravidla pro otevřenou aukci.

Zkontrolujte a aktualizujte ochrany, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen, abyste se na přechod připravili. Přečtěte si pokyny v průvodci přechodem na aukce první ceny.

V tento den budou u příslušného provozu dotčena následující nastavení:

Blokování

 • Univerzální blokování inventáře: Pravidla pro otevřenou aukci mohla být u všech nakupujících, inzerentů nebo značek nastavena na „univerzální blokování inventáře“. Mohou se vztahovat na veškerý inventář nebo na jeho část. Místo toho začněte používat pravidla typu Vyloučení inventáře v sekci Ochrany. Další informace
   
 • Blokování konkrétních kupujících, inzerentů nebo značek: Pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena k blokování konkrétních nakupujících, inzerentů nebo značek. Mohou se vztahovat na veškerý inventář nebo na jeho část. Místo toho začněte používat pravidla typu Obsah reklamy v sekci Ochrany. Další informace

Blokování inzerentů/značek z ochran jsme začali uplatňovat na začátku července.

Branding

 • Nastavení brandingu: Pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena na stanovování cen pro značkový, anonymní a polotransparentní branding. Mohou se vztahovat na veškerý inventář nebo na jeho část. Začněte používat kombinaci sjednocených pravidel pro stanovování cen a adres URL. Další informace

Adresy URL nemají anonymní nastavení. V důsledku toho budete muset inventář, který je nyní nastaven jako anonymní, v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci nastavit jako značkový nebo polotransparentní.

10. září

10. září bude zahájen převod veškerého provozu Ad Exchange na aukci první ceny. Přechod na aukci první ceny bude probíhat postupně několik týdnů. Ujistěte se, zda jste nastavili ochrany, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen podle průvodce přechodem na aukci první ceny

Po převedení provozu Ad Exchange se již pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci nebudou používat a budou odstraněna. Již nebude možné vytvářet nová pravidla pro otevřenou aukci a ta existující již nebudou přístupná.

Zajištění minimálních výpadků
 
V krátkém období po převedení provozu Ad Exchange se malé procento (3 % nebo méně) tohoto provozu bude nadále řídit existujícím aukčním modelem druhé ceny. Tento provoz bude krátkou dobu zpracováván odděleně za účelem sledování výkonu a minimalizace dopadu na síť.

Shrnutí přechodu

Datum Událost
6. května

Otevřená beta verze sjednocených pravidel pro stanovování cen.

Všichni majitelé stránek mohou začít nastavovat minimální ceny pomocí sjednocených pravidel pro stanovování cen.

10. června Jedno procento (1 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na tento provoz se budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.
26. června Pět procent (5 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na tento provoz se budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.
Konec července Deset procent (10 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na tento provoz se budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.
Polovina srpna Pravidla pro otevřenou aukci, která blokují některé nebo všechny kupující, inzerenty nebo značky, se převádějí na ochrany. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci, v nichž byly stanoveny specifické ceny pro značkový, anonymní a polotransparentní inventář, se převádějí na sjednocená pravidla pro stanovování cen a adresy URL.
10. září

Veškerý provoz Ad Exchange se začíná převádět na aukci první ceny. Po dokončení převodu se již pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci nebudou používat a budou odstraněna. Budou se používat pouze sjednocená pravidla pro stanování cen, adresy URL a ochrany. 

Pro malé procento (3 % nebo méně) provozu Ad Exchange se krátkou dobu bude nadále používat aukční model druhé ceny, aby bylo možné sledovat výkon.


 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?