Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Om unika produktkoder

En anpassad ikon för Merchant Center Classic och Merchant Center Next.

Med unika produktkoder (UPI) definieras produkten du säljer på den globala marknadsplatsen. De utmärker produkterna du säljer och matchar sökfrågor med dina produkter. Unika produktkoder har tilldelats produkterna av tillverkaren. Om du säljer samma produkt som en annan återförsäljare är de unika produktkoderna identiska.

På den här sidan


Exempel på vanliga unika produktkoder är GTIN-nummer (Global Trade Item Numbers), MPN-nummer (tillverkarens artikelnummer) och varumärken. Alla produkter har inte unika produktkoder. Om produkten har unika produktkoder, i synnerhet ett GTIN, kan vi förbättra dina annonser och produktinformation och göra det enklare för kunderna att hitta dem. Om produkten inte har UPI kan du ange det i din produktdata.

Vägledning

Ange korrekta produktkoder (GTIN, artikelnummer och varumärke) när det är möjligt. Gissa inte och ta inte med värden från liknande produkter. Dina produkter kan underkännas om du anger felaktiga produktkoder. Följande riktlinjer hjälper dig att använda unika produktkoder på rätt sätt.

 • Om dina produkter har tilldelade unika produktkoder och du har dem tillgängliga: Använd dem alltid för bästa resultat. Om bara vissa identifierare är tillgängliga använder du de du har.
 • Om dina produkter har tilldelade unika produktkoder, men du inte har dem tillgängliga: Lämna attributet tomt – använd inte felaktiga identifierare (till exempel interna SKU:er eller andra värden som är specifika för din butik) eller identifierare från liknande produkter. Om en produkt har identifierare ska du inte använda attributet identifierare finns [identifier_exists] med värdet false (falskt) eftersom det kan göra att produkten inte godkänns.
 • Om dina produkter inte har tilldelade unika produktkoder: Använd inte attributen GTIN [gtin], varumärke [brand] eller artikelnummer [mpn] för produkten. Lägg inte heller till interna SKU:er eller andra värden som är specifika för din butik i dessa attribut. Använd i stället attributet identifierare finns [identifier_exists] med värdet false (falskt).
 • Om du är produkttillverkare av till exempel skräddarsydda eller hemgjorda produkter och inte har ett officiellt varumärke ska du använda butiksnamnet som varumärke [brand] tillsammans med ett artikelnummer[mpn] med ett unikt identifierarnummer som du väljer.

I resten av den här artikeln beskrivs de unika produktkoder du kanske måste ange, hur du felsöker problem med produktkoderna och vad du kan göra om du inte har en produktkod.


Typer av unika produktkoder

Attribut Namn Beskrivning
GTIN [gtin] UPC
 • Används i första hand i Nordamerika
 • Universell produktkod (UPC), kallas även GTIN-12 och UPC-A
 • 12 siffror
 • En unik numerisk kod för kommersiella produkter som vanligtvis är kopplad till en streckkod som trycks på detaljhandelsvaror.
GTIN [gtin] EAN
 • Används i första hand utanför Nordamerika
 • Europeiskt artikelnummer (EAN), kallas även GTIN-13
 • Oftast 13 siffror (kan ibland vara antingen 8 eller 14 siffror)
 • En unik numerisk kod för kommersiella produkter som vanligtvis är kopplad till en streckkod som trycks på detaljhandelsvaror.
GTIN [gtin] JAN
 • Används endast i Japan
 • Japanskt artikelnummer (JAN), kallas även GTIN-13
 • 8 eller 13 siffror
 • En unik numerisk kod för kommersiella produkter som vanligtvis är kopplad till en streckkod som trycks på detaljhandelsvaror.
GTIN [gtin] ISBN
 • Används globalt
 • International Standard Book Number (ISBN
 • ISBN-10: 10 siffror (den sista siffran kan vara X som representerar talet 10).
 • Observera att detta format slutade användas 2007 och att inte alla böcker kan representeras med hjälp av ISBN-10.
 • ISBN-13 (rekommenderas): 13 siffror. Inleds normalt med antingen 978 eller 979
 • En unik numerisk kod för kommersiella böcker som publicerats sedan 1970 som tillsammans med streckkoden finns på bokens baksida.
varumärke [brand] Märke
 • Används globalt
 • Produktens varumärke
 • Ska synas tydligt på framsidan av produktförpackningen eller etiketten
artikelnummer [mpn] MPN
 • Används globalt
 • Tillverkarens artikelnummer (MPN)
 • Alfanumeriska tal (olika längder)
 • Det nummer som tillverkaren använder för att identifiera produkten
 • Om du är tillverkaren och den enda säljaren av en produkt utan tilldelat artikelnummer lägger du till ett unikt id-nummer i fältet artikelnummer [mpn].

Lägga till unika produktkoder i produktdata

Vilken kod du ska ange beror på produkttypen. Vi rekommenderar att du skickar alla tre attribut (GTIN [gtin], varumärke [brand] och artikelnummer [mpn]) för alla dina varor. Då förbättras resultaten för annonser och produktinformation och det blir enklare för kunderna att hitta dina produkter.

id
[id]
titel
[title]
identifierare finns
[identifier_exists]
GTIN
[gtin]
artikelnummer
[mpn]
varumärke
[brand]
9876-S-GRN Google-t-shirt – grön – small - 9504000059422 00638HAY Google
9876-S-YELLOW Google-t-shirt – gul – small - 9504000059446 00638ANG Google
9877-M-Black Svart t-shirt – skräddarsydd med din egen design no [nej] - - -

Använd följande regler för att tillhandahålla rätt kod för dina olika produkter.

Krav på unika produktkoder
Oavsett kategori

Attributet GTIN [gtin] krävs om produkten är allmänt tillverkad och har ett GTIN-nummer.

  Kläder Media Andra kategorier

Obligatoriska produktkoder utifrån kategori

Ett värde för attributet varumärke [brand] krävs Ett värde för attributet GTIN [gtin] krävs (till exempel ISBN)

Ett värde för attributet varumärke [brand] krävs (om det inte finns något varumärke uppger du tillverkarens eller leverantörens namn).

Om det inte finns något GTIN-nummer uppger du attributet artikelnummer [mpn].

I annat fall

Om kraven på produktidentifierare inte uppfylls kan varans resultat begränsas.

Produkter med GTIN-nummer

För alla allmänt tillverkade produkter (som skickas in med attributet skick [condition]) som har ett GTIN skickar du in följande attribut:

Produkter utan GTIN

Om produkterna har ett tilldelat GTIN kan resultaten försämras om det inte skickas in. Alla produkter har dock inte ett tilldelat GTIN, och då behöver du inte skicka något. Skicka in följande attribut i stället:

Följande är exempel på produkter som kanske inte har ett tilldelat GTIN:

 • Produkter med butiksvarumärken
 • Ersättningsdelar
 • Delar eller ersättningsdelar från originaltillverkare
 • Skräddarsydda produkter (specialtillverkade t-shirtar, konst och handtillverkade varor)
 • Böcker som släpptes innan ISBN godkändes som ISO-standard 1970
 • Vintageprodukter och antika varor
 • Förbeställda produkter (med attributet tillgänglighet [availability])

Obs! Om du är tillverkare och enda säljare av en produkt kan du inkludera ett unikt identifierarnummer som du väljer i artikelnummer [mpn] i stället för att skicka attributet identifierare finns [identifier_exists] med värdet false.

För att identifiera produkter utan GTIN kan du använda attributen artikelnummer [mpn] och varumärke [brand]. Produktens artikelnummer (MPN, Manufacturer Part Number) är ett UPI för specifika delar som har tilldelats av tillverkaren. Med attributet varumärke [brand] kan du använda produktens varumärke som UPI.

Obs! Attributet artikelnummer [mpn] är valfritt men kan förbättra produktresultatet. Tänk på att produkterna kan avvisas eller att resultaten för dem kan begränsas om du skickar in produkter utan UPI när det egentligen finns tillgängligt.

Produkter utan varumärke

Om produkten är starkt förknippad med ett varumärke eller en tillverkare skickar du in attributet varumärke [brand].

Om produkten inte har tydlig koppling till ett varumärke (till exempel filmer, böcker och musik) behöver du inte skicka in attributet varumärke [brand]. Om produkten är skräddarsydd använder du butikens namn för attributet varumärke [brand].


Tips för specifika produkter

Böcker och media

 • Använd ISBN-13 som värde för attributet GTIN [gtin] för böcker.
 • För en produkt som har ett UPC och ett ISBN-13 skickar du in attributet GTIN [gtin] två gånger: en gång för varje värde.
 • För en produkt som endast har ett SBN (9 siffror, användes i Storbritannien fram till 1974) kan numret konverteras till ett ISBN-10-nummer genom att en nolla läggs till längst fram. Om du till exempel vill konvertera 123456789 skickar du in 0123456789.

Paket

Ett paket är en huvudprodukt som du grupperar med andra tillbehörsprodukter och säljer tillsammans som ett paket till ett pris.

Kompatibla produkter från tredje part

Anpassade produkter

Om du erbjuder anpassning, gravering eller liknande av en produkt, förklara i attributen titel [title] och beskrivning [description] att produkten är anpassad.

 • Skicka in attributet GTIN [gtin] med det värde som tillverkaren tilldelat om du erbjuder anpassning, gravering eller liknande av en produkt.
 • Använd attributet paket [is_bundle] för att informera oss om att produkten har anpassats.

Tidningsprenumerationer

Ett ISSN-nummer (International Standard Serial Number) kan konverteras till ett GTIN. Läs mer om hur du konverterar värden från ISSN Centers webbplats.

Läkemedel

Flerpack

Ett flerpack är en grupp identiska produkter som säljs som en produkt. Den här gruppen kan skapas av dig eller av tillverkaren, och du måste skicka in varumärkesinformation på olika sätt beroende på vem som skapade gruppen.

Notblad

Ett ISMN (International Standard Music Number) kan konverteras till ett GTIN [gtin]. Läs mer om ISMN.

Skrivarpatroner

Skicka in rätt värde för GTIN [gtin] för din skrivarpatron. Läs mer om krav för skrivarpatroner

Produkter som finns i olika färger eller storlekar

Om produkten finns i flera färger eller storlekar måste du också ha unika produktkoder för de olika varianterna. Om du till exempel säljer en tröja som finns i blått, rött och grönt måste du skicka in attributet färg [color] och ett unikt GTIN [gtin] för varje variant.

Produkter med flera GTIN

Se till att du skickar in rätt värde för GTIN [gtin] för varje produkt:

 • För varianter (produkter som finns i flera färger, storlekar osv.) skickar du ett GTIN [gtin] för varje produkt.
 • För produkter med mer än ett giltigt UPI (till exempel produkter med ett globalt GTIN och ett GTIN som är specifikt för distributören) ska du skicka ytterligare UPI-attribut (unik produktkod) med varje värde.

Produkter från butiksvarumärken och produkter under eget märke

Skicka inte in ett värde för attributet GTIN [gtin] för produkter utan GTIN. Om du är den enda säljaren och tillverkaren av en produkt, eller om produkten är en butikvarumärkesprodukt, kanske den inte har ett GTIN. Då behöver du inte skicka in något. Skicka i stället in följande attribut för produkterna:

Produkter under eget märke är produkter som tillverkas av ett företag men varumärks av säljaren för att få det att se ut som att de har tillverkat produkten. Tänk dig att företag A tillverkar en TV. Företag B köper tv:n för att återförsälja den och sätter därför sin egen logotyp och sitt företagsnamn på produkten.

Begagnade produkter och vintageprodukter

Begagnade produkter eller vintageprodukter kan ha ett GTIN, och du bör ange det om möjligt.


Felsöka GTIN-problem

Hitta unika produktkoder för produkterna

När du använder unika produktkoder ska du inte hitta på egna eller ange ungefärliga värden. Varje produkt har ett värde som tilldelats av tillverkaren. Alla andra värden leder till att produkten inte blir godkänd. Den mest tillförlitliga källan till GTIN-nummer är alltid produktförpackningen eller tillverkaren.

Sätt att hitta unika produktkoder:

 • Titta på förpackningen. Använd GTIN-numret på produktförpackningen. Ta reda på hur du hittar GTIN-numret.
 • Fråga tillverkaren. Kontakta produkttillverkaren eller distributören och fråga efter dem.
 • Sök efter produkten på Google Shopping. För vissa länder, om du söker efter produkten, finns det en länk i Shopping-annonserna som leder till jämförelser av priser. Klicka på länken och sök sedan efter GTIN-numret i avsnittet Detaljer.
 • Ta en titt på ISBNdb.com och Google Böcker. På båda dessa webbplatser kan du hitta ISBN-information.
Se till att du använder rätt GTIN-nummer

Använd följande tips om du vill ta en snabb titt och se om du har rätt GTIN-nummer:

 • Använd rätt antal siffror. Varje GTIN bör ha ett visst antal siffror. Räkna antalet siffror för varje GTIN (ISBN-13 består exempelvis av 13 siffror).
 • Använd endast siffror. Om GTIN-numret har bokstäver eller symboler är det inte korrekt.
 • Leta efter kontrollsiffran (eller bokstaven för ISBN-10). Kontrollsiffran är en siffra i GTIN-koden som kan användas som en matematisk kontroll för att se till att produktkoden stämmer. Använd GS1:s verktyg för beräkning av kontrollsiffra
 • Sök efter nummer i det begränsade intervallet. Ta inte med GTIN-nummer i de begränsade intervallen (prefixen 2, 02, 04) eller i kupongintervallet (99, 981–984).
 • Använd rätt nivå. För GTIN-14-koder använder du bara förpackningsnivå (1–8) om du säljer förpackningar som innehåller flera varor. Använd inte indikatorn för mängdnivå (9).
 • Se till att inte skicka in ett GTIN med reserverad kod. Vissa GTIN-prefix har inte tilldelats än eftersom de är reserverade för framtida användning. Om du använder ett GTIN med ett sådant prefix meddelar vi dig i Merchant Center så att du kan ändra det.

Om du vill ha mer utförlig information om GTIN-validering hämtar du GS1:s valideringsguide för GTIN.

En del av de här instruktionerna är kanske inte är tillämpliga om du använder en tredjepartsplattform. Vänd dig till tredjepartsplattformen för information om hur du åtgärdar problemet eller slutför åtgärden. Läs mer om hur du får support om du använder en plattform som inte tillhör Google.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny