Nahrávanie videí na YouTube

Nová pokročilá funkcia na YouTube: od 17. augusta 2023 môžete vo svojich krátkych videách Shorts uviesť odkaz na jedno ďalšie video z vášho kanála. Odkaz sa bude zobrazovať v prehrávači Shorts a pomôže presmerovať divákov z krátkych videí Shorts na váš ďalší obsah na YouTube. Odkaz môže viesť k videám, krátkym videám Shorts a priamym prenosom. Vybrané video musí byť verejné alebo nezaradené a nemôže porušovať naše pokyny pre komunitu. Táto zmena sa bude zavádzať postupne a funkcia nemusí byť dostupná pre všetky kanály alebo všetkých divákov, kým nebude úplne uvedená na trh.

Videá môžete na YouTube nahrať niekoľkými jednoduchými krokmi. Videá môžete nahrať z počítača alebo mobilného zariadenia podľa nasledujúcich pokynov. Nahrávanie nemusí byť k dispozícii v režimoch s dohľadom na YouTube. Viac sa dozviete tu.

Nahrávanie videí v Štúdiu YouTube

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Vpravo hore kliknite na VYTVORIŤ  a potom Nahrať videá .
 3. Vyberte súbor, ktorý chcete nahrať. Môžete nahrať až 15 videí naraz. Ak chcete upraviť podrobnosti videí, nezabudnite kliknúť na Upraviť pri každom súbore.

Poznámka: Video sa skonvertuje na najvyššie dostupné rozlíšenie, aby sa zaistilo úspešné prehrávanie v rôznych zariadeniach a sieťach. Môžete si zobraziť odhadovaný čas spracovania videí v rozlíšení SD, HD a 4K. Spracovanie vyššej kvality (ako 4K a HD) môže trvať dlhšie. Prečítajte si viac o kvalite videa po nahraní, rozlíšení videa a pomeroch strán. Ak máte problémy, pozrite si sprievodcu bežnými chybami nahrávania.

Ak prostredie nahrávania zatvoríte pred dokončením výberu nastavení, vaše video sa uloží ako súkromné na stránke Obsah.

Podrobnosti
Pridajte k videu dôležité informácie. Poznámka: Kliknutím na POUŽIŤ ÚDAJE ZNOVA môžete skopírovať vybrané podrobnosti z iného nahraného videa.
Názov

Názov vášho videa.

Opis

Informácie, ktoré sa zobrazia pod videom. V prípade uvedenia zdroja videa použite nasledujúci formát: [Názov kanála] [Názov videa] [Identifikátor videa]

Ak chcete vo videu niečo opraviť, pridajte text „Oprava“ alebo „Opravy“ a pridajte časovú pečiatku a vysvetlenie opravy. Táto sekcia by sa mala zobraziť za všetkými kapitolami videa. Keď si vaše publikum pozrie video, zobrazí sa informačná karta Zobraziť opravy.

Ak chcete text v opisoch formátovať, napíšte ho takto:

 • *Ukážka* tučného textu.
 • _Ukážka_ textu kurzívou.
 • -Ukážka- prečiarknutého textu.

Poznámka: Ak má kanál nejaké aktívne sankcie alebo jeho obsah môže byť pre niektorých divákov nevhodný, funkcia opráv nebude k dispozícii.

Miniatúra Obrázok, ktorý sa zobrazí divákom pred kliknutím na video.
Zoznam Pridajte svoje video do niektorého z existujúcich zoznamov alebo preň vytvorte nový zoznam.
Publikum Podľa zákona Children's Online Privacy Protection Act (COPPA, zákon o ochrane súkromia detí na internete) nám musíte oznámiť, či sú vaše videá určené pre deti.
Vekové obmedzenie Videá, ktoré nemusia byť vhodné pre určité publiká, obmedzte podľa veku.
Súvisiace video

Video z vášho kanála uvedené formou klikateľného odkazu v prehrávači Shorts. Cez takýto odkaz diváci ľahšie prejdú z vašich krátkych videí Shorts na váš ďalší obsah na YouTube. 

Vďaka prístupu k pokročilým funkciám môžete krátke videá Shorts upravovať tak, aby zahŕňali odkaz na jedno ďalšie video z vášho kanála. Odkaz môže viesť k videám, krátkym videám Shorts a priamym prenosom.

Poznámka: Vybrané video musí byť verejné alebo nezaradené a nesmie porušovať naše pokyny pre komunitu.

Dole na stránke Podrobnosti vyberte ZOBRAZIŤ VIAC a potom si zvoľte rozšírené nastavenia.

Platené promo Informujte svojich divákov a YouTube, že vaše video obsahuje platené promo.
Automatické kapitoly

Ak chcete, aby sa dali vaše videá jednoduchšie pozerať, môžete do nich pridať názvy kapitol a časové pečiatky. Môžete vytvoriť vlastné kapitoly videa alebo použiť automaticky generované kapitoly začiarknutím políčka Povoliť automatické kapitoly (ak sú k dispozícii a môžu sa použiť).

Všetky zadané kapitoly prepíšu automaticky generované kapitoly videa.

Odporúčané miesta Ak v opise, prepise či snímkach videa význačne uvediete alebo zachytíte vhodné miesta, tieto kľúčové miesta budú zvýraznené na posuvnom páse v opise videa v sekcii Odporúčané miesta. Ak nechcete, aby sa sekcia Odporúčané miesta automaticky vytvárala, zrušte začiarknutie políčka Povoliť automatické miesta. Poznámka: Odporúčané miesta nevychádzajú z údajov o polohe zariadenia ani nemajú vplyv na reklamy zobrazované vo videu (ak ho speňažujete).
Štítky

Pridajte opisné kľúčové slová, aby sa napravili chyby vo vyhľadávaní.

Štítky sú užitočné, ak je obsah videa často nesprávne napísaný. Inak nemajú pri objavovaní vášho videa veľký význam.

Jazyk a osvedčenie o zbavení povinnosti poskytovať skryté titulky Vyberte pôvodný jazyk videa a osvedčenie o zbavení povinnosti poskytovať skryté titulky.
Dátum a miesto vytvorenia nahrávky Zadajte dátum a miesto nahrania svojho videa.
Licencia a distribúcia Vyberte, či video možno vložiť na iný web. Uveďte, či chcete odberateľom poslať upozornenie na svoje nové video.
Používanie častí vašich krátkych videí Shorts inými používateľmi Povoľte ostatným vytvárať krátke videá Shorts so zvukom vášho videa.
Kategória

Vyberte kategóriu, aby diváci našli vaše video jednoduchšie. V prípade vzdelávacích videí môžete vybrať nasledujúce možnosti:

 • Typ: Ako typ vzdelávania vyberte aktivitu, prehľad konceptu, návod, prednášku, postup riešenia problému, použitie v praxi, vedecký experiment, tipy alebo iné. 
 • Problémy: Pridajte časovú pečiatku a otázku, na ktorú video odpovedá.Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii iba pre typ vzdelávania návod na riešenie problému.
 • Akademický systém: Vyberte krajinu alebo región, na ktorý sa vaše video zameriava. Umožní vám to upresniť úroveň a skúšku, seminár alebo akademický štandard. Poznámka: Túto možnosť možno vybrať automaticky na základe predvolenej krajiny alebo regiónu vášho kanála.
 • Úroveň: Vyberte úroveň videa, napríklad 9. ročník alebo pokročilí.
 • Skúška, seminár alebo štandard: Pozrite si našu databázu a pridajte akademický štandard, skúšku alebo seminár súvisiaci s vaším videom. 
Komentáre a hodnotenia Nastavte, či môžu diváci pridávať komentáre k videu. Nastavte, či môžu diváci zistiť, koľko má video označení páči sa mi.
Speňažovanie
Ak ste v Partnerskom programe YouTube, môžete:
Vhodnosť pre reklamu

Ak ste v Partnerskom programe YouTube, na stránke Vhodnosť pre reklamu môžete ohodnotiť, nakoľko vaše videá spĺňajú naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Vďaka tomu môžeme rýchlejšie a presnejšie rozhodnúť o speňažovaní. Ďalšie informácie o samocertifikácii

Copyright & Ad-Suitability "Checks" in Upload Flow: Address Issues Before Your Video Goes Public

Prvky videa
Pomocou kariet a záverečných obrazoviek môžete svojmu publiku ukázať podobné videá, weby a výzvy na akciu.
Titulky a opisy Pridajte do videa titulky a opisy, ktorými oslovíte širšie publikum.
Záverečná obrazovka Pridajte na záver videa vizuálne prvky. Ak chcete pridať záverečnú obrazovku, video musí mať aspoň 25 sekúnd.
Karty Pridajte do videa interaktívny obsah.
Kontroly

Na stránke Kontroly overte, či sa vášho videa netýkajú problémy s autorskými právami. Ak ste v Partnerskom programe YouTube, overíte tu aj vhodnosť videa pre reklamu.

Tieto kontroly vám poskytnú informácie o potenciálnych obmedzeniach, aby ste mohli pred zverejnením videa problémy vyriešiť. Kontroly môžu chvíľu trvať. Prebiehajú však na pozadí, takže neskôr sa môžete k procesu vrátiť. Video môžete zverejniť aj počas prebiehajúcich kontrol a problémy vyriešiť neskôr.

Poznámka: Kontroly autorských práv a vhodnosti pre reklamu nie sú konečné. Vaše video môžu ovplyvniť napríklad budúce manuálne nároky v systéme Content ID, sankcie za porušenie autorských práv a úpravy nastavení videa.

 

Viditeľnosť

Na stránke Viditeľnosť vyberte, kedy chcete video zverejniť a komu sa má zobrazovať. Môžete ho zdieľať aj súkromne.
Poznámka: Predvolené nastavenie viditeľnosti videa pre autorov od 13 do 17 rokov je súkromné. Ak máte najmenej 18 rokov, vaše predvolené nastavenie viditeľnosti videa je verejné. Toto nastavenie si môžu všetci zmeniť a video označiť ako verejné, súkromné alebo nezaradené.
 • Uloženie alebo zverejnenie: Ak chcete video zverejniť hneď, vyberte túto možnosť a ako nastavenie viditeľnosti videa zvoľte Súkromné, Nezaradené alebo Verejné. Ak sa rozhodnete video zverejniť, môžete ho nastaviť aj ako okamžitú premiéruPoznámka: Video sa môže zverejniť po dokončení spracovania SD.
 • Naplánovanie: Ak chcete video zverejniť neskôr, vyberte túto možnosť a dátum, kedy má byť zverejnené. Vaše video bude až do tohto dátumu súkromné. Video môžete nastaviť aj ako premiéru.
Pozrite si ukážku zmien a uistite sa, že sú v súlade s pravidlami služby YouTube. Potom kliknite na ULOŽIŤ.
Poznámka: Ak váš účet dostal sankciu za porušenie pokynov pre komunitu, vaše naplánované video nebude počas sankčného obdobia uverejnené. Video sa počas sankčného obdobia nastaví ako súkromné a po skončení obdobia zmrazenia budete musieť zverejnenie videa naplánovať nanovo. Prečítajte si základné informácie o sankciách za porušenie pokynov pre komunitu.
Získajte tipy na nahrávanie videí pre autorov.

Nahrávanie videí

Pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube Creators o tom, ako nahrávať videá.

How To Upload Videos with YouTube Studio

Odoberajte kanál YouTube Creators, kde nájdete najnovšie správy, aktuality a tipy.

Ďalšie informácie o nahrávaní videí

Koľko videí môžete nahrať za deň

Na počet videí, ktoré môže kanál denne nahrať (dokopy v počítačoch, mobilných zariadeniach a rozhraní YouTube API), je stanovený limit. Ak chcete zvýšiť svoj denný limit, prečítajte si tento článok.

Nahrávanie zvukových súborov

Zvukové súbory nie je možné nahrať a vytvoriť z nich video na YouTube. Tu nájdete zoznam podporovaných formátov súborov, ktoré môžete nahrávať na YouTube.

Ak chcete pridať svoj obsah na YouTube, skúste zvukový súbor konvertovať na videosúbor tým, že k nemu pridáte obrázok. YouTube nemá nástroj na nahrávanie zvukových súborov, ale môžete vyskúšať iný softvér na úpravu videí.

Rozdiel medzi pojmami nahrať a zverejniť

Ak nahráte video, importujete ho na YouTube.
Keď video zverejníte, bude si ho môcť pozrieť ktokoľvek.

Nahrávanie vertikálnych videí

Po nahratí a zverejnení videa YouTube určí najlepší spôsob zobrazenia obsahu. Ak chcete vytvoriť najlepší možný zážitok zo sledovania, nepridávajte po stranách vertikálneho videa čierne okraje. Či už je video vertikálne, štvorcové alebo vodorovné, prispôsobí sa obrazovke.

Zistite, prečo sa dátumy nahrania a zverejnenia videa líšia

 • Dátum nahrania: dátum, keď ste nahrali svoje video. Zobrazuje sa vedľa vášho súkromného alebo nezaradeného videa na stránke Obsah.
 • Dátum zverejnenia: dátum, keď bolo video zverejnené. Zobrazuje sa pod zverejneným videom a vždy je nastavený na tichomorský štandardný čas (PST).

Ak ste video nahrali ako súkromné alebo nezaradené a neskôr ste ho zmenili na verejné, tieto dva dátumy môžu byť odlišné.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9442966089136801371
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
59