Groepen beheren

Manieren om groepen te maken


Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders. Als u uw eigen groepen wilt beheren, bekijkt u het Helpcentrum van Google Groepen." "

Als beheerder van G Suite Groepen kunt u groepen voor uw organisatie maken in de Google Beheerdersconsole, de Groups API of Google Cloud Directory Sync (GCDS). Als u Google Groepen voor bedrijven inschakelt, kunt u ook groepen voor uw organisatie maken in de interface van Google Groepen, groups.google.com.


Alles openen|Alles sluiten

De plek waar u groepen maakt, is belangrijk

Verschillen tussen groepen die in elke interface worden gemaakt

Groepen die via de Beheerdersconsole, Directory API of Google Cloud Directory Sync zijn gemaakt, kunnen worden gebruikt als elk type groep.

Groepen die zijn gemaakt in Google Groepen, groups.google.com, kunnen alleen worden gebruikt als communicatie- en samenwerkingsgroepen, niet als configuratie- of toegangsgroepen.

In deze tabel ziet u het soort groepen die u kunt maken, waar u deze kunt maken en of Google Groepen voor bedrijven moet zijn ingeschakeld.

Interface waar u groepen maakt in uw organisatie Toegangs- en configuratiegroepen Groepen die alleen een mailinglijst zijn Gezamenlijke inboxen en Q&A-forums (intern en extern)
Beheerdersconsole: Homepageen danGroepen Ja Ja Ja. Nadat u deze groepen heeft gemaakt in de Beheerdersconsole, moet u echter het groepstype selecteren in Google Groepen, groups.google.com. Die interface is alleen beschikbaar als Google Groepen voor bedrijven is ingeschakeld.
Ja Ja Ja. Als u echter de functies wilt gebruiken in de interface van Google Groepen, groups.google.com, moet Google Groepen voor bedrijven zijn ingeschakeld.
Google Groepen, groups.google.com Nee Ja Ja. Voor groepen binnen uw organisatie moet Google Groepen voor bedrijven zijn ingeschakeld.
Groepen in de GCP-console Ja Nee Ja. Voor groepen binnen uw organisatie moet Google Groepen voor bedrijven zijn ingeschakeld.

Groepen maken

Using the Admin console
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.
 3. Klik linksboven op Groep maken.
 4. Voer de volgende gegevens in en klik op Volgende:
   
  Instelling Beschrijving
  Naam
  Een naam die de groep identificeert in lijsten en berichten. Gebruik deze richtlijnen:
  • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
  • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.
  Beschrijving

  Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen. 

  E-mailadres groep

  Het adres dat wordt gebruikt om e-mails te sturen naar alle leden van de groep. Als het Google-account van uw organisatie meerdere domeinen heeft, selecteert u het juiste domein in de lijst.

  Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt in e-mailadressen. Gereserveerde woorden bekijken

  Groepseigenaren (Optioneel) Zoek de naam of het e-mailadres van gebruikers die de rol Eigenaar moeten hebben voor deze groep.
 5. Kies instellingen voor groepsleden met de rol Eigenaar, Beheerder of Lid. Kies ook of de groep openbaar is voor de hele organisatie en mensen van buiten de organisatie (externe gebruikers):
   
 6. Instelling

  Beschrijving

  Toegangstype

  Selecteer een vooraf geconfigureerd toegangstype of kies handmatig de juiste instellingen:

  • Openbaar: Toegankelijk voor iedereen in uw organisatie. Afhankelijk van de instellingen kan de groep ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten uw organisatie. Groepen met de instelling 'Openbaar' ontvangen wellicht meer spamberichten. Kwaadwillende afzenders sturen bijvoorbeeld vaak spam naar e-mailadressen die ze op openbare websites vinden.
  • Team: Toegankelijk voor een bepaald team in uw organisatie. Selecteer deze instelling als u een groep wilt maken voor een specifieke interne afdeling of een specifiek intern team.
  • Alleen aankondigingen: Wordt gebruikt om informatie te verzenden naar een groep. Gebruik deze instelling bijvoorbeeld voor een groep waarin de leden bedrijfsnieuws moeten ontvangen.
  • Beperkt: Een privégroep voor werknemers die persoonlijke of gevoelige informatie delen.
  • Custom: Geeft aan dat de instellingen handmatig zijn geconfigureerd.

  Toegangsinstellingen

  Kies de juiste instellingen voor elke categorie gebruikers. Deze instellingen bepalen wat mensen in de groep mogen doen. U kunt echter ook op rollen gebaseerde rechten instellen voor de groep in Google Groepen, groups.google.com. Meer informatie over groepsrollen.

  Opmerking: De categorie 'Extern' bevat iedereen buiten uw organisatie. Externe mensen kunnen groepsleden of niet-leden zijn.

  Lidmaatschapsinstellingen

  Kies of groepsleden die eigenaar, beheerder of lid zijn, mensen rechtstreeks aan de groep kunnen toevoegen, mensen kunnen uitnodigen om lid te worden van de groep en verzoeken om deelname aan de groep kunnen goedkeuren.

  Wie aan de groep mag deelnemen

  Kies hoe u mensen aan de groep wilt toevoegen:

  • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen in de organisatie moeten eerst om toegang vragen en worden goedgekeurd voordat ze lid kunnen worden van de groep.
  • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
  • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen kunnen alleen lid worden van de groep als ze zijn uitgenodigd.

  Leden van buiten uw organisatie toestaan

  Schakel deze instelling uit om te voorkomen dat externe gebruikers worden toegevoegd aan de groep. Schakel de instelling in om externe mensen in de groep toe te staan.

  Opmerking: Beheerders van G Suite Groepen kunnen altijd externe gebruikers toevoegen aan groepen via de Beheerdersconsole, ongeacht deze instelling.

 7. Click Create Group.Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

Volgende stappen

De nieuwe versie van Google Groepen gebruiken

Voor deze functie moet Google Groepen voor bedrijven zijn ingeschakeld.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik linksboven op Groep maken.
 3. Geef informatie en instellingen voor de groep op.
  Informatie over instellingen.
 4. Klik op Groep maken.

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.


Informatie over instellingen voor de nieuwe versie van Groepen

Informatie over Groepen

Optie Beschrijving
Naam
Een naam die de groep identificeert in lijsten en berichten. Gebruik deze richtlijnen:
 • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
 • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.
E-mailadres

Het adres dat wordt gebruikt om e-mails te sturen naar alle leden van de groep. Als het Google-account van uw organisatie meerdere domeinen heeft, selecteert u het juiste domein in de lijst.

Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt in e-mailadressen. Gereserveerde woorden bekijken

Beschrijving

Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen. 

Privacyinstellingen

Optie  Beschrijving
Wie aan de groep mag deelnemen

Hoe privé de groep is. Kies uit deze opties:

 • Alleen genodigde gebruikers: Mensen moeten worden uitgenodigd om lid te kunnen worden van de groep. Ze kunnen zichzelf niet rechtstreeks toevoegen of vragen om lid te worden.
 • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen kunnen vragen om lid te worden van de groep. Ze kunnen zichzelf niet rechtstreeks aan de groep toevoegen.
 • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
Wie kan gesprekken bekijken Wie gesprekken mag bekijken die in de groep zijn gepost.
Wie kan posten Wie berichten naar het e-mailadres van de groep mag sturen.
Wie leden kan bekijken Wie de e-mailadressen van groepsleden mag bekijken. 

Opmerking: Als een deel van deze opties niet wordt weergegeven, heeft uw beheerder deze wellicht uitgeschakeld voor uw organisatie.

Leden toevoegen

Optie Beschrijving
Groepsleden De namen of e-mailadressen van mensen die u wilt toevoegen en de rol 'Lid' wilt geven.

Alle leden van een groep hebben standaard de rol Lid. Daarnaast geldt het volgende:

 • Rechten die zijn ingesteld voor de rol Lid worden ook automatisch aan alle andere rollen toegewezen.
 • Rechten die zijn ingesteld voor de rol Lid worden grijs weergegeven in de andere rollen, omdat deze rollen deze rechten al hebben.
Groepsbeheerders De namen of e-mailadressen van mensen die u wilt toevoegen en de rol 'Beheerder' wilt geven. Beheerders kunnen standaard alles doen wat een eigenaar kan, behalve de groep verwijderen of een ander lid eigenaar maken. Een groep kan geen beheerder zijn van een andere groep.
Groepseigenaren De namen of e-mailadressen van mensen die u wilt toevoegen en de rol 'Eigenaar' wilt geven.  

De rol Eigenaar heeft de volgende standaardrechten:

 • Berichten naar de groep verzenden.
 • Groepsleden toevoegen of verwijderen, inclusief eigenaren.
 • Rollen van leden wijzigen (bijvoorbeeld van lid in eigenaar).
 • Groepsinstellingen wijzigen.
 • De groep verwijderen.
 • Groepslidmaatschappen en -berichten exporteren. Meer informatie over groepsberichten downloaden.
Welkomstbericht Een bericht dat wordt gestuurd naar mensen als ze worden toegevoegd aan de groep zonder dat ze worden uitgenodigd. Dit is alleen beschikbaar als 'Leden rechtstreeks toevoegen' is ingesteld op Ingeschakeld.
Uitnodigingsbericht Een bericht dat wordt gestuurd naar mensen met een uitnodiging om lid te worden van de groep. Genodigden klikken op een link in de uitnodiging om deel te nemen. Dit is alleen beschikbaar als 'Leden rechtstreeks toevoegen' is ingesteld op Uitgeschakeld
Abonnement

Voorkeuren voor het ontvangen van e-mails van de groep. Opties zijn:

 • Alle e-mails: Leden ontvangen alle e-mailberichten individueel wanneer deze naar de groep worden gestuurd.
 • Overzicht: Leden ontvangen dagelijks een overzichtsmail met maximaal 25 volledige berichten. 
 • Beknopt: Leden ontvangen dagelijkse een e-mail met maximaal 150 samenvattingen van berichten.
 • Geen: Leden ontvangen geen e-mailberichten van de groep.
Leden rechtstreeks toevoegen

Geeft aan of leden rechtstreeks aan de groep kunnen worden toegevoegd of dat ze moeten worden uitgenodigd om deel te nemen.

Als u 'Leden rechtstreeks toevoegen' inschakelt: Opgegeven gebruikers worden aan de groep toegevoegd met de abonnementsinstellingen die u selecteert. Leden kunnen hun abonnementsinstellingen later wijzigen.

Als u 'Leden rechtstreeks toevoegen' uitschakelt: Opgegeven gebruikers ontvangen een e-mailuitnodiging om lid te worden van de groep. Ze worden pas aan de groep toegevoegd nadat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd.

 

Using classic Groups

Voor deze functie moet Google Groepen voor bedrijven zijn ingeschakeld.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik linksboven op Groep maken.
 3. Geef informatie en instellingen voor de groep op.
  Informatie over instellingen.
 4. Klik op Groep maken.

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.


Informatie over instellingen voor de klassieke versie van Groepen

Optie Beschrijving
Groepsnaam
Een naam die de groep identificeert in lijsten en berichten. Gebruik deze richtlijnen:
 • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
 • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.
E-mailadres groep

Het adres dat wordt gebruikt om e-mails te sturen naar alle leden van de groep. Als het Google-account van uw organisatie meerdere domeinen heeft, selecteert u het juiste domein in de lijst.

Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt in e-mailadressen. Gereserveerde woorden bekijken

Groepsbeschrijving

Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen. 

Primaire taal groep The email language is used for system-generated information sent to group members. This includes content in email digests and footers.De taal die wordt gebruikt voor door het systeem gegenereerde berichten aan groepsleden. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen en voetteksten.
Groepstype Selecteer het groepstype Mailinglijst.
Basisrechten

Rechten voor:

 • Groepszichtbaarheid: wie het e-mailadres en de beschrijving van de groep kan zien.
 • Onderwerpen bekijken: wie onderwerpen in de groep kan bekijken.
 • Posten: wie kan posten in de groep.
 • Deelnemen aan de groep: wie kan deelnemen aan de groep.
In de Google Groups API of in GCDS
U kunt een groep maken met de Google Groups API of met tools die de Directory API gebruiken, zoals Google Cloud Directory Sync (GCDS). Groepen die met de API worden gemaakt, hebben de volgende standaardinstellingen:
 • Groepsdirectory: deze groep niet weergeven in de directory
 • Deelname aan de groep: iedereen in de organisatie mag vragen om deelname
 • Leden toevoegen: eigenaren en beheerders van de groep
 • Leden uitnodigen: eigenaren en beheerders van de groep
 • Nieuwe gebruikers toestaan die zich niet in {domein} bevinden: nee
 • Leden weergeven: eigenaren en beheerders van de groep
 • Onderwerpen weergeven: alle leden van de groep
 • Berichten plaatsen: iedereen uit uw domein kan berichten plaatsen.
 • Berichten modereren: geen

Groepen die via de API zijn gemaakt, kunnen worden bewerkt op de volgende plekken:

Groepen gebruiken in de GCP-console (bèta)

Voor deze functie moet Google Groepen voor bedrijven zijn ingeschakeld.

 1. Log in bij Google Cloud Platform.
 2. Selecteer in het menu de optie IAM en beheerand thenGroepen.
 3. Klik linksboven op Maken.
 4. Voer de groepsgegevens in en voeg leden toe.
  Informatie over instellingen.
 5. Klik op Verzenden.

Meer informatie over groepen maken en beheren in de GCP-console.


Instellingen voor Groepen in de bètaversie van GCP

Informatie over Groepen

Optie Beschrijving
Groepsnaam
Een naam die de groep identificeert in lijsten en berichten. Gebruik deze richtlijnen:
 • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
 • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.
Groepsmailadres

Dit adres wordt gebruikt als de hoofd-ID van de groep als u IAM-rollen en -rechten instelt. Het adres kan ook worden gebruikt om een e-mail te sturen naar alle leden van de groep. E-mailadressen mogen maximaal 63 tekens lang zijn. Deze limiet is exclusief het domeingedeelte van het adres, zoals @gmail.com.

Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt in e-mailadressen. Gereserveerde woorden bekijken

If you're creating your group in a work or school account, your email address might include a suffix, such as -user-created. For example, if your group name is training, the actual email address might be training-user-created@<your_domain>.

Groepsbeschrijving

Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen. 

Privacyinstellingen

Nieuwe groepen worden gemaakt met de volgende standaardwaarden:

 • Groepen zijn zichtbaar en zoekbaar voor de hele organisatie.
 • Alleen groepsleden kunnen de ledenlijst bekijken.
 • Iedereen in de organisatie kan posten en de onderwerpen bekijken.

Leden toevoegen

Optie Beschrijving
Groepsleden De e-mailadressen van personen die u wilt toevoegen en de rol Lid wilt geven.
Groepsbeheerders De e-mailadressen van personen die u wilt toevoegen en de rol Beheerder wilt geven. Beheerders kunnen standaard alles doen wat een eigenaar kan, behalve de groep verwijderen of een ander lid eigenaar maken. Een groep kan geen beheerder zijn van een andere groep.
Groepseigenaren De e-mailadressen van personen die u wilt toevoegen en de rol Eigenaar wilt geven.  

De rol Eigenaar heeft de volgende standaardrechten:

 • Berichten naar de groep verzenden.
 • Groepsleden toevoegen of verwijderen, inclusief eigenaren.
 • Rollen van leden wijzigen (bijvoorbeeld van lid in eigenaar).
 • Groepsinstellingen wijzigen.
 • De groep verwijderen.
 • Groepslidmaatschappen en -berichten exporteren. Meer informatie over groepsberichten downloaden.

Onlangs gemaakte groepen gebruiken 

Groepsberichten sturen

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

Vermeldingen in de groepsdirectory
Het kan 24 uur duren voordat een nieuwe groep wordt weergegeven in de groepsdirectory, waar alle gebruikers toegang toe hebben. Als u een groep in de directory wilt verbergen, moet u groepseigenaren toestaan groepen te verbergen. Meer informatie over het instellen van opties voor delen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?