Överföra Drive-filer till en ny ägare

G Suite-administratörer kan ändra ägare av filer på Drive. Om någon exempelvis lämnar företaget kan du överföra personens filer till någon annan. På så sätt går det att spara filerna innan kontot raderas.

Som ett alternativ rekommenderar vi att du lagrar filer på delade enheter. Alla filer på en delad enhet ägs gemensamt av teamet. Om en person lämnar teamenheten har alltså resterande medlemmar fortfarande åtkomst till filerna. Detta förhindrar att filer raderas när ägarens konto raderas.

Läs mer om delade enheter, inklusive krav och åtkomstnivåer och hur du migrerar befintligt innehåll till en delad enhet.

Obs! Om du överför äganderätten för många filer och mappar samtidigt kan det ta lite tid innan ändringarna visas.

Överföra en fil

Administratörer kan även överföra enskilda filer med hjälp av API:er för Google Drive.

Överföra en användares alla filer 

Administratörer kan överföra en användares alla filer till en ny ägare.

Obs!

 • Endast filer som ägs av en användare kan överföras till en annan användare, som blir den nya ägaren. 
 • Du kan även migrera en användares innehåll till en delad enhet. Filer på en delad enhet raderas inte när ett användarkonto raderas, eftersom innehållet ägs av alla deltagare gemensamt. 
 • Den föregående ägarens hierarkistruktur är densamma på den nya ägarens Drive.
 • Befintliga delade användare av överförda dokument berörs inte av överföringen.
 • Vissa filer flyttas inte:
  • Google Foto och Maps överförs inte.
  • Filer och mappar i papperskorgen överförs inte. Flytta därför filer från papperskorgen om de ska sparas.  Radera annars filer i papperskorgen när en användare tas bort.
  • Överblivna filer flyttas inte. Flytta dem till användarens mapp Min enhet om de ska överföras.
   1. Skriv följande i sökfältet på Drive: is:unorganized owner:<användarnamn>
   2. Flytta alla överblivna filer som hittas till användarens mapp Min enhet.

Läs mer om delade enheter, inklusive hur du migrerar befintligt innehåll till en delad enhet.

Innan du börjar

Den nuvarande ägarens konto

 • Vi rekommenderar att den nuvarande ägarens konto stängs av.  Det bidrar till att säkerställa att nytt innehåll inte skapas eller flyttas under överföringen. 

Den nya ägarens konto

Ägarbyte

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Drive och dokument på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på Ägarbyte.
  Obs! Du måste ha behörighet för Drive-tjänsten och dataöverföring för att se det här alternativet.

 4. I fältet Från anger du den nuvarande ägarens användarnamn och väljer hans eller hennes domän.

 5. I fältet Till anger du den nya ägarens användarnamn och väljer hans eller hennes domän.

 6. Klicka på Överför filer

  • Filerna läggs till automatiskt på den nya ägarens Drive. De finns i en mapp som har samma namn som den föregående ägarens e-postadress.

  • Den ursprungliga ägaren kan fortfarande redigera filerna såvida kontot inte har raderats eller behörigheterna ändrats.

  • Stäng inte av den nya användarens konto under överföringen.

  • Ett e-postmeddelande skickas till administratören och till de nya och gamla ägarna.  E-postmeddelandet beskriver om överföringen slutförts eller misslyckats.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?