Nahrávání videí na YouTube

Nová pokročilá funkce na YouTube: Od 17. srpna 2023 můžete do svých videí Shorts vložit odkaz na další video ze svého kanálu. Odkaz pak bude viditelný v přehrávači Shorts a pomůže vám přesměrovat diváky z Shorts na váš další obsah na YouTube. Odkaz může vést na video, video Shorts nebo živý stream. Video, které vyberete, musí být veřejné nebo neveřejné a nesmí porušovat naše pokyny pro komunitu. Tato funkce bude zaváděna postupně a nemusí být dostupná všem kanálům nebo divákům, dokud nebude zavedena kompletně.

Videa můžete na YouTube nahrát v několika jednoduchých krocích. Při nahrávání videí z počítače nebo mobilního zařízení použijte pokyny uvedené níže. V režimu YouTube s dohledem nemusí být nahrávání dostupné. Další informace najdete zde.

Nahrávání videí ve Studiu YouTube

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V pravém horním rohu klikněte na VYTVOŘIT  a pak Nahrát videa .
 3. Vyberte soubor, který chcete nahrát. Můžete nahrávat až 15 videí najednou. Nezapomeňte u každého souboru kliknout na tlačítko Upravit a upravte tak podrobnosti videa.

Poznámka: Vaše video bude převedeno do nejvyššího možného rozlišení, aby bylo možné jej úspěšně přehrávat na různých zařízeních a různých sítích. U videí v rozlišení SD, HD a 4K se můžete podívat na odhadovanou dobu zpracování. Zpracování vyšší kvality, například 4K nebo HD, může trvat déle. Přečtěte si další informace o kvalitě videa po nahrání a rozlišení a poměru stran videí. V případě problémů se podívejte do průvodce obvyklými chybami nahrávání.

Pokud stránku nahrávání opustíte před dokončením úprav nastavení, video se uloží jako soukromé na stránce Obsah.

Podrobnosti
Přidejte k videu důležité informace. Upozornění: Kliknutím na tlačítko ZKOPÍROVAT PODROBNOSTI můžete zkopírovat vybrané podrobnosti z dříve nahraného videa.
Název

Název vašeho videa.

Poznámka: Názvy videí mohou mít maximálně 100 znaků a nesmí obsahovat neplatné znaky.

Popis

Informace, které se zobrazí pod videem. Pro atribuci videa použijte následující formát: [Název kanálu] [Název videa] [ID videa]

V případě oprav ve videu přidejte text „Correction:“ nebo „Corrections:“ (oprava a opravy). Correction a Corrections musí být v angličtině, bez ohledu na jazyk videa nebo zbytek popisu. Na samostatný řádek můžete přidat časové razítko a vysvětlení opravy. Příklad:

Oprava:

0:35 Důvod opravy

Tato sekce by se měla zobrazit po všech kapitolách videa. Když publikum sleduje vaše video, zobrazí se informační karta Zobrazit opravy.

Pokud chcete text v popisech formátovat, vyberte z možností v dolní části pole popisu tučné písmo, kurzívu nebo přeškrtnutí.

Popisy videí mohou mít maximálně 5000 znaků a nesmí obsahovat neplatné znaky.

Upozornění: Pokud má kanál nějaké aktivní sankce nebo pokud by obsah mohl být pro některé diváky nevhodný, funkce Opravy nebude k dispozici.

Miniatura Obrázek, který diváci uvidí před kliknutím na video.
Playlist Přidejte video do některého ze svých stávajících playlistů, nebo vytvořte nový playlist.
Publikum V souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) máte povinnost nám říct, zda jsou vaše videa určena pro děti.
Věkové omezení U videí, která nemusí být vhodná pro některá publika, nastavte věkové omezení.

Video z vašeho kanálu, které v přehrávači Shorts funguje jako klikatelný odkaz a pomáhá směrovat diváky z vašich Shorts na jiný obsah, který máte na YouTube.

Přístup k pokročilým funkcím vám umožňuje upravit videa Shorts tak, aby obsahovala odkaz na video z vašeho kanálu. Odkaz může vést na video, video Shorts nebo živý stream.

Poznámka: Zvolené video musí být veřejné nebo neveřejné a musí splňovat naše pokyny pro komunitu.

Ve spodní části stránky Podrobnosti vyberte ZOBRAZIT VÍCE a upřesněte pokročilá nastavení.

Placená propagace Dejte divákům a YouTube vědět, že vaše video obsahuje placenou propagaci.
Automatické kapitoly

Do svých videí můžete přidávat názvy a časová razítka kapitol pro snazší sledování. Můžete vytvořit vlastní kapitoly nebo použít automaticky generované kapitoly zaškrtnutím políčka Povolit automatické kapitoly (pokud jsou k dispozici a jsou vhodné).

Automaticky generované kapitoly videa budou přepsány zadanými kapitolami.

Vybraná místa Doporučená místa (pokud jsou dostupná a jste k nim způsobilí) používají místa, která jste dříve zvýraznili v popisu, přepisu videa a snímcích videa, pro zvýraznění klíčových míst na pásu v popisu vašeho videa. Pokud chcete automatickou funkci Vybraná místa vypnout, zrušte výběr v zaškrtávacím políčku Povolit automatická vybraná místa. Upozornění: Vybraná místa nevyužívají údaje o poloze vašeho zařízení a nemají vliv na to, jaké reklamy se ve vašem videu zobrazují (pokud využíváte zpeněžení).
Štítky

Přidejte popisná klíčová slova, která pomohou eliminovat chyby při vyhledávání.

Štítky se mohou hodit, pokud se diváci často pletou při psaní správného názvu videa. Jinak štítky pro objevování videí důležité nejsou.

Jazyk a osvědčení o zbavení povinnosti poskytovat skryté titulky Zvolte původní jazyk videa a osvědčení o zbavení povinnosti poskytovat skryté titulky.
Datum a místo záznamu Zadejte datum, kdy bylo video natočeno, a místo, kde bylo natočeno.
Licence a distribuce Vyberte, zda lze vaše video vložit na jiný web. Uveďte, zda chcete svým odběratelům zaslat oznámení o novém videu.
Využití ve videích Shorts Povolte ostatním vytvořit video Shorts se zvukem z vašeho videa.
Kategorie

Vyberte kategorii, aby diváci vaše video snáze našli. Pro vzdělávání můžete zvolit následující možnosti:

 • Typ: Jako typ vzdělání vyberte aktivitu, přehled o konceptu, návod, přednášku, postup řešení problému, použití v praxi, vědecký experiment, tipy nebo jiný typ vzdělávání.
 • Problémy: Přidejte časová razítka a otázky, na něž video odpovídá.Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze u typu vzdělávání postup řešení problému.
 • Akademický systém: Vyberte zemi/oblast, na kterou se vaše video zaměřuje. Můžete tak upřesnit úroveň a zkoušku, seminář nebo akademický standard. Upozornění: Tato možnost může být vybrána automaticky na základě výchozí země/oblasti vašeho kanálu.
 • Úroveň: Zvolte úroveň videa, například 9. ročník nebo pokročilé.
 • Zkouška, seminář nebo standard: Prohledejte naši databázi a přidejte akademický standard, zkoušku nebo seminář související s vaším videem.
Komentáře a hodnocení Vyberte, zda mohou diváci k videu přidávat komentáře. Zvolte, zda diváci uvidí, kolik má video lajků.
Zpeněžení
Pokud jste členem Partnerského programu YouTube, můžete:
Vhodnost pro reklamy

Pokud jste členy Partnerského programu YouTube, můžete využít stránku pro měření vhodnosti pro reklamy, která ověří, zda vaše video splňuje naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty. Tím rychleji a spolehlivěji zjistíte, zda je způsobilé ke zpeněžení. Další informace o vlastní certifikaci

Copyright & Ad-Suitability "Checks" in Upload Flow: Address Issues Before Your Video Goes Public

Prvky videa
Přidáváním karet a závěrečných obrazovek můžete diváky odkazovat na související videa, webové stránky a tlačítka k podpoře vašeho kanálu.
Titulky Přidejte ke svému videu titulky a oslovte širší publikum.
Závěrečná obrazovka Přidejte na konec videa vizuální prvky. Aby bylo možné závěrečnou obrazovku přidat, musí být video dlouhé alespoň 25 sekund.
Karty Přidejte do videa interaktivní obsah.
Kontroly

Díky kontrolám můžete zjistit, jestli vaše video neporušuje autorská práva, a pokud jste členy Partnerského programu YouTube, jestli je vhodné pro reklamy.

Tyto možnosti kontroly vám pomohou řešit potenciální problémy s obsahem ještě před zveřejněním videa. Tyto kontroly mohou nějakou dobu trvat, ale běží na pozadí, takže se k procesu můžete kdykoli vrátit později. Můžete také své video publikovat, zatímco kontroly běží, a problémy opravit později.

Poznámka: Výsledky kontroly autorských práv a vhodnosti pro reklamy nejsou konečné. Na vaše video mohou mít vliv například budoucí ruční nároky v systému Content ID, sankce za porušení autorských práv nebo změny nastavení videí.

Viditelnost

Na stránce Viditelnost vyberte, kdy chcete video publikovat a kdo může vaše video vyhledat. Video můžete také sdílet soukromě.
Poznámka: Výchozí nastavení soukromí pro autory ve věku 13–17 let je soukromé. Pokud je vám více než 18 let, je výchozí viditelnost videa nastavena na veřejné. Toto nastavení může kdokoli změnit na veřejné, soukromé nebo neveřejné.
 • Uložit nebo publikovat: Pokud chcete své video publikovat hned, zvolte tuto možnost a vyberte Soukromé, Neveřejné nebo Veřejné jako nastavení viditelnosti. Pokud se rozhodnete své video zveřejnit, můžete jej také nastavit jako okamžitou premiéru.
  • Upozornění:
   • Po dokončení zpracování SD může být video zveřejněno.
   • U autorů ve věku 13–17 let můžete zaškrtnutím políčka „Zapamatovat toto nastavení pro další nahrání“ uložit nastavení viditelnosti na příště.
 • Naplánovat: Pokud chcete video publikovat později, zvolte tuto možnost a vyberte datum, kdy má být video publikováno. Do daného data bude video soukromé. Své video můžete nastavit také jako premiéru.
Zkontrolujte změny a ujistěte se, že jsou dodrženy zásady YouTube, pak klikněte na tlačítko ULOŽIT.
Poznámka: Pokud má váš účet sankci za porušení pokynů pro komunitu, naplánované video nebude během období sankce zveřejněno. Vaše video je po dobu platnosti postihu nastaveno na „soukromé“. Na konci období pozastavení budete muset publikování videa znovu naplánovat. Další informace o základních sankcích za porušení pokynů pro komunitu.
Získejte tipy na nahrávání videí pro autory.

Videonávod na nahrávání videí

How To Upload Videos with YouTube Studio

Přihlaste se k odběru kanálu YouTube Creators, kde najdete nejnovější zprávy a tipy.

Další informace o nahrávání videí

Kolik je možné za den nahrát videí

Počet videí, které je na kanál možné každý den nahrát prostřednictvím počítače, mobilního zařízení a rozhraní API služby YouTube, je omezen. Pokud chcete denní limit navýšit, přečtěte si tento článek.

Nahrávání zvukových souborů

Videa YouTube není možné vytvořit nahráním zvukového souboru. Zde je seznam podporovaných formátů souborů, které lze nahrát jako obsah na YouTube.

Pokud chcete svůj obsah přidat na YouTube, zkuste zvukový soubor převést na video přidáním obrázku. YouTube nenabízí žádný nástroj pro nahrávání zvukových souborů, ale můžete použít jiný software pro editování videí.

Rozdíl mezi „nahráváním“ a „publikováním“

Pokud video nahráváte, importuje se videosoubor na YouTube.
Pokud video publikujete, zpřístupní se video komukoli.

Nahrávání videí na výšku

Jakmile své video nahrajete a publikujete, YouTube vyhodnotí nejlepší způsob zobrazení daného obsahu. Aby se video na výšku zobrazilo co nejlépe, nepřidávejte k němu po stranách černé pruhy. Videa na výšku, na šířku i čtvercová se vždy automaticky přizpůsobí obrazovce.

Proč se data nahrání a publikování videa liší

 • Datum nahrání: Datum, kdy bylo video nahráno. Zobrazí se vedle vašeho soukromého nebo neveřejného videa na stránce Obsah.
 • Datum publikování: Datum, kdy bylo video zveřejněno. Toto datum se zobrazuje u přehrávaného videa a je nastaveno na pacifický standardní čas (Pacific Standard Time, PST).

Tato dvě data se mohou lišit, pokud bylo video nahráno jako soukromé nebo neveřejné a zveřejněno až později.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka