Ofte stillede spørgsmål om privatliv: Google Nest

Sidst opdateret den 13. november 2019 | Arkiv

Nest og Google er blevet slået sammen til Google Nest. Denne artikel i Hjælp har til formål at give yderligere oplysninger om, hvordan Google Nests enheder og tjenester til forbundne hjem fungerer, og hvordan vi indsamler og anvender data, når du bruger disse enheder og tjenester.

Udvid alle Skjul alle

Oplysninger, som Google indsamler  

Hvilke typer data indsamles der, når jeg bruger Google Nests enheder og tjenester til forbundne hjem?

Googles privatlivspolitik gælder for vores enheder og tjenester til forbundne hjem, og den forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger. Se, hvordan vi beskytter personlige oplysninger i hjemmet.

Datakategorier, der indsamles

Udover at gemme de data, der er beskrevet i privatlivspolitikken, gemmer vi også følgende, når du bruger vores enheder og tjenester til forbundne hjem:
 • Konfigurationsoplysninger, du angiver, når du opretter din konto og konfigurerer en enhed ved hjælp af vores apps. Det kan f.eks. være enhedsnavn, enhedstype og oplysninger om dit hjem, inkl. din adresse, dit postnummer og enhedens placering.
 • Sensordata såsom registreret bevægelse, måling af omgivende lys, temperatur, luftfugtighed, kulilte- og røgniveau. Gå til Sensorer på Google Nest-enheder for at læse mere om de oplysninger, som disse sensorer sender til Google, og få eksempler på, hvordan disse oplysninger forbedrer Nest-enheder og -tjenester.
 • Lyd- og videodata fra enheder med kameraer og mikrofoner samt oplysninger, der udledes af disse data, f.eks. oplysninger om ansigtsgenkendelse (hvis du konfigurerer dette til en funktion) og oplysninger i forbindelse med registrering af en person, et objekt, lyd, bevægelse eller aktivitet. Alt dette afhænger af dine tilladelser og indstillinger (f.eks. gemmer vi dine videooptagelser, hvis du vælger at modtage tjenester til videolagring fra Google i forbindelse med dine Nest Cams).
 • Enhedens brugsdata, som omfatter:
  • Manuelle interaktioner med en enhed (f.eks. manuelle justeringer af temperaturen på Nest-termostaten), brugsdata om opvarmning og afkøling (f.eks. når dit varme- eller kølesystem tændes og slukkes) samt tilstand, indstillinger og anvendte funktioner på en enhed.
  • Enhedens brugsdata indsamles også, når en enhed bruges sammen med en Google-tjeneste (f.eks. Google Assistent, YouTube, Google Maps, Google Kalender eller Google Duo) eller en tredjepartstjeneste (f.eks. Spotify eller Pandora). Det kan f.eks. være tale- eller berøringsinteraktioner, lange tryk på enheden eller andre enhedsinteraktioner eller -justeringer, der kan være relateret til enhedens tilstand, indstillinger og anvendte funktioner.
 • Tekniske data såsom enhedens mærke og model, serienummer, IP- og MAC-adresse, Wi-Fi-forbindelse, -signalstyrke og -indstillinger, registrering af andre enheder på dit netværk og adgangspunkter i nærheden, hardware- og softwareversion, sensorstatus, batteriniveau, logfiler fra forbindelser, strømstatus, HVAC-systemegenskaber og andre tekniske oplysninger som f.eks. rapporter om nedbrud, diagnostik, pålidelighed og ydeevne.
Mere om data fra dine enheder

Yderligere oplysninger om, hvordan bestemte Google Nest-enheder og -tjenester til forbundne hjem indsamler data, varierer afhængigt af enheden, og hvordan du konfigurerer din enhed, som beskrevet i dette afsnit. Se afsnittet Hvordan Google bruger data til at forbedre tjenester for at få en bedre forståelse af, hvordan Google bruger data fra alle dine enheder og tjenester til forbundne hjem til at give dig en bedre brugeroplevelse.

Chromecast Få flere oplysninger ved at gå til:
Højttalere (Google Home, Home Mini, Nest Mini og Home Max)

Få flere oplysninger ved at gå til:

Wifi (Google Wifi og Google Nest Wifi) Få flere oplysninger ved at gå til:
Nest-termostater Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer en Nest-termostat, bliver du bedt om oplysninger, der hjælper din termostat med at fungere korrekt. Er din termostat f.eks. i et hjem eller en virksomhed, og i hvilket postnummer ligger bygningen? Disse oplysninger hjælper os med at tilpasse din oplevelse, f.eks. ved at hente en vejrmelding for dit område. Derudover henter Nest-termostaten oplysninger direkte fra dit varme- og kølesystem (HVAC), hvis du har et, for at få indsigt i dets funktioner. Den skal f.eks. vide, om dit system både kan opvarme og afkøle, eller om det kun kan afkøle. Ved at besvare disse spørgsmål hjælper du os med at konfigurere et startprogram, som giver dig et behageligt indeklima.

Data fra enhedssensorer

Google indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i Nest-termostaten, f.eks. aktuel temperatur, luftfugtighed, bevægelse og omgivende lys i rummet. Disse sensorer kan også registrere, om der er nogen i rummet. Dermed kan Nest-termostaten sørge for et behageligt indeklima, når du er hjemme, og spare på varmen, når du er ude. Hvis Nest-termostaten f.eks. registrerer din tilstedeværelse i rummet efter en længere periode, kan den justere indstillingen til en foretrukken temperatur ud fra antagelsen af, at du lige er stået op eller kommet hjem. Ligeledes kan Nest-termostaten skrue ned for temperaturen for at spare på varmen, hvis den ikke registrerer nogen bevægelse i rummet. Dette hjælper også med at aktivere funktioner såsom Home/Away Assist, som automatisk ændrer adfærden for andre Nest-enheder i dit hjem ud fra, hvornår du tager afsted og kommer tilbage.

Nest Protect Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer Nest Protect, bliver du bedt om oplysninger som f.eks. din adresse eller dit postnummer, samt hvor i dit hjem du vil installere din enhed. Disse oplysninger er med til at tilpasse din oplevelse ved f.eks. at give Nest Protect mulighed for at informere dig om, hvor en begivenhed finder sted, eller ved at optimere planlægningen af funktioner såsom Sound Check, så de kører i bestemte tidsrum i løbet af dagen.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i Nest Protect, f.eks. røg- og kulilteniveauer, aktuel temperatur, luftfugtighed og omgivende lys i rummet. De kan også registrere, om der er bevægelse i rummet. Med disse oplysninger kan Nest Protect bl.a. registrere røg og kulilte i dit hjem og advare dig om fare. Hvis Nest Protect f.eks. registrerer et stigende røg- eller kulilteniveau, udsender den en Heads-Up Alert, inden niveauet bliver højt nok til at udløse en Emergency Alarm, og giver dig samtidig besked om, hvad faren er. Nest Protect (2. generation) har også en mikrofon, der gør det muligt for Nest Protect at levere visse forbedrede funktioner. Helt konkret udsender Nest Protect lydprøver under et Safety Checkup eller et Sound Check, som mikrofonen skal opfange for at bekræfte, at højttaleren og hornet fungerer.

Nest Cam, Dropcam og Nest Hello (samlet kaldet "Nest Cam") Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer Nest Cam, bliver du bedt om visse grundlæggende oplysninger som f.eks. navnet på dit kamera, en beskrivelse af kameraet, din hjemmeadresse, dit postnummer, samt hvor i dit hjem du vil installere Nest Cam. Disse oplysninger bruges til at tilpasse din oplevelse, f.eks. ved at fortælle dig, hvilken enhed der aktiverer en notifikation.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i Nest Cam, f.eks. enhedens temperatur og omgivende lys i rummet. Ved at indsamle disse oplysninger kan Nest Cam f.eks. finde ud af, om det er mørkt og Night Vision skal aktiveres.

Data og signaler i forbindelse med video og lyd

Når du aktiverer funktioner til optagelse eller streaming på dit Nest Cam, behandler vi video- og lydoptagelser fra enheden i overensstemmelse med dine instruktioner, din konfiguration og dine indstillinger. Til dette formål kan vi registrere og sende dele af disse data via mail eller analysere dataene for at identificere bevægelse eller andre hændelser. Hvis du konfigurerer dit kamera og tilvælger modtagelse af mobilnotifikationer, kan vi behandle oplysninger fra dit Nest Cam med henblik på at sende dig underretninger, når der sker noget. Hvis du aktiverer optagefunktionerne, optager, behandler og opbevarer vi desuden video- og lydoptagelser fra din enhed, så længe din abonnementsperiode for optagelser varer (f.eks. 5, 10 eller 30 dage), og du har adgang til disse optagelser via vores tjenester i dette tidsrum.

I nogle områder behandler vi ansigtsgenkendelsesdata, så vi kan sende Familiar Face Alerts i overensstemmelse med dine instruktioner, din konfiguration og dine indstillinger. Hvis du vælger at bruge denne funktion på dit Nest Cam, behandler vi ansigtsbilleder og underliggende ansigtsgenkendelsesdata, så din enhed kan genkende kendte ansigter og give dig besked om kendte og ukendte personer. Du kan bruge appen og dine kontoindstillinger til at angive, om denne biometriske behandling skal finde sted. Afhængigt af hvor du bor, og hvordan du konfigurerer enheden, skal du muligvis indhente samtykke til at scanne ansigterne på de personer, der besøger dit hjem.

Gemt og delt indhold

Du kan gemme og vælge at dele bestemt indhold, f.eks. videoklip, live videostreams, billeder, billedtekster og kommentarer, så andre kan få adgang til det via Google-tjenester.

Lovgivningen om databeskyttelse og privatliv i dit land kan indebære, at du har et vist ansvar ved brugen af Nest Cam. Det er dig, der har ansvaret for at sikre, at du overholder alle love, der måtte være gældende, når du bruger Nest Cam. Du skal f.eks. muligvis sætte et opslag op, der oplyser gæsterne i dit hjem om, at du bruger et Nest Cam, og/eller indhente deres udtrykkelige samtykke afhængigt af formålet med dine behandlingsaktiviteter, og hvilken metode du bruger. Bemærk især, at optagelse og deling af klip, der involverer andre personer og/eller scanninger af andres ansigter, kan påvirke enkeltpersoners privatliv og databeskyttelsesrettigheder. Når du bruger Nest Cam med en Google-konto, er du også underlagt disse supplerende servicevilkår for Nest.

Bemærk, at alle Assistent-enheder, der har en skærm og er tilknyttet din konto, har adgang til dit kamera. Derudover giver nogle af Googles smartskærmenheder med kameraer, f.eks. Nest Hub Max, dig også mulighed for at aktivere dit kamera, så det fungerer som et Nest Cam.

Nest Secure (inkl. Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag og Nest Connect) Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer Nest Secure, bliver du bedt om visse grundlæggende oplysninger, f.eks. din adresse, dit postnummer, hvor i dit hjem du har installeret dine Guard- og Detect-enheder, og tilpassede etiketter til disse enheder. Disse oplysninger bruges til at tilpasse din oplevelse, f.eks. ved at fortælle dig, hvilken enhed der aktiverer en notifikation eller alarm, eller ved at aktivere Home/Away Assist (eller en lignende funktion), så den automatisk påminder dig om at aktivere Nest Secure-systemet, når du tager hjemmefra.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget på Nest Secure-enheder. Nest Guard kan f.eks. registrere bevægelse. Nest Detect kan registrere både bevægelse, og om vinduer eller døre er åbne eller lukkede, afhængigt af hvordan du har konfigureret enheden i dit hjem. Disse enheder kan registrere, om noget i rummet bevæger sig, og derefter udsende en alarm og/eller sende dig en notifikation. Nest Guard har en mikrofon, som du kan aktivere for at bruge visse valgfri produktfunktioner. Du kan f.eks. bruge den til at aktivere Google Assistent. Sensorer indsamler også data såsom enhedens temperatur og omgivende lys i rummet.

Nest Hub og Nest Hub Max

Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du konfigurerer din Google Nest-smartskærm, bliver du bedt om at angive visse grundlæggende konfigurationsoplysninger som f.eks. din adresse, og hvilket rum i hjemmet enheden er placeret i. Du kan også vælge at konfigurere din Google-assistent, så du får en mere tilpasset oplevelse, ved f.eks. at konfigurere Voice Match eller Face Match. Du kan også aktivere bestemte funktioner som f.eks. at bruge Nest Hub Max som Nest Cam, foretage Duo-opkald osv.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i smartskærmene, f.eks. kapacitive berøringssignaler og omgivende lys i rummet. Ved at indsamle disse oplysninger kan Nest Hub Max f.eks. finde ud af, hvornår og hvordan skærmen skal tilpasses dit hjemmemiljø.

Video- og lyddata

Vi indsamler data fra de mikrofoner, som er indbygget i Google Nest-smartskærmene, og fra det kamera, der er indbygget i Nest Hub Max. Dette er underlagt dine tilladelser og afhænger af dine konfigurationer og indstillinger. Nest Hub Max omfatter funktioner, der skal sende lyd- og videooptagelser til Google for at kunne fungere. Dette gælder bl.a. Duo-videoopkald og overvågning af hjemmet med det indbyggede Nest Cam-kamera. Nest Hub Max omfatter også kamerasensorer med funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse og styre din oplevelse uden at sende videoer eller billeder fra din Nest Hub Max til Google, efter du har gennemført konfigurationen.

Få flere oplysninger: 

Sådan bruger Google data til at forbedre tjenester

Hvordan bruges data på mine forskellige enheder og tjenester til forbundne hjem til at levere en bedre brugeroplevelse?

Googles privatlivspolitik gælder for vores enheder og tjenester til forbundne hjem, og den forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger. Se, hvordan vi beskytter personlige oplysninger i hjemmet.

Vores Google Nest-produkter anvender data fra dine enheder og tjenester til forbundne hjem til at gøre dem mere brugbare for dig. Det betyder, at de hjælper os med at levere Google-tjenester og -oplevelser til det forbundne hjem, ligesom de hjælper os med at forbedre og tilpasse dem samt udvikle nye. Derudover hjælper de os med at beskytte alle Google-tjenester og holde dig informeret om relevante Google-produkter, -tjenester og -opdateringer.

Her er nogle eksempler på, hvordan vi bruger data til at gøre funktioner og tjenester mere brugbare:

 • Levering, forbedring og tilpasning af tjenesterne: Sensorerne til temperatur og luftfugtighed i Nest-termostater hjælper med at gøre dit hjem behageligt og sparer samtidig på varmen. Data fra dit Google Wifi-netværk hjælper med at optimere effektiviteten af dit Wi-Fi, og dine enhedsstatistikker og brugsdata hjælper med at forbedre din enheds ydeevne og stabilitet.
 • Understøttelse af praktiske funktioner: Home/Away Assist anvender aktivitetssensorer på flere forskellige Nest-enheder i dit hjem til automatisk at ændre adfærden for disse Nest-enheder, når du tager afsted, og når du kommer hjem.
 • Udvikling af nye funktioner: Vi samler data med henblik på at udvikle algoritmer eller bruge dem til at finde og rette fejl eller forbedre ydeevnen, sikkerheden og stabiliteten for alle vores enheder og tjenester til forbundne hjem. Vi bruger f.eks. temperatur- og luftfugtighedsdata fra vores enheder til at måle, hvordan omgivelserne påvirker batteritiden. Vi brugte også sammenlagte sensordata for omgivende lys og temperatur fra termostater hos mange af vores kunder til at fastslå, at direkte sollys kan få termostaterne til at tro, at det er varmere, end det faktisk er. Vi introducerede derfor den nye funktion Sunblock, som hjælper termostaten med at tage højde for dette, så den angiver den rigtige temperatur.
 • Kompatibilitet med enheder og tjenester fra første- og tredjeparter: Flere enheder i dit hjem kan samarbejde med hinanden, dele data og reagere på hændelser – f.eks. kan din Nest Hub samarbejde med Nest Hello-videodørklokken om at fortælle dig, om der er nogen ved døren, og din Google Home-enhed kan også bruges til at styre temperaturen på din Nest-termostat. Det gør det nemt for alle i dit hjem at styre disse enheder. Din enhed kan også samarbejde med Nest-tjenester til forbundne hjem, når du abonnerer på dem. Som Nest Aware-abonnent kan du f.eks. tilvælge relevante underretninger fra dit Nest Cam. Afhængigt af dine indstillinger kan din enhed også samarbejde med tredjepartsenheder (f.eks. lyspærer eller låse) og -tjenester (f.eks. Spotify eller Pandora).
 • Kompatibilitet med Google-tjenester såsom Google Assistent: En række forskellige Nest-enheder, f.eks. Nest Cam IQ Indoor, Nest Hub Max og Nest Secure, giver dig mulighed for at aktivere Google Assistent eller andre Google-tjenester på enheden. Dine enhedsinteraktioner via Google Assistent eller andre Google-tjenester (f.eks. YouTube) kan bruges til at tilpasse dine Google-oplevelser, bl.a. til at vise dig relevante annoncer. Teksten fra dine taleinteraktioner med Google Assistent kan f.eks. bruges som en indikation på dine interesser i forbindelse med annoncetilpasning. Du kan til enhver tid slette tidligere taleinteraktioner med Google-assistenten, og du kan også deaktivere annoncetilpasning, når du bruger Googles tjenester. Gå til din Google-konto (account.google.com) for at gennemgå og administrere dine privatlivsindstillinger. 
 • Løbende information om Googles produkter, tjenester og opdateringer: Vi kan informere dig om tjenester til forbundne hjem, f.eks. programmer vedrørende energi og sikkerhed i hjemmet. Nogle af Googles kampagner bliver personligt tilpasset på baggrund af din brug af Googles tjenester. Vi respekterer dog altid dit valg i forhold til, om du vil modtage kampagnemails fra Google.

Vi arbejder hele tiden på nye måder at forbedre din oplevelse af Googles tjenester. Vi holder dig opdateret om nye oplevelser og produktintegrationer, som Google tilbyder, og vi informerer dig om eventuelle ændringer af den måde, dine oplysninger bruges på. Vi fortsætter desuden med at give dig mulighed for at administrere oplysninger om dit forbundne hjem.

Hvordan deaktiverer jeg tilpassede annoncer?

Du kan deaktivere annoncetilpasning i dine annonceindstillinger.

Hvordan får jeg indblik i, hvornår Google bruger og ikke bruger data fra mine enheder og tjenester til forbundne hjem?

Se, hvordan vi beskytter personlige oplysninger i hjemmet. Her forklarer vi, at dine video- og lydoptagelser samt sensormålinger fra vores enheder og tjenester til forbundne hjem i dit hjemmemiljø holdes adskilt fra annoncering, og at dataene ikke bruges til annoncetilpasning. Når du interagerer med din assistent, kan teksten fra disse taleinteraktioner dog være en indikation på dine interesser i forbindelse med annoncetilpasning. Du kan altid gennemgå dine Google-indstillinger for at administrere, hvilke annoncer du vil se, eller om du helt vil fravælge annoncetilpasning.

Derudover har Google angivet bestemte brugsgrænser i forbindelse med enhedens brugsdata (f.eks. dine manuelle enhedsjusteringer) fra visse Nest-enheder samt steddata, der er indsamlet via Nest-appen. Her er nogle flere oplysninger:

Direkte interaktion med din Nest-enhed uden en Google-tjeneste

Hvis du interagerer direkte med din Nest-enhed (f.eks. dine manuelle termostatændringer) uden at bruge en Google-tjeneste, anvendes enhedens brugsdata ikke til annoncetilpasning. Denne enhedsaktivitet har med andre ord ingen indflydelse på de annoncer, du får vist. Denne specifikke grænse for enhedens brugsdata gælder kun for følgende Nest-enheder, der historisk er blevet brugt sammen med Nest-konti: Nest-termostater, Nest Cams, Nest-videodørklokker, Nest-alarmsystemer, Nest-dørlåse og Nest-røg- og kuliltealarmer.

Data, der behandles, når du interagerer direkte med din Nest-enhed (dvs. uden at bruge en Google-tjeneste såsom Assistent), er ikke tilgængelige i Min aktivitet, og deaktivering af Googles Aktivitetsadministration har ikke nogen indflydelse på indsamlingen eller opbevaringen af disse data. Det skyldes, at vi bruger disse data til mere begrænsede formål, og dataene er afgørende for, hvordan dine enheder og tjenester til forbundne hjem fungerer. Disse data slettes, når du sletter din konto, og de er underlagt Googles praksis i forbindelse med kontosletning.

Interaktion med din Nest-enhed via en Google-tjeneste

Hvis du bruger en Nest-enhed sammen med en Google-tjeneste såsom Google Assistent, kan vi bruge dine aktivitetsdata til at påvirke de annoncer, du får vist (f.eks. når du siger "Hey Google, indstil temperaturen til 21 grader" til din termostat eller afspiller en YouTube-video på din Nest Hub). Disse Google-tjenester kan omfatte: Google Assistent (eller programmet Kompatibel med Google Assistent), YouTube, Google Maps, Google Kalender, Google Duo og lignende. Du kan administrere dine annonceindstillinger, f.eks. ved at deaktivere annoncetilpasning fuldstændigt i dine annonceindstillinger.

Steddata fra din Nest-app

Nests Home/Away Assist anvender en kombination af data fra dine aktivitetssensorer og din enheds placering (hvis du har givet tilladelse til det) til automatisk at ændre adfærden for din Nest-enhed, når du tager afsted eller kommer hjem. Du kan bruge Nest-appen til at deaktivere brugen af din enheds placering, så den ikke længere kan anvendes af Home/Away Assist.

Den placering, der fastslås af indstillingen Placeringshistorik på din Google-konto, anvendes ikke af Home/Away Assist, og de steddata, som Nest-appen indsamler fra din telefon, bruges heller ikke til at fastslå Placeringshistorik på din Google-konto. Efterhånden som vi integrerer Nest- og Google-placeringstjenester med henblik på at levere nye funktioner, vil vi være gennemsigtige og give dig mulighed for at administrere dine placeringsoplysninger.

Jeg overvejer at migrere min eksisterende Nest-konto til en Google-konto. Hvordan får jeg flere oplysninger?

Gå til siden med ofte stillede spørgsmål om, hvad der sker med Google Nest, hvor du kan få flere oplysninger. Hvis du migrerer til Google, knyttes dine Nest-data til din Google-konto. Google håndterer disse data som beskrevet i Googles privatlivspolitik og på denne side med ofte stillede spørgsmål i Hjælp. Du er også underlagt Googles Servicevilkår, som suppleres af disse servicevilkår for Nest. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, og der ikke er angivet andet i eventuelle yderligere vilkår, leveres Googles tjenester (inkl. Nest-tjenesterne, hvis du migrerer) af Google Ireland Limited, som er en virksomhed, der er indregistreret og drives i henhold til lovgivningen i Irland (registreringsnummer: 368047), med adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du finder også svar på spørgsmål om konti til Nest-appen og en forklaring på, hvordan du migrerer din Nest-konto til en Google-konto, på denne side i Hjælp.

Hvis du ikke migrerer din Nest-konto til en Google-konto, vil du fortsat være underlagt de eksisterende vilkår og privatlivspolitikker for Nest Labs, Inc., som er angivet her.

Deling af dine oplysninger

Når du bruger Googles enheder og tjenester til forbundne hjem, deles dine data muligvis med tredjeparter som beskrevet i Googles privatlivspolitik (og mere detaljeret nedenfor). I dette afsnit forklarer vi også, hvordan oplysninger deles mellem alle dine Google Nest-enheder og -tjenester til forbundne hjem og blandt medlemmer af dit Google Nest-hjem.  

Hvordan administrerer eller tilbagekalder jeg andres adgang til enhederne i mit hjem?

Du kan tilføje personer såsom familiemedlemmer eller bofæller i dit Google Nest-hjem. Du bør kun invitere personer, du har tillid til, da medlemmer af dit hjem får omfattende rettigheder. De kan tilføje eller fjerne enheder, bruge og ændre eksisterende enhedsindstillinger, tilknytte andre tjenester i visse tilfælde og tilføje eller fjerne andre medlemmer, også dig selv.

Husk, at gæster med fysisk adgang til dit hjem muligvis kan få adgang til og interagere med din enhed. De kan f.eks. justere din termostat, se video, som vises på din smartskærm, eller endda interagere med mikrofon- og kameraknapper på enheden. Hvis du vil undgå, at gæster bruger din enhed, kan du overveje at lægge den væk, når du har gæster på besøg.

Få flere oplysninger om deling af enheder:

Kan jeg bruge både Google Home- og Nest-appen?

Ja. Du kan bruge både Google Home-appen (Home-appen) og Nest-appen sammen med din Google-konto til at administrere enhederne i dit hjem. Visse funktioner og Nest-enheder, f.eks. Nest Cam, kan dog kun administreres via Nest-appen. Visse andre enheder såsom Google Home kan ligeledes kun administreres via Home-appen.

Hvis du har et hjem i Home-appen, og du downloader Nest-appen og logger ind med din Google-konto, kan du også se dit hjem i Nest-appen. Når du er det første medlem, der får adgang til hjemmet via Nest-appen, bliver du bedt om at angive et postnummer (hvis der ikke allerede er et) og acceptere ejerskab af hjemmet.

Hvordan samarbejder Home-appen med Nest-appen om at give mig en bedre oplevelse?

Hvis du bruger den samme Google-konto til både Nest- og Google Home-appen, får du i fremtiden en samlet oversigt over dit Google-hjem og dets medlemmer i begge apps. Dine data håndteres som beskrevet i Googles privatlivspolitik, og visse knapper og indstillinger samles i Google Home-appen. Gå til Bliv medlem af et hjem i Google Home-appen og Del enheder i dit hjem med andre for at få flere oplysninger.

Da begge apps viser det samme hjem, påvirker handlinger i den ene app visningen af hjemmet i den anden app. Nedenfor er nogle eksempler:

 • Hvis du er ny bruger af Nest-appen og logger ind på Nest-appen med den Google-konto, du bruger sammen med din Home-app, bliver dit eksisterende Google-hjem automatisk synligt i Nest-appen, og dit hjem i både Nest- og Home-appen knyttes sammen.
 • Du skal bruge Google Home-appen (og ikke Nest-appen) til at administrere familiemedlemmerne i dit hjem eller til at omdøbe eller slette dit hjem.
 • Hvis du er ejer af et Nest-hjem, og et andet medlem af hjemmet fjerner dig via Home-appen, fjernes tilknytningen af alle de Nest-enheder, der er tilknyttet dit Nest-hjem, i Nest-appen, og du mister også adgangen til Nest-hjemmet.
 • Understøttede enheder, der føjes til et Nest-hjem:
  • Bliver synlige i Google Home-appen under det samme tilknyttede hjem
  • Deles med alle andre medlemmer af et angivet hjem
  • Kan tilgås via Google Assistent
Hvilke oplysninger deles mellem flere enheder til forbundne hjem?

Hvis du har flere enheder i dit hjem, der anvender Google-tjenester, kan de dele visse oplysninger:

 • Lokalt blandt Nest- og tredjepartsenheder: Nest- og tredjepartsenheder kan dele oplysninger direkte for at levere bedre brugeroplevelser. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvorvidt der er bevægelse i rummet, hvilke enheder i dit hjem der afspiller indhold via Cast, temperaturdata og forekomster af røg- eller kuliltealarmer.
 • Lokalt mellem Nest-enheder og mobilapps på din telefon: Oplysninger deles for at caste indhold og muliggøre relaterede funktioner samt funktioner såsom Home/Away Assist. Oplysninger kan også deles i visse tilfælde, hvor din enhed kan fungere som en ABR-router for andre Nest-enheder.
 • Blandt Google-servere i skyen: Google bruger forskellige lagersystemer til mange forskellige enheder til hjemmet.

Se, hvordan Nest-produkter fungerer sammen, og hvordan dine Nest-produkter opretter forbindelse til hinanden og til internettet.

Hvilke data deles, når jeg bruger de tjenester, der tilbydes af Nest-partnere?

Hvis du tilmelder dig tjenester og programmer til forbundne hjem, som tilbydes af vores partnere, f.eks. energi- eller forsikringsselskaber, deler Google dine personlige oplysninger, hvis du giver tilladelse til det. Når du bruger tredjepartstjenester, der er integreret i Googles tjenester, er din brug underlagt deres egne vilkår og privatlivspolitikker.

Dit forbundne hjem og Google Assistent

Hvordan bruger jeg Google Assistent sammen med enheder og tjenester i mit forbundne hjem? Bruges mine taleforespørgsler til assistenten til annoncetilpasning?

Når du bruger vores enheder og tjenester til forbundne hjem, holder vi dine lydoptagelser adskilt fra annoncering, og vi bruger dem ikke til annoncetilpasning – men når du interagerer med Assistent med stemmen, bruger vi muligvis teksten fra disse interaktioner som en indikation på dine interesser i forbindelse med annoncetilpasning. Få flere oplysninger om dine data i Assistent for at se din Assistent-aktivitet og deaktivere tilpassede annoncer fuldstændigt.

Hvordan vælger jeg, hvor mange data assistenten skal gemme, og hvordan disse data skal administreres?

Gå til Vælg, hvad du vil dele med Google Assistent for at få oplysninger om aktivitetsindstillinger, der påvirker de data, som assistenten indsamler, og hvordan du ser og sletter disse data.

Eksport, sletning og beskyttelse af dine oplysninger

Hvordan kan jeg få adgang til og downloade mine data?

Hvis du bruger Nest-tjenester sammen med en Google-konto, kan du gå til Download dine data for at få hjælp til at downloade et arkiv med dine Nest-data.

Hvordan sletter jeg data, der er knyttet til min brug af Nest- og Home-enheder? Hvilke opbevaringsperioder gælder for mine data?

Du kan læse om Googles politikker for dataopbevaring, som omhandler, hvor lang tid det tager os at slette dine oplysninger, f.eks. Nest-data. Du kan også til enhver tid slette dine strukturer (hjem) og fjerne medlemmer af hjemmet eller enheder ved at administrere dine indstillinger i Home-appen.

Bemærk, at visse Nest-produkter fortsætter med at fungere uden en konto. Hvis du bruger disse enheder og tjenester uden en konto, vil du fortsat være underlagt Googles privatlivspolitik, servicevilkår og disse supplerende servicevilkår for Nest. Dette gælder også, hvis du tidligere har haft en konto, som nu er slettet.

Efter du har slettet din konto, kan din Nest-termostat f.eks. stadig styre dit varmesystem og klimaanlæg, registrere bevægelse for at fastslå, om der skal skiftes til Eco Temperatures, lade dig vælge en automatisk eller manuel tidsplan og bruge andre grundlæggende funktioner. Den husker også dine Wi-Fi-oplysninger. Det betyder, at den fastholder forbindelsen til internettet og fortsætter med at kommunikere med vores servere. Den kan også modtage softwareopdateringer. Termostaten sender data og den IP-adresse, de stammer fra, til vores servere, så længe den har forbindelse til internettet. Hvis datalogging og softwareopdateringer ikke skal fortsætte, skal du afbryde forbindelsen mellem din termostat og dit Wi-Fi-netværk. Du kan få flere oplysninger under ofte stillede spørgsmål om konti i Nest-appen.

Hvordan forhindrer jeg, at visse brugs- og nedbrudsrapporter sendes til Google?

Når Hjælp med at forbedre din enhed er aktiveret (for Nest-enheder med denne indstilling), sendes dataforbrug og nedbrudsrapporter til Google i baggrunden for at hjælpe os med at finde og løse problemer og forbedre tjenesterne. Se Chromecast/Google Nest og dit privatliv.

Sådan deaktiverer du afsendelse af rapporter til Google for følgende enheder og tjenester:

Hvordan afmelder jeg marketingmails?

Åbn den marketingmail, du ikke længere ønsker at modtage, og vælg linket til afmelding.

Hvordan sletter jeg min Google-konto? Hvordan nulstiller jeg mine Google Nest-enheder?

Se, hvordan du fjerner et produkt fra din konto i Nest-appen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?