Sjednocená pravidla pro stanovování cen (beta)

Nastavte v síti cílovou CPM nebo minimální ceny pro zbytkový provoz

Váš inventář bude v nadcházejících měsících postupně převeden na aukci první ceny.
V rámci tohoto přechodu budou pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci nahrazena sjednocenými pravidly pro stanovování cen.
Další informace naleznete v článku Plán přechodu na aukci první ceny.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen centralizují správu cílové CPM nebo minimálních cen pro veškerou programatickou poptávku. Sjednocená pravidla pro stanovování cen naleznete v části Inventář a pak Pravidla stanovení ceny. Informace o tom, jak přidat sjednocené pravidlo pro stanovování cen, naleznete níže.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen lze používat pouze v primárních (namapovaných) účtech Ad Exchange.

Doporučené postupy v oblasti sjednocených pravidel pro stanovování cen

Soubor PDF obsahuje mnoho informací z tohoto centra nápovědy a zahrnuje snímky obrazovky. (Pouze v angličtině)

Doporučené postupy v oblasti sjednocených pravidel pro stanovování cen

Zkontrolujte, zda se díváte na nejnovější verzi PDF.

Informace o sjednocených pravidlech pro stanovování cen

Správa sjednocených pravidel pro stanovování cen a odstraňování problémů

Sjednocená pravidla pro stanovování cen zahrnují řadu nástrojů, které vám pomohou při jejich správě a odstraňování problémů. Tyto nástroje vám pomohou s rozhodnutím, který inventář do aukce máte zahrnout a jaké minimální ceny jsou pro vaši síť nejvhodnější. Další informace

Kde sjednocená pravidla pro stanovování cen platí?

Minimální ceny ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen platí v následujících kontextech:

 • otevřená aukce prostřednictvím služby Authorized Buyers (dříve Ad Exchange pro kupující),   
 • soukromé aukce (optimalizované i neoptimalizované),
 • poptávka z prvního pohledu,
 • externí burzy, které se účastní podávání cenových nabídek na burzách,
 • zbytkové řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné,
 • propojené účty Ad Exchange.

Minimální ceny se nevztahují na záložní reklamy AdSense.

 Jak se sjednocená pravidla pro stanovování cen používají?

 • Pokud na inventář cílí dvě sjednocená pravidla pro stanovování cen, použije se pravidlo s vyšší minimální cenou.
 • Pokud na inventář cílí pravidlo pro stanovování cen v otevřené aukci a sjednocené pravidlo pro stanovování cen, použije se pro poptávku Ad Exchange pravidlo s vyšší minimální cenou.
 • Pokud na inventář cílí pravidlo pro stanovování cen prvního pohledu a sjednocené pravidlo pro stanovování cen, použije se pro poptávku Ad Exchange pravidlo s vyšší minimální cenou.

Stanovování cen pro všechny inzerenty a velikosti

Ve výchozím nastavení se pravidlo pro stanovování cen vztahuje na všechny inzerenty a všechny velikosti. Můžete však volitelně zadat minimální ceny pro jednotlivé inzerenty, značky nebo velikosti. V takovém případě je k dispozici ještě volitelné nastavení, které určuje stanovování cen pro všechny inzerenty a všechny velikosti.

Minimální cena nastavená v sekci Všichni a všechny velikosti se vztahuje na všechny inzerenty, značky a velikosti, pro které jste nastavili jiné minimální ceny. Použije se to nastavení ceny v pravidle, které má vyšší minimální cenu.

Řekněme například, že jste pro cestovní kancelář Dobrodružství a velikost 728 × 90 nastavili konkrétní minimální cenu 3,00 $. Ve stejném pravidle jste v sekci Všichni a všechny velikosti nastavili minimální cenu 4,00 $. Pro cestovní kancelář Dobrodružství a velikost 728 × 90 se použije minimální cena nastavená v části Všichni a všechny velikosti (4,00 $). Je totiž vyšší.

Doporučený postup je nastavit minimální cenu v sekci Všichni a všechny velikosti na nižší hodnotu, než jsou hodnoty nastavené u jednotlivých inzerentů, značek, nebo ji vypnout.

Zbytkové typy řádkových položek a minimální ceny

V aukci mohou soutěžit řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné. Na řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné se vztahují sjednocená pravidla pro stanovování cen. Aby se řádkové položky tohoto typu mohly účastnit soutěže, musí se jejich CPM alespoň rovnat minimální ceně nastavené ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen.

Sjednocená pravidla pro stanovování cen se nevztahují na:

 • řádkové položky pro vlastní reklamu, 
 • řádkové položky s nulovou (0) sazbou bez nastavené hodnoty CPM

Řádkové položky pro vlastní reklamu a aukce

Na řádkové položky pro vlastní reklamu a na řádkové položky s hodnotou CPM 0 $ se nevztahují minimální ceny.

Řádkové položky pro vlastní reklamu se zobrazují jen v případě, že nelze zobrazit zbytkové řádkové položky (Síť, Hromadné, Priorita ceny), reklamy Ad Exchange ani reklamy z poptávky prostřednictvím Podávání cenových nabídek na burzách. Se řádkovými položkami pro vlastní reklamu se tedy zachází, jako by měly sazbu 0 $, a cenově nesoutěží prostřednictvím dynamické alokace.

CPM řádkových položek pro vlastní reklamu určuje pořadí vhodných vlastních reklam. Tyto reklamy se však mohou zobrazovat i bez splnění minimální ceny nastavené ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen a slouží tedy vlastně jako záložní reklamy.

Blokování

Sjednocená pravidla pro stanovování cen neposkytují funkci blokování. K blokování inzerentů a kupujících i nadále používejte pravidla pro stanovování ceny v otevřené aukci. Další blokování lze spravovat prostřednictvím ochran. Blokování není podporováno u provozu z podávání cenových nabídek na burzách.

Velikosti a žádosti o reklamy

Ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen je k dispozici stanovování cen pro více velikostí.  

Přímé programatické obchodování

Sjednocená pravidla pro stanovování cen se nevztahují na kampaně s přímým programatickým obchodováním. Týká se to řádkových položek pro programatický prodej zaručeného inventáře (Standardní a Sponzorství) a řádkových položek preferovaných dohod vytvořených v rámci přímého programatického obchodování. 

Minimální ceny pro inzerenty a kupující a pro systémy generující nabídky

Ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen lze nakonfigurovat minimální ceny pro konkrétní inzerenty a značky. Vztahují se pouze na poptávku z Ad Exchange a z podávání cenových nabídek na burzách, ale nikoliv na zbytkové řádkové položky. Minimální ceny pro kupující a pro inzerenty nejsou k dispozici.

Jak kupující používající podávání cenových nabídek na burzách získají informace o minimální ceně v žádosti o nabídku

 • V OpenRTB se minimální cena i nadále uvádí v poli bidfloor.
 • V protokolu Ad Exchange se uvádí v poli minimum_cpm_micros

V nástroji Rozdělení nabídek v reálném čase se u cenových nabídek nižších než minimální cena bude i nadále zobrazovat zpráva „Cenová nabídka nedosahovala minimálního limitu“.

Další informace najdete v dokumentaci služby Authorized Buyers pro vývojáře v článku Authorized Buyers Real-Time Bidding Proto.

Optimalizované stanovování cen

Sjednocená pravidla pro stanovování cen v síti zůstávají platná i v případě, že je v ní zapnuté optimalizované stanovování cen. Na provoz z Ad Exchange se vztahuje vyšší z těchto dvou cen: minimální cena z optimalizovaného stanovování cen a minimální cena sjednocených pravidel pro stanovování cen. U podávání cenových nabídek na burzách se uplatňuje pouze minimální cena ze sjednocených pravidel pro stanovování cen.

Propojené účty Ad Exchange

Sjednocená pravidla pro stanovování cen fungují stejně jako v současné době fungují pravidla pro stanovování cen Ad Exchange. 

Sjednocená pravidla pro stanovování cen nastavená v síti Ad Manager primárního (namapovaného) účtu Ad Exchange se vztahují na veškerý inventář, v němž zobrazujete záložní reklamy z propojených účtů Ad Exchange. Další informace o tom, čím se liší primární a propojený účet Ad Exchange.

Další informace a příklad sjednocených pravidel pro stanovování cen a propojených účtů Ad Exchange

Je možné, že máte propojené účty Ad Exchange. Jedná se o sekundární účty Ad Exchange, které patří do jiné sítě Ad Manager. Jsou přidruženy k primárnímu (namapovanému) účtu Ad Exchange, který patří do vaší sítě Ad Manager. Sekundární účty Ad Exchange jsou s primárním účtem Ad Exchange obvykle propojeny proto, aby primární síť mohla zobrazovat záložní reklamy v inventáři pro řádkové položky v druhé síti Ad Manager. 

Předpokládejme, že sekundární účet Ad Exchange vlastní síť Ad Manager A. Primární (namapovaný) účet Ad Exchange vlastní síť Ad Manager B, která zobrazuje záložní reklamy v inventáři ze sítě Ad Manager A

V příkladu níže žádosti pocházejí ze sítě Ad Manager A a jsou předávány síti Ad Manager B s primárním (namapovaným) účtem Ad Exchange B. Na všechny žádosti, které ze sítě Ad Manager A přicházejí do účtu Ad Exchange B, se v tomto případě vztahují pravidla nastavená v síti Ad Manager B

Ad Manager A                       Ad Manager B                                                 

Unified pricing rules and Ad Exchange accounts

      Sjednocené pravidlo pro stanovování cen    
      Účet Ad Exchange    

Přidání sjednocených pravidel pro stanovování cen

Pro každou síť Ad Manager můžete používat až 200 sjednocených pravidel pro stanovování cen.

 1. Přejděte na Inventář a pak Pravidla stanovení ceny.
 2. Klikněte na Nové pravidlo pro sjednocené stanovování cen.
 3. Zadejte název pravidla pro stanovování cen.
 4. Vyberte inventář, na který se má toto pravidlo vztahovat.
 5. Zadejte minimální cenu a volitelně také inzerenty, značky nebo velikosti.
  • Ve výchozím nastavení se pravidlo pro stanovování cen vztahuje na všechny inzerenty a všechny velikosti. Můžete však volitelně zadat minimální ceny pro jednotlivé inzerenty, značky nebo velikosti. Můžete také nastavit minimální cenu v části Všichni a všechny velikosti, nebo tuto možnost vypnout. Pokud je tato možnost zapnutá, minimální cena nastavená v sekci Všichni a všechny velikosti se vztahuje i na všechny inzerenty, značky a velikosti, pro které jste ve stejném pravidle nastavili jinou minimální cenu. Další informace 
  • Vyberte Nastavit minimální ceny (pevné CPM) nebo Nastavit cílové CPM:
   • Nastavit minimální ceny: Nejnižší nabídka nesmí být nižší než minimální cena.
   • Nastavit cílové CPM (výchozí): Prostřednictvím cílové CPM můžete během času získat větší tržby díky tomu, že se budou minimální ceny upravovat tak, aby vyhovovaly více cenovým nabídkám. Minimální ceny u jednotlivých žádostí o nabídky mohou být vyšší nebo nižší než zadaná cílová CPM. Průměrná CPM pro váš inventář však bude rovna zadané cílové CPM nebo bude vyšší.
 6. Klikněte na Uložit.

Vypnutí možnosti Všichni a všechny velikosti

Minimální cenu lze nastavit v sekci Všichni a všechny velikosti. Tato minimální cena se vztahuje i na všechny inzerenty, značky a velikosti, pro které jste ve stejném pravidle nastavili jinou minimální cenu. Pokud ji chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Všichni a všechny velikosti.

Správa a odstraňování problémů

Služba Ad Manager nabízí řadu nástrojů a jednu dimenzi přehledů, které vám správu inventáře v aukci a minimálních cen usnadní.

Dotčené řádkové položky z libovolného pravidla

U každého sjednoceného pravidla pro stanovování cen, které vytvoříte, si můžete zobrazit počet zbytkových řádkových položek, které nesplňují minimální cenu nastavenou v pravidle. Zobrazený celkový počet řádkových položek vychází pouze z porovnání minimální ceny v pravidle s CPM zbytkových řádkových položek a nezohledňuje cílení.

Chcete-li zobrazit dotčené řádkové položky, zadejte minimální cenu. V sekci Dotčené zbytkové řádkové položky jsou uvedeny všechny řádkové položky typu Priorita ceny, Síť a Hromadné, jejichž cena je nižší než vámi zadaná minimální cena. Mohou být uvedeny například takto:

Kliknutím na počet dotčených řádkových položek přejdete na stránku se seznamem všech dotčených řádkových položek.

Odstraňování problémů

V sekci pro odstraňování problémů se řádkovými položkami se zobrazují řádkové položky s cenou nižší, než je minimální cena nastavená ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen. Ve sloupci Příčiny nezobrazení u nich bude uveden důvod „Pod minimem pravidla pro stanovování cen“. Kliknutím odsud můžete přejít na pravidla pro stanovování cen, která na příslušné řádkové položky mají dopad. Další informace

Přehledy

Chcete-li vytvořit přehled o aktivitě sjednocených pravidel pro stanovování cen, v přehledu typu Historický vyberte dimenzi Sjednocené pravidlo pro stanovování cen. Aktivita sjednocených pravidel pro stanovování cen je k dispozici také v přehledech typu Ad Exchange prostřednictvím dimenzePravidla pro stanovování cen.

Přehledy stanovování cen pro několik velikostí

Přehledy pro žádosti s více velikostmi vytvářejte v Dotazovacím nástroji služby Ad Manager pomocí dimenzí Velikost kreativy (zobrazené)Požadované velikosti reklam.

Není použito žádné pravidlo pro stanovování cen 

Protože u žádostí s více velikostmi platí několik pravidel pro stanovování cen, nelze žádostem bez shody přiřadit žádná pravidla pro stanovování cen. Žádosti, u kterých nedošlo ke shodě, budou mít v přehledech Historie Ad Exchange v sekci Segmenty inventáře u dimenze Pravidla pro stanovování cen uvedeno „(Není použito žádné pravidlo pro stanovování cen)“.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?