Kanaalbeëindiging

Als je kanaal wordt beëindigd, mag je mogelijk geen andere YouTube-kanalen gebruiken, bezitten of maken. Wanneer een kanaal wordt beëindigd, ontvangt de kanaaleigenaar een e-mail waarin de reden voor de beëindiging wordt uitgelegd.

Beëindiging wegens schending van de communityrichtlijnen

Redenen voor de beëindiging van kanalen:

Als je denkt dat je kanaal ten onrechte is beëindigd, kun je via dit formulier bezwaar maken.

  • Maak slechts één keer bezwaar. Hoe meer verzoeken we ontvangen, hoe meer we er moeten beoordelen en dit kan onze reactie vertragen.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Vermeld ook je kanaal-ID. Hoe meer informatie je opgeeft, hoe makkelijker we je verzoek kunnen verwerken.

Beëindiging wegens auteursrechtschending

Als je kanaal wegens claims van auteursrechtschending is beëindigd en je van mening bent dat de auteursrechtclaims tegen je account onjuist zijn, kun je een verweer indienen. Deze procedure is nog steeds beschikbaar voor gebruikers van wie het kanaal is beëindigd, maar het webformulier voor verweer is dan niet langer toegankelijk. Je kunt zelf een verweer opstellen en indienen.

Ga naar het Auteursrechtcentrum voor meer informatie over de verweerprocedure. Opmerking: Door een verweer in te dienen, start je een juridische procedure.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?