Hjälpcentret för sekretess

Du kan hantera din integritet i Googles tjänster med en rad olika inställningar. Du hittar svar på många vanliga frågor om integritet och din data i Googles produkter och tjänster genom att välja ett alternativ nedan eller läsa vår sekretesspolicy.

Obs! Artikeln omfattar inte tekniska eller andra problem som inte gäller dataintegritet. Besök våra hjälpcenter och supportforum om du behöver hjälp med tekniska problem.

Hantera integriteten

Komma åt och ladda ned din data

Ladda ned din data Googles produkter och tjänster

Läs mer om hur du laddar ned din data eller öppna verktyget Takeout om du vill ladda ned din data från Googles produkter och tjänster.

Du kan även använda våra verktyg när du vill komma åt och granska din data eller radera den.

Skicka en begäran om dataåtkomst

Om informationen du söker inte är tillgänglig i dessa verktyg skickar du en begäran om dataåtkomst och anger följande:

 • Kategorier för de personliga uppgifterna du söker.
 • Vilka produkter eller tjänster uppgifterna gäller.
 • Ungefärliga datum då du tror att uppgifterna samlades in av Google.

Du måste logga in på Google-kontot för att fylla i formuläret.

Viktigt! Du kan även ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77. Du kan få svar på många av dina frågor av våra representanter, som även kan hjälpa dig att fylla i webbformuläret så att vi kan försäkra oss om att vi ger informationen till kontots ägare.

Granska dina grundläggande kontouppgifter

Komma åt och granska din data

När du är inloggad på Google-kontot kan du när som helst granska och uppdatera informationen genom att öppna de tjänster från Google som du använder. Vi har till exempel utformat både Foto och Drive för att det ska vara enkelt att hantera specifika typer av innehåll som har sparats via Google.

Vi har också skapat ett ställe där du kan granska och kontrollera information som sparats i Google-kontot. Följande verktyg omfattas:

 • I Min aktivitet kan du granska och kontrollera data som skapas när du använder tjänster från Google, till exempel sökningar eller besök på Google Play.
 • I Google Översikt kan du hantera information som är kopplad till specifika produkter.
 • I Personliga uppgifter kan du hantera dina kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

När du är utloggad kan du hantera information som är kopplad till din webbläsare eller enhet, till exempel:

 • Anpassning av sökresultat när du är utloggad: Välj om din sökaktivitet ska användas till att visa mer relevanta resultat och rekommendationer.
 • Inställningar för YouTube: Du kan pausa och radera sökhistorik på YouTube och visningshistorik på YouTube.
 • Annonsinställningar: Hantera dina inställningar för annonser som visas på Google, webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser.

Skicka en begäran om dataåtkomst

Om du inte hittar informationen du behöver med hjälp av dessa verktyg kan du skicka en begäran om dataåtkomst. Du kan göra följande:

 1. Kontakta oss via vårt särskilda webbformulär.
 2. Ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77. Du kan få svar på många av dina frågor av våra representanter, som även kan hjälpa dig att fylla i webbformuläret så att vi kan försäkra oss om att vi ger informationen till kontots ägare. 

Styra sekretess- och säkerhetsinställningar

Granska sekretessinställningarna

Du kan hantera din integritet i våra tjänster med hjälp av inställningar. Med säkerhetskontrollen kan du granska och justera viktiga sekretessinställningar, till exempel de nedanför. Vi erbjuder även särskilda sekretessinställningar utöver dessa verktyg i våra produkter.

 • Aktivitetsinställningar
  • Bestäm vilka aktivitetstyper som du vill ska sparas i ditt konto. Du kan till exempel aktivera Platshistorik om du vill ha trafikprognoser för din pendling eller spara visningshistoriken för YouTube om du vill få bättre förslag på videor.
 • Annonsinställningar
  • Hantera inställningarna för vilka annonser som visas för dig på Google, webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser. Du kan justera dina intressen, välja om dina personliga uppgifter får användas till att visa mer relevanta annonser och aktivera eller inaktivera vissa annonstjänster.
 • Om dig
  • Styra vilka uppgifter som visas för andra i Googles tjänster.

Granska hur du delar data med appar och webbplatser från tredje part

För att du ska kunna dela data säkert erbjuder Google dig möjligheten att ge webbplatser och appar från tredje part åtkomst till olika delar av ditt konto.

Granska hur du delar data med appar och webbplatser från tredje part.

Granska säkerhetsinställningarna

Radera din data

Radera din aktivitet

Ta bort tjänster från Google

Radera ett Google-konto

Du kan när som helst radera ditt Google-konto. Om du ångrar dig eller raderar kontot av misstag kan det gå att återställa det. Läs mer om hur du återställer kontot.

När du raderar kontot raderas din data och ditt kontoinnehåll från våra system efter en viss tid. Vi beskriver varför olika typer av data lagras under olika tidsperioder i lagringspolicyn. När du raderar ditt Google-konto kan du inte längre använda följande saker:

 • Tjänster som du måste logga in på, till exempel Gmail, Drive och Kalender.
 • Data som är kopplad till kontot, bland annat e-post, foton och transaktionshistorik.
 • prenumerationer på YouTube
 • Innehåll som du har köpt på Google Play, till exempel filmer, spel och musik.
 • Information som har sparats i Chrome.
 • Ditt användarnamn i Gmail. När du har raderat det går det inte att använda det igen vid ett senare tillfälle och det går inte att skapa ett nytt Google-konto med samma användarnamn.

Vi erbjuder även särskilda raderingsinställningar utöver dessa verktyg i våra produkter, till exempel Foto.

Få hjälp med frågor om integritet

Kontakta Google med frågor om dataintegritet

Google har ett särskilt team som hanterar frågor om användares integritet i konsument- och företagsprodukter. Du kan göra följande:

 1. Kontakta oss via vårt särskilda webbformulär.
 2. Ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77. Du kan få svar på många av dina frågor av våra representanter, som även kan hjälpa dig att fylla i webbformuläret

Läs mer om vilken data och vilka uppgifter som Google samlar in

Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Det är viktigt för oss att vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Du hittar mer information om våra åtaganden i vår sekretesspolicy. Där finns även förklaringar på vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur de samlas in och när vi delar dem. Du hittar mer information om Googles säkerhets- och sekretessprinciper genom att besöka vårt säkerhetscenter.

Där lagras din data

Vi säkerställer att våra tjänster är pålitliga genom att ha servrar på olika ställen i världen. Detta innebär att uppgifterna kan behandlas på servrar som ligger utanför landet där du bor. Google tillämpar samma skyddsnivå för din data oavsett var dina uppgifter behandlas.

Ta bort innehåll från Googles produkter

Återställa eller skydda kontot

Återställa ett konto eller få åtkomst till det på nytt

Om du har problem med ditt personliga konto gör du så här:

 1. Följ stegen för att återställa kontot.
 2. Om du ändå inte kan återställa kontot besöker du produktforumet för produkten som du använder.
 3. Skriv ett inlägg med din fråga.

Om du använder ett jobb- eller skolkonto med Google-produkten ber du om hjälp med Google Workspace.

Om du misstänker att kontot har blivit hackat

Misstänkt aktivitet på ditt konto

Om du upptäcker misstänkt aktivitet på ditt konto följer du stegen för att skydda kontot. Kontrollera säkerhetsinställningarna för kontot med säkerhetskontrollen.

Om du tror att ett brott har begåtts

Om du tror att ett brott har begåtts bör du kontakta polismyndigheten.

Om du får någon annans e-post

Ta reda på varför du får någon annans e-post.

Få hjälp med en Google-produkt

Besök vårt hjälpcenter och supportforum.