Przenoszenie plików na Dysku na konto nowego właściciela

Jako administrator G Suite możesz zmieniać własność plików na Dysku. Jeśli na przykład ktoś przestanie pracować w Twojej firmie, możesz przenieść pliki tej osoby na konto innego użytkownika. W ten sposób możesz zapisać pliki byłego pracownika, zanim usuniesz jego konto.

Zamiast zapisywania plików na koncie użytkownika zalecamy przechowywanie ich na dyskach współdzielonych. Wszystkie pliki na dysku współdzielonym są wspólną własnością użytkowników. Oznacza to, że nawet jeśli jeden użytkownik odejdzie, inni użytkownicy dysku współdzielonego będą nadal mieli dostęp do plików. Dzięki temu pliki nie są usuwane w przypadku usunięcia konta użytkownika, który był ich właścicielem.

Dowiedz się więcej o dyskach współdzielonych (także o wymaganiach i poziomach dostępu) oraz o tym, jak przenieść treści na dysk współdzielony.

Uwaga: jeśli przeniesiesz własność wielu plików i folderów naraz, to wyświetlenie zmian może trochę potrwać.

Przenoszenie jednego pliku

Jako administrator możesz też przenosić poszczególne pliki za pomocą interfejsów API Dysku.

Przenoszenie wszystkich plików użytkownika 

Jako administrator możesz przenieść wszystkie pliki danego użytkownika na konto nowego właściciela.

Uwagi:

 • Na innego użytkownika można przenieść tylko te pliki, których pierwotny użytkownik jest właścicielem. Na nowego użytkownika przenoszona jest jednocześnie własność pliku. 
 • Możesz też przenieść pliki użytkownika na dysk współdzielony. Pliki na dysku współdzielonym nie są usuwane w przypadku usunięcia konta użytkownika, ponieważ są one wspólną własnością wszystkich użytkowników tego dysku współdzielonego. 
 • Struktura hierarchii na Dysku nowego właściciela jest taka sama, jak u poprzedniego właściciela.
 • Przeniesienie nie wpływa na istniejących użytkowników przeniesionych dokumentów współdzielonych.
 • Niektóre pliki nie są przenoszone:
  • Pliki ze Zdjęć i Map Google nie są przenoszone.
  • Pliki i foldery znajdujące się w Koszu użytkownika nie są przenoszone, więc jeśli chcesz je zachować, najpierw przywróć je z Kosza.  W przeciwnym razie pliki w Koszu zostaną usunięte podczas usuwania konta użytkownika.
  • Pliki osierocone nie są przenoszone, ale jeśli chcesz, możesz samodzielnie przenieść je do folderu Mój dysk użytkownika:
   1. W polu wyszukiwania Dysku wpisz: is:unorganized owner:<nazwa_użytkownika>.
   2. Przenieś wszystkie osierocone pliki do folderu Mój dysk użytkownika.

Dowiedz się więcej o dyskach współdzielonych oraz o tym, jak przenieść treści na dysk współdzielony.

Zanim zaczniesz

Konto obecnego właściciela

 • Zalecamy zawieszenie konta obecnego właściciela.  Dzięki temu treści nie będą tworzone ani przenoszone podczas migracji. 

Konto nowego właściciela

Przenoszenie własności

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Przenieś własność.
  Uwaga: aby widzieć tę opcję, musisz mieć uprawnienia usługi Dysk i uprawnienia Przenoszenie danych.

 4. W polu Od wpisz nazwę użytkownika bieżącego właściciela i wybierz jego domenę.

 5. W polu Do wpisz nazwę użytkownika nowego właściciela i wybierz jego domenę.

 6. Kliknij Przenieś pliki

  • Pliki zostaną automatycznie dodane do Dysku nowego właściciela. Pojawią się w folderze, którego nazwą jest adres e-mail poprzedniego właściciela.

  • Poprzedni właściciel może nadal edytować te pliki, chyba że jego konto zostanie usunięte lub zmienią się jego uprawnienia.

  • Podczas procesu przenoszenia nie zawieszaj konta nowego właściciela.

  • Do administratora oraz nowego i poprzedniego właściciela zostanie wysłany e-mail  z informacją o tym, czy udało się przenieść własność.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?