Hjälpcentret för integritet

Du kan hantera din integritet i Googles tjänster med en rad olika inställningar. Du hittar svar på många vanliga frågor om integritet och din data i Googles produkter och tjänster genom att välja ett alternativ nedan eller genom att läsa vår integritetspolicy.

Få hjälp med en Google-produkt

Besök vårt hjälpcenter och supportforum.

Återställning av Google-konto och av konton som misstänks ha utsatts för intrång

Återställa ett konto eller få åtkomst till det på nytt

Om du har problem med ditt personliga konto gör du så här:

 1. Läs mer om hur du återställer Google-kontot eller Gmail.
 2. Följ stegen för att återställa kontot.
 3. Om du ändå inte kan återställa kontot besöker du produktforumet för produkten som du använder och skriver ett inlägg med din fråga.

Om du använder ett jobb- eller skolkonto med Google-produkten ber du om hjälp med Google Workspace.

Om du misstänker att kontot har utsatts för intrång
Misstänkt aktivitet på ditt konto
Om du upptäcker misstänkt aktivitet på ditt konto följer du stegen för att skydda kontot. Kontrollera säkerhetsinställningarna för kontot med säkerhetskontrollen.

Om du tror att ett brott har begåtts

Om du tror att ett brott har begåtts bör du kontakta polismyndigheten.

Om du får någon annans e-post

Ta reda på varför du får någon annans e-post.

Rapportera innehåll eller information som du vill ska tas bort från en produkt eller tjänst från Google

Rapportera innehåll eller information
Begära borttagning av innehåll från Googles produkter av juridiska skäl

Läs mer om hur du tar bort potentiellt olagligt eller obehörigt innehåll på Google.

Google använder sig av specifika förenklade processer för att ta bort innehåll som kan innehålla användares personliga uppgifter från Googles tjänster.

På den här sidan hittar du var du rapporterar innehåll som du vill ska tas bort från Googles tjänster enligt tillämpliga lagar.

Om din begäran gäller YouTube kan du läsa mer om YouTubes integritetsriktlinjer.

Åtkomstkontroller

Ladda ned din data från Googles produkter och tjänster

Läs mer om hur du laddar ned din data eller öppna verktyget Takeout om du vill ladda ned din data från Googles produkter och tjänster.

Du kan även använda våra verktyg när du vill komma åt och granska din data eller radera den.

Skicka en begäran om dataåtkomst

Om informationen du söker inte är tillgänglig i verktygen ovan skickar du en begäran om dataåtkomst och anger följande:

 • Kategorier för de personliga uppgifterna du söker.
 • Vilka produkter eller tjänster uppgifterna gäller.
 • Ungefärliga datum då du tror att uppgifterna samlades in av Google.

Du måste logga in på Google-kontot för att fylla i formuläret.

Viktigt! Du kan även ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77. Du kan få svar på många av dina frågor av våra representanter, som även kan hjälpa dig att fylla i webbformuläret så att vi kan försäkra oss om att vi ger informationen till kontots ägare.

Granska grundläggande kontouppgifter och data

När du är inloggad på Google-kontot kan du när som helst granska och uppdatera informationen genom att öppna de tjänster från Google som du använder. Vi har till exempel utformat både Foto och Drive för att det ska vara enkelt att hantera specifika typer av innehåll som har sparats via Google.

Vi har också skapat ett ställe där du kan granska och kontrollera information som sparats i Google-kontot. Följande verktyg omfattas:

När du är utloggad kan du hantera information som är kopplad till din webbläsare eller enhet, till exempel:

 • Anpassning av sökresultat när du är utloggad: Välj om din sökaktivitet ska användas till att visa mer relevanta resultat och rekommendationer.
 • Inställningar för YouTube: Du kan pausa och radera sökhistorik på YouTube och visningshistorik på YouTube.
 • Annonsinställningar: Hantera dina inställningar för annonser som visas på Google, webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser.
Radera din data

Radera din aktivitet

Du kan radera aktivitet, inklusive platshistorik. Du kan även välja att uppgifterna ska raderas automatiskt efter en viss tidsperiod.

Läs mer om hur du visar, styr och raderar uppgifterna i Google-kontot.

Radera en produkt eller tjänst

Radera ett Google-konto

Du kan när som helst radera ditt Google-konto. Om du ångrar dig eller raderar kontot av misstag kan det gå att återställa det. Läs mer om hur du återställer kontot.

När du raderar kontot raderas din data och ditt kontoinnehåll från våra system efter en viss tid. Vi beskriver varför olika typer av data lagras under olika tidsperioder i vår policy. När du raderar ditt Google-konto kan du inte längre använda följande saker:

 • Tjänster som du måste logga in på, till exempel Gmail, Drive och Kalender.
 • Data som är kopplad till kontot, bland annat e-post, foton och transaktionshistorik.
 • Prenumerationer på YouTube.
 • Innehåll som du har köpt på Google Play, till exempel filmer, spel och musik.
 • Information som har sparats i Chrome.
 • Ditt användarnamn i Gmail. När du har raderat det går det inte att använda det igen vid ett senare tillfälle och det går inte att skapa ett nytt Google-konto med samma användarnamn.

Vi erbjuder även särskilda raderingsinställningar utöver dessa verktyg i våra produkter, till exempel Foto.

Integritets- och säkerhetsinställningar

Granska integritetsinställningarna

Du kan hantera din integritet i våra tjänster med hjälp av inställningar. Med Integritetskontrollen kan du granska och justera viktiga integritetsinställningar, till exempel de nedanför. Vi erbjuder även särskilda integritetsinställningar utöver dessa verktyg i våra produkter.

 • Aktivitetsinställningar
  • Bestäm vilka aktivitetstyper som du vill ska sparas i ditt konto. Du kan till exempel aktivera Platshistorik om du vill ha trafikprognoser för din pendling eller spara visningshistoriken för YouTube om du vill få bättre förslag på videor.
 • Annonsinställningar
  • Hantera inställningarna för vilka annonser som visas för dig på Google, webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser. Du kan justera dina intressen, välja om dina personliga uppgifter får användas till att visa mer relevanta annonser och aktivera eller inaktivera vissa annonstjänster.
 • Om dig
  • Styra vilka uppgifter som visas för andra i Googles tjänster.
Granska hur du delar data med appar och webbplatser från tredje part

För att du ska kunna dela data säkert erbjuder Google dig möjligheten att ge webbplatser och appar från tredje part åtkomst till olika delar av ditt konto.

Granska hur du delar data med appar och webbplatser från tredje part.

Granska säkerhetsinställningarna
Data och information som Google samlar in

Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Det är viktigt för oss att vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Du hittar mer information om våra åtaganden i vår integritetspolicy. Där finns även förklaringar på vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur de samlas in och när vi delar dem. Du hittar mer information om Googles säkerhets- och integritetsprinciper i vårt säkerhetscenter.

Där lagras din data

Vi säkerställer att våra tjänster är pålitliga genom att ha servrar på olika ställen i världen. Detta innebär att uppgifterna kan behandlas på servrar som ligger utanför landet där du bor. Google tillämpar samma skyddsnivå för din data oavsett var dina uppgifter behandlas.

Få hjälp med frågor om integritet

Frågor om dataintegritet

Google har ett särskilt team som hanterar frågor om användares integritet i produkter. Om du inte hittar svaret på en fråga i hjälpcentret för integritet kan du fylla i det här webbformuläret eller ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77.   

Mer information om Googles integritetspraxis finns i vår integritetspolicy.

Förfrågningar och resurser för företagskunder 

Databehandling via Google Cloud

Om du använder en konsumentversion av Gmail, Drive eller någon annan Google-produkt gäller Googles användarvillkor och integritetspolicy.

Google erbjuder inte databehandlingsavtal för konsumentversioner av Gmail eller Drive. Google agerar inte som personuppgiftsbiträde för konsumentversionen av dessa tjänster. Kontakta din juridiska rådgivare om du har frågor gällande integritet, dataskyddsförpliktelser och efterlevnadsbehov.

Om Google Workspace-, Google Workspace for Education- eller Google Cloud Platform-tjänster används i organisationen är det möjligt att tillägget för databearbetning/villkoren för databehandling och säkerhet och modellavtalsklausulerna (här för Google Workspace och Google Workspace for Education och här för Google Cloud Platform) gäller dig. Om organisationen köper några av de tidigare nämnda tjänsterna från en återförsäljare är det möjligt att villkoren fortfarande gäller dig. Du kan godkänna dessa villkor i administratörskonsolen genom att följa anvisningarna här för Google Workspace och Google Workspace for Education och här för Google Cloud Platform. I integritetsmeddelandet för Google Cloud beskriver vi dessutom hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter (exklusive kundens data) i förhållande till dessa tjänster.

Google tillhandahåller inte fysiska kopior av villkoren. Om du vill ha mer information om Googles efterlevnad för företagstjänster läser du vanliga frågor om efterlevnad i Google Cloud, privacy.google.com och google.privacy/businesses.

Hitta villkor för databehandling

Google tillhandahåller lämpliga villkor för databehandling för vissa produkter där Google fungerar som personuppgiftsbiträde, bland annat produkterna nedan.

Du kan också läsa om hur Google hjälper annonsörer i Google Ads att efterleva GDPR. Läs Googles villkor för personuppgiftsansvariga för andra funktioner som rör Ads.

Mer information om produkter och villkor för databehandling finns på privacy.google.com/businesses/compliance.

Undvika och rapportera bedrägerier

Ibland använder sig personer av Googles varumärke för att lura och bedra andra. Läs mer om hur du undviker bedrägerier och var du kan rapportera dem.

Om du upptäcker misstänkt aktivitet på kontot kan du läsa mer om hur du skyddar kontot. Kontrollera säkerhetsinställningarna för kontot med Googles säkerhetskontroll.

false
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false