Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Σχετικά με τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για το κλασικό Merchant Center και το Merchant Center Next.

Τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος (UPI) καθορίζουν το προϊόν που πωλείτε στο παγκόσμιο marketplace. Διαχωρίζουν με μοναδικό τρόπο τα προϊόντα που πωλείτε και συμβάλλουν στην αντιστοίχιση των ερωτημάτων αναζήτησης με τα προϊόντα σας. Τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος εκχωρούνται σε κάθε προϊόν από τον κατασκευαστή, επομένως αν πωλείτε το ίδιο προϊόν με έναν άλλον πωλητή λιανικής, τα UPI θα είναι ίδια.

Σε αυτήν τη σελίδα


Στα συνήθη μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντων περιλαμβάνονται οι Διεθνείς Κωδικοί Μονάδων Εμπορίας (GTIN), οι Κωδικοί Είδους Κατασκευαστή (MPN) και οι επωνυμίες. Δεν έχουν όλα τα προϊόντα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος. Ωστόσο, αν το προϊόν σας διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος, ειδικά ένα GTIN, η υποβολή του μπορεί να σας βοηθήσει να εμπλουτίσετε τις διαφημίσεις και τις καταχωρίσεις σας και να διευκολύνετε την εύρεσή του από τους πελάτες. Αν το προϊόν σας δεν διαθέτει UPI, θα μας το αναφέρετε στα δεδομένα του προϊόντος σας.

Καθοδήγηση

Παρέχετε σωστά αναγνωριστικά προϊόντων (GTIN, MPN και επωνυμία) όποτε είναι δυνατόν. Μην αναπληρώνετε, μην μαντεύετε και μην συμπεριλαμβάνετε τιμές από παρόμοια προϊόντα. Αν παρέχετε εσφαλμένα αναγνωριστικά, τα προϊόντα σας μπορεί να απορριφθούν. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε σωστά και με ακρίβεια τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντων:

 • Αν στα προϊόντα σας έχουν εκχωρηθεί μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος και τα έχετε διαθέσιμα: Θα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνετε πάντα, για να διασφαλίζετε την καλύτερη απόδοση. Αν ορισμένα αναγνωριστικά είναι διαθέσιμα και άλλα όχι, συμπεριλάβετε αυτά που έχετε.
 • Αν τα προϊόντα σας διαθέτουν εκχωρημένα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος, αλλά δεν τα έχετε διαθέσιμα: Αφήστε το χαρακτηριστικό κενό - μην συμπεριλάβετε εσφαλμένα αναγνωριστικά (για παράδειγμα, εσωτερικά SKU ή άλλες τιμές που αφορούν συγκεκριμένα το κατάστημά σας), ούτε αναγνωριστικά από παρόμοια προϊόντα. Αν ένα προϊόν έχει αναγνωριστικά, μην χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό υπάρχει αναγνωριστικό [identifier_exists] με τιμή "false" (ψευδές). Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να λάβει ειδοποίηση.
 • Αν στα προϊόντα σας δεν έχουν εκχωρηθεί μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος: Μην συμπεριλάβετε τα χαρακτηριστικά GTIN [gtin], επωνυμία [brand] ή MPN [mpn] για το προϊόν. Επίσης, μην συμπεριλάβετε εσωτερικές τιμές SKU ή άλλες τιμές που αφορούν συγκεκριμένα το κατάστημά σας σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Προτιμήστε να συμπεριλάβετε το χαρακτηριστικό υπάρχει αναγνωριστικό [identifier_exists] με τιμή "false" (ψευδές).
 • Αν είστε ο κατασκευαστής ενός προϊόντος (για παράδειγμα, προσαρμοσμένων ή σπιτικών προϊόντων) και δεν έχετε επίσημη επωνυμία, χρησιμοποιήστε το όνομα του καταστήματός σας ως επωνυμία [brand] μαζί με ένα MPN[mpn] με ένα μοναδικό αναγνωριστικό της επιλογής σας.

Το υπόλοιπο αυτού του άρθρου εξηγεί τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος που ενδέχεται να πρέπει να παράσχετε, τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με τα αναγνωριστικά σας και τι πρέπει να κάνετε αν δεν τα έχετε.


Τύποι μοναδικών αναγνωριστικών προϊόντος

Χαρακτηριστικό Όνομα Περιγραφή
GTIN [gtin] UPC
 • Χρησιμοποιείται κυρίως στην Βόρεια Αμερική
 • Καθολικός κωδικός προϊόντος (UPC), ονομάζεται επίσης GTIN-12 και UPC-A
 • 12 αριθμητικά ψηφία
 • Ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό για εμπορικά προϊόντα που συσχετίζεται συνήθως με έναν γραμμωτό κώδικα τυπωμένο σε εμπορικά προϊόντα λιανικής πώλησης
GTIN [gtin] EAN
 • Χρησιμοποιείται κυρίως εκτός της Βόρειας Αμερικής
 • Ο Ευρωπαϊκός αριθμός είδους (EAN), ονομάζεται επίσης GTIN-13
 • Συνήθως 13 αριθμητικά ψηφία (μπορεί ορισμένες φορές να περιλαμβάνει οκτώ ή 14 αριθμητικά ψηφία)
 • Ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό για εμπορικά προϊόντα που συσχετίζεται συνήθως με έναν γραμμωτό κώδικα τυπωμένο σε εμπορικά προϊόντα λιανικής πώλησης
GTIN [gtin] JAN
 • Χρησιμοποιείται μόνο στην Ιαπωνία
 • Ιαπωνικός αριθμός είδους (JAN), ονομάζεται επίσης GTIN-13
 • 8 ή 13 αριθμητικά ψηφία
 • Ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό για εμπορικά προϊόντα που συσχετίζεται συνήθως με έναν γραμμωτό κώδικα τυπωμένο σε εμπορικά προϊόντα λιανικής πώλησης
GTIN [gtin] ISBN
 • Χρησιμοποιείται παγκοσμίως
 • Διεθνής πρότυπος αριθμός βιβλίου (ISBN)
 • ISBN-10: 10 αριθμητικά ψηφία (το τελευταίο ψηφίο μπορεί να είναι ο χαρακτήρας "Χ" που αντιπροσωπεύει τον αριθμό "10")
 • Έχετε υπόψη ότι αυτή η μορφή καταργήθηκε το 2007 και δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση όλων των βιβλίων με τη χρήση του ISBN-10
 • ISBN-13 (συνιστάται): 13 αριθμητικά ψηφία που ξεκινούν συνήθως με 978 ή 979
 • Ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό για εμπορικά βιβλία που δημοσιεύτηκαν από το 1970, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του βιβλίου μαζί με τον γραμμωτό κώδικα
Επωνυμία [brand] Επωνυμία
 • Χρησιμοποιείται παγκοσμίως
 • Η επωνυμία του προϊόντος
 • Πρέπει να φαίνεται καθαρά στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας ή της ετικέτας του προϊόντος
MPN [mpn] MPN
 • Χρησιμοποιείται παγκοσμίως
 • Αριθμός ανταλλακτικού κατασκευαστή (MPN)
 • Αλφαριθμητικά ψηφία (διάφορα μήκη)
 • Ο αριθμός που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το προϊόν σύμφωνα με τον κατασκευαστή του
 • Σε περίπτωση που είστε ο κατασκευαστής και ο μοναδικός πωλητής ενός προϊόντος χωρίς εκχωρημένο MPN, συμπεριλάβετε έναν μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού της επιλογής σας στο πεδίο MPN [mpn].

Πώς να συμπεριλάβετε μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος στα δεδομένα προϊόντων σας

Ανάλογα με τον τύπο προϊόντος που υποβάλλετε, θα υποβάλλετε διαφορετικά αναγνωριστικά. Προτείνουμε να υποβάλετε και τα τρία χαρακτηριστικά (GTIN [gtin], επωνυμία [brand] και MPN [mpn]) για όλα τα στοιχεία σας, για να ενισχύσετε την απόδοση των διαφημίσεών σας και για να βοηθήσετε τους πελάτες να βρίσκουν τα προϊόντα σας.

Αναγνωριστικό
[id]
Τίτλος
[title]
Υπάρχει αναγνωριστικό
[identifier_exists]
GTIN
[gtin]
MPN
[mpn]
Επωνυμία
[brand]
9876-S-GRN Google T-shirt - Green - Small [T-Shirt Google - Πράσινο - Small] - 9504000059422 00638HAY Google
9876-S-YELLOW Google T-shirt - Yellow - Small [T-Shirt Google - Κίτρινο - Small] - 9504000059446 00638ANG Google
9877-M-Black Black T-shirt - Customized with Your Design [Μαύρο T-Shirt - Προσαρμοσμένο με το σχέδιό σας] no [όχι] - - -

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο σύνολο κανόνων για να δώσετε τα σωστά αναγνωριστικά για κάθε προϊόν σας.

Απαιτήσεις αναγνωριστικού προϊόντος
Ανεξαρτήτως κατηγορίας

Το χαρακτηριστικό GTIN [gtin] απαιτείται, αν το προϊόν κατασκευάζεται ευρέως και έχει GTIN.

  Ρούχα Μέσα Άλλες κατηγορίες

Απαιτούμενα αναγνωριστικά προϊόντος με βάση την κατηγορία

Απαιτεί μια τιμή για το χαρακτηριστικό επωνυμία [brand] Απαιτεί μια τιμή για το χαρακτηριστικό GTIN [gtin] (για παράδειγμα, ISBN)

Απαιτεί μια τιμή για το χαρακτηριστικό επωνυμία [brand] (αν δεν υπάρχει επωνυμία, δώστε το όνομα του κατασκευαστή/του προμηθευτή)

Αν δεν υπάρχει GTIN, δώστε το χαρακτηριστικό MPN [mpn].

Σε διαφορετική περίπτωση

Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του αναγνωριστικού προϊόντος, η απόδοση του στοιχείου σας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Προϊόντα με GTIN

Για όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται ευρέως (τα οποία έχουν υποβληθεί με το χαρακτηριστικό κατάσταση [condition]) και στα οποία έχει εκχωρηθεί GTIN, υποβάλετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Προϊόντα χωρίς GTIN

Αν τα προϊόντα σας έχουν εκχωρημένο GTIN και δεν το υποβάλετε, η απόδοσή τους μπορεί να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα προϊόντα εκχωρημένο GTIN. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υποβάλετε GTIN. Αντ' αυτού, πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Παραδείγματα προϊόντων που ενδέχεται να μην έχουν εκχωρημένο GTIN είναι τα εξής:

 • Επώνυμα προϊόντα καταστημάτων
 • Ανταλλακτικά
 • Εξαρτήματα ή ανταλλακτικά εξαρτημάτων κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) για εξαρτήματα OEΜ
 • Προσαρμοσμένα προϊόντα (προσαρμοσμένα T-Shirt, έργα τέχνης και χειροποίητα αγαθά)
 • Βιβλία που κυκλοφόρησαν προτού εγκριθεί το ISBN ως πρότυπο ISO το 1970
 • Προϊόντα vintage ή αντίκες
 • Προϊόντα με προπαραγγελία (με χρήση του χαρακτηριστικού διαθεσιμότητα [availability])

Σημείωση: Σε περίπτωση που είστε ο κατασκευαστής και ο μοναδικός πωλητής ενός προϊόντος, συμπεριλάβετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό της επιλογής σας στο πεδίο MPN [mpn] αντί να υποβάλετε το χαρακτηριστικό υπάρχει αναγνωριστικό [identifier_exists] με τιμή "false" (ψευδές).

Για τον προσδιορισμό των προϊόντων σας χωρίς GTIN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά MPN [mpn] και επωνυμία [brand]. Ένας αριθμός MPN, ή ένας Αριθμός ανταλλακτικού κατασκευαστή, είναι ένα UPI για συγκεκριμένα είδη που έχει εκχωρηθεί από τον κατασκευαστή. Το χαρακτηριστικό επωνυμία [brand] σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την επωνυμία του προϊόντος σας ως UPI.

Σημείωση: Το χαρακτηριστικό MPN [mpn] είναι προαιρετικό, αλλά η συμπερίληψή του μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του προϊόντος σας. Έχετε υπόψη ότι τα προϊόντα σας μπορεί να απορριφθούν ή η απόδοσή τους να είναι περιορισμένη, αν τα υποβάλετε χωρίς UPI όταν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο.

Προϊόντα χωρίς επωνυμία

Αν το προϊόν διαθέτει σαφώς συσχετισμένη επωνυμία ή κατασκευαστή, υποβάλετε το χαρακτηριστικό επωνυμία [brand].

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να υποβάλετε το χαρακτηριστικό επωνυμία [brand], αν το προϊόν δεν έχει σαφώς συσχετισμένη επωνυμία (για παράδειγμα, ταινίες, βιβλία και μουσική). Αν το προϊόν σας είναι προσαρμοσμένο, χρησιμοποιήστε το όνομα του καταστήματός σας για το χαρακτηριστικό επωνυμία [brand].


Συμβουλές για συγκεκριμένα προϊόντα

Βιβλία και μέσα

 • Χρησιμοποιήστε το ISBN-13 ενός βιβλίου ως την τιμή για το χαρακτηριστικό GTIN [gtin].
 • Για ένα προϊόν που διαθέτει UPC και ISBN-13, υποβάλετε το χαρακτηριστικό GTIN [gtin] δύο φορές, μία φορά για κάθε τιμή.
 • Για ένα προϊόν με μόνο SBN (9 ψηφία, χρησιμοποιούνταν στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι το 1974), μετατρέψτε το σε ISBN-10 προσθέτοντας μπροστά το 0. Για παράδειγμα, για τη μετατροπή του 123456789, υποβάλετε 0123456789.

Ομάδα

Το πακέτο είναι ένα κύριο προϊόν που ομαδοποιείτε με άλλα προϊόντα αξεσουάρ, που πωλούνται μαζί ως ένα πακέτο σε μία ενιαία τιμή.

 • Αν ο κατασκευαστής δημιούργησε το πακέτο: Υποβάλετε το GTIN [gtin], το MPN [mpn] και την επωνυμία [brand] του πακέτου και όχι των μεμονωμένων προϊόντων, ως τιμές για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
 • Αν δημιουργήσατε το πακέτο: Υποβάλετε το GTIN [gtin], το MPN [mpn] και την επωνυμία [brand] του κύριου προϊόντος ως τιμές για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αν συνδυάσετε στο πακέτο μια φωτογραφική μηχανή με φακό και τσάντα μεταφοράς, υποβάλετε την επωνυμία της μηχανής, η οποία είναι το κύριο προϊόν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή πακέτων

Συμβατά προϊόντα τρίτων μερών

Προσαρμοσμένα προϊόντα

Αν προσφέρετε προσαρμογή, χάραξη ή άλλη εξατομίκευση σε ένα προϊόν, εξηγήστε ότι το προϊόν είναι προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά τίτλος [title] και περιγραφή [description].

 • Υποβάλετε το χαρακτηριστικό GTIN [gtin] με την τιμή που έχει εκχωρηθεί από τον κατασκευαστή, αν προσφέρετε προσαρμογή, χάραξη ή άλλη εξατομίκευση ενός προϊόντος.
 • Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό πακέτο[is_bundle], για να μας ενημερώσετε ότι το προϊόν περιλαμβάνει προσαρμογή.

Συνδρομές περιοδικών

Ένας διεθνής πρότυπος σειριακός αριθμός (ISSN) μπορεί να μετατραπεί σε GTIN. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετατροπή των τιμών από τον ιστότοπο του ISSN Center

Πολυσυσκευασίες

Η πολυσυσκευασία είναι μια ομάδα αρκετών ίδιων προϊόντων προς πώληση ως ένα προϊόν. Αυτή η ομάδα μπορεί να δημιουργηθεί από εσάς ή από τον κατασκευαστή και θα πρέπει να υποβάλετε διαφορετικά την επωνυμία ανάλογα με το ποιος δημιούργησε την ομάδα.

Παρτιτούρες

Ένας Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων (ISMN) μπορεί να μετατραπεί σε GTIN [gtin]. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ISMN

Κασέτες μελανιού εκτυπωτών

Υποβάλετε τη σωστή τιμή GTIN [gtin] για την κασέτα μελανιού εκτυπωτών σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για τις κασέτες μελανιού εκτυπωτών

Προϊόντα που διατίθενται σε διαφορετικά χρώματα ή μεγέθη

Αν το προϊόν σας διατίθεται σε πολλά χρώματα ή μεγέθη, πρέπει να έχετε διαφορετικά μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις παραλλαγές. Για παράδειγμα, αν πουλάτε ένα μπλουζάκι που βγαίνει σε μπλε, κόκκινο και πράσινο, θα πρέπει να υποβάλετε το χαρακτηριστικό χρώμα [color] και ένα μοναδικό GTIN [gtin] για κάθε παραλλαγή.

Προϊόντα με αρκετά GTIN

Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει τη σωστή τιμή GTIN [gtin] για κάθε προϊόν:

 • Για παραλλαγές (προϊόντα που διατίθενται σε πολλά χρώματα, μεγέθη κ.λπ.), υποβάλετε 1 χαρακτηριστικό GTIN [gtin] για κάθε προϊόν.
 • Για προϊόντα με περισσότερα από 1 έγκυρα UPI (για παράδειγμα, προϊόντα με παγκόσμιο GTIN και GTIN ειδικά για τον διανομέα), υποβάλετε πρόσθετα χαρακτηριστικά μοναδικού αναγνωριστικού προϊόντος (UPI) με κάθε τιμή.

Επώνυμα προϊόντα καταστημάτων και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Μην υποβάλετε τιμή για το χαρακτηριστικό GTIN [gtin] για προϊόντα χωρίς GTIN. Αν είστε ο μόνος πωλητής και κατασκευαστής ενός προϊόντος ή αν το προϊόν σας έχει επωνυμία καταστήματος, μπορεί να μην έχει GTIN. Αν ισχύει αυτό, δεν χρειάζεται να υποβάλετε GTIN. Αντ' αυτού, υποβάλετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για αυτά τα προϊόντα:

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι αυτά που παράγονται από μία εταιρεία, αλλά αποκτούν νέα ετικέτα από την εταιρεία που τα πουλάει, ώστε να φαίνονται ότι δημιουργήθηκαν από αυτήν. Για παράδειγμα, η Εταιρεία Α δημιουργεί μια συνδεδεμένη συσκευή τηλεόρασης. Η εταιρεία Β αγοράζει το προϊόν για να το μεταπωλήσει και του δίνει εκ νέου το λογότυπο και το όνομά της.

Μεταχειρισμένα και vintage προϊόντα

Τα μεταχειρισμένα ή vintage προϊόντα ίσως έχουν GTIN, και πρέπει να το παρέχετε αν είναι δυνατόν.

 • Υποβάλετε το χαρακτηριστικό GTIN [gtin] με την τιμή που έχει εκχωρηθεί από τον κατασκευαστή.
 • Ορίστε την τιμή σε "used" για το χαρακτηριστικό κατάστασης [condition].

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το GTIN

Βρείτε τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος για τα προϊόντα σας

Όταν εργάζεστε με μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντος, μην επινοείτε ή υποβάλετε τιμές κατά προσέγγιση. Κάθε προϊόν έχει καθορισμένη τιμή που είναι εκχωρημένη από τον κατασκευαστή και οποιαδήποτε άλλη τιμή θα προκαλέσει την απόρριψη του προϊόντος σας. Η ακριβέστερη πηγή GTIN προέρχεται πάντα από τη συσκευασία του προϊόντος ή από τον κατασκευαστή του.

Τρόποι εύρεσης μοναδικών αναγνωριστικών προϊόντος:

 • Ελέγξτε τη συσκευασία. Ανατρέξτε στο GTIN στη συσκευασία του προϊόντος σας. Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε το GTIN
 • Ρωτήστε τον κατασκευαστή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα του προϊόντος για να το ζητήσετε.
 • Αναζητήστε το προϊόν στις Αγορές Google. Σε ορισμένες χώρες, αν κάνετε αναζήτηση για το προϊόν, η διαφήμιση Αγορών θα έχει έναν σύνδεσμο για τη σύγκριση των τιμών. Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο και, στη συνέχεια, αναζητήστε το GTIN στην ενότητα Λεπτομέρειες.
 • Ελέγξτε το ISBNdb.com ή τα Βιβλία Google. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ISBN σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοτόπους.
Βεβαιωθείτε ότι το GTIN είναι σωστό

Ελέγξτε γρήγορα αν το GTIN είναι σωστό χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συμβουλές:

 • Χρησιμοποιήστε τον σωστό αριθμό ψηφίων. Κάθε GTIN θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων, οπότε μετρήστε τον αριθμό των ψηφίων για κάθε GTIN (για παράδειγμα, το ISBN-13 θα πρέπει να έχει 13 ψηφία).
 • Χρησιμοποιήστε μόνο αριθμούς. Αν το GTIN έχει γράμματα ή σύμβολα, τότε δεν είναι σωστό.
 • Αναζητήστε το ψηφίο ελέγχου (ή γράμμα για το ISBN-10). Το ψηφίο ελέγχου είναι ένα ψηφίο εντός του GTIN που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαθηματικός έλεγχος, για να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό προϊόντος είναι ακριβές. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού ψηφίου ελέγχου GS1
 • Αναζητήστε αριθμούς στο περιορισμένο εύρος τιμών. Μην συμπεριλάβετε GTIN στα περιορισμένα εύρη τιμών (προθέματα "2", "02", "04") ή στο εύρος κουπονιών ("99", "981-984").
 • Χρησιμοποιήστε τα σωστά επίπεδα. Για τους κωδικούς GTIN-14, χρησιμοποιήστε τα επίπεδα συσκευασίας (1-8), μόνο αν πουλάτε πακέτα που περιέχουν πολλά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την ένδειξη μαζικού επιπέδου (9).
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υποβάλλετε ένα GTIN δεσμευμένου κωδικού. Ορισμένα προθέματα GTIN δεν εκχωρήθηκαν ακόμα επειδή είναι δεσμευμένα για μελλοντική χρήση. Αν χρησιμοποιείτε ένα GTIN με ένα τέτοιο πρόθεμα, θα σας ενημερώσουμε στο Merchant Center, ώστε να μπορείτε να το προσαρμόσετε.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση του GTIN, κατεβάστε τον οδηγό επικύρωσης GS1 GTIN.

Εάν συνεργάζεστε με μια πλατφόρμα τρίτου μέρους, ορισμένες από αυτές τις οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Ανατρέξτε στην πλατφόρμα τρίτου μέρους για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και ζητήστε έλεγχο. Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε υποστήριξη, αν χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα εκτός Google.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού