בדיקת הפיד המשמש להעלאה ישירה

אפשר להציג תצוגה מקדימה של הנתונים ב-Merchant Center בלי שיחולו שינויים בפידים הקיימים ובלי להפריע לפעולתן של מודעות השופינג. קיימים שני מצבים שבהם מומלץ לבדוק את הפיד לפני העלאה ישירה:
 • אחרי שיוצרים פיד חדש.
 • אחרי שרושמים את הפיד – אם עדיין לא העליתם את קובץ הפיד או אם אתם רוצים להעלות גרסה עדכנית יותר שלו.

במאמר זה נסביר איך לבדוק את הפיד לפני ששומרים את השינויים.

הוראות

בדיקה לפני העלאה ישירה של פיד שיצרתם ורשמתם

נכנסים לחשבון Merchant Center.

 1. בתפריט הניווט, לוחצים על מוצרים ואז על פידים.
 2. לוחצים על לחצן הפלוס כדי להוסיף פיד חדש.

 3. מסיימים את שלבים 1 (מידע בסיסי) ו-2 (שם הפיד הראשי ושיטת הקלט). למידע נוסף שמסביר איך ליצור פיד ראשי חדש

 4. בשלב 3 (הגדרה), לוחצים על העלאת קובץ עכשיו (אופציונלי).
 5. מסמנים את התיבה העלאה כבדיקה.
 6. לוחצים על המשך.
 7. בכרטיסיית העיבוד, בודקים אם מופיעות שגיאות ואזהרות. הערה: כשהפיד כבר פעיל, אפשר לעיין בכרטיסייה 'אבחון' לקבלת דיווח מלא על בעיות.

בדיקת קובץ פיד חדש בשביל פיד שנרשם לאחרונה

 1. בוחרים את הפיד הראשי שרוצים לבדוק גרסה מעודכנת שלו.
 2. לוחצים על סמל 3 הנקודות 3 dot menu icon בצד שמאל של הכרטיסייה 'עיבוד'.
 3. בתפריט הנפתח, בוחרים באפשרות העלאת קובץ קלט.
 4. בוחרים את הקובץ שרוצים להעלות.
 5. מסמנים את התיבה העלאה כבדיקה.
 6. בכרטיסיית העיבוד, בודקים אם מופיעות שגיאות ואזהרות. הערה: כשהפיד כבר פעיל, מומלץ לעיין בכרטיסייה 'אבחון' לקבלת דיווח מלא על בעיות.
חשוב לזכור: אי אפשר ליצור פידים לבדיקה כפידים שעומדים בפני עצמם.

סקירת התוצאות

תוצאות הבדיקה מוצגות לאחר סיום הבדיקה. כדי לעיין בתוצאות הבדיקה, לוחצים על הצגת הבדיקה. לאחר הלחיצה, אפשר לראות איך פיד הבדיקה שהעליתם עשוי להשפיע על הפיד הפעיל, אם פיד הבדיקה יוחל.

סיכום פריטים

בקטע זה אפשר לראות איך העלאת פיד הבדיקה תשפיע על מספר הפריטים בפיד.

אלה הנתונים שיוצגו בקטע הזה: 

 • מספר הפריטים החדשים שייווצרו אם תעלו את הפיד.
 • מספר הפריטים שיוסרו מהפיד הפעיל אם תעלו את הפיד.
 • מספר הפריטים שיועברו לפיד הפעיל מפיד ראשי אחר שקיים בחשבון אם תעלו את הפיד.

פידים משלימים אינם יוצרים, מסירים או מעבירים פריטים, ולכן הקטע הזה לא יוצג לגבי פידים משלימים.

סיכום השינויים במאפיינים

אלה הנתונים שיוצגו בקטע הזה:

 • המאפיינים שיושפעו מהעלאת פיד הבדיקה.
 • מספר הפריטים שצפויים להשתנות לגבי כל מאפיין.
 • עד 5 דוגמאות שממחישות את השינויים שיחולו בכל מאפיין אם תחילו את פיד הבדיקה שהעליתם.

סיכום שינויי הסטטוס

בקטע הזה אפשר לראות איך הפריטים בפיד הבדיקה שהעליתם ישפיעו על הסטטוס של הפריטים בפיד הפעיל.

הטבלה מציגה סיכום מספרי של הפריטים שממוקדים ליעד שבחרתם (בדרך כלל מודעות שופינג) לפי הסטטוס שלהם – "אושר", "לא אושר" ו"לא נכלל" – בהתאם לפיד הפעיל הנוכחי. הטבלה מראה גם איך המספרים ישתנו אם תחילו את קובץ הבדיקה שהעליתם. אם שולחים נתוני מוצרים למספר יעדים, למשל מודעות שופינג ומודעות מלאי של חנויות מקומיות, אפשר לבחור את היעד שאת נתוני המוצרים שלו רוצים לראות. 

סטטוס המשמעות
אושר כאן נכללים פריטים שמופיעים בכרטיסייה "אבחון" בסטטוס "פעיל", "בהמתנה" או "עומד לפוג".
לא אושר

 אם הפריט לא אושר, הוא לא יופיע ביעד שנבחר. 

לצד זה יופיעו הסיבות לאי-אישור, שיופיעו גם בקטע "אבחון" בחשבון ב-Merchant Center.

לא נכלל כאן נכללים פריטים שבחרתם לא לכלול ביעד שנבחר.  כדי להגדיר אילו פריטים ייכללו או לא ייכללו, אפשר להשתמש במאפיינים excluded_destination [יעד_שלא_נכלל] ו-included_destination [יעד_כלול], וכן בהגדרות הפיד. יש להבחין בין פריט "שלא נכלל" לבין פריט "שלא אושר". פריטים שלא ייכללו עשויים להיות פריטים שאושרו, אבל לא יופיעו ביעד.
מתחת לטבלה של סיכום הסטטוס, מוצג גם המידע הבא:
 • קבוצות של פריטים שהסטטוס שלהם ישתנה כתוצאה מהעלאת פיד הבדיקה.
  • בכל קבוצה אפשר לראות את השינוי הצפוי בסטטוס הפריטים. למשל, מסטטוס "אושר" לסטטוס "לא אושר".
  • בכל קבוצה אפשר לראות את מספר הפריטים שהסטטוס שלהם ישתנה.
  • בכל קבוצה אפשר לראות דוגמאות שממחישות את השינויים שיחולו בפריטים כתוצאה מהחלת פיד הבדיקה שהעליתם (עד 5 דוגמאות לכל קבוצה).

הערה: מומלץ לבדוק היטב את כל ההודעות על שינוי הסטטוס לפני שמחילים את פיד הבדיקה, כדי שלא תעבירו בטעות חלק מהמלאי שלכם למצב לא מקוון.

סיכום הבעיות

בקטע זה תראו אילו בעיות קיימות בפריטים ייפתרו, אילו בעיות חדשות יתעוררו בפריטים ואילו בעיות קיימות בפריטים יישארו ללא שינוי כתוצאה מהעלאת פיד הבדיקה. לגבי כל בעיה יופיעו גם:
 • מספר הפריטים המושפעים מהבעיה.
 • עד 5 דוגמאות של פריטים שמושפעים מהבעיה, והערכים הנוכחיים והחדשים של המאפיין הקשור לבעיה, אם זה רלוונטי.

במקרים מסוימים, ייתכן שאותה בעיה תופיע בקטעים שונים בסיכום הבעיות. מצב כזה עשוי לקרות כאשר פותרים בעיה בקבוצת מוצרים מסוימת בפיד, אך לא פותרים את אותה בעיה בקבוצת מוצרים אחרת.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה