Een groep maken

Mailing- en distributielijsten, delen, instellingen configureren en meer

Deze pagina is voor beheerders. Als u groepen voor uw eigen account wilt beheren, gaat u naar het Helpcentrum van Google Groepen.


Als Groepen-beheerder kunt u groepen maken voor afdelingen, teams of andere groepen gebruikers in uw organisatie.

Waar kan ik dit doen? U kunt groepen maken en groepsleden toevoegen via de Beheerdersconsole of Google Groepen. U kunt echter alleen groepen die u in de Beheerdersconsole heeft gemaakt, gebruiken als configuratiegroep.

Hoe kunnen groepen worden gebruikt?

Groepen die u maakt volgens de instructies hieronder kunnen op de volgende manieren worden gebruikt.

Communicatie of samenwerking (inclusief mailinglijsten)

Met een groep kunnen uw gebruikers het volgende:

 • Alle groepsleden e-mailen met één adres.
 • Groepsleden uitnodigen voor een vergadering.
 • Content delen met groepsleden, zoals documenten, sites, video's en agenda's.
 • Deelnemen aan gesprekken of een gezamenlijke inbox in Google Groepen hiervoor moet u Google Groepen voor bedrijven aanzetten).

Functies of services configureren

Deze groepen moeten worden gemaakt in de Beheerdersconsole, niet in Google Groepen.

Daarnaast kunnen beheerders een groep gebruiken voor het volgende:

Optie 1: Een groep maken in de Beheerdersconsole

Voor communicatie- en samenwerkingsgroepen (bevat mailinglijsten) en configuratiegroepen.

De beste manier om een groep te maken, is in de Beheerdersconsole. Hier is het makkelijker om groepsleden te vinden of veel leden tegelijk toe te voegen. Uw groep kan ook op allerlei manieren worden gebruikt.

Als Google Groepen voor bedrijven aanstaat, kunt u later in Google Groepen meer functies instellen die niet beschikbaar zijn in de Beheerdersconsole.

Stap 1: Een groep maken
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.
 3. Klik linksboven op Groep maken.
 4. Voer de volgende gegevens in en klik op Volgende:
  Instelling Beschrijving
  Naam
  De naam waarmee de groep wordt aangeduid in lijsten en berichten. Volg deze richtlijnen:
  • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
  • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.

  Als u groepen maakt in de Google Beheerdersconsole kunt u geen gelijktekens (=) of haakjes (<,>) gebruiken. Deze tekens kunnen alleen worden gebruikt voor groepen die u maakt via groups.google.com.

  Beschrijving

  Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. Deze informatie wordt weergegeven op de pagina 'Over' van de groep. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen.

  Als u groepen maakt in de Google Beheerdersconsole kunt u geen gelijktekens (=) of haakjes (<,>) gebruiken. Deze tekens kunnen alleen worden gebruikt voor groepen die u maakt via groups.google.com.

  E-mailadres groep

  ​Het e-mailadres dat is gebruikt voor de groep. Als er meer dan één domein wordt weergegeven, selecteer je het juiste domein in de lijst. E-mailadressen mogen maximaal 63 tekens bevatten. Deze limiet is exclusief het domeingedeelte van het adres, zoals @gmail.com.

  Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt als e-mailadres.Bekijk de gereserveerde woorden.

  Als je een groep maakt met een werk- of schoolaccount, bevat je e-mailadres mogelijk een achtervoegsel, zoals '-user-created'. Als de groepsnaam bijvoorbeeld training is, ziet het daadwerkelijke e-mailadres er misschien zo uit: training-user-created@jouw_domein.

  Groepseigenaren (Optioneel) Zoek de naam of het e-mailadres van gebruikers die de rol Eigenaar moeten hebben voor deze groep.
 5. Kies een optie:
  • Een standaard groepstype (Openbaar, Team, Alleen aankondigingen, of Beperkt): Elke optie bevat vooraf ingestelde rechten voor groepseigenaren, -beheerders en -leden. Ook is vooraf ingesteld of de groep openbaar is voor de hele organisatie of mensen van buiten de organisatie (externe gebruikers):
  • Aangepast: Als u deze optie selecteert, kiest u de juiste instellingen aan de hand van deze tabel:

   Instelling

   Beschrijving

   Toegangsinstellingen

   Kies de juiste instellingen voor elke categorie gebruikers. Deze instellingen bepalen wat mensen in de groep mogen doen.U kunt op rollen gebaseerde rechten nog verder aanpassen voor de groep in Google Groepen, via groups.google.com. Meer informatie over groepsrollen.

   Opmerking: De categorie Extern bevat iedereen buiten uw organisatie. Externe mensen kunnen groepsleden of niet-leden zijn.

   Lidmaatschapsinstellingen

   Kies of groepsleden die eigenaar, beheerder of lid zijn, mensen rechtstreeks aan de groep kunnen toevoegen, mensen kunnen uitnodigen om lid te worden van de groep en verzoeken om deelname aan de groep kunnen goedkeuren.

   Wie aan de groep mag deelnemen

   Kies hoe u mensen aan de groep wilt toevoegen:

   • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen in de organisatie moeten eerst om toegang vragen en worden goedgekeurd voordat ze lid kunnen worden van de groep.
   • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
   • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen kunnen alleen lid worden van de groep als ze zijn uitgenodigd.

   Leden van buiten uw organisatie toestaan

   Schakel deze instelling uit om te voorkomen dat externe gebruikers worden toegevoegd aan de groep. Zet de instelling aan om toe te staan dat externe gebruikers kunnen deelnemen aan de groep.

   Opmerking: Als u beheerder bent, kunt u altijd externen toevoegen aan groepen in de Google Beheerdersconsole, ongeacht de instelling voor externe leden.

    

 6. Klik op Groep maken.
  Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat je een bericht naar de groep stuurt. Als je dat niet doet, krijg je wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.
 7. Ga door met de volgende stappen om groepsleden toe te voegen.
Stap 2: Groepsleden toevoegen

Een paar leden toevoegen

 1. Volg de stappen hierboven om een groep te maken.
 2. Nadat u de groep heeft gemaakt, klikt u onderaan op de link om leden aan uw nieuwe groep toe te voegen.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Toevoegen "" en klik op Leden toevoegen.
 4. Als u gebruikers of groepen wilt toevoegen, voert u de eerste paar tekens van het e-mailadres in. Selecteer de juiste gebruiker of groep wanneer deze wordt weergegeven.
  Als u serviceaccounts wilt toevoegen, voert u het hele e-mailadres in.
 5. Herhaal de vorige stap om meer leden toe te voegen.
 6. Klik op Toevoegen aan groep.

Alle nieuwe leden krijgen de rol Lid met het abonnement Alle e-mails.

Veel leden tegelijk toevoegen

Als u veel leden tegelijk wilt toevoegen, kunt u ook een van deze methoden gebruiken:

Mensen uitnodigen om lid te worden

Hiervoor moet u Google Groepen voor bedrijven aanzetten.

Als u wilt dat mensen zelf kunnen kiezen of ze lid worden, stuurt u ze een uitnodiging. Ze worden pas toegevoegd aan de groep als ze de uitnodiging accepteren.

U vindt de stappen in het informatiecentrum: Mensen uitnodigen en reageren op verzoeken

Optie 2: Via Google Groepen

Hiervoor moet u Google Groepen voor bedrijven aanzetten.

Alleen voor communicatie- en samenwerkingsgroepen. Als u een groep als configuratiegroep wilt gebruiken, volgt u de stappen hierboven om de groep te maken in de Beheerdersconsole. U kunt groepen die u in de Google Groepen-app heeft gemaakt, niet gebruiken om functies of services te configureren.

Een andere manier om een communicatie- of samenwerkingsgroep te maken, zoals een mailinglijst, gebruikt Google Groepen. Hier kunt u ook andere functies toevoegen, zoals voor gemodereerde gesprekken of een gezamenlijke inbox.

U vindt de stappen in het informatiecentrum: Een groep maken met Google Groepen

Een onlangs gemaakte groep gebruiken

Een groepsbericht sturen

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u mogelijk de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

Wachten tot de groep wordt weergegeven in de Groepsdirectory van gebruikers

Het kan 24 uur duren voordat een nieuwe groep wordt weergegeven in de Groepsdirectory, waar alle gebruikers toegang toe hebben. Als u een groep in de directory wilt verbergen, moet u groepseigenaren toestaan groepen te verbergen.

Meer informatie: Organisatiebreed beleid instellen voor het gebruik van groepen.

Geavanceerde opties voor grote organisaties

Volgende stappen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen