YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten

Geüpdatet in september 2019: We hebben de naam onlangs gewijzigd van 'beleid van het YouTube-partnerprogramma' naar 'YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten'. Het beleid zelf en de handhaving ervan zijn niet gewijzigd. 

Als je aan het YouTube-partnerprogramma deelneemt, is het belangrijk dat je je houdt aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten, waaronder de communityrichtlijnen en servicevoorwaarden van YouTube en het programmabeleid van Google AdSense. Het beleid geldt voor iedereen die aan het YouTube-partnerprogramma deelneemt. Als je via advertenties inkomsten wilt genereren met video's, moeten deze video's ook voldoen aan onze richtlijnen voor content die geschikt is voor adverteerders.

Als je een van deze beleidsregels overtreedt, kan YouTube enkele of alle van de volgende acties ondernemen:

 • Advertenties uitschakelen voor je content
 • Je AdSense-account uitschakelen
 • Je deelname aan het YouTube-partnerprogramma opschorten
 • Je YouTube-kanaal opschorten of zelfs beëindigen

Hier volgt een kort overzicht van alle belangrijke beleidsregels. Neem iedere regel goed door.

Houd je aan de communityrichtlijnen van YouTube

Dankzij deze richtlijnen is YouTube een aantrekkelijke community voor gebruikers en adverteerders. Content die in strijd is met de communityrichtlijnen van Youtube, komt niet in aanmerking voor het genereren van inkomsten en wordt van YouTube verwijderd. Content die niet voor alle doelgroepen geschikt is, kan een leeftijdsbeperking krijgen. Daarnaast kun je waarschuwingen krijgen voor je YouTube-kanaal. Herhaalde overtredingen kunnen leiden tot opschorting van je deelname aan het YouTube-partnerprogramma en/of beëindiging van je YouTube-kanaal.

De volgende content is in strijd met de communityrichtlijnen van YouTube:

Deze richtlijnen gelden voor alles wat je op YouTube post, inclusief videothumbnails, titels, externe links en tags.

Meer informatie vind je in ons Centrum voor beleid en veiligheid.

Zorg dat je beschikt over de rechten op commercieel gebruik voor je content

Het is van belang dat je beschikt over het recht op commercieel gebruik van al je content voordat je hiermee inkomsten gaat genereren op YouTube. Als je voortdurend ongeschikte video's indient, kan je deelname aan het YouTube-partnerprogramma worden opgeschort.

Hier volgen enkele belangrijke beleidsregels die voor het genereren van inkomsten gelden en die betrekking hebben op auteursrecht:

 • Zorg dat je beschikt over de rechten op commercieel gebruik: Zorg dat je over alle rechten beschikt voor de content waarmee je inkomsten wilt genereren. Dit omvat rechten voor alle audio- en video-elementen.
 • Begrijp je rechten: Als je content van derden gebruikt in een video waarmee je inkomsten wilt genereren, moet je de rechten begrijpen die in licentie aan je zijn verleend.
 • Inkomsten genereren met content van derden: Zorg ervoor dat je waarde toevoegt aan content van derden waarmee je inkomsten genereert en dat je content in belangrijke mate origineel is wat betreft commentaar, educatieve waarde of redactionele verklaring.
  • Opmerking: Je kunt mogelijk geen inkomsten genereren met content van derden als er tegen die content een geldige Content ID-claim bestaat.

Als je inkomsten wilt genereren, moet je content ook voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen voor AdSense-content.

Deze richtlijnen dienen uitsluitend ter informatie en kunnen op geen enkele manier als juridisch advies worden beschouwd. Voor juridisch advies neem je contact op met een advocaat of juridisch vertegenwoordiger.

Ga naar ons auteursrechtcentrum voor meer informatie over auteursrechten en redelijk gebruik.

Houd je aan het AdSense-programmabeleid en de YouTube-servicevoorwaarden

AdSense biedt YouTube-partners de mogelijkheid om inkomsten te genereren met hun video's. Houd je hierbij altijd aan het programmabeleid van AdSense en de servicevoorwaarden van YouTube.

Als je deze beleidsregels overtreedt, kan dit tot gevolg hebben dat je video's worden verwijderd, je AdSense-account wordt uitgeschakeld, de deelname van je kanaal aan het YouTube-partnerprogramma wordt opgeschort en/of je YouTube-kanaal wordt beëindigd.

Kwaliteitsrichtlijnen voor content

Het contentbeleid van AdSense is zeer uitgebreid en bevat kwaliteitsrichtlijnen uit het Webmaster- en Search Console-beleid. Hieronder besteden we aandacht aan enkele van de meest relevante beleidsrichtlijnen voor YouTube-creators.

Herinnering: Deze richtlijnen zijn van toepassing op je kanaal in het algemeen. Als we vaststellen dat een kanaal voornamelijk content bevat die niet aan onze richtlijnen voldoet, kan de deelname van het kanaal aan het YouTube-partnerprogramma worden opgeschort.

Zorg ervoor dat je content waarde toevoegt en uniek en relevant is. We hebben enkele voorbeelden van content toegevoegd die niet aan deze normen voldoet en waarmee je dus geen inkomsten kunt genereren. Deze lijst is niet volledig.

 • Hergebruikte content. Dit is content die niet in hoge mate origineel is wat betreft commentaar of educatieve waarde. Dit kan ook betekenen dat we hebben vastgesteld dat grote delen van je kanaal volledig overeenkomen met of sterk lijken op andere content. Voorbeelden:
  • Video's van derden die zonder wijzigingen of met zeer beperkte wijzigingen zijn samengevoegd
  • Content van derden die zonder een verhaal is samengesteld
  • Content die eerst ergens anders is geüpload
  • Content die meerdere keren is geüpload door meerdere gebruikers
 • Repetitieve content. Dit is content die op grote schaal lijkt te zijn geproduceerd om het aantal weergaven te vergroten zonder substantiële educatieve of andere toegevoegde waarde te bieden. Voorbeelden:
  • Kunstmatige stem die content van derden of onzinnige tekst voorleest
  • Content op een kanaal met minimale verschillen tussen video's
  • Repetitieve of gedachteloze content zonder aanvullend commentaar of verhaal of aanvullende educatieve waarde
  • Content die op grote schaal is geproduceerd of programmatisch is gegenereerd
  • Diavoorstellingen van afbeeldingen of scrollende tekst met weinig of geen aanvullend commentaar of verhaal of aanvullende educatieve waarde

Opmerking: Mogelijk kun je wel inkomsten genereren met content van derden als je commerciële gebruiksrechten voor die content hebt en op een bepaalde wijze waarde toevoegt aan die content. Voorbeelden hiervan zijn kwalitatief hoogwaardige bewerkingen, toegevoegd commentaar of een verhaal.

Overtredingen met betrekking tot advertenties

Dit zijn enkele voorbeelden van overtredingen met betrekking tot advertenties:

 • Op je eigen advertenties klikken, om wat voor reden dan ook
 • Anderen aanmoedigen om op je advertenties te klikken
 • Mensen misleiden om hen aan te zetten om op je advertenties te klikken

Gebruikmaken van sites en tools van derden

Dit zijn enkele voorbeelden van misbruik van sites en tools van derden:

 • Kunstmatig of handmatig abonnees of weergaven genereren via (opdrachten aan) sites en tools van derden
 • Gebruikmaken van advertenties, sponsoring of promoties van derden die in of voor je videocontent zijn geplaatst
 • Je YouTube-kanaal en/of partnerkanaal via sites van derden verkopen voor geldelijk gewin
 • Anderen manipuleren of belonen om op videofuncties als Like of Favoriet te klikken
De invloed van creators op YouTube

Het YouTube-partnerprogramma kan alleen succesvol zijn als adverteerders bereid zijn hun merken met YouTube-content in verband te brengen. De inkomsten van alle YouTube-creators gaan omlaag wanneer adverteerders hun vertrouwen in het platform verliezen. 

We staan geen wangedrag toe dat een grote negatieve impact op de community heeft. Dit beleid houdt in dat je je kijkers, je medecreators en onze adverteerders moet respecteren, zowel op als buiten YouTube.

We kunnen verschillende maatregelen nemen als je dit beleid schendt. Deze maatregelen variëren van tijdelijke stopzetting van het genereren van inkomsten tot beëindiging van je accounts.

Bekijk meer informatie over de invloed van creators op YouTube

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?