Rapporterna i korthet

En översikt över rapporter och verktyg i Search Console

Det här är en sammanfattning av de olika rapporterna i Search Console just nu samt några äldre men användbara rapporter och verktyg.

Rapport eller verktyg Beskrivning

Översiktssida

Här visas en sammanfattning av egendomens status, inklusive eventuella manuella åtgärder eller säkerhetsproblem som berör webbplatsen. Dessutom finns diagram över det sammanlagda antalet klick och antalet indexerade sidor respektive sidor med indexeringsfel samt en sammanfattning av felaktiga/giltiga webbplatsförbättringar (mobilanpassade webbadresser, AMP-sidor, strukturerad data som hittats på webbplatsen).

Så här kan du använda den: Om du bara läser rapporterna då och då tittar du efter manuella åtgärder eller säkerhetsproblem i första hand. Titta efter ökningar av antalet täckningsfel eller fel i förbättringarna. Om det finns sådana öppnar du rapporten och felsöker. Titta efter drastiska minskningar av antalet klick. Om det finns sådana öppnar du rapporten och undersöker vad det beror på.

Vem har nytta av den: Alla

Resultatrapporter:

Endast tillgängligt om egendomen har tillräckligt med trafik på denna plattform

Utforska hur många som har sett och klickat på din webbplats i Google Sök, vilka frågor som har lett till att webbplatsen visas i Sök och vilken webbplatsens genomsnittliga placering i sökresultaten är.

Om det finns data från Förslag eller Nyheter på webbplatsen visas en lämplig rapport.

Uppgifterna omfattar klick, exponeringar, klickfrekvens och webbplatsens placering samt frågesträngar som användarna har sökt efter.

Data kan grupperas efter sidadress, sökfrågans ursprungsland eller enhetstyp.

Så här kan du använda den: Kontrollera regelbundet om antalet klick eller exponeringar ökar eller minskar. Gå igenom frågesträngarna och kontrollera att det är de sökfrågor du förväntar dig som leder till att webbplatsen visas. Läs mer om minskad trafik till webbplatsen.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare, webbplatsägare [Resultatdokumentation för Sök] [Resultatdokumentation för Förslag] [Resultatdokumentation för Google Nyheter]

Granskningsverktyg för webbadresser

Se vilken information som finns i Googles index om en webbadress på din webbplats eller testa en aktiv sida. Informationen är ganska omfattande: bland annat finns sidans HTML-kod och HTML-fel för sidan, felmeddelanden och kod som gäller användbarhet på mobila enheter och AMP, JavaScript-utdata och JavaScript-fel som uppstått vid renderingen av sidan, om en kanonisk sida har valts för sidan med mera. Du använder verktyget genom att skriva en webbadress i fältet högst upp i Search Console.

Så här kan du använda det: Ta rapporten till hjälp när du felsöker genomsökningsfel om Google har råkat ut för sådana på webbplatsen. Du öppnar verktyget genom att klicka på en webbadress i täckningsrapporten. Du kan även använda rapporten när du åtgärdar och testar en sida innan du skickar om den för indexering.

Vem har nytta av det: Sökmotoroptimerare, utvecklare [Dokumentation]

Täckningsrapport

Rapporten visar indexeringsstatusen för alla sidor på webbplatsen. Sidorna är grupperade utifrån om de har indexerats eller kan bli indexerade, med en beskrivning av varför de har indexerats eller inte.

Så här kan du använda den: Kontrollera regelbundet om antalet fel ökar eller antalet indexerade sidor minskar så att du upptäcker eventuella genomsökningsproblem på webbplatsen.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare, utvecklare/webbplatsadministratörer [Dokumentation]

Rapporten Webbplatskartor

Rapporten visar vilka webbplatskartor som har skickats in för webbplatsen, statistik över webbplatskartor och eventuella fel som Google hittat under bearbetningen av webbplatskartorna.

Så här kan du använda den: Kontrollera regelbundet i rapporten att Google kan bearbeta webbplatskartorna. Du kan också använda den för felsökning om Google inte verkar hitta nya sidor på webbplatsen.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare [Dokumentation]

Diagnosrapport om huvudvärden för webben

Visar prestandastatistik för sidan utifrån faktisk användning.

Så här kan du använda den: Se efter hur bra sidorna fungerar för användarna och åtgärda sidor som fungerar dålïgt.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare, utvecklare [Dokumentation]

Rapport om användbarhet på mobila enheter

En utvärdering av hur användbar sidan är på mobila enheter för alla indexerade sidor på webbplatsen.

Så här kan du använda den: Titta regelbundet efter problem med att använda webbplatsen på mobila enheter.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare, utvecklare [Dokumentation]

AMP-rapport

Se vilka AMP-sidor på webbplatsen som gick respektive inte gick att indexera.

Så här kan du använda den: Titta regelbundet efter problem som påverkar alla AMP-sidor på webbplatsen, eller om antalet indexerade AMP-sidor oväntat har ökat eller minskat.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare, utvecklare [Dokumentation]

Statusrapporter för utökade resultat

Se vilka utökade resultat som Google har kunnat genomsöka och inte. Rapporten har bara stöd för en delmängd av alla typer av utökade resultat. Vilka som stöds framgår av dokumentationen. En rapport om en viss typ av utökade resultat är bara tillgänglig om Google har kunnat identifiera sådana på webbplatsen.

Så här kan du använda dem: Titta regelbundet efter fel och felsök eventuella problem. Rapporterna kan också användas för att se hur många utökade resultat av en viss typ som Google kan bearbeta.

Vem har nytta av dem: Sökmotoroptimerare, utvecklare [Dokumentation]

Rapporten Manuella åtgärder

Visar om manuella åtgärder har vidtagits mot webbplatsen.

Så här kan du använda den: Om en manuell åtgärd visas på översiktssidan öppnar du rapporten och läser mer om den och hur du åtgärdar problemet. Du kan också begära omprövning via rapporten när du har åtgärdat problemet.

Vem har nytta av den: Alla [Dokumentation]

Rapporten Säkerhetsproblem

Visar om Google har upptäckt säkerhetsproblem på webbplatsen.

Så här kan du använda den: Om ett säkerhetsproblem visas på översiktssidan, eller om varningar om skadligt eller hackat innehåll på din webbplats visas i en webbläsare, öppnar du rapporten och läser mer om problemet och hur du åtgärdar det. Du kan också begära omprövning via rapporten när du har åtgärdat problemet.

Vem har nytta av den: Alla [Dokumentation]

Länkrapport

Rapporten visar vilka webbplatser som länkar till din och vilken länktext som används, samt länkmål internt på webbplatsen.

Så här kan du använda den: Kan användas för att se om webbplatser som länkar till din är webbskräp eller användbara webbplatser.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare [Dokumentation]

AMP-testverktyget

Validera en AMP-sida.

Vem har nytta av det: Utvecklare, tekniska sökmotoroptimerare [Dokumentation]

Testverktyget för mobilanpassning

Testa om en sida är mobilanpassad.

Vem har nytta av det: Utvecklare, tekniska sökmotoroptimerare [Dokumentation]

Adressändring

Tala om för Google när du har migrerat din webbplats till en annan domän.

Vem har nytta av det: Webbplatsägare, webbplatsutvecklare [Dokumentation och länk till verktyget]

Borttagningsverktyget

Med detta kan du blockera webbadresser på webbplatsen tillfälligt så att de inte visas på Google Sök eller ta bort sökutdraget fram till nästa genomsökning av dokumentet. Här visas även en historik över blockeringar du begärt samt en historik över sidor på webbplatsen som användarna har begärt ska märkas som barnförbjudna.

Vem har nytta av det: Webbplatsägare [Dokumentation]

Genomsökningsstatistik

Rapporten visar hur ofta Google genomsöker webbplatsen och hur många sidor som begärs.

Så här kan du använda den: Om din webbplats överbelastas av besök av Googles sökrobotar kan du spåra problemet här och begära minskad genomsökningshastighet.

tips Rapporten är endast tillgänglig för egendomar på domännivå (example.com, m.example.com, http://example.com) och inte för egendomar med webbadressprefix (example.com/somepath/).

Vem har nytta av den: Avancerade sökmotoroptimerare, webbplatsadministratörer [Dokumentation]

Kopplingar

Hantera egendomskopplingarna för att till exempel aktivera datadelning mellan egendomen och Google Analytics, YouTube-kanaler, Android-appar och andra Google-tjänster.

Vem har nytta av det: Webbplatsägare [Dokumentation]

Sidupplevelse

Se hur stor andel av webbadresserna på din webbplats som Google anser har en bra sidupplevelse för användarna. Detta är en kombination av snabb tillgänglighet sidan, god användarupplevelse på mobila enheter och stöd för HTTPS.

Vem har nytta av den: Webbplatsägare, avancerade sökmotoroptimerare [Dokumentation]

Äldre verktyg och rapporter

Följande verktyg och rapporter har ännu inte ersatts fullt ut i nya Search Console, men du kan fortfarande nå dem via länkarna nedan. Search Console-teamet arbetar på att ersätta dem.

Rapport eller verktyg Beskrivning
Testverktyg för robots.txt

Testa robots.txt-filens syntax och om en given webbadress kommer att blockeras.

Så här kan du använda det: Bra för att testa robots.txt-filernas syntax och felsöka/åtgärda blockerade resurser eller sidor på webbplatsen.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare, utvecklare [Dokumentation]

Internationell inriktning

Felsök hreflang-inställningar på flerspråkiga webbplatser eller ange landsinriktning för sökresultaten. 

Så här kan du använda det: Använd verktyget när du lägger till hreflang-taggar på webbplatsen så att genomsökningen blir rätt för olika språk eller regioner. Ange en överordnad landsinriktning för webbplatsen om det inte framgår av innehållet.

Vem har nytta av den: Sökmotoroptimerare [Dokumentation]

Verktyget Data Highlighter

Ett enkelt verktyg som gör att Google kan extrahera data från mallsidor på webbplatsen.

Så här kan du använda det: Om det finns många sidor med data som använder mallar på webbplatsen (till exempel busslinjer eller evenemangsprogram) och du av någon anledning inte kan använda strukturerad data kan du använda det här verktyget, som hjälper Google att extrahera data av likartat slag från sidor med identisk kodning. Du måste träna om Google varje gång du ändrar sidans utformning.

Vem har nytta av det: Webbplatsägare på enkla webbhotell [Dokumentation]

Meddelanderapport Har ersatts av den nya meddelandepanelen.
Inställningar för genomsökningshastighet

Minska genomsökningstrafiken till din webbplats från Google.

Så här kan du använda dem: Använd bara de här inställningarna om webbplatsen tycks överbelastad av genomsökningsförfrågningar från Google.

Vem har nytta av dem: Webbplatsägare, avancerade sökmotoroptimerare [Dokumentation]

Web tools Diverse andra verktyg som kan vara praktiska för webbplatsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false
false