Plán přechodu na aukci první ceny

Google Ad Manager přechází na aukci první ceny – přečtěte si, jak a kdy

Data a obsah v tomto článku se mohou změnit. Chcete-li mít aktuální informace, pravidelně tento článek kontrolujte.

Váš inventář bude v nadcházejících měsících postupně převeden na aukci první ceny. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci budou nahrazena zjednodušenými sjednocenými pravidly pro stanovování cen.

Začátek května 

Od 6. května budete mít přístup k nové funkci sjednocených pravidel pro stanovování cen. Doporučujeme vám začít vytvářet nová pravidla k nastavení minimálních cen.

Kdy sjednocená pravidla pro stanovování cen platí

Sjednocená pravidla pro stanovování cen začnou okamžitě po vytvoření platit pro veškerý provoz Ad Exchange, podávání cenových nabídek na burzách a zbytkových řádkových položek (Síť, Hromadné, Priorita ceny). Pokud na inventář cílí jak pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci, tak sjednocené pravidlo pro stanovování cen, použije se pro poptávku Ad Exchange pravidlo s vyšší minimální cenou.

Červen

Od 10. června bude docházet k následujícím změnám.

 • Aukce
  • Jedno procento (1 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na cenové nabídky v aukci první ceny se vztahují sjednocená pravidla pro stanovování cen. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci se na tento provoz nevztahují.
  • Pro zbývající provoz Ad Exchange se bude používat současný aukční model, v němž se jako konečná cena aukce Ad Exchange používá vyšší z následujících dvou cen: druhá nejvyšší čistá cenová nabídka v aukci Ad Exchange a minimální cena vztahující se na dané zobrazení. U tohoto provozu se pro poptávku Ad Exchange použije buď minimální cena pro otevřenou aukci, nebo minimální cena pro sjednocené stanovování cen (podle toho, která z nich bude vyšší).  
 • Blokování

  Na veškerý provoz Ad Exchange se v aukci budou i nadále vztahovat blokování inzerentů a kupujících z pravidel pro stanovování cen v otevřené aukci. Další typy blokování lze spravovat pomocí pravidel v sekci Ochrany.

 • Branding

  Na veškerý provoz Ad Exchange se také i nadále budou vztahovat nastavení brandingu (anonymní, polotransparentní, nebo značkový) z pravidel pro otevřenou aukci.

 • Řádkové položky pro vlastní reklamu a aukce

  Řádkové položky pro vlastní reklamu se zobrazují jen v případě, že nelze zobrazit zbytkové řádkové položky (Síť, Hromadné, Priorita ceny), reklamy Ad Exchange ani reklamy z poptávky prostřednictvím Podávání cenových nabídek na burzách. Se řádkovými položkami pro vlastní reklamu se tedy zachází, jako by měly sazbu 0 $, a cenově nesoutěží prostřednictvím dynamické alokace.

  CPM řádkových položek pro vlastní reklamu určuje pořadí vhodných vlastních reklam. Tyto reklamy se však mohou zobrazovat i bez splnění minimální ceny nastavené ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen a slouží tedy vlastně jako záložní reklamy. Další informace

Konec června

Od 26. června se procento provozu Ad Exchange, který bude převeden na výše popsanou novou dynamiku aukcí, zvýší na pět procent (5 %). U této části provozu bude konečná cena Ad Exchange odpovídat nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci.  

Konec července

Od 29. července se procento provozu Ad Exchange, který bude převeden na výše popsanou novou dynamiku aukcí, zvýší na deset procent (10 %). U této části provozu bude konečná cena Ad Exchange odpovídat nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci.

Polovina srpna

Pravidla pro otevřenou aukci s ovládacími prvky brandingu a blokování se přesunou k ochranámadresám URL. Pravidla pro otevřenou aukci se stanovováním cen pro značkový, anonymní a polotransparentní branding by se měla odrážet ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen. 14. srpna se na 5 % vašeho provozu začnou vztahovat ovládací prvky blokování v ochranách a ovládací prvky brandingu v adresách URL. Zároveň se na tuto část vašeho provozu přestanou vztahovat zastaralá pravidla pro otevřenou aukci.

Zkontrolujte a aktualizujte ochrany, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen, abyste se na přechod připravili. Přečtěte si, jak máte postupovat, v průvodci přechodem na aukce první ceny.

Blokování

U příslušného provozu dojde k následujícím změnám:

 • Univerzální blokování inventáře: Pravidla pro otevřenou aukci mohla být u všech nakupujících, inzerentů nebo značek nastavena na „univerzální blokování inventáře“. Mohou se vztahovat na veškerý inventář nebo na jeho část. Místo toho začněte v rámci ochran používat pravidla pro vyloučení inventáře. Další informace
   
 • Blokování konkrétních nakupujících, inzerentů nebo značek: Pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena na blokování konkrétních nakupujících, inzerentů nebo značek. Mohou se vztahovat na veškerý inventář nebo na jeho část. Místo toho začněte v rámci ochran používat pravidla pro obsah reklam. Další informace

Blokování inzerentů/značek z ochran jsme začali uplatňovat na začátku července. Další informace

Branding

U příslušného provozu dojde k následujícím změnám:

 • Nastavení brandingu: Pravidla pro otevřenou aukci mohla být nastavena na stanovování cen pro značkový, anonymní a polotransparentní branding. Mohou se vztahovat na veškerý inventář nebo na jeho část. Začněte používat kombinaci sjednocených pravidel pro stanovování cen a adres URL. Další informace

Adresy URL nemají anonymní nastavení. V důsledku toho budete muset inventář, který je nyní nastaven jako anonymní, v pravidlech pro stanovování cen v otevřené aukci nastavit jako značkový nebo polotransparentní.

Konec srpna až začátek září

Od konce srpna do začátku září bude na novou dynamiku aukcí popsanou výše převeden veškerý provoz Ad Exchange. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci se již nebudou vztahovat na žádné procento provozu Ad Exchange a budou se používat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.

Pomocí ochran budete moci nastavit blokování inzerentů a kupujících podobně, jako jste je nastavovali pomocí pravidel pro stanovování cen v otevřené aukci. V rámci přechodu na aukci první ceny a sjednocená pravidla pro stanovování cen bude na konci července ukončena podpora pravidel pro stanovování cen prvního pohledu pro anonymní branding. Sjednocená pravidla pro stanovování cen nepodporují anonymní branding.

Shrnutí přechodu

Datum Událost
6. května

Otevřená beta verze sjednocených pravidel pro stanovování cen.

Všichni majitelé stránek mohou začít nastavovat minimální ceny pomocí sjednocených pravidel pro stanovování cen.

10. června Jedno procento (1 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na tento provoz se budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.
26. června Pět procent (5 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na tento provoz se budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.
Konec července Deset procent (10 %) vašeho provozu Ad Exchange bude převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Na tento provoz se budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen.
Polovina srpna Pravidla pro otevřenou aukci, která blokují některé nebo všechny nakupující, inzerenty nebo značky, se převádějí na ochrany. Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci, v nichž byly stanovovány specifické ceny pro značkový, anonymní a polotransparentní branding, se převádějí na sjednocená pravidla pro stanovování cen a adresy URL.
Konec srpna až začátek září

Veškerý provoz Ad Exchange (100 %) bude převeden na aukci první ceny. Na tento provoz se již budou vztahovat pouze sjednocená pravidla pro stanovování cen. Bude ukončena podpora anonymního brandingu v pravidlech pro stanovování cen prvního pohledu.


 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?