Groepen beheren

Manieren om groepen te maken

Als beheerder van G Suite Groepen kunt u groepen voor uw organisatie maken in de Google Beheerdersconsole, de Groups API of Google Cloud Directory Sync (GCDS). Als u Groepen voor bedrijven inschakelt, kunt u ook groepen voor uw organisatie maken in Google Groepen (groups.google.com).

Groepen maken

In de Beheerdersconsole

 

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

  Hiervoor is het beheerdersrecht Groepen vereist.

 3. Klik linksboven op Groep maken.

 4. Voer de volgende gegevens in en klik op Volgende:
   
  Instelling Beschrijving
  Naam
  Een naam die de groep identificeert in lijsten en berichten. Gebruik deze richtlijnen:
  • Groepsnamen mogen maximaal zestig tekens lang zijn.
  • Als u veel groepen heeft, raden we u aan ze een naam te geven waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.
  Beschrijving

  Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen. 

  E-mailadres groep

  Het adres dat wordt gebruikt om e-mails te sturen naar alle leden van de groep. Als het Google-account van uw organisatie meerdere domeinen heeft, selecteert u het juiste domein in de lijst.

  Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt in e-mailadressen. Gereserveerde woorden bekijken

  Groepseigenaren (Optioneel) Zoek de naam of het e-mailadres van gebruikers die de rol Eigenaar moeten hebben voor deze groep.
 5. Kies instellingen voor groepsleden met de rol Eigenaar, Beheerder of Lid. Kies ook of de groep openbaar is voor de hele organisatie en mensen van buiten de organisatie (externe gebruikers):
   
 6. Instelling

  Beschrijving

  Toegangstype

  Selecteer een vooraf geconfigureerd toegangstype of kies handmatig de juiste instellingen:

  • Openbaar: Toegankelijk voor iedereen in uw organisatie. Afhankelijk van de instellingen kan de groep ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten uw organisatie. Groepen met de instelling 'Openbaar' ontvangen wellicht meer spamberichten. Kwaadwillende afzenders sturen bijvoorbeeld vaak spam naar e-mailadressen die ze op openbare websites vinden.
  • Team: Toegankelijk voor een bepaald team in uw organisatie. Selecteer deze instelling als u een groep wilt maken voor een specifieke interne afdeling of een specifiek intern team.
  • Alleen aankondigingen: Wordt gebruikt om informatie te verzenden naar een groep. Gebruik deze instelling bijvoorbeeld voor een groep waarin de leden bedrijfsnieuws moeten ontvangen.
  • Beperkt: Een privégroep voor werknemers die persoonlijke of gevoelige informatie delen.
  • Custom: Geeft aan dat de instellingen handmatig zijn geconfigureerd.

  Toegangsinstellingen

  Kies de juiste instellingen voor elke categorie gebruikers. Deze instellingen bepalen wat mensen in de groep mogen doen. U kunt echter ook op rollen gebaseerde rechten instellen voor de groep in Google Groepen, groups.google.com. Meer informatie over groepsrollen.

  Opmerking: De categorie 'Extern' bevat iedereen buiten uw organisatie. Externe mensen kunnen groepsleden of niet-leden zijn.

  Lidmaatschapsinstellingen

  Kies of groepsleden die eigenaar, beheerder of lid zijn, mensen rechtstreeks aan de groep kunnen toevoegen, mensen kunnen uitnodigen om lid te worden van de groep en verzoeken om deelname aan de groep kunnen goedkeuren.

  Wie aan de groep mag deelnemen

  Kies hoe u mensen aan de groep wilt toevoegen:

  • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen in de organisatie moeten eerst om toegang vragen en worden goedgekeurd voordat ze lid kunnen worden van de groep.
  • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
  • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen kunnen alleen lid worden van de groep als ze zijn uitgenodigd.

  Leden van buiten uw organisatie toestaan

  Schakel deze instelling uit om te voorkomen dat externe gebruikers worden toegevoegd aan de groep. Schakel de instelling in om externe mensen in de groep toe te staan.

  Opmerking: Beheerders van G Suite Groepen kunnen altijd externe gebruikers toevoegen aan groepen via de Beheerdersconsole, ongeacht deze instelling.

 7. Click Create Group.Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

 

Volgende stappen

In Google Groepen (groups.google.com)

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik linksboven op Groep maken.
 3. Voer de gegevens in van de groep en kies de juiste instellingen.
 4. Klik op Maken.

Volgende stappen

In de Google Groups API of in GCDS
U kunt een groep maken met de Google Groups API of met tools die de Directory API gebruiken, zoals Google Cloud Directory Sync (GCDS). Groepen die met de API worden gemaakt, hebben de volgende standaardinstellingen:
 • Groepsdirectory: deze groep niet weergeven in de directory
 • Deelname aan de groep: iedereen in de organisatie mag vragen om deelname
 • Leden toevoegen: eigenaren en beheerders van de groep
 • Leden uitnodigen: eigenaren en beheerders van de groep
 • Nieuwe gebruikers toestaan die zich niet in {domein} bevinden: nee
 • Leden weergeven: eigenaren en beheerders van de groep
 • Onderwerpen weergeven: alle leden van de groep
 • Berichten posten: iedereen in uw domein kan berichten posten
 • Berichten modereren: geen

Groepen die met de API worden gemaakt, kunnen worden bewerkt in de Beheerdersconsole, op groups.google.com of in de Google Groups Settings API.

Nadat u een groep heeft gemaakt

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is, voordat u een bericht naar de groep stuurt. Anders krijgt u wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

Het kan 24 uur duren voordat een nieuwe groep wordt weergegeven in de directory Groepen, waar alle gebruikers toegang toe hebben.Als u een groep in de directory wilt verbergen, moet u groepseigenaren toestaan groepen te verbergen. Meer informatie over het instellen van opties voor delen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?