Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Poznámky k vydaniu

Poznámky k vydaniu Správcu značiek Google

25. októbra 2023

 • Tag Assistant: v rámci rozšírenia Tag Assistant teraz môžete exportovať a importovať relácie ladenia, čo vám uľahčí triedenie a riešenie problémov so značkami. Ako importovať a exportovať relácie

19. októbra 2023

6. september 2023

5. september 2023

 • Značka Google je teraz kompatibilná so Správcom značiek Google. Táto aktualizácia vám umožňuje nasadiť značku Google (gtag.js) v Správcovi značiek.
 • Značky konfigurácie GA4 sú odteraz značkami Google. Po tejto zmene má značka konfigurácie GA4 nové možnosti vrátane premenných nastavení. Táto zmena sa použije automaticky, takže nemusíte podniknúť žiadne kroky. Vaša existujúca konfigurácia merania bude fungovať ako predtým. Ďalšie informácie
 • Premenné nastavení pre značku Google a značky udalostí GA4 sú tu. Odteraz môžete opätovne používať bežnú konfiguráciu a parametre udalostí nastavením premenných konfigurácieudalostí.

24. august 2023

13. júna 2023

7. jún 2023

Serverové kontajnery Správcu značiek teraz zahŕňajú novú funkciu s názvom Transformácie

Transformácie umožňujú jednoduchšie ovládať údaje, ktoré serverové značky používajú, a manipulovať s nimi. Vďaka transformáciám môžete zabezpečiť citlivé údaje a získať podrobnú kontrolu nad tým, aké údaje sú k dispozícii na ďalšie spracúvanie.

Transformácie vám umožňujú:

 • explicitne povoliť zdieľanie údajov udalostí s konkrétnymi značkami,
 • rozšíriť údaje udalostí zahrnutím pravidiel na úpravu alebo pridanie parametrov udalostí,
 • zamaskovať prichádzajúce informácie vylúčením údajov udalostí zo značiek.
Ako nastaviť transformácie

6. jún 2023

 • Serverové značkovanie: odteraz môžete používať rozhrania Regex Table variable API a regex Sandboxed JS API: createRegextestRegex. Skontrolujte, či obrázok Dockera ukazuje verziu 2.0.0 alebo novšiu.

18. apríl 2023

 • Serverové značkovanie: pri zobrazovaní skriptov prvej strany môžete teraz používať informácie o geografickej polohe. Umožní vám to zaviesť funkcie, ako je rozšírený režim súhlasu, bez odosielania adresy IP Googlu. Ďalšie informácie

6. apríl 2023

27. marec 2023

 • Serverové značkovanie: značka Google Analytics: GA4 v kontajneroch servera teraz odosiela údaje do regionálnych dátových centier podľa toho, kde sa používateľ nachádza.

24. marec 2023

 • Serverové značkovanie: značka predajov funkcie Floodlight v kontajneroch servera šifruje hodnotu výnosov, ak je nastavená v kontajneri servera. Ďalšie informácie
 • Serverové značkovanie: značky počítadla funkcie Floodlightpredajov funkcie Floodlight zahŕňajú parametre vlastnej udalosti, ktoré sa začínajú reťazcom x-dc-. Ďalšie informácie

22. marec 2023

 • Serverové značkovanie: v nových kontajneroch servera už nie je predinštalovaný klient Google Analytics: Universal Analytics. Klient Google Analytics: Universal Analytics je však stále k dispozícii ako typ klienta na manuálne nastavenie.

13. marec 2023

2. marec 2023

22. február 2023

 • Chceme vám pomôcť nájsť medzery v značkovaní, a preto môže teraz Tag Assistant pridávať do súhrnu pokrytia značky neoznačkované stránky. Stačí otvoriť Tag Assistant a začať prehliadať príslušnú stránku.

7. november 2022

29. august 2022

 • Do značky sledovania konverzií Google Ads pre serverové značkovanie prostredníctvom Správcu sme pridali pole Hodnota konverzie.

17. august 2022

 • Sprístupnili sme súhrn pokrytia značiek, ktorý vám umožňuje rýchlo zistiť, na ktorých stránkach vášho webu je nainštalovaná značka Google.

14. apríl 2022

 • Serverové značkovanie môže teraz zhromažďovať súhrnné informácie, napríklad o tom, ako sa služba používa a ako a aké značky sa nasadzujú. Tieto údaje môžeme využiť na zlepšenie, údržbu, ochranu a vývoj služby, ako je to uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia. Tieto údaje však bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať so žiadnou inou službou Googlu.

25. marec 2022

 • Rozhrania API Správcu značiek na získavanie súhlasu, ktoré by sa mali používať pri vytváraní vlastnej šablóny alebo vlastných značiek HTML, boli aktualizované tak, aby sa aktualizácie súhlasu spracúvali pred všetkými položkami v poradí, ktoré sú v dátovej vrstve. Vďaka tomu budú mať všetky značky spustené rovnakou udalosťou rovnaký stav súhlasu. Pridali sme aj rozhranie gtagSet API na nastavenie konfiguračných informácií, ako sú ads_data_redaction a url_passthrough v parametri dataLayer pre všetky kontajnery.

24. marec 2022

11. január 2022

16. september 2021

8. september 2021

12. august 2021

 • Meranie viacerých domén bude teraz fungovať, keď bude v serverových klientoch aktivované nastavenie identifikátorov spravovaných serverom. Stačí aktivovať meranie viacerých domén v klientskom kontajneri. Poznámka: Zdrojové a cieľové weby musia používať serverové značkovanie prostredníctvom Správcu značiek a serverové kontajnery musia byť v rovnakom účte.

20. júl 2021

9. jún 2021

20. apríl 2021

16. marec 2021

3. marec 2021

 • Sprístupnili sme rozhranie BigQuery API pre serverové značkovanie prostredníctvom Správcu značiek.
 • Značka ClickTale je zastaraná a už nie je podporovaná.

28. január 2021

5. november 2020

 • Pridali sme možnosť upravovať simultánne viacero položiek pomocou hromadných akcií.

3. október 2020

 • Uvedenie na trh zlepšenej funkcie vyhľadávania: podporuje vyhľadávanie vo všetkých položkách a metadátach.
 • Pridali sme možnosť výberu viacerých položiek a vykonávanie hromadných operácií s týmito položkami.

16. september 2020

2. september 2020

4. august 2020

 • Režim súhlasu (beta): režim súhlasu vám umožňuje upraviť fungovanie značiek Google na základe stavu súhlasu používateľov. Môžete uviesť, či bol udelený súhlas s používaním súborov cookie služieb Analytics a Ads. Značky Googlu sa budú dynamicky prispôsobovať, pričom súbory cookie budú využívané na príslušné účely iba po udelení súhlasu používateľom.

30. jún 2020

17. jún 2020

 • Nové rozhrania API pre vlastné šablóny: JSONtemplateStorage.
 • Drobné zlepšenia používateľského rozhrania.

28. máj 2020

18. marec 2020

23. január 2020

 • Vyriešili sme problém, ktorý spôsoboval, že spúšťače typu kliknutie a história sa neimportovali.

7. november 2019

2. október 2019

28. august 2019

 • Pridali sme nové rozhrania API pre vlastné šablóny vrátane funkcií Math, decodeURI, sha256, makeNumbergetType.
 • Všetky bitové operátory sú teraz zahrnuté do kódu JavaScript v karanténe. Príkaz require sa viac nevyžaduje.

3. august 2019

10. jún 2019

23. máj 2019

25. apríl 2019

 • Zaviedli sme šablóny značiek pre Quora Pixel a Pinterest Tag.

26. marec 2019

5. marec 2019

 • Pri spúšťačoch typu Hĺbka posúvaniaVideo na YouTube teraz môžete určiť, kedy sa majú aktivovať. Pre spúšťače typu Hĺbka posúvania by ste mali použiť možnosť Načítanie okna (gtm.load) a pre spúšťače typu Video na YouTube zasa možnosť Model DOM je pripravený (gtm.dom). Takto získate najlepšie výsledky.

29. január 2019

 • Na stránkach verzií veľmi veľkých kontajnerov sa budú zobrazovať upozornenia na veľkosť. Ďalšie informácie

23. január 2019

 • Aktualizovali sme vzhľad používateľského rozhrania.

10. október 2018

7. september 2018

15. august 2018

25. júl 2018

 • Boli vykonané aktualizácie súpravy služieb Google Marketing Platform.
 • Na obrazovke Účty boli uskutočnené menšie zlepšenia používateľského rozhrania.

16. marec 2018

 • Sprístupnili sme zóny. Zákazníci Správcu značiek 360 môžu prepojiť ďalšie kontajnery Správcu značiek, vďaka čomu môžu prepojené kontajnery spúšťať značky na vašom webe.
 • Opravili sme drobné chyby.

8. marec 2018

 • V prípade používateľov, ktorí majú oprávnenie prijať podmienky dodatku o spracúvaní údajov, môžete teraz pridať kontakty a právnické osoby.

1. marec 2018

 • Stránky podrobností integrovanej premennej teraz zobrazujú zoznam umiestnení, kde sa používa.

21. február 2018

 • Predvoľba zobrazeného počtu riadkov vo väčších tabuľkách sa teraz v rovnakom prehliadači zachová.

14. február 2018

 • Keď napíšete vo vlastnom editore značiek HTML alebo do vlastného poľa premennej jazyka JavaScript znaky {{, zobrazí sa rozbaľovacia ponuka navrhovanej premennej.
 • Menšie opravy chýb a zlepšenia používateľského rozhrania.

30. január 2018

 • Správca značiek už oficiálne nepodporuje funkciu kontajnera v prehliadači Microsoft Internet Explorer 8. Kontajnery by sa mali načítať, no niektoré spúšťače a nastavenia sa môžu správať nekonzistentne. Príklad: spúšťače typu kliknutie na odkaz, odoslanie formulára a zmena histórie, ktoré používajú nastavenia Čakať na značky alebo Skontrolovať overenie, nemusia fungovať podľa očakávaní.
 • Menšie opravy chýb a zlepšenia používateľského rozhrania.

17. október 2017

10. október 2017

 • Sprístupnili sme značku prepájača konverzií, ktorá podporuje informácie o kliknutiach na reklamy v súboroch cookie hostiteľskej domény.

12. september 2017

6. september 2017

 • Sprístupnili sme možnosť odosielať údaje rozšíreného elektronického obchodu do vlastníctiev v službe Universal Analytics z aplikácií pre AndroidiOS, ktoré používajú Firebase SDK.

30. august 2017

22. august 2017

 • Sprístupnili sme značku Xtremepush.
 • Do tabuliek sme pridali funkciu filtrovania a vyhľadávania, vďaka čomu je ľahšie nájsť konkrétne značky, spúšťače, premenné atď.

11. júl 2017

 • Spúšťače sú teraz v používateľskom rozhraní farebne kódované podľa typu.
 • Pri používaní spúšťačov na značku je možné naraz vybrať viac než jeden spúšťač.

1. jún 2017

 • Značka Firebase Analytics sa teraz volá Google Analytics (Firebase).
 • V názvoch entít sa teraz môže používať tilda (~).
 • Opravili sme chyby.

18. máj 2017

 • Pre DistroScale, Lytics a Oktopost sme zaviedli značky dodávateľa.

26. apríl 2017

 • Zlepšili sme používateľské rozhranie na obrazovke Účty:
  • Horná navigácia sa nezobrazí, kým nevyberiete kontajner.
  • Kliknutím na ozubené koliesko napravo od názvu účtu sa dostanete k ovládacím prvkom správcu.
 • Zmenil sa postup zverejňovania. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť ukážku umiestnite kontajner do režimu ukážky. Kliknutím na tlačidlo Odoslať vytvoríte verziu kontajnera, zverejníte ho alebo požiadate o schválenie. Prečítajte si viac o zverejňovaní, verziách a postupe schvaľovania.
 • Zákazníci Správcu značiek 360 majú teraz k dispozícii schválenia pracovných priestorov.

30. marec 2017

 • Sprístupnili sme verziu 2 rozhrania API Správcu značiek.
 • Teraz sú pre značky, spúšťače a premenné k dispozícii poznámky. Dostanete sa k nim kliknutím na ponuku ďalších akcií ponuka akcií a výberom možnosti Zobraziť poznámky.

1. február 2017

 • Pridali sme možnosť vytvoriť nové premenné z rozbaľovacej ponuky výberu premenných v niektorých editoroch značiek a premenných.
 • Uskutočnili sme menšie opravy chýb a zlepšenia používateľského rozhrania.

16. november 2016

 • Dodatok o spracúvaní údajov je teraz k dispozícii pre firmy v EÚ, Švajčiarsku a ďalšie firmy spadajúce do územného rozsahu národných implementácií smernice 95/46/EC.
 • Teraz je k dispozícii značka Audience Center 360.

24. október 2016

 • K dispozícii sú nové spúšťače pre udalosti automaticky zhromažďované platformou Firebase.
 • Môžete vybrať parametre udalostí navrhované platformou Firebase na základe udalosti, s ktorou pracujete.
 • Pridali sme nový typ kontajnera pre stránky AMP.
 • Pridali sme nové šablóny značiek pre kontajnery AMP:
  • Adobe Analytics,
  • AdWords,
  • AT Internet,
  • Burt,
  • Chartbeat,
  • Clicky,
  • comScore,
  • Cxense,
  • DoubleClick,
  • Google Analytics,
  • Krux,
  • LinkedIn,
  • Linkpulse,
  • Médiamétrie,
  • mParticle,
  • ÖWA,
  • Parse.ly,
  • Piano,
  • Quantcast,
  • Segment,
  • SimpleReach,
  • Snowplow,
  • Webtrekk.

18. október 2016

 • Sprístupnili sme nové šablóny značiek v rámci programu Vendor Tag Template Program:

  • značka Nielsen DCR Static Lite,
  • Shareaholic.
 • Bola opravená chyba súvisiaca s použiteľnosťou v mobilných prehliadačoch.

28. september 2016

 • Sprístupnili sme nové šablóny značiek v rámci programu Vendor Tag Template Program:

  • Všeobecná značka AB TASTY,
  • reklamy Bing – univerzálne sledovanie udalostí,
  • Bizrate Insights Buyer Survey Solution,
  • Bizrate Insights Site Abandonment Survey Solution,
  • kód sledovania Hotjar,
  • značka sledovania Infinity Call,
  • Intent Media – Search Compare Ads,
  • sledovacia značka K50,
  • LeadLab,
  • Message Mate,
  • Značka konverzie Optimize,
  • Personali Canvas,
  • Placed,
  • Pulse Insights Voice of Customer Platform,
  • Quantcast Audience Measurement,
  • Značka JavaScript SaleCycle,
  • Pixelová značka SaleCycle,
  • Miniaplikácia Survicate,
  • Yieldify.
 • Sprístupnili sme šablónu značky Optimalizácie Google.
 • Zmenili sa pokyny na inštaláciu hromadného útržka Správcu značiek. Prečítajte si viac v centre pomocisprievodcovi vývojára:
  • Útržok JavaScript sa má teraz implementovať v prvku <head>.
  • Nové hromadné útržky budú predvolene používať protokol HTTPS.
 • Začiarkavacie políčko Zapnúť reklamné funkcie v Obsahovej sieti bolo presunuté do sekcie Ďalšie nastavenia → Reklama.

14. september 2016

 • Sprístupnili sme kôš, ktorý umožňuje skontrolovať a obnoviť účty a kontajnery pred ich trvalým odstránením.
 • Bola spustená značka Twitter Universal Website.
 • Boli opravené rôzne chyby.

29. august 2016

 • Sprístupnili sme pracovné priestory.
 • Zmenili sme fungovanie povolení:
  • Úrovne prístupu sme premenovali. Používatelia, ktorí mali v minulosti ku kontajneru povolenie typu Iba zobrazenie a úpravy, budú mať po novom prístup typu Schvaľovanie s rovnakými právami ku kontajneru.
  • Bola pridaná nová úroveň prístupu typu Úpravy, ktorá umožňuje používateľom pracovať na značkovaní bez možnosti vytvárania verzií alebo zverejňovania.
 • Podpora viacerých kontajnerov v režime ladenia.
 • Viaceré zlepšenia používateľského rozhrania.

12. august 2016

 • Značky DoubleClick teraz podporujú až 100 vlastných premenných.

13. júl 2016

 • Sprístupnili sme šablónu značky Apsalar.
 • Odkazy do centra pomoci sa budú otvárať na nových kartách.
 • Relatívne vyjadrené dátumy (napr. pred jedným mesiacom) budú zobrazovať podrobnú časovú pečiatku v popise pri umiestnení kurzoru myši na dátum.

22. jún 2016

 • Teraz môžete prepínať medzi viacerými účtami Google bez odhlásenia a opätovného prihlásenia.
 • Bola opravená chyba, ktorá mohla za určitých okolností spôsobovať viacnásobné spustenie možnosti Spustiť raz pri načítaní stránky.

18. máj 2016

 • Sprístupnili sme novú verziu Správcu značiek Google pre mobilné aplikácie. Správca značiek pre mobilné aplikácie je teraz integrovaný do platformy Firebase. Firebase je nová platforma Googlu pre mobilné aplikácie, ktorá poskytuje komplexné nástroje na vývoj a analýzu. Prečítajte si viac o tom, čo je nové v Správcovi značiek pre mobilné aplikácie.
 • Limit vlastných značiek HTML bol zvýšený na 100 kB. Upozorňujeme, že značky s veľkosťou blížiacou sa k tomuto limitu môžu byť ovplyvnené používateľským rozhraním. Toto zvýšenie okrem toho nemá vplyv na limity celkovej veľkosti kontajnera, takže značky s takouto veľkosťou je potrebné používať s mierou.

21. január 2016

13. január 2016

 • Bola uvedená stránka aktivity kontajnera, ktorá je k dispozícii z ponuky kontajnera na stránke správcu.
 • Boli uvedené rôzne zlepšenia a opravy chýb.

23. november 2015

11. november 2015

 • Bola uvedená šablóna značiek Criteo.
 • Boli opravené chyby súvisiace s premennými experimentov Google Analytics.
 • Boli opravené chyby súvisiace s niektorými problémami s vykresľovaním dialógových okien v prehliadači Firefox.

21. október 2015

 • Bol odstránený problém s trvalými fragmentmi v premenných webovej adresy pri vykonávaní zmien v ponuke typu komponentu.
 • Boli opravené rôzne ďalšie chyby.

23. september 2015

 • Boli opravené drobné chyby.

16. september 2015

 • Boli opravené rôzne chyby.

19. august 2015

 • Sprístupnili sme sekvencie značiek.
 • V ponuke Akcie na stránke Verzie je možné exportovať verziu.
 • V kontajneroch pre Android bola pridaná premenná pre názov verzie aplikácie.

13. august 2015

 • Boli opravené rôzne chyby.

31. júl 2015

 • Rôzne vylepšenia editora vlastných kódov HTML.

21. júl 2015

 • Bola spustená šablóna značky Crazy Egg.
 • Bola spustená šablóna značky Perfect Audience Pixel.
 • Boli opravené rôzne chyby.

16. júl 2015

 • Sprístupnili sme priečinky.
 • Polia s vlastnými kódmi HTML už obsahujú zvýraznenie syntaxe a farebné značenie syntaxe.
 • Ak sa vo vlastných značkách HTML používa funkcia document.write bez skontrolovania kvádra „support document.write“, zobrazí sa upozornenie.

8. júl 2015

 • V režime ukážky je možné zdieľať ukážky, ktoré sa zobrazujú na karte Zobrazenie ukážky v rámci súhrnného prehľadu kontajnera a v rozbaľovacej ponuke s akciami pri každom vstupe na stránke Verzie.
 • Viaceré zlepšenia používateľského rozhrania.

16. jún 2015

 • Bolo implementované lepšie odstraňovanie chýb dvojstupňového overenia.
 • Bol odstránený problém s inštaláciou hromadného útržku pre staré kontajnery.
 • Bol odstránený problém s mazaním nastavenia priority značky.
 • Pri značke Universal Analytics bol vyriešený problém s anonymizáciou adries IP.
 • Bol odstránený problém s konverziou identifikátora cieľa pre experimenty s obsahom.
 • Spúšťač založený na kliknutí je možné označiť ako Všetky prvky a Iba odkazy.

3. jún 2015

 • Mnohé nové typy značiek.
 • Pri verziách sa zobrazuje úplná aktivita.
 • V časti Nedávna aktivita pribudlo tlačidlo Zobraziť viac.
 • Ďalšie opravy chýb a vylepšenia výkonnosti.

28. máj 2015

 • Rôzne vylepšenia používateľského rozhrania.

20. máj 2015

 • Všetky nové účty sú vytvorené vo verzii 2. Všetky žiadosti z verzie 1 budú presmerované do rozhrania verzie 2.
 • Rôzne vylepšenia používateľského rozhrania.

1. apríl 2015

 • K dispozícii je teraz možnosť aktivácie migrácie na verziu 2. Ďalšie informácie
 • Premenné prvku DOM teraz môžu využívať výber CSS.

26. marec 2015

 • Do zoznamu šablón značiek bola pridaná značka Adometry.
 • K dispozícii je teraz história zmien na úrovni účtu. Pozrieť si ju môžete v sekcii Správca → Aktivita účtu.
 • Do zoznamu typov premenných automatickej udalosti bol pridaný prvok atribút.

12. marec 2015

 • Boli opravené rôzne chyby.

5. marec 2015

 • Značka Bizo bola zmenená na značku LinkedIn.
 • Boli opravené rôzne chyby.

26. február 2015

 • Pole s názvom sa pri vytváraní nových značiek, spúšťačov a premenných nachádza v hornej časti formulára. Ak neupravíte predvolený názov, v záverečnom kroku vás vyzveme, aby ste značku premenovali.
 • Boli opravené rôzne chyby.

18. február 2015

 • Pri nastavovaní spúšťačov bola pridaná možnosť používať selektory CSS ako operátory.

12. február 2015

 • Vo verzii 2 sú teraz podporované mobilné kontajnery.
 • Vo verzii 2 je teraz podporovaná integrácia a schválenia funkcie Floodlight.
 • Pribudla možnosť zobrazenia a obnovy odstránených verzií kontajnerov.
 • Viaceré polia boli upravené do podoby nastaviteľných polí. Pribudla rozbaľovacia ponuka, ktorá používateľom umožňuje vybrať názov poľa.
 • Boli opravené chyby v poznámkach k verzii.

5. február 2015

 • Vo verzii 2 sa teraz dajú zoradiť tabuľky.
 • Vo verzii boli vylepšené chybové hlásenia.

28. január 2015

 • Boli opravené menšie chyby a vylepšená používateľská skúsenosť.

22. január 2015

 • Verzia 2 bola lokalizovaná.
 • Pribudla možnosť vybrať si vo verzii 2 jazykové nastavenie (ponuka s ikonou ozubeného kolieska → Nastavenia).
 • Boli opravené rôzne ďalšie chyby.

14. január 2015

 • Vo verzii 2 boli vykonané zmeny na stránke Účty.
 • Boli opravené chyby stránok zobrazovaných pomocou typov média XML.
 • Boli opravené rôzne ďalšie chyby.

8. január 2015

 • Do verzie 2 bola pridaná podpora zdieľania zobrazenia ukážky.
 • Boli opravené rôzne chyby.

10. december 2014

 • Import a export kontajnera:
  • Formát exportu bol upravený tak, aby vyhovoval formátu JSON, ktorý sa používa v externom rozhraní API.
  • Boli opravené rôzne chyby.
 • Značka Google Trusted Stores má nové polia pre pozíciu odznaku a miestne nastavenie.
 • Pre platformu Universal Analytics v iOS je teraz k dispozícii zhromažďovanie identifikátorov IDFA. Použite začiarkavacie políčko Povoliť reklamné funkcie v značke Universal Analytics.
 • Sledovanie kliknutí spúšťajúcich automatické udalosti:
  • Keď je to možné, prijímače kliknutí (V1) a spúšťače typu kliknutie (V2) teraz využívajú zaznamenávanie udalostí kódu JavaScript. Týmto krokom sa opravujú niektoré prípady kódu na stránke, ktorý sa dostával do konfliktu so Správcom značiek Google. Nevzťahuje sa to na kliknutia na odkazy.
  • Predvolená hodnota nastavenia Skontrolovať overenie bude vo verzii 2 pre spúšťače kliknutí na odkaz a odoslaní formulárov „true“.
 • Boli opravené chyby makra sprostredkovateľa pre prípady, keď bolo pole prázdne a makrá sa zakladali na komponente webovej adresy.
 • Boli opravené chyby režimu ladenia, správania adresovania webových adries končiacich znakom mriežky.

21. november 2014

 • Pole Miestne nastavenia v značke Trusted Stores je povinné.
 • Bola pridaná podpora rozhrania API pre integrované premenné.

12. november 2014

 • Verzia 2: zoznamy značiek, spúšťačov a premenných sú usporiadané podľa abecedného poradia ich názvov.
 • Verzia 2: opravený názov udalosti spúšťača Časovač.
 • Verzia 2: pridaná stránka s používateľskými nastaveniami.
 • Verzia 2: bola opravená chyba tlačidla Uložiť na stránke značky pre interakcie typu Niektoré stránky.
 • Opravy chýb overovania rozhrania API.

29. október 2014

 • Rozličné opravy chýb režimu Ukážka, značky ComScore, značky Google Trusted Stores a rozhrania API.

15. október 2014

 • Teraz je dostupná verzia 2 beta. Zahŕňa rozsiahlu revíziu používateľského rozhrania a nové pracovné postupy. Ďalšie informácie
 • Sprístupnili sme rozhranie API umožňujúce programovateľné ovládanie účtov a kontajnerov. Ďalšie informácie
 • Import a export kontajnerov je teraz dostupný pre všetkých používateľov. Ďalšie informácie

2. október 2014

 • Program Google Trusted Stores je teraz dostupný pre používateľov v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Nemecku, Austrálii a Japonsku.

17. september 2014

 • Sledovanie konverzií v službe AdWords: Konverzie sa teraz v službe AdWords zobrazujú v prípade, že máte v kontajneroch pre Android značky AdWords. Implementovanie tejto zmeny vyžaduje opätovné zverejnenie aplikácie.

5. september 2014

 • Zlepšenia stability režimu ladenia:
  • Vnorené hodnoty obsahujúce zacyklené odkazy to teraz bezproblémovo zvládajú zobrazovaním prvku keyName.
  • Udalosti doručované do dátovej vrstvy prostredníctvom makier sa už v režime ladenia nezobrazujú (no v zverejnenej verzii fungujú).
 • Po oprave chyby budú všetky makrá používané vo vlastných značkách HTML a vlastných makrách JavaScript vracať počas celého trvania udalosti rovnakú hodnotu. Ak chcete získať ďalšie informácie a zistiť, ako pracovať pri tomto novom fungovaní, kliknite tu.

27. august 2014

 • Oprava pre režim ladenia: nesprávny postup niektorých makier JavaScript pri doručovaní do dátovej vrstvy.
 • Polia na nastavenie v značke Universal Analytics viac nevyžadujú makro JavaScript na získanie boolovskej hodnoty.

22. august 2014

 • Značka sledovania konverzií AdWords: hodnota konverzie je po novom nepovinné pole.
 • Značka Sledovanie konverzií v službe AdWords: nové pole pre Kód meny.
 • Značka sledovania predaja Floodlight: podpora reportov výrobkov.

31. júl 2014

 • Implementovali sme podporu rozšíreného elektronického obchodu platformy Universal Analytics pre iOS.
 • Zlepšili sme ovládanie odosielania pre iOS.

25. júl 2014

5. júl 2014

 • Rozličné opravy pre režim ladenia.

1. júl 2014

4. jún 2014

 • Pridali sme podporu nového doplnku rozšíreného elektronického obchodu platformy Universal Analytics. Používateľom značky Universal Analytics umožňuje sledovať nákupy, vrátenia peňazí, zobrazenia výrobkov a iné akcie pomocou Správcu značiek Google. Viac sa dozviete v článku Sledovanie elektronického obchodu (Universal Analytics).

21. máj 2014

 • Teraz je ako správcovská možnosť aktivované dvojstupňové overenie pri zmene makier JavaScript, vlastných značiek HTML a používateľských nastavení.

15. máj 2014

 • Oprava chyby pre značky <area> funkcie sledovania automatických udalostí (sledovanie prevzal Prijímač kliknutí na odkazy).
 • Oprava chyby pre značku Universal Analytics v prehliadači Internet Explorer. Za určitých okolností sa prvý pixel odosielaný touto značkou v prehliadači Internet Explorer stratil.

6. máj 2014

29. apríl 2014

 • Oprava chyby značky Universal Analytics: pole legacyHistoryImport už v sekcii Polia na nastavenie funguje správne.

22. apríl 2014

 • Ďalšie zlepšenia makier webových adries: bola pridaná schopnosť získať fragmenty alebo názvy hostiteľov z ľubovoľných webových adries.

15. apríl 2014

 • Zlepšili sme makrá webových adries: pridali sme možnosť načítať konkrétne časti sprostredkujúcich webových adries a premennú automatickej udalosti Webová adresa prvku.
 • Do značky Universal Analytics sme pridali reklamné funkcie v Obsahovej sieti, čím sa aktivovali funkcie, ako sú reporty demografických údajov a záujmov, remarketing pomocou Google Analytics a integrácia nástroja DCM.

8. apríl 2014

 • Universal Analytics:
 • Opravy drobných chýb:
  • Opravili sme chybu, ktorá spôsobovala predčasné spúšťanie udalosti gtm.dom v prehliadači Internet Explorer 8 v prípade veľkých a zložitých stránok.
  • Zlepšené pokyny na vyhľadanie kódu sledovania pre službu Google Analytics.

18. marec 2014

 • Makro Konštantný reťazec: limit zvýšený na 1 024 znakov.
 • Makro Vyhľadávacia tabuľka: opravené používateľské rozhranie. Pri výbere vyhľadávacej tabuľky sa hlavička druhého stĺpca aktualizuje, aby obsahovala správny názov makra.
 • Prijímač odoslaných formulárov: oprava problému v prípade vstupu s názvom „akcia“ v rámci formulára.
 • Experimenty s obsahom pre mobilné aplikácie: nová funkcia umožňuje spúšťať experimenty s obsahom priamo zo Správcu značiek Google.

11. marec 2014

 • Menšie opravy používateľského rozhrania v rámci stránok na úpravu značiek/pravidiel/makier. Bol odstránený panel s nástrojmi na vytvorenie a zverejnenie verzie.

4. marec 2014

 • Prijímač histórie automatických udalostí: Podobne ako u iných značiek sledovania automatických udalostí (napr. Prijímač kliknutí, Prijímač formulárov) sme v sekcii Prijímače udalostí pridali nový typ značky Prijímač histórie prehliadača. Táto značka po vykonaní zaznamenáva zmeny v histórii stránky. K týmto udalostiam histórie dochádza zvyčajne vtedy, keď sa zmení fragment webovej adresy (hašovanie) v aplikácii Ajax alebo keď web používa rozhrania HTML5 pushstate API. Tento prijímač udalostí je užitočný na sledovanie virtuálnych zobrazení stránky.
 • Opravili sme značku Prijímač chýb kódu JavaScript: makro Zdrojová webová adresa chyby funguje správne.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
4023834308570528202
true