Propojení účtu se službou Ad Manager

Přidání účtů AdSense, Ad Exchange nebo Display & Video 360

Nevidíte možnosti popsané níže?

 • Je možné, že ve vaší síti propojení účtů není podporováno. Další informace získáte od svého správce účtu. Pokud dosud nemáte účet Ad Exchange, konktatujte prodejce nebo požádejte partnera společnosti DoubleClick o vytvoření účtu.
 • Vaše uživatelská role k zobrazení ani úpravám těchto možností nemá oprávnění. O propojení účtů požádejte administrátora sítě Ad Manager.

Propojením umožníte kupujícím nakupovat váš inventář prostřednictvím řádkových položek AdSense nebo Ad Exchange.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte buď na AdSense a pak Nové propojení s AdSense nebo Ad Exchange a pak Nové propojení s Ad Exchange.
 4. Zadejte kód webové služby, což je ID majitele stránek přidružené k vašemu účtu AdSense nebo Ad Exchange.

  Při zadávání kódu do služby Ad Manager přidejte předponu, kterou definujete typ služby:

  • Pro obsahové reklamy přidejte ca- (například ca-pub-1234567890).
  • Pro mobilní aplikace přidejte ca-mb-app- (například ca-mb-app-pub-1234567890).
  • Pro video přidejte ca-video- (například ca-video-pub-1234567890).
 5. Zadejte zobrazovaný název, který vyberete při vytváření řádkové položky AdSense nebo Ad Exchange.
 6. Zadejte kontaktní e‑mailovou adresu, pomocí které se přihlašujete k účtu AdSense nebo Ad Exchange.
 7. Zadejte podrobnosti k ověření účtu, například PSČ nebo posledních pět cifer telefonního čísla přidruženého k účtu AdSense nebo Ad Exchange.
 8. Klikněte na Uložit.

Službě Ad Manager může chvíli trvat, než propojení ověří. V případě úspěchu se nová síť zobrazí v sekci Propojené účty se stavem Nevyřízeno. V případě Ad Exchange není potřeba provádět žádné další kroky. U služby AdSense je propojení potřeba povolit. 

Aktivace propojení s AdSense
 1. V AdSense klikněte na Nabídka.
 2. Klikněte na  Nastavení  a pak Přístup a autorizace a pak Přístup třetí strany.
 3. Vyhledejte žádost pro svou síť Ad Manager a klikněte na Schválit.
 

Nastavení propojených účtů Ad Exchange

Po aktivaci propojení s Ad Exchange můžete nakonfigurovat nastavení propojených účtů. Chcete-li nastavit nebo upravit tato nastavení, klikněte na zobrazovaný název účtu.

Zobrazovaný název: Tento název má pomoci konfigurátorům reklam ve vaší síti Ad Manager. Nemusí odpovídat oficiálnímu názvu účtu Ad Exchange.

Výchozí pro dynamickou alokaci: Jako výchozí pro dynamickou alokaci lze označit pouze primární účet Ad Exchange. Po aktivaci se tento účet bude používat pro zobrazování prostřednictvím skupin výtěžků, programový prodej zaručeného inventáře, První pohled a všechny další funkce, u nichž se reklamy Ad Exchange zobrazují bez řádkové položky Ad Exchange.

Sdílení segmentů publika: Pokud vaše síť používá Řešení pro práci s publikem, můžete segmenty první strany ze služby Ad Manager sdílet k použití v účtu Ad Exchange. Segmenty třetích stran sdílet nelze.

Toto propojení vám umožní sdílet segmenty publika první strany s účty Ad Exchange nebo Display & Video 360.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte na Rozšíření o publikum.
 4. Zadejte své číslo zákazníka. U služby Authorized Buyers se jedná o číslo zákazníka vašeho účtu služby Authorized Buyers. U inzerenta ve službě Display & Video 360 se jedná o číslo uvedené vedle názvu inzerenta v rozhraní služby Display & Video 360.

 5. Jako typ inzerenta vyberte buď Ad Exchange, nebo Display & Video 360.

 6. Klikněte na Uložit.

Chcete-li v Google Analytics zobrazovat data z Ad Exchange, propojte Google Analytics a Ad Exchange. Postup zobrazení již propojených účtů Google Analytics nebo odstranění propojení s účtem ze služby Ad Manager:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte na Google Analytics.

Správa příchozích účtů Ad Exchange

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte na Příchozí provoz z Ad Exchange.
 4. Chcete-li propojit účet Ad Manager, klikněte na Povolit. Chcete-li zrušit propojení s účtem Ad Manager, klikněte na Zakázat.

Data příchozích účtů Ad Exchange v přehledech služby Ad Manager

Sítě, které vlastní určité typy inventáře, ve svých přehledech mohou zobrazit některé informace o transakcích s příslušnými typy inventáře spojenými s vaší sítí.

 • Přehledy typu Historické mohou obsahovat informace o aktivitě vaší sítě při zobrazování reklam v typech inventáře, které vlastní propojený účet Ad Exchange. Z těchto informací mohou uživatelé dokázat odvodit, která zobrazení vaše síť v jejich typu inventáře realizovala.
 • Přehledy typu Historie Ad Exchange mohou zobrazovat informace o kupujících nebo jiných třetích stranách, se kterými jste uskutečnili transakce s propojeným typem inventáře.

Druhá síť nikdy neuvidí informace o aktivitě zobrazování reklam vaší sítě. Aktivitu pro svůj vlastní typ inventáře mohou zobrazit pouze sítě, které propojily typy inventáře s vaší sítí.

Stav Popis
Aktivní Tento účet služby Ad Manager může při vytváření záložních kreativ používat výběr bloků, protože přidružení k tomuto účtu bylo ověřeno.
Přiřazení není možné Zadaný kód webové služby nebyl ve správném formátu.
Zneplatněno Ad Manager již informace uložené pro tento účet nemůže ověřit, protože se od původního ověření změnily.
Nepřiřazeno Výběr reklamního bloku již k vytváření záložních kreativ pro tento účet nelze použít, protože buď chybí informace o účtu, nebo bylo propojení ve službě AdSense nebo Ad Exchange deaktivováno.
Nevyřízeno Aby bylo možné k vytváření záložních kreativ používat výběr bloků, je propojení s účtem potřeba nejdříve aktivovat. Přečtěte si, jak aktivovat propojení s AdSense nebo jak aktivovat propojení s Ad Exchange.
Odmítnuto Tento účet služby Ad Manager nemůže při vytváření záložních kreativ používat výběr bloků, protože přidružení k tomuto účtu bylo odmítnuto. Chcete-li tento účet použít, zadejte správné údaje o účtu a poté přidružení ověřte.

Stavy sdílení segmentů publika

Stav Popis
Segmenty nejsou sdíleny Účet Ad Exchange nebo Display & Video 360 byl schválen, což znamená, že své segmenty Ad Exchange první strany můžete sdílet se službou Ad Manager.
Segmenty nelze sdílet Propojení účtu Ad Exchange nebo Display & Video 360 bylo uloženo, ale dosud nebylo schváleno. Segmenty bude možné sdílet po schválení.
Stav sdílení segmentů je neznámý Při propojování účtu Ad Exchange nebo Display & Video 360 s vaším účtem služby Ad Manager se vyskytl problém. Další informace vám sdělí váš správce účtu.

Čím se liší primární účet a propojené účty Ad Exchange?

S účtem Ad Manager může být propojeno několik účtů Ad Exchange, ale jen jeden může být veden jako primární.

 • Primární účet Ad Exchange
  Účty Ad Exchange se teď nespravují v samostatném rozhraní, ale ve službě Ad Manager. Nastavení i přehledy z primárního účtu Ad Exchange se zobrazují v uživatelském rozhraní služby Ad Manager a používají se pro vybrané funkce služby Google Ad Manager, jako je například První pohled nebo Podávání cenových nabídek na burzách. Primární účet se někdy nazývá také „namapovaný“ nebo „sjednocený“.
  Primární účet Ad Exchange lze k vyplňování inventáře používat jen v případě, že je také přidán v sekci Propojené účty. Jako výchozí pro dynamickou alokaci může být označen pouze primární účet.
 • Propojené účty Ad Exchange
  Toto jsou sekundární účty Ad Exchange, které lze přidat pro použití v řádkových položkách, pokud k zobrazování záložních reklam v inventáři chcete používat jiné účty Ad Exchange, než je ten primární. Pro každou síť služby Ad Manager doporučujeme použít jeden účet Ad Exchange. Lze připojit i účty služeb AdSense a Display & Video 360.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?