Zaručené vs. nezaručené programatické kampaně

Rezervujte inventář pro kupující nebo jim nabídněte nezaručené preferované dohody

Přímé programatické obchodování umožňuje vyjednávat ve službě Ad Manager kampaně založené na programatickém prodeji zaručeného inventáře i na preferovaných dohodách (nezaručené).

  • Programatický prodej zaručeného inventáře: Vyjednáte s kupujícím cenu a podmínky pro inventář, který je rezervován pro kupujícího (zaručen). Inventář je určen pouze danému kupujícímu za danou cenu.
  • Preferovaná dohoda: Vyjednáte s kupujícím cenu a podmínky pro inventář, na který může kupující volitelně podávat cenové nabídky. Kupující má přednostní (neboli „preferovanou“) možnost získat daný inventář za dohodnutou cenu. Pokud jej však kupující nekoupí, bude daný inventář k dispozici v otevřené aukci.

    Preferované dohody nejsou zaručené, protože sjednaný inventář není pro kupujícího rezervován (můžete jej za lepší cenu rezervovat pro zaručenou kampaň) a protože kupující nejsou povinni jej koupit. Další informace


Checkmark

Co je dobré vědět

Nabídky mohou obsahovat buď řádkové položky nabídky typu Programatický prodej zaručeného inventáře (standardní nebo sponzorství), nebo typu Preferovaná dohoda (nezaručené), nikoliv však obojí.


Typ řádkové položky určuje typ sazby a druh kampaně, o němž chcete vyjednávat. Zadané množství se liší podle typu kampaně, o níž vyjednáváte.

Typ řádkové položky a sazby Typ kampaně Zadané množství
Standardní CPM Zaručená

Sjednané množství

Naplánované množství zobrazení rezervované pro kupujícího na základě dat a podmínek konkrétní kampaně

Sponzorství CPD Zaručená

Denní fakturační limit

Fakturační limit je minimální počet zobrazení, který je za kalendářní den potřeba překonat, abyste za daný den získali tržby. Kalendářní den je 24hodinové období od 0:01 hodin posuzovaného dne do 0:00 hodin následujícího dne. 

Kampaň musí realizovat alespoň jedno zobrazení nad minimum i v případě, že se zobrazuje jen po část kalendářního dne. Pokud se některý den v kampani toto minimum nerealizuje, daný den inzerentovi nebude fakturován a nedostanete za něj zaplaceno.

Fakturační limit chrání inzerenty před placením paušálních poplatků CPD za řádkové položky, které nedosahují dohodnutého minima.

Preferovaná dohoda CPM Nezaručeno

Odhadované množství

Hodnota zobrazení, která odráží odhadované zobrazování po celou dobu trvání nezaručené programatické řádkové položky. Tato hodnota nemá vliv na zobrazování reklam a lze ji využít ke sledování zobrazování preferovaných dohod a odstraňování problémů s ním.

Preferované dohody ve službě Ad Manager se liší od těch v Ad Exchange. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?