Propojení účtu se službou Ad Manager

Přidání účtů AdSense, Ad Exchange nebo Display & Video 360

Nevidíte možnosti popsané níže?

 • Je možné, že ve vaší síti není propojení účtů podporováno. Další informace získáte od svého správce účtu. Pokud účet Ad Exchange ještě nemáte, kontaktujte prodejce nebo některého z našich partnerů a požádejte o vytvoření účtu.
 • Vaše uživatelská role k zobrazení ani úpravám těchto možností nemá oprávnění. O propojení účtů požádejte administrátora sítě Ad Manager.

Propojení se službou AdSense či Ad Exchange umožňuje kupujícím nakupovat váš inventář prostřednictvím řádkových položek AdSense nebo Ad Exchange. Můžete připojit několik účtů Ad Exchange, které jsou určeny pro různé typy inventáře.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Přejděte na Správce a pak Propojené účty.

  Postup propojení se službami Ad Exchange:

  1. Přejděte na kartu Ad Exchange.
  2. Klikněte na Nové propojení s Ad Exchange..

  Postup propojení se službami AdSense:

  1. Přejděte na kartu AdSense.
  2. Klikněte na Nové propojení s AdSense.
 3. Zadejte kód služby. Typy služeb ve službě Ad Manager odpovídají typům inventáře. Kód služby se skládá z ID majitele stránek přidruženého k vašemu účtu AdSense nebo Ad Exchange a z identifikátoru typu inventáře.

 4. Zadejte zobrazovaný název, který vyberete při vytváření řádkové položky AdSense nebo Ad Exchange.
 5. Zadejte kontaktní e‑mailovou adresu, pomocí které se přihlašujete k účtu AdSense nebo Ad Exchange.
 6. Zadejte podrobnosti k ověření účtu, například PSČ nebo posledních pět cifer telefonního čísla přidruženého k účtu AdSense nebo Ad Exchange.
 7. Klikněte na Uložit.

Službě Ad Manager může chvíli trvat, než propojení ověří. V případě úspěchu se nová síť zobrazí v sekci Propojené účty se stavem Nevyřízeno. V případě Ad Exchange není potřeba provádět žádné další kroky.

Kódy služeb

Kód služby se skládá z ID majitele stránek (ve formě „pub-1234567890“) přidruženého k vašemu účtu AdSense nebo Ad Exchange a identifikátoru typu inventáře. Existují čtyři typy inventáře a odpovídající kódy služeb:

 • Obsahová reklama: předpona ca-

  Příklad: ca-pub-1234567890

 • Mobilní aplikace: předpona ca-mb-app- 

  Příklad: ca-mb-app-pub-1234567890

 • Videoreklamy a audioreklamy in-stream: předpona ca-video- 

  Příklad: ca-video-pub-1234567890

 • Hry: předpona ca-games- 

  Příklad: ca-games-pub-1234567890

Používání služby AdSense

Propojení se službou AdSense bude plně aktivní až poté, co ho povolíte ve službě AdSense. 

Aktivace propojení s AdSense

 1. V AdSense klikněte na Nabídka.
 2. Klikněte na  Nastavení  a pak Přístup a autorizace a pak Přístup třetí strany.
 3. Vyhledejte žádost pro svou síť Ad Manager a klikněte na Schválit.

Používání služby Ad Exchange

Nastavení propojených účtů Ad Exchange

Po aktivaci propojení s Ad Exchange můžete nakonfigurovat nastavení propojených účtů. Chcete-li nastavit nebo upravit tato nastavení, klikněte na zobrazovaný název účtu.

Zobrazovaný název

Tento název má konfigurátorům reklam ve vaší síti Ad Manager pomoci tento účet poznat. Zobrazovaný název nemusí odpovídat skutečnému názvu účtu Ad Exchange.

Výchozí pro dynamickou alokaci

Tuto možnost aktivujte, pokud chcete, aby byl inventář zahrnutý pod tímto kódem služby vhodný pro dynamickou alokaci.

Sdílení segmentů publika

Pokud vaše síť používá Řešení pro práci s publikem, můžete s účtem Ad Exchange sdílet segmenty první strany ze služby Ad Manager. Segmenty třetích stran sdílet nelze.

Preferované dohody v rámci přímého programatického obchodování

Přímé programatické obchodování umožňuje vyjednávat o preferovaných dohodách. Pro preferované dohody je k dispozici pouze inventář z primárního účtu Ad Exchange, nikoliv inventář dostupný prostřednictvím propojených účtů Ad Exchange.

Toto propojení vám umožní sdílet segmenty publika první strany s účty Ad Exchange nebo Display & Video 360.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte na Rozšíření o publikum.
 4. Zadejte své číslo zákazníka. U služby Authorized Buyers se jedná o číslo zákazníka vašeho účtu služby Authorized Buyers. U inzerenta ve službě Display & Video 360 se jedná o číslo uvedené vedle názvu inzerenta v rozhraní služby Display & Video 360.

 5. Jako typ inzerenta vyberte buď Ad Exchange, nebo Display & Video 360.

 6. Klikněte na Uložit.

Chcete-li v Google Analytics zobrazovat data z Ad Exchange, propojte Google Analytics a Ad Exchange. Postup zobrazení již propojených účtů Google Analytics nebo odstranění propojení s účtem ze služby Ad Manager:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte na Google Analytics.

Správa příchozích účtů Ad Exchange

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Propojené účty.
 3. Klikněte na Příchozí provoz z Ad Exchange.
 4. Chcete-li propojit účet Ad Manager, klikněte na Povolit. Chcete-li zrušit propojení s účtem Ad Manager, klikněte na Zakázat.

Data příchozích účtů Ad Exchange v přehledech služby Ad Manager

Sítě, které vlastní určité typy inventáře, ve svých přehledech mohou zobrazit některé informace o transakcích s příslušnými typy inventáře spojenými s vaší sítí.

 • Přehledy typu Historické mohou obsahovat informace o aktivitě vaší sítě při zobrazování reklam v typech inventáře, které vlastní propojený účet Ad Exchange. Z těchto informací mohou uživatelé odvodit, která zobrazení vaše síť v jejich typu inventáře realizovala.
 • Přehledy typu Historie Ad Exchange mohou zobrazovat informace o kupujících nebo jiných třetích stranách, se kterými jste uskutečnili transakce s propojeným typem inventáře.

Druhá síť nikdy neuvidí informace o aktivitě zobrazování reklam vaší sítě. Aktivitu pro svůj vlastní typ inventáře mohou zobrazit pouze sítě, které propojily typy inventáře s vaší sítí.

Stav Popis
Aktivní Tento účet služby Ad Manager může při vytváření záložních kreativ používat výběr bloků, protože přidružení k tomuto účtu bylo ověřeno.
Přiřazení není možné Zadaný kód webové služby nebyl ve správném formátu.
Zneplatněno Ad Manager již informace uložené pro tento účet nemůže ověřit, protože se od původního ověření změnily.
Nepřiřazeno Výběr reklamního bloku již k vytváření záložních kreativ pro tento účet nelze použít. Důvodem mohou být chybějící informace o účtu, deaktivace propojení ve službě AdSense nebo Ad Exchange, nebo zamítnutí účtu kvůli porušení zásad.
Nevyřízená Aby bylo možné k vytváření záložních kreativ používat výběr bloků, je propojení s účtem potřeba nejdříve aktivovat. Přečtěte si, jak aktivovat propojení s AdSense nebo jak aktivovat propojení s Ad Exchange.
Odmítnuto Tento účet služby Ad Manager nemůže při vytváření záložních kreativ používat výběr bloků, protože přidružení k tomuto účtu bylo odmítnuto. Chcete-li tento účet použít, zadejte správné údaje o účtu a poté přidružení ověřte.

Stavy sdílení segmentů publika

Stav Popis
Segmenty nejsou sdíleny Účet Ad Exchange nebo Display & Video 360 byl schválen, což znamená, že své segmenty Ad Exchange první strany můžete sdílet se službou Ad Manager.
Segmenty nelze sdílet Propojení účtu Ad Exchange nebo Display & Video 360 bylo uloženo, ale dosud nebylo schváleno. Segmenty bude možné sdílet po schválení.
Stav sdílení segmentů je neznámý Při propojování účtu Ad Exchange nebo Display & Video 360 s vaším účtem služby Ad Manager se vyskytl problém. Další informace vám sdělí váš správce účtu.

Rozdíl mezi primárním a propojeným účtem Ad Exchange

S účtem Ad Manager může být propojeno několik účtů Ad Exchange, ale jen jeden může být veden jako primární.

 • Primární účet Ad Exchange

  Účty Ad Exchange se spravují ve službě Ad Manager. Nastavení a přehledy z primárního účtu Ad Exchange se zobrazují v uživatelském rozhraní služby Ad Manager a používají se k výběru funkcí služby Ad Manager, jako jsou první pohled a podávání cenových nabídek na burzách. Primární účet se někdy nazývá „namapovaný“ nebo „sjednocený“ účet.

  Primární účet Ad Exchange lze k vyplňování inventáře používat jen v případě, že je také přidán v sekci Propojené účty. Jako výchozí pro dynamickou alokaci může být označen pouze primární účet.

 • Propojené účty Ad Exchange
  Ačkoli doporučujeme používat s každou sítí Ad Manager pouze jeden účet Ad Exchange, lze přidat sekundární účty Ad Exchange a používat je jako záložní inventář pro řádkové položky. Lze připojit i účty služeb AdSense a Display & Video 360.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?