Överföra Drive-filer till en ny ägare

Som administratör kan ändra vem som äger filer på Drive. Om någon exempelvis lämnar företaget kan du överföra personens filer till någon annan. På så sätt går det att spara filerna innan kontot raderas.

Som ett alternativ rekommenderar vi att du lagrar filer på delade enheter. Alla filer på en delad enhet ägs gemensamt av teamet. Om en person lämnar teamenheten har alltså resterande medlemmar fortfarande åtkomst till filerna. Detta förhindrar att filer raderas när ägarens konto raderas.

Läs mer om delade enheter, inklusive krav och åtkomstnivåer och hur du migrerar befintligt innehåll till en delad enhet.

Obs! Om du överför äganderätten för många filer och mappar samtidigt kan det ta lite tid innan ändringarna visas.

Överför Drive-filer

Överföra en fil

Administratörer kan även överföra enskilda filer med hjälp av API:er för Google Drive.

Överföra en användares alla filer 

Administratörer kan överföra en användares alla filer till en ny ägare.

Obs!

 • Endast filer som ägs av en användare kan överföras till en annan användare, som blir den nya ägaren. 
 • Du kan även migrera en användares innehåll till en delad enhet. Filer på en delad enhet raderas inte när ett användarkonto raderas, eftersom innehållet ägs av alla deltagare gemensamt. 
 • Den föregående ägarens hierarkistruktur är densamma på den nya ägarens Drive.
 • Befintliga delade dokument påverkas inte av överföringen.
 • Vissa filer flyttas inte:
  • Google Foto och Maps överförs inte.
  • Filer och mappar i papperskorgen överförs inte. Flytta därför filer från papperskorgen om de ska sparas.  Radera annars filer i papperskorgen när en användare tas bort.
  • Överblivna filer flyttas inte. Flytta dem därför till användarens Min enhet om de ska överföras:
   1. Skriv följande i sökfältet på Drive: is:unorganized owner:<användarnamn>
   2. Flytta alla överblivna filer som hittas till användarens mapp Min enhet.

Läs mer om delade enheter, inklusive hur du migrerar befintligt innehåll till en delad enhet.

Innan du börjar

Den nuvarande ägarens konto

 • Vi rekommenderar att den nuvarande ägarens konto stängs av.  Det bidrar till att säkerställa att nytt innehåll inte skapas eller flyttas under överföringen. 

Den nya ägarens konto

Ägarbyte

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avDrive och Dokument.
 3. Klicka på Ägarbyte.
  Obs! Du måste ha behörighet för Drive-tjänsten och dataöverföring för att se det här alternativet.

 4. I fältet Från användare anger du den aktuella ägarens användarnamn och väljer motsvarande resultatförslag.

 5. I fältet Till användare anger du den nya ägarens användarnamn och väljer motsvarande resultatförslag.

 6. Klicka på Överför filer

  • Filerna flyttas automatiskt till den nya ägarens Drive. De finns i en mapp som har samma namn som den föregående ägarens e-postadress.

  • Den ursprungliga ägaren kan fortfarande redigera filerna såvida kontot inte har raderats eller behörigheterna ändrats. Eftersom filerna har flyttats till den nya ägarens Drive måste den ursprungliga ägaren söka efter filerna eller komma åt dem via en länk.

  • Stäng inte av den nya användarens konto under överföringen.

  • Ett e-postmeddelande skickas till administratören och till de nya och gamla ägarna.  E-postmeddelandet beskriver om överföringen slutförts eller misslyckats.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt