Om unikke produkt-id'er

Unikke produkt-id'er definerer det produkt, du sælger på den globale markedsplads. De skelner unikt mellem produkter, du sælger, og er med til at matche søgeforespørgsler med dine produkter. Producenten tildeler unikke produkt-id'er (UPI'er) til hvert produkt, så hvis du sælger det samme produkt som en anden forhandler, vil UPI'erne være identiske.

Almindelige unikke produkt-id'er er GTIN-numre (Global Trade Item Numbers), producentens varenumre (MPN) og brandnavne. Det er ikke alle produkter, der har unikke produkt-id'er. Men hvis dit produkt har et unikt produkt-id – især et GTIN-nummer – kan det gøre dine annoncer og fortegnelser bedre og lettere for brugerne at finde. Hvis dit produkt ikke har et UPI, skal det fremgå af dine produktdata.

I denne artikel kan du få oplysninger om de unikke produkt-id'er, som du muligvis skal indsende, hvordan du finder og retter problemer med dine id'er, og hvad du skal gøre, hvis du ikke har disse id'er.

Typer af unikke produkt-id'er

Attribut Navn Beskrivelse
gtin [GTIN] UPC
 • Bruges i primært Nordamerika
 • UPC (Universal Product Code), også kaldet GTIN-12 og UPC-A
 • 12 numeriske cifre
 • Et unikt numerisk id for kommercielle produkter, der som regel er tilknyttet en stregkode, som er trykt på detailprodukter.
gtin [GTIN] EAN
 • Bruges primært uden for Nordamerika
 • EAN (European Article Number), også kaldet GTIN-13
 • Typisk 13 numeriske cifre (kan sommetider være enten 8 eller 14 numeriske cifre)
 • Et unikt numerisk id for kommercielle produkter, der som regel er tilknyttet en stregkode, som er trykt på detailprodukter.
gtin [GTIN] JAN
 • Bruges kun i Japan
 • JAN (Japanese Article Number), også kaldet GTIN-13
 • 8 eller 13 numeriske cifre
 • Et unikt numerisk id for kommercielle produkter, der som regel er tilknyttet en stregkode, som er trykt på detailprodukter.
gtin [GTIN] ISBN-nummer
 • Bruges globalt
 • ISBN (International Standard Book Number)
 • ISBN-10: Ti numeriske cifre (det sidste ciffer kan dog være "X", som repræsenterer tallet "10").
 • Bemærk, at dette format blev forældet i 2007, og det er ikke alle bøger, der kan repræsenteres med ISBN-10.
 • ISBN-13 (anbefales): 13 numeriske cifre. Starter som regel med 978 eller 979
 • Et unikt numerisk id til kommercielle bøger, der er publiceret efter 1970, og som findes på bagsiden af bogen sammen med stregkoden.
brand Brand
 • Bruges globalt
 • Produktets brand
 • Skal fremgå tydeligt på forsiden af produktets emballage eller etiket
mpn [producentens_varenummer] MPN (producentens varenummer)
 • Bruges globalt
 • MPN (producentens varenummer)
 • Alfanumeriske tegn (forskellige længder)
 • Det tal, der entydigt identificerer produktet for producenten

Sådan inkluderes unikke produkt-id'er i dine produktdata

Afhængigt af hvilken type produkt du indsender, skal du indsende forskellige id'er. For alle dine varer anbefaler vi, at du indsender alle tre attributter (gtin [GTIN], brand [brand] og mpn [producentens_varenummer]) for at øge dine annoncers og fortegnelsers effektivitet og hjælpe brugerne med at finde dine produkter.

id [id] titel identifier_exists [id_findes] gtin [GTIN] mpn [producentens_varenummer] brand
9876-S-GRN Google-T-shirt – grøn – small - 9504000059422 00638HAY Google
9876-S-YELLOW Google-T-shirt – gul – small - 9504000059446 00638ANG Google
9877-M-Black Sort T-shirt – tilpasset med dit design no [nej] - - -

 

Brug følgende regelsæt til at angive de korrekte id'er for hvert af dine produkter.

Krav til produkt-id'er
Alle kategorier

Attributten gtin [GTIN] er obligatorisk, hvis produktet er masseproduceret og har et GTIN.

  Beklædning Medier Andre kategorier

Obligatoriske produkt-id'er baseret på kategori

Skal have en værdi for attributten brand [brand] Skal have en værdi for attributten gtin [GTIN] (f.eks. ISBN)

Skal have en værdi for attributten brand [brand] (hvis der ikke er noget brand, skal du angive navnet på producenten/leverandøren)

Hvis der ikke er noget GTIN, skal du angive attributten mpn [producentens_varenummer].

Ellers Hvis kravene til produkt-id'er ikke er opfyldt, kan din vares effektivitet blive begrænset.

Produkter med et GTIN

Indsend følgende attributter for alle masseproducerede produkter (som indsendes med attributten condition [stand]), og som har fået tildelt et GTIN:

 • gtin [GTIN]
 • brand [mærke]
 • mpn [producentens_varenummer]

Produkter uden et GTIN

Nogle produkter har ikke fået tildelt et GTIN, og du behøver derfor ikke at indsende et. Hvis produktet har fået tildelt et GTIN, og du ikke indsender det, kan produktets effektivitet dog være begrænset.

For disse produkter skal du indsende følgende attributter:

 • brand [brand]
 • mpn [producentens_varenummer]

Eksempler på produkter, der måske ikke har et tildelt GTIN, omfatter:

 • Produkter af eget brand
 • Reservedele
 • Reservedele fra den oprindelige producent (OEM, original equipment manufacturer) eller erstatningsdele for OEM-dele
 • Specialfremstillede produkter (T-shirts, kunst og håndlavede varer)
 • Bøger, som blev udgivet, før ISBN blev godkendt som en ISO-standard i 1970
 • Vintageprodukter eller antikke produkter
 • Forudbestilte produkter (ved hjælp af attributten condition [stand])

Du kan bruge attributterne mpn [producentens_varenummer] og brand [brand] til at gøre det nemmere at identificere dine produkter uden et GTIN. Et MPN (producentens varenummer) er et UPI for specifikke varer, som producenten tildeler. Attributten brand [brand] giver dig mulighed for at bruge dit produkts brand som UPI.

Bemærk! Attributten mpn [producentens_varenummer] er valgfri, men ved at inkludere den kan du forbedre dit produkts effektivitet. Vær opmærksom på, at dine produkter kan blive afvist, eller deres effektivitet kan være begrænset, hvis du indsender produkter uden UPI, når det er tilgængeligt.

Produkter uden et brand

Hvis produktet har et klart tilknyttet brand eller en klart tilknyttet producent, skal du indsende attributten brand [brand].

Du behøver dog ikke at indsende attributten brand [brand], hvis produktet ikke har et klart tilknyttet brand (f.eks. film, bøger og musik) eller er et specialfremstillet produkt (f.eks. specialfremstillede T-shirts, kunst og håndlavede varer).

Tips til specifikke produkter

Bøger og medier 

 • Brug en bogs ISBN-13-nummer som værdien for attributten GTIN [GTIN].
 • For et produkt, der har et UPC- og et ISBN-13-nummer, skal du indsende attributten GTIN [GTIN] to gange, én gang for hver værdi.
 • For et produkt, der kun har et SBN-nummer (9 cifre, der blev brugt i Storbritannien indtil 1974), skal du konvertere det til et ISBN-10-nummer ved at tilføje et 0 foran. Du konverterer f.eks. 123456789 ved at indsende 0123456789.

Pakker

En pakke er et hovedprodukt, som du har samlet i en gruppe med andre tilbehørsprodukter, der sælges sammen som én pakke til en samlet pris.

 • Hvis det er producenten, der har oprettet pakken, skal du bruge pakkens GTIN [GTIN], MPN [producentens_varenummer] og brand [brand], ikke de enkelte produkters.
 • Hvis det er dig, der har oprettet pakken, skal du bruge hovedproduktets GTIN [GTIN], MPN [producentens_varenummer] og brand [brand]. Hvis du f.eks. pakker et kamera med et objektiv og en bæretaske, skal du indsende brandet for kameraet, som er hovedproduktet. Få flere oplysninger om, hvordan du indsender pakker

Kompatible produkter fra tredjepart

Specialfremstillede produkter

Hvis du sælger tilpassede produkter eller produkter med indgravering eller anden personlig tilpasning, skal du i attributterne title [titel] og description [beskrivelse] forklare, at produktet er tilpasset.

 • Indsend attributten GTIN [GTIN] sammen med den værdi, der er tildelt af producenten, hvis du tilbyder tilpasning, indgravering eller anden personlig tilpasning af et produkt.
 • Brug attributten is_bundle [er_sæt] til at fortælle os, at produktet er tilpasset.

Bladabonnementer

Et ISSN-nummer (International Standard Serial Number) kan omdannes til et GTIN-nummer. Få flere oplysninger om konvertering af værdier fra ISSN-centrets website

Multipacks

En multipack er en gruppe af flere identiske produkter, der sælges som ét produkt. Denne gruppe kan oprettes af dig eller af producenten, og du bliver nødt til at indsende brandet forskelligt, afhængigt af hvem der har oprettet gruppen.

 • Hvis det er producenten, der har oprettet multipacken, skal du bruge multipackens GTIN [GTIN], mpn [producentens_varenummer] og brand [brand], ikke de enkelte produkters.
 • Hvis du har oprettet multipacken, skal du bruge de enkelte produkters GTIN [GTIN], mpn [producentens_varenummer] og brand [brand]. Få flere oplysninger om attributten multipack [multipack].

Noder

ISMN-numre (International Standard Music Number) kan konverteres til GTIN-numre. Få flere oplysninger om ISMN

Printerpatroner

Indsend den korrekte GTIN-værdi for din printerpatron. Få flere oplysninger om krav til printerpatroner

Produkter, der er tilgængelige forskellige i farver eller størrelser

Hvis dit produkt findes i flere farver eller størrelser, har du forskellige unikke produkt-id'er for hver af disse varianter. Hvis du f.eks. sælger en skjorte, der fås i blå, rød og grøn, skal du indsende attributten color [farve] og et unikt gtin [GTIN] for hver variant. Få flere oplysninger om attributterne size [størrelse] og color [farve].

Produkter med flere GTIN'er

Sørg for at indsende det korrekte GTIN [GTIN] for hvert produkt:

 • For varianter (fås i flere farver, størrelser osv.) skal du indsende 1 GTIN [GTIN] for hvert produkt.
 • For produkter med mere end 1 gyldig unikt produkt-id (f.eks. produkter med et globalt GTIN og et GTIN, der er specifikt for distributøren) skal du indsende yderligere attributter for det unikke produkt-id med hver værdi.

Produkter af eget brand og produkter med blanke etiketter

Du skal ikke indsende et GTIN [GTIN] for produkter, der ikke har et GTIN. Hvis du er den eneste sælger af et produkt, eller hvis dit produkt er af eget brand, har det muligvis ikke et GTIN, og hvis det er tilfældet, behøver du ikke at indsende et. Du skal i stedet indsende attributterne brand [brand] og mpn [producentens_varenummer] for disse produkter.

Produkter med blanke etiketter er produkter, der er produceret af en virksomhed, men som den virksomhed, der sælger det, har mærket igen, så det ser ud, som om de har produceret det. For eksempel producerer virksomhed A et tilsluttet tv. Virksomhed B køber det med henblik på videresalg og rebrander det med deres logo og navn.

Brugte produkter og vintage-produkter

Brugte produkter eller vintage-produkter kan have et GTIN, som du skal angive, hvis det er muligt.

 • Indsend attributten GTIN [GTIN] med den værdi, der er tildelt af producenten.
 • Indsend værdien used [brugt] for attributten condition [stand].  

Fejlfinding af problemer med GTIN-numre

Find unikke produkt-id'er til dine produkter

Når du arbejder med unikke produkt-id'er, må du ikke opdigte eller blot tilskrive omtrentlige værdier. Hvert produkt har en foruddefineret værdi, der er tildelt af producenten, og alle andre værdier vil medføre afvisning af dit produkt. Den mest nøjagtige kilde til GTIN-værdier er altid produktets emballage eller producenten af produktet.

Metoder til at finde unikke produkt-id'er:

 • Tjek emballagen. Se GTIN på produktets emballage. Få flere oplysninger om, hvordan du finder GTIN-nummeret
 • Spørg producenten. Kontakt producenten eller distributøren af produktet for at bede om id'et.
 • Søg efter produktet på Google Shopping. I visse lande vil Shopping-annoncen indeholde et link til at sammenligne priser, hvis du søger efter produktet. Klik på dette link, og kig efter GTIN-nummeret i sektionen Detaljer.
 • Tjek ISBNdb.com eller Google Bøger. Du kan finde oplysninger om ISBN på begge disse websites.
Sørg for, at dine GTIN-værdier er korrekte

Kontrollér hurtigt, om dine GTIN-værdier er korrekte ved hjælp af følgende tips:

 • Brug det rette antal cifre. Hvert GTIN skal indeholde et bestemt antal cifre, så tæl antallet af cifre for hvert GTIN (f.eks. skal ISBN-13 indeholde 13 cifre).
 • Brug kun tal. Hvis dit GTIN indeholder bogstaver eller symboler, så er det ikke korrekt.
 • Se efter kontrolcifferet (eller bogstavet for ISBN-10). Kontrolcifferet er et ciffer i GTIN-værdien, der bruges til en matematisk kontrol, for at sikre, at produkt-id'et er korrekt. Brug lommeregneren til GS1-kontrolcifre
 • Kig efter numre i det begrænsede anvendelsesområde. Medtag ikke GTIN-værdier i det begrænsede anvendelsesområde (præfikserne 2, 02, 04) eller kuponområderne (99, 981-984).
 • Brug de rigtige niveauer. For GTIN-14-koder skal du kun bruge pakkeniveauerne (1-8), hvis du sælger pakker, der indeholder flere varer. Brug ikke niveauindikatoren for pakker (9).
 • Sørg for, at det GTIN, du indsender, ikke er en reserveret kode. Nogle GTIN-præfikser er endnu ikke blevet tildelt, fordi de er reserveret til fremtidig brug. Hvis du bruger et GTIN med et sådant præfiks, får du besked på fanen Diagnostik i Merchant Center, så du kan foretage de nødvendige justeringer.

Du kan få mere detaljerede oplysninger om GTIN-validering ved at downloade GS1 GTIN-valideringsvejledningen.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet