Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

10 wskazówek dotyczących usprawnienia pracy w organizacjach opieki zdrowotnej z wykorzystaniem Google Workspace

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

Stetoskop, laptop, podkładka z klipsem do notatek itd.

szary pasek

1

Pomaganie pacjentom na odległość przy użyciu wirtualnych rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej„.”

Podmioty medyczne coraz częściej korzystają z alternatywnych rozwiązań, aby zapewnić opiekę swoim pacjentom, zwłaszcza gdy nie mogą przyjąć ich w warunkach klinicznych. Dzięki rozwiązaniom wirtualnym, takim jak Google Meet czy Gmail, pracownicy opieki zdrowotnej mogą komunikować się z pacjentami w bezpieczny i zaszyfrowany sposób. Poradnik dotyczący spełniania wymogów ustawy HIPAA w Google Workspace i Cloud Identity zawiera informacje na temat zapewniania zgodności z ustawą HIPAA w Google Workspace.

Więcej informacji

szary pasek

2

Wyposażanie ratowników medycznych i pracowników opieki zdrowotnej w urządzenia zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie„.”

Pomóż ratownikom medycznym oraz pracownikom opieki zdrowotnej szybko i bezpiecznie wpisywać oraz sprawdzać informacje o pacjentach. Gdy pracownicy opieki zdrowotnej pracują w terenie przy użyciu urządzeń mobilnych i narzędzi do współpracy, możesz dbać o zachowanie standardów, zarządzanie i zgodność z zasadami. Aby umożliwić udostępnianie plików, wdróż zarządzanie urządzeniami mobilnymi i szyfrowanie na poziomie urządzenia na Chromebookach lub urządzeniach z Androidem Enterprise.

Pracownicy mogą utworzyć na Dysku Google jedno repozytorium plików zgodne z wymogami ustawy HIPAA*. W takim miejscu pracownicy opieki zdrowotnej mogą bezpiecznie przechowywać dokumentację i informacje o pacjentach oraz organizacji – bez względu na format plików. Funkcja synchronizacji i udostępniania na Dysku umożliwia pracownikom dostęp do plików, udostępnianie ich i współpracę nad nimi. Teraz wszystkie ważne informacje dotyczące organizacji są przechowywane w centralnym miejscu, a każdy pracownik (lub tylko wybrana grupa) może korzystać z nich w dowolnym momencie i na dowolnym zarządzanym przez firmę urządzeniu.

* W przedstawionym poniżej przewodniku dotyczącym Dysku omówiono sposób tworzenia centralnego repozytorium plików w organizacji, lecz nie wyjaśniono, jak uzyskać zgodność z wymogami ustawy HIPAA. Informacje o uzyskiwaniu zgodności znajdziesz w artykule Zgodność Google Workspace i Cloud Identity z ustawą HIPAA.

Historia klienta

Omada Health

Więcej informacji

szary pasek

3

Zwiększanie wydajności działania i rezygnacja z papierowych dokumentów dzięki elektronicznej platformie współpracy, jaką jest Dysk„.”

Na Moim dysku i dyskach współdzielonych lekarze oraz personel pielęgniarski mogą przechowywać i udostępniać cyfrowe kopie zdjęć rentgenowskich, wyniki tomografii komputerowej, wiadomości głosowe i wideo oraz inne wyniki badań diagnostycznych. Pliki na Dysku są aktualizowane w czasie rzeczywistym i można je wyświetlać w bezpiecznym środowisku na dowolnym urządzeniu (z Androidem, z Chrome, na iPadach firmy Apple itp.), co pozwala unikać ograniczeń stwarzanych przez wiele aplikacji EHR/EMR.

Historia klienta

Mollen Healthcare

Więcej informacji

szary pasek

4

Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego w dowolnym czasie i miejscu„.”

Chcesz szkolić pracowników służby zdrowia, którzy znajdują się w różnych lokalizacjach, pracują o różnych porach i mają odmienne specjalizacje? Łatwy do utworzenia portal samoobsługowy może być pomocny podczas wdrażania pracowników oraz ich dalszego szkolenia. Przenieś wszystkie materiały szkoleniowe na Mój dysk lub dysk współdzielony i umieść te pliki na stronach w Witrynach Google. Następnie używaj Chromebooków w swoich placówkach szkoleniowych jako urządzeń szkoleniowych w trybie kiosku. Jeśli musisz przeprowadzić szkolenie na żywo dla osób z różnych krajów na całym świecie, zorganizuj w Google Meet wirtualne zajęcia, aby ograniczyć koszty i zaoszczędzić czas.

Więcej informacji

szary pasek

5

Zwiększenie zadowolenia pacjentów przez oferowanie im możliwości szybkiej rejestracji, komunikacji i wyrażania opinii„.”

Aby umówić się na spotkanie, pacjent wypełnia formularz rejestracyjny online (utworzony w Formularzach Google) na Chromebooku w trybie kiosku. Ich odpowiedzi mogą być przesyłane do Arkuszy Google, co ułatwia pracownikom śledzenie kolejki pacjentów. Podczas wizyty lekarze i pielęgniarki uzupełniają ten arkusz kalkulacyjny o informacje administracyjne. Arkusze są aktualizowane w czasie rzeczywistym, więc pracownicy natychmiast wiedzą, jakich informacji mają udzielać pacjentom, którzy opuszczają przychodnię. Mogą to być na przykład terminy wizyt kontrolnych lub przypomnienia. Jeśli pacjent musi pozostać w placówce przez dłuższy czas, może kontaktować się z rodziną i znajomymi w Google Meet na dowolnym urządzeniu. Po zakończeniu wizyty pacjenci wypełniają kolejną ankietę w Formularzach na Chromebooku w trybie kiosku, aby przekazać swoje uwagi. Dzięki temu możesz stale podnosić poziom świadczonych usług.

Historia klienta

Doctor.com

Więcej informacji

szary pasek

6

Zarządzanie funkcjonowaniem placówki medycznej przez internet na dowolnym urządzeniu„.”

Usprawnij działalność placówki medycznej, rezygnując z papierowych dokumentów i przenosząc wszystkie procesy do chmury. W Formularzach Google można w kilka minut utworzyć elektroniczne formularze służące do obsługi opinii pacjentów, zamówień zaopatrzenia, próśb pracowników o urlop, potwierdzeń zasad obowiązujących w firmie itp. Formularze można łatwo aktualizować i otwierać w kioskach oraz na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Historia klienta

Mollen Healthcare

Więcej informacji

Formularze

szary pasek

7

Tworzenie cyfrowych zasobów marki dla całej organizacji, wyświetlanie ich i zarządzanie nimi„.”

Podmioty medyczne generują duże ilości materiałów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zarządzają nimi. W Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google możesz tworzyć plakaty, harmonogramy nadchodzących sesji terapeutycznych, reklamy firm farmaceutycznych, informacje o alergiach itp. Zapewnij przejrzystość informacji i zwiększ wydajność, zarządzając w Arkuszach wskaźnikami organizacji, takimi jak obłożenie sal, liczba dyżurujących pielęgniarek czy czas oczekiwania pacjentów. Przechowuj wszystkie materiały na Moim dysku lub dysku współdzielonym, aby pracownicy mieli zawsze dostęp do najnowszych wersji. Następnie zrezygnuj z papierowych dokumentów – udostępniaj i wyświetlaj zasoby w postaci elektronicznej, na przykład na Chromebooku w trybie kiosku.

Więcej informacji

szary pasek

8

Szybkie prowadzenie rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych oraz wdrażanie personelu medycznego„.”

Zakłady opieki zdrowotnej stale poszukują nowych pracowników, dlatego skrócenie procesu ich rekrutacji i wdrażania ma znaczny wpływ na wyniki firmy. Gdy zainteresowane pracą osoby prześlą swoje dane za pomocą Formularzy Google, możesz przeprowadzić w Google Meet rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami z dowolnego miejsca na świecie. Następnie możesz uprościć proces wdrażania pracowników przy użyciu utworzonych w Witrynach Google stron zawierających listy kontrolne i zadania związane z wprowadzaniem nowych pracowników do organizacji.

Historia klienta

Middlesex Hospital

Więcej informacji

szary pasek

9

Przekazywanie planów leczenia wielu opiekunom i koordynowanie ich pracy„.”

Ponieważ pacjenci szpitali często kontaktują się z co najmniej 10 różnymi osobami z personelu medycznego, dobra koordynacja ma pozytywny wpływ na wyniki leczenia, powoduje obniżenie kosztów oraz zmniejsza liczbę powtórnych wizyt. Google Workspace ułatwia komunikację i koordynację działań w ramach jednego, spójnego planu opieki zdrowotnej realizowanego przez personel medyczny i specjalistyczny. Utwórz folder pacjenta na Moim dysku lub dysku współdzielonym i przechowuj w nim pliki z diagnozami, wykresami, wynikami badań itp. Bezpiecznie udostępnij ten folder pacjenta wszystkim zaangażowanym opiekunom. Następnie utwórz w tym folderze notatki medyczne przy użyciu Dokumentów Google lub użyj Arkuszy Google, aby śledzić procedury i wyniki związane z leczeniem danego pacjenta. Za pomocą funkcji komentarzy w plikach możesz nawet zadawać konkretnym opiekunom dodatkowe pytania. Wszystkie pliki w folderze pacjenta są aktualizowane w czasie rzeczywistym, więc opiekunowie mają stały dostęp do najnowszych informacji w dowolnym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu.

Historia klienta

Mollen Healthcare

Więcej informacji

szary pasek

10

Możliwości Google Workspace przeznaczone dla zdalnych pracowników opieki zdrowotnej„.”

Zadbaj o to, aby zespoły opieki zdrowotnej pracujące na odległość mogły się komunikować i miały dostęp do najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji, co pozwoli im efektywniej wykonywać swoje zadania. Google Workspace zapewnia szpitalom, administratorom i personelowi medycznemu nowoczesne cyfrowe narzędzia do współpracy. Zespoły opieki zdrowotnej mogą współpracować na odległość w czasie rzeczywistym dzięki takim funkcjom Google Workspace jak rozmowy wideo, czat, poczta e-mail czy udostępnianie dokumentów. Udostępniaj materiały współpracownikom i partnerom zewnętrznym oraz współpracuj z nimi – gdziekolwiek jesteś, w dowolnej chwili i na różnych urządzeniach.

Więcej informacji

szary pasek

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false