Vanlige spørsmål om personvern: smarthjemenheter og -tjenester fra Google Nest

Sist oppdatert 9. september 2019 | Arkiv

Nest og Google har slått seg sammen og dannet Google Nest. I denne brukerstøtteartikkelen beskriver vi hvordan smarthjemenheter og -tjenester fra Google Nest fungerer, samt hvordan vi samler inn og bruker data når du benytter deg av disse enhetene og tjenestene.

Informasjon Google samler inn  

Vis alt  Skjul alt

Hva slags data samles inn når jeg bruker smarthjemenheter og -tjenester fra Google Nest?

Smarthjemenhetene og -tjenestene våre er underlagt Googles personvernregler, hvor vi beskriver hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi gjør det, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjonen din. Finn ut mer om garantiene våre om personvern i hjemmet.

Kategorier av data som samles inn

I tillegg til det som er beskrevet i personvernreglene, samler vi inn disse opplysningene når du bruker smarthjemenhetene og -tjenestene våre:
 • Konfigurasjonsinformasjon du oppgir når du konfigurerer kontoen din og eventuelle enheter via appene våre. Dette omfatter enhetsnavn, enhetstyper og informasjon om hjemmet ditt, deriblant adressen, postnummeret og hvor enheten er plassert.
 • Sensordata som for eksempel målinger av bevegelse, omgivelseslys, temperatur, luftfuktighet, karbonmonoksid og røyk. Gå til Sensorer i Google Nest-enheter for å finne ut mer om informasjonen de ulike sensorene sender til Google, samt eksempler på hvordan slik informasjon brukes til å forbedre Nest-enheter og -tjenester.
 • Lyd- og videodata fra enheter med kamera og mikrofon, samt informasjon som utledes av slike data – deriblant informasjon som brukes til ansiktsgjenkjenning (hvis du konfigurerer slike funksjoner) og informasjon om registrering av personer, gjenstander, lyder, bevegelser og aktivitet. Innsamling av dette forutsetter at du gir tillatelse til det, og avhenger av innstillingene dine (hvis du for eksempel velger å bruke Google-tjenester for videolagring med Nest Cam-enhetene dine, lagrer vi videoopptakene dine).
 • Data om enhetsbruk, deriblant dette:
  • Manuelle interaksjoner med enheter (som manuell justering av temperaturen på Nest-termostater), data om bruk av oppvarming og nedkjøling (for eksempel informasjon om når klimaanlegget ditt slås av og på), enhetstilstander, innstillinger og funksjoner du bruker.
  • Data om enhetsbruk samles også inn når enheter brukes med Google-tjenester (som Google-assistenten, YouTube, Google Maps, Google Kalender og Google Duo) eller tjenester fra tredjeparter (som Spotify). Dette kan omfatte tale- og berøringsinteraksjoner, lange trykk på enheter og andre enhetsinteraksjoner og -justeringer, deriblant relaterte enhetstilstander, innstillinger og funksjoner du bruker.
 • Tekniske data, for eksempel om enheters merke og modell, serienummer, IP- og MAC-adresse, Wi-Fi-tilkobling, signalstyrke og innstillinger, registrering av andre enheter på nettverket og tilgangspunkter i nærheten, maskinvare- og programvareversjon, sensorstatus, batterinivå, loggfiler fra tilkoblinger, av/på-status, egenskaper ved klimaanlegg og andre former for teknisk informasjon, for eksempel logger og rapporter for kræsj, diagnostikk, pålitelighet og ytelse.
Mer om data fra enhetene dine

I denne delen ser du hvordan spesifikke smarthjemenheter og -tjenester fra Google Nest samler inn data. Dette varierer fra enhet til enhet og kommer også an på hvordan du konfigurer de ulike enhetene. Under Hvordan bruker Google data for å forbedre tjenester? ser du hvordan Google bruker data fra smarthjemenhetene og -tjenestene dine for å gi deg nyttigere opplevelser.

Chromecast Her finner du mer informasjon:
Google Home Her finner du mer informasjon:
Google Wifi Her finner du mer informasjon:
Nest-termostater Konfigurasjonsinformasjon du oppgir

Når du monterer en Nest-termostat, blir du bedt om informasjon som brukes for å sikre at termostaten fungerer som den skal. Du blir for eksempel spurt om bygningens postnummer og om termostaten brukes i en bolig eller i en bedrift. Vi bruker denne informasjonen for å tilpasse opplevelsen ved for eksempel å hente inn informasjon om været i lokalområdet. I tillegg henter Nest-termostaten informasjon direkte fra klimaanlegget ditt for å finne ut hvilke egenskaper og funksjoner det har – eksempelvis om det både støtter oppvarming og nedkjøling eller bare oppvarming. Når vi får svar på disse spørsmålene, blir det lettere å konfigurere et innledende program som holder en behagelig temperatur.

Data fra enhetssensorer

Google samler inn data fra flere sensorer som er innebygd i Nest-termostaten, deriblant sensorene for temperatur, luftfuktighet, bevegelse og omgivelseslys. Disse sensorene kan også registrere om det er noen i rommet. Nest-termostaten bruker dette for å holde en behagelig temperatur når det er noen hjemme, og spare strøm når huset er tomt. Eksempel: Hvis Nest-termostaten registrerer at du har kommet inn i rommet etter at det ikke har vært noen der på en god stund, kan den justere innstillingen til en foretrukket temperatur, basert på en forutsetning om at du nettopp har våknet eller kommet hjem. På lignende måte kan Nest-termostaten hjelpe deg med å spare strøm ved å skru ned temperaturen når den ikke registrerer noen bevegelse i rommet. Dette gjør det også mulig å bruke funksjoner som Home/Away Assist, som automatisk endrer innstillingene for andre Nest-enheter du har, basert på når du kommer og går.

Nest Protect Konfigurasjonsinformasjon du oppgir

Når du monterer en Nest Protect, blir du spurt om for eksempel hjemmeadressen din eller postnummeret ditt, samt hvor i huset du plasserer enheten. Vi bruker denne informasjonen for å tilpasse opplevelsen din, for eksempel ved å gjøre det mulig for Nest Protect å fortelle deg hvor ting skjer, eller for bedre å planlegge at funksjoner som Sound Check kjører på spesifikke tidspunkter.

Data fra enhetssensorer

Vi samler inn data fra flere sensorer som er innebygd i Nest Protect, deriblant sensorene for karbonmonoksid- (CO) og røyknivåer, temperatur, luftfuktighet og omgivelseslys i rommet. Disse kan også registrere om noe i rommet beveger seg. Nest Protect bruker denne informasjonen for blant annet å registrere røyk og karbonmonoksid i hjemmet ditt og advare deg ved farlige nivåer. Hvis for eksempel Nest Protect registrerer at karbonmonoksid- og røyknivåene stiger, får du et Heads Up Alert før nivåene når verdiene for Emergency Alarm. I tillegg får du vite hva faren gjelder. Nest Protect (2. generasjon) har også en mikrofon, slik at den får støtte for visse andre funksjoner. Mer konkret spiller Nest Protect av visse lyder når det utføres en Safety Checkup eller Sound Check, og mikrofonen registrerer disse lydene for å bekrefte at både høyttaleren og lydhornet fungerer.

Nest Cam, Dropcam og Nest Hello (samlet kalt «Nest Cam›) Konfigurasjonsinformasjon du oppgir

Når du monterer et Nest Cam, blir du bedt om å oppgi noe grunnleggende informasjon, for eksempel et navn og en beskrivelse for kameraet, hjemmeadressen din, postnummeret ditt og hvor i hjemmet du monterer Nest Cam-enheten. Denne informasjonen brukes for å gi opplevelsen et personlig preg – blant annet ved å fortelle deg hvilke enheter som utløser varsler.

Data fra enhetssensorer

Vi samler inn data fra flere sensorer som er innebygd i Nest Cam, deriblant sensorene for enhetstemperatur og omgivelseslys i rommet. Nest Cam bruker denne informasjonen blant annet til å avgjøre om det er mørkt og Night Vision bør slås på.

Video- og lydsignaler og -data

Når du aktiverer opptaks- eller strømmefunksjonene på Nest Cam, behandler vi lyd- og videoopptak fra enheten. Dette gjøres i samsvar med instruksjoner, konfigurasjon og innstillinger du har lagt inn. Slik behandling kan omfatte å registrere og sende deg deler av disse dataene på e-post eller å analysere dataene for å registrere bevegelser og annen aktivitet. Hvis du ber oss om å konfigurere kameraet og velger å motta mobilvarsler, kan vi behandle informasjon fra Nest Cam-enheten din for å sende deg varsler når det skjer noe. Og hvis du slår på opptaksfunksjonene, spiller vi inn video- og lydopptak fra enheten din. Disse behandles og beholdes i varigheten som er angitt for opptaksabonnementet ditt (for eksempel 5, 10 eller 30 dager), og i løpet av denne tidsperioden får du tilgang til opptakene ved å bruke tjenestene våre.

I noen regioner behandler vi data for ansiktsgjenkjenning for å muliggjøre Familiar Face Alerts, men dette avhenger av instruksjonene, konfigurasjonen og innstillingene du legger inn. Hvis du velger å bruke denne funksjonen på Nest Cam-enheten din, behandler vi bilder av ansikter og underliggende data for ansiktsgjenkjenning. Dette gjør vi for at enheten skal kunne gjenkjenne kjente fjes og varsle deg om kjente og ukjente personer. I appen og kontoinnstillingene har du full kontroll over om denne behandlingen av biometriske data skal utføres. Avhengig av hvor du bor, og hvordan du konfigurerer enheten, kan det hende du trenger samtykke fra folk som besøker deg, for å skanne ansiktene deres.

Lagret og delt innhold

Du kan lagre og dele innhold som videoklipp, direkte videostrømmer, bilder, teksting og kommentarer som andre kan få tilgang til via Google-tjenester.

Lover om databeskyttelse og personvern i landet der du er, kan pålegge deg et visst ansvar for hvordan du bruker Nest Cam-enheter. Du har selv ansvaret for å overholde alle gjeldende lover når du bruker Nest Cam-enheter. Det kan for eksempel hende du må vise et varsel som informerer personer du får på besøk, om at du bruker et Nest Cam, og/eller at du må innhente uttrykkelig samtykke fra dem – avhengig av formålet med og metoden for behandlingen av dataene fra enheten. Vær spesielt oppmerksom på at opptak og deling av klipp som viser andre personer og/eller inneholder skanninger av andres ansikter, kan være i strid med de aktuelle personenes rettigheter til personvern og databeskyttelse. Når du bruker Nest Cam med en Google-konto, gjelder også vilkårene for bruk av Nest.

Vær oppmerksom på at alle visuelle Assistent-enheter som er tilknyttet kontoen din, har tilgang til kameraet. I tillegg kan du aktivere kameraet på noen av Googles smartskjermer som er utstyrt med kamera – for eksempel Nest Hub Max – slik at de fungerer som Nest Cam-enheter.

Nest Secure (deriblant Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag og Nest Connect) Konfigurasjonsinformasjon du oppgir

Når du monterer en Nest Secure-enhet, blir du bedt om å oppgi noe grunnleggende informasjon, for eksempel hjemmeadressen din, postnummeret ditt og hvor i hjemmet du har montert Guard- og Detect-enhetene – samt egendefinerte etiketter for de aktuelle enhetene. Denne informasjonen brukes for å gi opplevelsen et personlig preg – blant annet ved å fortelle deg hvilke enheter som utløser varsler eller alarmer, samt ved å muliggjøre Home/Away Assist (eller lignende funksjoner), slik at du får automatiske påminnelser om å aktivere Nest Secure-systemet når du drar hjemmefra.

Data fra enhetssensorer

Vi samler inn data fra flere sensorer som er innebygd i Nest Secure-enheter. Nest Guard kan for eksempel registrere bevegelse. Og Nest Detect kan registrere både bevegelse og om dører og vinduer er åpne eller lukket – men dette avhenger av hvordan du har konfigurert enheten hjemme. Disse enhetene kan registrere om det er noe i rommet, og så spille av en alarm og/eller sende deg et varsel. Nest Guard er også utstyrt med en mikrofon som du kan slå på for å bruke visse andre produktfunksjoner – som Google-assistenten. Sensorene samler også inn data om for eksempel enhetens temperatur og omgivelseslyset i rommet.

Nest Hub og Nest Hub Max

Konfigurasjonsinformasjon du oppgir

Når du konfigurerer Google Nest-smartskjermen din, blir du bedt om å oppgi grunnleggende informasjon om enhetskonfigurasjonen, deriblant hjemmeadressen din og informasjon om hvilket rom i huset enheten er plassert i. Du kan også velge å konfigurere Google-assistenten for å få en mer personlig opplevelse, for eksempel ved å ta i bruk Voice Match eller Face Match. I tillegg kan du slå på spesifikke funksjoner som å bruke Nest Hub Max som Nest Cam, ringe via Duo og så videre.

Data fra enhetssensorer

Vi samler inn data fra flere sensorer som er innebygd i smartskjermene våre, deriblant signaler om kapasitiv berøring og informasjon om omgivelseslyset i rommet. Nest Hub Max bruker denne informasjonen for å finne ut for eksempel når og hvordan skjermen bør tilpasses omgivelsene i hjemmet ditt.

Video- og lyddata

Vi samler inn data fra mikrofonene som er innebygd i Google Nest-smartskjermer, samt fra kameraet som er innebygd i Nest Hub Max. Men dette forutsetter at du gir tillatelse til det, og avhenger av konfigurasjonen og innstillingene. Nest Hub Max har funksjoner som må sende lyd- og videoopptak til Google for å fungere – for eksempel videoanrop med Duo og hjemmeovervåkning med det innebygde Nest Cam-kameraet – i tillegg til funksjoner for kameraregistrering, slik at du kan tilpasse eller kontrollere opplevelsen uten å sende video eller bilder fra Nest Hub Max til Google etter konfigureringen.

Finn ut mer 

Hvordan bruker Google data for å forbedre tjenester?

Vis alt  Skjul alt

Hvordan brukes data fra smarthjemenhetene og -tjenestene mine for å muliggjøre nyttige funksjoner?

Smarthjemenhetene og -tjenestene våre er underlagt Googles personvernregler, hvor vi beskriver hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi gjør det, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjonen din. Finn ut mer om garantiene våre om personvern i hjemmet.

Google Nest-produktene bruker data fra smarthjemenhetene og -tjenestene dine for å bli nyttigere. Dette omfatter å levere Google-tjenester og -funksjoner som er tilknyttet smarthjemmet ditt, samt å gjøre disse bedre og mer personlig tilpasset – foruten å utvikle nye. I tillegg bidrar det til å ivareta sikkerheten på alle Google-tjenester og å holde deg informert om relevante Google-produkter, -tjenester og -oppdateringer.

Her er noen eksempler på hvordan vi bruker data for å gjøre funksjoner og tjenester nyttigere:

 • Levering, forbedring og personlig tilpasning av tjenestene: Luftfuktighets- og temperatursensorene i Nest-termostatene dine brukes for å holde en behagelig temperatur i hjemmet ditt, samtidig som du sparer strøm. Data om Google Wifi-nettverket ditt brukes for å optimalisere Wi-Fi-ytelsen, og statistikk og bruksdata om enheten din brukes for å få enheten til å fungere bedre og mer stabilt.
 • Støtte for nyttige funksjoner: Home/Away Assist bruker aktivitetessensorer fra flere Nest-enheter i hjemmet ditt for å endre Nest-enhetenes funksjonalitet automatisk når du kommer og går.
 • Utvikling av nye funksjoner: Vi samler data for å utvikle algoritmer eller feilsøke og forbedre ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til alle smarthjemenhetene og -tjenestene vi tilbyr. Dette kan for eksempel gjøres ved å bruke luftfuktighets- og temperaturdata fra enhetene for å måle hvordan ulike miljøforhold påvirker batterilevetiden. Vi har også brukt data vi har samlet inn fra omgivelseslys- og temperatursensorene i mange kunders termostater, for å fastslå at direkte sollys kan få termostater til å tro at det er varmere enn det faktisk er. Som følge av dette har vi laget Sunblock – som er en ny funksjon som får termostater til å ta hensyn til og justere for dette, slik at temperaturen blir riktigere.
 • Enheter og tjenester fra første- og tredjepart: Flere enheter i hjemmet ditt kan samarbeide, dele data og reagere på hendelser. Nest Hub og Nest Hello videoringeklokke kan for eksempel samarbeide om å informere deg når noen står utenfor døren, og du kan også bruke Google Home-enheten til å kontrollere temperaturen på Nest-termostaten. Dermed kan alle i huset styre disse enhetene på en enkel måte. Når du abonnerer på smarthjemtjenester fra Nest, kan enheten din også jobbe sammen med dem. Hvis du for eksempel abonnerer på Nest Aware, kan du registrere deg for å få relevante varsler fra Nest Cam-enheten din. Enheten din har også støtte for tredjepartsenheter (f.eks. lyspærer og låser) og -tjenester (f.eks. Spotify), men dette avhenger av innstillingene dine.
 • Google-tjenester – for eksempel Google-assistenten: Med ulike Nest-enheter – deriblant Nest Cam IQ Indoor, Nest Hub Max og Nest Secure – kan du slå på Google-assistenten eller andre Google-tjenester på enheten. Interaksjonene dine med enheten via Google-assistenten eller andre Google-tjenester (f.eks. YouTube) kan brukes for å gi Google-opplevelsene dine et mer personlig preg, blant annet ved å vise deg relevante annonser. Det kan for eksempel hende vi bruker det du sier til Google-assistenten, til å vurdere hva du er interessert i, for personlig tilpasning av annonser. Du kan når som helst slette tidligere taleinteraksjoner du har hatt med assistenten, og du kan også slå av personlig tilpasning av annonser fullstendig.
 • Informasjon om Googles produkter, tjenester og oppdateringer: Vi kan sende deg informasjon om smarthjemtjenester – for eksempel programmer for strømsparing og hjemmesikkerhet – og noen av Googles kampanjer tilpasses til deg personlig, basert på hvordan du bruker Googles tjenester. Men vi respekterer alltid valget ditt om hvorvidt du vil motta e-poster om kampanjer fra Google.

Vi jobber kontinuerlig for å finne nye måter å forbedre måten du opplever Googles tjenester på. Vi holder deg oppdatert om nye opplevelser og produktintegrasjoner Google tilbyr, og hvis vi endrer måten informasjonen din blir brukt på, informerer vi om endringen og gir deg løsningene du trenger for å administrere informasjonen om smarthjemmet ditt.

Hvordan slår jeg av personlig tilpasning av annonser?

Du kan slå av personlig tilpasning av annonser i annonseinnstillingene.

Hvordan finner jeg ut mer om grensene for Googles bruk av data som samles inn fra smarthjemenhetene og -tjenestene mine?

Du kan ta en titt på garantiene våre om personvern i hjemmet, hvor vi forklarer at alle data vi samler inn fra smarthjemenhetene og -tjenestene våre, holdes atskilt fra annonser, og at vi ikke bruker slike data i personlig tilpasning av annonser. Eksempler på slike data kan være video- og lydopptak og avlesninger av sensorer du har hjemme. Men når du snakker med assistenten, kan det hende vi bruker de samtalene til å vurdere hva du er interessert i, for personlig tilpasning av annonser. Du kan når som helst gå gjennom Google-innstillingene dine for å kontrollere hvilke annonser du ser, eller velge bort all personlig tilpasning av annonser.

I tillegg har Google implementert spesifikke begrensninger for bruk av data om enhetsbruk (for eksempel manuelle enhetsjusteringer) fra visse Nest-enheter, samt posisjonsdata som samles inn via Nest-appen. Her ser du mer informasjon:

Samhandling direkte med Nest-enheter uten noen Google-tjenester

Hvis du samhandler direkte med Nest-enheten din (for eksempel når du gjør manuelle endringer på termostaten) uten å bruke noen Google-tjeneste, brukes ikke bruksdataene for enheten i personlig tilpasning av annonser. Slik enhetsaktivitet påvirker med andre ord ikke hvilke annonser du ser. Denne spesifikke begrensningen for data om enhetsbruk gjelder bare for de følgende Nest-enhetene, som hittil har blitt brukt med Nest-kontoer: Nest-termostater, Nest Cam-enheter, Nest-videoringeklokker, Nest-alarmsyster, Nest-dørlåser og Nest-alarmer for røyk og karbonmonoksid.

Data som behandles når du samhandler direkte med Nest-enheten din (dvs. uten å bruke Google-tjenester som assistenten), er ikke tilgjengelige i Min aktivitet, og deaktivering av Google Aktivitetslagring har ingen innvirkning på innsamlingen og oppbevaringen av slike data. Dette skyldes at vi bruker slike data til mer begrensede formål, og de er avgjørende for at smarthjemenhetene og -tjenestene dine skal fungere. Slike data slettes når du sletter kontoen din, og er underlagt Googles praksiser for sletting av kontoer.

Samhandling med Nest-enheter via Google-tjenester

Hvis du bruker en Nest-enhet via en Google-tjeneste, kan det hende vi bruker aktivitetsdataene dine til å bestemme hvilke annonser du ser (f.eks. når du sier «Hey Google, still temperaturen til 25 grader» til termostaten eller spiller YouTube-videoer på Nest Hub). Disse Google-tjenestene kan omfatte Google-assistenten (eller Works with Google Assistant-programmet), YouTube, Google Maps, Google Kalender, Google Duo og så videre. Du kan administrere annonseinnstillingene dine – deriblant slå av personlig tilpasning av annonser fullstendig – i Annonseinnstillinger.

Posisjonsdata fra Nest-appen

Nest-funksjonen Home/Away Assist bruker data fra aktivitetssensorene dine sammen med telefonens posisjon (hvis du har gitt tillatelse til dette) til å endre hva Nest-enheten gjør automatisk når du kommer og går. Hvis du ikke vil at Home/Away Assist skal bruke telefonens posisjon, kan du slå av dette i Nest-appen.

Posisjonen som fastslås av Posisjonslogg-innstillingen i Google-kontoen din, brukes ikke av Home/Away Assist. På samme måte brukes heller ikke posisjonsdata Nest-appen samler inn fra telefonen, i posisjonsloggen i Google-kontoen. Senere skal vi integrere posisjonstjenestene fra Nest og Google, slik at vi kan tilby nye funksjoner. Vi kommer til å være åpne om dette og gi deg kontroller du kan bruke til å administrere posisjonsinformasjonen din.

Jeg vurderer å overføre den eksisterende Nest-kontoen min til en Google-konto. Hvor finner jeg ut mer om dette?

Du finner mer informasjon i de vanlige spørsmålene om hva som skjer med Google Nest, så ta en titt på dem. Hvis du overfører til Google, knyttes Nest-dataene dine til Google-kontoen din. Google behandler slik informasjon i samsvar med Googles personvernregler og denne brukerstøttesiden med vanlige spørsmål. Du er også underlagt Googles vilkår for bruk i tillegg til disse vilkårene for bruk fra Nest. Hvis du holder til i EØS eller Sveits, med mindre noe annet er oppgitt i andre vilkår, leveres Google-tjenester (inkludert Nest-tjenestene hvis du har overført Nest-kontoen din til en Google-konto) av Google Ireland Limited, som er et selskap som er stiftet og drives under Irlands lover (registreringsnummer: 368047), og som holder til i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. På denne brukerstøttesiden finner du også svar på spørsmål om kontoer for Nest-appen – i tillegg til informasjon om hvordan du overfører Nest-kontoen din til en Google-konto.

Hvis du ikke overfører Nest-kontoen din til en Google-konto, fortsetter du å være underlagt de eksisterende vilkårene og personvernreglene til Nest Labs, Inc. Disse kan du lese her.

Deling av informasjonen din

Når du bruker Googles smarthjemenheter og -tjenester, kan dataene dine deles med tredjeparter, slik det er forklart i Googles personvernregler (og mer detaljert nedenfor). I denne delen beskriver vi også hvordan informasjon deles mellom smarthjemenheter og -tjenester fra Google Nest – samt mellom medlemmer av Google Nest-hjemmet ditt.

Vis alt  Skjul alt

Hvordan administrerer eller opphever jeg andres tilgang til enhetene i hjemmet mitt?

Du kan legge til andre i Google Nest-hjemmet ditt – for eksempel familiemedlemmer eller romkamerater. Du bør bare invitere folk du stoler på, siden medlemmer av hjemmet ditt har omfattende rettigheter – de kan legge til og fjerne enheter, bruke og endre eksisterende enhetsinnstillinger, i visse tilfeller tilknytte andre tjenester og legge til eller fjerne andre medlemmer, inkludert deg.

Husk at gjester med fysisk tilgang til hjemmet ditt kan bruke og samhandle med enheten – for eksempel ved å justere termostaten, se videoer på smartskjermen og trykke på mikrofon- og kameraknappene på enheten. Hvis du ikke vil at gjester skal kunne bruke enheten, kan det være lurt å rydde den bort når du har folk på besøk.

Finn ut mer om deling av enheter:

Kan jeg bruke både Google Home- og Nest-appen?

Ja, du kan bruke både Google Home-appen (Home-appen) og Nest-appen med Google-kontoen din til å administrere enhetene i hjemmet ditt. Enkelte funksjoner og Nest-enheter (f.eks. Nest Cam-enheter) krever at du bruker Nest-appen. For andre enheter (f.eks. Google Home) må du bruke Home-appen.

Hvis du har et hjem i Home-appen og du laster ned Nest-appen og logger på med Google-kontoen din, ser du hjemmet i Nest-appen også. Hvis du er det første medlemmet som får tilgang til Nest-hjemmet ved hjelp av Nest-appen, blir du bedt om å skrive inn et postnummer (hvis det ikke allerede er oppført) og godta å bli eier av Nest-hjemmet.

Hvordan blir opplevelsen bedre ved å bruke både Home- og Nest-appen?

Hvis du bruker den samme Google-kontoen i både Nest- og Google Home-appen, får du over tid en helhetlig oversikt over Google-hjemmet ditt og medlemmene av det i begge appene. Dataene dine behandles i samsvar med Googles personvernregler, og du har visse kontroller og innstillinger som er samlet i Google Home-appen. Du kan finne ut mer på sidene med informasjon om hvordan du blir medlem av et hjem i Google Home-appen og hvordan du deler enheter i hjemmet ditt med andre.

Siden det samme hjemmet vises i begge appene, blir handlinger som gjøres i én av appene, også gjenspeilt i den andre. Eksempel:

 • Hvis du ikke har brukt Nest-appen før og logger på Nest-appen med Google-kontoen du bruker med Home-appen, vises Google-hjemmet du allerede har, automatisk i Nest-appen, og hjemmene i Nest- og Google-appen knyttes sammen.
 • Du må bruke Google Home-appen (ikke Nest-appen) hvis du vil administrere familiemedlemmene i hjemmet ditt. Det samme gjelder hvis du vil slette hjemmet eller gi det et nytt navn.
 • Hvis du er eier av et Nest-hjem og et annet medlem av hjemmet fjerner deg via Home-appen, fjernes tilknytningen til alle Nest-enhetene som er tilknyttet Nest-hjemmet i Nest-appen. Du mister også tilgangen til Nest-hjemmet.
 • Støttede enheter som legges til i et Nest-hjem
  • vises i Google Home-appen under det samme tilknyttede hjemmet
  • deles med alle medlemmene av det aktuelle hjemmet
  • blir tilgjengelige via Google-assistenten
Hvilken informasjon deles mellom flere smarthjemenheter?

Hvis du har flere enheter i hjemmet ditt som bruker Google-tjenester, kan noe informasjon deles mellom dem:

 • Lokalt mellom Nest-enheter og tredjepartsenheter: Nest-enheter og tredjepartsenheter kan dele informasjon direkte for å gi deg en nyttigere opplevelse. Dette kan være informasjon om at noe i rommet beveger seg, informasjon om hvilke enheter som caster innhold, data om temperaturen samt om det finnes noen utløste karbonmonoksid- eller røykalarmer.
 • Lokalt mellom Nest-enheter og mobilapper på telefonen: Dette kan gjøres for å muliggjøre casting av innhold og relatert funksjonalitet, funksjoner som Home/Away Assist og visse tilfeller hvor enheten din kan fungere som en grenseruter for andre Nest-enheter.
 • Mellom Googles tjenere i nettskyen: Google bruker ulike lagringssystemer for forskjellige hjemmeenheter.

Finn ut hvordan Nest-produktene samarbeider, og finn ut hvordan Nest-produktene kobler seg til hverandre og til internett.

Hvilke data deles når jeg bruker tjenestene som tilbys av Nest-partnere?

Hvis du registrerer deg for smarthjemtjenester og -programmer som tilbys av partnerne våre (f.eks. strøm- eller forsikringsselskaper), deler Google personopplysningene dine med tillatelse fra deg. Når du bruker tredjepartstjenester som er integrert med Googles tjenester, er bruken av disse tjenestene underlagt tredjepartenes egne vilkår og personvernregler.

Google-assistenten og smarthjemmet ditt

Vis alt  Skjul alt

Hvordan kan jeg bruke Google-assistenten med smarthjemenhetene og -tjenestene mine? Blir det jeg sier til assistenten, brukt til personlig tilpasning av annonser?

Når du bruker smarthjemenhetene og -tjenestene våre, holder vi lydopptakene dine adskilt fra annonseringsfunksjoner og bruker dem ikke til personlig tilpasning av annonser. Men når du snakker med assistenten, kan det hende vi bruker en tekstversjon av interaksjonen for å vurdere hva du er interessert i, for personlig tilpasning av annonser. Finn ut mer om dataene dine i assistenten for å gå gjennom Assistent-aktiviteten din og slå av personlig tilpassede annonser fullstendig.

Hvordan kan jeg velge hvor mye data assistenten lagrer, og administrere disse dataene?

Se Velg hva du vil dele med Google-assistenten din for å finne ut om aktivitetsinnstillinger som har innvirkning på dataene assistenten samler inn, samt hvordan du ser og sletter disse dataene.

Eksport, sletting og beskyttelse av informasjonen din

Vis alt  Skjul alt

Hvordan kan jeg se og laste ned dataene mine?

Hvis du bruker Nest-tjenester med en Google-konto, kan du ta en titt på Last ned dataene dine for å finne ut hvordan du laster ned et arkiv med Nest-dataene dine.

Hvordan får jeg slettet data som er tilknyttet bruken min av Nest- og Home-enheter?
Hvilke lagringsperioder gjelder for dataene mine?

Ta en titt på Googles datalagringsperioder, hvor du ser hvor lang tid vi bruker på å slette informasjon – inkludert Nest-dataene dine. Du kan også når som helst slette strukturer (hjem) og fjerne medlemmer eller enheter ved å administrere innstillingene i Home-appen.

Vær oppmerksom på at enkelte Nest-produkter fortsetter å fungere uten konto. Hvis du bruker disse enhetene og tjenestene uten konto, er du fortsatt underlagt Googles personvernregler og vilkår for bruk, foruten vilkårene for bruk fra Nest. Dette gjelder også hvis du sletter en eksisterende konto.

Hvis du har slettet kontoen din, kan Nest-termostaten fortsatt kontrollere oppvarming og klimaanlegg, registrere bevegelse for å avgjøre om Eco Temperatures skal aktiveres, la deg velge en automatisk eller manuell tidsplan og la deg bruke andre grunnleggende funksjoner. Den husker også Wi-Fi-informasjonen din. Det betyr at den fortsatt er koblet til internett og kommuniserer med tjenerne våre. Den kan også motta oppdateringer av programvaren. Termostaten sender data og IP-adressen sin til tjenerne våre så lenge den er koblet til internett. Hvis du ikke vil ha flere oppdateringer av programvaren og ikke vil at det skal logges noen data, bør du koble termostaten fra Wi-Fi-nettverket. Du finner mer informasjon i de vanlige spørsmålene om kontoer i Nest-appen.

Hvordan forhindrer jeg at det sendes visse bruks- og programstopprapporter til Google?

Når Hjelp oss med å forbedre enheten din er slått på (for Nest-enheter hvor denne innstillingen er tilgjengelig), sendes det programstopprapporter og rapporter om bruksdata til Google i bakgrunnen. Vi bruker disse for å feilsøke problemer og forbedre tjenestene. Se Chromecast / Google Home og personvern.

Sånn slår du av sending av rapporter til Google for disse enhetene og tjenestene:

Hvordan avslutter jeg abonnement på e-poster med markedsføringsinnhold?

Åpne e-posten du ikke vil ha lenger, og velg Avslutt abonnementet.

Hvordan sletter jeg Google-kontoen min? Hvordan tilbakestiller jeg Google Nest-enhetene mine?

Finn ut hvordan du fjerner produkter fra kontoen din i Nest-appen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?