Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Ocena skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Raporty o strategiach ustalania stawek Search Ads 360

Gdy stratega ustalania stawek Search Ads 360 zakończy okres nauki, wykonaj te czynności, by wygenerować raport o skuteczności. Dostępne możliwości:

 • przeglądanie i porównywanie skuteczności wszystkich strategii ustalania stawek,

 • Segmentowanie raportu strategii ustalania stawek

 • Analizowanie konkretnej strategii ustalania stawek

 • Dostosowywanie danych widocznych w raportach

Przeglądanie i porównywanie skuteczności wszystkich strategii ustalania stawek Search Ads 360

Aby sprawdzić stan i skuteczność wszystkich strategii ustalania stawek oraz szybko zorientować się, które z nich wymagają uwagi:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 3. Wybierz zakres czasowy, który zaczyna się nie wcześniej niż w dniu zastosowania strategii ustalania stawek do kampanii, grup reklam, słów kluczowych lub grup produktów.

 4. Opcjonalnie dostosuj wyświetlane dane, a potem zapisz widok raportu.

  W raporcie o skuteczności jest wykorzystywana waluta strategii ustalania stawek, a nie waluta reklamodawcy.

  Jeśli chcesz posortować tabelę raportowania, by strategie z największą liczbą słów kluczowych były u góry, kliknij tytuł kolumny Bieżące słowa kluczowe.

Domyślnie tabela raportowania w widoku Skuteczność strategii ustalania stawek zawiera te rodzaje kolumn:

Kampanie produktowe Microsoft Advertising w ogólnych informacjach o strategii ustalania stawek

Raport na stronie ogólnych informacji o strategii ustalania stawek zawiera konwersje przypisane do kampanii produktowych Microsoft Advertising zarządzanych przez strategię ustalania stawek Search Ads 360, ale nie obejmuje danych wyszukiwarki, takich jak kliknięcia, koszt czy wyświetlenia, powiązanych z tymi kampaniami. Aby wyświetlić zarówno konwersje, jak i dane wyszukiwarki dla kampanii produktowych Microsoft Advertising, zawęź zakres do konkretnej strategii ustalania stawek (czyli kliknij jej nazwę w przeglądzie informacji na jej temat).

Gdy wejdziesz w szczegóły strategii ustalania stawek, na kartach Kampanie, Grupy reklam i Grupy produktów zobaczysz dane wyszukiwarki i konwersje związane z kampaniami produktowymi Microsoft Advertising.

Ten problem z raportowaniem dotyczy tylko raportu na stronie ogólnych informacji o strategii ustalania stawek. Strategie ustalania stawek Search Ads 360 mogą oceniać historię skuteczności i automatyzować określanie stawek w kampaniach produktowych Microsoft Advertising, podobnie jak to się dzieje w przypadku kampanii w Zakupach Google.

Podział raportu strategii ustalania stawek na segmenty

 1. Kliknij Strategie ustalania stawek w panelu nawigacji po lewej stronie, by otworzyć stronę „Wszystkie strategie ustalania stawek”.
 2. Podziel raport na segmenty według daty lub urządzenia.
  1. Kliknij Segment na pasku narzędzi nad wykresem podsumowania skuteczności.
  2. Kliknij +Segment ▼, by pokazały się opcje podziału na segmenty.
  3. Wykonaj jedną z tych czynności:
   • Kliknij Atrybut, by wybrać segment urządzenia.
   • Kliknij Data, a potem wybierz jedną z opcji segmentu daty:
    • Niestandardowa liczba dni
    • Codziennie
    • Miesiące
    • Kwartały
    • Tygodnie (pon.–nie.)
    • Tygodnie (nie.–sob.)
    • Lata
  4. (Opcjonalnie) Kliknij +Segment , by dodać kolejny segment.
   Możesz dzielić na segmenty tylko według jednej daty i jednego urządzenia. Nie możesz korzystać z wielu segmentów daty.
  5. Kliknij Zastosuj.

 

Analizowanie konkretnej strategii ustalania stawek

Aby zawęzić zakres do konkretnej strategii ustalania stawek:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 3. Kliknij nazwę strategii w kolumnie Strategia ustalania stawek.

 4. Wybierz zakres czasowy, który zaczyna się nie wcześniej niż w dniu zastosowania strategii ustalania stawek do kampanii, grup reklam, słów kluczowych lub grup produktów.

 5. Kliknij dowolną z tych kart:

  • Ogółem: zawiera wykres podsumowania skuteczności, podsumowanie statystyk dotyczących skuteczności oraz (w miarę możliwości) informacje o stanie strategii ustalania stawek.

   Dane z bieżącego dnia stają się widoczne na karcie „Ogółem” w ciągu 16–20 godzin.

  • Kampanie: zawiera kampanie objęte daną strategią ustalania stawek.

  • Grupy reklam: zawiera grupy reklam objęte daną strategią ustalania stawek.

  • Słowa kluczowe: zawiera słowa kluczowe, którymi obecnie zarządza strategia ustalania stawek – dlatego, że zostały nią objęte albo dziedziczą ją z kampanii lub grupy reklam.

   Uwaga: możesz stwierdzić, że sumy danych na stronie słów kluczowych w strategii nie pasują do tych na stronie informacji ogólnych o strategii. Przyczyną jest to, że strona słów kluczowych zawiera sumy związane tylko ze słowami kluczowymi, którymi obecnie zarządza strategia. Na stronie informacji ogólnych są sumy związane ze wszystkimi słowami kluczowymi, którymi kiedykolwiek zarządzała strategia.Więcej informacji o tym, dlaczego sumy mogą być niezgodne
  • Cele: grupy produktów (tylko Google Ads i Microsoft Advertising) – niedostępna w przypadku strategii ustalania stawek z celem Pozycja. Zawiera grupy produktów, którymi zarządza strategia – dlatego, że zostały nią objęte albo dziedziczą ją z kampanii lub grupy reklam.
  • Cele: cele remarketingowe (tylko Google Ads) – dostępna w przypadku strategii ustalania stawek z celem Konwersje, Przychody lub Kierowanie zaawansowane. Wyświetla dostosowania stawek celu remarketingowego zarządzane lub zalecane przez strategię ustalania stawek razem z przychodami i kosztem. Więcej informacji
  • Cele: lokalizacje docelowe (tylko Google Ads) – dostępna w przypadku strategii ustalania stawek z celem Konwersje lub Przychody. Wyświetla dostosowania stawek docelowych lokalizacji geograficznych, zbliżonego obszaru kierowaniacelu rozszerzenia lokalizacji, które są zarządzane lub zalecane przez strategię ustalania stawek razem z innymi danymi. Więcej informacji
  • Cele: Dynamiczne cele reklamy (tylko Google Ads): dostępna w przypadku strategii ustalania stawek z celem Konwersje, Przychody lub Pozycja. Zawiera dane o dynamicznych celach reklamy, którymi zarządza strategia ustalania stawek.

Jeśli ustawienie strategii ustalania stawek uniemożliwia osiągnięcie optymalnej skuteczności, nad tabelą raportowania pojawi się odpowiedni komunikat. Zawiera on informację, które ustawienie obniża skuteczność. Możesz je zmienić lub dodać kolumny z informacjami do przeanalizowania, by poznać więcej szczegółów o skuteczności. Komunikatu nie można ukryć. Search Ads 360 usunie go, gdy ustawienie nie będzie już ograniczało strategii ustalania stawek.

Jeśli komunikat jest widoczny dłużej niż dzień:

 • Sprawdź, czy strategia ustalania stawek jest aktywna.
 • Rozwiąż wszystkie problemy, które dotyczą elementów z możliwością określenia stawki, na przykład ograniczenie maksymalnego limitu stawki uniemożliwiające synchronizację tych elementów.
 • Sprawdź ostatnią aktywność związaną z elementem z możliwością określenia stawki. Jeśli np. element nie został kliknięty przez ponad siedem dni, poziom aktywności jest niski i komunikat nie zniknie.

Dostosowywanie raportu

W dowolnej tabeli raportowania danych o strategii ustalania stawek możesz:

Dodawanie kolumny aktywności Floodlight do raportu strategii ustalania stawek

 1. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 2. Dodaj kolumnę aktywności Floodlight do raportu.
  1. Kliknij Kolumny na pasku narzędzi nad wykresem podsumowania skuteczności.
  2. W sekcji Dostępne kolumny kliknij Konwersje niestandardowe, a potem kliknij Floodlight.
  3. Kliknij + obok każdej kolumny aktywności Floodlight, którą chcesz dodać do raportu.
  4. (Opcjonalnie) Przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce na liście.
  5. Kliknij Zastosuj.
   Niestandardowa kolumna Floodlight wyświetla liczbę konwersji lub przychody z elementów z możliwością określania stawki, którymi zarządza strategia ustalania stawek.
   Kolumna aktywności Floodlight może wyświetlać inne dane niż kolumna z danymi pochodzącymi ze źródła konwersji w strategii ustalania stawek.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false